Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  

23 czerwca 2021

Potrójny sukces systemów HEUTHES w konkursie Hit Roku 2021

Gazeta Bankowa ogłosiła 22 czerwca zwycięzców XIV edycji konkursów technologicznych TechnoBiznes w konkurencjach Hit Roku 2021 i Lider 2020. Najbardziej dumni jesteśmy z nagród dla dwóch naszych Klientów: banku SGB-Bank SA oraz Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Cieszymy się również rekomendacją dla naszego systemu.

SGB-Bank SA otrzymał wyróżnienie za aplikację SGB Mobile, w konkursie Lider 2020, w kategorii Bankowość. Jesteśmy współautorami tego sukcesu, ponieważ HEUTHES dostarczył do tego rozwiązania system oprogramowania back-office wykorzystujący możliwości własnych systemów MULTICENTAUR PAYMENT HUB oraz GRYFCARD, a także sprzęgów integracyjnych w ramach platformy BS API.

Z kolei Bank Spółdzielczy w Brodnicy uzyskał trzecie miejsce w grupie banków spółdzielczych, w kategorii Najlepszy Bank 2021. Dla tego banku dostarczyliśmy hub do obsługi usługi mojeID KIR oraz system do obsługi płatności natychmiastowych Express Elixir.

Nasz system MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB otrzymał Rekomendację 2021 w kategorii Bankowość, w konkursie Hit Roku 2021. MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB to system bankowy back office funkcjonujący pomiędzy bankowością internetową banków – dostawców tożsamości a systemem KIR SA udostępniającym usługę mojeID. Usługa oferowana przez KIR SA umożliwia integracje banków z Profilem Zaufanym, dzięki czemu banki mogą oferować klientom możliwość zakładania i wykorzystywania Profilu Zaufanego za pośrednictwem bankowości internetowej.

Firma HEUTHES w zakresie obsługi mojeID KIR opracowała i wdrożyła w 2020 r. w bankach Spółdzielczej Grupy Bankowej i Grupy BPS własny system MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB, który zapewnia: natychmiastową integrację z systemem KIR SA w zakresie mojeID; bezpieczeństwo komunikacji; pełną zgodność ze standardami regulacyjnymi; szybkie wdrożenie; wgląd w przebieg procesu uwolnienia danych.

System bankowy back office MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB dedykowany do obsługi mojeID KIR może być zintegrowany z kolejną platformą HEUTHES, systemem MULTICENTAUR PAYMENT HUB, pozwalając w łatwy sposób na połączenie zarządzania tożsamością z różnymi kanałami transakcji bankowych. MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB został zaprojektowany tak, aby możliwe było dodanie do niego obsługi kolejnych rozwiązań identyfikacji i weryfikacji tożsamości, np. integracji z e-dowodem. Rozwiązanie HEUTHES pozwala na szybką integrację z systemem bankowości internetowej dostawcy tożsamości we współpracy z dostawcą IT tego systemu.

Rozwiązanie firmy HEUTHES realizuje procesy wymagane w ramach mojeID KIR po stronie dostawców tożsamości i składa się z modułów pełniących funkcję koordynatora komunikacji pomiędzy podmiotami realizującymi usługę mojeID. W technicznym ujęciu polega to na sterowaniu przepływem komunikatów autoryzacyjnych (żądań) płynących pomiędzy przeglądarką klienta–użytkownika, systemem KIR SA a bankiem i jego systemem bankowości internetowej. System HEUTHES zapewnia też definiowanie treści zgód podpisywanych przez klienta w bankowości internetowej.

MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB jest częścią innego rozwiązania HEUTHES – systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB. Zapewnia on centralizację usług płatniczych i konsolidację odmiennych sposobów przetwarzania płatności funkcjonujących w bankach, w jednolity i skoordynowany proces. Tym samym umożliwia globalne zarządzanie wszystkimi typami płatności, a to z kolei redukuje koszty zakupu i utrzymania oprogramowania oraz infrastruktury bankowej. MULTICENTAUR PAYMENT HUB może być wdrożony zarówno w pojedynczym banku, jak i w grupie bankowej. W praktyce system wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku (KIR, SWIFT itd.) oraz jego klientami poprzez systemy funkcjonujące w banku (system kartowy, bankowość internetowa itp.), tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych oraz zagranicznych Elixir, Express Elixir, Euro Elixir (XCT, SCT – SEPA), BLIK, SORBNET2, SWIFT i TARGET2. System obsługuje polecenia zapłaty, komunikację w ramach Ognivo, faktoring i Home/Corporate–Banking, rozlicza czeki zagraniczne, nalicza prowizje, a także zapewnia obsługę zagadnień CFT i antifraud. Integruje wiele systemów informatycznych banku, takich jak system księgowy i kartowy, bankowość internetową, bankowość korporacyjną, ERP dla zaplecza i wiele innych. System MULTICENTAUR PAYMENT HUB wspiera także kontrolę dostępności usług, co stanowi jeden z priorytetów dla każdego banku.

Wsparcie dla cyfrowej identyfikacji w MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB umożliwia klientom banków dostęp do świata usług cyfrowych obejmujących m.in. coraz szerszy portfel rozwiązań e-commerce, usługi sektora energetycznego, usługi i produkty medyczne, opłacanie różnorodnych abonamentów mediów, sprzedaż polis ubezpieczeniowych, dostęp do usług publicznych (w tym wniosków do urzędów) i dostęp do informacji zgromadzonych w publicznych bazach danych.

Warto przypomnieć, że w poprzednich latach zarówno nagrodę główną, jak i tytuły Rekomendacja w tym samym konkursie Gazety Bankowej otrzymały inne systemy firmy HEUTHES.

Model działania usługi mojeID KIR poprzez platformę MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB

Więcej informacji na stronach www.heuthes.pl

14 czerwca 2021

Awaria w Orange usunięta - przywrócony telefon +48 91 460 89 74

Informujemy, że Orange usunęła awarię i przywróciła nam łącze telefoniczne w Szczecinie, co oznacza wznowienie rozmów telefonicznych z firmą HEUTHES poprzez numer +48 91 460 89 74.

Praca serwerów systemów ISOF zarówno w ośrodku głównym, jak i zapasowym przebiegała bez zakłóceń.

11 czerwca 2021

Awaria sieci telefonicznej Orange w Szczecinie – prosimy o kontakt z HEUTHES przez numer komórkowy +48 605 453 880

Informujemy, że awaria sieci telefonicznej firmy Orange, która dotknęła Szczecin ma również wpływ na możliwość inicjowania rozmów telefonicznych z firmą HEUTHES poprzez numer +48 91 460 89 74.

Prosimy o wykonywanie połączeń z naszą firmą poprzez numer komórkowy +48 605 453 880.

Klienci firmy HEUTHES mają stałą możliwość zgłaszania swoich uwag, wniosków i zapotrzebowania na kontakt ze strony HEUTHES przez udostępnione dla każdej firmy indywidualne Portale Serwisowe 24/7.

Praca serwerów systemów ISOF zarówno w ośrodku głównym, jak i zapasowym przebiega bez zakłóceń.

02 czerwca 2021

32. Walne Zgromadzenie HEUTHES potwierdza bardzo dobrą sytuację finansową firmy

32. Walne Zgromadzenie HEUTHES udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Wojciechowi Grzybkowi z wykonania pełnionych obowiązków oraz zatwierdziło sprawozdanie Zarządu. Udziałowcy przeanalizowali działalność firmy za 2020 rok po corocznym badaniu bilansu przeprowadzonym przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż takie badanie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES, producenta systemów informatycznych dla sektora bankowego i przedsiębiorstw, obliguje firmę do stosowania od lat podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej.

