Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  

29 czerwca 2015

HEUTHES wdrożył technologię HTTP/2 w swoich systemach ERP

Firma HEUTHES udostępniła nową wersję 17.0.2 systemu ISOF, w której wprowadzono szereg zmian funkcjonalnych (zapowiadaliśmy to w newsie z 2.6.2015). Z kolei zasadniczą zmianą technologiczną jest wdrożenie nowego serwera aplikacyjnego HDB NG 4. Dzięki niemu możliwe jest zaawansowane programowanie obiektowe w języku HDB. Zmienione środowisko HDB zapewnia wzrost wydajności i bezpieczeństwa aplikacji oraz ułatwia pracę programistów HEUTHES i łatwiejsze korzystanie z bibliotek obiektowych środowiska Java.

Jednocześnie w aktualnej wersji demonstracyjnej 17.0.2 systemu ISOF została wdrożona kolejna generacja serwera aplikacyjnego HDB NG 4.2. Nowa architektura umożliwiła wdrożenie obsługi protokołu HTTP/2. Tym samym ISOF jest prawdopodobnie pierwszym w Polsce i jednym z niewielu na świecie systemem ERP dostępnym w SaaS, wspierającym tą technologię. HTTP/2 o 60% poprawia szybkość komunikacji między przeglądarką a serwerem aplikacyjnym.

Minie jeszcze kilka lat zanim HTTP/2 stanie się normą, jednak jego elementy są stale implementowane w przeglądarkach. Użytkownicy Chrome i Firefox już obecnie korzystają z tej technologii pracując w Windows, Linux i na Androidzie. Z kolei Internet Explorer 11 jedynie w wersji Preview Windows 10 obsługuje HTTP/2.

Zupełnie nowa architektura wewnętrzna systemu ISOF została oparta o kontenery w technologii Docker. Składa się na nią kontener zawierający serwer aplikacyjny HDB NG 4.2 z systemem Java, kontener TAPIR oraz kontener z bazą danych PostgreSQL. Dzięki Dockerowi ułatwiona została dystrybucja systemu ISOF w trybie licencji oraz rozwiązań bankowych firmy HEUTHES. Oprogramowanie dystrybuowane w kontenerach pracuje u odbiorcy dokładnie w takim środowisku w jakim zaplanował to producent oprogramowania i w jakim zostało przetestowane u producenta oprogramowania oraz na serwerach testowych odbiorcy.

System w nowej konfiguracji został przetestowany na pilotażowym wdrożeniu u jednego z klientów ISOF. Testy wykazują zauważalny wzrost wydajności zwłaszcza w komunikacji między przeglądarką internetową a serwerem aplikacyjnym oraz między serwerem aplikacyjnym a bazą danych. HEUTHES liczy na podobne korzyści implementując tą technologię, w dalszej kolejności, w systemach bankowych.

11 czerwca 2015

HEUTHES Gepardem Biznesu 2014

Firma HEUTHES została uhonorowana tytułem Gepard Biznesu 2014. Ranking prowadzony jest przez Instytutu Nowoczesnego Biznesu od 2006 roku. Najnowszy ranking powstał na podstawie wartości rynkowej firm za okres marzec 2012 – marzec 2014. Na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła go Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2012 -2014 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, minimum 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia. Znalazła 612 takich przedsiębiorstw w branży informatycznej i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 i koniec marca 2014 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z rankingu wynika, że HEUTHES rozwija się dynamicznie i szybko rośnie jego wartość rynkowa. W rankingu firm z branży informatycznej zajęliśmy 431 miejsce z 39% dynamiką wzrostu wartości rynkowej w okresie marzec 2012 – marzec 2014.

Zobacz również inne nagrody i wyróżnienia dla produktów i firmy HEUTHES.

8 czerwca 2015

Nowa funkcja „Ulubione” w ISOF

Firma HEUTHES wprowadzi w kolejnej wersji modułu ISOF-DMS i systemu ISOF-WORKFLOW nową funkcję "Ulubione", która pozwala na stworzenie specjalnej listy ulubionych dokumentów lub folderów w DMS. W drzewie dokumentów DMS pojawi się nowy, widoczny na ostatniej pozycji, folder Ulubione, w którym będą przechowywane odnośniki do często używanych dokumentów lub tych nad którymi właśnie pracują użytkownicy.

Funkcja została również zintegrowana z Inteligentnym Asystentem. Ulubione dokumenty mogą być odnajdywane w ten sposób, że wpisanie w oknie wyszukiwania fragmentu nazwy umożliwia znalezienie ulubionego pliku, a także wejście do zasobnika Asystenta. Z kolei w nowej, wydzielonej sekcji zasobnika Inteligentnego Asystenta będą widoczne ikonki poszczególnych dokumentów i folderów, które mogą być dowolnie przenoszone na pulpit systemu i z niego usuwane.

Nowa funkcja ułatwia i przyspiesza dostęp do najczęściej używanych przez użytkowników dokumentów i oszczędza czas poprzez uniknięcie mozolnego przeszukiwania drzewa dokumentów lub częstego użycia wyszukiwania plików.

2 czerwca 2015

Nowości w wersji 17.0.2 systemu ISOF

Firma HEUTHES na początku czerwca udostępni do testów kolejną wersję 17.0.2 systemu ISOF, w której wprowadzono szereg zmian funkcjonalnych. Użytkownicy będą mogli zgłaszać swoje uwagi, a wersja komercyjna zostanie wdrożona w drugiej połowie czerwca.

W nowej wersji umożliwiono generowanie zamówień pojedynczego towaru od wielu dostawców bezpośrednio z raportu Analiza rotacji. W efekcie ten sam towar będzie mógł pochodzić od kilku dostawców.

Zmodyfikowano Portal Zamówieniowy w zakresie wyświetlania statusu realizacji zamówienia, raportu towarów zakupionych w okresie przez kupującego, oznaczania zamówień tylko do całkowitej realizacji oraz uzupełnienia informacji w podglądzie towaru o grupę towarów, do której należy. Rozszerzona została również definicja grup towarów w ISOF.

W module Baza Marketingowa wprowadzono szablony off-line z możliwością zapisania układu zapytań do późniejszego, łatwego przywoływania. Baza została poszerzona o listę ofert przekazanych klientowi. Ponadto umożliwiony został wielowybór elementów z równych grup, dzięki czemu możliwe jest wygenerowanie informacji dotyczącej wszystkich aspektów działania z klientem jednym kliknięciem.

Biura Rachunkowe mogą wykorzystać Inteligentnego Asystenta do szybkiego logowania się do systemów swoich klientów do których mają zdalny dostęp. Ikonki dostępne w wydzielonej sekcji Asystenta ułatwią szybkie przełączanie się pomiędzy systemami.

Została wprowadzona łatwiejsza obsługa systemu Powiadomień poprzez porcjowanie listy przy dużej ilości powiadomień.

Wprowadzono kolejne zmiany ergonomiczne dla pracy na tabletach i smartfonach, możliwej od wersji 17.0.1, poprzez dopasowanie pasków narzędziowych modułów do poziomego i pionowego układu wyświetlania. Obecnie Inteligentny Asystent umożliwia zarządzanie pulpitem i ikonami również na tabletach i smartfonach.

