Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  

22 grudnia 2015

Integracja LibreOffice OnLine w module DMS/Workflow systemu ISOF

HEUTHES prowadzi intensywne prace badawczo-rozwojowe w zakresie integracji systemu LibreOffice OnLine (LOOL) z modułami DMS/Workflow systemu ISOF.

LOOL to specjalna wersja pakietu biurowego LibreOffice, umożliwiająca dostęp do niego poprzez lokalną przeglądarkę WWW, przy użyciu HTML5 i JavaScript, przy czym sam pakiet jest zainstalowany na serwerze centralnym.

Dotychczas w modułach DMS/Workflow był dostępny edytor pracujący w przeglądarce i umożliwiający edycję plików tekstowych i html. Dzięki LOOL będzie możliwość edycji różnorodnych formatów, na czele z Microsoft Office i LibreOffice. Obecnie LOOL pozwala na edycję zarówno tekstów, jak i arkuszy kalkulacyjnych, a także prezentacji.

Główny ciężar prac HEUTHES polega na napisaniu sprzęgu systemu plików modułów DMS/Workflow z LOOL. Firma ma nadzieję, że również inne funkcje, takie jak porównywanie tekstów, np. kolejnych wersji zapisanych w DMS, będzie także możliwe tą metodą. HEUTHES planuje ponadto, że edytora wzorców graficznych formularzy do wydruku, będzie można używać w trybie on-line, co znacznie uprości pracę.

W systemie ISOF funkcjonuje również mechanizm inteligentnych znaczników (ang. smart tags), który także wykorzystuje formaty LibreOffice. Pozwoli to stworzyć zaawansowane graficznie dokumenty, z użyciem danych zawartych w systemie ERP.

Komplementarnym rozwiązaniem będzie z pewnością pieczęć cyfrowa, która funkcjonuje już w DMS/Workflow i która pozwoli na zabezpieczanie dokumentów biurowych na niezbędnym poziomie (zapewniając nienaruszalność treści i dat oraz niezaprzeczalność pochodzenia pliku).

HEUTHES zakłada, że prototyp nowego rozwiązania powstanie w I kw. 2016 r., a wejście do określonych odmian systemu dostępnych wszystkim klientom, uzależnione jest od udostępnienia wersji stabilnej LOOL, a także od testów zarówno wewnątrz firmy, jak i u wybranych użytkowników ISOF. Dotyczy to testów funkcjonalnych, wydajnościowych, a także zużycia zasobów pamięci, mocy obliczeniowych oraz przepustowości sieci.

Możliwość korzystania z systemu biurowego LibreOffice bez konieczności instalowania go na stacji roboczej i edycja złożonych dokumentów w miejscu ucieszy na pewno wielu klientów firmy HEUTHES.

9 grudnia 2015

Konferencja "EOIF GigaCon" z HEUTHES

Firma HEUTHES weźmie udział w kolejnej edycji konferencji "Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie" GigaCon, poświęconej najnowszym technologiom elektronicznego przetwarzania, składowania i obiegu informacji w instytucjach, organizacjach oraz przedsiębiorstwach. Konferencja odbędzie się w dniu 9 grudnia 2015 r. w Gdańsku w hotelu Hotel Mercure Hevelius (ul. Jana Heweliusza 22).

Główne obszary tematyczne konferencji:

 • zarządzanie obiegiem dokumentów,
 • systemy archiwizacji danych,
 • masowe wydruki,
 • e-faktura,
 • workflow - zarządzanie procesami biznesowymi,
 • narzędzia back-office - Systemy OCR/OMR,
 • systemy faksowe,
 • systemy pracy grupowej,
 • rozwiązania mobilne.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „System ISOF-Workflow jako narzędzie optymalizacji obiegów pracy nad dokumentami", który wygłosi o godz. 11.15 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://gigacon.org/event/eoif_12_2015/

Zapraszamy!

2 grudnia 2015

Certyfikat KIR dla systemu HEUTHES-MULTICENTAUR PAYMENT HUB

Krajowa Izba Rozliczeniowa SA wydała firmie HEUTHES Certyfikat dla potwierdzenia zgodności komunikatów generowanych przez system informatyczny HEUTHES-MULTICENTAUR PAYMENT HUB z wymaganiami Systemu Rozliczeń Płatności Natychmiastowych Express Elixir w zakresie komunikatów RTTR.

Express Elixir to opracowany i wdrożony przez KIR system rozliczeń płatności natychmiastowych w złotych. Dzięki niemu, uczestnicy systemu mogą w trybie dostępności 24/7/365, w czasie zbliżonym do rzeczywistego wykonywać przelewy pomiędzy rachunkami w różnych bankach w Polsce. Przy wykorzystaniu infrastruktury KIR środki finansowe są znacznie bardziej bezpieczne niż w przypadku modelu z wykorzystaniem firm pośredniczących, ponieważ nie opuszczają bankowych systemów transakcyjnych i nie wymagają pośredników.