W roku 2020 firma HEUTHES po raz kolejny zanotowała rekordową sprzedaż od początku jej powstania, po również rekordowym 2019 r. W związku z tym uznano, że sytuacja firmy, jej rentowność i perspektywy na kolejne lata są bardzo dobre. Sytuacja finansowa firmy jest niezmiennie stabilna od jej założenia w 1989 roku i przewidywalna w dłuższym okresie czasu. Warto zauważyć, że rekordowy wynik finansowy osiągnięto pomimo trudnego okresu pandemii Covid-19. Potwierdzeniem doskonałej sytuacji firmy są nagrody i wyróżnienia, które HEUTHES rokrocznie zdobywa w prestiżowych konkursach branży IT, również w 2020 roku.

Ofertę firmy dla banków tworzą przede wszystkim systemy MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD oraz GRYFBANK. W ofercie dla przedsiębiorstw znajduje się rodzina systemów ISOF. Wśród nich czołowe miejsce zajmuje ISOF-ERP oraz ISOF-WORKFLOW obejmujący zarządzanie dokumentami i obiegami elektronicznymi, ISOF-BIURA RACHUNKOWE dla biur rachunkowych i ich Klientów oraz ISOF-START dla mikro i małych firm. Firma z jednej strony prowadzi duże projekty informatyczne, z drugiej intensywnie rozwija własne technologie wykorzystywane do budowy nowoczesnych systemów dla bankowości i firm.

Systemy HEUTHES pracują obecnie w banku PEKAO S.A. (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych, które tworzą w Polsce bank BPS S.A. i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK S.A. i Spółdzielcza Grupa Bankowa. HEUTHES współpracuje również z DnB Bank Polska SA i Volkswagen Bank GmbH. Rozwiązania firmy od wielu lat pracują także w dużych przedsiębiorstwach oraz w wielu firmach z sektora MSP.

Więcej informacji na stronach www.heuthes.pl

26 kwietnia 2021

Nowa wersja 20.2.1 systemu ISOF

Firma HEUTHES pomimo pracy w trybie zdalnym, która trwa już od ponad roku, intensywnie rozbudowuje i aktualizuje swój system ISOF, czego efektem jest kolejna, nowa wersja 20.2.1 systemu ISOF dla przedsiębiorstw, która została udostępniona 26.4.2021 r.

Najwięcej zmian wprowadzono w module Sprzedaż – Fakturowanie. Nowości to:

 • w e-fakturze dodano przyczynę korekty w szablonie emaila,
 • w legendzie dokumentu ZK pogrupowano dane stron zamówienia,
 • w masowym wydruku FS dodano podpisywanie wydruków pieczęcią firmową,
 • zmiany w mechanizmie wprowadzania pozycji ZK - po dodaniu pozycji czyszczone są pola do wyszukiwania,
 • dodano ikonkę "Wystaw paragon" w Inteligentnym Asystencie HUD,
 • możliwość scalenia nazwy i opisu towaru na wydrukach Ofert,
 • dodano nazwę i adres jednostki organizacyjnej na wydruku raportu kasowego i dokumentu kasowego,
 • wydruk faktury w dwóch językach: polskim i angielskim,
 • wyświetlanie na fakturze daty tabeli kursów,
 • uwzględnianie jednostki organizacyjnej podczas generowania wirtualnego konta bankowego,
 • plik eksportu przelewów w formacie Banku Millenium,
 • możliwość dodawania na usłudze znacznika JPK – EE,
 • w JPK-V7M/JPK-V7M dodano znacznik TP przy zapisie faktury FS z kontrahentem z oznaczeniem Jednostka powiązana,
 • drukowanie kodów katalogowych oraz kreskowych - Oferty walutowe,
 • w fakturze VAT krajowej wprowadzono wersje wydruku w językach obcych,
 • w zestawieniu dokumentów sprzedaży dodano wyszukiwanie po wielu numerach faktur,
 • dodanie kodów GTU na podglądzie usługi,
 • dodanie kodów CN2020 na wydrukach,
 • sprawdzanie kontrahentów w KAS przy generowaniu przelewów,
 • dodanie nowych opcji do szablonu numeracji faktur,
 • w złożonej formie płatności wprowadzono możliwość definiowania dowolnej ilości płatności składowych i odblokowano edycję dat (terminów płatności),
 • powiązanie PH z adresami dostaw (adresami zdefiniowanymi dla kontrahenta) na dokumentach sprzedaży.

