Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  

29 grudnia 2016

HEUTHES Gepardem Biznesu 2016

Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Najnowszy ranking firm został opracowany na podstawie wartości rynkowej w okresie marzec 2014 – marzec 2016 według metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu. Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie InfoCredit i Bisnode. Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Z rankingu wynika, że HEUTHES rozwija się dynamicznie i szybko rośnie jego wartość rynkowa. W rankingu firm zajęliśmy 2965 miejsce ze 190% dynamiką wzrostu wartości rynkowej w okresie marzec 2014 – marzec 2016.

Kompletny ranking:
http://businessnow.pl/12176,gepard-biznesu-business-gepard-2016-2.html

Zobacz również inne nagrody i wyróżnienia dla produktów i firmy HEUTHES.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

14 grudnia 2016

Trzy miliony transakcji bankowych na godzinę w nowej wersji MULTICENTAUR PAYMENT HUB

Firma HEUTHES po okresie intensywnych testów, badań i rozwoju udostępniła klientom nową wersję systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB. Dotychczasowe rozwiązanie wykonywało około 1 miliona transakcji bankowych na godzinę. Nowa wersja, jeszcze bez optymalizacji wydajnościowej okazała się trzykrotnie szybsza, umożliwiając wykonanie 3 milionów transakcji na godzinę. System został zaprojektowany do obsłużenia nawet 10 milionów transakcji w ciągu 60 minut. Wzrost wydajności został spowodowany zmianą architektury i nie obejmował jeszcze zaawansowanej parametryzacji pracy serwerów bankowych. To znaczne przyspieszenie zostało uzyskane bez konieczności ponoszenia przez banki wydatków na nową infrastrukturę sprzętową.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB jest jednym z największych rozwiązań bankowych w Polsce. Integruje systemy zarówno otoczenia bankowego, jak i wewnętrzne banku. Wszelkie systemy wykorzystują go do wymiany informacji i do pośredniczenia w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientami. Rozliczenia realizowane przez system obejmują SWIFT, ELIXIR, TARGET2, EUROELIXIR – SEPA, STEP2, SORBNET2, Płatności natychmiastowe EXPRESS ELIXIR oraz wymianę międzysystemową (np. systemy kartowe, ERP, maklerskie, itp.). System składa się z dwóch powiązanych części. Pierwsza z nich to część wsadowa, w której dane są przetwarzane dużymi pakietami (np. sesje ELIXIR). Druga to część interaktywna, w której dane są przetwarzane na bieżąco (np. SWIFT, EXPRESS ELIXIR). Nowa wersja sprawnie łączy te dwie przestrzenie. Obecny skokowy wzrost wydajności w części wsadowej nie wpłynął negatywnie na część interaktywną, która jest zbudowana wokół serwera aplikacyjnego HDB NG opracowanego przez HEUTHES.

Rozwój systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB wpisuje się w obecną tendencję obserwowaną na rynku bankowym, w ramach której znacznie wzrasta ilość transakcji bezgotówkowych inicjowanych przez aplikacje w smartfonach i karty bezstykowe. Rosnąca ilość tego typu transakcji oznacza jednocześnie wzrost ogólnej liczby operacji. Systemy bankowe muszą się stale rozwijać aby sprostać tym zjawiskom. Przykładem są coraz powszechniejsze usługi typu Blik, PeoPay, Google Payments, które umożliwiają wykonanie smartfonem w łatwy sposób operacji finansowych.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB pracuje w banku PEKAO SA od 1996 roku, a w SGB-Banku od 2006 roku, uwzględniając konsolidacje i przekształcenia w historii tych podmiotów. System jest ciągle rozbudowywany. HEUTHES dokonuje w nim stale zmian technologicznych, obecnie głównie w zakresie wykorzystania technologii chmurowych i rozproszonego przetwarzania danych. Innym, równie intensywnie rozwijanym obecnie systemem HEUTHES, w którym obserwowany jest znaczny wzrost wolumenu operacji bankowych jest GRYFCARD, do obsługi operacji kartowych, który może współpracować z MULTICENTAUR PAYMENT HUB.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

13 grudnia 2016

Kwalifikowany podpis cyfrowy wbudowany w system ISOF dla JPK, VAT-7 i PIT-11

Firma HEUTES opracowała aplet do przeglądarki internetowej, do podpisywania dokumentów cyfrowych w systemie ISOF. Został on opracowany zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej (dyrektywa 2006/123/EC, biblioteka eSignature's DSS). Nowe rozwiązanie umożliwia, wprost w przeglądarce internetowej, podpisywanie cyfrowe kluczem kwalifikowanym m.in. dokumentów JPK i wysyłanie ich bezpośrednio do Ministerstwa Finansów z serwerów SaaS systemu ISOF, przy pomocy dwóch kliknięć.

