Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  

12 czerwca 2014

Nowy moduł Delegacje w ISOF-ERP, ISOF-START i ISOF-WORKFLOW Premium

Firma HEUTHES udostępniła w systemach ISOF gruntownie przebudowaną wersję modułu Delegacje. Aktualizacja została włączona do wersji 15.0.3 systemu ISOF-ERP. Z kolei, z okazji drugiej rocznicy premiery ISOF-START, została też włączona do tego systemu. Wkrótce stanie się też częścią systemu ISOF-WORKFLOW w wersji Premium.

Wprowadzona obecnie nowa wersja modułu Delegacje umożliwia automatyczne wyliczanie kwot rozliczeń delegacji krajowych obejmujących diety, ryczałty za noclegi i innych należności związanych z krajowymi podróżami służbowymi. Udostępnienie kolejnej wersji rozbudowanej o obsługę delegacji zagranicznych przewidywane jest już tylko w ISOF-ERP oraz ISOF-WORKFLOW Premium na przełomie III. i IV kw. bieżącego roku.

Warto przypomnieć, że obchodzący właśnie drugą rocznicę ISOF-START to uproszczona wersja systemu ISOF-ERP (sprzedawanego od 2000 r.) przeznaczona specjalnie dla niewielkich firm, w tym również dla jednoosobowych i rodzinnych oraz start-up. System zawiera Fakturowanie, Magazyn, Księgę Przychodów i Rozchodów, eDokumenty oraz CRM Operacyjny i CRM Analityczny. Oprócz wyżej wymienionych modułów ISOF-START posiada również wiele innych funkcji przydatnych małym firmom i obsługującym je biurom rachunkowym. Należą do nich m.in. Cenniki, Kasa-Bank, Raporty kasowe, E-faktury podpisywane pieczęcią cyfrową i wysyłane emailem, współpraca z Home-Banking, Sprzęg do drukarki fiskalnej, Zestawienia VAT, Windykacja, Środki trwałe, Kadry-Płace, Delegacje i Kopie bezpieczeństwa na nośniku trwałym zgodne z Ustawą o Rachunkowości. System obsługuje faktury walutowe, a także kasę walutową. Praca z ISOF-START jest możliwa nie tylko na komputerach PC, ale także na tabletach z Androidem. System jest dostępny w atrakcyjnej cenie 99 zł za rok pracy użytkownika.

5 czerwca 2014

Nowy Portal Zamówieniowy w ISOF

Firma HEUTHES zakończyła prace produkcyjne nad nową wersją Portalu Zamówieniowego. Obecnie trwają ostateczne testy przed udostępnieniem nowego rozwiązania. Portal Zamówieniowy to rozwiązanie B2B, które pozwala partnerom użytkowników systemu ISOF wprowadzać, składać, edytować, przeglądać i wyszukiwać zamówienia przez Internet.

W najnowszej wersji dodano możliwość zmiany dużej liczby ustawień Portalu. Udostępniono m.in. ustawianie opcji graficznego wyświetlania ilości towaru z definiowalnymi poziomami przedziałów dostępności. Można również ustalić czy pokazywać towary niedostępne oraz czy pozwolić na ich zamawianie. Wprowadzono także możliwość decydowania z którego magazynu stany towarów będą pokazywane w portalu. Można również określić rodzaj cen, według których zamawiane są towary w Portalu (hurtowe, detaliczne, katalogowe lub specjalne) oraz wybrać pierwszeństwo cen indywidualnych kontrahenta nad cenami kartotekowymi towarów. W systemie można także ustalić czy ilości towarów mają uwzględniać blokady i rezerwacje w magazynie oraz czy dla nowych zamówień ma być zakładana blokada na towary.

W Portalu wprowadzono dodatkowe uprawnienia w zakresie wysyłania zamówień oraz widoczności towarów bez cen indywidualnych w pełnej kartotece towarów. Przy logowaniu się w Portalu Zamówieniowym na grupę kontrahentów wprowadzono możliwość zamawiania towarów na każdego z klientów z grupy. Dotychczas taką możliwość posiadali użytkownicy Portalu Serwisowego. Wprowadzono także możliwość wyświetlania plików (specyfikacje, certyfikaty, itp.) umieszczonych w module DMS i dołączonych do towarów w kartotece Portalu.

