Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  

27 grudnia 2011

Rozbudowa Raportów systemu FK w ISOF

Firma HEUTHES wprowadzi w nowej wersji 12 systemu ISOF istotne zmiany w module Raportów systemu FK. O innych zmianach pisaliśmy w newsie z 21 grudnia 2011 r.

Funkcja Deklaracje w Zakładce Raport Aktualność Danych w systemie FK zapewnia mechanizm kontroli deklaracji podatkowych. Obejmuje on dokumenty sprzedażowe, zakupowe, wyciągi bankowe i deklaracje podatkowe VAT-7, VAT-UE, PIT5L. Funkcja ta pokazuje status deklaracji od wystawienia i zatwierdzenia aż do rozliczenia. W modułach wystawiających deklaracje znajdują się funkcje służące do obsługi statusów zarówno w sposób automatyczny w zakresie parowania ich z deklaracjami, jak i ręczny. W module Rozrachunki - Wyciągi Bankowe dodano parowanie z deklaracją podatkową co zmienia jej status na rozliczona. Funkcja Deklaracje jest przydatna zarówno firmom, jak i Biurom Rachunkowym, które automatycznie mogą sprawdzić czy odpowiednie deklaracje są utworzone i rozliczone.

Dzięki mechanizmowi szablonów offline Biura Rachunkowe mogą wygenerować raporty u poszczególnych klientów i przesłać je do swojego systemu zarządzania aby zbudować kokpit menedżerski z informacjami o statusach deklaracji i konieczności wygenerowania poszczególnych dokumentów dla klientów.

W Monitorze Księgowego pojawi się nowa funkcja Statystyki FK. Dzięki niej Biura Rachunkowe mogą sprawdzić jaka ilość dekretów księgowych przypada na obsługiwaną firmę, ile z nich i jakich zostało wystawionych przez poszczególnych pracowników w różnych przedziałach czasowych. Jest to pomocne w analizie nakładów pracy poniesionych przez pracownika Biura Rachunkowego lub na poszczególnych klientów Biura.

Dzięki mechanizmowi schematów dekretacji praca w systemie FK jest bardzo komfortowa. Po zdefiniowaniu schematów dekretacji dla wszystkich dokumentów podlegających księgowaniu, przy wdrożeniu systemu, mogą być one następnie automatycznie dekretowane. Jedna osoba w dziale księgowym może obsłużyć tysiące dokumentów. Podobnie w Biurach Rachunkowych obsługujących setki firm.

O skuteczności mechanizmu schematów świadczy fakt, że w firmie z 1500 dokumentami sprzedażowymi i 850 zakupowymi w ciągu roku odnotowano konieczność tylko 59 księgowań ręcznych. Według HEUTHES zaledwie około 1% księgowań wymaga obsługi ręcznej.

Nowe rozwiązania będzie można wypróbować na wersji demonstracyjnej systemu od 27 grudnia 2011 r. Następnie zostaną udostępnione bez opłat wszystkim klientom wraz z kolejną - 12 wersją ISOF na początku stycznia 2012 r.

23 grudnia 2011

Elastyczne Prognozowanie Sprzedaży w ISOF

Firma HEUTHES prowadzi zaawansowane prace nad wdrożeniem w CRM Sprzedażowym możliwości prognozowania sprzedaży i oceny stopnia jej realizacji bez konieczności dołączania do Okazji dokumentów ISOF takich jak Faktury Sprzedażowe i Faktury Zakupowe. Dzięki temu firmy, które pracują w innych systemach ERP i nie wystawiają dokumentów sprzedażowych i zakupowych w ISOF będą mogły korzystać z zaawansowanego mechanizmu prognozowania sprzedaży (ang. Forecast).

Nowością będzie również możliwość określania przez użytkowników w harmonogramie Okazji wartości zrealizowanych Faktur Sprzedażowych i Zakupowych, Delegacji oraz Zadań i Kosztów Innych. Z kolei dzięki raportom w module CRM Sprzedażowy będzie można uzyskać między innymi informację o prognozowanej wartości przyszłej sprzedaży oraz o bilansie działań podejmowanych z danym klientem lub w ramach określonej kampanii.

Klienci będą mogli wybrać źródło danych do tworzenia prognoz na etapie parametryzacji systemu, decydując czy będą one oparte o dokumenty wewnętrzne ISOF czy też o informacje wprowadzane przez użytkownika.

W dalszej perspektywie będzie możliwy import danych z innych systemów ERP. Nowa metodyka pracy zostanie również wykorzystana w ISOF-Workflow, który jest systemem łączącym funkcjonalności modułów DMS i CRM.

Rozwiązanie zostanie udostępnione klientom w I kw. 2012 r.

22 grudnia 2011

Tytuł "Efektywna Firma 2010" dla HEUTHES

HEUTHES został laureatem rankingu "Efektywna Firma 2010". Konkurs przeprowadzony wśród firm branży informatycznej został przygotowany przez Wywiadownię Gospodarczą InfoCredit na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

W rankingu "Efektywna Firma 2010" klasyfikacji poddano przedsiębiorstwa, w których trzyletnia średnia stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych w latach 2007-2009 kształtowała się na poziomie powyżej 5 procent. Firma HEUTHES zajęła 42 pozycję (spośród 210 zakwalifikowanych i 264 audytowanych ogółem) z wynikiem 22,47%.

Zobacz inne nagrody i wyróżnienia firmy HEUTHES.

21 grudnia 2011

Nowa 12 wersja systemu ISOF

Firma HEUTHES zamierza wkrótce wdrożyć dla klientów 12 wersję ISOF. Najważniejsze modyfikacje dotyczą wprowadzenia istotnych zmian w interfejsie systemu i w funkcjonalności modułów.

Każdy użytkownik będzie mógł dopasować wygląd ISOF do swoich preferencji włączając odpowiednią tzw. "skórkę" interfejsu zgodną z własnymi upodobaniami kolorystycznymi. Równolegle wprowadzone zostanie ujednolicenie interfejsu w kolejnych modułach obejmujące: Środki Trwałe, Raporty Zamówień, Oferty i Zgłoszenia Serwisowe, Bazę Marketingową, Cenniki, Umowy, Urządzenia i Windykację Należności. Wprowadzane zmiany są kolejnym etapem wdrażanej od 2009 r. przez HEUTHES strategii face liftingu ISOF (pisaliśmy o tym w newsie z 4.6.2009), która powoduje, że system jest bardziej przyjazny dla użytkowników.

Wersja 12 przyniesie również szereg zmian funkcjonalnych. Najważniejsza z nich to możliwość wystawiania, wysyłania i obsługi faktur elektronicznych w PDF (pisaliśmy o tym w newsie z 16.11.2011) z obsługą podpisu cyfrowego, tzw. "pieczęci firmowej". Usprawniona zostanie również wielowalutowość poprzez rozbudowę raportów w analizach zakupów i w zestawieniach dokumentów. Kolejne zmiany to dalsze usprawnienia mechanizmu zdalnego logowania stosowanego w biurach rachunkowych i grupach firm.

Nowe rozwiązania będzie można wypróbować na demo systemu od 27 grudnia 2011 r. Następnie zostaną udostępnione wszystkim klientom wraz z kolejną - 12 wersją ISOF na początku stycznia 2012 r.

20 grudnia 2011

Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy wszystkim Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia...
więcej...

