Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  

25 czerwca 2020

31. Walne Zgromadzenie HEUTHES potwierdza bardzo dobrą sytuację finansową firmy

31. Walne Zgromadzenie HEUTHES przeanalizowało działalność firmy za 2019 rok po corocznym badaniu bilansu przeprowadzonym przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż takie badanie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES, producenta systemów informatycznych dla sektora bankowego i przedsiębiorstw, obliguje firmę do stosowania od lat podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej. Prezesowi Zarządu Wojciechowi Grzybkowi udzielono absolutorium z wykonania pełnionych obowiązków oraz zatwierdzono sprawozdanie Zarządu.

W roku 2019 firma HEUTHES osiągnęła rekordową sprzedaż od początku jej powstania, co za tym idzie, uznano, że sytuacja firmy, jej rentowność i perspektywy na kolejne lata są bardzo dobre. Sytuacja finansowa firmy jest niezmiennie stabilna od jej założenia w 1989 roku i przewidywalna w dłuższym okresie czasu.

Ofertę firmy dla banków tworzą przede wszystkim systemy MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD oraz GRYFBANK. W ofercie dla przedsiębiorstw znajduje się rodzina systemów ISOF. Wśród nich czołowe miejsce zajmuje ISOF-ERP oraz ISOF-WORKFLOW obejmujący zarządzanie dokumentami i obiegami elektronicznymi, ISOF-BIURA RACHUNKOWE dla biur rachunkowych i ich Klientów, ISOF-START dla mikro i małych firm, a także ISOF-PROFAP umożliwiający ocenę numeryczną prawdopodobieństwa awarii systemów technicznych. Firma z jednej strony prowadzi duże projekty informatyczne, z drugiej intensywnie rozwija własne technologie wykorzystywane do budowy nowoczesnych systemów dla bankowości i firm.

Systemy HEUTHES pracują obecnie w banku PEKAO S.A. (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych, które tworzą w Polsce bank BPS S.A. i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK S.A. i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). HEUTHES współpracuje również z DnB Bank Polska SA i Volkswagen Bank GmbH. Rozwiązania firmy od wielu lat pracują także w dużych przedsiębiorstwach oraz w wielu firmach z sektora MSP.

Więcej informacji na stronach https://www.heuthes.pl

24 czerwca 2020

HEUTHES dostawcą oprogramowania platformy back-office - BS API dla nowoczesnej aplikacji mobilnej w SGB-Banku S.A. oraz Bankach Spółdzielczych SGB

SGB-Bank S.A. oraz Banki Spółdzielcze SGB wprowadziły dla swoich Klientów nowatorską aplikację mobilną. Obecnie trwa pilotażowe wdrożenie w wybranych Bankach Spółdzielczych SGB. Nowa aplikacja mobilna SGB umożliwia użytkownikom, po bezpiecznym zalogowaniu się z wykorzystaniem biometrii, dostęp do rachunku, historii transakcji, wykonywanie przelewów i płatności mobilnych, dodawanie i zarządzanie kartami dodanymi w ramach płatności mobilnych BLIK, portfeli cyfrowych (Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay) oraz w sklepach internetowych.

Firma HEUTHES bierze udział w tych pracach w roli twórcy oprogramowania back-office wykorzystującego możliwości własnych systemów MULTICENTAUR PAYMENT HUB oraz GRYFCARD, a także sprzęgów integracyjnych w ramach platformy BS API.

System integracji autorstwa HEUTHES stanowiący kanał pozyskiwania wszystkich danych o produktach i usługach dla aplikacji mobilnej tworzonej przez firmę Ailleron S.A., pozwala Klientowi m.in. na korzystanie z nowatorskiego rozwiązania dotyczącego zarządzania subskrypcjami (transakcjami abonamentowymi opłacanymi kartami Visa i MasterCard), które mogą posłużyć do obsługi i opłacania wprost w aplikacji mobilnej przykładowo najbardziej popularnych serwisów streamingowych (Netflix) czy muzycznych (Spotify). Inną funkcjonalnością jest obsługa push provisioningu, która umożliwia zarządzanie kartami płatniczymi dodanymi w ramach portfeli cyfrowych, bezpośrednio z poziomu aplikacji. Zaoferowanie tej funkcjonalności Klientom jest możliwe dzięki implementacji w systemie integracyjnym autorstwa HEUTHES bezpośrednich sprzęgów poprzez API z systemami Visa i Mastercard.

Wspólna platforma BS API powstała dzięki współpracy Spółdzielczej Grupy Bankowej i Banku Polskiej Spółdzielczości. Za jej pomocą banki oraz dostawcy mogą dostarczać rozwiązania do wspólnego wykorzystania w ramach bankowości spółdzielczej. Zalety BS API ukazuje w pełni nowa aplikacja mobilna, która usprawnia zagadnienia dotyczące usług AIS (ang. Account Information Service), PIS (ang. Payment Initiation Service), CAF (ang. Confirmation of the Availability of Funds), a także optymalizuje systemy informatyczne i integruje rozproszone bazy danych.

Firma HEUTHES jest też dostawcą dla SGB-Bank S.A. platformy składającej się z systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB oraz systemu GRYFCARD. Ten ostatni program zapewnia pełen obszar współpracy pomiędzy procesorem a systemami banku. Zawiera bazę kart płatniczych i urządzeń, co pozwala na elektroniczną wymianę wniosków, autoryzację transakcji, naliczanie opłat i prowizji, rozliczanie operacji kartowych i bankomatowych oraz integrację z systemami księgowymi Banku. Platforma GRYFCARD może zarządzać wszystkimi dostępnymi typami kart (kredytowe, debetowe, charge, Pre-Paid oraz karty spersonalizowane i niespersonalizowane) obsługiwanymi w różnych technologiach we współpracy z Visa oraz Mastercard. Ponadto zawiera funkcjonalności umożliwiające udostępnienie Klientom usług związanych z BLIK, PayPass/PayWave, Pre-Paid, CashBack, NFC, HCE, preautoryzacją, limitami bezstykowymi i Secure Codem (3D Secure).

Z kolei MULTICENTAUR PAYMENT HUB, który może być wdrożony zarówno w pojedynczym banku, jak i w grupie bankowej, w praktyce wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku oraz jego Klientami poprzez systemy funkcjonujące w banku (system kartowy, bankowość internetowa itp.), tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych Elixir, Express Elixir, Euro Elixir (XCT, SCT - SEPA), SORBNET2, SWIFT, TARGET2, BLIK, a także obsługuje naliczanie prowizji, polecenia zapłaty i Home/Corporate-Banking. Integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: system księgowy i kartowy, bankowość internetowa (BI), bankowość mobilna (BM) i wiele innych. Umożliwia bankom także świadczenie usług dostawcy tożsamości w oparciu o usługę mojeID dostarczaną przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. (KIR), również w ramach ekosystemu tożsamości cyfrowej Węzła Krajowego.

Obecnie kolejne banki negocjują wdrożenie systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB, którego koncepcja sprawdza się od wielu lat na rynku bankowym.

