Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  

28 grudnia 2007

Przyspieszenie systemu ISOF

Firma HEUTHES udostępniła do testów (http://www.isof.pl/demo) w realnych warunkach on-line nową wersję systemu ISOF pracującego w trybie SaaS. Nowe rozwiązanie zawiera uaktualnioną wersję bazy danych oraz nowy transkompilator języka HDB do języka Java. Zmiany dotyczą zarówno sposobu transkrypcji języka HDB, jak i serwera aplikacyjnego o tej samej nazwie. Testy na rzeczywistych danych wskazują, że samo uaktualnienie bazy danych przyspieszyło działanie całego systemu o 25%, natomiast dzięki wprowadzeniu Javy prędkość zwiększyła się dwukrotnie. Oczywiście przyspieszenie działania nie jest rozłożone równomiernie w całym systemie. Szczególnie zauważalne jest przy generowaniu przekrojowych raportów. Dzięki nowym rozwiązaniom system będzie zdolny do wykonywania 1500 transakcji biznesowych na minutę.

„Obecnie część klientów pracuje już na nowej wersji, pozostali mogą ją przetestować na ogólnie dostępnej wersji demonstracyjnej. Nowe rozwiązanie zostanie udostępnione wszystkim klientom wraz z nową wersją 9.0 systemu na początku 2008 roku. Dodatkowo zmieniony zostanie również system replikacji na bardziej nowoczesny, oparty o wykorzystanie logów logicznych bazy danych. Po zakończeniu prac nad systemem ISOF, HEUTHES wprowadzi nowe rozwiązania w systemach bankowych. W pierwszej kolejności będą to MULICENTAUR i GRYFCARD” – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

Wraz z nową wersją systemu ISOF zostanie również wprowadzony TAPIR, który zapewnia dynamiczną zmianę w czasie rzeczywistym formatu przesyłanych dokumentów. Umożliwia to budowę mechanizmu, który dokumenty i raporty wewnętrzne systemu ISOF zamienia przykładowo na wygodne pliki popularnych arkuszy kalkulacyjnych lub do formatu PDF. Te z kolei można w łatwy sposób wydrukować lub zapisać na dysku stacji roboczej użytkownika. TAPIR będzie również w DMS PRO wykorzystywany przez mechanizm wyszukiwania całotekstowego do niezbędnej zamiany zawartości plików na format tekstowy, wykorzystywany w trakcie procesu indeksowania dokumentów.

27 grudnia 2007

Dynamiczny rozwój HEUTHES w 2007 roku

HEUTHES podsumował wstępnie wyniki finansowe za 2007 rok. Całkowite przychody firmy ze sprzedaży systemów informatycznych dla banków i przedsiębiorstw zwiększą się w roku bieżącym o 33% w porównaniu z rokiem 2006. Ważny dla firmy jest również ponad 50% wzrost sprzedaży systemu ISOF oferowanego w trybie SaaS (Software as a Service).

„Wzrost sprzedaży przekroczył o 7% poziom zaplanowany na początku bieżącego roku. HEUTHES kolejny rok z rzędu odnotowuje wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży. Na podstawie zawartych już kontraktów zarząd firmy przewiduje utrzymanie tej tendencji również w 2008 roku” – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

HEUTHES jest znanym na rynku producentem systemów informatycznych do obsługi sektora bankowego i dla przedsiębiorstw. Według tegorocznego raportu Teleinfo 500 firma zajmuje 4 miejsce wśród dostawców CRM i 8 miejsce wśród producentów oprogramowania finansowo-bankowego. Systemy firmy pracują w bankach PEKAO SA (UniCredit Group), BGŻ SA, GBW SA, DnB NORD POLSKA SA, MRB SA oraz w wielu firmach.

24 grudnia 2007

Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy wszystkim Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia...
więcej...
20 grudnia 2007

HEUTHES nominowany po raz kolejny

Firma HEUTHES Sp. z o.o. została po raz kolejny nominowana w kolejnej edycji konkursu Forum Jakości Quality International 2008. Konkurs jest organizowany pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Klubu Polskie Forum ISO oraz Forum Biznesu Gazety Prawnej.

Przypomnijmy, że w roku 2007 system ISOF został nagrodzony znakiem Quality International 2007. W konkursie brało udział 230 firm. HEUTHES wraz z systemem ISOF został finalistą w kategorii QI PRODUCT – produkt najwyższej jakości. Celem konkursu było promowanie produktów i usług polskiego rynku o najwyższych parametrach jakościowych, wskazywanie zdrowych, uczciwych i rzetelnych zasad konkurencyjności oraz uhonorowanie producentów i usługodawców dbających o jakość i bezpieczeństwo swoich wyrobów i usług oraz o bezpieczeństwo środowiska.

Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty dla systemu ISOF

6 grudnia 2007

ISOF na SDP GigaCon 2007

W dniach 6-7 grudnia 2007 w Hotelu Marriott (Al. Jerozolimskie 65/79) w Warszawie odbędzie się konferencja Systemy dla Przedsiębiorstw GigaCon 2007. Oprócz możliwości spotkania z przedstawicielami firmy zapraszamy na wykład pt. "Zalety integracji modułów CRM i DMS na przykładzie systemu ISOF" (7.12.2007 r., godz 11:20-11:50, sala 2).