Umożliwiono import faktur w formacie XML przydatny zwłaszcza przy przejściu na ISOF z innych systemów lub w okresie przejściowym z pracą równoległą na dwóch systemach.

W systemie wprowadzono ostateczne przejście na nowoczesny styl graficzny z płaskimi ikonami i nowymi elementami formularzy ekranowych pod nazwą „NewTech”, który występuje obecnie w trzech profilach kolorystycznych.

Poprawiono oznaczenie kopii i oryginału faktur w PDF z rozróżnieniem, który dokument występuje w wersji papierowej, a który w elektronicznej.

W DMS wprowadzono dwa nowe mechanizmy rejestracji daty dostarczenia e-maila do odbiorcy i potwierdzenia przeczytania dokumentu, jeżeli serwer pocztowy udostępni taką możliwość. Dotyczy to wszystkich wiadomości elektronicznych, a jest szczególnie przydatne w przypadku faktur, dla których będzie możliwy wydruk szczegółów historii dostarczenia i przeczytania przez klienta.

W Zamówieniach od klientów wprowadzono powiadomienia do działu zamówień o przyjęciu na stan magazynowy zamówionych towarów.

Dzięki nowej wizualizacji i komponentom wprowadzono w wybranych miejscach nowe oznaczenie w postaci czerwonej kreski podkreślenia wszystkich pól wymagalnych na formularzach ekranowych. W kolejnych wersjach zostanie to zastosowane w całym systemie.

Wprowadzono inteligentne, ergonomiczne przewijanie towarów i ich wybór z listy za pomocą myszki. Jest to jedna z najczęściej używanych przez użytkowników funkcji i HEUTHES zakłada, że nowa funkcja zostanie przyjęta przez użytkowników z zadowoleniem.

HEUTHES informuje również, że można już zamawiać nowe oprogramowanie do obsługi drukarek fiskalnych. Po jego zainstalowaniu na komputerze dowolna przeglądarka, a więc nie tylko Internet Explorer, ale także Firefox i Chrome, może skomunikować się z drukarką. Nowe rozwiązanie zostanie wprowadzone w czerwcu i do końca roku zastąpi obecne, oparte o komponenty ActiveX, które zostanie wycofane.

27 maja 2015

Audyt bilansu i walne zgromadzenie akcjonariuszy HEUTHES

HEUTHES podsumował ostatecznie wyniki finansowe za 2014 rok po corocznym badaniu bilansu przeprowadzonym przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż badanie takie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES, producenta systemów informatycznych dla sektora bankowego i przedsiębiorstw, obliguje firmę do stosowania podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej. Całkowite przychody firmy ze sprzedaży rozwiązań informatycznych zwiększyły się w 2014 roku o 7,3% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy analogicznej rentowności.

Ważne dla HEUTHES jest stałe zainteresowanie rynku zarówno rozwiązaniami dla banków (systemy MULTICENTAUR, GRYFCARD, GRYFBANK), jak również aplikacjami dla przedsiębiorstw (systemy ISOF-ERP, ISOF-START, ISOF-WORKFLOW oraz ISOF-PROFAP). Sprzedaż osiągnęła poziom zaplanowany na początku 2014 roku, a na podstawie zawartych kontraktów Zarząd przewiduje utrzymanie tej tendencji również w 2015 roku. Portfel aktualnie potwierdzonych zamówień na 2015 r. daje firmie perspektywę osiągnięcia sprzedaży na poziomie ubiegłego roku.

Po audycie odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki HEUTHES. W jego trakcie rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, a Prezes Zarządu Wojciech Grzybek otrzymał absolutorium z wykonania pełnionych obowiązków.

20 maja 2015

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2015

Firma HEUTHES - jako jeden z liderów branży oprogramowania bankowego - wzięła udział w Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2015, które odbyło się w dniach 19-20 maja 2015 r. w Hotelu Gromada w Warszawie. Forum zostało zorganizowane przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji, wydawcę portalu aleBank.pl, a także m.in. pism Miesięcznik Finansowy BANK i Nowoczesny Bank Spółdzielczy.

W trakcie tegorocznego Forum omówione zostały zagadnienia strategiczne dla sektora banków spółdzielczych oraz nowe rozwiązania technologiczne, wspierające rozwój ich działalności. Omówiony został również zakres prac, jakie banki spółdzielcze mogą podejmować wspólnie w ramach zrzeszeń, tak aby – dzięki synergii działań – osiągnąć sukces rynkowy. W szczególności tematyka konferencji obejmowała:

 • wizje rozwoju technologii informatycznych w bankach spółdzielczych wg ich Zrzeszeń,
 • analizę ryzyka teleinformatycznego – nowy zakres ochrony banku przed zagrożeniami,
 • nowe rozwiązania w ofercie technologicznej dla bankowości spółdzielczej, w tym rozwiązania mobilne w bankowości,
 • centra usług wspólnych dla Banków Spółdzielczych – wizja bezpieczeństwo i modele finansowe.

Jak co roku w forum wzięli udział prezesi i wiceprezesi, a także dyrektorzy oraz naczelnicy zainteresowani rozwojem banków spółdzielczych.

Ważną częścią forum był wieczorny bankiet, podczas którego zostali nagrodzeni laureaci rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze 2015. Jego wyniki zostały opublikowane w majowym numerze miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy, organizatora rankingu i patrona medialnego FTBS.

22 kwietnia 2015

Nowości technologiczne w najnowszych wersjach systemu ISOF

Firma HEUTHES uruchomiła dla klientów demonstracyjną wersję systemu ISOF z najnowszą aktualizacją 17.0.1, która całkowicie wykluczyła z aplikacji okna modalne. Pozwala to na ponowną pracę w systemie przy użyciu przeglądarki Chrome (aktualnie wersja 42.), która od wersji 37. nie była dostępna do współpracy z ISOF. Obok zmiany architektury wprowadzono równolegle nową wizualizację interfejsu oraz zmiany funkcjonalne.

Zupełnie nowa architektura wewnętrzna systemu została oparta o kontenery w technologii Docker (www.docker.com). Składa się na nią kontener zawierający serwer aplikacyjny HDB NG 4 z systemem Java, kontener TAPIR oraz kontener z bazą danych uaktualnioną do wersji 9.4.1 PostgreSQL. Wszystkie kontenery umieszczone są wewnątrz wygodnej w użyciu maszyny wirtualnej. Dzięki Dockerowi ułatwiona zostanie dystrybucja systemu ISOF w trybie licencji oraz rozwiązań bankowych firmy HEUTHES. Oprogramowanie dystrybuowane w kontenerach pracuje u odbiorcy dokładnie w takim środowisku w jakim zaplanował to producent oprogramowania i w jakim zostało przetestowane u producenta oprogramowania oraz na serwerach testowych odbiorcy.

W wersji 17.0.1 wprowadzono również nowy moduł komponentów ekranowych, który usprawnia współpracę systemu z wiodącymi przeglądarkami Chrome, Firefox i Internet Explorer (szczególnie z wersją 11.).

