Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  

20 grudnia 2020

Życzenia Świąteczne HEUTHES

16 grudnia 2021

Informacja firmy HEUTHES w sprawie krytycznej podatności biblioteki Apache Log4j na zagrożenia exploitami

W związku z coraz częstszymi doniesieniami pojawiającymi się w przestrzeni medialnej, dotyczącymi nowego zagrożenia w języku programowania Java, o krytycznej podatności na exploity popularnej biblioteki Apache Log4j (luka CVE-2021-44228), firma HEUTHES zapewnia swoich Odbiorców, że systemy firmy ISOF-ERP, ISOF START i ISOF WORKFLOW oraz oprogramowanie narzędziowe HDB, TAPIR i BIFILAR są wolne od tego problemu.

Exploit umożliwia wykonywanie wrogiego kodu na serwerze wykorzystując popularną bibliotekę Javy - Apache Log4j, która służy do logowania zdarzeń.

Nasi Klienci mogą czuć się bezpiecznie i nieprzerwanie korzystać ze wspomnianego oprogramowania. W wykorzystywanych przez nas bibliotekach z zakresu Javy nie zaistniało niebezpieczeństwo wystąpienia ataku poprzez Log4j, ponieważ nie wykorzystujemy tej biblioteki.

W modelu SaaS, infrastruktura serwera pozostaje pod pełną kontrolą firmy HEUTHES. Stosowane są dodatkowe zabezpieczenia, które uniemożliwiają wykorzystanie odkrytej podatności.

Jednocześnie informujemy, iż Dział Badań i Rozwoju firmy HEUTHES na bieżąco sprawdza pozostałe systemy pod kątem ewentualnego pojawienia się zagrożenia Log4j. W systemach bankowych obecna podatność ma mniejsze znaczenie, gdyż w większości są one odizolowane od Internetu.

30 listopada 2021

HEUTHES na wysokich pozycjach w nowym rankingu IT@BANK 2021

Jak co roku, koniec listopada to czas kiedy Miesięcznik Finansowy BANK organizuje konferencję połączoną z ogłoszeniem rankingu IT@BANK najlepszych firm informatycznych współpracujących z sektorem finansowym. W tym roku odbyła się 16. edycja tego rankingu.

Aby uczestniczyć w najnowszej edycji raportu IT@BANK 2021 każda z firm technologicznych przesłała wypełnione ankiety zawierające informacje, na podstawie których zostały obliczone poszczególne wskaźniki.

W obecnej edycji rankingu firm IT pracujących na potrzeby sektora finansowego firma HEUTHES została ujęta aż w 6 kategoriach:

Nazwa rankingu Miejsce
Ranking główny 22
Sektor dostawców dla Banków Spółdzielczych 6
Dystrybutorzy oprogramowania 12
Pozycja w sektorze finansowym 19
Firmy z najwyższym potencjałem rozwoju 38
Efektywność 14

W rankingu udział wzięło 46 podmiotów, a porównując z rokiem ubiegłym firma HEUTHES utrzymała swoją pozycję w Rankingu głównym, awansowała o dwa miejsca w Sektorze dostawców dla Banków Spółdzielczych oraz podniosła notowanie w kategorii Dystrybutorów oprogramowania.

Do najważniejszych, autorskich technologii HEUTHES należą Client-Web-Server, HDB, CADABAT, VIMI, KOBADIBUS, RTAPU, Blockchain Security Module, Proaperman, R2O, HEURISTICS PATTERN FINDER, BIFILAR.

Główne systemy informatyczne firmy to MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD, GRYFBANK, ISOF-WORKFLOW oraz ISOF-ERP.

Systemy firmy pracują w Banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu Zrzeszeniach Banków Spółdzielczych (Bank BPS SA i Grupa BPS oraz SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa). Rozwiązania HEUTHES pracują także w DnB Bank Polska SA, Volkswagen Bank GmbH oraz w wielu firmach z sektora MSP.

