Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  

30 czerwca 2016

Dobra sytuacja finansowa firmy potwierdzona przez zewnętrznego audytora i Walne Zgromadzenie HEUTHES

HEUTHES podsumował wyniki finansowe za 2015 rok po corocznym badaniu bilansu przeprowadzonym przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż badanie takie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES obliguje firmę do stosowania podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy HEUTHES mając dostęp do wyników badania bilansu uznało, że sytuacja finansowa firmy jest stabilna. Ponadto w trakcie Zgromadzenia rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności spółki, a Zarząd firmy otrzymał absolutorium z wykonania pełnionych obowiązków.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

28 czerwca 2016

Nowości w wersji 17.1.3 systemu ISOF

Firma HEUTHES 16 czerwca 2016 r. udostępniła klientom kolejną wersję 17.1.3 systemu ISOF. W systemie wprowadzono szereg zmian funkcjonalnych obejmujących m.in. Fakturowanie, Produkcję, Książkę Przychodów i Rozchodów, DMS, Kartoteki, Faktury sprzedażowe i zakupowe.

Wprowadzono uzupełnienie cyklu życia faktury o zdarzenia wynikające z obsługi procesów windykacyjnych i przyjęto nowe statusy faktur (skierowana do postępowania ugodowego, sądowego, komorniczego, umorzona), które są obsługiwane przez ISOF. Dzięki temu użytkownik posiada pełniejszą informację o fakturach i ma możliwość wyświetlenia kompletnych raportów dotyczących faktur. Nowe statusy faktur mają również odzwierciedlenie w Portfolio zmieniając bilans projektów z uwzględnieniem odzyskiwania VAT. Dodatkowo można ręcznie wpisać koszty postępowania windykacyjnego, które zostają uwzględnione w bilansie projektu. Po tych zmianach cykl życia faktur został domknięty i umożliwia wszechstronne raportowanie i analizę tych dokumentów.

Znaczący postęp został osiągnięty w rozwijanym module Produkcji w którym wprowadzono wykres Gantt'a harmonogramu zlecenia, wykrywanie i oznaczanie na wykresie konfliktów zasobów produkcyjnych oraz nowy raport kosztu kalkulacyjnego produktu.

Przebudowie uległ sposób dekretacji dokumentów w Książce Przychodów i Rozchodów. W elastyczny sposób możliwy jest import kosztów z wprowadzonych do systemu delegacji z wykorzystaniem zdefiniowanych schematów i funkcji z modułu Dekretacja. W przyszłości wszystkie dokumenty księgowe będą dekretowane w ten elastyczny sposób. Unifikacja dekretowania zbliża Książkę i system F-K, umożliwiając dużo łatwiejsze i w przewidywalny sposób przechodzenie firmom pomiędzy obydwoma typami księgowań.

Wprowadzono mechanizm integrujący LibreOffice OnLine (LOOL) z modułem DMS. Nowe rozwiązanie zostanie wkrótce udostępnione w komercyjnej wersji systemu ISOF dla wszystkich klientów. LOOL to specjalna wersja pakietu biurowego LibreOffice, umożliwiająca dostęp do niego poprzez przeglądarkę WWW. Pakiet jest zainstalowany w serwerze centralnym ISOF, dzięki czemu nie jest konieczna instalacja dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej użytkownika, wystarczy przeglądarka WWW. Ciekawą funkcją jest możliwość pracy grupowej nad tym samym dokumentem. Jedna osoba może edytować dokument, a druga w tym samym czasie oglądać w czasie rzeczywistym wprowadzane zmiany (pisaliśmy o tym w newsie z 18 maja 2016).

W Kartotekach dodano funkcję kopiowania usługi zaznaczonej na liście oraz nowy wygląd i sposób filtrowania listy urządzeń. W fakturach sprzedażowych dodano możliwość uwzględniania faktur zaliczkowych i zaliczek podczas wystawiania faktur do dokumentów WZ. Z kolei w fakturach zakupowych dodano opcję systemową sterującą automatycznym zatwierdzanie korekt faktur zakupu przy zapisie.

Obecnie trwają intensywne prace nad kolejną wersją systemu w której HEUTHES zapowiada wdrożenie JPK, dalszą rozbudowę edytora LibreOffice OnLine o integrację z powiadomieniami, które staną się zaproszeniem do wspólnej edycji oraz integrację LOOL z systemem tzw. smart tags w ISOF i systemem formularzy.

Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

24 czerwca 2016

HEUTHES wdrożył technologię HTTP/2 w systemie ISOF

Firma HEUTHES wdrożyła nową wersję 17.1.3 systemu ISOF, która oprócz zmian funkcjonalnych zawiera obsługę protokołu HTTP/2. Tym samym ISOF jest prawdopodobnie pierwszym w Polsce i jednym z niewielu na świecie systemem ERP dostępnym w SaaS, wspierającym tą technologię. HTTP/2 zdecydowanie poprawia szybkość komunikacji między przeglądarką a serwerem aplikacyjnym.

System w nowej konfiguracji został przetestowany na pilotażowych wdrożeniach u wybranych klientów ISOF. Firma HEUTHES była gotowa do przywrócenia poprzedniej architektury, jednak pozytywne rezultaty testów zadecydowały o rozszerzeniu rozwiązania dla wszystkich użytkowników. Testy wykazały zauważalny wzrost wydajności, zwłaszcza w komunikacji między przeglądarką internetową a serwerem aplikacyjnym oraz nieco mniejszy między serwerem aplikacyjnym a bazą danych. Zmniejszyła się również liczba plików pobieranych z serwera. Przekłada się to na przyspieszenie przynajmniej o 15% mierzalnych wskaźników szybkości pracy w systemie np.: czas logowania spadł o około 15%, podobny efekt zmierzono dla czasów wystawiania dokumentów sprzedażowych i magazynowych.