Konferencja przeznaczona jest dla:

 • szerokiego kręgu firm wykorzystujących omawiane technologie sieciowe: branży informatycznej, bankowej i finansowej, przemysłu, telekomunikacji, ubezpieczeń oraz administracji,
 • osób odpowiedzialnych za selekcję oraz zakup nowych produktów i technologii oraz projektowanie, budowę i rozwój systemów teleinformatycznych,
 • szefów działów informatyki, kierowników projektów, pracowników działów integracji, projektantów, inżynierów systemowych.

Uczestnicy Konferencji wybiorą Złoty BIT SDP 2007.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże warunkiem uczestnictwa jest dokonanie uprzedniej rejestracji na stronie: http://sdp.gigacon.org/prt/view/rejestracjawwa07.html

Serdecznie zapraszamy.

5 grudnia 2007

HEUTHES na KARTA 2007

Firma HEUTHES bierze udział w Międzynarodowej Wystawie Producentów i Użytkowników Kart i Systemów, która towarzyszy Konferencji KARTA 2007 - Polish-International Smart Card Summit (5-6.12.2007, Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4, Warszawa). Na stoisku firmy HEUTHES będzie możliwość zapoznania się z najnowszą wersją systemu GRYFCARD.

Impreza ma formę specjalistycznej konferencji z udziałem ekspertów z zagranicy, której tezy ilustrowane są wystąpieniami firm na stoiskach informacyjnych. Połączenie konferencji i wystawy, a więc wiedzy i doświadczenia specjalistów z aktualną ofertą polskich i zagranicznych firm, jest jak pokazują coroczne edycje doskonałą odpowiedzią na potrzeby rynku.

GRYFCARD służy do pełnej obsługi kart bankowych. Umożliwia obsługę wszystkich operacji kartowych i współpracę centrali z oddziałami i bankami stowarzyszonymi w ramach grup bankowych poprzez przeglądarkę internetową. Zapewnia również połączenie on-line pomiędzy centrami rozliczeniowymi kart (np. POLCARD), a bankiem. System zawiera wbudowaną technologię KOBADIBUS, która obejmuje bazę wiedzy o regułach obsługi kart, które podlegają zmianom w czasie, w przestrzeni klientów i ich segmentów oraz w obszarze produktów bankowych. Bank wykorzystując je, może samodzielnie w szybki sposób budować nowe schematy rozliczania kart, definiować nowe produkty kartowe i natychmiast oferować je klientom bez pracochłonnego testowania oprogramowania. GRYFBANK zawiera również funkcje księgowe, obsługi dysponenckiej i kasowej, a także funkcje zaplecza księgowego i zarządzania systemem.

Wstęp na targi jest bezpłatny. Konieczna jest jednak rejestracja w Centrum Giełdowym lub poprzez stronę http://wizek.nazwa.pl/ztw/karta/index.php?set=8

Serdecznie zapraszamy.

30 listopada 2007

Client-Web-Server w miesięczniku BANK

W najnowszym, listopadowym numerze cenionego w branży Miesięcznika Finansowego BANK ukazał się obszerny artykuł pt. „Client-Web-Server w środowisku bankowym”. Zaprezentowano w nim autorską technologię firmy HEUTHES na bazie której powstały kluczowe produkty przeznaczone dla banków (systemy MULTICENTAUR i GRYFCARD/WWW) oraz firm (ISOF).

Zapraszamy do lektury.

30 listopada 2007

HEUTHES wspiera Stowarzyszenie Amazonek „Agata”

HEUTHES zgodnie z wieloletnią tradycją wsparł Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii „Agata”. Środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność statutową, sprzęt rehabilitacyjny oraz organizację konferencji powiązanej z uroczystymi obchodami 15-lecia Stowarzyszenia.

23 listopada 2007

ISOF-CRM czwarty w Polsce

W opublikowanym rankingu branży teleinformatycznej TELEINFO 500, obejmującym dane finansowe za 2006 rok, firma HEUTHES została po raz pierwszy ujęta aż w 7 kategoriach zajmując:

 • 4 miejsce wśród 8 największych dostawców systemów CRM,
 • 8 miejsce wśród 18 producentów oprogramowania finansowo-bankowego,
 • 20 miejsce wśród 22 największych firm informatycznych realizujących usługi przetwarzania danych,
 • 31 miejsce wśród 100 krajowych producentów oprogramowania,
 • 47 miejsce wśród 100 największych dostawców rozwiązań informatycznych dla banków i instytucji finansowych,
 • 68 miejsce wśród 100 największych firm informatycznych realizujących usługi outsourcingowe,
 • 311 miejsce wśród 500 największych polskich firm informatycznych.

Tak dobre wyniki w zestawieniach były możliwe dzięki znacznemu wzrostowi zapotrzebowania banków na systemy pracujące w technologii CLIENT-WEB-SERVER, wzrostowi sprzedaży systemów GRYFCARD i MULTICENTAUR oraz systemu do obsługi firm ISOF oferowanego w trybie SaaS.

Raport TELEINFO 500 przedstawia strukturę polskiego rynku IT w 2006 r. Zawiera zestawienia i analizy rynku IT oparte na danych dostarczonych przez firmy zamieszczone w rankingach.