Wszystkie pliki JPK tworzone w ISOF, są zgodne z przepisami i aktualnym schematem struktur JPK opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Dokumenty są generowane w postaci plików XML. Pliki można uwiarygodnić w systemie ISOF jednym z dostępnych na rynku kwalifikowanych podpisów cyfrowych i wysłać do Ministerstwa Finansów. Pliki mogą być również zapisane na lokalnym dysku użytkownika i przetwarzane, podpisane oraz wysłane za pomocą aplikacji dostarczonej przez Ministerstwo Finansów, ale trwa to o wiele dłużej i wymaga wielu operacji.

Obecnie trwają testy JPK VAT oraz rozwój obsługi VAT-7 i PIT-11 o zintegrowany z przeglądarką system podpisu kwalifikowanego dla tych deklaracji, który HEUTHES udostępni w I kw. 2017 r. Z kolei w najbliższym czasie zostanie wprowadzone podpisywanie dokumentów PDF w DMS podpisem kwalifikowanym, oprócz już dostępnej pieczęci cyfrowej.

Podpis kwalifikowany wykonuje się lokalnie na stacji roboczej użytkownika, z zapisem w pamięci komputera, zamiast na dysku lokalnym. Po prawidłowym przebiegu procesu podpisu, wynik trafia do serwera i jest zapisywany w chmurowym systemie zarządzania dokumentami elektronicznymi DMS, zintegrowanym z ISOF. Stamtąd jest transmitowany do serwerów Ministerstwa Finansów.

Dzięki nowym rozwiązaniom znacznie upraszcza się proces wysyłania Deklaracji VAT-7 i PIT-11 i JPK. Użytkownik wykonuje tylko dwa kliknięcia: 'utwórz i podpisz deklarację' oraz 'wyślij'. Uzyskanie potwierdzenia UPO może odbywać się automatycznie w tle.

Na nową funkcjonalność czekały szczególnie Biura Rachunkowe, które dzięki raportowi Aktualność Danych w systemie FK mogą łatwo sprawdzić w jednym miejscu status i historię wszystkich deklaracji podatkowych swoich klientów od wystawienia, zatwierdzenia, podpisania, poprzez wysłanie z potwierdzeniem UPO, aż do rozliczenia. Tym samym proces obsługi tych deklaracji znacznie się usprawnia.

Warto przypomnieć, że dokumenty PDF w module DMS/Workflow mogą być już od dawna podpisywane i zabezpieczane w ISOF za pomocą pieczęci cyfrowej, która w odróżnieniu od podpisu cyfrowego, może być w firmie przypisana do wielu osób. Pieczęć, podobnie jak podpis cyfrowy, zapewnia nienaruszalność treści i dat oraz niezaprzeczalność pochodzenia pliku. Podpisywanie dokumentów pieczęcią cyfrową, wykonuje się w wygodny dla użytkownika sposób na serwerze systemu, bez udziału jego stacji roboczej.

Nowe rozwiązanie podpisu cyfrowego w systemie zostanie udostępnione klientom wraz z kolejną wersją systemu ISOF jeszcze w grudniu 2016 r. Rozwój systemu w zakresie obsługi podpisu cyfrowego odbył się bez dodatkowych kosztów dla użytkowników ISOF, gdyż wszystkie zmiany funkcjonalne są tradycyjnie wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu w trybie SaaS oraz udostępniane klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji ISOF.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

5 grudnia 2016

Nowości w wersji 17.1.4 systemu ISOF

Firma HEUTHES 1 grudnia 2016 r. udostępniła klientom kolejną wersję 17.1.4 systemu ISOF. W systemie wprowadzono wiele zmian funkcjonalnych obejmujących m.in. Magazyn, Oferty, Zamówienia od klientów, Rachunkowość, CRM Aktywności, CRM Formularze, CRM Portfolio, DMS i Administrację. Do wersji zostanie także dołączona przedpremierowa wersja nowego modułu Produkcja.

W Magazynie zmiany objęły listę dokumentów magazynowych w której dodano nowe pozycje w filtrze wyszukiwania. W Kartotece towarów wprowadzono nowe możliwości wyszukiwania pozycji i ułatwiono seryjną zmianę danych.

W Ofertach umożliwiono automatyczne wyznaczanie daty dostawy na Ofercie oraz ułatwiono podgląd powiązanych dokumentów.

W Zamówieniach od klientów dodano możliwość zdefiniowania dla użytkownika domyślnego magazynu dla zamówień od klienta.

W Rachunkowości stworzono nowe mechanizmy przy generowaniu Wezwań do zapłaty wprowadzając integrację z systemem DMS. Pozwoliło to wykorzystywać Formularze i tzw. „smart tags” do definiowania treści wezwań w zależności od grupy klientów, czy według innych zadanych kryteriów. Docelowy format PDF dokumentu wytwarzany jest na podstawie wzorca graficznego, który można łatwo utworzyć w LibreOffice. Na liście Wezwań do zapłaty wprowadzono rozróżnienie kolorystyczne dla dokumentów o różnym statusie. Zmiany w tym module objęły również Dekretację, w której rozbudowano listę przycisków na pasku narzędziowym.