HEUTHES wdrożył obsługę Express Elixir w systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB, w SGB-BANK SA już w 2014 r. Ponad 26-letnie doświadczenie HEUTHES w produkcji i wdrożeniach systemów bankowych oznacza dla Klientów firmy możliwość szybkiego wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych rozszerzających portfolio usług bankowych.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB zapewnia obsługę wszelkich transakcji bankowych. Integruje systemy otoczenia bankowego i systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. Wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientami. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych SWIFT, Elixir, Target2, Euro Elixir – SEPA, STEP2, SORBNET2, płatności natychmiastowe Express Elixir. Obsługuje wymianę międzysystemową (np. systemy kartowe, ERP, maklerskie, itp.), faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje.

Warto przypomnieć, że miesięcznik Gazeta Bankowa w ramach konkursu „Hit Roku dla Instytucji Finansowych”, przeznaczonego dla firm, które swoje produkty i usługi polecają bankom i instytucjom finansowym, wyróżnił w 2013 r. MULTICENTAUR PAYMENT HUB tytułem Rekomendacja w kategorii Produkt. Podobne wyróżnienie przyznano innym rozwiązaniom HEUTHES. W 2015 r. otrzymał je system MULTICENTAUR-CFT, w 2014 r. system ISOF-PROFAP, w 2012 r. system MC-SRB2, w 2011 r. system MC-FAKTOR, w 2010 roku system ISOF-Workflow, a w 2009 system GRYFCARD.

23 listopada 2015

Nowa funkcja ISOF - wysyłanie załączników poczty w obieg

Firma HEUTHES wsłuchując się w głosy klientów – użytkowników ISOF-WORKFLOW i DMS w ISOF rozszerzyła możliwości tych systemów. Jednym z nowych rozwiązań jest funkcja wbudowana „wyślij w obieg”. Dotychczasowe rozwiązanie umożliwiało przenoszenie tego samego dokumentu pomiędzy dwoma obiegami. Nowy mechanizm pozwala wysłać w obieg dokument powiązany, zamiast dokumentu głównego. Pozwala to przykładowo skierować do obiegu wybrany dokument z załącznika, którym może być faktura elektroniczna (PDF) otrzymana w wiadomości email od dostawcy. W dokumentach powiązanych z PDF widoczny jest otrzymany e-mail, dzięki czemu użytkownik ma możliwość szybkiego dotarcia do źródłowej wiadomości, np. w celu jej dodatkowej weryfikacji. Usprawnia to proces obsługi dokumentów obcych i obniża pracochłonność przy wyszukiwaniu podglądu dokumentów w systemie F-K oraz faktur sprzedaży i zakupu.

Kolejną funkcją jest rozbudowa mechanizmu przenoszenia dokumentów pomiędzy folderami. Dotychczas odbywało się to między wybranymi folderami. Obecnie celem dla plików może być tzw. archiwum. W takim przypadku powoduje to utworzenie adekwatnych ścieżek lat i miesięcy. Ma to znaczenie przy przenoszeniu dużej ilości dokumentów, które chce się oglądać bezpośrednio. Nowe rozwiązanie usprawnia tym samym pracę z fakturami sprzedaży i zakupu. W przyszłości archiwum będzie można przenosić na nośniki trwałe.

Trzecią funkcją pomocną w obsłudze faktur przychodzących jest wprowadzona możliwość podglądu dokumentu elektronicznego podczas rejestracji faktury zakupu. W jednym oknie system wyświetla obok siebie formularz do wprowadzania danych faktury zakupu oraz podgląd obsługiwanego dokumentu, np. skan otrzymanej faktury lub PDF z fakturą elektroniczną. Dotychczas było to realizowane w oddzielnych oknach. Zastosowanie tego rozwiązania usprawnia obieg faktur zakupu i ich przetwarzanie w systemie.

Mechanizm będzie rozbudowany w kolejnych wersjach o obsługę rozpoznawania tekstu OCR i o szablony OCR, które pozwolą na automatyczne przenoszenie danych ze skanowanego dokumentu do formularzy elektronicznych.

Nowe rozwiązania są testowane w ramach wersji 17.0.4. u wybranych klientów. Ich finalna postać zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom wraz z kolejną wersją systemu. Z kolei wdrożenie mechanizmu obsługi OCR planowane jest w II kw. 2016 r.

20 listopada 2015

Nowości w wersji 17.0.4 systemu ISOF

Firma HEUTHES udostępniła klientom kolejną wersję 17.0.4 systemu ISOF. W systemie wprowadzono szereg zmian funkcjonalnych obejmujących m.in. Fakturowanie, Magazyn, Terminy Dostaw, Kasę-Bank, Oferty, Zamówienia od klientów, Zamówienia do dostawców, DMS, CRM Analityczny, CRM Formularze, Portal Zamówieniowy, Portal Serwisowy oraz sterowanie wywoływaniem okien w systemie i dodatkowe zabezpieczenie ekranu logowania.

W module Fakturowanie zmieniono format pokazywania danych o numerze rachunku bankowego na dokumentach sprzedaży oraz dodano obsługę faktur zaliczkowych w obrocie unijnym oraz faktur zaliczkowych korygujących eksportowych. Równocześnie na kolejnych formularzach faktur sprzedaży obejmujących faktury korygujące i dokumenty eksportowe dodano graficzne oznaczenie pól wymaganych.