Wdrożenie nowego Portalu Zamówieniowego zaplanowano na drugą połowę czerwca 2014 r. wraz z nową wersją 15.0.4 systemu ISOF. Wprowadzi ona dodatkowo również szereg zmian funkcjonalnych z których najważniejsze obejmą Magazyn oraz Księgę Przychodów i Rozchodów. Rozbudowana zostanie obsługa magazynu 3D oraz wprowadzone zostaną ułatwienia w pracy z dokumentami magazynowymi. Zmiany w ergonomii pracy z systemem obejmą również Księgę Przychodów i Rozchodów.

28 maja 2014

Audyt bilansu HEUTHES za 2013 rok

HEUTHES podsumował ostatecznie wyniki finansowe za 2013 rok po corocznym badaniu bilansu przeprowadzonym przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż badanie takie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES, producenta systemów informatycznych dla sektora bankowego i przedsiębiorstw, obliguje firmę do stosowania podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej.

Całkowite przychody firmy ze sprzedaży rozwiązań informatycznych wyniosły w 2013 roku blisko 10 milionów złotych. Ważne dla HEUTHES jest stałe zainteresowanie rynku zarówno rozwiązaniami dla banków (systemy MULTICENTAUR, GRYFCARD, GRYFBANK), jak również aplikacjami dla przedsiębiorstw (systemy ISOF-ERP, ISOF-START, ISOF-WORKFLOW oraz ISOF-PROFAP). Sprzedaż osiągnęła poziom zaplanowany na początku 2013 roku, a na podstawie zawartych kontraktów Zarząd przewiduje utrzymanie tej tendencji również w 2014 roku. Portfel aktualnie potwierdzonych zamówień na 2014 r. gwarantuje firmie stabilność, ponieważ oznacza bardzo prawdopodobne osiągnięcie sprzedaży na poziomie co najmniej ubiegłego roku.

20 maja 2014

HEUTHES na konferencji "EOIF GigaCon" w Krakowie

Firma HEUTHES weźmie udział w kolejnej edycji konferencji "Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie" GigaCon, poświęconej najnowszym technologiom elektronicznego przetwarzania, składowania i obiegu informacji w instytucjach, organizacjach oraz przedsiębiorstwach. Konferencja odbędzie się w dniu 21 maja 2014 r. w Krakowie w hotelu Holiday Inn przy ulicy Wielopole 4.

Najważniejsze obszary tematyczne, które zostaną omówione na konferencji to:

 • zarządzanie obiegiem dokumentów,
 • dokumenty w chmurze,
 • systemy archiwizacji danych,
 • nowoczesna archiwizacja dokumentów,
 • masowe wydruki,
 • workflow - zarządzanie procesami biznesowymi,
 • narzędzia back-office - Systemy OCR/OMR,
 • systemy pracy grupowej,
 • rozwiązania mobilne.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „System ISOF-WORKFLOW jako narzędzie usprawniające obiegi dokumentów i pracy", który wygłosi o godz. 11.00 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://gigacon.org/eoif_krakow/2014

Zapraszamy!

14 maja 2014

Rozbudowa obsługi OCR w ISOF

Firma HEUTHES rozbudowała obsługę OCR w systemach pracujących w technologii Client-Web-Server. Jest ona wbudowana w serwer usług TAPIR będący elementem systemów ISOF-Workflow oraz ISOF-ERP. Funkcjonalność rozpoznawania w zeskanowanych dokumentach znaków graficznych jest stosowana najczęściej podczas skanowania dokumentów tekstowych i faksów do zapisania do pliku zawartych na nich informacji.

Systemy ISOF umożliwiają skanowanie dokumentów bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej. W przypadku gdy istnieje potrzeba zastosowania zaawansowanych rozwiązań OCR, użytkownicy na własnych stacjach roboczych instalują odpowiednie oprogramowanie, zapewniane najczęściej przez dostawców skanerów, z którym HEUTHES jest w stanie w łatwy sposób zintegrować swoje rozwiązania.

Drugą, unikalną i rzadko spotykaną w rozwiązaniach OCR funkcją jest stosowane w ISOF indeksowanie całotekstowe w plikach graficznych. Gdy system zostaje zasilony plikami graficznymi formatów PNG, JPG, BMP, GIF (obok dotychczasowych TIF) mechanizm OCR rozpoznaje zawarte w nich znaki graficzne i zamienia je na tekst, który zostaje zapisany i wykorzystywany przez mechanizm wyszukiwania całotekstowego DMS. Dodatkowo wprowadzono możliwość określania języka w skanowanym materiale co zwiększa precyzję dopasowania i identyfikowania tekstu. Niezależnie od tego rozwiązania wyszukiwanie jest prowadzone również w obrębie metadanych plików graficznych EXIF.