Warto zauważyć, że wykorzystywany w pracach integracyjnych system MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API dla Bankowości Spółdzielczej firmy HEUTHES, otrzymał 16 czerwca 2020 tytuł HIT ROKU 2020 w kategorii Bankowość, w XIII edycji konkursu organizowanego przez Gazetę Bankową.

Więcej informacji na stronach https://www.heuthes.pl

16 czerwca 2020

System MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API dla Bankowości Spółdzielczej firmy HEUTHES otrzymał nagrodę HIT ROKU 2020

W XIII edycji konkursu organizowanego przez Gazetę Bankową tytuł HIT ROKU 2020 w kategorii Bankowość otrzymał system MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API dla Bankowości Spółdzielczej firmy HEUTHES.

Jury konkursu uznało to rozwiązanie za najciekawszą innowację technologiczną dostępną już na rynku, mającą na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw i instytucji. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nagrodzony tytułem HIT ROKU 2020 MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API dla Bankowości Spółdzielczej to system umożliwiający konsolidację odmiennych sposobów przetwarzania płatności funkcjonujących w poszczególnych bankach danego zrzeszenia banków w jednolity, ustandaryzowany i skoordynowany proces. Tym samym umożliwia globalne zarządzanie wszystkimi typami płatności, a to z kolei redukuje koszty zakupu i utrzymania oprogramowania oraz infrastruktury bankowej.

autor zdjęcia: Andrzej Wiktor

Od czasu obowiązywania unijnej dyrektywy PSD2 następuje proces otwierania usług i systemów bankowych. Klienci banków uzyskują możliwość dostępu i zarządzania swoimi pieniędzmi nie tylko z poziomu systemów bankowości internetowej czy mobilnej własnego banku, lecz również z zewnętrznych systemów informatycznych zarządzanych przez TPP.

W celu umożliwienia implementacji tego zagadnienia w bankach spółdzielczych, powstał system MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API, który umożliwia bankom spółdzielczym na łatwe wejście w ten nowy obszar działalności. Znany na rynku i pracujący od 2001 w bankach system MULTICENTAUR PAYMENT HUB jest obecnie dostępny w wersji dedykowanej dla banków spółdzielczych, obejmującej obsługę nowego standardu BS API.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API może być wdrożony zarówno w pojedynczym banku, jak i w grupie bankowej. W praktyce system wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku oraz jego klientami poprzez systemy funkcjonujące w banku (system kartowy, bankowość internetowa itp.), tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych oraz zagranicznych Elixir, Express Elixir, Euro Elixir (XCT, SCT – SEPA), Blik, SORBNET2, SWIFT i TARGET2. Poza obsługą operacji system zapewnia również obsługę CFT i anti-fraud, a także integruje wiele systemów informatycznych banku, takich jak system księgowy i kartowy, bankowość internetowa (BI), bankowość korporacyjna, bankowość mobilna (BM), ERP dla zaplecza i wiele innych.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API umożliwia bankom także świadczenie usług dostawcy tożsamości w oparciu o usługę mojeID dostarczaną przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. (KIR), również w ramach ekosystemu tożsamości cyfrowej Węzła Krajowego.

Całość rozwiązania systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API została zaprojektowana tak, aby zmaksymalizować wykorzystanie rozwiązań sieciowych i systemowych funkcjonujących w zrzeszeniach banków spółdzielczych. System w elastyczny sposób integruje się z innymi technologiami informatycznymi w bankach. Szeroki wachlarz sposobów wymiany danych pozwala na wykorzystanie już istniejących w banku systemów bez konieczności aktualizacji ich interfejsów, co ogranicza w znaczący sposób koszt integracji i obszar podlegający modyfikacjom w przypadku zmian w przepisach prawa. Nie wpływa to na zaimplementowaną w MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API, pełną walidację formalną i funkcjonalną przetwarzanych komunikatów.

Przy tworzeniu systemu dużo pracy i uwagi włożono w stworzenie narzędzi przyśpieszających pracę operatora przy równoczesnym zapewnieniu pełnej intuicyjności systemu oraz bezpieczeństwa pracy. Standardy te zostały zweryfikowane przez banki w systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB.

Warto przypomnieć, że w poprzednich latach zarówno nagrodę główną, jak i tytuły Rekomendacja w tym samym konkursie Gazety Bankowej otrzymały inne systemy firmy HEUTHES.

Więcej informacji na stronach https://www.heuthes.pl

Zobacz nagrody, wyróżnienia i certyfikaty dla naszych systemów.

10 czerwca 2020

HEUTHES pierwszy w Europie zrealizował sprzęg z Visa API

Firma HEUTHES jako pierwsza w Europie zrealizowała sprzęgi z Visa API (Visa Card On File Data Inquiry API oraz Visa Europe Payment Stop System (VEPSS) API). Równoległe powstały również sprzęgi z Mastercard. Ponadto HEUTHES w rekordowo krótkim czasie 2 tygodni zrealizował obsługę push provisioningu, która z innymi sprzęgami umożliwia zarządzanie kartami płatniczymi dodanymi w ramach portfeli cyfrowych Apple Pay i Google Pay.

Prace HEUTHES zostały zrealizowane na potrzeby Banków Spółdzielczych, które wykorzystując BS API, uzyskały możliwość modernizacji swoich aplikacji mobilnych i oferowania swoim Klientom najnowocześniejszych rozwiązań, które spełniają wszelkie standardy rynkowe oferty banków komercyjnych, a nawet po raz pierwszy je wyprzedzają poprzez unikalną funkcję zarządzania subskrypcjami.

W oparciu o zbiór transakcji jaki znajduje się w systemie HEUTHES GRYFCARD, możliwe jest wyszukiwanie płatności cyklicznych (subskrypcji) czy też płatności jednorazowych (sklepy i usługi, ang. card on file) dla kart Mastercard oraz opłacanie ich wprost z aplikacji mobilnej. To wyszukiwanie jest dla kart Mastercard, z kolei dla kart Visy jest to realizowane poprzez sprzęg z usługą Visa Card On File Data Inquiry API. W efekcie można to wykorzystać do obsługi i opłacania wprost w aplikacji mobilnej m.in. najbardziej popularnych serwisów streamingowych (Netflix) czy muzycznych (Spotify).

Powyższe rozwiązania są możliwe dzięki poniższym sprzęgom.

Visa Card On File Data Inquiry API. Sprzęg z Card On File Data Inquiry API pozwala na włączenie możliwości kontroli cyfrowej w internetowej aplikacji mobilnej lub aplikacji internetowej emitenta, w taki sposób, że pozwala konsumentom zobaczyć, u których sprzedawców przechowywane są dane uwierzytelniające ich karty bądź poświadczenia tokena, które mogą zainicjować płatności cykliczne (subskrypcje) czy też płatności jednorazowe (sklepy i usługi, ang. card on file). Umożliwia również aktualizację poświadczeń w przypadku ponownego wydania karty lub aktualizacji statusu tokena.

Visa Europe Payment Stop System (VEPSS) API. Sprzęg z VEPSS, czyli systemem Visa Europe Payment Stop, pozwala bankom na zatrzymywanie płatności cyklicznych (subskrypcji) czy też płatności jednorazowych (sklepy i usługi, ang. card on file).