19 listopada 2007

TAPIR - dynamiczna zmiana formatów w ISOF

Firma HEUTHES wraz z kolejną wersją 8.6 systemu ISOF (www.isof.pl) wprowadzi nowe rozwiązanie – TAPIR. Jest to serwer, który może w czasie rzeczywistym dynamicznie zmieniać formaty przesyłanych dokumentów. W powiązaniu z technologią Client-Web-Server umożliwia to budowę mechanizmu, który dokumenty i raporty wewnętrzne systemu ISOF zamienia przykładowo na wygodne pliki popularnych arkuszy kalkulacyjnych lub do formatu PDF. Te z kolei można w łatwy sposób wydrukować lub zapisać na dysku stacji roboczej użytkownika.

TAPIR może być platformą SOA dla mechanizmu zmiany formatu dokumentów w locie bądź off-line w trybie wsadowym. Wykorzystany w module zarządzania dokumentami elektronicznymi DMS systemu ISOF umożliwia zapisanie pliku w nowym formacie jako kolejnej, rejestrowanej wersji tego samego dokumentu bez konieczności tworzenia nowego elementu, w drzewiastej strukturze DMS. TAPIR będzie również w DMS PRO wykorzystywany przez mechanizm wyszukiwania całotekstowego do niezbędnej zamiany zawartości plików na format tekstowy, wykorzystywany w trakcie procesu indeksowania dokumentów.

15 listopada 2007

O systemie ISOF w Rzeczpospolitej

Zapraszamy do lektury dzisiejszej Rzeczpospolitej i raportu "Teleinformatyka w Polsce". W artykule "Zamiast kupować, łatwiej pożyczać" znajduje się opis technologii SaaS (Software as a Service) umożliwiającej firmom wynajem nowoczesnych systemów informatycznych przy niskich opłatach abonamentowych. Firma HEUTHES została przedstawiona jako prekursor tej technologii w Polsce, z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem rynkowym w tej dziedzinie.

ISOF w modelu SaaS polega na umożliwieniu firmom zdalnego dostępu on-line do nowoczesnego systemu klasy ERP poprzez przeglądarkę internetową. Według renomowanej firmy analitycznej Gartner za cztery lata jedna czwarta oprogramowania będzie trafiała do firm w formie wynajmu.

Więcej o modelu SaaS na stronach www.isof.pl/SaaS/.

Zapraszamy do lektury artykułu.

14 listopada 2007

Nowy katalog systemów informatycznych dla banków HEUTHES 2007/2008

Firma HEUTHES udostępniła klientom nowy katalog 2007/2008 rozwiązań informatycznych przeznaczonych dla bankowości i instytucji finansowych. Zaprezentowano w nim nowe systemy oraz najnowsze wersje aplikacji, które są intensywnie wdrażane i rozwijane od 19 lat.

Najważniejsze z prezentowanych rozwiązań to nowe wersje systemów MULTICENTAUR, GRYFCARD, GRYFBANK oraz ISOF. Systemy bankowe firmy HEUTHES pracują w PEKAO SA (UniCredit Group), BGŻ SA, GBW SA, DnB NORD Polska SA (wcześniej BISE SA) i MRB SA.

MULTICENTAUR jest przeznaczony do obsługi transakcji bankowych, służąc do wymiany międzysystemowej, międzybankowej oraz międzynarodowej. Integruje również systemy otoczenia bankowego, np. ELIXIR, EUROELIXIR, SORBNET, SORBNET EURO, SWIFT. Tworzy główny „hub informacyjny” przez który wszelkie systemy w Banku wymieniają informacje i który pośredniczy w komunikacji z otoczeniem Banku i jego Klientem. [więcej...]

31 października 2007

Siedem szkół wyższych w programie „ISOF dla Uczelni”

Politechnika Poznańska jest siódmą szkołą wyższą która przystąpiła do programu „ISOF dla Uczelni”. Uczelnie, które już są uczestnikami programu to:

 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Łódzka,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Wyższa Szkoła Biznesu z Gorzowa Wlkp.,
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

Głównym założeniem programu „ISOF dla Uczelni” jest zdobywanie przez studentów praktycznej wiedzy o zarządzaniu firmą w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania klasy ERP/CRM/DMS, jakie zapewnia zintegrowany system ISOF. HEUTHES ocenia, że w bieżącym roku akademickim około 2000 studentów skorzysta w procesie dydaktycznym z dostępu w trybie SaaS do systemu ISOF. [więcej...]

24 października 2007

ISOF w zestawieniu MSI Polska

W najnowszym, październikowym numerze cenionego na rynku miesięcznika MSI (Manufacturing Systems Information) Polska, będącego lokalnym wydaniem renomowanego MSI USA, opublikowano ranking systemów dla przemysłu, który powstał na podstawie przychodów ze sprzedaży dla tej grupy odbiorców. Firma HEUTHES z systemem ISOF znalazła się na 44 miejscu spośród 90 firm.