W praktyce jeżeli system odnajdzie w zeskanowanym pliku graficznym fragment tekstu zostaje on zapisany do indeksu oraz wykorzystany do wyszukiwania całotekstowego dokumentów graficznych. W takim przypadku można wyszukać dokument po frazie występującej w pliku graficznym.

Dzięki TAPIR możliwe jest również wyszukiwanie w DMS wystąpienia słów kluczowych w zawartości plików tekstowych, emailach, zintegrowanej skrzynce wiadomości, plikach PDF i RTF oraz dokumentach pakietu OpenOffice i MS Office.

W przyszłości HEUTHES zamierza wprowadzić automatyzację uzupełniania danych w przygotowanych wcześniej szablonach formularzy elektronicznych na podstawie rozpoznanych przez OCR tekstów w skanowanych formularzach. Przykładem wykorzystania tego mechanizmu może być szybkie wprowadzanie do systemu zewnętrznych faktur zakupowych.

Tradycyjnie nowa funkcjonalność zostanie udostępniona klientom trybu SaaS bez żadnych dodatkowych opłat dla użytkowników, gdyż są one wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

8 kwietnia 2014

Nowości w wersji 15.0.3 systemu ISOF

Firma HEUTHES wprowadziła nową wersję 15.0.3 systemu ISOF. Istotne zmiany dotyczą wprowadzenia Inteligentnego Asystenta (pisaliśmy o tym 6.2.2014), zmian w funkcjonalności Zamówień od klientów, Listy Płac, Sprzedaży oraz Programów Lojalnościowych.

Nowy widżet Inteligentny Asystent umożliwia szybki dostęp oraz uruchamianie wyszukiwanych przez użytkownika lub najczęściej używanych przez niego funkcji, również z wykorzystaniem obsługi głosowej. Wpisując wybraną frazę podpowiadane są powiązane funkcje, które można uruchomić bezpośrednio z pulpitu systemu. Inteligentny Asystent zawiera rejestry statystyczne, w których bada się zachowania użytkowników. Dzięki temu często wywoływane funkcje znajdują się wyżej na edytowalnej liście proponowanych. Funkcja jest również zintegrowana z dotychczas stosowanym elektronicznym podręcznikiem użytkownika. Przy okazji prac nad Asystentem ułatwiono metodę definiowania elementów widocznych na pulpicie systemu oraz zmodyfikowano mechanizm powiadomień systemowych.

Wprowadzono również kolejne zmiany w ramach wdrażanej od 2009 r. przez HEUTHES strategii face liftingu ISOF, która powoduje, że system jest bardziej przyjazny dla użytkowników dzięki zwiększeniu ergonomii pracy oraz estetyki. W ramach tych prac ujednolicono interfejsy kolejnych modułów. Proces zmian objął: Noty odsetkowe, Delegacje, kartoteki Towarów, raporty Listy Płac oraz Program Lojalnościowy.

W ramach Zamówień od klientów dodano nowy interfejs i nowy dokument Realizacji zamówienia (obydwa dostępne są opcjonalnie po uprzednim skontaktowaniu się z Działem Wdrożeń HEUTHES). Na dokumentach zamówień i ofert wprowadzono także możliwość pobierania kursów walut z tabel NBP.

W nowej wersji systemu wprowadzonych zostało również wiele innych funkcjonalności, które obejmują m.in. możliwość anulowania zdarzeń płacowych, modyfikację prezentacji raportów Analiz sprzedaży, zmiany w układzie okna modułu Zarządzanie kontrahentami, nowe opcje w wydrukach dokumentów sprzedaży oraz rejestrowanie punktów w Programie Lojalnościowym dla dokumentów spłaconych w terminie.

HEUTHES zapowiada również dodatkowe wdrożenie w ciągu kilku dni nowej wersji modułu Delegacje, który umożliwi automatyczne wyliczanie kwot rozliczeń delegacji obejmujących diety, ryczałty za noclegi i innych należności związanych z krajowymi podróżami służbowymi. Kolejna wersja obejmie delegacje zagraniczne. Delegacje krajowe zostaną dołączone również do systemu ISOF-START, z kolei zagraniczne będą dostępne tylko w pełnym systemie ISOF.