12 grudnia 2011

HEUTHES Gepardem Biznesu 2010

HEUTHES został uhonorowany tytułem Gepard Biznesu 2010. Zestawienie tworzone jest przez Magazyn Przedsiębiorców "Europejska Firma" na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego za lata 2008-2010. Wynika z nich, że HEUTHES rozwija się dynamicznie i szybko rośnie jego wartość rynkowa. Za wspomniane lata wartość rynkowa HEUTHES wzrosła o 157% co dało firmie 53 miejsce w rankingu, wśród 264 notowanych w branży informatycznej. Wskaźnik wartości rynkowej ilustruje ile warta byłaby firma, gdyby jej akcje notowane były na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zobacz inne nagrody i wyróżnienia firmy HEUTHES.

7 grudnia 2011

Jednokrotne uwierzytelnianie w ISOF

Firma HEUTHES prowadzi testy kolejnej wersji mechanizmu jednokrotnego uwierzytelniania użytkowników w ISOF. Pierwsza generacja została udostępniona klientom wraz z wersją 11.8.2 systemu w listopadzie 2011 r. W najbliższym czasie mechanizm ten zostanie wprowadzony na potrzeby Działu Wdrożeń HEUTHES. Każda firma pracująca w SaaS w systemie ISOF znajduje się bowiem pod indywidualną opieką pracownika tego działu. Nowe rozwiązanie skraca czas reakcji pracowników HEUTHES na zgłoszenia klientów dotyczące pracy w systemie. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom kryptograficznym możliwe jest, za zgodą firmy użytkującej ISOF, bezpieczne logowanie, parametryzacja czy testowanie przez pracowników HEUTHES. Wszystko to przy znacznie zmniejszonym poziomie uciążliwości jednoczesnej pracy z setkami systemów klientów.

W chwili obecnej jednokrotne logowanie już mogą wykorzystywać biura rachunkowe i przedsiębiorstwa wielopodmiotowe. Umożliwia to biurom rachunkowym łatwiejszą obsługę dużej liczby małych podmiotów gospodarczych. Biura rachunkowe obsługujące rozliczenia wielu firm mogą logować się do ISOF jednokrotnie i jednym kliknięciem przełączać się pomiędzy systemami swoich klientów, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zróżnicowanych poziomów uprawnień.

Unikalną cechą ISOF jest możliwość równoczesnej pracy w systemie przedsiębiorstwa i obsługującego go biura rachunkowego przez Internet w przeglądarce. Firmy mogą zdalnie wprowadzać dokumenty (np. faktury), które są później dekretowane przez biuro lub elektronicznie wysyłać dokumenty do zaksięgowania. Biura mogą udostępniać obsługiwanym firmom automatycznie generowane raporty. Klienci mogą je odbierać pocztą elektroniczną lub odczytywać po zalogowaniu do ISOF w module DMS lub Centrum Dowodzenia, a w przyszłości w nowo budowanym Portalu Dokumentowym, nawet bez uruchamiania modułu księgowego. Z drugiej strony firmy mogą regulować uprawnienia dostępu do posiadanego systemu obsługującym je biurom.

Nowa wersja zostanie udostępniona klientom na początku 2012 r.

1 grudnia 2011

HEUTHES na konferencji Systemy dla Przedsiębiorstw GigaCon 2011

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji "Systemy dla Przedsiębiorstw GigaCon 2011", która odbędzie się w dniu 1 grudnia br. w Warszawie w Hotelu Courtyard. Konferencja przeznaczona jest dla osób odpowiedzialnych za selekcję oraz zakup nowych produktów i technologii, projektowanie, budowę i rozwój systemów teleinformatycznych - szefów działów informatyki, kierowników projektów, pracowników działów integracji, projektantów, inżynierów systemowych oraz szerokiego kręgu firm z branży informatycznej, bankowej i finansowej, przemysłu, telekomunikacji, ubezpieczeń oraz administracji.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

 • Rozwiązania wspomagające pracę małych i średnich firm.
 • Systemy zarządzania przedsiębiorstwem (ERP/MRP II).
 • Systemy CRM.
 • Zarządzania obiegiem informacji.
 • Przetwarzanie danych, hurtownie danych – platformy i aplikacje.
 • Integracja nowoczesnych usług telekomunikacyjnych i informatycznych.
 • Rozwiązanie internetowe/intranetowe.
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych.
 • Zarządzanie zasobami – HRMS Systems.
 • Mobilne systemy dla przedsiębiorstw.
 • Oprogramowanie dla biur księgowych i doradców podatkowych.

Szczególnie zapraszamy na wykład pt. "Efektywne zarządzanie firmą na przykładzie systemu ISOF", który o godz. 12.00 wygłosi zastępca dyrektora handlowego HEUTHES, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji o konferencji można uzyskać na stronie: http://gigacon.org/sdp_warszawa_2011

Zapraszamy!

23 listopada 2011

IX miejsce HEUTHES w rankingu IT@BANK 2011

Rozstrzygnięto doroczny ranking „Miesięcznika Finansowego BANK" skupiający najlepsze firmy informatyczne specjalizujące się w rozwiązaniach dla bankowości oraz branży finansowej. Była to już 6. edycja rankingu, tradycyjnie organizowanego przez redakcję "Miesięcznika Finansowego Bank", wydawanego przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Sporządzono go na podstawie ankiet przygotowanych specjalnie przez analityków rynku bankowego.

W rankingu IT@BANK 2011 firma HEUTHES zajęła:

 • 9 miejsce w podrankingu "Efektywność",
 • 13 miejsce w "Zestawieniu głównym firm informatycznych pracujących na potrzeby sektora finansowego i instytucji publicznych",
 • 16 miejsce w podrankingu "Pozycja firm w sektorze finansowym",
 • 37 miejsce w kategorii "Potencjał rozwojowy".

Wysokie pozycje zajmowane przez HEUTHES w kolejnych zestawieniach za ostatnie lata 2008-2011 potwierdzają to, że strategia rozwoju systemów informatycznych dla sektora finansowego, obrana kilkanaście lat temu przez zarząd firmy była słuszna i efektywna. Opiera się ona na koncepcji budowy aplikacji w oparciu o własne, wysokozaawansowane technologie. Do najważniejszych należą Client-Web-Server i HDB. Obecnie najważniejsze systemy informatyczne firmy to MULTICENTAUR, GRYFCARD, ISOF-Workflow oraz rozwiązanie ERP/CRM/DMS dla przedsiębiorstw dostępne zarówno w trybie SaaS, jak i licencji o nazwie ISOF.

18 listopada 2011

ISOF w SaaS szybszy niż systemy instalowane lokalnie

Firma HEUTHES przeprowadza zmiany w Data Center systemu ISOF obejmujące nową konfigurację serwerów, aktualizację oprogramowania systemowego i bazy danych. W efekcie spowodowały one znaczny wzrost szybkości przetwarzania danych. Umożliwia to modyfikację wewnętrznych parametrów SLA (ang. Service Level Agreement), które gwarantują świadczenie przez HEUTHES wysokiego poziomu usług w SaaS.

Aktualnie średni czas wystawienia faktur wynosi 0,7 sekundy dla 99% przypadków. Mediana czasu wystawienia pojedynczej faktury obniżona została do 0,5 sekundy (obniżka o 66%).

HEUTHES doskonaląc SLA przyjął pewne parametry za uciążliwe dla klientów. Przykładem jest czas wystawiania niektórych faktur z dużą liczbą pozycji. Jeżeli przekraczał on 20 sekund było to uznawane za działanie nieprawidłowe i podlegało dokładnej analizie. Dzięki nowej konfiguracji udało się go zmniejszyć ponad dwukrotnie, a liczbę wystąpienia takich przypadków zredukowano o rząd wielkości do pomijalnie małego 0,5 promila dla próby losowej 20 tys faktur.