W module CRM Aktywności dodano nowe funkcje na pasku narzędziowym oraz wprowadzono w Aktywnościach automatyczne wybieranie Kontrahenta i Kampanii powiązanych z Projektem, po wyborze Projektu do Aktywności.

W CRM Portfolio zmieniono domyślny sposób filtrowania projektów podczas ich wiązania z Ofertami i Zamówieniami od klienta. W Zestawieniu bilansów projektów dodano możliwość konfiguracji kolumn raportu. Wprowadzono także możliwość definiowania szablonu numeracji Projektów.

W CRM Formularze dodano przycisk podglądu formularza, na ekranie tworzenia nowego formularza.

W DMS zmieniono sposób wyszukiwania dokumentów według ich zawartości. Wprowadzono wyszukiwanie uwzględniające całe frazy, ciągi wyrazów, rozwijając dotychczasowy mechanizm wyszukiwania każdego ze słów z osobna. Wraz z rozbudową funkcji wyszukiwania zmodyfikowano również ranking trafności dokumentów zawierających poszukiwane słowa.

W nowej wersji możliwe jest wyszukiwanie wystąpienia całych fraz złożonych z wielu słów kluczowych w zawartości plików tekstowych, emailach, zintegrowanej skrzynce wiadomości, plikach PDF, RTF, HTML, XML oraz dokumentach pakietu Microsoft Office i LibreOffice. Wyszukiwanie obsługuje słowa podstawowe wraz z odpowiadającymi im odmianami (słowami pochodnymi). Warto zauważyć, że w ISOF stosowana jest unikalna i rzadko spotykana w rozwiązaniach OCR funkcja indeksowania całotekstowego w plikach graficznych (np. zdjęciach, skanach i faksach). Gdy system zostaje zasilony plikami graficznymi formatów TIFF, JPG, PNG, BMP, GIF mechanizm OCR rozpoznaje zawarte w nich znaki graficzne i zamienia je na tekst, który zostaje zapisany i wykorzystywany przez mechanizm wyszukiwania całotekstowego w DMS. Dodatkowo możliwe jest określenie języka w skanowanym materiale co zwiększa precyzję dopasowania i identyfikowania tekstu. Niezależnie od tego rozwiązania wyszukiwanie jest prowadzone również w obrębie informacji rozszerzonych - metadanych EXIF plików graficznych, a także w dokumentach systemu ISOF, które obejmują faktury, dokumenty magazynowe, opisy towarów i kontrahentów, a także raporty generowane do DMS.

W ramach modułu Administracja wprowadzono powiadomienia informujące o kończącej się ważności certyfikatu, pokazywane użytkownikowi bezpośrednio po zalogowaniu do systemu. Dla każdego użytkownika będzie możliwe również zdefiniowanie posiadania dostępu do sprzętowego lub programowego podpisu kwalifikowanego.

HEUTES zamierza również przed końcem roku dołączyć do systemu przedpremierową wersję modułu Produkcja. Moduł był od pewnego czasu dostępny do testów i zapoznania się z jego możliwościami. Obecnie został uzupełniony o integrację z Formularzami w DMS/Workflow, które są wykorzystywane do tworzenia Kart Pracy. Karty Pracy można wypełnić offline, bez konieczności posługiwania się komputerem, na bazie wydruków szablonów z systemu. Z kolei na stanowiskach produkcyjnych wyposażonych w tablety lub komputery, Karty mogą być wypełnione, edytowane i zatwierdzane online. Więcej o tym module w kolejnych informacjach, gdy Produkcja zostanie zintegrowana z bieżącą wersją ISOF. Moduł Produkcji będzie jednym z najnowocześniejszych w Polsce, zgodnym z najnowszą koncepcją Przemysł 4.0.

Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

5 grudnia 2016

Konferencja "EOIF GigaCon" z HEUTHES

Firma HEUTHES weźmie udział w kolejnej edycji konferencji "Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie" GigaCon, poświęconej najnowszym technologiom elektronicznego przetwarzania, składowania i obiegu informacji w instytucjach, organizacjach oraz przedsiębiorstwach. Konferencja odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 r. w Gdańsku w hotelu Hotel Mercure Hevelius (ul. Jana Heweliusza 22).

Główne obszary tematyczne konferencji to:

 • zarządzanie obiegiem dokumentów,
 • workflow - zarządzanie procesami biznesowymi,
 • systemy archiwizacji danych,
 • masowe wydruki,
 • e-faktura,
 • narzędzia back-office,
 • systemy OCR/OMR,
 • systemy faksowe,
 • systemy pracy grupowej,
 • rozwiązania mobilne.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „Zarządzanie obiegami dokumentów na przykładzie systemu ISOF-Workflow", który wygłosi o godz. 12.10 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://gigacon.org/event/eoif_gdansk_2016/

Zapraszamy!