Visa Token Service Provisioning and Lifecycle Management API. Sprzęg ten pozwala na wyszukiwanie tokenów do portfeli cyfrowych, takich jak m.in. Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay oraz Fitbit Pay dla konkretnej karty Klienta. Ponadto emitenci mogą wymagać zmiany statusu zabezpieczonego tokena na podstawie interakcji z konsumentem takich jak utrata urządzenia lub usunięcie konta lub z powodu innych zdarzeń losowych takich jak na przykład kradzież lub wygaśnięcie tokena.

Mastercard MDES Customer Service API. Dla kart Mastercard odpowiednikiem Visa Token Service Provisioning and Lifecycle Management API jest właśnie Mastercard MDES Customer Service API. Sprzęg z Mastercard MDES Customer Service API pozwala również na wyszukiwanie tokenów do portfeli cyfrowych, takich jak m.in. Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay oraz Fitbit Pay dla konkretnej karty Klienta czy też na zarządzanie statusami istniejących tokenów.

Apple Pay In-App Provisioning API oraz Android (Google) Push Provisioning API. Sprzęg z powyższymi API umożliwia generowanie tokenów dla portfeli cyfrowych, takich jak Apple Pay oraz Google Pay, zarówno dla kart Mastercard, jak i dla kart Visy.

Wspomniane tokeny umożliwiają wystawcom zastąpienie poufnych informacji o koncie, takich jak 16-cyfrowy główny numer konta (PAN), unikalnym cyfrowym identyfikatorem zwanym właśnie tokenem. Tokenizacja chroni dane karty, zastępując PAN karty unikalną, losowo generowaną sekwencją liczb. Dodatkowo wygenerowana liczba nie różni się niczym od standardowego numeru karty płatniczej w wirtualnych oczach systemów przetwarzania transakcji, aplikacji i baz danych. Użycie tokena zamiast PAN w punkcie sprzedaży umożliwia przetwarzanie płatności bez ujawniania faktycznych szczegółów konta, które mogłyby zostać potencjalnie zagrożone. HEUTHES przygotowuje wszelkie zaszyfrowane dane potrzebne do wygenerowanie tokena dla konkretnego portfela cyfrowego i dla konkretnej karty, a aplikacja mobilna przekazuje te zaszyfrowane dane odpowiednio do Google bądź Apple, po czym dane te trafiają odpowiednio do Mastercard bądź Visy, dzięki czemu powstaje token.

Wszystkie sprzęgi są zaimplementowane w systemie HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB, w ramach platformy BS API, co umożliwia Bankom Spółdzielczym oferowanie swoim Klientom najnowszych rozwiązań z zakresu bankowości mobilnej.

Więcej informacji na stronach https://www.heuthes.pl

10 czerwca 2020

HEUTHES wdrożył nową wersję systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API z obsługą tożsamości cyfrowej

Firma HEUTHES wdrożyła nową wersję swojego systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API, która rozszerza funkcjonalność o obsługę tożsamości cyfrowej.

Celem tej najnowszej wersji rozwiązania jest umożliwienie Zrzeszeniom Banków Spółdzielczych świadczenia usług dostawcy tożsamości w oparciu o usługę mojeID dostarczaną przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. (KIR), również w ramach ekosystemu tożsamości cyfrowej Węzła Krajowego.

Węzeł Krajowy powstał na bazie Ustawy z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 910/2014 w zakresie identyfikacji elektronicznej na potrzeby e-administracji i e-biznesu. Dostęp do usług oferowanych przez podmioty publiczne w ramach Węzła Krajowego następuje poprzez weryfikację tożsamości w oparciu o: Profil Zaufany, e-dowód, logowanie przez serwisy banków. Zapewnia to użytkownikom wygodę w zakresie bezpiecznej identyfikacji elektronicznej. Do bardziej znanych serwisów podłączonych do Węzła Krajowego należą obecnie EPUAP, PUE, CEIDG, IKP, EMPATIA, PRACA.GOV, BIZNES.GOV. Stale podłączane są kolejne ministerstwa i inne jednostki administracji publicznej, urzędy miast i gmin oraz uczelnie wyższe.

Zdalna identyfikacja użytkownika w Bankach Spółdzielczych odbywać się będzie za pomocą dostarczanej przez KIR usługi mojeID. Prowadzony przez KIR system identyfikacji elektronicznej jest zintegrowany z Węzłem Krajowym i umożliwia wykorzystanie wydawanych przez banki środków identyfikacji do potwierdzania tożsamości na rzecz Węzła Krajowego.

System MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API, wdrożony pierwotnie na potrzeby obsługi usług finansowych PSD2, w nowej odsłonie został użyty do obsługi usług związanych z wymianą informacji. Możliwość szybkiego, zdalnego wdrożenia w kilkuset Bankach Spółdzielczych to kolejna zaleta tego rozwiązania.

Więcej informacji na stronach https://www.heuthes.pl

8 czerwca 2020

Nowa wersja systemu GRYFCARD firmy HEUTHES w DNB Bank Polska SA

Firma HEUTHES wdrożyła w DNB Bank Polska SA najnowszą wersję swojego systemu GRYFCARD. Najważniejsze zmiany obejmują zmianę bazy danych na Oracle 12.2. Najnowsza wersja wykorzystuje kolejną wersję własnego serwera aplikacyjnego HEUTHES HDB NG 5.0, a także język Java. W nowym rozwiązaniu wprowadzono jeden skonsolidowany system dla Centrali i oddziałów. Dane zebrane przez front-end systemu są następnie przetwarzane w ramach back-endu w środowisku Tomcat i obejmują przede wszystkim:

 • autoryzacje ON-LINE,
 • rozliczenia i księgowanie,
 • wsparcie dla hurtowni danych w banku,
 • API dla Bankowości Elektronicznej,
 • raportowanie NRB i VISA,
 • sprzęg z systemem kolejkowania zadań.

Najnowsza wersja systemu GRYFCARD zawiera wiele najnowocześniejszych technologii informatycznych w tym najnowszą technologię firmy HEUTHES – CADABAT, znacznie przyspieszającą przetwarzanie dużych ilości danych.

System GRYFCARD zapewnia pełen obszar współpracy pomiędzy procesorem a systemami banku. Zawiera bazę kart płatniczych i urządzeń, co pozwala na elektroniczną wymianę wniosków, autoryzację transakcji, naliczanie opłat i prowizji, rozliczenie operacji kartowych i bankomatowych oraz integrację z systemami księgowymi Banku. Platforma GRYFCARD może zarządzać wszystkimi dostępnymi typami kart (kredytowe, debetowe, charge, Pre-Paid oraz karty spersonalizowane i niespersonalizowane) obsługiwanymi w różnych technologiach we współpracy z Visa oraz Mastercard. Ponadto zawiera funkcjonalności umożliwiające udostępnienie klientom usług związanych z BLIK, PayPass/PayWave, Pre-Paid, CashBack, NFC, HCE, preautoryzacją, limitami bezstykowymi i Secure Codem (3D Secure).