Obszerne zmiany nastąpiły również w modułach Magazyn/Logistyka. Wprowadzone innowacje to:

 • moduł Kurierzy dla inPost - dodanie wysyłki z nadaniem w paczkomacie i dostawą przez kuriera,
 • dokumenty wydania (WW, RW, PL, ZWD, MMW) – wprowadzono możliwość pokazania na wydruku danych o dostawcy (Numer FZ, Numer Obcy, Data Zakupu, Dostawca) i dostawie (z PZ),
 • dodanie mechanizmu ukrywania na wydruku WZ położenia,
 • wystawianie zbiorczo FZ z PZ z uwzględnieniem korekt KPZ,
 • rozszerzenie importu adresu kontrahenta o powiat i gminę,
 • rozszerzenie importu osób kontaktowych w kartotece kontrahentów,
 • rozkładanie partii na wiele położeń,
 • automatyczna blokada zajętości położeń z obsługą miejsc tymczasowych wraz z uwzględnieniem w raportach położeń,
 • optymalizacja raportu "Położenia",
 • położenie - obsługa na terminalu on-line informacji o zajętości i blokadzie zajętego położenia,
 • na liście partii dla dokumentu PZ (dostawa i dostawa org.) dodano numer FZ i datę zakupu,
 • optymalizacja wydruków raportów i dokumentów magazynowych pod przeglądarki Microsoft Edge (Chromium) i Google Chrome,
 • analiza rotacji w wersji Offline - dostosowanie raportu do wywołania w trybie offline,
 • dodanie adresu magazynu na wydrukach dokumentów magazynowych,
 • rozszerzenie możliwości dodawania wielu skanów do dokumentów magazynowych (PZ),
 • dodanie opcji szukania przesyłek przez link w module Kurierzy,
 • eCommerce - automatyczna synchronizacja danych ze sklepem.

W module DMS wprowadzono otwieranie pliku powyżej 50MB oraz we właściwościach dokumentu dodany został filtr do wersji dokumentu.

W module Rachunkowość dodane zostały usprawnienia:

 • raporty rejestrów VAT – wprowadzono dodatkowe podsumowanie "Sprzedaż podlegająca należnemu VAT" (bez rejestru SD-sprzedaż detaliczna RO),
 • zmiany w funkcjach generacji JPK_V7 z wykorzystaniem nowego rejestru VAT [SD-Sprzedaż detaliczna RO] - ewidencja sprzedaż z danych KPR,
 • optymalizacja wydruków raportów księgowych pod przeglądarki Microsoft Edge (Chromium) i Google Chrome,
 • filtrowanie po kontrahencie w JPK_FA i JPK_Magazyn.

Moduł Płace rozszerzony został o jeden przelew PPK i eksport danych do PPK.

Portal Zamówieniowy wzbogacony został o funkcję pamiętania koszyka między logowaniami, obsługę ilości minimalnych zamówień na towarze po stronie Portalu oraz tłumaczenie Portalu Zamówieniowego na język niemiecki. Dodano także informację o terminie dostępności towaru.

Portal Serwisowy został zintegrowany z ISOF, dzięki czemu możliwe jest dokonywanie zgłoszenia serwisowego wprost z ISOF, przy zastosowaniu jednokrotnego logowania.

Aplikacja Mobilny ISOF stała się kompatybilna z trybem DEX. Aktualizacja obejmuje drobne poprawki oraz obsługę trybu Samsung DEX. Umożliwia on przełączenie się z pracy na smartfonie/tablecie z obsługą ekranu dotykowego, na pracę z oknami przy pomocy myszki i klawiatury jak w PC.

Cały system ISOF został przetłumaczony na język rosyjski. Jest to trzeci język obcy, po angielskim i niemieckim, w którym można korzystać z systemu.

Wymienione zmiany są udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat Klientom trybu SaaS, ponieważ są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

23 kwietnia 2021

Firma HEUTHES z tytułami Brylant Polskiej Gospodarki 2020, Gepard Biznesu 2020, a także Efektywna Firma 2020 oraz Mocne Firmy 2020

HEUTHES sp. z o.o. po raz kolejny został laureatem konkursu organizowanego przez Instytut Europejskiego Biznesu. Za rok 2020 firma została uhonorowana czterema tytułami.