Analiza statystyczna wykazuje, że serwery w Data Center systemu ISOF mają duży zapas mocy obliczeniowych. Przykładowe zwiększenie ilości wystawianych w danym dniu faktur o 1 tys. wydłuża średni czas ich przetwarzania o zaledwie 0,5 sekundy. ISOF jest pierwszym na rynku systemem ERP w SaaS w którym prowadzi się zaawansowaną analizę statystyczną interakcyjności systemu i który dzięki technologii Client-Web-Server pracując w środowisku chmurowym oferuje pracę w systemie szybszą niż wiele rozwiązań Client-Server instalowanych lokalnie.

Dalszy etap modernizacji przewidziano na grudzień 2011 r. Obejmie ona wprowadzenie najnowszych serwerów opartych o procesory AMD Opteron (Interlagos), które poprawią znacznie czasy przetwarzania po raz kolejny mimo, że już obecnie są zadowalające.

16 listopada 2011

Elektroniczne faktury w ISOF

Firma HEUTHES prowadzi zaawansowane prace nad wdrożeniem w systemie ISOF faktur elektronicznych w formacie PDF i EDI/XML. Projekt dotyczy obsługi trzech powiązanych sfer. Pierwsza z nich to realizowany w systemie proces wystawiania i wysyłania faktur pocztą elektroniczną. Druga to wdrożenie wsparcia procesu biznesowego towarzyszącego wprowadzaniu faktur elektronicznych - obsługi zgód. Trzecia dotyczy infrastruktury technologicznej dla firm, które zechcą wysyłać faktury zgodnie z prawem i archiwizować je w systemie przez odpowiedni okres czasu wymuszony przepisami.

W kartotekach kontrahentów została wprowadzona rejestracja zgód i przy wysyłce poczty elektronicznej z fakturami system podpowiada właściwy adres. Jeżeli klient odeśle potwierdzenie odbioru faktury jest ono integrowane z przesyłką źródłową. HEUTHES wprowadził taką metodę pomimo tego, że wysyłanie potwierdzeń jest zdarzeniem opcjonalnym co powoduje, że nie jest to rozwiązanie pewne dla wysyłającego. Użytkownicy będą mieli możliwość wyboru czy faktura ma być wysyłana w formacie PDF czy XML właściwym dla EDI. W zależności od ilości wysyłanych faktur będzie można ustalić archiwizowanie ich w folderach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych.

Od dawna w ISOF funkcjonują faktury zakupowe i sprzedażowe w postaci dokumentów własnych systemu. Dodatkowo firmy skanują do DMS faktury zakupowe i dołączają je do ich odpowiedników w systemie. Dzięki temu skraca się czas wyszukiwania dokumentów źródłowych i ułatwiony zostaje proces archiwizowania. Analogicznie do funkcjonujących w ISOF obiegów obsługi faktur zakupowych zbudowane zostaną rozwiązania dla dokumentów sprzedażowych, które utworzą elektroniczne archiwum tych faktur.

HEUTHES planuje także wdrożenie tzw. cyfrowej pieczęci firmowej, będącej odmianą podpisu cyfrowego i zapewniającej nienaruszalność i niezaprzeczalność faktur. Proces wdrożenia faktur elektronicznych w ISOF zostanie wsparty przez HEUTHES przygotowywanym również serwisem internetowym i szkoleniami dotyczącymi tej tematyki. Klientom zostaną udostępnione również obiegi i formularze DMS do wsparcia procedur biznesowych, np. uzyskiwania zgód.

W tej chwili trwają testy pilotażowe u kilku dużych klientów. Nowe rozwiązanie zostanie udostępnione wszystkim użytkownikom ISOF w I kw. 2012 r.

7 listopada 2011

Nowa wersja 11.8.2 systemu ISOF

Firma HEUTHES wprowadziła w listopadzie 2011 r. nową wersję 11.8.2 systemu ISOF. Najważniejsze modyfikacje wprowadzone zostały w modułach: FK, Zamówienia, Sprzedaż, Oferty, CRM Sprzedażowy, Kasa-Bank.

Największą zmianą w systemie jest wprowadzenie w Raporcie Aktualność Danych w systemie FK mechanizmu kontroli deklaracji podatkowych. Dotychczas obejmował on dokumenty sprzedażowe, zakupowe i wyciągi bankowe. Obecnie dodano kontrolę deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-UE, PIT5L. Raport pokazuje status deklaracji od wystawienia i zatwierdzenia aż do rozliczenia (dla VAT-7). Dane te można wyświetlać wprost w kokpitach menadżerskich. W modułach wystawiających deklaracje pojawiły się nowe funkcje służące do obsługi statusów zarówno w sposób automatyczny w zakresie parowania ich z deklaracjami, jak i ręczny.

Rozbudowa FK jest przydatna zarówno firmom, jak i Biurom Rachunkowym, które automatycznie będą mogły sprawdzić czy odpowiednie deklaracje są zatwierdzone i rozliczone. W dalszej kolejności Raport Aktualność Danych będzie rozszerzony o moduł statystyk. Dzięki niemu firmy i Biura Rachunkowe będą mogły sprawdzić ile i jakich dokumentów zostało wystawionych w czasie. Będzie to pomocne w analizie nakładów pracy poniesionych przez pracownika lub klienta Biura Rachunkowego.

Inne zmiany w modułach

W Zamówieniach wprowadzono automatyczną blokadę ZDW na całość zamówienia oraz nowe filtry w dokumencie ZK z możliwością sprawdzenia realizacji w innych magazynach. W Sprzedaży dołączona została do faktur informacja o niespłaconych należnościach kontrahenta oraz obsługa Rachunku sprzedaży wystawianego w imieniu kontrahenta. W Ofertach przebudowano interfejs użytkownika w zakresie menu, paska narzędziowego i menu kontekstowego. Wprowadzono możliwość wystawiania Ofert i dokumentów ZD, ZK, WZ, FS z pozycji harmonogramu Okazji w CRM Sprzedażowy. W module Kasa-Bank przygotowano nowy wydruk szablonu przelewu zgodny ze wzorem ustalanym przez administratora system.

Jednocześnie HEUTHES prowadzi intensywne prace nad przygotowaniem ISOF do wprowadzenia 12. wersji systemu, w której wprowadzony zostanie nowy wygląd interfejsu. Każdy użytkownik będzie mógł zmienić jego wygląd włączając odpowiednią skórkę interfejsu zgodną z własnymi upodobaniami kolorystycznymi. Ujednolicenie interfejsu obejmie również sprzężony z ISOF internetowy Portal serwisowy. Obok dopasowania systemu do nowej wizualizacji wprowadzonych zostanie szereg zmian funkcjonalnych, które obejmą m.in. wprowadzenie dedykowanego biurom rachunkowym mechanizmu jednokrotnego logowania, faktury elektroniczne oraz rozbudowę mechanizmu "drag and drop".

HEUTHES planuje udostępnienie klientom 12. wersji do końca 2011 r. System ISOF jest oparty o technologię chmurową Client-Web-Server (ang. Cloud Computing), która jest rozwijana przez firmę od 1995 r. i szeroko stosowana w ISOF i systemach bankowych.

31 października 2011

Nowy portal dokumentowy w ISOF

Firma HEUTHES rozpoczęła prace badawczo-rozwojowe nad nowym Portalem Dokumentowym, który będzie uzupełniał DMS. Dzięki niemu będzie możliwe bezproblemowe udostępnianie przez Internet dokumentów modułu DMS systemu ISOF oraz ISOF-Workflow użytkownikom niebędącym pracownikami firmy. W Portalu oprócz "klasycznych" dokumentów elektronicznych utworzonych za pomocą edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych będzie można udostępniać również zdefiniowane w DMS formularze wraz z dołączonymi do nich załącznikami.