Dodatkowo zacytowano odpowiedź pana Wojciecha Grzybka, Prezesa Zarządu HEUTHES Sp. z o.o., na pytanie o to jakich systemów będzie potrzebował sektor przemysłowy w najbliższych latach:

„Przemysł już dawno zaakceptował systemy klasy ERP/MRP. Jednak systemy klasy CRM, zintegrowane z rozwiązaniami ERP/MRP i BI nie są już tak powszechne. W rozwiązaniach dla przemysłu wiele uwagi poświęca się łańcuchowi dostaw zapewniającemu ciągłość produkcji. Mniejszą uwagę koncentruje się na zapewnieniu ciągłości obsługi, kontaktów z klientami, którzy są odbiorcami oferowanych produktów. HEUTHES dostrzegając zapotrzebowanie rynku stworzył system ISOF i zbudował go w ten sposób, że problemy związane z klientami wpisują się w cały łańcuch zadań logistycznych jego obsługi. W ISOF zintegrowano również system zarządzania dokumentami elektronicznymi (DMS). Pozwala to uzyskać nową jakość pracy użytkowników systemów ERP/MRP. Idea tych integracji polega na tym, że w każdej chwili i w dowolnym miejscu gdzie można uzyskać połączenie z siecią Internet użytkownik ma dostęp do pełni informacji nie tylko handlowych czy magazynowych ale również związanych z kontaktami z klientem.”

22 października 2007

Nowa wersja 8.4 systemu ISOF

Firma HEUTHES wprowadziła w drugiej połowie października 2007 r. nową wersję 8.4 systemu ISOF (www.isof.pl), przeznaczonego do kompleksowej obsługi firm. Najważniejsze zmiany i nowości dotyczą wprowadzenia licznych modernizacji w modułach systemu obejmujących: Sprzedaż, Zakupy, Zamówienia, Magazyn, Rachunkowość, CRM, DMS oraz Sklep internetowy.

Poniżej przedstawiono wybrane zmiany w poszczególnych modułach. [więcej...]

15 października 2007

Nowy Biuletyn Informacyjny

Zapraszamy do lektury najnowszego Biuletynu informacyjnego firmy HEUTHES. W bieżącym numerze można przeczytać o nowościach w systemach dla banków i dla przedsiębiorstw oraz o nagrodzie dla systemu ISOF i pozycji firmy HEUTHES w rankingach branżowych.

Biuletyn informacyjny (PDF, 0.3 MB).

12 października 2007

ISOF najstarszym systemem SaaS w Polsce

Firma HEUTHES od pierwszej połowy lat 90-tych rozwija technologię Client-Web-Server, którą wprowadza we wszystkich swoich systemach informatycznych. W rozwiązaniach bankowych zadebiutowała w 1996 roku, w systemie dla przedsiębiorstw ISOF w 2000 r.

Obecnie, po 10 latach od wprowadzenia swojej technologii na rynek, HEUTHES obserwuje wzrost popularności określenia SaaS (Software as a Service) opisującego rozwiązanie, które sam stworzył przed wielu laty. Systemy firmy pracujące w tej technologii: Multicentaur, Gryfbank/WWW, Gryfcard/WWW, a przede wszystkim ISOF, potwierdzają, że kierunek rozwiązań przyjętych przez firmę na początku lat 90-tych ubiegłego wieku był słuszny.

Ważne jest, że klient chcąc wprowadzić nowoczesne technologie biznesowe w swojej firmie nie musi być zdezorientowany przy wyborze aplikacji czy rozwiązań sprzętowych lecz może skorzystać z istniejących, sprawdzonych na wielką skalę i od wielu lat rozwiązań.

Technologia Client-Web-Server w rozwiązaniach HEUTHES wsparta jest poprzez HDB, kolejne własne rozwiązanie firmy. HDB to zarówno serwer aplikacyjny, jak i język oprogramowania, który wraz z transkompilatorami do języka Java oraz środowiskiem programistycznym zintegrowanym z Eclipse pozwala na szybkie i łatwe budowanie wydajnych systemów umożliwiających pracę on-line. Na dużą skalę rozwiązania HEUTHES wykorzystują obecnie banki (PEKAO SA, GBW SA, MRB SA i BISE SA). Technologię SaaS firmy HEUTHES używają setki firm, które zamiast budować skomplikowane ośrodki komputerowe wynajmują system ISOF i pracują w nim poprzez przeglądarkę internetową.

Więcej informacji na stronie www.isof.pl/SaaS.

11 października 2007

Kolejna szkoła wyższa w programie „ISOF dla Uczelni”

Politechnika Częstochowska jest kolejną uczelnią po Uniwersytecie Szczecińskim, Politechnice Łódzkiej, Politechnice Śląskiej, Wyższej Szkole Biznesu z Gorzowa Wielkopolskiego oraz Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, która przystępuje do współpracy z firmą HEUTHES w zakresie oprogramowania ISOF. Głównym założeniem programu „ISOF dla Uczelni” jest zdobywanie przez studentów wiedzy o zarządzaniu firmą w oparciu o najnowocześniejsze systemy klasy ERP, CRM i DMS, jakie zapewnia zintegrowane oprogramowanie ISOF, przy minimalnych kosztach dla Uczelni. HEUTHES ocenia, że w bieżącym roku akademickim około 2000 studentów skorzysta w procesie dydaktycznym z dostępu do systemu ISOF.

Każda uczelnia przystępująca do programu otrzymuje zdalny dostęp do pełnej funkcjonalności systemu ISOF dla studentów oraz szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programu. Dzięki technologii Client-Web-Server (SaaS) na stacjach roboczych studentów niezbędna jest tylko przeglądarka internetowa. Serwery i administrację prowadzi firma HEUTHES.

Częścią programu „ISOF dla Uczelni” jest system szkoleń elektronicznych. W chwili obecnej znajdują się tam cztery kursy (ERP, CRM, FK i DMS). W każdym z nich jest dostępny zestaw quizów, po rozwiązaniu których można uzyskać imienny certyfikat potwierdzający dobrą znajomość zagadnień związanych z systemami ERP/CRM.