Warto podkreślić, że pierwsze wdrożenie systemu GRYFCARD miało miejsce w 1995 r. w banku PBKS SA. Kolejnym bankiem, który w 1998 r. wdrożył system był Bank Gospodarki Żywnościowej SA. W 1999 roku dołączył do nich Gospodarczy Bank Wielkopolski SA (obecnie SGB-BANK SA). W 2004 roku miało miejsce wdrożenie w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA (obecnie jest to DNB Bank Polska SA) oraz w roku 2006 w Mazowieckim Banku Regionalnym SA (obecnie SGB-BANK SA). Szacuje się, że GRYFCARD obsługuje obecnie około 2 milionów kart płatniczych wydanych w Polsce. Obecnie w bankach funkcjonuje już 22. wersja systemu GRYFCARD.

Więcej informacji na stronach https://www.heuthes.pl

2 czerwca 2020

Nowa wersja 20.1 systemu ISOF

Firma HEUTHES niezależnie od niesprzyjających okoliczności pracuje intensywnie i realizuje swoje wcześniejsze zobowiązania i zamierzenia. Zgodnie z zapowiedziami (pisaliśmy o tym 24 marca 2020 r.), z lekkim poślizgiem, zakończone zostały prace nad kolejną wersją 20.1 systemu ISOF dla przedsiębiorstw.

Największe zmiany nastąpiły w module Magazyn. Wprowadzono obsługę terminali danych online, czyli najnowszej generacji skanerów magazynowych wyposażonych w system Android (HEUTHES zaleca użytkownikom stosowanie modelu Memor 10 firmy Datalogic). Przy użyciu tych terminali możliwa jest obecnie szybka obsługa takich dokumentów i funkcji jak:

 • PZ (Przyjęcie Zewnętrzne),
 • WZ (Wydanie Zewnętrzne),
 • ZKR (Zamówienie Klienta Realizacja),
 • MMW / MMP (Międzymagazynowe Wydanie/Przesunięcie/Przyjęcie),
 • FS (Faktura Sprzedaży),
 • podgląd zawartości półki w magazynie,
 • podgląd lokalizacji towaru,
 • przeniesienie partii towaru,
 • realizacja dokumentów rozchodowych,
 • składanie i rozkładanie kompletu.

Terminal danych znacznie usprawnił przygotowanie wysyłki dzięki rozwojowi funkcji ZKR i dopasowaniu do pracy na terminalu możliwe stało się składanie listy towarów zamówionych przez Klienta poprzez rejestrację kodów kreskowych na terminalu.

W Magazynie wprowadzono usprawnienia w widoku definicji rozmieszczeń, a także dodano nową pozycję w rozmieszczeniach – pojemnik. Dodano także obsługę kodów kreskowych definicji rozmieszczeń (sektor/regał/półka/pojemnik).

W Magazynie wprowadzono również nowy rodzaj przechowywanych obiektów – dokumentów papierowych, które zostały zeskanowane w module DMS. Umożliwia to zbudowanie archiwum dokumentów elektronicznych ułatwiające wyszukiwanie i wypożyczanie/zwroty takich dokumentów, wraz ze ścisłą integracją z systemem DMS. Możliwa jest pełna obsługa całego cyklu życia dokumentów, aż do utylizacji. Firmy mogą dzięki temu stworzyć archiwum faktur sprzedażowych, zakupowych i innych dokumentów z pełną ewidencją.

Rozbudowano również moduł Kartoteki umożliwiając:

 • przypisywanie towarów do jednostek organizacyjnych,
 • rejestrację przebiegu na urządzeniach,
 • definiowanie drugiej jednostki dla towaru,
 • usprawnienie widoku położeń towarów,
 • optymalizację kartotek kontrahentów, towarów oraz usług pod kątem urządzeń mobilnych.

W sferze e-Commerce rozwinięto integrację z portalem aukcyjnym Allegro® o możliwość importu starszych aukcji do systemu ISOF. Dodano też do systemu API (ang. Application Programming Interface), czyli łączność pomiędzy aplikacjami innych firm a systemem ISOF. Interfejs dotyczy: faktur, kontrahentów i usług.

W module DMS wprowadzono kilka nowych funkcjonalności:

 • nowy typ dokumentu – zewnętrzny (nie przechowywany w DMS) z możliwością wygenerowania kodu QR i wydrukowania nalepki celem późniejszego wyszukiwania z użyciem terminala mobilnego w systemie,
 • dodawanie kodów kreskowych na dokumentach DMS,
 • jednoczesne wysyłanie wielu dokumentów w obieg,
 • możliwość zdefiniowania wielu środowisk podpisu elektronicznego dla użytkownika jednocześnie dostępnych,
 • możliwość podłączenia sygnatur blockchain do zewnętrznej sieci – Hyperledger.

W Obszarach roboczych - Kanban wprowadzono nową funkcjonalność powiadomień o zmianach w obszarze roboczym, a także możliwości filtrowania tylko kart ze zmianami.

Również Sprzedaż została wzbogacona o nowe funkcjonalności:

 • mechanizm indywidualnych kont bankowych dla rozliczeń z kontrahentami,
 • nowy status Ofert – „oferta wstępna”,
 • możliwość zdefiniowania złożonej formy płatności,
 • powiązanie przedstawicieli handlowych z adresami dostaw,
 • eksport dokumentów sprzedaży do pliku CSV,
 • tworzenie dokumentów sprzedaży na podstawie dokumentów CSV,
 • dodanie miejsca powstawiania kosztów oraz rozbudowa słowników,
 • dodanie informacji o dostępności towaru w Portalu Zamówieniowym.

W module Płace i Kadry wprowadzono automatyczną korektę zdarzeń kadrowych oraz wprowadzono nowy mechanizm podglądu i wydruku zdarzeń kadrowo-płacowych.

W nowej wersji systemu ISOF wprowadzono zgodność z trybem Dark Mode w nowoczesnych systemach operacyjnych (Windows 10, Linux, Android, macOS). Również przeglądarki takie jak np. Chrome obsługują ten tryb. Wprowadzono więc nowy schemat kolorystyczny przystosowany do Dark Mode. Ten tryb charakteryzuje się czarnym tłem ekranu. Dzięki temu mniej „męczą się oczy”, łatwiej też pracuje się w ciemnych pomieszczeniach lub wieczorami i w nocy.

Z myślą o potrzebach klientów zatrudniających pracowników, którzy posługują się językiem rosyjskim, szczególnie z Ukrainy i Białorusi, interfejs systemu ISOF jest sukcesywnie tłumaczony na język rosyjski (pisaliśmy o tym 31 marca 2020 r.). Jakiś czas trwać będą jeszcze uzupełnienia tego tłumaczenia.

Pozostałe zmiany, które pojawiły się w wersji 20.1 to:

 • tworzenie oraz rozliczanie czasu pracy w oparciu o harmonogramy,
 • nowe funkcje w oknie Status użytkowników,
 • usprawnienia w menu kontekstowym na urządzeniach mobilnych,
 • dopasowanie powiadomień do wersji responsywnej,
 • rejestrowanie oraz rozliczanie pracy zdalnej (szczególnie przydatne w dobie pandemii).