Z kolei w module Magazyn wprowadzono ułatwienia w obsłudze listy numerów seryjnych przy pomocy czytnika kodów kreskowych. Wprowadzono także możliwość zarządzania własnymi blokadami partii towaru oraz zmodyfikowano sposób zatwierdzania dokumentów MMW/MMP.

Dodano nową funkcjonalność obsługi planowanego terminu dostawy towaru dla kontrahentów i grup kontrahentów obejmującą wszystkie towary, wybrane grupy towarów lub wybrane towary. Terminy dostaw mogą być definiowane jako okres od daty bieżącej, na wskazany dzień lub okres od ostatniej dostawy.

W module Kasa-Bank, w zakresie Raportów Kasowych dodano uprawnienie do wyboru rozrachunku na nowym dokumencie kasy oraz dołączono możliwość automatycznego pobrania kursu waluty z tabeli NBP podczas wystawiania dokumentu kasy w kasie walutowej.

W Ofertach wprowadzono oznaczenie pól wymaganych na formularzu nowej oferty. Dodano również opcję, która decyduje czy po edycji oferty przez innego użytkownika, użytkownik ten ma zostać zapisany jako wystawca dokumentu.

W Zamówieniach od klientów rozdzielono uprawnienia do rejestracji nowego i edycji istniejącego zamówienia od klienta oraz wprowadzono możliwość zdefiniowania domyślnej waluty zamówienia.

W Zamówieniach do dostawców dodano możliwość pokazania w dokumentach powiązanych numeru zamówienia do dostawcy.

W ramach DMS zainicjowano zmiany przygotowujące do wprowadzenia możliwości automatycznego przesyłania w obieg dokumentu powiązanego, przesyłania dokumentów do archiwum w układzie rok/miesiąc oraz podglądu dokumentu elektronicznego podczas rejestracji faktury zakupu. W Obszarach roboczych wprowadzono funkcję umożliwiającą dodawanie nowej wersji dokumentu z dysku.

W Bazie marketingowej modułu CRM Analityczny dodano możliwość pokazania tabeli z pozycjami poszczególnych ofert dla wybranego kontrahenta.

W module CRM Formularze dodano podpole Numer obcy do pola Faktura zakupu. Rozszerzono także obsługę pól w wiadomościach generowanych z szablonu w obiegu o pole z nazwą kontrahenta. Wprowadzono również automatyczne wiązanie formularza głównego z zagnieżdżonymi.

W Portalu Zamówieniowym dodano nowe raporty dla użytkowników portalu. Raporty umożliwiają wygenerowanie zestawień w postaci plików w formacie CSV.

W Portalu Serwisowym dodano nowe pola o realizacji zgłoszenia w zakładce Obsługa.

W ISOF dodano także możliwość sterowania sposobem wywoływania okien w systemie. Okna, które dotychczas były wywoływane jako okna przeglądarki (pop-up) mogą być wywoływane w dotychczasowy sposób lub jako pływające okno HTML.

Wprowadzono także dodatkowe, opcjonalne zabezpieczenie do ekranu logowania wykorzystujące kod typu CAPTCHA.

Nowe funkcjonalności są już dostępne dla użytkowników bez dodatkowych opłat, wraz z nową wersją 17.0.4 systemu.

10 listopada 2015

UMCS w Lublinie dołączył do programu ISOF dla Uczelni

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podpisał umowę na wykorzystanie systemu ISOF w edukacji studentów. Jest to kolejna uczelnia wyższa, która dołączyła do ogólnopolskiego programu „ISOF dla Uczelni”. HEUTHES ocenia, że obecnie około 2500 studentów korzysta w procesie dydaktycznym z dostępu w trybie SaaS do systemu ISOF. Każda uczelnia przystępująca do programu otrzymuje zdalny dostęp do pełnej funkcjonalności ISOF dla studentów, szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej oraz dostęp do systemu szkoleń elektronicznych. Studenci w ramach zajęć mogą, po egzaminie, uzyskać imienne certyfikaty, wydawane przez HEUTHES i podpisane przez prowadzącego zajęcia, potwierdzające znajomość zagadnień związanych z ERP.

Dzięki temu, że system jest zainstalowany w Data Center HEUTHES i udostępniany w trybie SaaS, uczelnie muszą zapewnić studentom jedynie dostęp do komputerów z aktywnym łączem internetowym i przeglądarką internetową. Warte podkreślenia jest, że uczelnie pracują zawsze na najnowszej wersji systemu, który jest aktualizowany przez HEUTHES kilka razy w roku bez angażowania użytkowników w ten proces.

Założeniem programu „ISOF dla Uczelni” jest nauka modelowania i zarządzania procesami biznesowymi przy wykorzystaniu systemu informatycznego ERP. Realizacja tego założenia jest możliwa dzięki temu, że ISOF składa się z wielu modułów odpowiadających poszczególnym płaszczyznom działalności biznesowej. Główne z nich stanowią CRM, DMS (Workflow), Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, Rachunkowość, Płace i Kadry, Kasa-Bank, Logistyka, Zamówienia i Portale Internetowe: Serwisowy, Dokumentowy i Zamówieniowy.

W chwili obecnej w programie uczestniczy 13 uczelni, do których należą:

 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 • Politechnika Rzeszowska,
 • Akademia Morska w Szczecinie,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu,
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.