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

5 grudnia 2016

Wysokie notowania HEUTHES w rankingu IT@BANK 2016

Rozstrzygnięto doroczny ranking „Miesięcznika Finansowego BANK" skupiający najlepsze firmy informatyczne specjalizujące się w rozwiązaniach dla bankowości oraz branży finansowej. Była to już IX edycja rankingu, tradycyjnie organizowanego przez redakcję "Miesięcznika Finansowego Bank", wydawanego przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Sporządzono go na podstawie ankiet przygotowanych specjalnie przez finansistów oraz analityków rynku bankowego.

W rankingu głównym IT@BANK 2016 skupiającym firmy informatyczne pracujące na potrzeby sektora finansowego i instytucji publicznych spółka HEUTHES zajęła wysokie 19 miejsce. W rankingu pozycji w sektorze banków spółdzielczych firma zajęła 15 miejsce. Z kolei 29 miejsce HEUTHES osiągnął w rankingu pozycji w sektorze finansowym. Ocena punktowa uzyskana w rankingach to wypadkowa aż 11 wskaźników dotyczących różnych obszarów działalności firmy w 2015 r. i pierwszym półroczu 2016 r.

Warto zauważyć, że HEUTHES corocznie plasuje się na wysokich pozycjach w poszczególnych zestawieniach. Wysokie miejsca zajmowane przez HEUTHES w zestawieniach za lata 2008-2016 potwierdzają, że strategia rozwoju systemów informatycznych dla sektora finansowego, obrana w 1989 r. przez zarząd firmy była słuszna i efektywna. Opiera się ona na koncepcji budowy aplikacji zawierających własne, wysokozaawansowane technologie. Do najważniejszych należą CLIENT-WEB-SERVER, INFOSTRADA BANKOWA i INFOSTRADA BIZNESOWA. Główne systemy informatyczne firmy to MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD, GRYFBANK, ISOF-WORKFLOW oraz ISOF - rozwiązanie ERP/CRM/DMS dla przedsiębiorstw dostępne zarówno w trybie SaaS, jak i licencji (na rynku już od 17 lat).

Obecnie systemy HEUTHES pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych) oraz bank BPS SA i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych). Rozwiązania HEUTHES od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA oraz w wielu firmach z sektora MSP.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

10 listopada 2016

Nowa wersja mechanizmu wyszukiwania całotekstowego w ISOF

Firma HEUTHES zakończyła prace nad nową wersją mechanizmu wyszukiwania całotekstowego w module DMS systemu ISOF oraz ISOF-WORKFLOW.

Dzięki technologii TAPIR, która zamienia formaty plików, możliwe jest wyszukiwanie wystąpienia całych fraz złożonych z wielu słów kluczowych w zawartości plików tekstowych, emailach, zintegrowanej skrzynce wiadomości, plikach PDF, RTF, HTML, XML oraz dokumentach pakietu Microsoft Office i LibreOffice. Wyszukiwanie obsługuje słowa podstawowe wraz z odpowiadającymi im odmianami (słowami pochodnymi).

Warto zauważyć, że w ISOF stosowana jest unikalna i rzadko spotykana w rozwiązaniach OCR funkcja indeksowania całotekstowego w plikach graficznych (np. zdjęciach, skanach i faksach). Gdy system zostaje zasilony plikami graficznymi formatów TIFF, JPG, PNG, BMP, GIF mechanizm OCR rozpoznaje zawarte w nich znaki graficzne i zamienia je na tekst, który zostaje zapisany i wykorzystywany przez mechanizm wyszukiwania całotekstowego w DMS. Dodatkowo możliwe jest określenie języka w skanowanym materiale co zwiększa precyzję dopasowania i identyfikowania tekstu.

Niezależnie od tego rozwiązania wyszukiwanie jest prowadzone również w obrębie informacji rozszerzonych - metadanych EXIF plików graficznych, a także w dokumentach systemu ISOF, które obejmują faktury, dokumenty magazynowe, opisy towarów i kontrahentów, a także raporty generowane do DMS.

Wraz z rozbudową funkcji wyszukiwania zmodyfikowano również ranking trafności dokumentów zawierających poszukiwane słowa.

Obecnie prowadzony jest etap testów przed udostępnieniem klientom systemu nowej funkcjonalności pod koniec listopada 2016 r. wraz z nową wersją 17.1.4 systemu, zawierającą obok nowych rozwiązań również bazę danych PostgreSQL uaktualnioną do wersji 9.6.

Wszystkie zmiany w ISOF są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

7 listopada 2016

HEUTHES rozbudował swój szczeciński oddział

Firma HEUTHES rozbudowała swój szczeciński oddział, w którym znajduje się dział produkcji i badawczo-rozwojowy. W nowych pomieszczeniach znajdują się gabinety wiceprezesów firmy, będących jednocześnie liderami kluczowych projektów oraz dział analityczny, dział techniczny. W nowej części znajduje się także pokój do prowadzenia wideokonferencji, które już w tej chwili stanowią ponad 80% spotkań z klientami HEUTHES. Nowy segment zajmuje 113 m2, dzięki czemu całkowita powierzchnia szczecińskiego oddziału wzrosła do 635 m2. Remont dotychczasowej części i pozyskanie nowej powierzchni jest związane z rosnącą liczbą zamówień na produkcję oprogramowania i potrzebą zatrudniania nowych pracowników. Obecnie HEUTHES poszukuje pięciu programistów oraz administratora-projektanta zaawansowanych platform dla systemów bankowych. Firma stale zaprasza studentów starszych lat informatyki na staże i do pracy na część etatu do zakończenia studiów. Zgłoszenia można przesyłać na adres pracaisof.pl.