HEUTHES opracował także nową wersję swojej technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER (BCWS) w zakresie, który umożliwia generowanie i certyfikowanie kluczy kryptograficznych do pracy z systemem ISOF również na platformie macOS, obok dotychczasowych Windows, Linux. Równolegle przeniesiono macOS, wraz ze wspieranymi na tej platformie przeglądarkami (Chrome, Firefox) z "szarej", na tzw. "białą listę" systemów zalecanych do pracy z systemem ISOF. Najnowszą wersję 6.0 technologii BIFILAR (Windows, Linux, macOS) zintegrowano z systemowym magazynem kluczy w Windows, a także uniezależniono ją od platformy Java zainstalowanej u użytkownika. Trwają intensywne prace nad dalszym rozwojem modułu BIFILAR mające na celu maksymalne uproszczenie procesu certyfikacji/recertyfikacji dla Klientów ISOF.

2 kwietnia 2020

Firma HEUTHES udostępni użytkownikom Mobilny Portal Serwisowy w ISOF

Dotychczasowy Internetowy Portal Serwisowy w ISOF został przystosowany do ergonomicznej obsługi na smartfonach i tabletach dzięki wykorzystaniu technologii RWD (Responsive Web Design). System odczytuje parametry smartfonów lub tabletów i dopasowuje interfejs Portalu do stosunkowo niewielkiego ekranu tych urządzeń i obsługi dotykowej.

Mobilny Portal Serwisowy umożliwia łatwe wprowadzanie zgłoszeń o charakterze serwisowym z dołączaniem załączników w postaci zdjęć, filmów, plików audio zarejestrowanych wprost przy pomocy smartfonu lub tabletu. Oprócz tego w Portalu można zobaczyć podgląd stanu realizacji zgłoszeń, czasu reakcji na zgłoszenie i do rozwiązania zgłoszenia oraz akceptować wykonane prace. Portal obsługuje też geolokalizację przy tworzeniu nowego zgłoszenia. Rozwiązanie jest połączone z systemem ISOF, co pozwala na udostępnienie wybranych danych Klientom, ale jednocześnie stanowi odrębny system, wydzielony od systemu bazowego ISOF, co zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.

Obsługa zgłoszeń serwisowych w firmie jest bardzo ważna – wpływa na wiarygodność i wizerunek firmy. Jednocześnie jest ona często uciążliwa i kłopotliwa. Zgłoszenia serwisowe wpływają bowiem do firmy z wielu źródeł i wymagają najczęściej dość złożonej obsługi, planowania dostaw, pilnowania terminów realizacji oraz analizy kosztów realizacji. Obsługa zgłoszeń w Portalu umożliwia włączenie do obsługi serwisowej możliwości systemu DMS/Workflow, czyli obiegów przepływu zgłoszeń dla różnych typów zgłoszeń, harmonogramów i reguł przy obsłudze zgłoszeń, systemu eskalacji powiadomień odpowiednich osób, przy pomocy email z użyciem tzw. smart tagów i różnych wersji językowych.

Mobilna wersja Portalu Serwisowego jest kolejną po CRM Aktywności aplikacją w ISOF, która wykorzystuje RWD. Internetowy Portal Serwisowy należy do rodziny rozwiązań powiązanych z ISOF do których należą Portale Serwisowy, Zamówieniowy, Dokumentowy i Pracowniczy.

1 kwietnia 2020

Nowa metoda generowania i odnawiania certyfikatów do systemu ISOF z dowolnej przeglądarki

W przeglądarce Firefox od 68. wersji została usunięta funkcjonalność związana z generowaniem i certyfikowaniem kluczy kryptograficznych, z której od 20 lat korzystała firma HEUTHES w systemie ISOF. W związku z tym firma została zmuszona do opracowania swojej własnej metody kluczy kryptograficznych, co zostało wykonane. Aby uniezależnić się od producentów przeglądarek, HEUTHES rozbudował własną technologię BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER (BCWS) o obsługę niezbędnych zdarzeń kryptograficznych. Zaletą nowego rozwiązania jest możliwość obsługi procesów związanych z certyfikatami bezpieczeństwa, w wielu różnych przeglądarkach na platformie Windows 7/10, Linux, macOX rekomendowanych przez HEUTHES do pracy z systemem ISOF.

Technologia BCWS została stworzona po to aby umożliwić podłączenie dowolnego urządzenia do systemu pracującego pomiędzy przeglądarką www, w której pracuje ISOF, a urządzeniami lokalnymi. Po tej modyfikacji program BCWS został wzbogacony o obsługę generowania i certyfikowania kluczy kryptograficznych dla potrzeb ochrony systemu ISOF. Zmiana ta w praktyce umożliwia, m.in. obsługę podpisów cyfrowych, drukarek fiskalnych, drukarek igłowych, czytników kodów kreskowych oraz szyfrowanie/deszyfrowanie plików (PDF), a także integrację z HEUTHES Blockchain Security Module.

Na potrzeby certyfikacji zostało wdrożone nowe Centrum Autoryzacji Kluczy – CAK. Centrum umożliwia odpowiedni przebieg procesu i obieg informacji związanych z obsługą w przeglądarce i instalowanie przez użytkowników certyfikatów do pracy w ISOF. Proces rozpoczyna nadanie uprawnień użytkownikowi do posiadania certyfikatu. Następnie generowany jest numer PIN, który zostaje przekazany bezpiecznym kanałem użytkownikowi. Przy pomocy PIN, automatycznie, generowana jest para kluczy: publiczny i prywatny. Również automatycznie wysyłane jest do HEUTHES-CAK żądanie certyfikacji. Po wygenerowaniu certyfikatu, HEUTHES-CAK odsyła użytkownikowi email z informacją o gotowości do pobrania i wspiera go w trakcie instalacji.

Technologia BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER, jak i jej rozszerzenia, jest transparentna i łatwa w obsłudze dla klientów systemów firmy HEUTHES.

W ramach prac nad rozwojem technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER w systemie Microsoft Windows 7/10 wprowadzono obsługę automatycznego dodania Certyfikatu użytkownika do Microsoft Keystore w przypadku wykrycia przeglądarki Microsoft Edge (Chromium) lub Chrome. Dla systemu macOS stworzono osobną wersję instalatora Certyfikatu. Wszystkie platformy tj. Windows, Linux, Windows oraz macOS zostały dostosowane do środowiska Java, bez konieczności posiadania środowiska Java Runtime Environment u użytkowników systemu. W najbliższym czasie rozwiązanie to zostanie udostępnione wszystkim użytkownikom.

31 marca 2020

System ISOF uczy się rosyjskiego

Zgodnie z zapowiedziami firma HEUTHES, wraz z nową wersją ISOF – systemu ERP udostępnianego w trybie SaaS od 2000 roku, wprowadzi do użytkowania rosyjską wersję językową systemu. Jest to już czwarty język, po polskim, angielskim i niemieckim, w którym dostępny jest Internetowy System Obsługi Firmy. Przygotowanie dowolnych odmian językowych jest możliwe dzięki wykorzystaniu technologii Client-Web-Server i HDB oraz własnych rozwiązań firmy.