HEUTHES zakończył również prace nad nową wersją 4.1 serwera HDB NG, zawierającego obsługę HTTP/2. System jest też pilotażowo wdrożony u jednego z klientów ISOF. Pierwsze testy wykazały wzrost wydajności zwłaszcza w komunikacji między przeglądarką internetową a serwerem aplikacyjnym oraz między serwerem aplikacyjnym a bazą danych. Oficjalne włączenie nowej wersji serwera planowane jest wraz z kolejną wersją 17.0.2 systemu ISOF, nad którą obecnie intensywnie pracuje firma. Inne zmiany zaplanowane do włączenia w wersji 17.0.2 to: rozszerzenie w systemie funkcji Analizy Rotacji i generowania powiązanych zamówień, dodanie przelewów walutowych w module Kasa-Bank i eksportu tych przelewów do Home-Bankingu, rozbudowa Portalu Zamówieniowego, Bazy Marketingowej i korekt faktur zaliczkowych, nowa wersja odpytywania bazy GUS przy wprowadzaniu nowych kontrahentów, kolejne ułatwienia w pracy na tabletach i smartfonach dzięki możliwości przenoszenia ikon z zasobnika Inteligentnego Asystenta. Wraz z tą wersją usunięty zostanie również system Groovy, który w obliczu rozwoju funkcjonalności HDB NG i Javy ostatecznie nie okazał się perspektywiczny.

15 kwietnia 2015

HEUTHES na konferencji r@bbIT_2015

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji r@bbIT_2015, która odbędzie się w dniu 15 kwietnia (środa) 2015 roku w godzinach od 10.00 do 16.00 na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ulicy Żołnierskiej 52. Konferencja jest kontynuacją podobnych ramowo wydarzeń odbywających się w latach poprzednich na Wydziale Informatyki ZUT, znanych jako Targi Pracy IT. Ma na celu promowanie i rozwój współpracy środowiska biznesu oraz szkolnictwa akademickiego w obrębie sektora IT w regionie.

W ramach konferencji r@bbIT_2015 odbędą się targi pracy IT, spotkania z doradcami zawodowymi, a także pokazy technologii firm IT oraz potencjału badawczego i laboratoriów Wydziału Informatyki ZUT.

Dla firm z branży IT udział w konferencji stanowi okazję do nawiązania relacji z przyszłymi pracownikami. Dla studentów natomiast to szansa na bezpośredni kontakt z branżą IT, ale również okazja sprawdzenia posiadanych kompetencji zawodowych.

W pierwszej edycji wydarzenia udział wzięło ponad 3000 osób. Największą grupę stanowili studenci i absolwenci kierunków IT oraz pokrewnych, a także uczniowie klas maturalnych liceów i techników informatycznych.

Wydarzenie skierowane jest głównie do studentów kierunków IT i pokrewnych, ale również do uczniów klas maturalnych stojących przed faktem dokonania wyboru ścieżki zawodowej.

Firma HEUTHES jako jeden z liderów w tworzeniu oprogramowania dla banków oraz przedsiębiorstw przywiązuje bardzo dużą uwagę do pozyskiwania wysokiej klasy specjalistów. Chętnie też zatrudnia uzdolnionych absolwentów, którzy wraz ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego w obszarze zaawansowanych projektów informatycznych, stają się z czasem istotnym wsparciem zespołu HEUTHES.

Informacje o konferencji dostępne są na stronie http://rabbit.zut.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

9 kwietnia 2015

HEUTHES podpisał porozumienie o współpracy z Technoparkiem Pomerania

Firma HEUTHES podpisała porozumienie o współpracy ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. Dzięki temu firmy skupione w Technoparku Pomerania uzyskają bezpłatny dostęp do dedykowanej wersji demonstracyjnej ISOF-ERP i do szkoleniowej platformy e-learningowej. Oprócz tego HEUTHES zapewnia firmom pakiet szkoleń i wykładów z zakresu wykorzystania systemów ERP do efektywnego prowadzenia biznesu. W przypadku zakupu systemu w trybie SaaS oferowana jest specjalna cena za usługi abonamentowe i szkoleniowe oraz bezpłatna migracja pomiędzy systemami ISOF-START, ISOF-ERP i ISOF-WORKFLOW.

Warto przypomnieć, że HEUTHES już wcześniej opracował dla uczestników narodowego programu "Innowacyjna gospodarka" wspieranego przez PARP i Unię Europejską, pakiet propozycji pod nazwą "ISOF dla Innowacji". Mogą z niego korzystać firmy, które są beneficjentami funduszy unijnych lub są skupione wokół Centrów Innowacji. Aby przystąpić do programu wystarczy wejść na stronę www.isof.pl/innowacja i wypełnić formularz.

Innym projektem stworzonym przez HEUTHES jest program "ISOF dla Uczelni", w którym uczestniczy 12 szkół wyższych i blisko 3000 tysiące studentów w każdym roku akademickim. Aby przystąpić do programu wystarczy wejść na stronę www.isof.pl/dla_uczelni.hdb i wypełnić formularz.

ISOF-ERP jest zaawansowanym systemem ERP dostępnym na wynajem w trybie SaaS od 2000 r. Zapewnia obsługę firm dowolnej wielkości i z dowolnej branży. Obejmuje wszystkie, standardowe obszary funkcjonowania każdej firmy, takie jak: Zamówienia, Sprzedaż, Magazyny czy Rachunkowość. Zawiera jednocześnie obsługę szeregu najnowszych technologii biznesowych stosowanych w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw: CRM, DMS, Workflow, Logistykę czy Portale B2B i Zarządzanie Procesami Biznesowymi (Projektami).

ISOF-START jest uproszczoną wersją systemu ISOF-ERP przeznaczoną specjalnie dla niewielkich firm, w tym również dla jednoosobowych i rodzinnych oraz start-up. System zawiera Fakturowanie, Magazyn, Księgę Przychodów i Rozchodów, eDokumenty oraz CRM Operacyjny i Analityczny. Oprócz wyżej wymienionych modułów, ISOF-START posiada również szereg innych funkcji przydatnych małym firmom i obsługującym je biurom rachunkowym. Bardzo łatwo przejść z ISOF-START do pełnej wersji systemu.

ISOF-WORKFLOW umożliwia elektroniczne gromadzenie, indeksowanie, udostępnianie i wyszukiwanie różnego rodzaju dokumentów powstających w firmie lub też przychodzących do niej z zewnątrz, obsługę procesów przepływu informacji oraz dokumentów (ang. workflow), definiowanie i obsługę zaawansowanych formularzy oraz prowadzenie efektywnej pracy grupowej.

8 kwietnia 2015

Koniec prac nad nową wersją 17.0 systemu ISOF

Firma HEUTHES zakończyła prace nad wersją 17.0 ISOF doprowadzając do całkowitego wykluczenia z systemu okien modalnych, wprowadzając równolegle nową wizualizację interfejsu oraz zmiany funkcjonalne. Istotne zmiany objęły moduły: Sprzedaż, Zamówienia od klientów (Sprzedaż wysyłkowa, wystawianie WZ i Faktur), Zamówienia do dostawców, Faktury zakupu, Sprzedaż obca, CRM Marketingowy, CRM Serwisowy, Środki trwałe, FK, Dekretacja, Kasa-Bank oraz Administracja.

W systemie wprowadzono również nową wersję komponentów JavaScript, dzięki którym system jest bardziej zgodny z natywną 11. wersją przeglądarki Internet Explorer.