W konkursie wzięło udział ponad 85 tysięcy polskich przedsiębiorstw. Ranking został utworzony w wyniku analizy przeprowadzonej na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego. Tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2020 jest przyznawany na podstawie wartości rynkowej firm w październiku 2020 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tytuł Efektywna Firma jest przyznawany przedsiębiorstwom, które rozwijały się dynamicznie przy dużej efektywności działania i w których stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi wyniósł minimum 5 procent. Firmy, w których średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 procent otrzymały tytuł Gepard Biznesu 2020.

I tak: w rankingu Brylant Polskiej Gospodarki 2020 firma HEUTHES zajęła 2037 miejsce w województwie mazowieckim, w rankingu Gepard Biznesu 2020 jest to 7809 pozycja, jako Efektywna Firma 2020 HEUTHES zajął 3081 miejsce.

Firmy, które jednocześnie uzyskały tytuły Gepard Biznesu 2020 i Efektywna Firma 2020, Instytut Europejskiego Biznesu uznaje za Mocne Firmy i w tym rankingu HEUTHES uplasował się na 3049 miejscu w województwie mazowieckim.

Nagrody te potwierdzają dobrą i wysoką pozycję firmy HEUTHES na rynku polskiej przedsiębiorczości. Wymienione konkursy, w których wyróżniona została firma, nie są jedynymi, których HEUTHES jest laureatem. Od wielu lat firma jest nagradzana przez różne niezależne instytucje, tak biznesowe jak i branżowe i zajmuje wysokie pozycje w rankingach.

Wszystkie te tytuły i wyróżnienia są efektem konsekwentnej realizacji planów oraz twórczej i innowacyjnej koncepcji działania. Śmiało można powiedzieć, iż po ponad 30 latach od rozpoczęcia działalności firma HEUTHES należy do liderów wśród firm branży informatycznej.

Cykliczność zdobywanych laurów, a także znaczące pozycje w nowych rankingach powodują, że firma HEUTHES jest doświadczonym, wiarygodnym i rzetelnym kontrahentem.

Inne nagrody i wyróżnienia firmy HEUTHES.

23 marca 2021

Protokół QUIC w systemach HEUTHES i rezygnacja z przeglądarki Internet Explorer 11

Firma HEUTHES wycofuje starsze nieefektywne algorytmy szyfrowane TLS 1.2 stosowane w internecie przez przeglądarki i serwery. Algorytmy te są dość słabe i niezbyt efektywne. Zastępuje je algorytm TLS 1.3, który jest dużo lepszą wersją poprzednika i zapewnia wyższe bezpieczeństwo przetwarzania danych. Jednocześnie HEUTHES kończy wsparcie dla przeglądarki Internet Explorer 11.

Podstawową przeglądarką zalecaną dla ISOF jest Microsoft Edge (Chromium), drugą co do ważności jest przeglądarka Google Chrome, a trzecią Firefox. Firefox ostatnio stracił spory udział w rynku, dla HEUTHES jest mniej wygodny ponieważ nie obsługuje Magazynu certyfikatów Windows i wymaga w związku z tym wielu dodatkowych czynności od użytkownika.

Zmiana algorytmu spowodowana jest tym, że firma HEUTHES od ubiegłego roku prowadzi intensywne prace nad implementacją protokołu QUIC, na którym opiera się HTTP/3, będący trzecią wersją protokołu Hypertext Transfer Protocol służącego do wymiany informacji w sieci WWW. QUIC zmniejsza opóźnienia w komunikacji pomiędzy serwerem, a przeglądarką internetową.

W chwili obecnej protokół QUIC jest dość dobrze wspierany przez wspomniane wyżej przeglądarki ale jeszcze słabo przez serwery WWW. Wszystko jednak wskazuje na to, że wkrótce to się zmieni i protokół QUIC spowoduje, że sprawność technologii CLIENT-WEB-SERWER, od 1996 dostarczanej przez HEUTHES w swoich systemach informatycznych, ulegnie kolejnej znaczącej poprawie.