Obecnie przetłumaczone jest Menu główne, a w kolejnych miesiącach sukcesywnie będą udostępniane pozostałe części ISOF, co umożliwi korzystanie z całej wersji systemu w języku rosyjskim.

Firma HEUTHES wprowadziła tę nową wersję językową również z myślą o potrzebach klientów zatrudniających pracowników, którym język rosyjski jest znany, szczególnie z Ukrainy i Białorusi. Z pewnością pomoże im to w szybkim dostosowaniu się do warunków pracy, a także ułatwi realizację ważnych zadań oraz pełnienie różnych funkcji szczególnie w gospodarce magazynowej i logistycznej. Oprócz tego rosyjska wersja systemu pomoże firmom działającym na wielu rynkach na świecie w ulepszeniu i usprawnieniu funkcjonowania i przepływu informacji oraz znacznie poprawi komunikację pomiędzy pracownikami i kontrahentami.

Dzięki technologiom HEUTHES w ISOF istnieje łatwa możliwość włączenia dowolnego języka interfejsu systemu. Oprócz interfejsu istnieje możliwość wykorzystania inteligentnych znaczników (ang. smart tags), dzięki którym można np. tworzyć maile automatycznie także w innych językach, w tym w języku rosyjskim. Jest to łatwe, po prostu w ustawieniach parametrów kontrahenta definiuje się preferowany język.

ISOF-ERP w chwili obecnej wspiera wielojęzyczność poprzez polską, angielską, niemiecką i rosyjską wersję interfejsu, obsługę walut, walutowe faktury eksportowe oraz walutowe faktury proforma. Możliwe jest swobodne definiowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat nie tylko według polskich przepisów prawno-podatkowych, ale równolegle również w wielu językach, z różnym przyporządkowaniem kont bilansowych, zgodnie z zasadami rachunkowości panującymi w innym kraju. Możliwe jest również wystawianie faktur, dokumentów magazynowych, zamówień do dostawców także w obcych językach. Zapewnione jest potwierdzanie zamówień z Portalu Zamówieniowego lub modułu Zamówień i automatyczna wysyłka potwierdzeń do Klienta we właściwym języku, a także wystawianie Ofert i Zamówień do dostawców także w tych językach. Eksport danych z wielu modułów systemu może się odbywać w odpowiednich wersjach językowych.

Dzięki wprowadzeniu wersji językowych Klienci mogą pracować na tej samej bazie danych korzystając z różnych wersji językowych, które mogą uruchamiać samodzielnie użytkownicy. Wystarczy kliknąć w odpowiednią ikonkę podczas logowania się do systemu.

Właściwość ta jest dostępna dla naszych Klientów bez dodatkowych opłat. Na początku wersja rosyjska będzie dostępna w wersji demo – na przełomie I i II kwartału 2020. Po testach zostanie udostępniona Klientom w wersji komercyjnej – II kwartał 2020.

30 marca 2020

HEUTHES dostawcą oprogramowania na platformę BS API dla Grupy SGB

Na portalach internetowych cashless.pl, alebank.pl, prnews.pl, fintek.pl oraz bs.net.pl ukazały się artykuły o nowej aplikacji mobilnej w SGB, która zostanie udostępniona Klientom wszystkich banków wchodzących w skład Grupy SGB w maju 2020 r. Firma HEUTHES bierze udział w tych pracach w roli twórcy oprogramowania back-office wykorzystującego możliwości własnych systemów MULTICENTAUR PAYMENT HUB oraz GRYFCARD, a także sprzęgów integracyjnych w ramach platformy BS API.

Wspólna platforma BS API powstała dzięki współpracy Spółdzielczej Grupy Bankowej i Banku Polskiej Spółdzielczości. Za jej pomocą banki oraz dostawcy mogą dostarczać rozwiązania do wspólnego wykorzystania w ramach bankowości spółdzielczej. Zalety BS API ukażą się w pełni przy okazji wdrożenia nowej aplikacji mobilnej, która usprawni zagadnienia dotyczące usług AIS (ang. Account Information Service), PIS (ang. Payment Initiation Service), CAF (ang. Confirmation of the Availability of Funds), a także zoptymalizuje systemy informatyczne i zintegruje rozproszone bazy danych.

Warto nadmienić, że firma HEUTHES jest dostawcą dla SGB-Bank SA platformy składającej się z systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB oraz systemu GRYFCARD. Ten ostatni program zapewnia pełen obszar współpracy pomiędzy procesorem a systemami banku. Zawiera bazę kart płatniczych i urządzeń, co pozwala na elektroniczną wymianę wniosków, autoryzację transakcji, naliczanie opłat i prowizji, rozliczenie operacji kartowych i bankomatowych oraz integrację z systemami księgowymi Banku. Platforma GRYFCARD może zarządzać wszystkimi dostępnymi typami kart (kredytowe, debetowe, charge, Pre-Paid oraz karty spersonalizowane i niespersonalizowane) obsługiwanymi w różnych technologiach we współpracy z Visa oraz Mastercard. Ponadto zawiera funkcjonalności umożliwiające udostępnienie klientom usług związanych z BLIK, PayPass/PayWave, Pre-Paid, CashBack, NFC, HCE, preautoryzacją, limitami bezstykowymi i Secure Codem (3D Secure).

Z kolei MULTICENTAUR PAYMENT HUB, który może być wdrożony zarówno w pojedynczym banku, jak również w grupie bankowej, zapewnia obsługę transakcji bankowych, integruje systemy otoczenia bankowego oraz systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. System wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku oraz jego klientami. Najnowsze aktualizacje systemu obejmują obsługę BLIK oraz PSD2, co umożliwia połączenie tych dwóch narzędzi do świadczenia zaawansowanych usług bankowych. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych Elixir, Express Elixir, Euro Elixir (XCT, SCT - SEPA), SORBNET2, SWIFT, TARGET2. System obsługuje naliczanie prowizji, polecenia zapłaty, komunikację w ramach Ognivo, Faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne, a także zapewnia obsługę zagadnień CFT i anti-fraud. Integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: system księgowy i kartowy, bankowość internetowa, bankowość korporacyjna, ERP dla zaplecza i wiele innych.

Rozwiązanie od wielu lat działa na rynku. Protoplastą MULTICENTAUR PAYMENT HUB był system CENTAUR OFF-LINE, wdrożony w 1996 r., który po połączeniu z wersją ON-LINE i zmianie technologii utworzył system MULTICENTAUR PAYMENT HUB. Jego pierwsze wdrożenie rozpoczęło się w 2001 roku w Banku Pekao SA. W 2006 roku miało miejsce wdrożenie w Mazowieckim Banku Regionalnym SA, w 2013 roku w banku SGB-BANK SA, a w 2017 w banku BPS SA. Jego elementy pracują obecnie także w Banku Spółdzielczym w Brodnicy i Volkswagen Bank GmbH.