Operator portalu będzie mógł korzystać z zalet i możliwości DMS. Można do nich zaliczyć bardzo łatwe, samodzielne definiowanie skomplikowanych, wielopoziomowych formularzy i ich obiegów wprost przez przeglądarkę WWW. Obiegi można korygować i udoskonalać nawet w trakcie pracy. Inne cechy to sterowanie obiegami z przenoszeniem dokumentów między uczestnikami przepływu pracy, wielokryterialne wyszukiwanie, ochrona i różnicowanie dostępu zarówno na poziomie dokumentu, jak i pól formularzy.

Nowe rozwiązanie przypomina Portal Serwisowy (który w najbliższym czasie zostanie udostępniony z nową wizualizacją interfejsu). Jak przewiduje HEUTHES głównym polem stosowania będzie zaawansowane komunikowanie z klientami za pomocą formularzy i załączników. Jest to szczególnie przydatne dla towarzystw ubezpieczeniowych, w obsłudze reklamacji, zapytań ofertowych, realizowania konkursów ofert oraz spraw w urzędach.

Portal dokumentowy zostanie udostępniony klientom na przełomie 2011 i 2012 r. Jego ceny będą zbliżone do niskiego poziomu opłat za Portal Serwisowy i znacznie niższe niż dostęp do DMS.

25 października 2011

Drag and drop 2.0 w ISOF

Firma HEUTHES zakończyła prace badawczo-rozwojowe nad rozszerzeniem mechanizmu "przeciągnij i upuść" (ang. drag and drop) w module DMS systemu ISOF. Nowe funkcje pozwalają m.in. na przenoszenia obszarów czyli ich wzajemne zagnieżdżanie oraz przenoszenie dokumentów wewnątrz drzewa DMS i wprost do obszaru roboczego.

Warto przypomnieć, że "przeciągnij i upuść" umożliwia wygodne umieszczanie i przenoszenie dokumentów pomiędzy folderami drzewa DMS w przeglądarce a dyskiem twardym stacji roboczej użytkownika. Rozwiązanie jest szczególnie przydatne do łatwego pobierania na lokalny dysk plików, które po edycji w szybki sposób można umieścić jako nowe wersje z powrotem w DMS.

Drag and drop 2.0 zostanie udostępnione użytkownikom wraz z nową wersja 11.8.3 systemu ISOF w listopadzie 2011 r. Szczegółowa prezentacja możliwości i pracy z nowym mechanizmem jest dostępna w filmie na stronie www.isof.pl/filmy/draganddrop.htm (3:30 min., prosimy włączyć głośniki).

19 października 2011

SPDY w ISOF

Firma HEUTHES rozpoczęła prace nad asymilacją technologii SPDY na potrzeby systemu ISOF. Technologia ta opracowana przez Google i zaimplementowana w przeglądarce Chrome i serwerach aplikacji Google znacznie przyspiesza pracę w trybie Client-Web-Server (Cloud Computing).

SPDY funkcjonuje jako rozszerzenie HTTP. Zastępując te metody i nagłówki, które są odpowiedzialne za zarządzanie połączeniami oraz formaty transferu danych. Umożliwia uruchomienie nieograniczonej liczby połączeń, pozwala ustalać priorytety i blokować żądania w razie przeciążenia danego kanału, kompresuje nagłówki i transportuje dane przez TLS/SSL.

Według Google czas ładowania stron przy wykorzystaniu nowego protokołu może zmniejszyć się nawet o blisko 64%. Pierwsze testy SPDY w ISOF są zachęcające. Uzyskano przyspieszenie działania systemu o 50% przy stosunkowo niewielkim wzroście zapotrzebowania na moc obliczeniową serwerów WWW. Przyjmując, że Chrome jest dwukrotnie szybszy niż pozostałe przeglądarki, łącznie daje to wzrost o 200% szybkości pracy aplikacji w Chrome w porównaniu z Internet Explorer i Firefox. Można to porównać do bezkosztowego podniesienia wydajności komputera użytkownika poprzez wymianę procesora taktowanego częstotliwością 1,5 GHz na 4,5 GHz.

Decyzja HEUTHES została podjęta po tym, jak fundacja Mozilla ujawniła, że prowadzi zaawansowane prace nad implementacją SPDY w przeglądarce Firefox (być może wprowadzi ją w wersji 10). Oznaczałoby to, że wkrótce ponad 56% pracujących w systemie ISOF (opierając się na zestawieniu popularności przeglądarek użytkowników) uzyska dostęp do tej nowej technologii. Mamy nadzieję, że razem z wejściem SPDY na rynek HEUTHES będzie przygotowany do jej użycia. Szkoda, że zajmujący 37% rynku Microsoft jest tak opóźniony z przeglądarką Internet Explorer.

HEUTHES planuje do końca 2011 r. prowadzić testy wydajnościowe i zgodności ISOF z nową technologią. Na przełomie 2011 i 2012 r. spodziewane jest uzupełnienie serwerów w Data Center ISOF o obsługę nowej technologii. Na stacjach roboczych użytkowników systemu nie będzie potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych czynności.

Tagi:
6 października 2011

HEUTHES na konferencji CRM GIGACON 2011

Firma HEUTHES weźmie aktywny udział w VIII edycji konferencji CRM GigaCon, która odbędzie się w dniu 11 października 2011 r. we Wrocławiu w Hotelu Orbis (ul. Powstańców Śląskich 7).

Spotkanie poświęcone będzie najnowszym rozwiązaniom, usprawniającym działania przedsiębiorstw w aspekcie utrzymania i rozwoju kontaktów z klientami. Uczestnicy spotkania będą mogli posłuchać wykładów, a występujące firmy zademonstrują zalety i możliwości promowanych narzędzi oraz specyficzne know-how w zakresie Customer Relationship Management.

Główne tematy konferencji to:

 • zarządzanie projektami CRM,
 • integracja systemów CRM i ERP,
 • obsługa klienta, komunikacja i budowanie lojalności,
 • e-business, e-commerce,
 • outsourcing CRM,
 • zarządzanie aplikacjami, Back Office, Front Office, EAI,
 • mobilny CRM.

Konferencja jest skierowana do:

 • kierowników działów marketingu i sprzedaży, dyrektorów handlowych,
 • osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną i marketingową,
 • kierowników działów obsługi i kontaktu z klientem,
 • analityków danych o klientach oraz sprzedaży,
 • osób odpowiedzialnych za rozwój i informatyzację firm, a także selekcję i dobór rozwiązań informatycznych,
 • administratorów sieci, inżynierów systemowych i integratorów, osób zajmujących się analizą wdrożeniową systemów klasy CRM.

Zachęcamy do odwiedzenia stoiska informacyjnego firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „System CRM - sposób na zwiększenie sprzedaży i ograniczenie kosztów”, który o godz. 11.35 wygłosi zastępca dyrektora handlowego Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszystkie informacje na temat CRM GigaCon 2011 dostępne są pod adresem: http://gigacon.org/crm

Zapraszamy!

5 października 2011

Wszyscy klienci ISOF w PostgreSQL 9.0

Firma HEUTHES zakończyła prace nad implementacją 9. wersji bazy danych PostgreSQL w systemie ISOF (o prowadzonych pracach pisaliśmy w newsie z 15 lutego 2011). Zmiana wersji bazy danych była dużym przedsięwzięciem logistycznym biorąc pod uwagę stale wzrastającą ilość klientów ISOF i konieczność przeprowadzenia migracji w sposób nieodczuwalny dla użytkowników.