29 listopada 2021

Nowa wersja 21.0.1 systemu ISOF

Firma HEUTHES cały czas prowadzi intensywne prace nad rozwojem i udoskonalaniem swojego internetowego systemu obsługi firmy ISOF. Efektem tych prac jest kolejna, nowa wersja 21.0.1 systemu.

Do najważniejszych funkcjonalności wprowadzonych do nowej wersji systemu należy obsługa płatności z terminala płatniczego podczas wystawiania dokumentów sprzedaży. Usprawnia ona, ułatwia i skraca proces wystawiania paragonów i faktur w procesie sprzedaży. Korzystając z bezpośredniej płatności z terminala za pośrednictwem systemu ISOF, sprzedawca unika możliwości pomyłki w kwocie do zapłaty. Pozwala to unikać korekt, tym samym zaoszczędza czas obu stronom transakcji.

Wraz z nową wersją rozbudowie uległa mobilna wersja systemu. Możliwa jest inwentaryzacja magazynu na urządzeniach mobilnych, w tym zwłaszcza na terminalach danych on-line. Mobilna wersja systemu została rozbudowana również o obsługę magazynowych dokumentów rozchodowych MMW, WZ, RW, WW polegającą na usprawnieniu ich wystawiania na terminalu lub też na smartfonach i tabletach (obsługa ekranu dotykowego). Dzięki tej rozbudowie możliwe jest wybieranie partii/podpartii towaru, który ma zostać wydany poprzez zeskanowanie kolejno towaru i położenia w jakim się on znajduje. Zmianie uległ również mechanizm rozkładania towaru opisanego dokumentami przychodowymi na położenia - umożliwione zostało rozkładanie towaru na dowolnym poziomie zagnieżdżenia sektor, regał, półka. Dzięki temu rozszerzeniu magazynowe dokumenty rozchodowe dołączyły do innych dokumentów magazynowych obsługiwanych na mobilnym terminalu danych, co znacznie upraszcza i przyspiesza obsługę magazynu. Korzystanie z terminala ułatwia także wystawianie dokumentów przyjęcia PZ oraz weryfikację położenia towaru w magazynie i jego przesunięcie.

Kolejną nowością jest możliwość użycia firmowej, cyfrowej pieczęci kwalifikowanej, która jest dla firm tym, czym podpis kwalifikowany wydawany dla osób fizycznych. Dzięki niej można pieczętować dowolne dokumenty czy pliki, używając wyłącznie danych firmowych, bez danych osobowych. Na początek będzie to możliwe poprzez rozwiązanie oferowane przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA (SZAFIR), który jest kwalifikowanym podmiotem świadczącym usługi zaufania. Opatrzenie dokumentu taką pieczęcią zapewni niezaprzeczalność jego pochodzenia, a także integralność treści i daty dokumentu oraz podpisu.

W module Produkcja wprowadzono obsługę e-kart pracy obsługiwanych na ekranach dotykowych przez pracowników produkcyjnych. Zwiększono powiązaną z procesem produkcji funkcjonalność (synchronizacja, automatyczna aktualizacja) realizacji ZK przy pomocy ZKR.

W Sprzedaży wprowadzono szablon domyślny na liście faktur sprzedaży. Z kolei wersja językowa na wydruku faktury jest teraz pobierana z kontrahenta. Usprawniono drukowanie paragonów na drukarkach fiskalnych i ich obsługę. Wprowadzono obsługę drukarek fiskalnych firmy NOVITUS. W raportach dokumentów sprzedaży dodano filtr umożliwiający podsumowanie wartości KGO w żądanym okresie. Udostępniono generowanie QR kodu z płatnością, na wydruku dokumentu sprzedaży.

W Magazynie wprowadzono nowy raport z obrotów towarów z wyszczególnieniem: partii, dokumentu źródłowego, dostawcy, numeru seryjnego i daty ważności. Przy tworzeniu kompletu dodano obsługę w walutach.