Obecne wdrożenie HTTP/2 jest zwieńczeniem prac prowadzonych przez HEUTHES od października 2011 r. (informowaliśmy o tym w newsie z 19.10.2011). Pierwotnie były to prace nad protokołem SPDY, który został ostatecznie wchłonięty przez HTTP/2. Z kolei prace nad tym ostatnim HEUTHES kontynuował od lutego 2015 (news z 25.2.2015).

Pomimo tego, że HTTP/2 nie jest ciągle powszechnie obowiązującą normą, jednak jego elementy są stale implementowane w przeglądarkach. Użytkownicy najnowszych wersji Firefox i Chrome już obecnie korzystają z tej technologii pracując w Windows, Linux i na Androidzie. Z kolei Internet Explorer 11 jedynie w wersji Windows 10 obsługuje HTTP/2.

W dalszej kolejności HEUTHES planuje wdrożyć HTTP/2 w systemach bankowych i w tym środowisku liczy na podobne korzyści dla klientów, które uzyskano w systemie ISOF. Pewną przeszkodą jest konserwatywne podejście środowiska bankowego do przeglądarek i korzystanie w szerokim zakresie z opóźnionych technologicznie rozwiązań firmy Microsoft.

Protokół komunikacyjny HTTP/2 zastąpi stosowaną od 1999 r. wersję HTTP 1.1. Obecne rozwiązanie określające w jaki sposób przeglądarka komunikuje się z serwerem jest już niewystarczające i negatywnie wpływa na szybkość otwierania stron WWW, szczególnie w aplikacjach Client-Web-Server. Prędkość pobierania danych limitowana przez HTTP 1.1 do 5 Mb/s, dzięki nowemu protokołowi jest znacznie większa. HTTP 1.1 nie korzysta z połączeń szerokopasmowych, uniemożliwiając osiągnięcie dużych szybkości ładowania. Z kolei dane wysyłane poprzez HTTP/2 docierają do celu szybciej, dodatkowo zmniejszając przy tym obciążenie serwera.

HEUTHES stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe i wdraża kolejne rozwiązania, które przyczyniają się do zwiększenia komfortu pracy użytkowników systemów chmurowych. Dzięki temu system ISOF stale absorbuje najnowsze technologie informatyczne. Tradycyjnie są one udostępnione bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

14 czerwca 2016

Finalne testy LibreOffice OnLine w ISOF

W związku z udostępnieniem kodu źródłowego stabilnej wersji oprogramowania LibreOffice OnLine, firma HEUTHES przystąpiła do ostatecznych testów przed finalnym udostępnieniem tego rozwiązania w komercyjnej wersji systemu ISOF dla wszystkich klientów. Nowy mechanizm jest przygotowany (jak informowaliśmy w newsie z 18 maja 2016) i jest obecnie testowany u wybranych użytkowników ISOF. Każda zainteresowana firma może przetestować LOOL po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Rozwijając nowy model HEUTHES wprowadził możliwość pracy grupowej nad tym samym dokumentem, gdzie jedna osoba może edytować dokument, a druga w tym samym czasie oglądać w czasie rzeczywistym wprowadzane zmiany. Dalszy etap rozwoju integracji z LOOL planowany jest na przełomie III i IV kw. br., kiedy przy pomocy systemu LOOL będzie można łatwo edytować szablony wydruków formularzy oraz obsługiwać tzw. znaczniki „smart tags”, przydatne np. przy tworzeniu korespondencji seryjnej. Dotychczas nieodzowne było zapisywanie dokumentów na dysku i używanie do edycji lokalnej instalacji LibreOffice, co już nie będzie konieczne.

LOOL to specjalna wersja pakietu biurowego LibreOffice, umożliwiająca dostęp do niego poprzez przeglądarkę WWW, przy użyciu HTML5 i JavaScript. Pakiet jest zainstalowany w serwerze centralnym ISOF, dzięki czemu nie jest konieczna instalacja dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej użytkownika, wystarczy przeglądarka WWW. LOOL pozwala na tworzenie i edycję większości formatów dostępnych w LibreOffice oraz edycję zarówno tekstów, jak i arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji pakietu Microsoft Office. Możliwe jest drukowanie, zapisywanie plików w wybranej ścieżce drzewa dokumentów ISOF-DMS oraz zapis w formacie PDF, opatrywanie pieczęcią cyfrową i wysłanie dokumentu e-mailem, a także dodawanie komentarzy, szczególnie użyteczne przy pracy grupowej i jak wyżej wspomniano wspólna edycja dokumentu w tym samym czasie.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

10 czerwca 2016

HEUTHES partnerem DevRace Hackathon Szczecin 2016

Firma HEUTHES jest partnerem wydarzenia "DevRace Hackathon Szczecin 2016", czyli 24-godzinnego maratonu programistycznego dla studentów wszystkich szczecińskich uczelni. Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie aplikacji realizującej jeden z tematów zasugerowanych przez partnerów wydarzenia.

Organizatorem całego przedsięwzięcia jest Grupa.NET, czyli studenci Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, którzy - korzystając z najnowszych technologii i narzędzi - wspólnie rozwijają pasje z zakresu IT i pracują nad doskonaleniem swoich umiejętności. Członkowie Grupy.NET prowadzą m.in. cykl warsztatów z technologii powiązanych z iOS, Android, UWP, Front-end czy z bezpieczeństwem aplikacji.

Impreza rozpocznie się w piątek 10 czerwca 2016 o godzinie 18:00 na terenie Technoparku Pomerania (Szczecin, ul. Cyfrowa 6). Po całodobowym "kodowaniu" odbędzie się krótkie podsumowanie wydarzenia i ogłoszenie wyników.