Wdrożenie było podzielone na etapy. Pierwszy z nich polegał na wprowadzeniu zmian w ISOF w celu doprowadzenia do zgodności z PostgreSQL 9.0. W drugim, system wdrożono pilotażowo w kilku dużych instalacjach. Obecnie zakończono ostatni etap w trakcie którego nastąpiła migracja wszystkich klientów do nowej bazy danych.

Testy wydajnościowe pracy ISOF z nową bazą, jak również z wprowadzoną równolegle w serwerach systemu technologią UNSYSTOR (ang. Unsymmetrical Storage) zwiększającą ich wydajność (pisaliśmy o tym w newsie z 14.4.2011) oraz ze zmianami w konfiguracji serwerów wykazują 50% przyspieszenie ISOF. Najciekawszą funkcją, którą wprowadza nowa baza danych jest ulepszony system replikacji zawierający funkcje Hot Standby i Streaming Replication. Replikacja oparta jest o mechanizm Point-in-Time Recovery (PITR) i wykorzystuje stosowane do obsługi transakcji rejestrowanie zapisów z wyprzedzeniem (Write Ahead Logging).

Wprowadzenie dziewiątej wersji PostgreSQL umożliwi również wprowadzenie wkrótce dostępu do ośrodka zapasowego ISOF w trybie tylko do odczytu R2O (pisaliśmy o tym w newsie z 5.7.2011). Dzięki temu klienci będą mogli sprawdzać w czasie rzeczywistym działanie ośrodka zapasowego. Równocześnie będą mogły być tam uruchamiane zaawansowane raporty off-line, dzięki temu moce obliczeniowe ośrodka zapasowego przetwarzania danych HEUTHES zostaną lepiej wykorzystane.

Zespół deweloperów PostgreSQL, ogłosił 13 września wydanie kolejnej, stabilnej wersji 9.1 PostgreSQL i HEUTHES podjął już prace nad migracją do niej. Szczególnie ciekawe wydają się nowe możliwości w zakresie synchronicznej replikacji, które wraz z wprowadzeniem nielogowalnych tabel (ang. unlogged tables) dają nadzieję na znaczny wzrost niezawodności i wydajności w tej nowej bazie. HEUTHES przewiduje, że pod koniec 2011 roku rozpocznie się migracja do wersji 9.1 Będzie to zależało od stabilności nowego oprogramowania. Firma zawsze czeka z decyzją o migracji do nowej wersji przynajmniej do wydania pierwszego lub drugiego zestaw poprawek.

HEUTHES planuje również do końca 2011 r. przeprowadzić migrację do nowej wersji bazy danych w systemie bankowym GRYFCARD.

23 września 2011

Zmiany w 12. wersji systemu ISOF

Firma HEUTHES zamierza w 12. wersji systemu ISOF wprowadzić nowy wygląd interfejsu. Każdy użytkownik będzie mógł zmienić wygląd systemu włączając odpowiednią skórkę interfejsu zgodną z własnymi upodobaniami kolorystycznymi. Ujednolicenie interfejsu obejmie również internetowy Portal serwisowy sprzężony z systemem ISOF.

Wprowadzane zmiany będą zgodne z prowadzoną od 2009 r. przez HEUTHES strategią face liftingu ISOF (pisaliśmy o tym w newsie z 4.6.2009), która powoduje, że bieżące korzystanie z systemu jest bardziej przyjemne, przewidywalne i przyjazne dla wszystkich użytkowników.

Wersja 12. przyniesie również szereg zmian funkcjonalnych. Najważniejsze z nich to wprowadzenie dedykowanego biurom rachunkowym mechanizmu jednokrotnego logowania, dodanie schematów dekretacji dla Księgi Przychodów i Rozchodów z możliwością przypisywania pozycji kosztowych i przychodowych do kolumn księgi oraz rozbudowa mechanizmu "drag and drop". Włączona będzie również możliwość wystawiania faktur przez nabywcę (tzw. samofakturowania). W module Sprzedaży obcej udostępnione zostaną faktury sprzedaży, których odbiorcą będzie właściciel systemu. Na podstawie takiego dokumentu możliwe stanie się automatyczne utworzenie faktury zakupu.

HEUTHES planuje udostępnienie klientom 12. wersji do końca 2011 r. System ISOF jest oparty o technologię chmurową Client-Web-Server (ang. Cloud Computing), która jest rozwijana od 1995 r. i szeroko stosowana w ISOF i systemach bankowych.

19 września 2011

Nowa wersja 11.8.1 systemu ISOF

Firma HEUTHES wdrożyła 12 września dla wszystkich użytkowników nową wersję 11.8.1 systemu ISOF. Najważniejsze modyfikacje obejmują moduły: Magazyn, Zakupy, Sprzedaż, Przelewy i Wyciągi Bankowe oraz FK.

W Magazynie dodano zakładkę Zamienniki umożliwiającą operowanie zamiennikami dla wyszukiwanych towarów. W module Zakupy dodano nowy typ dokumentu Rachunek Zakupu umożliwiający rejestrowanie zakupów w systemie ISOF bez obsługi VAT. W dokumencie typu Rachunek Sprzedaży (dla nie VAT-owców) wprowadzono obsługę wielu form płatności. Zmodyfikowano interfejs użytkownika Wyciągów Bankowych w zakresie nowego menu głównego, filtrów, paska narzędzi i okien edycyjnych. Interfejs Przelewów rozbudowano o wiersz z menu narzędziowym oraz dodano możliwość utworzenia szablonu wydruku dla listy przelewów. W systemie FK rozwinięto funkcje zapisu i zatwierdzania deklaracji podatkowych w systemie ISOF o szereg dodatkowych danych. Dane te pozwolą w następnej wersji monitorować status deklaracji podatkowych w funkcji Aktualność Danych FK.

Inne zmiany w systemie to: rozbudowa reguł, pól i drukowania Formularzy, ułatwienie zarządzania Kontrahentami, modyfikacja zgłoszeń w CRM Serwisowym oraz usprawnienie wydruku i importu kosztów do Księgi Przychodów i Rozchodów.

Stosowanie przez HEUTHES w produkcji ISOF własnej technologii chmurowej Client-Web-Server (ang. Cloud Computing) powoduje, że proces wprowadzania zmian jest dla klientów niezauważalny i może być przeprowadzony w dowolnej chwili. Firma HEUTHES planuje do końca 2011 r. udostępnienie klientom jeszcze kolejnych dwóch wersji systemu. Po nich zostanie wprowadzona wersja 12., która wniesie duże zmiany w wyglądzie interfejsu.

12 września 2011

Drag and drop w ISOF

Firma HEUTHES zakończyła prace badawczo-rozwojowe nad mechanizmem "przeciągnij i upuść" (ang. drag and drop) w module DMS systemu ISOF. Pozwala ona na wygodne umieszczanie i przenoszenie dokumentów pomiędzy folderami drzewa DMS w przeglądarce a dyskiem twardym stacji roboczej użytkownika. Rozwiązanie jest szczególnie przydatne do łatwego pobierania na lokalny dysk plików, które po edycji w szybki sposób można umieścić jako nowe wersje z powrotem w DMS.

Nowa funkcjonalność będzie wykorzystywana podczas pracy w najnowszych wersjach przeglądarki Chrome. Długi czas prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (o ich rozpoczęciu pisaliśmy w newsie z 7.10.2010) był podyktowany zbyt wolnym rozwojem funkcjonalności przeglądarek internetowych nie nadążających za pojawianiem się nowych rozwiązań. Do dnia dzisiejszego wprowadzenie funkcji "przeciągnij i upuść" nie jest możliwe w przeglądarkach Firefox i Internet Explorer.