Warto zauważyć, że „ISOF dla Uczelni” (Project ID: 1175759102) oraz system ISOF (Project ID: 1175758951) zostały zaindeksowane w światowym katalogu rozwiązań dla społeczeństwa informacyjnego prowadzonym przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU), agendę ONZ.

Zainteresowanym przystąpieniem do programu „ISOF dla Uczelni” poświęcona jest strona: http://www.isof.pl/uczelnia/.

1 października 2007

HEUTHES w VI edycji Programu Solidna Firma

Firma HEUTHES została zaproszona do wzięcia udziału w Programie Gospodarczo-Konsumenckim Solidna Firma. Program jest skierowany do firm które w swojej codziennej działalności kierują się zasadami uczciwości i solidności. Dotychczasowymi laureatami są firmy zarówno małe, jak i te największe, działające w różnych branżach. Jednym z warunków uzyskania tytułu jest pozytywne przejście trójstopniowej weryfikacji.

29 września 2007

Infostrada Bankowa doceniona przez BANK

W cenionym w środowisku bankowym najnowszym numerze miesięcznika BANK, ukazał się wywiad z Prezesem Zarządu HEUTHES Sp. z o.o., p. Wojciechem Grzybkiem. W artykule pt. „Infostrada Bankowa ma już 18 lat” przedstawiono historię rozwoju oraz charakterystykę produktów bankowych firmy. Podkreślono również, że Infostrada Bankowa, która jest rozwiązaniem informatycznym skupiającym szereg systemów obejmujących wszystkie obszary działalności instytucji finansowych, już od 18 lat pracuje w największych bankach w Polsce.

Warto zauważyć, że HEUTHES wykorzystując swoje doświadczenie producenta systemów bankowych w 2000 r. stworzył Infostradę Biznesową, analogiczne środowisko przeznaczone dla firm, w ramach którego powstał system ISOF pracujący w trybie SaaS.

28 września 2007

Rozwój obsługi poczty elektronicznej w DMS systemu ISOF

Firma HEUTHES zdecydowała wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy przetwarzają znaczne ilości poczty elektronicznej pochodzącej z różnych skrzynek pocztowych. W październiku 2007 r. zostanie wprowadzona nowa metoda bezpośredniego zasilania modułu DMS systemu ISOF (www.isof.pl) wiadomościami poprzez pomocniczy serwer pocztowy. Umożliwi to wzrost niezawodności i wydajności procesu obróbki nawet tysięcy przesyłek pocztowych dziennie.

Uzupełnieniem tego rozwiązania będzie wprowadzenie w przyszłości filtra antyspamowego, który wykorzystując silnik wyszukiwania całotekstowego modułu DMS PRO umożliwi wyszukiwanie dokumentów będących niechcianą pocztą oraz bezpieczne i masowe ich usuwanie. Dzięki temu wzrośnie komfort korzystania z DMS jako klienta poczty elektronicznej w środowisku w którym pomimo filtrów występuje zaśmiecanie firmowej poczty.

27 września 2007

Nowe metody kasowania dokumentów elektronicznych w DMS

W firmie HEUTHES trwają końcowe prace nad wprowadzeniem w systemie ISOF (www.isof.pl) nowej wersji DMS, modułu DMS PRO zawierającego wyszukiwanie całotekstowe. Obecnie trwają testy w rzeczywistych wdrożeniach pilotażowych. Końcowe wdrożenie będzie poprzedzone uaktualnieniem bazy danych systemu. Aby klienci nie musieli czekać zbyt długo na nowe rozwiązania HEUTHES zdecydował, że część z nich, powstałych na potrzeby DMS PRO zostanie zaimplementowanych w podstawowym module DMS nowej wersji 8.4 systemu ISOF.

Dotyczy to m.in. nowego sposobu kasowania dokumentów elektronicznych. Dotychczas kasowanie odbywało się bezpośrednio. W nowej wersji kasowanie będzie miało charakter logiczny. Fizycznie dokument zostanie przeniesiony do specjalnego katalogu (kosza). Wprowadzenie nowego parametru umożliwia zdefiniowanie czasu przebywania dokumentu w koszu. Dopiero po przekroczeniu założonego terminu następuje jego ostateczne usunięcie. Jeżeli ustawimy ten czas na okres powyżej 30 dni to istnieje pewność, że kasowany plik zostanie zarchiwizowany przez HEUTHES na nośniku trwałym w ramach miesięcznej kopii bezpieczeństwa.

Skasowane dokumenty zachowują swoją historię i mogą być przeszukiwane z wyświetleniem ich historii. Wyszukiwanie zaawansowane rozbudowano jednocześnie o możliwość przeszukiwania wśród dokumentów usuniętych oraz zarchiwizowanych na zewnętrznych nośnikach danych. Taki sposób znacznie podnosi bezpieczeństwo dokumentów w systemie DMS oraz zapewnia przejrzystość i wiarygodność procesu usuwania dokumentów.

Dotychczasowi użytkownicy DMS otrzymają nową wersję w ramach standardowych miesięcznych opłat. Wersja DMS PRO będzie dodatkowo płatna.