Firma HEUTHES Sp. z o. o. istnieje na rynku oprogramowania dla bankowości, instytucji finansowych i firm od 1989 roku i zajmuje na nim jedną z czołowych pozycji. Systemy HEUTHES pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS SA i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). Rozwiązania HEUTHES od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA oraz w wielu firmach z sektora MSP.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

27 października 2016

HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB w Banku Polskiej Spółdzielczości SA

Bank Polskiej Spółdzielczości SA podpisał umowę na wdrożenie systemu HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB firmy HEUTHES sp. z o.o. Beneficjentem rezultatów wdrożenia będą zrzeszone Banki Spółdzielcze, które wraz z Bankiem BPS SA będą korzystały z jednolitego systemu obsługi transakcji z zachowaniem autonomii w ramach Grupy.

System HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB zapewnia wysoką wydajność obsługi transakcji. Technologie, które wykorzystano przy jego produkcji zostały sprawdzone w praktyce w środowiskach bankowych. Rozwiązanie oferowane przez HEUTHES obsługuje obecnie z powodzeniem zarówno banki o strukturze jednorodnej, jak i środowiska o złożonej, rozproszonej infrastrukturze.

HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku oraz jego klientami. Zapewnia obsługę zagadnień CFT, anti-fraud oraz szeroko pojętych rozliczeń wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych ELIXIR, EuroELIXIR (XCT, SCT - SEPA), SORBNET2, SWIFT, TARGET2. System obsługuje polecenia zapłaty, komunikację w ramach Ognivo, faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje.

HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB zapewnia obsługę logistyczną wszelkich transakcji bankowych. W zakresie przetwarzania wewnętrznego integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: system księgowy i kartowy, bankowość internetową, bankowość korporacyjną, ERP dla zaplecza i wiele innych. Komunikuje się także z systemami zewnętrznymi otoczenia banku. HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB łącząc te dwa obszary, zewnętrzny i wewnętrzny, tworzy tzw. główny "hub transakcyjny" banku - dedykowane miejsce przetwarzania wszystkich transakcji.

Warto przypomnieć, że HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB pracuje w bankach już od 20 lat, w 2013 r. został wyróżniony tytułem Rekomendacja w dorocznym, prestiżowym konkursie "Hit Roku 2013 dla Instytucji Finansowych" organizowanym przez Gazetę Bankową.

Więcej informacji o systemie HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB dostępnych jest na stronie www.heuthes.pl.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

17 października 2016

Konferencja "Elektroniczny obieg dokumentów" z systemem ISOF-Workflow

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji "Elektroniczny Obieg Dokumentów", poświęconej najnowszym technologiom elektronicznego przetwarzania, składowania i obiegu informacji w instytucjach, organizacjach oraz przedsiębiorstwach. Konferencja odbędzie się w dniu 18 października 2016 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Businessman Institute (Trakt Lubelski 40a).

Najważniejsze obszary tematyczne, które zostaną omówione na konferencji to:

 • identyfikacja głównych problemów związanych z wdrożeniem systemów elektronicznego obiegu dokumentów,
 • czy to już czas na przejście do przechowywania, backupu i archiwizacji dokumentów w chmurze? Jakie kryteria zastosować przy wyborze dostawcy?
 • prezentacje najlepszych praktyk w zakresie wdrażania systemów elektronicznego obiegu dokumentów,
 • prezentacja rozwiązań przeznaczonych do archiwizacji i wyszukiwania dokumentów,
 • dyskusja nad obniżeniem kosztów wydruku i skanowania w firmie.

Główni adresaci konferencji to:

 • kadra podejmująca strategiczne decyzje – prezesi zarządów, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy IT,
 • kadra menedżerska odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji w firmie,
 • starostowie, wójtowie i burmistrzowie urzędów powiatowych i gminnych,
 • kierownicy projektów IT, ds bezpieczeństwa, administratorzy systemów IT,
 • analitycy biznesowi,
 • osoby odpowiedzialne za procesy związane z zarządzaniem dokumentami, informacjami, korespondencją masową.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „Zarządzanie obiegami dokumentów na przykładzie systemu ISOF-Workflow", który wygłosi o godz. 10.30. zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: www.konferencjeksi.pl/?page_id=1057

Zapraszamy!