Więcej informacji na stronie www.devrace.zut.edu.pl.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

1 czerwca 2016

Tytuł "Efektywna Firma 2015" dla HEUTHES

HEUTHES został laureatem rankingu "Efektywna Firma 2015". Konkurs przeprowadzony na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu został przygotowany przez wywiadownie gospodarcze, na podstawie danych z KRS.

W tej edycji konkursu Instytut Europejskiego Biznesu wybrał przedsiębiorstwa, które w latach 2013 - 2014 miały każdego roku ponad pół miliona zł przychodów, więcej niż 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału własnego była dodatnia. Znaleziono ponad 30 tysięcy takich polskich przedsiębiorstw.

Spośród nich tytuł Efektywna Firma 2015 uzyskały 7224 firmy, w których średnia stosunku zysku netto do przychodów netto i zrównanych z nimi w latach 2013-2014 wyniosła minimum 5 proc.

Firma HEUTHES zajęła w tym rankingu 902 pozycję.

Warto przypomnieć, że HEUTHES był już laureatem rankingu Efektywna Firma w 2012 oraz 2010 roku.

Zobacz również inne nagrody i wyróżnienia dla produktów i firmy HEUTHES.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

18 maja 2016

HEUTHES rozbudował funkcjonalność pakietu biurowego LibreOffice OnLine w systemie ISOF

Firma HEUTHES opracowała nową wersję pakietu biurowego LibreOffice OnLine (LOOL) zintegrowanego z modułami DMS/Workflow systemu ISOF. Umożliwia ona pracę grupową nad tym samym dokumentem. Jedna osoba może edytować dokument, a druga w tym samym czasie oglądać w czasie rzeczywistym wprowadzane zmiany. Nowe rozwiązanie zostanie w przyszłości zintegrowane z wysyłaniem powiadomień i zaproszeń do wspólnej edycji dokumentu oraz z modułem Obszarów Roboczych w DMS/Workflow. HEUTHES pracuje obecnie również nad umożliwieniem wykorzystania w LOOL tzw. znaczników „smart tags”, przydatnych np. przy tworzeniu korespondencji seryjnej oraz do obsługi szablonów wydruków formularzy.

Udostępniony kod źródłowego oprogramowania LibreOffice OnLine w dalszym ciągu nie jest jeszcze stabilny, wobec czego firma HEUTHES zdecydowała się poczekać z finalnym udostępnieniem tego rozwiązania w komercyjnej wersji systemu ISOF dla wszystkich klientów. Nowy mechanizm jest obecnie testowany zarówno wewnątrz firmy, jak i u wybranych użytkowników ISOF. Każda zainteresowana firma może przetestować LOOL na demonstracyjnej wersji ISOF po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Warto przypomnieć, że LOOL to specjalna wersja pakietu biurowego LibreOffice, umożliwiająca dostęp do niego poprzez przeglądarkę WWW, przy użyciu HTML5 i JavaScript. Pakiet jest zainstalowany w serwerze centralnym ISOF, dzięki czemu nie jest konieczna instalacja dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej użytkownika, wystarczy przeglądarka WWW.

LOOL pozwala na tworzenie i edycję większości formatów dostępnych w LibreOffice oraz edycję zarówno tekstów, jak i arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji pakietu Microsoft Office. Możliwe jest drukowanie, zapisywanie plików w wybranej ścieżce drzewa dokumentów ISOF-DMS oraz zapis w formacie PDF, opatrywanie pieczęcią cyfrową i wysłanie dokumentu e-mailem, a także dodawanie komentarzy, szczególnie użyteczne przy pracy grupowej.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

16 maja 2016

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2016

Firma HEUTHES - jako jeden z liderów branży oprogramowania bankowego - weźmie udział w Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2016, które odbędzie się w dniach 18-19 maja 2016 r. w Hotelu Gromada w Warszawie. Forum organizuje Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji, wydawca portalu aleBank.pl, a także m.in. pism Miesięcznik Finansowy BANK i Nowoczesny Bank Spółdzielczy.

W trakcie tegorocznego Forum omówione zostaną zagadnienia strategiczne dla sektora banków spółdzielczych oraz nowe rozwiązania technologiczne, wspierające rozwój ich działalności.

Jak co roku w Forum wezmą udział prezesi i wiceprezesi, a także dyrektorzy oraz naczelnicy zainteresowani rozwojem banków spółdzielczych.

Ważną częścią forum będzie wieczorny bankiet, podczas którego zostaną nagrodzeni laureaci rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze 2016. Jego wyniki zostaną opublikowane w majowym numerze miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy, organizatora rankingu i patrona medialnego FTBS.

Zachęcamy do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, gdzie wszyscy zainteresowani otrzymają merytoryczne informacje na temat narzędzi IT wspierających nowoczesne zarządzanie bankiem.

Więcej informacji o Forum: http://konferencje.alebank.pl/konferencje/forum-technologii-bankowosci-spoldzielczej-2016/

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

27 kwietnia 2016

HEUTHES na XI Targach Pracy

Firma HEUTHES weźmie udział w XI Targach Pracy organizowanych przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Targi odbędą się w dniu 28 kwietnia 2016 r. w godz. 9-15 w Szczecinie (hala sportowa Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie, ul. Sowińskiego 1).

Impreza co roku przyciąga kilkudziesięciu wystawców z konkretnymi ofertami pracy zarówno dla studentów, absolwentów, jak i osób szukających odmiany w swoim życiu zawodowym. To doskonała okazja, aby zaczerpnąć informacji na temat firmy u samego źródła lub nawiązać pierwszy kontakt z przyszłym pracodawcą.

Firma HEUTHES w czasie targów - oprócz prezentacji swoich walorów jako pracodawcy - będzie chciała pozyskać kandydatów do pracy na stanowisku programisty.

Wstęp dla osób odwiedzających jest bezpłatny!