Nowa funkcjonalność zostanie udostępniona użytkownikom systemu na początku IV kw. 2011 r. W kolejnych wersjach systemu ISOF zostanie ona również wprowadzona w innych modułach, tam gdzie zachodzi potrzeba przenoszenia lub wersjonowania zbiorów.

Szczegółowa prezentacja możliwości i pracy z nowym mechanizmem jest dostępna w filmie na stronie www.isof.pl/filmy/draganddrop.htm (2:50 min., prosimy włączyć głośniki).

Obok funkcji "przeciągnij i upuść" szczególnie ważna z perspektywy zastosowania do pracy z systemem ISOF jest możliwość otwierania całej aplikacji w specjalnym oknie przeglądarki Chrome z ograniczonym do minimum interfejsem użytkownika. Dzięki temu aplikacja chmurowa nie różni się wizualnie od zwykłych aplikacji desktopowych zainstalowanych lokalnie.

Przypomnijmy, że DMS pracuje w przeglądarce WWW i zapewnia obsługę wszystkich dokumentów elektronicznych funkcjonujących w praktyce firm wprowadzając zintegrowaną skrzynkę wiadomości, obiegi pracy grupowej, formularze, wersjonowanie i wyszukiwanie. Dzięki DMS można bardzo łatwo wysłać, odebrać i przetworzyć dowolną ilość informacji będących w obiegu pomiędzy dużą liczbą osób w firmach i instytucjach o złożonej i rozproszonej strukturze. DMS jest zintegrowany ze wszystkimi modułami systemu ISOF.

9 września 2011

HEUTHES na konferencji ERP GigaCon 2011

Firma HEUTHES weźmie udział w VII edycji konferencji ERP GigaCon, która odbędzie się w dniu 12 września 2011 r. w Warszawie w Hotelu Courtyard (ul. Żwirki i Wigury 1).

Najważniejsze tematy konferencji to:

 • systemy ERP/ERPII,
 • systemy MRPII,
 • standardy ERP,
 • modele i metodyki wdrażania i zarządzania projektami ERP,
 • case study – wykonane integracje, wdrożenia, wnioski, rady, doświadczenia,
 • zarządzanie procesami biznesowymi,
 • outsourcing ERP,
 • mobilny ERP,
 • ERP w MSP.

Konferencja kierowana jest do osób:

 • zarządzających przedsiębiorstwami, w których planowane jest wdrożenie rozwiązań ERP,
 • odpowiedzialnych za rozwój i informatyzację firm, a także selekcję i dobór rozwiązań informatycznych,
 • decydujących o integracji systemów informatycznych,
 • dyrektorów działu informatyki,
 • głównych informatyków,
 • inżynierów systemowych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „Efektywne połączenie systemu ERP i Workflow na przykładzie ISOF”, który wygłosi o godz. 12.30 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszystkie informacje na temat ERP GigaCon 2011 dostępne są pod adresem: http://gigacon.org/erp_2011

Zapraszamy!

9 września 2011

Cloud TAPIR

Firma HEUTHES opracowała nową wersję serwera TAPIR, przystosowanego do pracy w chmurze obliczeniowej (ang. Cloud Computing). Cloud TAPIR służy do dynamicznej konwersji formatu dokumentów umieszczonych w chmurze. Użytkownik ma możliwość dokonania następujących konwersji w locie bądź off-line w trybie wsadowym:

 • TXT na: PDF, ODT, DOC, HTML,
 • ODT na: PDF, DOC, TXT,
 • DOC na: PDF, ODT, TXT,
 • XLS na: PDF, ODS, TXT,
 • ODS na: PDF, XLS, TXT,
 • SXW na: PDF, ODT, DOC,
 • TIF na: TXT (OCR), PDF.

Umożliwia to budowę mechanizmu, który dokumenty pracującego w chmurze systemu DMS zamienia przykładowo na wygodne pliki popularnych arkuszy kalkulacyjnych lub do formatu PDF.

Cloud TAPIR jest także wykorzystany do obsługi rozpoznawania tekstów OCR i w mechanizmie wyszukiwania modułu DMS. Zapewnia zamianę formatu plików (również z graficznego formatu TIF) na format tekstowy wykorzystywany w trakcie procesu indeksowania dokumentów co umożliwia wyszukiwanie wystąpienia słów kluczowych w zawartości plików tekstowych, skanach dokumentów, emailach, zintegrowanej skrzynce wiadomości, plikach PDF i RTF oraz dokumentach pakietu OpenOffice i MS Office. Cloud TAPIR może łączyć się z innymi serwerami wykorzystując usługę Web Services. Serwer TAPIR jest również wykorzystywany do tworzenia graficznych wzorców wydruku formularzy utworzonych w module DMS oraz wydruku wypełnionych formularzy. Konwertuje też formularze do formatu PDF.

HEUTHES pracuje nad zaimplementowaniem w usługach serwera TAPIR obsługi standardu PDF/A 2, który wprowadza format 1.7 struktury PDF. Wnosi on szereg udogodnień związanych m.in. ze stosowaniem podpisu cyfrowego.

Nowe rozwiązanie zostanie wdrożone dla użytkowników systemu ISOF w IV kw. br.

7 września 2011

HEUTHES podnosi niezawodność chmury obliczeniowej (Cloud Computing)

Firma HEUTHES opracowała nową wersję serwera HDB rozbudowując go o zaawansowaną technologię informatyczną Redundance HDB (RHDB), która w inteligentny sposób zwiększa niezawodność przetwarzania w chmurze obliczeniowej.

Serwer aplikacyjny HDB wykorzystywany przez systemy chmurowe HEUTHES ma wbudowany mechanizm skalowalności i równoważenia obciążenia na wielu komputerach (ang. Load Balancing). Jest to związane z koniecznością rozwiązywania problemów dotyczących niezawodności. W tradycyjnym modelu gdy jeden z serwerów wyłączy się, jest zastępowany utrzymywanym stale w gotowości redundantnym serwerem zapasowym (lustrzanym). Technika ta dobrze sprawdza się przy małej ilości komputerów. W chmurze obliczeniowej gdzie serwery wirtualne pracują na dużej liczbie serwerów fizycznych z pomocą przychodzi RHDB. W sytuacji awaryjnej obciążenie wyłączonego serwera aplikacyjnego jest dynamicznie teleportowane do już działających serwerów, które zwiększają tylko ilość obsługiwanych wątków i użytkowników. RHDB nadaje tym samym serwerom cechy instynktu samozachowawczego.

Dzięki RHDB nie jest potrzebne kosztowne i pracochłonne utrzymywanie serwerów w trybie gotowości (ang. Stand-by), ani wprowadzanie skomplikowanych konfiguracji chmurowych. Wystarczy, że pracujące serwery posiadają odpowiedni zapas mocy obliczeniowych. Rozwiązanie to niweluje także znane zjawisko awaryjności urządzeń zapasowych, które utrzymywane przez długi okres czasu w trybie gotowości i rzadko testowane, czasami nie są zdolne do pracy w przypadku rzeczywistego wystąpienia uszkodzenia urządzenia głównego. Dzięki RHDB nie ma takiego problemu, gdyż układ serwerów jest stale w stanie pracy. HEUTHES szacuje, że zastosowanie tego rozwiązania w połączeniu z technologią R2O spowoduje zwiększenie niezawodności o rząd wielkości.