Obecnie system przechodzi intensywne testy związane z dużą ilością zmian spowodowanych usunięciem okien modalnych. Firma planuje, że finalna wersja zostanie udostępniona klientom w pierwszej połowie kwietnia 2015 r.

HEUTHES połączył prace nad oknami modalnymi z jednoczesnymi zmianami wyglądu i ujednoliceniem interfejsu. Mają one na celu zbliżenie wizualizacji ISOF do obecnej mody. Wprowadzony został nowoczesny styl graficzny z płaskimi ikonami i nowymi elementami formularzy ekranowych pod nazwą „NewTech”.

Wprowadzono również szereg zmian funkcjonalnych. Do najważniejszych można zaliczyć umożliwienie rozdzielenia pól na zakładki widoczne podczas wprowadzania danych w Formularzach. W Zamówieniach od klientów udostępniono anulowanie zamówienia w przypadku anulowania powiązanej z nim Faktury pro-forma. W Zamówieniach do dostawców umożliwiono edycję po potwierdzeniu zamówienia. W Zestawieniu dokumentów sprzedaży uwzględniono dowiązanie dokumentów WZ w kosztach wykazywanych w raporcie.

7 kwietnia 2015

Nowe języki w ISOF - to był żart primaaprilisowy

Informacja z 1.4.2015 r. o pracach nad kolejnymi wersjami językowymi systemu ISOF to był żart primaaprilisowy. Trudno byłoby wyrazić takie słowa jak „faktura”, „windykacja” w gwarze kaszubskiej, śląskiej, góralskiej lub poznańskiej. Ciekawe jest również czy faktury z nagłówkami gwarowymi byłyby uznawane przez urzędy. HEUTHES w oparciu o własne doświadczenia uważa, że istnieje jeszcze jedna, popularna gwara - komputerowa, która jest językiem używanym do komunikacji z użytkownikami programów i przez informatyków między sobą. Z pewnością nie jest ona zrozumiała dla wielu osób.

A tak już na poważnie, wydaje się, że języki gwarowe zawierają wiele słów, które mogłyby być traktowane na równi z zabytkami materialnymi i z taką samą pieczołowitością powinny być chronione. Aby ocalić od zapomnienia języki gwarowe należy je badać i archiwizować, inaczej zanikną bezpowrotnie. Język bowiem, aby nie został zapomniany musi być żywy i powszechnie używany.

2 kwietnia 2015

Michael Stonebraker uhonorowany Nagrodą Turinga – „informatycznym noblem”

Michael Stonebraker, aktualnie naukowiec na uniwersytecie MIT, jeden z twórców dziedziny systemów zarządzania bazami danych zdobył Nagrodę Turinga, często określaną jako "Nagroda Nobla z informatyki”. Stonebraker jest twórcą wielu metod i koncepcji wykorzystywanych do dzisiaj w nowoczesnych bazach danych. Przyczynił się przede wszystkim do obecnego rozpowszechnienia na wielką skalę praktycznych zastosowań baz danych. Warto zauważyć, że są one wykorzystywane przez szerokie spektrum urządzeń, od najmniejszych smartfonów do superkomputerów o olbrzymich mocach obliczeniowych.

Działalność zawodową Stonebrakera dzieli się na dwa okresy, w trakcie których był profesorem na University of California w Berkeley (1971-2000) i skupiał swoją uwagę na systemach relacyjnych oraz na Massachusetts Institute of Technology (2001-obecnie), gdzie rozwinął kilkanaście nowych systemów zarządzania danymi.

W trakcie pracy w Berkeley stworzył swoje dwa najbardziej znane rozwiązania: Ingres i Postgres. Ingres (ang. Interactive Graphics and Retrieval System) był pierwszym systemem, który w praktyczny sposób wykorzystywał model relacyjnej bazy danych. Prace przy Ingres posłużyły uczestnikom tego projektu do stworzenia systemu Sybase, który w dalszej kolejności wykorzystano przy produkcji Microsoft SQL Server. Następny projekt Postgres (Post Ingres) posłużył m.in. do stworzenia obiektowo-relacyjnej bazy danych PostgresSQL udostępnianej w ramach Open Source. Komercyjna wersja tej bazy pod nazwą Illustra została kupiona przez Informixa, a Stonebreker został szefem działu IT tej firmy. Kolejne znane projekty Stonebrakera to m.in. Mariposa, Aurora, C-Store, Morpheus, H-Store, SciDB. Oprócz tego w ciągu ostatnich dwudziestu lat współtworzył dziewięć firm, z powodzeniem komercjalizując swoją pionierską pracę w technologii baz danych. Najbardziej znane z nich to Cohera (kupiona przez Oracle), StreamBase, Tamr, Paradigm4, VoltDB i Vertica. Ta ostatnia została w 2011 r. kupiona przez Hewlett-Packard za 340 milionów USD.

Nagroda Turinga została nazwana na cześć Alana Mathisona Turinga (1912-1954), brytyjskiego matematyka i informatyka. Był on twórcą fundamentalnych założeń w architekturze komputerowej, algorytmów, informatyki i sztucznej inteligencji. Brał również udział w procesie łamania szyfru Enigmy podczas II wojny światowej. Kontynuował w tym zakresie prace matematyków polskiego wywiadu Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego, którzy jako pierwsi złamali kod Enigmy i zbudowali maszynę do łamania kodu.

Wśród innych laureatów przyznawanej od 1966 roku tej nagrody są m.in.: w 2002 Leonard Max Adleman - współtwórca algorytmów kryptograficznych RSA, w 1997 Douglas Engelbart - pracował nad interfejsami interaktywnymi, uznawany za twórcę myszki komputerowej, w 1984 r. Niklaus Wirth - twórca języka Pascal, w 1983 r. Dennis Ritchie - twórca języka C i systemu operacyjnego UNIX, w 1981 Edgar Codd - twórca teorii relacyjnych baz danych i metod praktycznego ich wykorzystania.

Firma HEUTHES korzysta w swoich systemach z baz danych PostgreSQL oraz Informix i gratuluje laureatowi popierając decyzję kapituły o nagrodzie.

1 kwietnia 2015

Nowe wersje językowe ISOF

Firma HEUTHES rozpoczęła prace nad kolejnymi wersjami językowymi systemu ISOF. Obecnie jest on dostępny w językach polskim, angielskim i niemieckim. W kolejnych odsłonach systemu pojawią się wersje obsługujące gwary: kaszubską, śląską, góralską i poznańską.

Wprowadzenie czterech nowych wersji zostało poprzedzone badaniami rynkowymi i będzie odpowiedzią na liczne zapytania klientów systemu ISOF. Spośród kilkudziesięciu gwar polskich wybrano te o których wprowadzenie prosiła największa liczba użytkowników systemu. ISOF będzie pierwszym i jedynym systemem dostępnym w Polsce, dopasowanym do języków regionalnych. HEUTHES rozważa też wprowadzenie języków regionalnych do systemów bankowych MULTICENTAUR i GRYFCARD.

ISOF jest zaawansowanym systemem ERP dostępnym na wynajem w trybie SaaS od 2000 r. Zapewnia obsługę firm dowolnej wielkości i z dowolnej branży. Obejmuje wszystkie, standardowe obszary funkcjonowania każdej firmy, takie jak: Zamówienia, Sprzedaż, Magazyny czy Rachunkowość. Zawiera jednocześnie obsługę szeregu najnowszych technologii biznesowych stosowanych w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw: CRM, DMS, Workflow, Logistykę czy Portale B2B.