Więcej informacji o Targach Pracy na stronie http://targipracy.szczecin.pl

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

25 kwietnia 2016

Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej z HEUTHES

W dniu 26 kwietnia 2016 r. odbędzie się w Warszawie (Centrum Konferencyjne CEMED, ul. Pory 78, V piętro) VIII Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej. Tematem przewodnim spotkania będą narzędzia informatyczne wspierające funkcjonowanie Banku Spółdzielczego. Udziałem w Forum mogą być zainteresowani przedstawiciele zarządów banków, dyrektorzy i specjaliści odpowiedzialni za informatyzację.

W trakcie Forum, zastępca dyrektora handlowego HEUTHES, Marek Paszkowski, wygłosi prezentację pt. "ISOF-WORKFLOW jako dynamiczny system obsługi dokumentów elektronicznych i formularzy w banku" (godz. 11.10). Zapraszamy również do odwiedzenia stoiska firmowego, gdzie można będzie uzyskać wyczerpujące informacje na temat rozwiązań informatycznych przeznaczonych do obsługi Banków Spółdzielczych. Więcej informacji o Forum na stronie http://www.cpi.com.pl/imprezy/2016/fbs/index.php

Zapraszamy!

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

21 kwietnia 2016

System MULTICENTAUR-IMMEDIATE TRANSACTION Hitem Roku 2016 dla Instytucji Finansowych

System MULTICENTAUR-IMMEDIATE TRANSACTION firmy HEUTHES, który został wdrożony w SGB-BANK SA już w 2014 r., otrzymał od Gazety Bankowej nagrodę główną Hit Roku 2016 dla Instytucji Finansowych.

Stało się to 14 kwietnia 2016 r. w trakcie uroczystej gali w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Gazeta Bankowa w tym dniu rozstrzygnęła wyniki IX edycji konkursu Hit Roku 2016 dla Instytucji Finansowych nagradzając najbardziej innowacyjne i przełomowe produkty proponowane instytucjom finansowym przez dostawców systemów IT.

Najpierw system MULTICENTAUR-IMMEDIATE TRANSACTION, w gronie zgłoszonych do konkursu rozwiązań w kategorii Bankowość i Finanse został wyróżniony tytułem Rekomendacja. Niezależni eksperci, którzy stanowili kapitułę konkursu, podjęli kolejną decyzję o przyznaniu nagrody głównej systemowi MULTICENTAUR-IMMEDIATE TRANSACTION.

EXPRESS ELIXIR to opracowany i wdrożony przez KIR system rozliczeń płatności natychmiastowych w złotych. Dzięki niemu SGB-Bank SA i zrzeszone z nim 202 Banki Spółdzielcze oraz inni uczestnicy systemu mogą w trybie dostępności 24/7/365, w czasie zbliżonym do rzeczywistego wykonywać przelewy pomiędzy rachunkami w różnych bankach w Polsce.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB zapewnia obsługę wszelkich transakcji bankowych. Integruje systemy otoczenia bankowego i systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. Wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientami. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych SWIFT, ELIXIR, TARGET, EURO ELIXIR – SEPA, STEP2, SORBNET2, EXPRESS ELIXIR oraz Western Union. Obsługuje wymianę międzysystemową (np. systemy kartowe, ERP, maklerskie, itp.), faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje.

Warto przypomnieć, że w 2015 r. rekomendację w konkursie Hit Roku uzyskał system MULTICENTAUR-CFT, w 2014 r. system ISOF-PROFAP, w 2013 r. system MULTICENTAUR PAYMENT HUB, w 2012 r. system MULTICENTAUR-SRB2, w 2011 r. system MULTICENTAUR-FAKTOR, w 2010 r. system ISOF-WORKFLOW, a w 2009 r. system GRYFCARD - wszystkie wyprodukowane przez HEUTHES.

W 2015 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA wydała firmie HEUTHES Certyfikat dla potwierdzenia zgodności komunikatów generowanych przez system informatyczny MULTICENTAUR PAYMENT HUB z wymaganiami Systemu Rozliczeń Płatności Natychmiastowych EXPRESS ELIXIR w zakresie komunikatów RTTR.

Systemy bankowe firmy HEUTHES pracują obecnie w bankach PEKAO SA, SGB-BANK SA i w zrzeszonej z nim grupie 202 banków spółdzielczych z siecią ponad 1500 placówek oraz w DNB Bank Polska SA, a także w wielu przedsiębiorstwach.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

5 kwietnia 2016

Konferencja "CRM i BPM" z firmą HEUTHES

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji "CRM i BPM", poświęconej najnowszym technologiom z zakresu zarządzania relacjami z klientami oraz zarządzania procesami biznesowymi. Konferencja odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Businessman Institute (Trakt Lubelski 40a).

Najważniejsze obszary tematyczne, które zostaną omówione na konferencji to:

 • ewolucja systemów CRM,
 • Big Data w marketingu i sprzedaży,
 • narzędzia informatyczne do analiz marketingowych,
 • automatyzacja marketingu,
 • CRM i Big Data a serwisy społecznościowe,
 • workflow,
 • zarządzanie procesami biznesowymi,
 • systemy pracy grupowej,
 • rozwiązania mobilne.

Główni adresaci konferencji to:

 • prezesi zarządów, dyrektorzy ds. marketingu, sprzedaży, finansów, dyrektorzy IT,
 • członkowie zarządu ds. finansów, marketingu, bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych,
 • dyrektorzy, menadżerowie odpowiedzialni za inwestycje dotyczące rozwiązań związanych z marketingiem, sprzedażą, analityką,
 • kierownicy ds. bezpieczeństwa w firmie,
 • kierownicy projektów IT,
 • projektanci aplikacji IT,
 • pracownicy działów IT, marketingu, sprzedaży oraz administratorzy systemów IT.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „Usprawnianie procesów biznesowych i rozwiązywanie problemów operacyjnych z wykorzystaniem ISOF-CRM oraz ISOF-WORKFLOW", który wygłosi o godz. 10.00 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://www.konferencjeksi.pl/?page_id=911

Zapraszamy!