22 marca 2021

Technologia VIMI integruje Portal Serwisowy z systemem ISOF

Firma HEUTHES przy pomocy technologii VIMI zintegrowała własny Portal Serwisowy z systemem ISOF.

Portal Serwisowy to część systemu CRM istotnego w zarządzaniu kontaktami z klientami. CRM serwisowy jest rodzajem CRM zorientowanym na obsługę posprzedażną klientów. Funkcjonalność pozwala na gromadzenie i obsługę zgłoszeń klientów, odpowiednią ich kwalifikację oraz dostosowanie późniejszych działań do ich charakteru. Portal serwisowy to narzędzie, które umożliwia nie tylko zgłaszanie usług o charakterze serwisowym, ale również podgląd stanu ich realizacji, czy akceptowanie wykonanych prac. Portal jest połączony logicznie z systemem ISOF, co pozwala na udostępnienie określonych danych klientom, ale jednocześnie stanowi odrębny system, wydzielony od systemu bazowego ISOF, który zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.

Portal Serwisowy gwarantuje klientowi zawsze jednolity sposób obsługi i sprawia, że zarówno usługodawca, jak i usługobiorca pracują na jednej bazie informacyjnej co maksymalnie upraszcza obsługę zgłoszeń serwisowych. Przyspiesza i usprawnienia pracę ze zgłoszeniami klientów, zwiększa jakość oferowanych towarów, produktów i usług. Dzięki Portalowi Serwisowemu następuje lepsze zorientowanie na nowe potrzeby i wymagania klientów. Skraca się czas obsługi zdarzeń serwisowych, a obsługa klientów jest dostępna online.

Poprzez integrację Portalu Serwisowego z systemem ISOF za pomocą technologii VIMI możliwe będzie dokonywanie zgłoszenia serwisowego z dowolnego systemu HEUTHES, w tym systemu ISOF przy zastosowaniu jednokrotnego logowania.

VIMI (ang. Virtual user Identity Modules cross Integration) to autorska technologia firmy HEUTHES. Działanie technologii polega na tym, że użytkownik wykorzystując przeglądarkę WWW i mechanizm jednokrotnego logowania do jednego systemu informatycznego może korzystać z danych z innych systemów chmurowych opartych o serwery aplikacyjne HDB. W transakcyjnym systemie bankowym można, na przykład, podejrzeć zarchiwizowane w systemie DMS raporty, wraz ze wszystkimi szczegółami.

Dzięki temu użytkownicy systemu ISOF, wykorzystując jednokrotne logowanie mogą bezpośrednio z systemu logować się do Portalu Serwisowego i dokonywać zgłoszeń serwisowych.

Portal Serwisowy jest dostępny 24h, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Technologia HEUTHES – VIMI umożliwiająca dostęp z jednego systemu do wielu innych systemów, wykorzystywana była do tej pory powszechnie w rozwiązaniach ISOF dla Biur Rachunkowych, a także w systemach bankowych firmy HEUTHES.

04 marca 2021

HEUTHES wyłączy możliwość pracy z ISOF w Internet Explorer 11

Firma HEUTHES informuje, że od dnia 08.03.2021 (poniedziałek) nie będzie można się zalogować do systemu ISOF z przeglądarki Internet Explorer 11. Wyłączenie pracy z tej przeglądarki jest związane z brakiem nowych algorytmów kryptograficznych w IE11. Zalecamy logowanie do systemu z najnowszych wersji przeglądarek Microsoft Edge (Chromium) lub Google Chrome. Posiadaczy starszych komputerów zachęcamy do przejścia na bezpłatny system Linux, w którym można pracować z najnowszymi wersjami przeglądarek internetowych. Dotyczy to zwłaszcza użytkowników komputerów z systemem Windows XP.

Niektórzy Klienci zgłaszali obecnie, że system ISOF zachowuje się czasem inaczej w porównaniu z poprzednio udostępnioną wersją, do której przyzwyczaili się użytkownicy. Zostało to naprawione w nowej wersji, a wśród zmian jest m.in. zlikwidowanie różnic w sterowaniu przy wydrukach.

