5 lipca 2016

Biuletyn Informacyjny HEUTHES

Firma HEUTHES przygotowała nowy numer Biuletynu Informacyjnego (nr 2/22/2016). Zwyczajowo Biuletyn jest publikowany na koniec każdego kwartału. W numerze można znaleźć m.in. informacje o nowościach IT dedykowanych dla banków, firm i uczelni wyższych.

Zachęcamy do lektury!

Tagi:
30 czerwca 2016

Dobra sytuacja finansowa firmy potwierdzona przez zewnętrznego audytora i Walne Zgromadzenie HEUTHES

HEUTHES podsumował wyniki finansowe za 2015 rok po corocznym badaniu bilansu przeprowadzonym przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż badanie takie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES obliguje firmę do stosowania podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy HEUTHES mając dostęp do wyników badania bilansu uznało, że sytuacja finansowa firmy jest stabilna. Ponadto w trakcie Zgromadzenia rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności spółki, a Zarząd firmy otrzymał absolutorium z wykonania pełnionych obowiązków.

28 czerwca 2016

Nowości w wersji 17.1.3 systemu ISOF

Firma HEUTHES 16 czerwca 2016 r. udostępniła klientom kolejną wersję 17.1.3 systemu ISOF. W systemie wprowadzono szereg zmian funkcjonalnych obejmujących m.in. Fakturowanie, Produkcję, Książkę Przychodów i Rozchodów, DMS, Kartoteki, Faktury sprzedażowe i zakupowe.

Wprowadzono uzupełnienie cyklu życia faktury o zdarzenia wynikające z obsługi procesów windykacyjnych i przyjęto nowe statusy faktur (skierowana do postępowania ugodowego, sądowego, komorniczego, umorzona), które są obsługiwane przez ISOF. Dzięki temu użytkownik posiada pełniejszą informację o fakturach i ma możliwość wyświetlenia kompletnych raportów dotyczących faktur. Nowe statusy faktur mają również odzwierciedlenie w Portfolio zmieniając bilans projektów z uwzględnieniem odzyskiwania VAT. Dodatkowo można ręcznie wpisać koszty postępowania windykacyjnego, które zostają uwzględnione w bilansie projektu. Po tych zmianach cykl życia faktur został domknięty i umożliwia wszechstronne raportowanie i analizę tych dokumentów.

Znaczący postęp został osiągnięty w rozwijanym module Produkcji w którym wprowadzono wykres Gantt'a harmonogramu zlecenia, wykrywanie i oznaczanie na wykresie konfliktów zasobów produkcyjnych oraz nowy raport kosztu kalkulacyjnego produktu.

Przebudowie uległ sposób dekretacji dokumentów w Książce Przychodów i Rozchodów. W elastyczny sposób możliwy jest import kosztów z wprowadzonych do systemu delegacji z wykorzystaniem zdefiniowanych schematów i funkcji z modułu Dekretacja. W przyszłości wszystkie dokumenty księgowe będą dekretowane w ten elastyczny sposób. Unifikacja dekretowania zbliża Książkę i system F-K, umożliwiając dużo łatwiejsze i w przewidywalny sposób przechodzenie firmom pomiędzy obydwoma typami księgowań.

Wprowadzono mechanizm integrujący LibreOffice OnLine (LOOL) z modułem DMS. Nowe rozwiązanie zostanie wkrótce udostępnione w komercyjnej wersji systemu ISOF dla wszystkich klientów. LOOL to specjalna wersja pakietu biurowego LibreOffice, umożliwiająca dostęp do niego poprzez przeglądarkę WWW. Pakiet jest zainstalowany w serwerze centralnym ISOF, dzięki czemu nie jest konieczna instalacja dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej użytkownika, wystarczy przeglądarka WWW. Ciekawą funkcją jest możliwość pracy grupowej nad tym samym dokumentem. Jedna osoba może edytować dokument, a druga w tym samym czasie oglądać w czasie rzeczywistym wprowadzane zmiany (pisaliśmy o tym w newsie z 18 maja 2016).

W Kartotekach dodano funkcję kopiowania usługi zaznaczonej na liście oraz nowy wygląd i sposób filtrowania listy urządzeń. W fakturach sprzedażowych dodano możliwość uwzględniania faktur zaliczkowych i zaliczek podczas wystawiania faktur do dokumentów WZ. Z kolei w fakturach zakupowych dodano opcję systemową sterującą automatycznym zatwierdzanie korekt faktur zakupu przy zapisie.

Obecnie trwają intensywne prace nad kolejną wersją systemu w której HEUTHES zapowiada wdrożenie JPK, dalszą rozbudowę edytora LibreOffice OnLine o integrację z powiadomieniami, które staną się zaproszeniem do wspólnej edycji oraz integrację LOOL z systemem tzw. smart tags w ISOF i systemem formularzy.

Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

24 czerwca 2016

HEUTHES wdrożył technologię HTTP/2 w systemie ISOF

Firma HEUTHES wdrożyła nową wersję 17.1.3 systemu ISOF, która oprócz zmian funkcjonalnych zawiera obsługę protokołu HTTP/2. Tym samym ISOF jest prawdopodobnie pierwszym w Polsce i jednym z niewielu na świecie systemem ERP dostępnym w SaaS, wspierającym tą technologię. HTTP/2 zdecydowanie poprawia szybkość komunikacji między przeglądarką a serwerem aplikacyjnym.

System w nowej konfiguracji został przetestowany na pilotażowych wdrożeniach u wybranych klientów ISOF. Firma HEUTHES była gotowa do przywrócenia poprzedniej architektury, jednak pozytywne rezultaty testów zadecydowały o rozszerzeniu rozwiązania dla wszystkich użytkowników. Testy wykazały zauważalny wzrost wydajności, zwłaszcza w komunikacji między przeglądarką internetową a serwerem aplikacyjnym oraz nieco mniejszy między serwerem aplikacyjnym a bazą danych. Zmniejszyła się również liczba plików pobieranych z serwera. Przekłada się to na przyspieszenie przynajmniej o 15% mierzalnych wskaźników szybkości pracy w systemie np.: czas logowania spadł o około 15%, podobny efekt zmierzono dla czasów wystawiania dokumentów sprzedażowych i magazynowych.

Obecne wdrożenie HTTP/2 jest zwieńczeniem prac prowadzonych przez HEUTHES od października 2011 r. (informowaliśmy o tym w newsie z 19.10.2011). Pierwotnie były to prace nad protokołem SPDY, który został ostatecznie wchłonięty przez HTTP/2. Z kolei prace nad tym ostatnim HEUTHES kontynuował od lutego 2015 (news z 25.2.2015).

Pomimo tego, że HTTP/2 nie jest ciągle powszechnie obowiązującą normą, jednak jego elementy są stale implementowane w przeglądarkach. Użytkownicy najnowszych wersji Firefox i Chrome już obecnie korzystają z tej technologii pracując w Windows, Linux i na Androidzie. Z kolei Internet Explorer 11 jedynie w wersji Windows 10 obsługuje HTTP/2.

W dalszej kolejności HEUTHES planuje wdrożyć HTTP/2 w systemach bankowych i w tym środowisku liczy na podobne korzyści dla klientów, które uzyskano w systemie ISOF. Pewną przeszkodą jest konserwatywne podejście środowiska bankowego do przeglądarek i korzystanie w szerokim zakresie z opóźnionych technologicznie rozwiązań firmy Microsoft.

Protokół komunikacyjny HTTP/2 zastąpi stosowaną od 1999 r. wersję HTTP 1.1. Obecne rozwiązanie określające w jaki sposób przeglądarka komunikuje się z serwerem jest już niewystarczające i negatywnie wpływa na szybkość otwierania stron WWW, szczególnie w aplikacjach Client-Web-Server. Prędkość pobierania danych limitowana przez HTTP 1.1 do 5 Mb/s, dzięki nowemu protokołowi jest znacznie większa. HTTP 1.1 nie korzysta z połączeń szerokopasmowych, uniemożliwiając osiągnięcie dużych szybkości ładowania. Z kolei dane wysyłane poprzez HTTP/2 docierają do celu szybciej, dodatkowo zmniejszając przy tym obciążenie serwera.

HEUTHES stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe i wdraża kolejne rozwiązania, które przyczyniają się do zwiększenia komfortu pracy użytkowników systemów chmurowych. Dzięki temu system ISOF stale absorbuje najnowsze technologie informatyczne. Tradycyjnie są one udostępnione bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

14 czerwca 2016

Finalne testy LibreOffice OnLine w ISOF

W związku z udostępnieniem kodu źródłowego stabilnej wersji oprogramowania LibreOffice OnLine, firma HEUTHES przystąpiła do ostatecznych testów przed finalnym udostępnieniem tego rozwiązania w komercyjnej wersji systemu ISOF dla wszystkich klientów. Nowy mechanizm jest przygotowany (jak informowaliśmy w newsie z 18 maja 2016) i jest obecnie testowany u wybranych użytkowników ISOF. Każda zainteresowana firma może przetestować LOOL po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Rozwijając nowy model HEUTHES wprowadził możliwość pracy grupowej nad tym samym dokumentem, gdzie jedna osoba może edytować dokument, a druga w tym samym czasie oglądać w czasie rzeczywistym wprowadzane zmiany. Dalszy etap rozwoju integracji z LOOL planowany jest na przełomie III i IV kw. br., kiedy przy pomocy systemu LOOL będzie można łatwo edytować szablony wydruków formularzy oraz obsługiwać tzw. znaczniki „smart tags”, przydatne np. przy tworzeniu korespondencji seryjnej. Dotychczas nieodzowne było zapisywanie dokumentów na dysku i używanie do edycji lokalnej instalacji LibreOffice, co już nie będzie konieczne.