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

18 marca 2016

Milionowe straty polskich firm z powodu awarii IT

Jak informuje forbes.pl polskie przedsiębiorstwa tracą miliony dolarów z powodu awarii systemów IT.

Z badań firmy Veeam Software wynika, że w 2015 roku duże firmy miały na świecie średnio po 15 nieplanowanych przestojów związanych z awariami systemów IT. Oznacza to średni koszt rzędu 16 mln dolarów. Wynika on m.in. z utraconych możliwości i przychodów oraz obniżonej produktywności. Oprócz ubytku finansowego, niedostępność usług IT negatywnie wpływa na zaufanie klientów (przyznało to 68 % ankietowanych) i wizerunek marki (62 % zapytanych). W dodatku awarie trwają coraz dłużej, a powrót do prawidłowego funkcjonowania zajmuje coraz więcej czasu.

W Polsce średnia wynosi 21 przestojów, których koszt oszacowano na 14 mln dolarów. W ponad 50% badanych firm liczba przestojów mieściła się w przedziale 20-50. Zdarzały się również przedsiębiorstwa w których przerwy występowały przeciętnie raz w tygodniu.

Obecnie rozwój firm jest nieodłącznie związany z posiadaniem i nieprzerwanym dostępem do odpowiedniego oprogramowania. Według badania 84 % decydentów IT przyznaje, że w ich firmie występuje tzw. „deficyt dostępności”. Oznacza on różnicę między tym, co może zapewnić dział IT a tym, czego domagają się użytkownicy firmowi.

W takim kontekście nowego znaczenia nabierają rozwiązania chmurowe, które zapewniają wysoką dostępność IT na potrzeby przedsiębiorstw.

Według statystyk firmy HEUTHES podsumowujących 16 letnie działanie systemu ISOF, w tym okresie zdarzyło się tylko kilka przerw o długości nie dłuższej niż dwie godziny. Oznacza to, że HEUTHES zapewnia dostępność swoich rozwiązań chmurowych na poziomie 99,98%. W praktyce oznacza to możliwość zajścia w ciągu roku pojedynczej awarii, nie dłuższej niż dwie godziny.

HEUTHES będzie mógł niebawem znacznie poprawić ten wynik dzięki nowemu mechanizmowi bazy PostgreSQL, który znacznie ułatwia powrót po awarii z systemu zapasowego do głównego. Ponieważ w systemie ISOF dane są replikowane w głównym centrum danych i do ośrodka zapasowego w przypadku awarii występuje bardzo krótki czas przełączania na serwer zapasowy. Dotychczas pewnym problemem było jednak powrotne przełączanie po usunięciu awarii z systemu zapasowego na system główny. Dlatego HEUTHES wstrzymywał się z przełączaniem na system zapasowy, jeżeli z informacji o prawdopodobnych przyczynach awarii wynikała możliwość jej usunięcia w ciągu jednej godziny. Nowy system replikacji znacznie ułatwia proces wycofywania się z pracy na systemie zapasowym.

Wysoki poziom dostępności systemu ISOF został osiągnięty dzięki zastosowaniu kilku własnych technologii HEUTHES. Do najważniejszych należy Proaperman (ang. Probabilistic Application Performance Management) służący do ciągłej rejestracji i analizy wydajności serwerów oraz systemów opartych na technologii Client-Web-Server. Zapewnia to opymalizację parametrów ich pracy oraz profilaktykę. Równie ważna jest technologia Profap (ang. Probabilistic Failure Prediction) umożliwiająca zaawansowaną ocenę numeryczną prawdopodobieństwa awarii złożonych systemów technicznych oraz R2O, dzięki której można zamieniać kod programu bez zatrzymywania aplikacji, co pozwala na prowadzenie niedostrzegalnych dla użytkowników uaktualnień lub akcji serwisowych w trakcie pracy.

Zapytany o to w jaki sposób wzmacniać niezawodność systemów IT, p. Wojciech Grzybek, Prezes HEUTHES odpowiedział: „Należy stosować rozwiązania, które w ciągu blisko 30 lat wypracował HEUTHES, pierwotnie do systemów bankowych. Do głównych elementów należy stosowanie podejścia numerycznego do zagadnień niezawodności i zarządzania ryzykiem jak w technologii Profap, korzystanie z otwartego oprogramowania Linux, Java, PostgreSQL, stosowanie zaawansowanego mechanizmu monitorującego szereg parametrów pracy, od temperatury w serwerowni do wydajności serwerów i nieustanne poprawianie każdego aspektu związanego z przyczynami awarii.”

Jedną z przyczyn problemów w analizie niezawodności systemów IT jest nonszalanckie podejście producentów, którzy często nie podają realnych danych dla swoich produktów. Przykładem są dyski twarde, które według badań Google mają 10-krotnie zaniżone wartości jeżeli chodzi o niezawodność sprzętu. Zdarzają się przypadki, że AFR (ang. Annualized Failure Rates) dla dysków twardych podawany przez producenta wynosi 0,6%, a w praktyce w 2 i 3 roku użytkowania osiąga wartość 8-9%. Współczesne systemy IT składają się z olbrzymiej ilości części. Przy takim poziomie złożoności wzrasta prawdopodobieństwo awarii i zajścia tzw. efektu motyla, gdzie pozornie nieistotny element wpływa znacząco na cały system.

Również niektóre aplikacje o zamkniętym kodzie, głównie systemy operacyjne, też sprawiają spore trudności w zakresie stabilności rozwiązania. Producenci często nie przykładają wagi do tego parametru. Każda aplikacja powinna mieć rejestrator czasu i parametrów dostępu. Zdarza się, że użytkownicy jednostkowe, subiektywne odczucia rozciągają na całość pracy z systemem. Konieczne jest wbudowanie wewnątrz systemu, jak w ISOF lub rozwiązaniach bankowych HEUTHES, mechanizmów rejestracji zdarzeń aby posiadać wiarygodne dane o stabilności pracy aplikacji.