W Zamówieniach od klienta wprowadzono przenoszenie informacji dodatkowych z nowego okna realizacji ZK (z ZKR) na WZ. Ujednolicono sposób pobierania danych z ZK i wysyłanych stanów dla obsługiwanych platform e-sklepowych (Shoper, IdoSell Shop, WooCommerce, Allegro). Wprowadzono możliwość zmiany stawki VAT na wszystkie pozycje ZK. W raportach ZK dodano filtr umożliwiający wyświetlenie zamówień które zostały zafakturowane w danym przedziale czasowym.

Z kolei w Portalu zamówieniowym wprowadzono obsługę opakowań zbiorczych i dodawanie ich ilości do koszyka.

W Kontrahentach dodano filtr ze zgodami RODO.

W Rachunkowości w zakresie Księgi Przychodów i Rozchodów wprowadzono nową rejestrację ręczną zakupów, dodano dodatkowe kolumny w zestawieniach miesięcznych, a także umożliwiono bezpośrednie wprowadzania BRUTTO do rejestrów VAT, uproszczono wprowadzanie sprzedaży z poziomu Księgi. Z kolei w ramach modułu F-K wprowadzono możliwość bezpośredniego wprowadzenia i poprawy BRUTTO, a w deklaracji VAT-UE uwzględniono dekrety z rejestrem EXPUE lub IMPUE bez dokumentu źródłowego ISOF.

W DMS włączono rozpoznawanie formatu VCARD w załącznikach pobieranych emaili.

W CRM Portfolio wprowadzono możliwość podłączania dokumentu DMS do wielu pozycji w harmonogramie Projektu. Na karcie Projektu, w zakładce Aktywności, w kolumnie Dokumenty pokazywane są dokumenty DMS załączone do Aktywności. Z kolei w zakładce Harmonogram widoczne są dokumenty systemowe OF, FS, ZK dodane do Aktywności i przypisane do Projektu. W zakładce DMS widoczne są powiązane dokumenty dodane do Aktywności (pliki, maile). W CRM Aktywności dodano nowy filtr umożliwiający filtrowanie Projektów.

Zmodyfikowano Centrum Autoryzacji Kluczy HEUTHES aby uprościć i skrócić proces generowania i instalowania Certyfikatów Bezpieczeństwa dla systemów ISOF.

Nowości zostały udostępnione 27.11.2021 wraz z wersją 21.0.1 systemu ISOF, bez żadnych dodatkowych opłat Klientom trybu SaaS, ponieważ są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

26 listopada 2021

Kwalifikowana pieczęć cyfrowa w systemie ISOF

Pieczęć cyfrowa to elektroniczny odpowiednik pieczątki tradycyjnej, stawianej na dokumentach papierowych, zawierającej dane potrzebne do uwiarygodnienia wystawianego dokumentu. W związku z tym, iż dokumentacja papierowa w firmach jest sukcesywnie zamieniana na postać elektroniczną, to pieczęcie i podpisy na niej widniejące również przybierają formę cyfrową. Ułatwia to i znacznie przyspiesza przepływ wszelkich dokumentów pomiędzy firmami i instytucjami.

Firma HEUTHES, jako dostawca oprogramowania, umożliwia swoim kontrahentom dostęp do wszelkiego rodzaju nowinek technologicznych, w tym również do posługiwania się pieczęcią cyfrową w systemie ISOF. Dotychczas w systemie występowała możliwość wygenerowania niekwalifikowanej pieczęci cyfrowej dla każdej firmy, która była certyfikowana przez Centrum Autoryzacji (CA) HEUTHES.

W nowej wersji oprogramowania ISOF, opatrzonej numerem 21.0.1 pojawi się możliwość użycia firmowej pieczęci cyfrowej kwalifikowanej. Dzięki niej można będzie pieczętować dowolne dokumenty czy pliki, używając wyłącznie danych firmowych, bez danych osobowych. Na początek będzie to możliwe poprzez rozwiązanie oferowane przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA (SZAFIR), który jest kwalifikowanym podmiotem świadczącym usługi zaufania. Opatrzenie dokumentu taką pieczęcią zapewni niezaprzeczalność jego pochodzenia, a także integralność treści i daty dokumentu oraz podpisu.