Dla uczelni zainteresowanych przystąpieniem do programu „ISOF dla Uczelni” HEUTHES dedykuje stronę www.isof.pl/uczelnia.

4 listopada 2015

VII Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej z HEUTHES

W dniu 4 listopada 2015 r. odbędzie się w Warszawie (Centrum Konferencyjne CEMED, ul. Pory 78, V piętro) VII Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej - BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ, RYZYKO IT, ELEKTRONICZNA IDENTYFIKACJA, ROZWIĄZANIA MOBILNE.

Tematem przewodnim spotkania będą narzędzia informatyczne wspierające funkcjonowanie Banku Spółdzielczego ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań ukierunkowanych na bezpieczeństwo. Udziałem w Forum mogą być zainteresowani przedstawiciele zarządów banków, dyrektorzy i specjaliści odpowiedzialni za informatyzację, bezpieczeństwo i audyt informatyczny.

W trakcie Forum, Prezes Zarządu HEUTHES, Wojciech Grzybek, wygłosi prezentację pt. "Bezpieczeństwo systemów firmy HEUTHES na przykładzie rozwiązań ISOF-PROFAP i MULTICENTAUR-CFT" (godz. 13.10). Zapraszamy również do odwiedzenia stoiska firmowego, gdzie można będzie uzyskać wyczerpujące informacje na temat rozwiązań informatycznych przeznaczonych do obsługi Banków Spółdzielczych.

Więcej informacji o Forum na stronie www.cpi.com.pl/imprezy/2015/fbs2/index.php

Zapraszamy!

13 października 2015

Technologia Docker w serwerach ISOF

Firma HEUTHES po okresie badań i rozwoju zdecydowała się na rozpoczęcie wdrożenia w serwerach produkcyjnych systemu ISOF technologii Docker (pisaliśmy o tym 29.6.2015). Od dłuższego czasu technologię Docker wykorzystywano w ośrodku zapasowym firmy, w którym pracowały serwery dedykowane dla wersji demonstracyjnej systemu.

Testy w tym środowisku wykazały przykładowo 40% obniżenie czasu zapisu dokumentów, w tym faktur. HEUTHES ma nadzieję na osiągnięcie w docelowym środowisku serwerowym, założonego pierwotnie minimum 50% obniżenia czasu zapisu dokumentów i zwiększenia wydajności systemu. Firma liczy też na podobne korzyści implementując tą technologię, w dalszej kolejności, w rozwiązaniach bankowych.

Przebudowana architektura wewnętrzna systemu ISOF została oparta o kontenery w technologii Docker. Składa się na nią kontener z serwerem WWW Apache, kontener zawierający serwer aplikacyjny HDB NG 4.2 z systemem Java 1.8, kontener z bazą danych PostgreSQL oraz kontener z serwerem TAPIR. Dzięki Dockerowi ułatwiona została dystrybucja systemu ISOF w trybie licencji oraz rozwiązań bankowych firmy HEUTHES. Oprogramowanie dystrybuowane w kontenerach pracuje u odbiorcy dokładnie w takim środowisku w jakim zaplanował to producent oprogramowania i w jakim zostało przetestowane u producenta oprogramowania oraz na serwerach testowych odbiorcy.

7 października 2015

HEUTHES na konferencji "Elektroniczny obieg dokumentów"

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji "Elektroniczny Obieg Dokumentów", poświęconej najnowszym technologiom elektronicznego przetwarzania, składowania i obiegu informacji w instytucjach, organizacjach oraz przedsiębiorstwach. Konferencja odbędzie się w dniu 7 października 2015 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Businessman Institute (Trakt Lubelski 40a).

Najważniejsze obszary tematyczne, które zostaną omówione na konferencji to:

 • zarządzanie obiegiem dokumentów,
 • dokumenty w chmurze,
 • systemy archiwizacji danych,
 • nowoczesna archiwizacja dokumentów,
 • masowe wydruki,
 • workflow - zarządzanie procesami biznesowymi,
 • narzędzia back-office - systemy OCR/OMR,
 • systemy pracy grupowej,
 • rozwiązania mobilne.

Główni adresaci konferencji to:

 • Kadra podejmująca strategiczne decyzje – prezesi zarządów, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy IT,
 • Kadra menedżerska odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji w firmie,
 • Starostowie, wójtowie i burmistrzowie urzędów powiatowych i gminnych,
 • Kierownicy projektów IT, ds bezpieczeństwa, administratorzy systemów IT,
 • Analitycy biznesowi,
 • Osoby odpowiedzialne za procesy związane z zarządzaniem dokumentami, informacjami, korespondencją masową.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „Zarządzanie obiegami dokumentów i pracy na przykładzie systemu ISOF-WORKFLOW firmy HEUTHES", który wygłosi o godz. 11:40. zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://www.konferencjeksi.pl/?page_id=694

Zapraszamy!

14 września 2015

HEUTHES na IFA 2015

HEUTHES już od wielu lat śledzi z uwagą największe w Europie targi elektroniki użytkowej IFA w Berlinie. Firma koncentruje swoją uwagę przede wszystkim na rozwoju tabletów, smartfonów i peryferyjnego sprzętu mobilnego, na którym będą pracować klienci HEUTHES.