Według oceny HEUTHES małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające własne serwery mają problem z uzyskaniem niezawodności na poziomie 98 % (ISOF uzyskuje 99,98 %). Niezależnie od tego często mają również kłopoty z uzyskaniem ich odpowiedniej wydajności. Z kolei stosowanie niezawodnych i efektywnych systemów HEUTHES może w realny sposób przełożyć się na korzyści finansowe w firmach, gdyż każdy przestój w świetle badań jest dla przedsiębiorstwa kosztowny.

Warto też dodać, że według badań HEUTHES koszty wynajmu (SaaS) są ponad dwukrotnie niższe niż koszty posiadania własnego systemu IT przy ponad stukrotnie większej niezawodności.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

11 marca 2016

Nowa technologia BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER wspiera PRZEMYSŁ 4.0 w ISOF

HEUTHES opracował nową wersję własnej technologii CLIENT-WEB-SERVER. Innowacyjne rozwiązanie nosi nazwę BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER (BCWS) i jest przeznaczone do łączenia aplikacji dostępnych przez przeglądarkę WWW z wszelkiego rodzaju urządzeniami lokalnymi i zdalnymi, także z zakresu IoT (ang. Internet of Things). W nowej metodzie aplikacje łączą się przez serwer aplikacyjny z bazami danych, a lokalne urządzenia mogą być podłączone poprzez specjalny lokalny mini serwer WWW będący bramą do urządzeń lokalnych.

W ramach nowej technologii HEUTHES wdrożył u swoich klientów systemu ISOF podłączenie drukarek fiskalnych do tego chmurowego rozwiązania. Ten sam mechanizm umożliwia wykorzystanie drukarek tekstowych, które w wielu firmach są wykorzystywane do wydruków np. dokumentów magazynowych. Dzięki sterownikom niezależnym od systemu operacyjnego stacji roboczej będzie je można wykorzystywać jeszcze przez długie lata.

Nowe rozwiązanie powstało w opozycji do rozwiązań promowanych przez Google, w których urządzenia są podłączone bezpośrednio do chmury zapewniającej komunikację. W takim modelu serwery aplikacji chmurowej są obciążone transmisją tysięcy urządzeń. W przypadku lokalnego serwera w ramach BCWS ruch odbywa się w minimalnym stopniu, jaki jest potrzebny w zakresie biznesowym i poufna transmisja danych nie wycieka do chmury. Rozwiązanie jest też elastyczne i można je zastosować do szerokiego spektrum urządzeń zarówno automatyki przemysłowej jak i np. systemów automatyki budynku, czujników, kamer, audio-video, itd.

HEUTHES w ramach prac badawczych prowadzonych od kilku lat powiązał np. system ISOF z rozwiązaniami sterowania inteligentnym budynkiem.

System ISOF przy pomocy BCWS wspiera koncepcję "Przemysł 4.0" (niem. Industrie 4.0, ang. Smart Factory). Oznacza ona nowe podejście do produkcji, objętej wszechstronnym wsparciem nowoczesnych technologii wielu stron uczestniczących w grze rynkowej. HEUTHES opracowuje obecnie w ISOF nowy Moduł Produkcji, który realizuje wiele postulatów koncepcji Przemysł 4.0 - także za pomocą BCWS. W ramach prac planowane jest wdrożenie wsparcia obsługi różnych urządzeń, które są niezbędne w procesie produkcji.

Już od dawna w ISOF zintegrowano systemy analityczne oparte na języku R służącym do analiz statystycznych i wizualizacji danych zarówno o działaniu sprzętu i aplikacji, jak i parametrach środowiskowych. Systemy te mogą monitorować informacje spływające od urządzeń IoT dołączonych w ramach BCWS.

HEUTHES już obecnie używa rozwiązań "inteligentnego budynku" w zakresie rejestracji parametrów temperatury, wilgotności, natężenia oświetlenia oraz zawartości w powietrzu CO2 i wykrywania dymu, które służą do sterowania wentylacją i klimatyzacją oraz oświetleniem, a także ochroną pomieszczeń. Integracji z BCWS podlega również monitoring pomieszczeń dzięki strumieniowaniu danych audio-video.

Każda nowoczesna firma powinna w najbliższych latach brać pod uwagę koncepcję Przemysł 4.0, aby rozwijać się i zwiększać swoje udziały w rynku” – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

22 lutego 2016

Konferencja z systemem ISOF-WORKFLOW

Firma HEUTHES będzie uczestnikiem konferencji Workflow & Document Management Trends, która odbędzie się w dniu 23 lutego 2016 r. w Warszawie w Millenium Plaza Golden Floor (Al. Jerozolimskie 123A).

Celem konferencji jest zaprezentowanie w jaki sposób systemy elektronicznego obiegu dokumentów, usprawniają i optymalizują pracę przedsiębiorstw prywatnych oraz instytucji państwowych.

Wybrane zagadnienia, które omawiane będą w trakcie konferencji: platformy automatyzujące pracę biura,

 • workflow - automatyzacja procesów biznesowych,
 • systemy i portale korporacyjne,
 • systemy automatyzujące pracę działu kadr i księgowości,
 • dokumenty w chmurze,
 • OCR/ICR/OMR - inteligentna rejestracja dokumentów,
 • digitalizacja dokumentów,
 • zarządzanie uprawnieniami i dostępem,
 • elektroniczna archiwizacja,
 • skanowanie i przetwarzanie dokumentów,
 • zarządzanie dokumentami papierowymi,
 • masowe wydruki.