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

23 września 2016

HEUTHES na IFA 2016

HEUTHES już od wielu lat śledzi z uwagą największe w Europie targi elektroniki użytkowej IFA w Berlinie. Firma koncentruje swoją uwagę przede wszystkim na rozwoju tabletów, smartfonów i peryferyjnego sprzętu mobilnego, na którym będą pracować użytkownicy systemów HEUTHES.

Na tegorocznych targach po raz kolejny imponująco zaprezentowała się firma Samsung, która w olbrzymiej hali przedstawiła szeroki zakres tematyczny urządzeń z kręgu IT, audio, video, agd i virtual reality.

Ciekawa była prezentacja zegarka Gears S3, telewizorów serii Quantum Dot oraz kart pamięci miroSD dla profesjonalistów.

Zaskakujący był brak nowych, przełomowych modeli telewizorów tej firmy. Palma pierwszeństwa w tym zakresie należała na tegorocznych targach do firmy LG i jej oferty telewizorów OLED, które oferują najlepszy na rynku kontrast, niemożliwy do osiągnięcia przez modele LCD.

Przejście pod tunelem zakrzywionych odbiorników OLED LG zachwycało wszystkich i mogło się podobać.

Philips od lat oferuje kolejne odmiany kolorowego oświetlenia Ambilight, dzięki którym w czasie oglądania filmu widać na ścianie i tyle odbiornika poświatę, odpowiadającą barwom obrazu widzianego na ekranie.

Dziwne jest, że promowany na targach standard telewizorów OLED przeznaczony dla rynku konsumenckiego nie znajduje swojego odbicia w szerokiej liczbie analogicznych rozwiązań monitorów dla korporacji. Wydaje się, że naturalnym segmentem rynku zainteresowanym takimi rozwiązaniami są graficy, projektanci i architekci.

Zastanawiający jest również regres w dziedzinie tabletów – np. z przeznaczeniem do pracy w systemie ISOF. Wydaje się, że obecnie jedynie firma ASUS wierzy jeszcze w rozwój tego segmentu i proponuje nowe, przyciągające uwagę rozwiązania.

Wprowadzona w Niemczech druga generacja standardu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2 wraz z poprawą jakości może dać kolejny impuls zakupowy w segmencie TV. Szkoda, że w Polsce nie jest tak rozpowszechniony jak w Niemczech standard naziemnej radiofonii cyfrowej DAB, który umożliwia przesył informacji o problemach drogowych do nawigacji samochodowych. Słabością tego rozwiązania w Polsce jest niska jakość dźwięku i odbiorcy w Polsce nie widząc zdecydowanej korzyści nie są przekonani do tej technologii.

Kolejny rok z rzędu zwiększa się oferta produktów dla inteligentnego domu. Jednak oferowane rozwiązania są w dalszym ciągu niedojrzałe. Odczuwalny jest brak standaryzacji czujników dla smart home, które nie współpracują ze sobą i utrudniają budowę kompleksowego rozwiązania dla całego budynku. Dziwne jest również, że rozwiązania smart home nie były szeroko prezentowane z przeznaczeniem dla inteligentnego biura, gdzie mogłyby przynieść istotne oszczędności i wzrost komfortu pracy.

Zastanawiający jest również regres w dziedzinie rozwiązań audio. Nowe głośniki są w dużej części mobilne i przeznaczone do odtwarzania przesyłanych strumieniowo mediów, często o niskiej jakości parametrów.

W dalszym ciągu nie mogą przebić się rozwiązania dla kina domowego z obrazem 4K Blue Ray i dźwiękiem Dolby Atmos ze ścieżkami dźwiękowymi dla głośników umieszczonych na suficie. Idąc pod prąd tej strategii Yamaha zaprezentowała soundbar YSP-5600 produkujący dźwięk przestrzenny w standardach Dolby Atmos i DTS:X.

Podsumowując tegoroczne targi IFA wydaje się że, elektronika użytkowa skręciła wyraźnie w stronę zastosowań indywidualnych zostawiając niezagospodarowany obszar na rynku biznesowym.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

14 września 2016

JPK wdrożony w systemie ISOF

Firma HEUTHES wdrożyła 12 września Jednolity Plik Kontrolny w systemie ISOF. Obejmuje on 6 struktur: Księgi rachunkowe, Podatkową księgę przychodów i rozchodów, Wyciągi bankowe, Magazyn, Ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, oraz Faktury VAT.

Wszystkie pliki tworzone w ISOF, są zgodne z przepisami i aktualnym schematem struktur JPK opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Dokumenty są generowane w postaci plików XML, które dzięki transformacji XSLT umożliwiają również wygodny dla użytkownika podgląd danych przed ich wysyłką. Pliki można zapisać na dysku użytkownika i po uwiarygodnieniu jednym z dostępnych na rynku kwalifikowanych podpisów cyfrowych, wysłać do Ministerstwa Finansów.