Na tegorocznych targach imponująco zaprezentowała się po raz kolejny firma Samsung, która w największej hali przedstawiła szeroki zakres tematyczny urządzeń z kręgu IT, audio, video i agd.

Na rynku konsumenckim firma promuje telewizory LCD 4K z najnowszą technologią HDR (ang. High Dynamic Range – o dużym zakresie dynamiki) oznaczone jako SUHD.

Z kolei LG zaprezentowało obsługę standardu HDR w swoich najnowszych telewizorach konkurencyjnego standardu OLED 4K.

Podobnie jak z do niedawna promowanym standardem rozdzielczości Ultra HD oraz technologią 3D problemem jest brak odtwarzaczy, tytułów i programów telewizyjnych w standardzie 4K HDR. Co prawda Samsung zaprezentował nowy odtwarzacz Blu-ray Disc Ultra HD UBD-K8500 zdolny do odtwarzania Blu-ray Disc o rozdzielczości 4K z HDR, ale jego premierę rynkową zapowiedziano na kwiecień 2016 roku.

Philips od lat uparcie promuje technologię kolorowego oświetlenia Ambilight LED, montowanego z tyłu telewizorów, dzięki którym w czasie oglądania filmu widać na ścianie poświatę, odpowiadającą kolorystycznie obrazowi na ekranie. Na targach zaprezentowano nową technologię Ambilux. Udoskonalenie polega na zastąpieniu diodowych pasków mikroprojektorami, rzucającymi na ścianę kontury i kolory obrazu, widzianego na ekranie.

Dziwne jest, że promowany na targach standard telewizorów z rozdzielczością 4K przeznaczony dla rynku konsumenckiego nie znajduje swojego odbicia w szerokiej liczbie analogicznych rozwiązań monitorów dla korporacji. Wydaje się, że naturalnym segmentem rynku zainteresowanym takimi rozwiązaniami są graficy, projektanci i architekci.

Zastanawiający jest również regres w dziedzinie tabletów – np. z przeznaczeniem do pracy w systemie ISOF. Nowy tablet Samsunga Galaxy Tab 2 z ekranem Super AMOLED co prawda wygląda świetnie, ale rozdzielczość QXGA (2048 x 1536 pikseli) nie wnosi nowej jakości na rynku.

Prezentowanych było również wiele produktów dla inteligentnego domu.

Jednak oferowane rozwiązania są niedojrzałe. Rozwiązania czujników dla smart home nie są ustandaryzowane, nie współpracują ze sobą i obecnie budowa inteligentnego domu jest dużą uciążliwością.

Ciągle brak jest wygodnego sterowania głosem oraz ujednoliconego standardu komunikacji. Proponowane zarządzanie i programowanie smart home jest zbyt uciążliwe, aby osiągnęło sukces rynkowy i rozpowszechniło się.

Dziwne jest również, że rozwiązania smart home nie były szeroko prezentowane z przeznaczeniem dla inteligentnego biura, gdzie mogłyby przynieść istotne oszczędności i wzrost komfortu pracy.

Wiele firm oferowało inteligentne zegarki, które osiągnęły etap wysmakowanego designu i nie przypominają już plastikowych zabawek dla dzieci. Stoiska prezentacyjne często przypominały gabloty w sklepach jubilerskich.

Niewielka liczba wystawców sprzętu dla kina domowego oraz brak spektakularnych nowinek świadczy wyraźnie, że branża ta w dalszym ciągu pogrążona jest w kryzysie.

Producenci audio promują technologię Dolby Atmos, w której obok odtwarzania standardowych ścieżek 5.1 lub 7.1, system wytwarza dodatkowe ścieżki dźwiękowe dla głośników umieszczonych na suficie lub jako nadstawki na standardowe głośniki i skierowane na sufit.

Odbywa się to kosztem znacznego zwiększenia ilości kabli i dodatkowych głośników w instalacji audio. Ciekawą propozycję w postaci poziomego soundbara YSP-5600 z symulacją przestrzennego dźwięku Atmos przedstawiła firma Yamaha. Pozostaje również problem z niską dostępnością materiałów do emisji w technologii Atmos (podobnie jak w przypadku telewizorów 4K).

Podsumowując tegoroczne targi IFA wydaje się, że olbrzymi szum informacyjny w zakresie telewizorów 4K HDR miał zamaskować bezradność producentów i brak przełomowych innowacji technologicznych przeznaczonych na rynek konsumencki i biznesowy.

26 sierpnia 2015

Nowości w wersji 17.0.3 systemu ISOF

Firma HEUTHES udostępniła klientom do testów kolejną wersję 17.0.3 systemu ISOF na swoim serwerze demonstracyjnym. Użytkownicy będą mogli zgłaszać swoje uwagi, a wersja komercyjna zostanie wdrożona na początku września 2015 r.