Firma w ostatnim czasie pracuje intensywnie nad zagadnieniami niezawodności i wydajności rozwiązań chmurowych. Ukoronowaniem tych działań jest opracowanie w ciągu ostatnich 2 lat szeregu technologii:

Wszystkie one są częścią technologii Client-Web-Server, rozwijanej od połowy lat 90-tych XX w., która pracuje w bankach PEKAO SA, GBW SA, DnB NORD POLSKA SA, BGŻ SA i MR BANK SA i w wielu firmach.

W tej chwili HEUTHES wdraża stopniowo RHDB w Ośrodku obliczeniowym ISOF. Jego pełne wprowadzenie przewidziano na IV kw. br. Dalsze prace obejmą przeniesienie tej technologii do bankowych rozwiązań chmurowych, systemów GRYFCARD i MULTICENTAUR.

5 września 2011

Jubileusz 22-lecia HEUTHES

Firma HEUTHES obchodzi dwudziestą drugą rocznicę rozpoczęcia swojej działalności. Historia firmy sięga roku 1986, kiedy to powstała nieformalna grupa programistów pod nazwą HEUTHES The Software Group of Wojciech Grzybek. Początkowo programiści wchodzący w skład zespołu pracowali w różnych firmach, które współpracowały w tworzeniu oprogramowania. Jednak niezależnie od tego, gdzie programy powstawały, sygnowane były znakiem HEUTHES (grec. heuristics thesaurus oznacza skarbiec wiedzy o niealgorytmicznych technikach rozwiązania problemów).

Firma została założona 29 marca 1989 roku i rozpoczęła działalność 1 września tego roku. Obecnie, według Raportu Teleinfo 500, HEUTHES jest 4. krajowym producentem oprogramowania finansowo-bankowego. Specjalizuje się w produkcji kompleksowych rozwiązań informatycznych dla sektora finansowego, a także zaawansowanych systemów klasy CRM, DMS i ERP. Systemy firmy pracują w PEKAO SA, GBW SA, DnB NORD POLSKA SA, BGŻ SA i MR BANK SA oraz w dwóch grupach składających się z ponad 230 banków spółdzielczych i w wielu przedsiębiorstwach sektora MSP.

Więcej o historii firmy można przeczytać pod adresem www.isof.pl/muzeum w wirtualnym muzeum. Prezentuje ono przedmioty wykorzystywane w trakcie rozwoju przedsiębiorstwa. Wiele z nich, zwłaszcza wśród młodszych zwiedzających przyzwyczajonych do obecnych rozwiązań, może budzić zdziwienie i zaskoczenie. Przykładem może tu być „pierwszy telefon komórkowy w HEUTHES”, firmy Nokia, który 18 lat temu ważył około 2 kg i miał długość 30 cm.

31 sierpnia 2011

HEUTHES 11 razy w rankingu Teleinfo 500

W opublikowanym raporcie branży teleinformatycznej TELEINFO 500 HEUTHES został po raz pierwszy ujęty aż w 11 zestawieniach. W poszczególnych rankingach HEUTHES zajął:

 • 4 miejsce wśród 18 producentów oprogramowania finansowo-bankowego »,
 • 9 miejsce wśród 14 dostawców systemów CRM »,
 • 9 miejsce wśród 15 największych dostawców rozwiązań informatycznych dla rolnictwa »,
 • 10 miejsce wśród 12 firm realizujących usługi przetwarzania danych IT »,
 • 12 miejsce wśród 48 krajowych producentów oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem »,
 • 24 miejsce wśród 100 krajowych producentów oprogramowania »,
 • 32 miejsce wśród 100 największych dostawców rozwiązań informatycznych dla banków i instytucji finansowych »,
 • 33 miejsce wśród 50 firm realizujących usługi outsourcingowe IT »,
 • 99 miejsce wśród 162 największych firm informatycznych w województwie mazowieckim »,
 • 160 miejsce wśród 200 firm realizujących usługi informatyczne »,
 • 221 miejsce wśród 400 największych firm informatycznych ».

"W 2010 r. wartość całego polskiego rynku IT wzrosła o 4,9%, w tym samym czasie HEUTHES odnotował wzrost o 9,4%. Ponad 85% sprzedaży uzyskujemy ze sprzedaży oprogramowania finansowo-bankowego, którego jesteśmy 4. największym producentem w kraju. Źródłem pozostałej części naszych przychodów jest sprzedaż systemu ISOF, który zawiera rozbudowany moduł CRM. Jesteśmy 9. największym dostawcą systemów CRM w Polsce. Wysokie miejsca w rankingu oznaczają, że nasza filozofia produkcji systemów informatycznych opartych na własnej technologii Client-Web-Server jest dobrze odbierana przez środowisko bankowe i wśród właścicieli przedsiębiorstw, do których od ponad 22 lat kierujemy naszą ofertę" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

Systemy firmy HEUTHES pracują w bankach PEKAO SA (UniCredit Group), BGŻ SA, GBW SA, DnB NORD POLSKA SA, MRB SA oraz w dwóch grupach zrzeszających 230 banków spółdzielczych i w wielu przedsiębiorstwach. Najnowszy Raport Teleinfo 500, będący podsumowaniem polskiego rynku teleinformatycznego, przygotowany został w oparciu o dane finansowe za rok 2010.

9 sierpnia 2011

Raport Computerworld TOP 200 - HEUTHES w 10 kategoriach

W najnowszej edycji prestiżowego rankingu firm informatycznych i telekomunikacyjnych COMPUTERWORLD TOP 200, który jest opracowywany corocznie przez koncern IDG, firma HEUTHES została ujęta aż w 10 kategoriach.

HEUTHES osiągnął w 2010 r. 10539 tys. PLN przychodu ze sprzedaży produktów i usług IT. Ponad 85% tej kwoty to sprzedaż oprogramowania do obsługi banków (wzrost w stosunku do 2009 r. o 11%). Z kolei blisko 15% uzyskano ze sprzedaży rozwiązania klasy ERP/CRM do obsługi firm - systemu ISOF (wzrost w stosunku do 2009 r. o 16%). Ranking po raz kolejny potwierdza wysoką pozycję HEUTHES na rynku rozwiązań dla sektora bankowego i MSP.

Poniżej szczegółowe zestawienie miejsc firmy HEUTHES w TOP 200:

 • firmy osiągające przychody ze sprzedaży licencji systemów CRM - 7 pozycja,
 • firmy osiągające przychody ze sprzedaży rozwiązań IT oferowanych w modelu usługowym - 12 pozycja,
 • firmy osiągające przychody ze sprzedaży licencji systemów ERP - 14 pozycja,
 • firmy sprzedające oprogramowanie własne - 22 pozycja,
 • firmy osiągające przychody z obsługi sektora bankowego - 31 pozycja,
 • firmy osiągające przychody z obsługi sektora handel hurtowy - 33 pozycja,
 • producenci oprogramowania na zamówienie - 39 pozycja,
 • firmy osiągające przychody z obsługi sektora MSP - 74 pozycja,
 • firmy osiągające przychody z obsługi sektora przemysłowego - 94 pozycja,
 • firmy informatyczne działające w Polsce w 2010 r. - 201 pozycja.

Raport COMPUTERWORLD TOP 200, podsumowujący polski rynek IT, przygotowany został w oparciu o dane finansowe za rok 2010. Obok szeregu zestawień obejmuje również analizę sytuacji bieżącej i perspektyw rozwoju rynku IT i działających na nim firm teleinformatycznych.