Z kolei pierwsze wdrożenie systemu GRYFCARD miało miejsce w 1995 r. w banku PBKS SA (obecnie PEKAO SA). Kolejnym bankiem, który w 1998 r. wdrożył system był Bank Gospodarki Żywnościowej SA. W 1999 roku dołączył do nich Gospodarczy Bank Wielkopolski SA (obecnie SGB-BANK SA). W 2004 roku miało miejsce wdrożenie w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA (obecnie DnB Bank Polska SA) oraz w roku 2006 w Mazowieckim Banku Regionalnym SA (obecnie SGB-BANK SA). Wchodzący w skład GRYFCARD, system GRYFCARD/WWW po raz pierwszy został wdrożony w 2005 roku w Gospodarczym Banku Wielkopolski SA (obecnie SGB-BANK SA) oraz w kilkuset bankach zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej. W 2006 system został wdrożony w Mazowieckim Banku Regionalnym SA (obecnie SGB-BANK SA) i zrzeszonych z nim bankach spółdzielczych.

Obecnie kolejne banki negocjują wdrożenie systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB, którego koncepcja sprawdza się od wielu lat na rynku bankowym.

27 marca 2020

Biała lista VAT- nowości w ISOF

Od 1 września 2019 roku obowiązuje i działa w Polsce biała lista podatników VAT, czyli wprowadzona przez Krajową Administrację Skarbową usługa, która ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Wykaz zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Biała lista umożliwia sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, czy kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT. Można sprawdzić także poznanie podstawy prawnej tych decyzji, potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinno się zapłacić kontrahentowi.

Podążając za nowymi przepisami firma HEUTHES wdrożyła w systemie ISOF rozwiązania na potrzeby tzw. białej listy podatników KAS. Usługa ta jest dostępna w systemie również od 1 września 2019 roku.

Dotychczas użytkownicy ISOF mogli zweryfikować swoich kontrahentów w zakresie nazwy firmy, numeru NIP i numeru konta bankowego. Obecnie HEUTHES zintegrował białą listę z modułem Faktury Zakupu oraz generowaniem przelewów w module Kasa-Bank. W momencie tworzenia faktury i dodawania kontrahenta system sprawdza i wystawia ostrzeżenia. Podobnie przy tworzeniu przelewów pojawia się ostrzeżenie o generowaniu przelewu do firmy nie będące na białej liście.

Prace nad poszerzaniem usług związanych z białą listą cały czas trwają. Kolejnym etapem będzie nowa metoda – praca offline. Zastosowana będzie przy tym technologia CADABAT 2.0 – przechowywanie danych w pamięci i replikacja danych w chmurze HEUTHES. Dzięki temu będzie można przeskanować całą bazę kontrahentów z duża prędkością, czego nie dałoby się zrobić przy dostępie on line.

24 marca 2020

HEUTHES ze swoimi Klientami – nowoczesne IT wsparciem dla firm w czasie światowej pandemii koronawirusa

Dla wszystkich branż obecna sytuacja związana z ogłoszeniem pandemii koronawirusa COVID-19 jest trudna i wymusza zmianę zachowań. W trosce o bezpieczeństwo zarówno Klientów, jak i pracowników HEUTHES, firma zmieniła tryb pracy na formę zdalną i odwołała wszelkie wizyty osobiste u Klientów.

Uruchomiliśmy opracowane procedury bezpieczeństwa, dzięki którym dyslokacja do pracy zdalnej blisko 60 pracowników z dwóch lokalizacji trwała niecałe dwa dni.

Pracujemy nad nowymi wersjami rozwiązań bankowych i systemu ISOF dla przedsiębiorstw. Przewidujemy, że nowa wersja 20. systemu ISOF zostanie udostępniona Klientom w kwietniu. Kontakty z naszymi pracownikami i obsługa Klientów odbywają się bez zakłóceń. Zgłoszenia serwisowe są przyjmowane na bieżąco przez Portal Serwisowy, gdzie Klienci mogą śledzić postęp w realizacji zgłoszenia. Działa także łączność telefoniczna.

Nasze systemy on-line, które w oparciu o własną technologię Client-Web-Server realizujemy dla firm i banków od 31 lat, potwierdzają obecnie dobitnie swoją użyteczność dla Klientów, którzy nierzadko pracują z dala od siedzib swoich firm.

W chmurowym systemie ISOF pracę zdalną wspierają m.in. moduł DMS ze zintegrowaną skrzynką wiadomości i dokumentów oraz obiegami i obszarami pracy grupowej z tablicami Kanban oraz Logistyka, która obejmuje m.in. Zamówienia od klientów i do dostawców oraz E-commerce.

W ramach naszego programu Akademia ISOF widzimy wzmożony ruch na serwerach dedykowanych dla uczelni wyższych i szkół zawodowych, które bardzo szybko zareagowały na konieczność wprowadzenia pełnego nauczania zdalnego. Akademia jest pomocna dla dydaktyków oraz studentów i uczniów, którzy uzyskują dostęp do systemu ISOF - chmurowego rozwiązania ERP i platformy elearningowej.

Jednocześnie z góry dziękujemy za Państwa zrozumienie i wyrozumiałość, którą obserwujemy przy pokonywaniu pojawiających się przeszkód, które wspólnie pokonujemy.

12 marca 2020

Zmiana organizacji pracy w HEUTHES w związku z koronawirusem COVID-19

W związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa COVID-19 firma HEUTHES zmienia organizację pracy na pracę zdalną. Jednocześnie decyzją Zarządu firmy odwołane są wszelkie wizyty osobiste u Klientów. Sytuacja zmienia się dynamicznie i możliwe są dalsze decyzje Zarządu w tym zakresie.

12 lutego 2020

System ISOF także na Apple macOS

HEUTHES opracował nową wersję swojej technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER (BCWS) w zakresie, który umożliwia generowanie i certyfikowanie kluczy kryptograficznych do pracy z systemem ISOF na platformie macOS. Aktualizacja tej technologii zostanie udostępniona użytkownikom w lutym 2020 r. W dalszej kolejności będą prowadzone prace rozwojowe aby w ramach BIFILARA udostępnić również na macOS obsługę podpisów i pieczęci elektronicznych, drukarek fiskalnych, drukarek igłowych, czytników kodów kreskowych oraz szyfrowania plików.

Rozwój BIFILARA jest powiązany z pracami nad przeniesieniem systemu operacyjnego macOS wraz ze wspieranymi na tej platformie przeglądarkami (Chrome, Firefox) z "szarej", na tzw. "białą listę" systemów zalecanych do pracy z systemem ISOF.