W systemie wprowadzono szereg zmian funkcjonalnych. W DMS powstał mechanizm zastępstw pracowników. W wyniku nieobecności pracowników w firmie panuje niezrównoważony stan w zakresie obiegu informacji. Mechanizm obsługi zastępstw przywraca równowagę w tym zakresie zarządzając udostępnianiem i rozdziałem tych dokumentów zastępcom. W systemie możliwe jest wpisanie zastępstwa stałego lub terminowego danej osoby oraz określenie zwierzchnictwa służbowego. W systemie DMS pojawiła się nowa funkcja – Balanser, która zarządza przestrojeniem obiegu dokumentów, udostępnianiem dokumentów zastępcom, bądź też rozdziałem dokumentów pomiędzy wielu zastępców lub grupy osób. Funkcjonalność Balansera pozwala również sprawdzić bieżący stan obecności i zastępstw i zweryfikować czy wszystkie osoby są prawidłowo zastępowane. Za pomocą Balansera można modelować procesy przestrojenia ręcznie lub w określonym czasie dnia z wykorzystaniem szablonów off-line. Ciekawym przykładem zastosowania nowego rozwiązania jest wykorzystanie go w obsłudze poczty elektronicznej. Wdrożony mechanizm jest znacznie bardziej zaawansowany niż obecne w serwerach i programach pocztowych proste przekierowania poczty.

W module Sprzedaż oraz Przelewach modułu Kasa-Bank wprowadzono na formularzach ekranowych nowe oznaczenie pól wymagalnych w postaci czerwonej kreski podkreślenia. Rozwiązanie to wprowadzone po raz pierwszy w poprzedniej wersji systemu w module Magazyn powinno znacznie ułatwić pracę w systemie. HEUTHES pracuje w tym zakresie nad pozostałymi modułami.

Rozszerzono szablony wydruku dokumentów o wersje rosyjskojęzyczne wydruków dokumentów sprzedażowych krajowych i eksportowych.

W Zamówieniach do dostawców wprowadzono możliwość definiowania wielu dat dostaw i ilości na pozycjach zamówienia.

Rozszerzono Raporty magazynowe o filtr „Wycofanych Towarów” i możliwość wielowyboru magazynów podczas przeglądania dokumentów.

W Formularzach wprowadzono nowy typ pola formularza – Projekt (wcześniej nazywany w systemie Okazją).

W module Kasa-Bank wprowadzono możliwość wykonywania przelewów walutowych krajowych i zagranicznych. Możliwy jest eksport przelewów w formacie MT103 (np. Multicash INT wykorzystywany m.in. w home-bankingu ING Banku Śląskiego SA). W kolejnych wersjach planowane jest rozszerzenie listy obsługiwanych formatów wykorzystywanych w innych bankach.

W definicji obiegów wprowadzono funkcję zewnętrzną do ustanawiania w formularzach obsługiwanych w obiegu pól typu data i kwota pieniężna.

Biura Rachunkowe mogą w ramach pakietów Pakiet ISOF BR oraz ISOF BR Mini wykorzystać Inteligentnego Asystenta do szybkiego logowania się do systemów swoich klientów, do których mają zdalny dostęp. Ikonki lub logotypy firm dostępne w wydzielonej sekcji Asystenta ułatwiają szybkie przełączanie się pomiędzy systemami. Można je umieszczać na stałe na pulpicie systemu.

Dodano wykrywanie, podczas logowania się do systemu, trybu zgodności przeglądarki Internet Explorer. Najnowsza odsłona systemu wymaga wersji 8, 9 lub 11. Wersja IE 7 wkrótce trafi na czarną listę przeglądarek niezalecanych do pracy z ISOF. Dodatkowo, przy pracy z Internet Explorer zlikwidowano także konieczność instalowania bibliotek ActiveX-XML.

W ramach wykresu Gantt'a wprowadzono nowy raport umożliwiający jednoczesne wyświetlanie wielu Projektów zgodnie ze zdefiniowanym filtrem.

Nowe funkcjonalności będą dostępne dla użytkowników, wraz z nową wersją systemu, bez dodatkowych opłat we wrześniu tego roku.

19 sierpnia 2015

Nowy typ testów dla ISOF

Firma HEUTHES wdrożyła pod kątem użytkowników systemu ISOF nowy typ testów jakości połączenia sieciowego. W praktyce okazuje się, że przy nieodpowiedniej parametryzacji połączenia sieciowego gubione są pakiety niezbędne do prawidłowego działania systemu ISOF (np. JavaScript). Nowy test opracowany przez HEUTHES sprawdza spójność danych przy dużej ilości przesyłanych plików. Dzięki niemu użytkownik systemu może zweryfikować, czy jego połączenie internetowe jest przystosowane do pracy z ISOF.

Firma sprawdziła m.in. jakość mobilnych połączeń internetowych. Przypadki gubienia pakietów występują gdy operatorzy telekomunikacyjni bądź administratorzy sieci wewnętrznych dyskryminują ruch na łączach.

Nowy test zostanie udostępniony bezpłatnie klientom wraz z wersją 17.0.3 systemu ISOF oraz w systemach bankowych GRYFCARD i MULTICENTAUR w sierpniu 2015 r.

17 sierpnia 2015

Rekordowe wyniki systemu MULTICENTAUR-CFT w niezależnych testach w Londynie

System MULTICENTAUR-CFT firmy HEUTHES, powstały w oparciu o zaimplementowaną, własną technologię HEURISTICS PATTERN FINDER (HPF) i umożliwiający rozpoznawanie obecności w transakcjach finansowych osób, organizacji i państw objętych sankcjami i embargami uzyskał bardzo dobre wyniki w niezależnych testach skuteczności przeprowadzonych w Londynie przez stowarzyszenie SWIFT. Podstawowe miary skuteczności systemu – effectiveness i efficiency – osiągnęły odpowiednio 100% oraz 99,14% i były to najlepsze wyniki spośród systemów poddanych próbie.