25 marca 2015

Linux na 225 tysiącach komputerów w niemieckich bankach grupy Sparkassen

Jak informuje czasopismo iX (http://www.heise.de/artikel-archiv/ix/2015/03/080_Eines-fuer-alle), w całych Niemczech, w grupie banków Sparkassen, wprowadzono na ponad 225 tysiącach stacji roboczych system Linux.

Cały artykuł można pobrać pod adresem https://www.f-i.de/content/download/5795/43735/file/ix_0315_080-083.pdf

Administrowanie nowym środowiskiem oparte jest o osiem serwerów. W tym celu stworzono specjalne oprogramowanie niezbędne do zarządzania całą infrastrukturą zarówno po stronie serwera, jak i stacji roboczych. Dzięki niemu możliwe jest m.in. łatwe sklonowanie środowiska stacji roboczej i uruchomienie jej na nowym komputerze. Nieco zaskakujące jest to, że oprogramowanie to pracuje na platformie MS Windows i wykorzystuje bazę danych MS SQL. Narzędzia, które zostały przedstawione w artykule, są stworzone specjalnie dla tego projektu i musiały powstawać przez wiele lat. W efekcie nie wszystkie z nich korespondują z obecnymi możliwościami. Przykładowo technologie Docker i CoreOS oraz rozwiązania wirtualizacyjne pozwalają wykonać te same zadania nieco prostszymi środkami.

Skuteczne wdrożenie tego linuksowego przedsięwzięcia to jednocześnie porażka rozwiązań opartych o Windows. Linux nie zmusza do stałych aktualizacji sprzętowych jak to ma każdorazowo miejsce w przypadku aktualizacji kolejnych wersji Windows. Kolejną zaletą Linuksa jest jego łatwość dopasowywania do potrzeb użytkowników przez usuwanie niepotrzebnych składników i wprowadzanie w ich miejsce elementów niezbędnych do wydajnej pracy. Pracownicy banku korzystają z rozwiązań linuksowych, a w przypadku konieczności uruchomienia programów w środowisku Windows, korzystając z usługi RDP łączą się z serwerem w trybie terminalowym.

Coraz częściej firmy i organizacje publiczne przekonują się do rozwiązań linuksowych, jako swojej strategii rozwoju informatyki. Warto przytoczyć doświadczenia urzędu miejskiego w Monachium (pisaliśmy o tym 30.11.2012), który dzięki wprowadzeniu rozwiązań opartych na Linuksie, zaoszczędził ponad 10 milionów EUR. Podobny ruch wykonały giełdy w Johannesburgu (news z 11.2.2011) i Londynie (news z 9.10.2009) oraz niemieckie towarzystwo ubezpieczeniowe (news z 29.4.2011). Warto przypomnieć, że londyńska giełda liczyła na oszczędności rzędu 16 milionów USD rocznie.

"Linuksowe rozwiązanie wprowadzone w Sparkasse wyznacza kierunek na przyszłość dla banków i innych dużych organizacji, np. samorządowych. Zmniejszenie kosztów zarządzania, zwiększenie bezpieczeństwa serwerów i stacji roboczych oraz brak ograniczeń licencyjnych są istotne w przypadku dużych instytucji. Umożliwia to w efekcie osiągnięcie znacznych oszczędności. Taki kierunek rozwoju IT ułatwia również stosowanie zaawansowanych technologii związanych zwłaszcza z wirtualizacją zasobów i pracą w chmurach obliczeniowych. Dział Badań i Rozwoju HEUTHES w swoim laboratorium pracuje aktualnie nad podobną infrastrukturą dla stacji roboczych z wykorzystaniem narzędzi linuksowych takich jak technologia Docker, CoreOS, Snappy Ubuntu Core oraz PostgreSQL" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

24 marca 2015

Nowa generacja 4.2 serwera HDB NG

Firma HEUTHES prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad wdrożeniem obsługi HTTP/2 w swoim serwerze aplikacyjnym HDB NG 4. Jest to realizowane przy użyciu serwera Jetty. Nowa konfiguracja otrzymała nazwę HDB NG 4.1 i przechodzi intensywne testy wydajnościowe i niezawodnościowe. Pierwsze doświadczenia jedynie częściowo spełniły oczekiwania. Wiodące przeglądarki nie obsługują obecnie w pełni tego protokołu. Przy okazji testów firma wykryła błąd w Firefox 36 (numer błędu w Bugzilla 1139910) polegający na niestabilnej obsłudze przez przeglądarkę funkcji SPDY Push.

Dane wysyłane poprzez HTTP/2 docierają do celu szybciej, dodatkowo zmniejszając przy tym obciążenie serwera. Nowy protokół jest obecnie włączany po stronie serwera przede wszystkim przez duże witryny. Przykładem są Google, Twitter i Facebook. Dziwny jest brak jego obsługi przez popularny serwer WWW Apache. Z kolei Ngnix zapowiedział włączenie tego protokołu do końca roku. Obecnie jedynie serwer Jetty w środowisku Java obsługuje HTTP/2.

Wprowadzenie obsługi HTTP/2 wiąże się dla firmy HEUTHES z modyfikacją serwera HDB NG 4. Obecnie testowana wersja 4.1 zostanie finalnie zastąpiona przez wersję stabilną HDB NG 4.2 i zostanie wdrożona w systemie ISOF oraz w rozwiązaniach bankowych MULTICENTAUR PAYMENT HUB i GRYFCARD.

"HEUTHES prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad HTTP/2, a wcześniej SPDY od 4 lat (pisaliśmy o tym w newsach z 19.10.2011, 6.3.2012, 22.3.2012, 6.4.21012, 11.5.2012, 19.7.2012, 24.4.2013, 7.5.2013, 17.6.2013, 18.8.2013 i 25.2.2015). Dzięki temu spodziewamy się znaczącego wzrostu interakcyjności naszych systemów informatycznych w technologii Client-Web-Server" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

19 marca 2015

System MULTICENTAUR-CFT Hitem Roku 2015 dla Instytucji Finansowych

W dniu 18 marca 2015 r. "Gazeta Bankowa", w trakcie uroczystej gali w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, rozstrzygnęła wyniki XIII edycji konkursu Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2015 i VIII edycji konkursu Hit Roku 2015 dla Instytucji Finansowych. W konkursie Hit Roku 2015 dla Instytucji Finansowych nagrodzone zostały najlepsze rozwiązania proponowane w bieżącym roku instytucjom finansowym przez dostawców systemów IT.

W gronie zgłoszonych rozwiązań, w kategorii Rozwiązanie, system MULTICENTAUR-CFT firmy HEUTHES został wyróżniony tytułem Rekomendacja. Kapitułę konkursu stanowiło grono niezależnych ekspertów.