W artykule "Rok chmury obliczeniowej" zwrócono uwagę na obecne na polskim rynku pakiety ERP udostępniane w modelu usługowym. System ISOF firmy HEUTHES opisany został obok pięciu innych, wiodących rozwiązań.

19 lipca 2011

Konferencja "EOIF GigaCon" 2011 z HEUTHES

Firma HEUTHES weźmie udział w XVI edycji konferencji "Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie" GigaCon, poświęconej najnowszym technologiom elektronicznego przetwarzania, składowania i obiegu informacji w polskich instytucjach, organizacjach oraz przedsiębiorstwach. Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 lipca 2011 r. w Warszawie w hotelu Novotel Airport.

Tematyka konferencji:

 • zarządzanie obiegiem dokumentów,
 • systemy archiwizacji danych,
 • masowe wydruki,
 • e-faktura,
 • PKI - dokument elektroniczny,
 • workflow - zarządzanie procesami biznesowymi,
 • narzędzia back-office - Systemy OCR/OMR,
 • systemy faksowe,
 • portale korporacyjne inter/intra/extranet,
 • systemy pracy grupowej,
 • rozwiązania mobilne.

W drugim dniu konferencji przedstawiciel HEUTHES, Michał Pytlak, wygłosi o godz. 10.00 wykład pt. "Zarządzanie obiegiem dokumentów i pracy na przykładzie systemu ISOF-Workflow". Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://gigacon.org/eoif_warszawa

Zapraszamy!

14 lipca 2011

Testy WebSocket w ISOF

Firma HEUTHES przeprowadziła testy technologii WebSocket, która jest zaimplementowana m.in. w przeglądarkach Chrome 12 i Firefox 6. Dzięki niej możliwe jest budowanie aplikacji webowych komunikujących się praktycznie w czasie rzeczywistym. W ISOF może być ona przydatna dla tych funkcjonalności systemu, które korzystają z dwukierunkowego kanału komunikacji. Dotyczy to zwłaszcza mechanizmu powiadomień o zmianie stanu dokumentu lub jego nowej wersji i powiadomień o połączeniach w CTI (Computer Telephony Integration).

HEUTHES już w 2003 roku pokazywał na targach CEBIT zbliżoną, własną technologię zaimplementowaną w Client-Web-VoIP, a dzisiaj dzięki WebSocket może być ona jeszcze bardziej użyteczna i szerzej wykorzystywana.

Implementacja WebSocket w ISOF nastąpi gdy udział rynkowy wspierających ją przeglądarek (Chrome, Firefox, Safari) przekroczy 50%, co prawdopodobnie nastąpi pod koniec 2011 r. lub na początku kolejnego roku. Ważne będzie również włączenie ochrony transmisji dzięki stosowaniu bezpiecznego protokołu SSL/TSL.

13 lipca 2011

Nowy MC-SRB2 do obsługi SORBNET2 w bankach

Firma HEUTHES wychodząc naprzeciw potrzebom banków związanym z wymaganiami NBP, zaproponowała kompleksowe rozwiązanie MC-SRB2 (www.heuthes.pl/sorbnet2), oparte o system MULTICENTAUR. Warto przypomnieć, że zgodnie z wytycznymi NBP SORBNET2 ma być uruchomiony w Polsce w I kw. 2013 r. i ma on zastąpić dotychczasowy SORBNET wykorzystując komunikację SWIFT. Banki chcące być uczestnikami nowego systemu muszą do 31 maja 2012 r. wykazać przed NBP stan prac przygotowawczych do uruchomienia nowego rozwiązania.

MC-SRB2 jest modułem odpowiedzialnym za obsługę komunikatów płatniczych i informacyjnych systemu SORBNET2. HEUTHES proponuje dwa modele pracy, które z uwagi na indywidualne potrzeby banku mogą być elastycznie modyfikowane. Pierwszy z nich polega na tym, że moduł występuje w roli adaptera pomiędzy dotychczasowymi systemami informatycznymi banku korzystającymi z interfejsów SORBNET a systemem SORBNET2 w NBP. W drugim system realizuje kompleksowo pełną obsługę SORBNET2.

Podstawowe korzyści z wyboru rozwiązania oferowanego przez HEUTHES to brak konieczności dostosowywania dotychczasowych aplikacji banku do wymagań NBP oraz dostęp do aplikacji możliwy poprzez przeglądarkę WWW co optymalizuje koszty wdrażania i utrzymania systemu.

Warto przypomnieć, MC-FAKTOR, jeden z nowych modułów systemu MULTICENTAUR został wyróżniony w czwartej edycji konkursu „Hit Roku 2011 dla Instytucji Finansowych” miesięcznika Gazeta Bankowa tytułem Rekomendacja w kategorii Produkt.

MULTICENTAUR integruje systemy zarówno otoczenia bankowego, jak i wewnętrzne banku tworząc główny "hub transakcyjny". Wszelkie systemy wykorzystują go do wymiany informacji i do pośredniczenia w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientami. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych ELIXIR, EUROELIXIR, SORBNET, SORBNET2, SORBNET EURO, TARGET2, SWIFT, SEPA, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje. W zakresie przetwarzania wewnętrznego integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: System Księgi Głównej kont rozrachunkowych, System Kartowy, Home-Banking i ERP dla zaplecza. Dzięki modułowi MC-INTRA i technologii Client-Web-Server, praca z systemem może być prowadzona na stacjach roboczych pracowników banku bez konieczności instalowania systemu, wprost w oknie przeglądarki internetowej. Rozwiązanie jest obecnie wykorzystywane przez Bank PEKAO SA i Mazowiecki Bank Regionalny SA.

Więcej informacji na stronie www.heuthes.pl/sorbnet2.

Przeczytaj o MC-SRB2

5 lipca 2011

Nowa technologia R2O w ISOF

Firma HEUTHES zakończyła prace badawczo-rozwojowe nad nową technologii R2O (pisaliśmy o tym w newsie z 11.10.2010). Pozwala ona na dostęp do systemu w technologii Client-Web-Server, który pracuje w chmurze obliczeniowej w ośrodku zapasowym, do którego dane są replikowane z ośrodka głównego w czasie rzeczywistym. Dzięki specjalnym funkcjom możliwe jest sprawdzenie czy obydwie wersje systemu ISOF (główna i jej kopia) są tożsame. Nazwa R2O oznacza, że zarówno baza danych, jak i serwer aplikacyjny HDB są dostępne w trybie Read Only (tylko do odczytu).

Nowa technologia gwarantuje, że ośrodek zapasowy jest stale dostępny w trybie do odczytu oraz umożliwia błyskawiczne przełączanie przetwarzania danych z ośrodka głównego na ośrodek zapasowy. Zwiększa to znacznie dostępność systemu.

Powyższe, unikalne cechy technologii chmurowej, które wprowadza R2O zostaną w dalszej kolejności przeniesione do rozwiązań bankowych firmy HEUTHES: systemów GRYFCARD i MULTICENTAUR. HEUTHES prowadzi bowiem stałe prace badawczo-rozwojowe nad zagadnieniami bezpieczeństwa, które są istotną cechą oferowanych aplikacji bankowych. R2O w systemie ISOF zostanie udostępnione klientom w IV kwartale bieżącego roku.

Warto przy okazji wspomnieć, że kolejną ważną technologią wdrożoną w ISOF jest umożliwienie użytkownikom uruchamiania kopii bezpieczeństwa systemu na nośniku trwałym, w postaci serwera wirtualnego. Dzięki temu klienci uzyskują dostęp przez przeglądarkę WWW do wszystkich danych i funkcji w kopii bezpieczeństwa uruchomionej na lokalnym komputerze w trybie tylko do odczytu.

Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›