26 września 2007

ISOF na platformie Java

Sukcesem zakończyły się badania i rozwój nowego transkompilatora języka HDB do języka Java. Zmiany dotyczą zarówno sposobu transkrypcji języka HDB, jak i serwera aplikacyjnego o tej samej nazwie. Dzięki temu, rozwiązania firmy HEUTHES (systemy bankowe MC-INTRA i GRYFCARD/WWW oraz system ISOF dla MSP) oparte o technologię Client-Web-Server bedą mogły być bardziej wydajne. Pierwsze testy na rzeczywistych danych wskazują, że aplikacje silnie wykorzystujące moc obliczeniową procesora pracują w nowej technologii dwukrotnie szybciej. Różnica w aplikacjach intensywnie korzystających z bazy danych nie jest już tak spektakularna, ale 15% wzrost to wynik nie do pogardzenia.

HEUTHES prowadzi obecnie testy na pilotażowych instalacjach rzeczywistych. Firma planuje zastąpienie do końca bieżącego roku w systemie ISOF dotychczasowego kompilatora nowym, co będzie oznaczało dla klientów wzrost wydajności. Dodatkowo HEUTHES dokona uaktualnienia bazy danych do nowej wersji co zgodnie z przeprowadzonymi testami przełoży się na kolejny 25% wzrost wydajności.

25 września 2007

HEUTHES na konferencji CRM

HEUTHES zaprasza 25.09.2007 r. na czwartą edycję konferencji „Systemy CRM - kompleksowe rozwiązanie do zarządzania jakością kontaktów z klientami” (Centrum Konferencyjno Finansowe, ul. Puławska 15, Warszawa). Oprócz możliwości spotkania z przedstawicielami firmy zapraszamy na wykład pt. „Zalety integracji modułów CRM i DMS na przykładzie systemu ISOF” (godz. 11:40-12:20).

W trakcie konferencji przedstawione zostaną trendy w rozwoju współczesnych systemów CRM oraz ich rola w optymalizacji kosztów obsługi klientów firmy.

Konferencja jest kierowana przede wszystkim do:

 • kadry zarządzającej;
 • dyrektorów finansowych;
 • dyrektorów marketingu, promocji i sprzedaży;
 • menedżerów pionów obsługi klientów;
 • analityków informacji biznesowych;
 • dyrektorów i specjalistów ds. informatyki.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa w konferencji na stronie na:
http://www.bizcon.pl/strony/1/p/318.php

24 września 2007

HEUTHES w rankingu 500 najbardziej innowacyjnych firm

Firma HEUTHES została zaproszona do wzięcia udziału w prestiżowym, dorocznym rankingu 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Badania prowadzi zespół Międzynarodowej Sieci Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN we współpracy z BRE Bankiem i Gazetą Prawną. Partnerem wspierającym jest firma Dun&Bradstreet.

Ranking uwzględnia firmy, które wykazują się wysoką dynamiką sprzedaży w kraju i za granicą, zdolnością tworzenia miejsc pracy, wprowadzaniem nowych produktów i usług, efektywnością wykorzystania aktywów, nakładami na innowacyjność oraz uzyskanymi patentami. W obecnej edycji do oceny włączono również opinie kilkudziesięciu ekspertów z przedsiębiorstw komercyjnych.

21 września 2007

HEUTHES i młodzi informatycy

HEUTHES został zaproszony na Sejmik Młodych Informatyków 2007 (www.smi.org.pl) odbywający się w Świnoujściu pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest to cykliczna konferencja poświęcona nowym technologiom informatycznym.

W trakcie dyskusji Prezes Zarządu HEUTHES, p. Wojciech Grzybek zaprzeczył obiegowym opiniom o braku innowacyjności w sektorze informatycznym MSP stawiając tezę, że w informatycznych MSP powstają najbardziej zaawansowane technologie, które następnie są transferowane do dużych koncernów. Innowacje w branży informatycznej dotyczą często zwiększenia niezawodności, szybkości systemów oraz łatwości ich tworzenia i umożliwiają małym, elastycznym firmom uzyskanie przewagi rynkowej. Duże koncerny zazwyczaj prowadzą jedynie analizy i projekty systemów, zlecając podwykonawcom kodowanie, najczęściej przy pomocy standardowych, często nieefektywnych narzędzi. [więcej...]

20 września 2007

HEUTHES w projekcie INMOR

HEUTHES zaprasza na spotkanie z przedstawicielami firmy w trakcie odbywającej się w Szczecinie Giełdy Kooperacyjnej projektu INMOR (20.9.2007 r., Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US, ul. Cukrowa 8). Temat przewodni spotkania to „Nowoczesne techniki i technologie w gospodarce morskiej oraz sposoby ich finansowania”.

Współfinansowany przez UE projekt INMOR jest nakierowany na podniesienie zarówno poziomu innowacyjności firm związanych z gospodarką morską, jak i konkurencyjności regionu zachodniopomorskiego.

Giełda ma charakter szeregu dwustronnych spotkań pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. W jej trakcie zaplanowano również warsztaty dla przedsiębiorców na temat możliwości finansowania (funduszami unijnymi oraz środkami z oferty komercyjnych instytucji finansowych) innowacyjnych rozwiązań związanych z branżą morską.

Więcej o projekcie na stronie www.inmor.wzieu.pl. Tam też znajduje się formularz za pomocą którego można umówić się na spotkanie z firmą HEUTHES.

Serdecznie zapraszamy.