Na rynku dostępnych jest wiele darmowych przeglądarek dostępnych na różne platformy systemowe. Firma HEUTHES zgodnie z przyjętą polityką kompatybilności w procesie rozwijania aplikacji ISOF stara się zapewnić pełną zgodność systemu ISOF z trzema najbardziej popularnymi przeglądarkami używanym w polskim internecie (Chrome, Firefox, Internet Explorer) w systemach Microsoft Windows, Linux oraz Android. Przeglądarki na różnych platformach zostały podzielone na trzy listy: „białą”, „szarą” i „czarną”. Lista „biała” obejmuje te wersje przeglądarek, które pozwalają na pracę z systemem ISOF w pełnym zakresie i objęte są serwisem HEUTHES. Lista „szara” to przeglądarki, którymi można zalogować się do systemu ISOF, ale bez gwarancji poprawnego działania wszystkich jego funkcji. Jednak w przypadku najnowszych przeglądarek Chrome lub Firefox większość potrzebnych funkcji działa prawidłowo. Ta lista nie jest objęta serwisem HEUTHES. Lista „czarna” zawiera przeglądarki, z których nie ma możliwości zalogowania się do systemu ISOF. Do pracy z systemem ISOF firma HEUTHES poleca przeglądarki z listy „białej”. Lista „szara” składa się z reguły z przeglądarek, które są świeżo po premierze rynkowej lub z racji długiego stażu rynkowego przestają być wspierane przez swoich producentów i zostały zastąpione ich nowymi wersjami. Nowe wersje przeglądarek po przetestowaniu i ewentualnym dostosowaniu systemu ISOF do ich specyfiki są przenoszone na listę „białą”.

Powodem takiego podziału jest konieczność zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych, poprzez zastosowanie najnowszych standardów kryptograficznych, które nie są dostępne na niektórych systemach operacyjnych i w niektórych wersjach przeglądarek. Kolejnym powodem jest nieprzestrzeganie przez producentów przeglądarek standardów W3C i w efekcie niestandardowe zachowanie się przeglądarek przy zastosowaniu pewnych konstrukcji html i JavaScript.

03 stycznia 2020

Rok 2019 - najlepszy w trakcie 30 lat działalności HEUTHES

Rok 2019 był najlepszym rokiem w historii firmy HEUTHES. Po wstępnym podsumowaniu wyników finansowych, jeszcze przed badaniem bilansu przez niezależną firmę audytorską, można stwierdzić, że spółka uzyskała doskonałe wyniki finansowe. W porównaniu z rokiem ubiegłym sprzedaż produktów informatycznych wzrosła o 20%, natomiast biorąc pod uwagę ostatnie 3 lata sprzedaż zwiększyła się o ponad 60%.

Podsumowanie mijającego, jubileuszowego roku niejako łączy się z podsumowaniem 30 lat działalności firmy HEUTHES. 2019 rok był nie mniej intensywny niż poprzednie lata, jednakże to właśnie w kończącym się, jubileuszowym roku odnotowaliśmy rekordowe wyniki sprzedaży naszych produktów i usług. Cieszy nas duże zainteresowanie systemami bankowymi MULTICENTAUR i GRYFCARD oraz systemem ISOF, ale jeszcze bardziej firma jest zadowolona z postępów w dziedzinie technologii będącej u podstaw systemów HEUTHES co stwarza istotną przewagę nad innymi produktami obecnymi na rynku. Przykładem jest nowa wersja technologii CADABAT 2.0, która w znacznym stopniu przyspiesza działanie systemów o dużym wolumenie transakcji i daje naszym produktom właściwości pożądane przez odbiorców - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

Firma HEUTHES w mijającym roku zrealizowała wszystkie zamierzone plany, a nawet, wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, osiągnęła więcej w dziedzinie innowacji.

I tak, do najważniejszych dokonań firmy HEUTHES w bankowości w roku 2019 należą:

 • Podniesienie bezpieczeństwa i przyspieszenie systemów HEUTHES dzięki wdrożeniu technologii TLS 1.3;
 • CADABAT 2.0 - nowa wersja własnej technologii;
 • Nowa wersja CAK (Centrum Autoryzacji Kluczy) firmy HEUTHES, którą rozszerzono o technologię Bifilar Client-Web-Server w nowej wersji;
 • Wprowadzenie w bankach płatności Blik za pomocą MULTICENTAUR PAYMENT HUB i GRYFCARD;
 • Nowa wersja systemu GRYFCARD w całkowicie nowej technologii;
 • Nowa umowa z SGB Bank SA na cały system MULTICENTAUR PAYMENT HUB;
 • Rozwinięcie i wdrożenie modułu Transakcji Natychmiastowych (KIR - EXPRESS ELIXIR®) swojego systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB;
 • Implementacja PSD2 w bankach w oparciu o standard POLISH-API;
 • Implementacja BS-API w obydwu zrzeszeniach Banków Spółdzielczych;
 • Nowa wersja MULTICENTAUR-CHM (moduł prowizyjny) w nowych technologiach, z użyciem CADABAT 2.0;
 • Rozbudowa implementacji technologii Blockchain w systemach firmy;
 • Implementacja i wdrożenie MULTICENTAUR-DMS z zastosowaniem własnej technologii VIMI w systemach MULTICENTAUR PAYMENT HUB i GRYFCARD;
 • Nowa platforma szkoleniowa E-learning dla systemu zarządzania dokumentami elektronicznymi MULTICENTAUR-DMS.

Z kolei w ramach systemów ERP dla firm najważniejsze zmiany to:

 • Cztery nowe, główne wersje systemu ISOF-ERP (ostatnia 19.4) z dużą liczbą nowych funkcjonalności i rozbudową istniejących;
 • Dopasowanie do zmian prawnych (Split Payment, aktualizacje JPK, biała lista podatników KAS, eZLA, e-Sprawozdania Finansowe i wiele innych);
 • Duży rozwój E-commerce (Allegro, IdoSell Shop, Shoper, WooCommerce) i logistyki - kurierzy (DPD, DHL, inPost);
 • Nowa, rozbudowana wersja aplikacji Mobilny ISOF, dostępna w Google Play;
 • Rozbudowa implementacji technologii Blockchain w systemie ISOF wraz z połączeniem do HyperLedger;
 • Dopasowanie systemu ISOF do współpracy z terminalami danych opartymi na systemie Android i rozbudowa obsługi kodu kreskowego, a także przebudowa rozmieszczenia towarów w magazynie;
 • Nowa platforma szkoleniowa E-learning w programie Akademia ISOF;
 • Podwyższenie wydajności i niezawodności Data Center ISOF;
 • Nowa wersja Portalu Serwisowego dopasowana także do urządzeń mobilnych (tabletów i smartfonów);
 • Wprowadzenie obsługi geolokalizacji w wielu modułach systemu;
 • Wprowadzenie ISOF-API (faktury, kontrahenci, usługi).

Tak jak w ubiegłych latach tak i w kończącym się roku firma HEUTHES była nagradzana w wielu konkursach z branży IT: Blockchain w ISOF-ERP nagrodzony tytułem Rekomendacja Hit Roku 2019, po raz kolejny Gepard Biznesu i po raz pierwszy Brylant Polskiej Gospodarki. W dorocznym rankingu przeprowadzanym przez Miesięcznik Finansowy Bank firma HEUTHES została ujęta w kilku kategoriach zajmując ponownie wysokie pozycje wśród firm z sektora informatycznego.

Jubileuszowy, 30 rok funkcjonowania firmy HEUTHES był więc czasem sukcesu zwieńczającym długi okres działalności spółki. Bardzo dobre wyniki sprzedaży i efektywny rozwój firma zawdzięcza wysokiej klasy specjalistom.

Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›