Jak zwykle wszystkie zmiany zostały udostępnione bez żadnych dodatkowych opłat dla użytkowników, gdyż są one wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

"Wprowadzona funkcja Inteligentnego Asystenta z pewnością będzie pomocna szczególnie dla nowych użytkowników, którzy mogą szybko wyszukiwać niezbędne funkcje. Ułatwia ona również pracę mobilną na smartfonach i tabletach. Nowe rozwiązanie w pierwszej kolejności zostało wprowadzone w systemie ISOF oraz ISOF-WORKFLOW i ISOF-START. W II kwartale zostanie udostępnione w systemach bankowych MULTICENTAUR PAYMENT HUB i GRYFCARD" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

4 kwietnia 2014

Konferencja r@bbIT_2014 z HEUTHES

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji r@bbIT_2014, która odbędzie się 9 kwietnia (środa) 2014 roku w godzinach od 10.00 do 16.00 na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ulicy Żołnierskiej 52. Konferencja jest kontynuacją podobnych ramowo wydarzeń odbywających się w latach poprzednich na Wydziale Informatyki ZUT, znanych jako Targi Pracy IT. Ma na celu promowanie i rozwój współpracy środowiska biznesu oraz szkolnictwa akademickiego w obrębie sektora IT w regionie.

W ramach konferencji r@bbIT_2014 odbędą się targi pracy IT, spotkania z doradcami zawodowymi, a także pokazy technologii firm IT oraz potencjału badawczego i laboratoriów Wydziału Informatyki ZUT.

Dla firm z branży IT udział w konferencji stanowi okazję do nawiązania relacji z przyszłymi pracownikami. Dla studentów natomiast to szansa na bezpośredni kontakt z branżą IT, ale również okazja sprawdzenia posiadanych kompetencji zawodowych.

Wydarzenie skierowane jest głównie do studentów kierunków IT i pokrewnych, ale również do uczniów klas maturalnych stojących przed faktem dokonania wyboru ścieżki zawodowej.

Firma HEUTHES jako jeden z liderów w tworzeniu oprogramowania dla banków oraz przedsiębiorstw przywiązuje bardzo dużą uwagę do pozyskiwania wysokiej klasy specjalistów. Chętnie też zatrudnia uzdolnionych absolwentów, którzy wraz ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego w obszarze zaawansowanych projektów informatycznych, stają się z czasem istotnym wsparciem zespołu HEUTHES.

Informacje o konferencji dostępne są na stronie http://rabbit.zut.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

25 marca 2014

Konferencja "Kompleksowe Systemy Informatyczne GigaCon" z HEUTHES

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji Kompleksowe Systemy Informatyczne GigaCon, która odbędzie się w dniu 27 marca 2014 r. w Krakowie w hotelu Holiday Inn przy ulicy Wielopole 4-8.

Co jest niezbędne w czasach rosnących wymagań rynku, konieczności redukcji kosztów i podniesienia jakości usług? Posiadanie zintegrowanych systemów informatycznych, które pozwalają nowoczesnym organizacjom optymalnie wykorzystać posiadane zasoby i skutecznie zarządzać najcenniejszym z nich – informacją. Na konferencji będzie można poznać korzyści z wdrożenia tych systemów, porównać ofertę producentów i spotkać ekspertów w tej dziedzinie.

Konferencja jest skierowana między innymi do:

 • właścicieli firm,
 • kadry zarządzającej,
 • specjalistów związanych z księgowością i obiegiem dokumentów,
 • osób odpowiedzialnych za rozwój i informatyzację firm, a także selekcję i dobór rozwiązań informatycznych,
 • dyrektorów działu informatyki,
 • głównych informatyków,
 • inżynierów systemowych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „Kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem na przykładzie systemu ISOF-ERP i ISOF-Workflow”, który wygłosi o godz. 10.00 przedstawiciel firmy HEUTHES. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na temat konferencji: http://gigacon.org/ksi/krakow

Zapraszamy!

20 marca 2014

Nowa Java 8 w systemach HEUTHES

Firma HEUTHES przetestowała swoje systemy HDB w nowym środowisku Java 8, której debiut nastąpił 18 marca 2014 r. Pierwsze testy systemów, jeszcze bez optymalizacji oprogramowania pokazały nieznaczny wzrost wydajności.

Najciekawszą nowością są wyrażenia lambda, umożliwiające przekazywanie funkcji jako argumentów metod. Wydaje się, że przyczynią się one do zapewnienia lepszego zrównoleglenia algorytmów w środowiskach wieloprocesorowych. Usprawnią również prace programistów tworzących oprogramowanie w tym środowisku.

HEUTHES jest również zainteresowany nowymi funkcjami Javy 8, która korzysta z możliwości najnowszych procesorów w zakresie obsługi kryptografii. Istotną zmianą jest również nowe API do obsługi strumieni oraz rozwój maszyny wirtualnej Java zwłaszcza w zakresie bibliotek rozszerzeń dat i czasu.