W chwili obecnej HEUTHES zaleca wykorzystywanie do wysyłania plików aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. Równolegle opracowywane jest wykorzystywanie do podpisywania dokumentów apletu do przeglądarki internetowej, który zaleca Unia Europejska (dyrektywa 2006/123/EC, biblioteka eSignature's DSS). Zapewni to możliwość podpisywania cyfrowego online dokumentów JPK i wysyłania ich do MF również z poziomu ISOF, bez konieczności używania zewnętrznych aplikacji i ich wcześniejszego zapisywania na lokalnym dysku. Prace nad tym własnym mechanizmem wysyłki, zintegrowanym z podpisem cyfrowym, są poważnie zaawansowane.

Dostęp do zbiorczych raportów JPK umieszczonych w module Rachunkowość oraz do pojedynczych raportów w poszczególnych modułach ISOF, regulowany jest nowym zestawem uprawnień, które należy włączyć odpowiednim użytkownikom w module Administracja. Firma zachęca obecnych użytkowników ISOF do przesyłania uwag związanych z JPK.

HEUTHES przygotował specjalną ofertę migracji dla firm, które obecnie użytkują inne systemy nie wspierające JPK lub w których przejście na nową wersję systemu nie jest łatwe. HEUTHES wspiera takie firmy w migracji do ISOF oraz pomaga firmom spełnić wymagania MF stosunkowo tanio i wygodnie.

Rozwój systemu w zakresie JPK odbył się bez dodatkowych kosztów dla użytkowników ISOF, gdyż wszystkie zmiany funkcjonalne są tradycyjnie wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu w trybie SaaS oraz udostępniane klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji ISOF.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

8 września 2016

Wideokonferencje HEUTHES w standardzie WebRTC

Firma HEUTHES przeprowadziła testy wykorzystania protokołu WebRTC do prowadzenia audio i wideokonferencji z użytkownikami własnych systemów dla przedsiębiorstw i dla banków. WebRTC, rozwiązanie z zakresu Open Source, pracuje w najnowszym standardzie HTML5/H.265 i służy do komunikacji w czasie rzeczywistym przez przeglądarkę internetową. Pierwsze testy w przeglądarce Firefox są zachęcające.

Nowe rozwiązanie zostało udostępnione dla klientów firmy. HEUTHES pracuje nad integracją tego rozwiązania ze swoim oprogramowaniem Client-Web-Server. Będzie je można wykorzystywać zarówno w systemie ISOF, jak i w systemach bankowych GRYFCARD i MULTICENTAUR. Ma ono postać serwera wirtualnego w standardzie Docker.

Dzięki niemu użytkownicy systemów HEUTHES mogą uruchamiając wyłącznie przeglądarkę internetową przeprowadzić audio oraz wideokonferencję, a także chat z działem wsparcia i sprzedaży HEUTHES, bez konieczności instalowania żadnego oprogramowania na swojej stacji roboczej. Z kolei w zakresie sprzętowym, do prowadzenia konferencji, potrzebna jest kamera i mikrofon, w które wyposażona jest większość nowoczesnych laptopów, tabletów oraz smartfonów. W przypadku ich braku należy zaopatrzyć się w zewnętrzne zestawy tych urządzeń. Nowe rozwiązanie umożliwia również współdzielenie pulpitów lub konkretnych okien aplikacji.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

23 sierpnia 2016

Dwa raporty JPK w systemie ISOF

Nawiązując do wcześniejszych zapowiedzi firma HEUTHES informuje klientów, że wdrożyła w systemie ISOF środowisko dla Jednolitego Pliku Kontrolnego. Pierwszymi dokumentami są raporty z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Magazynu. Kolejne są testowane i w miarę postępów będą sukcesywnie udostępniane.

Funkcjonalność JPK w ISOF umożliwia przeglądanie danych XML, w czytelnym dla użytkownika formacie na ekranie, przed eksportem danych do pliku i wysyłką raportu do Ministerstwa Finansów.

W dalszej kolejności zostaną udostępnione raporty JPK w zakresie Ewidencji sprzedaży i zakupów VAT oraz Faktur VAT. Następnie zostaną wprowadzone raporty Ksiąg rachunkowych i Wyciągów bankowych. HEUTHES spodziewa się, że raporty zostaną wdrożone na przełomie III i IV kw 2016 r.

Ministerstwo Finansów udostępniło 22 sierpnia aplikację kliencką do wysyłania plików JPK zgodną z wymogami MF opisanymi w specyfikacji. W chwili obecnej HEUTHES testuje przydatność tego oprogramowania do współpracy z ISOF.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

12 sierpnia 2016

JPK w systemie ISOF

Firma HEUTHES kontynuuje intensywne prace nad Jednolitym Plikiem Kontrolnym w systemie ISOF. Pierwszym dostępnym dokumentem JPK będzie raport Księgi Przychodów i Rozchodów. Oprócz tego, że będzie wygenerowany dokument XML, dzięki transformacji XSLT będzie dostępny wygodny dla użytkownika podgląd dokumentu JPK. Plik będzie można zapisać na dysku użytkownika i wysłać do Ministerstwa Finansów.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 22 sierpnia udostępni aplikację kliencką do wysyłania plików JPK zgodną z wymogami MF opisanymi w specyfikacji. W związku z tym, na chwilę obecną HEUTHES zrezygnował z produkcji własnej aplikacji do wysyłania JPK. Po udostępnieniu tego narzędzia, HEUTHES podejmie decyzję czy poprzestanie na tym rozwiązaniu, czy też stworzy własne.