MULTICENTAUR-CFT służy do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rozwiązanie pracuje w trybie on-line, monitorując wszystkie transakcje i umożliwiając przeprowadzenie szeregu operacji z wychwyconymi działaniami. Silnik MULTICENTAUR-CFT wspiera także sprzężenie zwrotne (Data Mining, Machine Learning) wynikające z decyzji operatora dotyczącej tego, czy dany komunikat został słusznie wstępnie zatrzymany. Możliwa jest również zaawansowana parametryzacja algorytmu do konkretnych zastosowań. System charakteryzuje się wysoką wydajnością, np. dla 2,5 miliona wzorców czas odpowiedzi wynosi 50 ms. Podczas projektowania systemu uwzględniono wykorzystanie najnowszych technologii w celu zapewnienia wysokiej skalowalności systemu. Architektura rozwiązania jest niezależna od platformy sprzętowej i może być integrowana z dowolnymi aplikacjami.

Skuteczna ochrona w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wymaga przede wszystkim współpracy międzynarodowej. Przykładem takiej współpracy są zalecane przez KNF do stosowania w bankach Rekomendacje FATF z 2012 roku, będące kompendium regulacji AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism). Są one stosowane przez ponad 180 krajów na świecie. System MULTICENTAUR-CFT firmy HEUTHES pomaga bankom spełnić zalecenia zawarte w Rekomendacjach FATF.

Warto przypomnieć, że w 2014 r. rekomendację w tym konkursie uzyskał system ISOF-PROFAP, w 2013 r. system MULTICENTAUR PAYMENT HUB, w 2012 r. system MC-SRB2, w 2011 system MC-FAKTOR, w 2010 system ISOF-WORKFLOW, a w 2009 r. system GRYFCARD - wszystkie wyprodukowane przez HEUTHES.

Systemy bankowe firmy HEUTHES pracują obecnie w PEKAO SA oraz w bankach SGB-BANK SA, DNB Bank Polska SA, i w grupie ponad 200 banków spółdzielczych z siecią ponad 1800 placówek oraz w wielu przedsiębiorstwach.

Dowiedz się więcej o systemie MULTICENTAUR-CFT.

Zobacz również inne nagrody i wyróżnienia dla produktów i firmy HEUTHES.

13 marca 2015

Raspberry Pi 2 B – najmniejszy komputer na którym działa ISOF

Popularny minikomputer Raspberry Pi - ponad 5 mln egzemplarzy sprzedanych na całym świecie - po trzech latach od premiery doczekał się nowej odsłony. Model 2 B wyróżnia bardziej wydajny procesor quad-core ARM Cortex-A7 900 MHz i większa ilość pamięci 1 GB RAM. Płytę wyposażono w liczne peryferia, są to m.in. cztery gniazda USB, złącze 40-pin GPIO, złącze na kartę microSD, port Ethernet 100 Mb/s, wyjście HDMI oraz złącza CSI, DSI i microUSB.

Systemy HEUTHES stworzone w technologii Client-Web-Server nie są wymagające po stronie stacji roboczej użytkownika, a nowa wersja Pi jest już na tyle wydajnym komputerem, że udało się na niej uruchomić system ISOF. Do pracy z systemem ISOF można wykorzystać odmianę przeglądarki Firefox uruchamianą w dedykowanym dla Pi systemie operacyjnym Linux Raspbian. Połączenie z Internetem uzyskuje się korzystając z wbudowanego portu Ethernet lub poprzez kartę WiFi w postaci klucza USB.

ISOF na Raspberry Pi
Raspberry Pi 2 B

Raspberry Pi jest obecnie prawdopodobnie najtańszym i najmniejszym komputerem na którym można uruchomić i wydajnie pracować z systemem ISOF. Cena nowej wersji jest identyczna jak poprzedniej i wynosi 35 USD (w Polsce jest sprzedawany za około 180 zł). Należy doliczyć do tego koszty myszki, klawiatury, monitora, zasilacza microUSB i karty microSD 8G - łącznie za cały zestaw to około 440 zł.

Dzięki 4 rdzeniowemu procesorowi ARM A7 900 MHz Raspberry Pi 2 nie jest najszybszym komputerem, ale w zupełności wystarcza do pracy z dedykowanym dla małych firm systemem ISOF-START. Wbudowany w ISOF test wydajności systemu w tej konfiguracji wynosi około 1,1 tys. dla przeglądarki WWW, 2,5 tys. dla połączenia TCP/IP oraz 2,5 tys. dla połączenia HDB. Analogiczne parametry podczas pracy na komputerze stacjonarnym o przeciętnej konfiguracji (dwurdzeniowy procesor 2 GHz, 4GB RAM) wynoszą odpowiednio 6,1 tys., 14,4 tys. oraz 4,6 tys.

System ISOF-START zawiera Fakturowanie, Raporty Kasowe, Cenniki, Magazyn, Księgę Przychodów i Rozchodów, Kasę-Bank, Majątek Trwały, Zakupy, eDokumenty oraz CRM Operacyjny i Analityczny i jest dostępny w cenie 99 zł za rok wynajmu. Razem z Raspberry Pi 2 może stanowić kompletne środowisko ERP dla małej firmy. Nowy model Pi 2 jest już na tyle wydajnym rozwiązaniem, że można pracować na nim również z pełną wersją systemu ISOF-ERP zawierającą obsługę m.in. zaawansowanej logistyki, pełnej księgowości, rodziny modułów CRM, DMS z obiegami pracy oraz portali internetowych B2B.

9 marca 2015

Nowości technologiczne w systemach firmy HEUTHES

HEUTHES wdrożył i zastosował w praktyce, w ramach serwera HDB NG 4, nowy mechanizm wymiany kodu programów w trakcie pracy systemów informatycznych. Taka dynamiczna zmiana umożliwia aktualizację oprogramowania bez konieczności wyłączania serwera z bieżącej pracy. Nowa metoda ułatwia również prace serwisowe, daje możliwość szybkiej reakcji na ewentualne problemy i wzmacnia niezawodność tworzonych przez firmę aplikacji chmurowych. Rozwiązanie to sprawdziło się w trakcie wdrożenia systemu ISOF 16.0.2, w którym znalazło się ponad 3 tysiące zmian.

W przypadku wymiany kodu wykonywalnego programu serwer aplikacyjny po wczytaniu go, przekierowuje na niego wszystkie nowe żądania użytkowników. W ten sposób wszyscy użytkownicy po pewnym czasie pracują z nowym kodem, a stary kod zostaje usunięty przez Garbage Collector z systemu Java. Dla użytkowników aplikacji wymiana jest bezinwazyjna i nie przynosi żadnych negatywnych skutków w bieżącej pracy.

Nowe rozwiązanie znalazło zastosowanie w systemach chmurowych rodziny ISOF, które pracują w trybie 24/7 oraz w systemach bankowych, które coraz częściej przetwarzają informacje również w czasie rzeczywistym. W takim przypadku nie jest możliwa przerwa w działaniu systemów nawet w nocy, w trakcie której zazwyczaj prowadzone są prace serwisowe.

HEUTHES zapowiada również wcześniejsze zakończenie prac nad modyfikacją wyświetlania okien modalnych w modułach systemu ISOF. Zmiany w tym zakresie są wgrywane na bieżąco wraz z kolejnymi wersjami. Przyspieszenie prac w tym zakresie spowodowało, że firma rezygnuje z pośredniej wersji 16.0.3 (pisaliśmy o niej w newsie z 17.2.2015 r.), która zostanie zastąpiona finalną, gruntownie przebudowaną wersją 17.0 systemu przewidywaną pod koniec marca 2015 r.