LOOL to specjalna wersja pakietu biurowego LibreOffice, umożliwiająca dostęp do niego poprzez przeglądarkę WWW, przy użyciu HTML5 i JavaScript. Pakiet jest zainstalowany w serwerze centralnym ISOF, dzięki czemu nie jest konieczna instalacja dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej użytkownika, wystarczy przeglądarka WWW. LOOL pozwala na tworzenie i edycję większości formatów dostępnych w LibreOffice oraz edycję zarówno tekstów, jak i arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji pakietu Microsoft Office. Możliwe jest drukowanie, zapisywanie plików w wybranej ścieżce drzewa dokumentów ISOF-DMS oraz zapis w formacie PDF, opatrywanie pieczęcią cyfrową i wysłanie dokumentu e-mailem, a także dodawanie komentarzy, szczególnie użyteczne przy pracy grupowej i jak wyżej wspomniano wspólna edycja dokumentu w tym samym czasie.

10 czerwca 2016

HEUTHES partnerem DevRace Hackathon Szczecin 2016

Firma HEUTHES jest partnerem wydarzenia "DevRace Hackathon Szczecin 2016", czyli 24-godzinnego maratonu programistycznego dla studentów wszystkich szczecińskich uczelni. Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie aplikacji realizującej jeden z tematów zasugerowanych przez partnerów wydarzenia.

Organizatorem całego przedsięwzięcia jest Grupa.NET, czyli studenci Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, którzy - korzystając z najnowszych technologii i narzędzi - wspólnie rozwijają pasje z zakresu IT i pracują nad doskonaleniem swoich umiejętności. Członkowie Grupy.NET prowadzą m.in. cykl warsztatów z technologii powiązanych z iOS, Android, UWP, Front-end czy z bezpieczeństwem aplikacji.

Impreza rozpocznie się w piątek 10 czerwca 2016 o godzinie 18:00 na terenie Technoparku Pomerania (Szczecin, ul. Cyfrowa 6). Po całodobowym "kodowaniu" odbędzie się krótkie podsumowanie wydarzenia i ogłoszenie wyników.

Więcej informacji na stronie www.devrace.zut.edu.pl.

1 czerwca 2016

Tytuł "Efektywna Firma 2015" dla HEUTHES

HEUTHES został laureatem rankingu "Efektywna Firma 2015". Konkurs przeprowadzony na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu został przygotowany przez wywiadownie gospodarcze, na podstawie danych z KRS.

W tej edycji konkursu Instytut Europejskiego Biznesu wybrał przedsiębiorstwa, które w latach 2013 - 2014 miały każdego roku ponad pół miliona zł przychodów, więcej niż 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału własnego była dodatnia. Znaleziono ponad 30 tysięcy takich polskich przedsiębiorstw.

Spośród nich tytuł Efektywna Firma 2015 uzyskały 7224 firmy, w których średnia stosunku zysku netto do przychodów netto i zrównanych z nimi w latach 2013-2014 wyniosła minimum 5 proc.

Firma HEUTHES zajęła w tym rankingu 902 pozycję.

Warto przypomnieć, że HEUTHES był już laureatem rankingu Efektywna Firma w 2012 oraz 2010 roku.

Zobacz również inne nagrody i wyróżnienia dla produktów i firmy HEUTHES.

18 maja 2016

HEUTHES rozbudował funkcjonalność pakietu biurowego LibreOffice OnLine w systemie ISOF

Firma HEUTHES opracowała nową wersję pakietu biurowego LibreOffice OnLine (LOOL) zintegrowanego z modułami DMS/Workflow systemu ISOF. Umożliwia ona pracę grupową nad tym samym dokumentem. Jedna osoba może edytować dokument, a druga w tym samym czasie oglądać w czasie rzeczywistym wprowadzane zmiany. Nowe rozwiązanie zostanie w przyszłości zintegrowane z wysyłaniem powiadomień i zaproszeń do wspólnej edycji dokumentu oraz z modułem Obszarów Roboczych w DMS/Workflow. HEUTHES pracuje obecnie również nad umożliwieniem wykorzystania w LOOL tzw. znaczników „smart tags”, przydatnych np. przy tworzeniu korespondencji seryjnej oraz do obsługi szablonów wydruków formularzy.