HEUTHES planuje wprowadzanie nowych funkcjonalności zgodnie z precyzyjnie opracowanym harmonogramem dopasowanym do terminów ustalonych w poprawce do ordynacji podatkowej. Firma przewiduje rozpoczęcie wdrożenia i testowanie nowej funkcjonalności w ciągu najbliższego miesiąca.

Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

9 sierpnia 2016

Wielowątkowość w systemach Client-Web-Server firmy HEUTHES po stronie stacji roboczej użytkownika

Firma HEUTHES rozpoczęła prace badawczo-rozwojowe nad wdrożeniem wielowątkowości po stronie stacji roboczej użytkownika, we własnych systemach Client-Web-Server. Ostatnie prace rozwojowe firmy w zakresie podniesienia wydajności koncentrowały się na wdrożeniu obsługi protokołu HTTP/2 (informowaliśmy o tym w newsie z 24.6.2016), który zdecydowanie poprawia szybkość komunikacji między przeglądarką a serwerem aplikacyjnym.

Kolejnym wąskim gardłem jest brak wykorzystania przez biblioteki JavaScript wielowątkowości na stacjach roboczych użytkowników. Najnowsze prace mają na celu poprawę wydajności stacji roboczych użytkowników, które w większości są obecnie wyposażone w procesory z minimum dwoma, a bardzo często z czterema i więcej rdzeniami, zarówno w PC i laptopach, jak i tabletach oraz smartfonach.

Użycie nowych modułów klienckich systemów Client-Web-Server zapewnia wykorzystanie w pełni możliwości wszystkich rdzeni procesorów stacji roboczych użytkowników. Wstępne testy bibliotek JavaScript dostosowanych do pracy wielowątkowej wykazały, w zależności od platformy i przeglądarki, nawet pięciokrotny wzrost szybkości przetwarzania.

Obecne na rynku najnowsze przeglądarki Firerox 47, Chrome 52 i IE 11 obsługują biblioteki wielowątkowe JavaScript. Wyjątkiem są przestarzałe już dziś przeglądarki IE8 oraz IE9.

Wszystkie aplikacje HEUTHES w technologii Client-Web-Server mają wbudowany zestaw testów wydajności pracy w chmurze. Obejmują one testy szybkości sieci – połączenia TCP/IP, szybkości połączenia z serwerem aplikacyjnym HDB, wydajności przeglądarki oraz sprawności i jakości komunikacji przeglądarki w przypadku dużej ilości niewielkich plików. Ten ostatni test wykazuje znaczną poprawę przy zastosowaniu protokołu HTTP/2.

Test wydajności przeglądarki, stosowany od bardzo dawna, był dotychczas jednowątkowy. HEUTHES zmienił ten test na nowy, który bada maksimum wydajności, kolejno przy coraz większej liczbie wątków. Wynikiem tej analizy jest liczba tym większa, im większa wydajność przeglądarki i komputera oraz liczba wątków przy której wydajność była maksymalna. Odpowiada ona w przybliżeniu liczbie rdzeni procesora.

Poniżej przedstawiono w tabeli wyniki wydajności dla pracy w poszczególnych przeglądarkach i systemach dla komputera wyposażonego w procesor z dwoma rdzeniami AMD Athlon II X2 3.0 GHz.

Przeglądarka Firefox 47 Chrome 52 Chrome 49 IE 11 IE 8
Tryb pracy 2-wątkowy 1-wątkowy 2-wątkowy 1-wątkowy 2-wątkowy 1-wątkowy 2-wątkowy 1-wątkowy 2-wątkowy 1-wątkowy
Windows 10 10173 5189 9592 4519 - 7452 3779 -
Windows XP - - 7864 3947 - - 506
Linux (Fedora 24) 10101 4851 10092 4793 - - -

Maksymalne wyniki wydajności uzyskane w teście przez Firefox potwierdzają konsekwentną politykę Mozilli stabilnego rozwoju tej przeglądarki. Z drugiej strony niski wynik otrzymany przy użyciu IE8 potwierdza prawidłowość decyzji HEUTHES o przesunięciu tej przeglądarki na „czarną” listę przeglądarek niezalecanych do pracy z systemami Client-Web-Server.

W przypadku przeglądarek jednowątkowych i procesorów jednordzeniowych test wykonuje się jednowątkowo. Dzięki nowej postaci testu użytkownicy systemów, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w bankach będą mogli lepiej ocenić stacje robocze oraz platformy i ich przydatność do pracy z systemami HEUTHES.

HEUTHES przewiduje wdrożenie nowej funkcjonalności w ciągu najbliższego miesiąca.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›