Kolejną nowością opracowaną w 2015 roku przez HEUTHES jest przystosowanie technologii HDB NG 4 do technologii Docker (www.docker.com), która pozwala na nowy model zarządzania aplikacjami chmurowymi. Dzięki Dockerowi dystrybucja aplikacji może odbywać się w pojedynczym kontenerze, zawierającym kompletne środowisko niezbędne do uruchomienia oprogramowania. Producent systemu ma tym samym możliwość przetestowania tworzonych aplikacji w takim układzie jaki będzie dostępny na docelowym serwerze klienta. Zabezpiecza to przed żmudnym dopasowywaniem środowiska na serwerze odbiorcy aplikacji. Docker jest związany z linuksową technologią LXC, która umożliwia łatwe skonfigurowanie w linuksowym środowisku kilku wirtualizacji linuksowych. W zamian za to ograniczenie nie traci się na wydajności, która jest zbliżona do natywnej, a uzyskuje się ochronę i wzajemną izolację aplikacji.

W ramach dopasowania HDB NG 4 do Dockera zmodyfikowano konfigurację serwera HDB i zmieniono zabezpieczenia mechanizmu zapytań wewnętrznych. Obecnie serwer HDB przystosowany do Dockera jest poddawany intensywnym testom wydajnościowym polegającym na masowym, wielowątkowym wystawianiu różnych dokumentów. Pierwsze wdrożenie pilotowe pokazało znaczący wzrost wydajności nowej architektury systemów HEUTHES.

2 marca 2015

Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej dla HEUTHES

Z dużą satysfakcją informujemy, że nasza firma otrzymała Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, przyznany przez znaną, międzynarodową wywiadownię gospodarczą Bisnode Dun & Bradstreet Poland Sp. z o.o.

Ocena wiarygodności i stabilności HEUTHES, przygotowana przez analityków Bisnode Dun & Bradstreet, wystawiona została na podstawie analizy moralności płatniczej według programu Bisnode International Payment Monitor, analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych oraz weryfikacji w największej w Polsce bazie relacyjnej powiązań korporacyjnych i osobowych.

Wyróżniona przez Bisnode Dun & Bradstreet może być tylko firma o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej oraz której poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.

Wyróżnienie zaświadcza, że HEUTHES ma bardzo dobrą kondycję i płynność finansową, jest lojalnym partnerem w biznesie, który prowadzi w sposób etyczny oraz cechuje się doskonałą moralnością płatniczą.

Mamy nadzieję, że honorowany na całym świecie certyfikat przyczyni się do ugruntowania naszej wiarygodności biznesowej.

Zobacz inne nagrody i wyróżnienia dla firmy HEUTHES

25 lutego 2015

HTTP/2 w ISOF i innych systemach firmy HEUTHES

Firma HEUTHES po przeprowadzonych testach jest gotowa, aby wprowadzić w ISOF i innych systemach webowych obsługę nowego protokołu HTTP/2.

Protokół komunikacyjny HTTP/2 ma zastąpić stosowaną od 1999 r. wersję HTTP 1.1 zdefiniowaną w dokumencie RFC 2616. Obecne rozwiązanie określające w jaki sposób przeglądarka komunikuje się z serwerem jest już przestarzałe i negatywnie wpływa na szybkość otwierania stron WWW. Prędkość pobierania danych limitowana przez HTTP 1.1 do 5 Mb/s, dzięki nowemu protokołowi, będzie mogła być większa. HTTP 1.1 nie korzysta z połączeń szerokopasmowych, uniemożliwiając osiągnięcie dużych szybkości ładowania. Z kolei dane wysyłane poprzez HTTP/2 docierają do celu szybciej, dodatkowo zmniejszając przy tym obciążenie serwera.

Minie jeszcze kilka lat zanim protokół HTTP/2 stanie się normą, jednak jego elementy są stale implementowane w przeglądarkach. Chrome jako pierwszy zaproponował protokół SPDY, który jest pierwowzorem obecnego HTTP/2. Obecnie wszystkie najnowsze wersje popularnych przeglądarek interpretują HTTP/2. Użytkownicy Chrome lub Firefox automatycznie korzystają z SPDY i włączając w ustawieniach specjalną opcję mogą uruchomić obsługę HTTP/2. Google zapowiedziało, że wraz z wersją 40. Chrome ostatecznie porzuci SPDY na rzecz technologii HTTP/2. W następnej kolejności Google usunie rozszerzenie NPN służące do negocjowania połączeń w warstwie aplikacji i zastąpi je przez protokół ALPN. Z kolei Internet Explorer 11 w wersji Preview Windows 10 posiada już wbudowaną obsługę HTTP/2, a Safari od wersji 8 obsługuje SPDY 3.1.

HTTP/2 jest obecnie włączane po stronie serwera przede wszystkim przez duże witryny. Przykładem są Google, Twitter i Facebook. Również popularne systemy serwerów Ngnix i Apache włączyły HTTP/2. Zapowiadane jest to także wraz z nową wersją Javy.

Firma HEUTHES przeprowadziła testy, dopasowała swoje systemy i jest gotowa do włączenia HTTP/2 w ISOF i swoich innych rozwiązaniach webowych. Od ponad roku wersja demo systemu ISOF pracuje z wykorzystaniem protokołu SPDY 3.1. Ponieważ SPDY został wchłonięty przez HTTP/2, który staje się powszechnym rozwiązaniem, HEUTHES włączy tę technologię w swoich systemach, gdy tylko ustabilizują się standardy związane z HTTP/2.

17 lutego 2015

Nowości w wersji 16.0.2 systemu ISOF

HEUTHES wprowadził nową wersję 16.0.2 systemu ISOF. Najważniejsze zmiany obejmują okna modalne i nową wizualizację interfejsu. Firma sukcesywnie modyfikuje wyświetlanie okien modalnych w kolejnych modułach. Zmiany w tym zakresie są wgrywane na bieżąco wraz z kolejnymi wersjami, a ukoronowanie tych prac przewidziano pod koniec marca 2015 r. wraz z gruntownie przebudowaną wersją 17.0 systemu.

W wersji 16.0.2 zmienione wywołanie okien modalnych zastosowano w modułach: Oferty, Zamówienia od klienta (obsługa z wyłączeniem przesyłek oraz wystawiania WZ i faktur do wielu zamówień), CRM Aktywności, Zarządzanie Kontrahentami, DMS, Magazyn, Dokumenty Sprzedaży (w zakresie obsługi oraz wystawiania krajowych faktur sprzedażowych), Kasa-Bank (z wyłączeniem generowania przelewów), Cenniki Klientów i Dostawców, KPR, Płace oraz Administracja Użytkownikami i Dane Firmy. Zmiany dotyczą również Kartoteki Towarów, Kontrahentów, Produktów i Usług, a także podstawowych funkcji w systemie zgromadzonych w menu głównym w opcji Start.