13 września 2007

HEUTHES nominowany w konkursie EU Standard 2007

Firma HEUTHES Sp. z o.o. została nominowana w konkursie EU Standard 2007. Ma on na celu nagrodzenie firm, które w ostatnich latach zwiększają swój potencjał gospodarczy oraz stawiają przede wszystkim na jakość, pozytywne relacje z kontrahentami, a także inwestują w kapitał ludzki podnosząc kwalifikacje pracowników.

Konkurs odbywa się pod patronatem Grupy Media Partner - cenionego na rynku wydawcy dodatków gospodarczych ukazujących się na łamach dzienników: Gazeta Prawna, Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza.

3 września 2007

SLA dla ISOF

Firma HEUTHES zamierza wprowadzić dla klientów trybu SaaS systemu ISOF (www.isof.pl) kontrakty SLA (ang. Service Level Agreement). Oznaczają one w praktyce zobowiązanie firmy HEUTHES do świadczenia ustalonego poziomu usług. Obecnie trwają intensywne prace nad rozbudowaniem ISOF o pomiar czasów realizacji istotnych zdarzeń w systemie, np. wystawiania faktur czy dokumentów magazynowych. Klienci będą mieli możliwość zawarcia indywidualnych kontraktów z ustalonymi parametrami statystycznymi czasów realizacji poszczególnych funkcji. W przypadku ich niedotrzymania uzyskają rekompensatę finansową.

HEUTHES przewiduje, że kontrakty SLA będą szczególnie popularne wśród dużych firm, którym zależy na zagwarantowaniu odpowiedniej wydajności pracy z systemem. Świadczenie tak wysokiego poziomu usług umożliwiło firmie HEUTHES wprowadzenie Klastra OMEGA, autorskiego rozwiązania, które w innowacyjny sposób zapewnia przenikanie się serwerów wirtualnych i fizycznych.

Obecnie HEUTHES umożliwia klientom ciągły dostęp do systemu na poziomie 99,2% czasu w godzinach 6–22. Teraz, obok uzyskanej już nieprzerwanej dostępności, kontrakty SLA zapewnią klientom gwarantowaną wydajność systemu.

Po wdrożeniu nowego rozwiązania wszystkie firmy będą mogły sprawdzić indywidualne parametry czasów realizacji poszczególnych funkcji w specjalnym raporcie ISOF-SLA, bez względu na to czy będą posiadaczami kontraktów SLA.

30 sierpnia 2007

Drugi etap Klastra OMEGA

W firmie HEUTHES rozpoczął się drugi etap wdrożenia Klastra OMEGA, zaawansowanego rozwiązania sprzętowo-programowego, będącego platformą dla systemu ISOF (www.isof.pl), rozwiązania klasy ERP oferowanego w trybie SaaS. Dzięki wdrożonej już architekturze systemu serwerów wirtualnych połączonych w klaster, HEUTHES uzyskał znaczący, 100% wzrost wydajności oraz zwiększenie niezawodności systemu.

Obecnie całe rozwiązanie przejdzie dodatkową parametryzację oraz szereg uaktualnień. W najbliższym czasie zostanie dodatkowo dokonany upgrade bazy danych co przyniesie dalszy 25% wzrost wydajności. Zmieniony zostanie również system replikacji na bardziej nowoczesny, oparty o wykorzystanie logów logicznych bazy danych.

Koniec prac zaplanowano na IV kw. 2007 r. wraz z wprowadzeniem nowej wersji systemu ISOF.

„Wdrożenie klastra było zaplanowane kilka lat temu, a decyzję o realizacji planu przyspieszyła zwiększająca się corocznie liczba firm pracujących z ISOF. Przekłada się to w praktyce na codzienną pracę z systemem już tysięcy użytkowników, głównie z firm o rozproszonej strukturze” – mówi p. Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

28 sierpnia 2007

HEUTHES w rankingu Computerworld TOP 200

ComputerWorld TOP 200 2007

W najnowszym, prestiżowym rankingu branży teleinformatycznej TOP 200 przygotowywanym corocznie przez koncern IDG firma HEUTHES została ujęta w 3 klasyfikacjach zajmując:

 • 36 miejsce na liście 116 największych firm sprzedających oprogramowanie własne,
 • 50 miejsce wśród 71 największych firm osiągających przychody z obsługi sektora bankowo-finansowego,
 • 229 miejsce spośród 308 największych firm informatycznych działających w Polsce.

Szczegółowe zestawienia przedsiębiorstw działających na polskim rynku IT w różnych kategoriach powstały na podstawie danych finansowych za 2006 rok.

We wszystkich tegorocznych zestawieniach firma HEUTHES wspięła się o kilka pozycji w górę w porównaniu z rokiem ubiegłym. Tak dobre wyniki były możliwe dzięki zakończonemu sukcesem wdrożeniu szeregu produktów w bankach oraz wzrostowi sprzedaży systemu do obsługi firm ISOF - powiedział p. Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

27 lipca 2007

ISOF w katalogu ONZ

Dwa rozwiązania firmy HEUTHES zostały zaindeksowane w światowym katalogu rozwiązań dla społeczeństwa informacyjnego prowadzonym przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU), agendę ONZ. Chodzi o system ISOF (Project ID: 1175758951) oraz program szkoleń e-learningowych ISOF dla Uczelni (Project ID: 1175759102).