Ewolucja języka i platformy Java trwała nadspodziewanie długo gdyż poprzednia wersja została wydana w 2011 r. Każda firma IT korzystająca z Javy po pewnym czasie odkrywa wiele niedogodności i ograniczeń związanych z tą platformą. Obecna aktualizacja przynosi nadzieję na pokonanie przynajmniej części z nich. W chwili obecnej HEUTHES rozpoczął intensywne prace nad migracją swoich systemów opartych o HDB do środowiska Java 8, tak aby w perspektywie sześciu miesięcy doprowadzić do wdrożenia zarówno w oprogramowaniu dla firm, jak i dla banków. Okres ten jest związany również z oczekiwanym dojrzewaniem nowego środowiska, które jest związane zwykle z wydawaniem kolejnych uaktualnień.

Pierwszym etapem procesu migracji będzie osiągnięcie kompatybilności z narzędziami tworzonymi przez środowiska Open Source (np. Eclipse i Jetty). W dalszej kolejności konieczne będzie dopasowanie kodów źródłowych do wymagań nowych cech języka.

Prace nad Java 8 zderzają się w HEUTHES z intensywnie prowadzonymi badaniami i rozwojem własnego serwera aplikacyjnego i języka programowania aplikacji WWW - HDBJ NG 4. Czwarta generacja nowego języka HDB wprowadza przede wszystkim możliwość programowania obiektowego. Obecnie trwają prace nad przeniesieniem modułu fakturowania w ISOF do środowiska obiektowego co będzie testem przed szerszym upowszechnieniem w systemach dla firm i banków.

Rozwiązania HEUTHES są obecnie przygotowane, zgodnie z wymaganiami klientów, do pracy w środowisku Java 6 i 7. Nowe środowisko wymusi konieczność kompilowania źródeł systemów w trybie dopasowania również do najnowszego rozwiązania i przez pewien okres wspierania równolegle tych trzech wersji.

13 marca 2014

System ISOF-PROFAP Hitem Roku 2014 dla Instytucji Finansowych

W dniu 12 marca 2014 r. "Gazeta Bankowa", w trakcie uroczystej gali w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, rozstrzygnęła wyniki XII edycji konkursu Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2013 i VII edycji konkursu Hit Roku 2014 dla Instytucji Finansowych. W konkursie Hit Roku 2014 dla Instytucji Finansowych nagrodzone zostały najlepsze rozwiązania proponowane w bieżącym roku instytucjom finansowym przez dostawców systemów IT.

W gronie zgłoszonych rozwiązań, w kategorii Rozwiązanie, system ISOF-PROFAP firmy HEUTHES został wyróżniony tytułem Rekomendacja. Kapitułę konkursu stanowiło grono niezależnych ekspertów.

Rozwiązanie ISOF-PROFAP umożliwia zaawansowaną ocenę numeryczną prawdopodobieństwa awarii złożonych systemów technicznych, w szczególności systemów komputerowych, co uzyskuje się poprzez samodzielnie prowadzoną symulację, analizę i nadzór nad niezawodnością urządzeń. Stosując ISOF-PROFAP można modelować dowolne struktury urządzeń informatycznych z wykorzystaniem w analizie zaawansowanych metod matematycznych. ISOF-PROFAP został połączony z modułem Rejestr Urządzeń systemu ISOF. Dzięki temu w tym rozwiązaniu można wprowadzać dane, uruchamiać proces obliczeń numerycznych z automatycznym przetwarzaniem i wizualizacją rezultatów, a obliczenia są prowadzone na rzeczywistych elementach majątku trwałego firm. Dzięki zapisywaniu tych wyników do DMS można zbudować Pulpit menedżerski - arkusz zawierający wyniki analizy niezawodności całego sprzętu i jego elementów.

Funkcjonując w obszarze ryzyka operacyjnego w bankach ISOF-PROFAP wspiera je we wdrażaniu zaleceń przyjętej przez KNF 8 stycznia 2013 r. Rekomendacji M dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach. Jej celem jest usystematyzowanie i upowszechnienie dobrych praktyk w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym we wszystkich bankach, niezależnie od złożoności struktury i procesów.

Warto przypomnieć, że w 2013 r. rekomendację w tym konkursie uzyskał system MULTICENTAUR PAYMENT HUB, w 2012 r. system MC-SORBNET, w 2011 system MC-FAKTOR, w 2010 system ISOF-WORKFLOW, a w 2009 r. system GRYFCARD - wszystkie wyprodukowane przez HEUTHES.