12 lutego 2021

Firma HEUTHES zintegrowała e-dowód z systemem ISOF

W marcu 2019 roku wprowadzono możliwość posiadania dowodu osobistego w wersji elektronicznej. Od tej chwili coraz więcej osób dysponuje takim dokumentem. Obecnie to około 2 miliony osób. W takim dowodzie znajdują się standardowo 3 certyfikaty:

 1. certyfikat do potwierdzania obecności (nie jest wymagany kod PIN),
 2. certyfikat do identyfikacji uwierzytelniania (zabezpieczony kodem PIN o długości 4 cyfr),
 3. certyfikat do podpisu osobistego.

Opcjonalnie do dowodu może być zakupiony i wgrany certyfikat kwalifikowany.

HEUTHES testuje i wdraża możliwość użycia certyfikatu osobistego oraz certyfikatu kwalifikowanego do realizacji podpisu cyfrowego w systemie ISOF.

W systemie ISOF podpis cyfrowy ma wszechstronne zastosowanie. Za pomocą podpisu kwalifikowanego można podpisywać dokumenty księgowe JPK i wysłać tak uwiarygodnione do Ministerstwa Finansów. Również sprawozdania finansowe wysyłane do KRS mogą być w systemie ISOF podpisywane cyfrowo. Oprócz tego przy pomocy certyfikatu osobistego lub kwalifikowanego można opatrywać wszelkiego rodzaju dokumenty elektroniczne w formatach PDF i XML jako podpisy osadzone w dokumencie. Można również podpisać dowolny plik elektroniczny podpisem w pliku zewnętrznym. Podpis cyfrowy w systemie ISOF może być także użyty do zainicjowania łańcucha Blockchain zabezpieczającego system (Blockchain Security Module).

Ażeby zastosować podpis cyfrowy przy pomocy e-dowodu osobistego w systemie ISOF i podpisywać dokumenty, niezbędne są: moduł BIFILAR, czytnik NFC ze złączem USB i zainstalowana w komputerze aplikacja "e-dowód Menadżer" dostarczana przez wydawcę dowodu oraz odpowiednia parametryzacja systemu ISOF. W aplikacji „e-dowód Menadżer” trzeba podać numer CAN dowodu ( numer zapisany na awersie oraz rewersie - jako kod kreskowy e-dowodu) przed użyciem e-dowodu z modułem BIFILAR oraz ISOF.

Szczególnie atrakcyjna dla firm użytkujących system ISOF jest możliwość użycia certyfikatu osobistego, który od razu jest w e-dowodzie z datą ważności 10 lat i nie trzeba go dokupować. Może on być używany jako tzw. podpis pracowniczy w wewnętrznych dokumentach firmy, a także służyć do uwiarygadniania niektórych dokumentów biznesowych niższej rangi. Jednak tam gdzie wymagany jest podpis odręczny i występuje zobowiązanie prawne, można go zastąpić tylko podpisem kwalifikowanym.

Urzędowy podpis cyfrowy stosowany z e-dowodem osobistym to drugie, po mojeID KIR (dostępne dzięki technologii HEUTHES BS-API w 440 Bankach Spółdzielczych - około 1,5 miliona klientów) rozwiązanie do weryfikacji i potwierdzania tożsamości osoby oraz dokumentów w internecie, w które zaangażował się ostatnio HEUTHES. Równolegle dział badawczo rozwojowy firmy pracuje nad zastosowaniem e-dowodu w bankowości. To kolejny krok do zastępowania dokumentacji papierowej elektroniczną. Technologia ta znacznie przyspiesza komunikację z firmami, urzędami i bankami oraz powoduje szybsze rozpatrywanie spraw bez wizyty osobistej.

Wszystkie zmiany, które były niezbędne do uzyskania integracji e-dowodu z ISOF zostaną udostępnione Klientom wraz z wersją 20.2 systemu ISOF w połowie marca 2021 r.

Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›