W systemie ISOF pieczęć cyfrowa jest powszechnie używana do uwiarygodniania faktur sprzedażowych. Dzięki modułowi DMS istnieje możliwość pieczętowania również innych dokumentów, np. korespondencji elektronicznej, ofert i ulotek handlowych, prawnych rozporządzeń firmowych i oficjalnych dokumentów firmowych.

System ISOF w zakresie podpisów elektronicznych obsługuje format PAdES, dedykowany do podpisania plików PDF, a także cztery typy formatu XAdES (otoczony, otaczający, zewnętrzny i równoległy) dedykowanego zwłaszcza do podpisywania dokumentów XML, szeroko wykorzystywanego w obrębie EDI oraz do przesyłania deklaracji i rozliczeń do urzędów publicznych (m.in. Ministerstwo Finansów i ZUS). W nowej wersji ISOF usprawniono weryfikację podpisu zewnętrznego, opisy zastosowań, a także weryfikacje podpisów na stacji roboczej.

Zaletą pieczęci kwalifikowanej jest również rozpoznawanie jej zarówno przez wszystkie przeglądarki i dokumenty w nich wyszukiwane, jak i popularny czytnik plików PDF Adobe Acrobat. Stosując kwalifikowaną pieczęć cyfrową nie trzeba wgrywać certyfikatu CA HEUTHES ponieważ znajduje się on w zestawie urzędów certyfikacyjnych, standardowo w przeglądarce.

Kwalifikowana pieczęć cyfrowa w ISOF spełnia wszystkie wymogi prawa UE i jest zgodna z rozporządzeniem eIDAS.

Pieczęć kwalifikowana jest wygodna w zastosowaniu ponieważ nie wymaga instalacji dodatkowego sprzętu na stacji roboczej, całość procesu odbywa się na serwerze. W związku z tym pieczęć będzie dostępna nie tylko na komputerach stacjonarnych i laptopach, ale i na urządzeniach mobilnych – smartfonach i tabletach. W celu jej zastosowania w systemie firmowym użytkownika ISOF potrzebna jest aktywacja pieczęci. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Wdrożeń HEUTHES.

Nowa funkcjonalność zostanie udostępniona Klientom wraz z wersją 21.0.1 jeszcze w listopadzie 2021 r.

16 listopada 2021

HEUTHES Laureatem rankingu Diamenty Forbesa 2022

Miło nam poinformować, iż firma HEUTHES znalazła się wśród laureatów prestiżowego rankingu Diamenty Forbesa 2022, miesięcznika Forbes.

Diamenty Forbesa to ranking polskich przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją wartość w ciągu ostatnich trzech lat działalności. Lista laureatów przygotowana jest we współpracy z, gwarantującym silną metodologię, Bisnode Polska. W zestawieniu brane są pod uwagę firmy, które w terminie złożyły do KRS sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy lub opublikowały je w Monitorze Polskim B.

Lista Diamentów Forbesa opracowana jest przez firmę Dun&Bradstreet Sp. z o.o. na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, która łączy metodę majątkową i dochodową.

Dun&Bradstreet Sp. z o.o. wybiera firmy, które w terminie złożyły do KRS swoje sprawozdania finansowe za ostatni rok badania. Wybrane zostają firmy o dodatnim wyniku finansowym, nie będące w upadłości bądź likwidacji oraz o współczynniku ryzyka niższym niż 4, ocenianym według ratingu. Na listach znalazły się firmy o największej dynamice wzrostu wartości.

Do wyceny Diamentów Forbesa 2022 wykorzystano oficjalne dane z lat 2016-2020, między innymi: poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałego, zapasów, należności oraz nakładów na inwestycje.

Wśród nagrodzonych tytułem Diamenty Forbesa, firma HEUTHES znalazła się już po raz trzeci. Wcześniej miało to miejsce w roku 2011 i 2012.