Systemy bankowe firmy HEUTHES pracują obecnie w PEKAO SA oraz w bankach SGB-BANK SA, SK BANK SA, DnB NORD Polska SA i w grupie ponad 200 banków spółdzielczych z siecią ponad 1800 placówek oraz w wielu przedsiębiorstwach.

Dowiedz się więcej o systemie ISOF-PROFAP.

11 marca 2014

Ray Wilson & Quartet - GENESIS Classic na 25-lecie firmy HEUTHES

HEUTHES rozpoczął obchody 25-lecia firmy. Licznie zgromadzeni pracownicy i goście z aplauzem przyjęli występ Ray Wilson & Quartet - GENESIS Classic w szczecińskiej Operze. Był to też mocny akcent na zakończenie dwu-dnia kobiet. W programie koncertu obok największych przebojów GENESIS znalazły się również autorskie kompozycje ostatniego wokalisty tej grupy - Raya Wilsona oraz jego zespołu. Charyzmatyczny artysta jest postrzegany przez pisma branżowe jako jeden z najwybitniejszych wokalistów z Wielkiej Brytanii.

Gwiazda Genesis błyszczała na rynku muzycznym od lat 70-tych XX wieku. Zespół tworzył w nurcie rocka progresywnego, który przez artystów z kręgów muzyki klasycznej był odbierany często jako niepełnowartościowy rodzaj sztuki. Dziś, po latach Ray Wilson prezentuje program GENESIS Classic, czyli utwory zespołu zaaranżowane na kwartet z fortepianem, instrumentami smyczkowymi i dętymi. Utwory opracowane pierwotnie przez Gabriela, Collinsa czy gitarzystę Hacketta dla zespołu rockowego również brzmią doskonale wykonane na klasycznych instrumentach.

Warto przypomnieć, że udziałowcy HEUTHES podpisali akt założycielski 29 marca 1989 r., a firma rozpoczęła działalność we wrześniu tego roku. Dziś jest znanym producentem oprogramowania dla banków i firm. W marcu 2014 r. mijają dwadzieścia dwa lata od wdrożenia systemu HEUTHES-GRYFBANK, który w dalszym ciągu jest używany przez kilka tysięcy pracowników PEKAO SA. Innym stale rozwijanym systemem jest MULTICENTAUR PAYMENT HUB, który pracuje w bankach od 1994 roku. Z kolei GRYFCARD od 1995 r. wspiera banki w rozliczaniu operacji dokonanych kartami płatniczymi

Długoletnie działanie systemów HEUTHES w zmiennych warunkach bankowych obejmujących m.in. denominację, problem roku 2000, liczne fuzje i przekształcenia własnościowe, zmiany planów kont i numeracji produktów, znaczne zwiększenie wolumenu transakcji i różnorodności oferty bankowej oznacza, że aplikacje były dobrze zaprojektowane i do dzisiaj są sprawnym i użytecznym narzędziem dla środowiska bankowego.

HEUTHES oczywiście nadal dynamicznie rozwija zaawansowane technologie informatyczne i aplikacje z przeznaczeniem dla banków i przedsiębiorstw.

7 marca 2014

HEUTHES na Business 4 Students

W dniu 12 marca 2014 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w godzinach 9.00-18.00 odbędzie się Business 4 Students - konferencja i warsztaty aktywizujące dla studentów, organizowane przez szczeciński oddział AIESEC.

AIESEC to największa organizacja studencka na świecie. Jest obecna w 124 krajach i zrzesza ponad 86 000 członków. W celu zapewnienia rozwoju przyszłych liderów, oferuje swoim członkom doświadczenie liderskie oraz międzynarodowe w ramach praktyk zagranicznych. Członkowie AIESEC aktywnie zdobywają praktyczną wiedzę w globalnym środowisku.

Konferencja Business 4 Students ma na celu zbliżyć do siebie środowisko biznesowe oraz studenckie poprzez wspólną dyskusję oraz zajęcia prowadzone przez reprezentantów firm lokalnych na tematy z zakresu ekonomii, informatyki, marketingu czy rozwoju przedsiębiorczości. Hasłem przewodnim wydarzenia jest Planowanie biznesu na własnym pomyśle.

W ramach konferencji Prezes Zarządu HEUTHES, Wojciech Grzybek, o godz. 9.30 wygłosi wykład inauguracyjny pt. System ISOF-START jako wsparcie biznesu na starcie.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie http://aiesec.pl/szczecin/newsy/246-b4s-business-4-students-konferencja-i-warsztaty-aktywizujace

Zapraszamy!