Razem z wersją 17.0 system ISOF uzyska zgodność z przeglądarką Chrome, która od aktualizacji 37. zlikwidowała wsparcie dla okien modalnych. Tymczasowo można je włączyć za pomocą specjalnej opcji uruchomieniowej programu. Podobnie aktualizacja KB3008923 przeglądarki Internet Explorer z 8.12.2014 r., poważnie zakłóciła wyświetlanie okien modalnych. Obecnie do poprawnej pracy systemu w IE należy odinstalować tę aktualizację. Nowe mechanizmy wprowadzane w ISOF poprawiają pracę z przeglądarką IE 11.0 na platformie Windows 7.

Opcja wyświetlania okien modalnych jest zgodna z HTML 5 i zatwierdzona przez organizację W3C standaryzującą zagadnienia związane z WWW oraz potrzebna w złożonych, internetowych aplikacjach biznesowych. Jednak usunięcie tej funkcjonalności w wiodących przeglądarkach zmusiło firmę HEUTHES do opracowania remedium na brak zgodności tych przeglądarek ze standardami HTML 5.

HEUTHES połączył prace nad oknami modalnymi z jednoczesnymi zmianami wyglądu i ujednoliceniem interfejsu. Mają one na celu zbliżenie wizualizacji ISOF do obecnych tendencji. Wprowadzony został nowoczesny styl graficzny z płaskimi ikonami i nowymi elementami formularzy ekranowych pod nazwą „NewTech”. Po zebraniu opinii użytkowników zostanie on w dalszej kolejności zastosowany w pozostałych schematach kolorów.

Zmiany w funkcjonalności systemu dotyczą przede wszystkim modułu Delegacje. Moduł ten został gruntownie rozwinięty w 2014 roku, a obecnie do obsługi delegacji krajowych została dołączona obsługa wyjazdów zagranicznych. Nowe rozwiązanie umożliwia automatyczne wyliczanie kwot rozliczeń delegacji obejmujących diety, ryczałty za noclegi i inne należności związane z podróżami zagranicznymi, a także automatyczne dekretowanie w systemie FK. Rozbudowany został również raport obrotów w Analizach Sprzedaży oraz filtr w raportach Zamówień od klientów.

Tradycyjnie nowe funkcjonalności systemu zostaną udostępnione klientom trybu SaaS bez żadnych dodatkowych opłat dla użytkowników, gdyż są one wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

22 stycznia 2015

HEUTHES na konferencji "Elektroniczny obieg dokumentów"

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji "Elektroniczny Obieg Dokumentów", poświęconej najnowszym technologiom elektronicznego przetwarzania, składowania i obiegu informacji w instytucjach, organizacjach oraz przedsiębiorstwach. Konferencja odbędzie się w dniu 22 stycznia 2015 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Businessman Institute (Trakt Lubelski 40a).

Najważniejsze obszary tematyczne, które zostaną omówione na konferencji to:

 • Identyfikacja głównych problemów związanych z wdrożeniem systemów e-dokument,
 • Czy to już czas na przejście do przechowywania, backupu i archiwizacji dokumentów w chmurze? Jaki typ Cloud Computing wybrać? Jakie kryteria zastosować przy wyborze dostawcy?
 • Prezentacje najlepszych praktyk w zakresie wdrażania systemów e-dokument,
 • Prezentacja rozwiązań przeznaczonych do archiwizacji i wyszukiwania dokumentów,
 • Dyskusja nad obniżeniem kosztów wydruku i skanowania w firmie.

Główni adresaci konferencji to:

 • Kadra podejmująca strategiczne decyzje – prezesi zarządów, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy IT,
 • Kadra menedżerska odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji w firmie,
 • Starostowie, wójtowie i burmistrzowie urzędów powiatowych i gminnych,
 • Kierownicy projektów IT, ds bezpieczeństwa, administratorzy systemów IT,
 • Analitycy biznesowi,
 • Osoby odpowiedzialne za procesy związane z zarządzaniem dokumentami, informacjami, korespondencją masową.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „System ISOF-WORKFLOW jako narzędzie usprawniające obiegi dokumentów i pracy", który wygłosi o godz. 10.00. zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: www.konferencjeksi.pl/?page_id=446

Zapraszamy!

7 stycznia 2015

Wzrost sprzedaży HEUTHES w 2014 roku

HEUTHES podsumował wstępnie wyniki finansowe za 2014 rok przed corocznym badaniem bilansu przeprowadzanym przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż badanie takie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES, producenta systemów informatycznych dla sektora bankowego i przedsiębiorstw, obliguje firmę do stosowania podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej. Całkowite przychody firmy ze sprzedaży rozwiązań informatycznych zwiększyły się w 2014 roku o 8,4% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy analogicznej rentowności.

Ważne dla HEUTHES jest stałe zainteresowanie rynku zarówno rozwiązaniami dla banków (systemy MULTICENTAUR, GRYFCARD, GRYFBANK oraz WORKFLOW), jak również aplikacjami dla przedsiębiorstw (systemy ISOF-ERP, ISOF-START, ISOF-WORKFLOW oraz ISOF-PROFAP). Portfel aktualnie potwierdzonych zamówień na 2015 r. gwarantuje firmie stabilność, ponieważ oznacza bardzo prawdopodobne osiągnięcie sprzedaży na poziomie co najmniej ubiegłego roku.

7 stycznia 2015

ISOF w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu podpisała umowę na wykorzystanie systemu ISOF w edukacji studentów. Jest to kolejna uczelnia wyższa, która dołączyła do ogólnopolskiego programu „ISOF dla Uczelni”. HEUTHES ocenia, że obecnie około 2700 studentów korzysta w procesie dydaktycznym z dostępu w trybie SaaS do systemu ISOF. Każda uczelnia przystępująca do programu otrzymuje zdalny dostęp do pełnej funkcjonalności systemu ISOF dla studentów, szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej oraz dostęp do systemu szkoleń elektronicznych. Studenci w ramach zajęć mogą również uzyskać imienne certyfikaty wydawane przez HEUTHES i podpisane przez prowadzącego zajęcia, potwierdzające znajomość zagadnień związanych z systemami ERP.

Dzięki temu, że system jest zainstalowany w Data Center HEUTHES i udostępniany w trybie SaaS, uczelnie muszą zapewnić studentom jedynie dostęp do komputerów z aktywnym łączem internetowym i przeglądarką internetową. Warte podkreślenia jest, że uczelnie pracują zawsze na najnowszej wersji systemu, który jest aktualizowany przez HEUTHES kilka razy w roku bez angażowania użytkowników w ten proces.

Założeniem programu „ISOF dla Uczelni” jest nauka modelowania i zarządzania procesami biznesowymi przy wykorzystaniu nowoczesnego systemu informatycznego klasy ERP. Realizacja tego założenia jest możliwa dzięki temu, że ISOF składa się z wielu modułów odpowiadających poszczególnym płaszczyznom działalności biznesowej, niezbędnym do funkcjonowania każdej firmy. Główne z nich stanowią CRM, DMS (Workflow), Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, Rachunkowość, Płace i Kadry, Kasa-Bank, Windykacja, Logistyka, Zamówienia i Portale: Serwisowy, Dokumentowy i Zamówieniowy.

W chwili obecnej w programie uczestniczy 12 uczelni, do których należą:

 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Akademia Morska w Szczecinie,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu,
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.

Dla uczelni zainteresowanych przystąpieniem do programu „ISOF dla Uczelni” HEUTHES dedykuje stronę www.isof.pl/uczelnia.

Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›