Więcej informacji na stronie www.heuthes.pl

7 października 2021

Strategie firmy HEUTHES w zakresie zmian prawnych w 2021 i 2022 roku związanych z obsługą Rachunkowości w systemie ISOF-ERP

W związku z szeregiem zmian prawnych w obsłudze Rachunkowości, które muszą znaleźć odzwierciedlenie w systemach ERP, firma HEUTHES sukcesywnie aktualizuje swój system ISOF dopasowując go do wymogów poszczególnych instytucji w tym Ministerstwa Finansów i ZUS.

Wprowadzane obecnie zmiany dotyczą pięciu obszarów:

1. JPK_VAT

Od 1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać nowa wersja struktury logicznej JPK_VAT z deklaracją. 26 sierpnia 2021 roku, aby umożliwić dostosowanie systemów informatycznych do wprowadzanych zmian, opublikowano roboczą wersję struktury logicznej JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2). Zaktualizowana struktura JPK_VAT z deklaracją uwzględnia wszystkie zmiany, które wchodzą w życie w okresie od 1 lipca 2021 roku do 1 stycznia 2022 roku.

2. E-Faktury

E-faktury zostaną w Polsce wprowadzone obligatoryjnie od 2023 roku, natomiast firmy będą zachęcane do ich używania już od stycznia 2022 poprzez możliwość wcześniejszego zwrotu VAT.

3. Płace – wprowadzenie kodu zawodu w ZUS ZUA i ZUS ZZA

Rozbudowane zostaną zestawy kadrowe o występujące w zmienionych dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA kody wykonywanego zawodu wykonywanego przez ubezpieczonego.

4. Platforma Elektronicznych Faktur

Zgodnie z rozporządzeniem 2014/55/UE oraz polską ustawą o elektronicznym fakturowaniu z dnia 9 listopada 2018 roku, nakładającym na wszystkie instytucje publiczne stosujące się do ustawy Prawo zamówień publicznych korzystanie z Platformy Elektronicznych Faktur (PEF) w celu odbioru od wykonawców faktur w formie elektronicznej, zamawiający w ramach procedury zamówień publicznych musi odbierać od dostawcy faktury przez platformę PEF.

Obecnie na rynku funkcjonują dwaj brokerzy PEF wybrani przez Ministerstwo Rozwoju: Infinite IT / PEFexpert, udostępniający dwie bezpłatne platformy mające za zadanie odbiór faktur elektronicznych od wykonawców.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów firma HEUTHES podjęła działania aby w ramach procedury zamówień publicznych można było wysyłać dokumenty w postaci elektronicznej do PEF. Będzie to możliwe na trzy sposoby:

 • przesłanie plików XML z ISOF bezpośrednio do PEF (przez API).
 • eksport plików XML z ISOF, do zaimportowania ręcznego w platformie brokera PEF.
 • obsługa dokumentów bezpośrednio w platformach brokerów PEF, bez ISOF.

W pierwszej kolejności HEUTHES zajmie się wersją komunikacji przez API, który służy do bezpośredniego przesyłania XML z ISOF do PEF. Do korzystania z API potrzebne jest firmowe bezpłatne Konto Podmiotu w PEF. W planach jest również wprowadzenie ręcznego eksportu/importu plików XML z ISOF.

W następnej kolejności firma HEUTHES zamierza umożliwić import do ISOF dokumentów wygenerowanych w platformach PEF.

Europejska wersja krajowej PEF to Open Peppol - sieć akredytowanych europejskich punktów dostępu do wymiany ustandaryzowanych europejskimi normami dokumentów między podmiotami. Z Polski możliwe są trzy punkty dostępu, w tym dwóch krajowych brokerów PEF.

Warto zauważyć, że w Platformie Elektronicznych Faktur są nie tylko faktury. PEF obsługuje cały proces zamówień publicznych. Obsługuje 6 dokumentów: zamówienie, fakturę, fakturę korygującą, notę księgową, awizo dostawy i potwierdzenie odbioru.