13 lutego 2014

ISOF w nowym HDB NG 3.0

Firma HEUTHES zakończyła przenoszenie nowej wersji 15.0.2 systemu ISOF do HDB NG 3.0 (pisaliśmy o tym 22.01.2014). Nowe rozwiązanie po testach na wybranej grupie zostało ostatecznie wdrożone dla wszystkich użytkowników ISOF.

Proces ten był poprzedzony przepisaniem wszystkich kodów źródłowych modułów systemu ISOF, które przy okazji zostały zmodyfikowane. Równocześnie wprowadzono duże zmiany po stronie wykonywania skryptów. Dzięki temu nastąpiło znaczne zwiększenie ich szybkości. Zmieniono także składnię języka HDB zapewniając wzrost wydajności i bezpieczeństwa aplikacji.

Warto przypomnieć, że w udostępnionej klientom w styczniu 2014 r. wersji 15.0.2 systemu ISOF wprowadzono wielojęzyczny interfejs, zmiany w wyglądzie całego interfejsu i w funkcjonalnościach szeregu modułów. HEUTHES zapowiada pojawienie się w następnej wersji 15.0.3 funkcji Inteligentnego Asystenta.

7 lutego 2014

HEUTHES wspiera niezależną kulturę

Firma HEUTHES została sponsorem audycji "Muzyczny świat bez względu na wiek" prowadzonej przez Mariusza Bartosika w Radio WNET, które działa w ramach Wolnej Anteny - Stowarzyszenia na rzecz kultury radiowej. Dwugodzinnej audycji można posłuchać w tej rozgłośni (www.radiownet.pl) w każdą niedzielę o 12:00 i 24:00 oraz w środy o 02:00. Archiwum audycji jest dostępne w Internecie w serwisie www.mixcloud.com/mariuszbartosik1.

"Muzyczny świat bez względu na wiek" to unikalny program gdzie można posłuchać muzyki zespołów ignorowanych przez inne stacje radiowe. Znajdziemy tu zarówno tzw. evergreeny, jak i najnowsze, ciekawe produkcje muzyczne młodych wykonawców krajowych i z całego świata. Autor audycji często zaskakuje słuchaczy przypominając artystów i utwory, które zniknęły już z ramówek radiostacji głównego nurtu. Prowadzący przytacza nazwiska autorów, kompozytorów, a także cytuje fragmenty tekstów utworów, co stwarza wyjątkową atmosferę audycji, której nie sposób doszukać się w programach komercyjnych rozgłośni.

6 lutego 2014

Inteligentny Asystent w ISOF

Firma HEUTHES wprowadza do swoich rozwiązań w technologii Client-Web-Server pracujących w przeglądarkach, funkcję Inteligentnego Asystenta. W pierwszej kolejności rozwiązanie to zostanie wprowadzone w lutym, w najbliższej wersji 15.0.3 systemu ISOF i w systemach ISOF-WORKFLOW oraz ISOF-START. W II kwartale zostanie udostępnione w systemach bankowych MULTICENTAUR PAYMENT HUB i GRYFCARD.

Nowy widżet umożliwia szybki dostęp oraz uruchamianie wyszukiwanych przez użytkownika lub najczęściej używanych przez niego funkcji, również z wykorzystaniem obsługi głosowej. Zostanie on także zintegrowany z dotychczas stosowanym elektronicznym podręcznikiem użytkownika. Inteligentny Asystent zawiera rejestry statystyczne, w których bada się zachowania użytkowników. Dzięki temu często wywoływane funkcje znajdują się wyżej na liście proponowanych.

Wprowadzana funkcjonalność Inteligentnego Asystenta z możliwością wywoływania głosowego ma znaczenie w notebookach, przy pracy mobilnej na smartfonach i tabletach pozwalając na uniknięcie wprowadzania danych z klawiatury.

"System ISOF, który zawiera blisko 1100 funkcji, jest jednym z najpełniejszych rozwiązań ERP na rynku. Inteligentny Asystent z pewnością będzie pomocny szczególnie dla nowych użytkowników, którzy będą mogli szybko wyszukiwać niezbędne funkcje" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

24 stycznia 2014

HEUTHES na konferencji QUO VADIS... BS

W dniach 28-29 stycznia 2014 r.odbędzie się w Ożarowie Mazowieckim (MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel Sp. z o. o., ul. Poznańska 177) konferencja dedykowana dla przedstawicieli banków spółdzielczych - QUO VADIS... BS.