MULTICENTAUR-CFT wspierając przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu poprzez parametry konfiguracyjne systemu umożliwia osiągnięcie wymaganej przez bank precyzji wykrywania podejrzanych operacji. Parametry reguł decyzyjnych systemu są tak dobrane aby zminimalizować przypadki „False Negative” (przeoczenie niewłaściwych transakcji), a przypadki „False Positive” (wstępnie wstrzymane poprawne transakcje) były w wymiarze akceptowalnym przez banki.

Obydwa parametry są ze sobą powiązane i służą do wyznaczenia miar jakości systemu decyzyjnego. Zbytnio czuły system generuje dużą ilość błędów „False Positive” – pracochłonnych w dalszej analizie i ocenie zatrzymanych transakcji. Z kolei system o niskiej czułości charakteryzuje się dużą liczbą niebezpiecznych „False Negative”, które oznaczają przeoczenie prawdziwych zagrożeń.

Skuteczność rozpoznania w transakcjach poszukiwanych treści jest powiązana z rodzajem stosowanych algorytmów HPF. System zawiera rozbudowane, dedykowane algorytmy oparte na metodach logiki rozmytej dla poszczególnych typów wyszukiwanych informacji, które uwzględniają m. in.: osoby, firmy, statki, kraje, banki, słowa kluczowe. Rozwiązanie pracuje w trybie on-line, monitorując wszystkie transakcje i umożliwiając przeprowadzenie szeregu operacji z wychwyconymi działaniami. System charakteryzuje się wysoką wydajnością. Podczas projektowania systemu uwzględniono wykorzystanie najnowszych technologii w celu zapewnienia wysokiej skalowalności systemu. Architektura rozwiązania jest niezależna od platformy sprzętowej i może być integrowana z dowolnymi aplikacjami.

Miesięcznik Gazeta Bankowa w konkursie „Hit Roku dla Instytucji Finansowych” wyróżnił w 2015 r. system MULTICENTAUR-CFT tytułem Rekomendacja.

HEUTHES pracuje obecnie nad kolejną wersją systemu i skanowaniem on-line i off-line bankowych baz adresowych w module MULTICENTAUR-CFT. Pierwsze testy wykazują, że wysoka dokładność systemu łączy się skutecznie z wysoką wydajnością.

13 sierpnia 2015

Nowy mechanizm Zastępstw w ISOF

Firma HEUTHES wprowadziła nowy mechanizm zastępstw i balansowania obciążeń do swojego systemu ISOF-DMS, a także do ISOF-WORKFLOW. Dzięki architekturze tych rozwiązań opartej o jeden, centralny algorytm przetwarzania obiegów w standardzie automatu skończonego możliwe było ich łatwe uzupełnienie o obsługę mechanizmu zastępstw pracowników. Dzięki zastępstwom żadna informacja firmowa nie będzie ani przeoczona, ani przeterminowana.

W celu realizacji tej funkcji wprowadzono w module Płace, w danych kadrowych definiowanie zastępców. Możliwe jest wpisanie zastępstwa stałego lub terminowego danej osoby oraz określenie zwierzchnictwa służbowego danej osoby. Każda osoba może mieć kilku zastępców lub może ją zastępować grupa osób.

Oprócz definicji, w module kadrowym istnieje też rejestr zdarzeń związanych z obecnością. Rejestr ten może być zasilany danymi automatycznie z RCP (Rejestru Czasu Pracy) lub z innych systemów HR i zawiera datę oraz ewentualną przyczynę nieobecności. Rejestr jest wykorzystywany do przestrojenia obiegu dokumentów w taki sposób aby mieli do nich dostęp zastępcy. W małych firmach rejestr może być prowadzony ręcznie.

W systemie DMS pojawiła się nowa funkcja – Balanser, która zarządza przestrojeniem obiegu dokumentów, udostępnianiem dokumentów zastępcom, bądź też rozdziałem dokumentów pomiędzy wielu zastępców lub grupy osób.

Funkcjonalność Balansera pozwala również sprawdzić bieżący stan obecności i zastępstw i zweryfikować czy wszystkie osoby są prawidłowo zastępowane. Za pomocą Balansera można modelować procesy przestrojenia ręcznie lub w określonym czasie dnia z wykorzystaniem szablonów off-line.

Funkcję Balansera można również uruchomić wewnątrz obiegu, za pomocą tzw. funkcji wbudowanej. Obieg skutkuje wtedy zastępstwami zgodnie z regułami przypisanymi do obiegu.

Ciekawym przykładem zastosowania nowego rozwiązania jest wykorzystanie go w obsłudze poczty elektronicznej w module DMS, który e-mail traktuje jak każdy inny dokument elektroniczny. Dzięki temu uzyskuje się pewność, że ważne emaile dotrą na czas do osób, które muszą je w sprawny sposób obsłużyć. Wdrożony mechanizm jest znacznie bardziej zaawansowany niż obecne w serwerach i programach pocztowych proste przekierowania poczty.