5. Rozwój funkcjonalności i ergonomii

Prowadzony rozwój obejmuje również:

 • Wprowadzenie funkcji odwrócenia na początku roku następnego księgowania wyceny bilansowej PLN sald kont walutowych na koniec roku.
 • Wprowadzenie obsługi ryczałtu do Biur Rachunkowych od przychodów ewidencjonowanych.
 • Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności za wybrane towary lub usługi, udokumentowane fakturą, w której kwota brutto przekracza 15 tys. PLN.
 • Zmiany w PIT 4R i PIT 8AR, PIT 11.
 • Wprowadzenie uproszczonych sprawozdań finansowych w ISOF-FK (e-sprawozdania) dla tzw. jednostek micro i jednostek małych.
 • W module Środki Trwałe wprowadzenie obsługi trybów amortyzacji ST podatkowej i bilansowej.
 • Rozbudowę korekt podatku VAT dotycząca okresów poprzednich.
 • Zmiany w Książce Podatkowej obejmujące m.in. kody GTU, dekretację delegacji i amortyzacji, cykliczne księgowania (szablony).
 • Zmiany wizualizacji i poprawę funkcjonalności: wprowadzania początkowych sald kont walutowych, JPK VAT7, ręcznych wielopozycyjnych dekretów księgowych do bufora FK z wykorzystaniem pozycji w części tzw. księgowań równoległych oraz Zestawienia stanu należności i zobowiązań firmy na jednym raporcie.

Jak wynika z powyższego wyliczenia zmiany prawne w tym sezonie znowu przysporzą dużo pracy nad ISOF. Jednak użytkownicy systemu otrzymają te zmiany w ramach opłat abonamentowych bez dodatkowych kosztów.

6 października 2021

Współpraca systemu ISOF z terminalami płatniczymi - płatność bezpośrednia z terminala

Firma HEUTHES, za pośrednictwem systemu ISOF, stworzyła możliwość płatności bezpośrednio z terminala płatniczego. Udogodnienie to powstało z myślą o poprawie komfortu pracy operatora.

Płatność bezpośrednia z terminala to nowa funkcjonalność, która usprawnia, ułatwia i skraca proces wystawiania paragonów i faktur w procesie sprzedaży.

Z terminala można skorzystać podczas wystawiania paragonu i faktury sprzedaży w dokumentach sprzedaży. Przy wystawianiu dokumentu należy wybrać jako formę płatności Terminal płatniczy.

Korzystając z bezpośredniej płatności z terminala za pośrednictwem systemu ISOF, sprzedawca unika możliwości pomyłki w kwocie do zapłaty. Pozwala to unikać korekt, tym samym zaoszczędza czas obu stronom transakcji.

Przy transakcji z użyciem terminala można dokonywać płatności kartą. W przypadku udanej transakcji drukowany jest paragon i dokument jest zapisywany. W razie niepowodzenia, transakcja jest przerywana i dokument nie jest zapisywany. Terminal płatniczy posiada własne okienko konfiguracji, w którym należy skonfigurować połączenie pomiędzy ISOF a terminalem. Po skonfigurowaniu połączenia, system ISOF automatycznie łączy się z terminalem po przejściu do modułu dokumentów sprzedaży.

Na chwilę obecną firma HEUTHES wspiera terminale firmy eService. Jak na razie przetestowana jest komunikacja z terminalem poprzez sieć IP.

2 lipca 2021

Nowa wersja modułu SWITCH firmy HEUTHES

W ramach rozwoju systemu GRYFCARD – modułu obsługi kart bankowych - opracowana została nowa wersja modułu SWITCH, który służy do bezpośredniej komunikacji z systemami centrów rozliczeniowych kart, np. First Data PolCard.