Konferencja jest skierowana do osób odpowiedzialnych za: procesy związane z zarządzaniem dokumentami i informacjami w organizacji,

 • zarządzanie drukiem i korespondencją,
 • rozwój IT w danej firmie,
 • pozyskiwanie i utrzymanie infrastruktury technicznej firmy,
 • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz administracyjnych,
 • rozwój biznesu, innowację oraz organizację firmy,
 • wybór, zakup i wdrażanie systemów do zarządzania przedsiębiorstwem.

Zapraszamy wszystkich chętnych na wykład pt. „System ISOF-Workflow jako narzędzie optymalizacji obiegów pracy nad dokumentami”, który wygłosi o godz. 10.30 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wszystkie informacje na temat konferencji dostępne są pod adresem: http://workflowtrends.pl

Zapraszamy!

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

19 lutego 2016

Konferencja IT w UBEZPIECZENIACH z HEUTHES

Firma HEUTHES weźmie udział w XVI edycji konferencji "IT w UBEZPIECZENIACH" poświęconej informatyzacji sektora ubezpieczeniowego. Wydarzenie odbędzie się w dniu 22 lutego 2016 r. w Warszawie (Hotel Courtyard, ul. Żwirki i Wigury 1). W trakcie konferencja będzie można dowiedzieć się m.in. jakie systemy informatyczne usprawnią zarządzanie, zoptymalizują koszty i podniosą efektywność pracy. Wykłady przeprowadzą m.in. niezależni eksperci, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z informatyzacją sektora ubezpieczeniowego.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:

 • ubezpieczeniowe systemy zintegrowane,
 • systemy wspierające pośrednictwo ubezpieczeniowe,
 • systemy klasy ERP,
 • systemy klasy CRM,
 • narzędzia klasy Business Intelligence,
 • zarządzanie inwestycjami finansowymi (asset management),
 • Call Center/Contact Center,
 • elektroniczny obieg informacji,
 • nowoczesne systemy zarządzania pracą,
 • narzędzia wsparcia sprzedaży produktów ubezpieczeniowych,
 • ochrona i bezpieczeństwo danych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „Optymalizacji obiegów pracy nad dokumentami ubezpieczeniowymi z wykorzystaniem systemu ISOF-Workflow", który wygłosi o godz. 12.40 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://gigacon.org/event/ubezpieczenia_2016.

Zapraszamy!

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

19 lutego 2016

HEUTHES w Raporcie ERP - Perspektywy 2016

Ukazała się najnowsza edycja Raportu ERP - Perspektywy 2016. Jest to podsumowanie działań kluczowych dostawców rozwiązań ERP w 2015 roku na polskim rynku oraz prezentacja kierunków rozwoju systemów w 2016 roku.

Zapraszamy do lektury zamieszczonej w Raporcie wypowiedzi Prezesa HEUTHES sp. z o.o. - Pana Wojciecha Grzybka.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

11 lutego 2016

HEUTHES Gepardem Biznesu 2015

Firma HEUTHES została uhonorowana tytułem Gepard Biznesu 2015. Ranking prowadzony jest przez Instytut Nowoczesnego Biznesu od 2006 roku. Najnowszy ranking powstał na podstawie wartości rynkowej firm za okres marzec 2014 – marzec 2015.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2014 - 2015 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, minimum 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

W styczniu 2016 znaleziono 15325 polskich przedsiębiorstw i policzono ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2015 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Z rankingu wynika, że HEUTHES rozwija się dynamicznie i szybko rośnie jego wartość rynkowa. W rankingu firm zajęliśmy 534 miejsce z 73% dynamiką wzrostu wartości rynkowej w okresie marzec 2014 – marzec 2015.

Zobacz również inne nagrody i wyróżnienia dla produktów i firmy HEUTHES.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

25 stycznia 2016

HEUTHES zakończył pierwszy etap wdrożenia pakietu biurowego LibreOffice OnLine w systemie ISOF

Firma HEUTHES zakończyła pierwszy etap intensywnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie integracji systemu LibreOffice OnLine (LOOL) z modułami DMS/Workflow systemu ISOF. Nowemu rozwiązaniu wdrożonemu obecnie na wersji demonstracyjnej systemu ISOF, firma HEUTHES nadała nazwę LibreOffice Virtual Edition.

LibreOffice OnLine to specjalna wersja pakietu biurowego LibreOffice, umożliwiająca dostęp do niego poprzez przeglądarkę WWW, przy użyciu HTML5 i JavaScript. Pakiet jest instalowany w serwerze centralnym ISOF, dzięki czemu nie jest konieczna instalacja dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej użytkownika, wystarczy przeglądarka WWW.

Dotychczas w modułach DMS/Workflow był dostępny edytor pracujący w przeglądarce i umożliwiający edycję plików tekstowych i html. Dzięki LibreOffice OnLine będzie możliwość edycji różnorodnych formatów, na czele z Microsoft Office i LibreOffice. Obecnie LibreOffice OnLine pozwala na tworzenie i edycję wszystkich formatów dostępnych w LibreOffice oraz edycję zarówno tekstów, jak i arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji pakietu Microsoft Office. Możliwe jest drukowanie, zapisywanie plików w wybranej ścieżce drzewa dokumentów oraz zapis w formacie PDF, opatrywanie pieczęcią cyfrową i wysłanie dokumentu e-mailem, a także dodawanie komentarzy, szczególnie użyteczne przy pracy grupowej.

W drugim etapie rozwoju firma planuje wprowadzenie porównywania plików i wersji pliku oraz obsługę szablonów wydruków i szablonów formularzy. Możliwe będzie również generowanie niektórych raportów systemu ISOF bezpośrednio do formatu Microsoft Excel/LibreOffice. Trzeci etap obejmie wdrożenie rozwiązania LibreOffice OnLine w systemach bankowych HEUTHES.