Osoba i jej zastępca mogą sprawdzić szczegółowo historię danej poczty i dokumentów oraz prześledzić działania użytkowników i ich zastępców.

Mechanizm balansowania znajdzie również zastosowanie w przedsiębiorstwach, w których przetwarzanych jest wiele dokumentów, w relatywnie krótkim przedziale czasowym np. ubezpieczalniach. Nowa funkcjonalność pozwala na przekierowanie wniosków ubezpieczeniowych przypisanych nieobecnym pracownikom do innych osób z uwzględnieniem liczby już obsługiwanych dokumentów. Balansowanie umożliwia automatyczne rozdzielenie dokumentów na wielu pracowników, unikając w ten sposób przekierowania wszystkich dokumentów do jednego zastępcy.

Zastępstwa mogą być zintegrowane z innymi systemami HR i RCP w trybie online (Web Services) lub wsadowym.

Nowa funkcjonalność zastępstw będzie dostępna w ramach modułów DMS i Płace w systemie ISOF oraz ISOF-WORKFLOW Premium wraz z nową wersją 17.0.3 w sierpniu 2015 r. Użytkownicy ISOF otrzymują nowe wersje systemu bez dodatkowych opłat.

12 sierpnia 2015

ISOF w systemie Windows 10 obecnie w Firefox 39 i Internet Explorer 11

HEUTHES od dłuższego czasu testował wersję przedprodukcyjną systemu Windows 10 jako platformę dla systemu ISOF. Ukazanie się ostatecznej wersji tego systemu zmusiło firmę HEUTHES do wydania komunikatu nie zalecającego jej obecnie do pracy z ISOF.

HEUTHES jest zdziwiony faktem, że co prawda w finalnej wersji beta Windows 10 system ISOF pracował poprawnie, jednak w wersji ostatecznie wypuszczonej na rynek działanie ISOF w najnowszych wersjach przeglądarek Chrome i Microsoft Edge nie jest stabilne.

Zarówno przeglądarka Microsft Edge, jak i Chrome 44 nie obsługują stosowanego w ISOF systemu zabezpieczeń związanych z kryptografią i certyfikatami. Z tego powodu nie mogą być jak na razie stosowane do pracy z ISOF. HEUTHES zgłasza błędy producentom przeglądarek i oczekuje, że wkrótce poprawią oni swoje aplikacje.

W chwili obecnej firma HEUTHES rekomenduje użytkownikom systemu ISOF pracującym w systemie Windows 10 najnowszą, stabilną wersję 39. Firefoxa i przeglądarkę Internet Explorer 11. Równolegle trwają testy poprawności wersji 40 beta Firefox, której upublicznienie jest planowane niebawem.

10 sierpnia 2015

Google ogranicza XSL w przeglądarce Chrome

Firma Google udostępniła użytkownikom nową, 44. wersję swojej przeglądarki internetowej Chrome. HEUTHES z przykrością i rozczarowaniem odnotowuje fakt, że stanowi ona kontynuację wcześniejszej strategii rozwojowej, która utrudnia życie wszystkim, którzy wykorzystują przeglądarkę Google do zastosowań biznesowych. Najpoważniejszym, fatalnym wręcz błędem najnowszej wersji jest sposób obsługi dokumentów XML przekształcanych przez transformaty XSL. Błąd polega na tym, że dokumenty osadzone w ramkach, generowane automatycznie z użyciem XSLT nie są widoczne w przeglądarce. HEUTHES zgłosił już ten błąd oficjalnie na forum deweloperów Google Chrome (Issue 513168).

Wykorzystując pozycję rynkowego lidera, Google narzuca innym swoje uciążliwe pomysły. Wpisuje się to w długą listę błędów i utrudnień, które od kilku lat Google funduje producentom aplikacji internetowych. Swoiste apogeum w tym zakresie nastąpiło w ubiegłym roku, kiedy to doszło do usunięcia funkcjonalności związanej z oknami modalnymi (pisaliśmy o tym w newsie 10.09.2014 r.) niezwykle potrzebnymi w aplikacjach internetowych i zatwierdzonych przez organizację W3C. O innych błędach Google Chrome firma HEUTHES informowała 7.5.2013, 8.5.2012 i 11.11.2010 r.

Ograniczenie nałożone na XSL to kolejny krok deweloperów Chrome, który utrudnia komfort pracy twórcom złożonych aplikacji biznesowych. Oczywiście HEUTHES bez problemu poradził sobie z tą "niedoróbką", opracowując specjalną nakładkę, która rozwiązuje problem dokumentów XSL w systemie ISOF. HEUTHES niepokoi jednak skala błędów pojawiających się w kolejnych wersjach Google Chrome, co podważa zaufanie klientów biznesowych.

Na szczęście twórcy przeglądarki Firefox prezentują zupełnie inne podejście do rozwoju swojego narzędzia i tam podobne błędy nie występują. Stabilność i przewidywalność rozwoju przeglądarki Firefox oraz łatwość jej użycia sprawia, że HEUTHES rekomenduje ją do używania w swoich aplikacjach internetowych bez zastrzeżeń.

Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›