Firma HEUTHES opracowała nową wersję programu MCJSwitch (31.20.11.0), która została uruchomiona w Banku SGB w dniu 2021-06-20. Wersja ta rozszerza istniejącą funkcjonalność w zakresie obsługi płatności BLIK (działającą we współpracy z systemem PSP) oraz pozwala na autoryzację transakcji typu AutoPay (płatności za korzystanie z dróg szybkiego ruchu we współpracy z systemem Blue Media). Dużym atutem nowej wersji modułu SWITCH jest znacznie zwiększona wydajność systemu oraz większa stabilność czasów przetwarzania pojedynczych komunikatów autoryzacyjnych.

System GRYFCARD to autorski system firmy HEUTHES, od ponad 27 lat z dużym powodzeniem eksploatowany w bankach komercyjnych i bankowości spółdzielczej.

System GRYFCARD zapewnia pełen obszar współpracy pomiędzy procesorem (np. FDP, MPTS), a systemami Banku. Zawiera bazę kart płatniczych i urządzeń, co pozwala na elektroniczną wymianę wniosków, autoryzację transakcji, naliczanie opłat i prowizji, rozliczenie operacji kartowych i bankomatowych oraz integrację z systemami księgowymi Banku. Platforma GRYFCARD może zarządzać wszystkimi dostępnymi typami kart (kredytowe, debetowe, charge, Pre-Paid oraz karty spersonalizowane i niespersonalizowane), obsługiwanymi w różnych technologiach we współpracy z Visa oraz MasterCard. Ponadto zawiera funkcjonalności umożliwiające udostępnienie klientom usług związanych z PayPass/PayWave, Pre-Paid, CashBack, NFC, HCE, preautoryzacją, limitami bezstykowymi, Secure Codem (3D Secure) i „PIN by SMS”.

Więcej informacji na stronach www.heuthes.pl

1 lipca 2021

Rozwój obsługi magazynu w ISOF na terminalach mobilnych on-line

System ISOF dopasowywany jest do współpracy z terminalami danych online opartymi na systemie Android. Terminale te umożliwiają odczytanie kodów kreskowych (kody 1D) oraz QR kodów (kody 2D). Dzięki systemowi operacyjnemu Android na terminalu można uruchomić oprogramowanie Mobilny ISOF, co w efekcie prowadzi do uruchomienia na skanerze pełnej wersji systemu ISOF, a wykorzystując specjalne funkcje można w wygodny sposób realizować czynności magazynowe, zapisując wyniki w czasie rzeczywistym w centralnej bazie danych firmy.

Firma HEUTHES nieprzerwanie pracuje nad udoskonalaniem systemu ISOF i dopasowywaniem go do rosnących wymagań klientów. W związku z tym, w ostatnim czasie, mobilna wersja systemu została rozbudowana o obsługę magazynowych dokumentów rozchodowych MMW, WZ, RW, WW polegającą na usprawnieniu ich wystawiania na terminalu lub też na smartfonach i tabletach (obsługa ekranu dotykowego).

Dzięki tej rozbudowie możliwe jest wybieranie partii/podpartii towaru, który ma zostać wydany poprzez zeskanowanie kolejno towaru i położenia w jakim się on znajduje. Wybór poprzez skanowanie uwzględnia blokady towaru uniemożliwiając wydawanie zablokowanych partii. Ponadto po wystawieniu dokumentu MMW możliwe jest natychmiastowe przejście do rozkładania na położenia towaru przenoszonego przez MMP.

Zmianie uległ również mechanizm rozkładania towaru opisanego dokumentami przychodowymi na położenia - umożliwione zostało rozkładanie towaru na dowolnym poziomie zagnieżdżenia sektor, regał, półka, pojemnik.

Dzięki temu rozszerzeniu magazynowe dokumenty rozchodowe dołączyły do innych dokumentów magazynowych obsługiwanych na mobilnym terminalu danych, co znacznie uprości i przyspieszy obsługę magazynu.

Korzystanie z terminala ułatwia także wystawianie dokumentów przyjęcia PZ oraz weryfikację położenia towaru w magazynie i jego przesunięcie.

Trwają dalsze prace nad rozwojem obsługi zagadnień magazynowych na terminalach on-line.

Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›