Warto zauważyć, że w katalogu obok inicjatyw rządowych realizowanych przez poszczególne ministerstwa, znalazły się projekty prowadzone przez firmy komercyjne. Wśród nich, z terenu Polski ujęto m.in. rozwiązania firm HEUTHES Sp. z o.o. oraz Cisco Systems Poland Sp. z o.o. [więcej...]

26 lipca 2007

HEUTHES w konkursie Inwestor w Kapitał Ludzki

Firma HEUTHES Sp. z o.o. została zakwalifikowana do udziału w VI edycji Programu Certyfikującego Inwestor w Kapitał Ludzki. Konkurs jest zorganizowany przez Instytut Zarządzania we współpracy z firmą badawczą TNS-OBOP, Ośrodkiem Certyfikacji i Opiniowania, Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Investors in People i Polską Izbą Firm Szkoleniowych.

Celem Programu jest wyłonienie firm i instytucji realizujących wyróżniające się programy działań zorientowane na rozwój kapitału ludzkiego oraz dbające o utrzymanie dobrych relacji z pracownikami.

Program cieszy się zainteresowaniem najwyższych władz państwowych. Patronat honorowy do tej pory obejmowali: Profesor Danuta Hubner - Komisarz ds. Rozwoju Regionalego UE, jak również Janusz Steinhoff - wicepremier, minister gospodarki, Longin Komołowski - wicepremier, minister pracy i polityki społecznej, Jacek Piechota - wiceminister gospodarki, pracy i polityki społecznej, Izabela Jaruga-Nowacka - wiceprezes Rady Ministrów, Grażyna Gęsicka - minister rozwoju regionalnego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 8.11.2007 r. Laureatom zostaną wręczone Godła Inwestora w Kapitał Ludzki.

20 lipca 2007

ISOF w Raporcie CRM

ISOF w Raporcie CRM

W lipcowym numerze miesięcznika MSI (Manufacturing Systems Information) Polska opublikowano raport pt. Polski rynek CRM. Przedstawiono 23 najważniejsze systemy oferowane na krajowym rynku. Obok systemu ISOF, zaprezentowano 12 innych polskich rozwiązań, 6 z Europy Zachodniej i 4 z USA.

Zacytowano również wypowiedź przedstawiciela firmy HEUTHES na temat przewidywanych kierunków rozwoju systemów CRM. Według firmy HEUTHES najbliższa przyszłość to:

 • zwiększenie oferty systemów CRM dostępnych on-line poprzez przeglądarki internetowe w trybie outsourcingu,
 • ścisła integracja CRM z systemami DMS (zarządzania dokumentami elektronicznymi),
 • integracja z programowymi centralami telefonicznymi (np. Asterisk) umożliwiającymi łatwą budowę rozwiązań typu Call Center,
 • ścisła integracja z ERP.

Warto przypomnieć, że grupa rozwiązań CRM w systemie ISOF liczy obecnie 6 modułów, do których należą: CRM Operacyjny, CRM Analityczny, CRM Marketingowy, CRM Zadaniowy, CRM Serwisowy oraz CRM Prognozowanie Sprzedaży.

Zapraszamy do lektury.

18 lipca 2007

DMS PRO w ISOF

Firma HEUTHES wraz z kolejną wersją 8.4 systemu ISOF (www.isof.pl) udostępni nowy moduł DMS PRO, będący rozszerzeniem dotychczasowego rozwiązania do zarządzania dokumentami elektronicznymi. Nowe rozwiązanie umożliwia wyszukiwanie całotekstowe w dokumentach DMS. Pozwala to na odnalezienie wystąpienia słów kluczowych w zawartości plików tekstowych, emailach, zintegrowanej skrzynce wiadomości, plikach PDF, RTF, TXT, HTML, dokumentach pakietów biurowych Open Office i Microsoft Office oraz informacjach rozszerzonych plików graficznych formatów TIFF i JPG. [więcej...]

6 lipca 2007

ISOF w raporcie ERP miesięcznika MSI

ISOF w raporcie ERP miesięcznika MSI

W najnowszym numerze cenionego na rynku miesięcznika MSI (Manufacturing Systems Information) Polska, będącego lokalnym wydaniem renomowanego MSI USA, opublikowano raport Systemy ERP dla produkcji. W gronie 35 zaprezentowanych, najważniejszych rozwiązań oferowanych w Polsce znalazł się również system ISOF.

Dodatkowo, w regularnym wydaniu miesięcznika, w artykule „Wertykalne rynki ERP” uzupełniono raport przedstawiając tę samą ofertę rozwiązań w trochę innym ujęciu. Na liście systemów o największej liczbie wdrożeń w Polsce ISOF zajął wysoką 14. pozycję.

2 lipca 2007

Firma HEUTHES odzyskała domenę www.heuthes.eu

Znany proceder „piractwa domenowego” w obecnym czasie uległ znacznemu nasileniu. Polega on na tym, że firmy wykupują domeny internetowe konkurencji, nawet gdy te podlegają działaniu prawa ochronnego. Posiadanie własnych domen jest obecnie dla przedsiębiorstw niezwykle istotne z punktu widzenia możliwości dotarcia z ofertą do klienta czy prowadzenia działań marketingowych. Dlatego poszkodowane firmy odczuwają takie działania jako bardzo szkodliwe i nieuczciwe. [więcej...]

Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›