Tematy, które będą poruszone podczas spotkania, to m.in.:

 • informatyczne rozwiązania wspierające obsługę procesów w bankach spółdzielczych;
 • rekomendacja D - wdrożenie w sektorze banków spółdzielczych;
 • konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsc;
 • system ochrony instytucjonalnej w Rozporządzeniu CRR;
 • efektywne zarządzanie infrastrukturą IT;
 • strategia i nowe media w komunikacji.

Konferencja jest adresowana do prezesów i wiceprezesów zarządu banków spółdzielczych, a także do kadry odpowiedzialnej za:

 • rozwój, strategię, innowacje,
 • bezpieczeństwo teleinformatyczne i zarządzanie ryzykiem,
 • informatyzację, projekty IT w Banku,
 • finanse,
 • audyt informatyczny,
 • zarządzanie jakością,
 • komunikację z klientem.

W trakcie konferencji Marek Paszkowski, zastępca dyrektora handlowego HEUTHES, wygłosi prezentację pt. "ISOF-Workflow jako uniwersalne narzędzie wsparcia obsługi procesów w banku" (godz. 15:10-15:40).

Więcej informacji na temat konferencji na stronie: http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/it-w-bankowosci-spoldzielczej.htm

Serdecznie zapraszamy.

22 stycznia 2014

Nowości w wersji 15.0.2 systemu ISOF

Firma HEUTHES wprowadziła nową wersję 15.0.2 systemu ISOF. Istotne zmiany dotyczą wprowadzenia wielojęzycznego interfejsu, kolejnych zmian w wyglądzie interfejsu i w funkcjonalnościach szeregu modułów, Inteligentnego asystenta oraz przeniesienia całego systemu do HDB NG.

Dodany został angielskojęzyczny interfejs z możliwością wyboru wersji przez użytkownika podczas logowania do systemu. Nowe rozwiązanie jest związane z wprowadzeniem HDB NG, który wspiera aplikacje wielojęzyczne. Umożliwia to łatwe dołączanie plików z wersjami językowymi napisów pojawiających się w oprogramowaniu. Wcześniej do takiego działania potrzebny był do każdego języka osobny serwer HDB. Dzięki temu wszystkie aplikacje firmy HEUTHES uzyskały możliwość szybkiej rozbudowy palety językowej.

Rozbudowano zakres i rozszerzono funkcjonowanie tzw. "skórek" interfejsu na kolejne moduły i funkcje systemu. W chwili obecnej każdy użytkownik może dopasować wygląd większości modułów systemu do swoich preferencji, zgodnie z własnymi upodobaniami kolorystycznymi. Wprowadzone zmiany są kolejnym etapem wdrażanej od 2009 r. przez HEUTHES strategii face liftingu ISOF, która powoduje, że system jest bardziej przyjazny dla użytkowników dzięki zwiększeniu ergonomii pracy oraz estetyki.

Wraz z wersją 15.0.2 została wdrożona nowa technologia HDB NG (pisaliśmy o tym 10.12.2013). Wszystkie kody źródłowe modułów systemu ISOF zostały zmodyfikowane i przepisane do tego rozwiązania. Proces obejmował duże zmiany po stronie wykonywania skryptów. Umożliwił znaczne zwiększenie ich szybkości. Zmieniono także składnię języka HDB zapewniając zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa aplikacji. Po testach na wybranej grupie, w nowej wersji systemu HDB NG został wprowadzony dla wszystkich użytkowników ISOF.

W dalszej kolejności do wersji wprowadzony zostanie również Inteligentny asystent. Nowy widżet umożliwi szybki dostęp oraz uruchamianie wyszukiwanych przez użytkownika lub najczęściej używanych przez niego funkcji systemu w przyszłości również z obsługą głosową.

W nowej wersji systemu wprowadzonych zostało również wiele nowych funkcjonalności, które obejmują m.in. wprowadzenie historii zmian w definicji Formularzy i eksport danych z Formularzy do plików, naliczanie punktów w programach lojalnościowych oraz możliwość definiowania kalendarzy czasu pracy, dni wolnych i świątecznych wraz z ich obsługą w czasie przetwarzania dokumentów w obiegach DMS.

Jak zwykle wszystkie zmiany zostały udostępnione bez żadnych dodatkowych opłat dla użytkowników, gdyż są one wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

"Zachęcamy użytkowników systemu ISOF do oceny wprowadzanych przez nas zmian poprzez wbudowaną technologię Five-Star Rating (pięć gwiazdek). Państwa uwagi stanowią dla nas cenne źródło informacji o potrzebach rozwojowych systemu. Zostaną one uwzględnione przy projektowaniu zmian." - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

Rys. Nowy wygląd interfejsu i "skórek" systemu.
Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›