Udostępniony kod źródłowego oprogramowania LibreOffice nie jest jeszcze stabilny, wobec czego firma HEUTHES zdecydowała się poczekać z finalnym wdrożeniem tego rozwiązania do komercyjnej wersji systemu ISOF, dostępnej dla wszystkich klientów. Nowy mechanizm LibreOffice OnLine można jednakże przetestować na demonstracyjnej wersji ISOF po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Pracę w systemie można również zobaczyć na filmie dostępnym na stronie LibreOffice OnLine.

ISOF jest prawdopodobnie pierwszym w Polsce i na świecie systemem ERP/DMS/CRM zintegrowanym z oprogramowaniem LibreOffice OnLine.

Początkowo cena nowego rozwiązania będzie wynosiła 9 zł za użytkownika w miesięcznym abonamencie systemu ISOF. Ze względu na wprowadzenie LibreOffice OnLine firma HEUTHES będzie musiała znacznie rozbudować infrastrukturę IT, gdyż LibreOffice OnLine do wygodnej pracy setek klientów wymaga osobnych serwerów o dużej mocy obliczeniowej. Wraz ze wzrostem liczby użytkowników, HEUTHES przewiduje spadek opłat.

W najwyższym pakiecie ISOF-WORKFLOW PREMIUM nowa funkcjonalność będzie dostępna bez dodatkowych opłat.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

5 stycznia 2016

50% obniżka ceny systemu ISOF-START

Firma HEUTHES wprowadziła od 1 stycznia 2016 roku nową, obniżoną o ponad 50% cenę pakietu ISOF-START. Obecnie wynosi ona 49 zł za roczny dostęp do systemu. Obniżka ceny została wprowadzona po blisko 4 latach od udostępnienia uproszczonej wersji systemu na rynku (pełna wersja ISOF-ERP jest sprzedawana od 2000 r.). Jednocześnie wydłużono do 60 dni możliwość pracy w ISOF-START bez opłat, w trakcie których użytkownicy mogą zweryfikować przydatność systemu w swojej firmie.

Obniżka cen jest związana m.in. z wdrożeniem nowych rozwiązań, architektur i technologii, które zmniejszają obciążenie serwerów przy przeliczeniu na pojedynczą, małą firmę, z jednoczesnym zwiększeniem szybkości działania aplikacji w porównaniu do poprzedniego modelu.

Warto przypomnieć, że ISOF-START to uproszczona wersja systemu ISOF-ERP przeznaczona specjalnie dla niewielkich firm, w tym również dla jednoosobowych i rodzinnych oraz start-up. System zawiera moduły Fakturowanie, Magazyn, Księga Przychodów i Rozchodów, eDokument, CRM Aktywności i elementy CRM Analitycznego, Kasa-Bank (obsługa przelewów, wyciągów i raportów kasowych oraz współpraca z Home-Bankingiem), Delegacje, Cenniki.

Oprócz wyżej wymienionych modułów, ISOF-START posiada również wiele innych funkcji przydatnych małym firmom i obsługującym je biurom rachunkowym. Należą do nich m.in. Sprzęg do drukarki fiskalnej, Zestawienia VAT, Windykacja, Środki trwałe, Kadry-Płace. System obsługuje faktury walutowe, a także kasę walutową. Praca z ISOF-START jest możliwa nie tylko na komputerach PC, ale także na tabletach i smartfonach.

Inne ciekawe funkcje systemu, które odróżniają go od rozwiązań dostępnych na rynku, to dostęp do kopii bezpieczeństwa na nośniku trwałym zgodny z Ustawą o Rachunkowości oraz rozbudowana oferta szkoleń tradycyjnych z możliwością prowadzenia ich w formie telekonferencji, a także system szkoleń e-learningowych i wsparcie serwisowe firmy HEUTHES.

Przejście z systemu ISOF-START na pełną wersję ISOF-ERP jest bardzo łatwe. Niepotrzebne jest długotrwałe wdrożenie. Wystarczy dokupić odpowiednią opcję i w szybki sposób uzyskuje się dostęp do pełnej wersji systemu m.in. z rozszerzonym Magazynem, modułami CRM Portfolio, CRM Zadaniowy, CRM Marketingowy, CRM Serwisowy, DMS, Finanse-Księgowość i Centrum Dowodzenia, obsługą Zamówień od Klientów i do Dostawców, Ofert, EDI oraz Pieczęci Cyfrowej. Dostępna jest też wtedy dodatkowo wersja angielska i niemiecka interfejsu.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

5 stycznia 2016

Zmarł Peter Naur, jeden z pionierów IT

W wieku 88 lat, 3.1.2016, w duńskim Herlev zmarł Peter Naur. Był on duńskim naukowcem, jednym z pionierów informatyki. Współtworzył notację Backusa-Naura powszechnie wykorzystywaną w informatyce do zapisu składni języków programowania i protokołów komunikacyjnych. Notacja zastosowana została do zdefiniowania składni języka programowania Algol. Algol z kolei wpłynął na rozwój innych języków programowania, w tym języka Pascal. Programowanie proceduralne w tych językach zostało zastąpione obecnie przez powszechnie stosowane programowanie obiektowe.

W latach 50-tych ubiegłego wieku pozycja europejskich naukowców i ich wkład w rozwój informatyki były w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów bardzo wysokie.

Peter Naur był laureatem nagrody Turinga z 2005 roku, często określanej jako "Nagroda Nobla z informatyki". Był współtwórcą inżynierii oprogramowania i architektury oprogramowania. Wykładał w Instytucie Nielsa Bohra, Wyższej Szkole Technicznej w Danii oraz na Uniwersytecie w Kopenhadze, gdzie do 1989 roku był profesorem informatyki.

W dzisiejszym, burzliwym świecie zapominamy, że ogromny postęp w dziedzinie IT odbywa się dzięki takim wybitnym jednostkom jak Peter Naur, które często nie są doceniane i dostrzegane.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›