Udostępniony kod źródłowego oprogramowania LibreOffice OnLine w dalszym ciągu nie jest jeszcze stabilny, wobec czego firma HEUTHES zdecydowała się poczekać z finalnym udostępnieniem tego rozwiązania w komercyjnej wersji systemu ISOF dla wszystkich klientów. Nowy mechanizm jest obecnie testowany zarówno wewnątrz firmy, jak i u wybranych użytkowników ISOF. Każda zainteresowana firma może przetestować LOOL na demonstracyjnej wersji ISOF po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Warto przypomnieć, że LOOL to specjalna wersja pakietu biurowego LibreOffice, umożliwiająca dostęp do niego poprzez przeglądarkę WWW, przy użyciu HTML5 i JavaScript. Pakiet jest zainstalowany w serwerze centralnym ISOF, dzięki czemu nie jest konieczna instalacja dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej użytkownika, wystarczy przeglądarka WWW.

LOOL pozwala na tworzenie i edycję większości formatów dostępnych w LibreOffice oraz edycję zarówno tekstów, jak i arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji pakietu Microsoft Office. Możliwe jest drukowanie, zapisywanie plików w wybranej ścieżce drzewa dokumentów ISOF-DMS oraz zapis w formacie PDF, opatrywanie pieczęcią cyfrową i wysłanie dokumentu e-mailem, a także dodawanie komentarzy, szczególnie użyteczne przy pracy grupowej.

16 maja 2016

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2016

Firma HEUTHES - jako jeden z liderów branży oprogramowania bankowego - weźmie udział w Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2016, które odbędzie się w dniach 18-19 maja 2016 r. w Hotelu Gromada w Warszawie. Forum organizuje Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji, wydawca portalu aleBank.pl, a także m.in. pism Miesięcznik Finansowy BANK i Nowoczesny Bank Spółdzielczy.

W trakcie tegorocznego Forum omówione zostaną zagadnienia strategiczne dla sektora banków spółdzielczych oraz nowe rozwiązania technologiczne, wspierające rozwój ich działalności.

Jak co roku w Forum wezmą udział prezesi i wiceprezesi, a także dyrektorzy oraz naczelnicy zainteresowani rozwojem banków spółdzielczych.

Ważną częścią forum będzie wieczorny bankiet, podczas którego zostaną nagrodzeni laureaci rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze 2016. Jego wyniki zostaną opublikowane w majowym numerze miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy, organizatora rankingu i patrona medialnego FTBS.

Zachęcamy do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, gdzie wszyscy zainteresowani otrzymają merytoryczne informacje na temat narzędzi IT wspierających nowoczesne zarządzanie bankiem.

Więcej informacji o Forum: http://konferencje.alebank.pl/konferencje/forum-technologii-bankowosci-spoldzielczej-2016/

27 kwietnia 2016

HEUTHES na XI Targach Pracy

Firma HEUTHES weźmie udział w XI Targach Pracy organizowanych przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Targi odbędą się w dniu 28 kwietnia 2016 r. w godz. 9-15 w Szczecinie (hala sportowa Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie, ul. Sowińskiego 1).

Impreza co roku przyciąga kilkudziesięciu wystawców z konkretnymi ofertami pracy zarówno dla studentów, absolwentów, jak i osób szukających odmiany w swoim życiu zawodowym. To doskonała okazja, aby zaczerpnąć informacji na temat firmy u samego źródła lub nawiązać pierwszy kontakt z przyszłym pracodawcą.

Firma HEUTHES w czasie targów - oprócz prezentacji swoich walorów jako pracodawcy - będzie chciała pozyskać kandydatów do pracy na stanowisku programisty.

Wstęp dla osób odwiedzających jest bezpłatny!

Więcej informacji o Targach Pracy na stronie http://targipracy.szczecin.pl

25 kwietnia 2016

Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej z HEUTHES

W dniu 26 kwietnia 2016 r. odbędzie się w Warszawie (Centrum Konferencyjne CEMED, ul. Pory 78, V piętro) VIII Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej. Tematem przewodnim spotkania będą narzędzia informatyczne wspierające funkcjonowanie Banku Spółdzielczego. Udziałem w Forum mogą być zainteresowani przedstawiciele zarządów banków, dyrektorzy i specjaliści odpowiedzialni za informatyzację.

W trakcie Forum, zastępca dyrektora handlowego HEUTHES, Marek Paszkowski, wygłosi prezentację pt. "ISOF-WORKFLOW jako dynamiczny system obsługi dokumentów elektronicznych i formularzy w banku" (godz. 11.10). Zapraszamy również do odwiedzenia stoiska firmowego, gdzie można będzie uzyskać wyczerpujące informacje na temat rozwiązań informatycznych przeznaczonych do obsługi Banków Spółdzielczych. Więcej informacji o Forum na stronie http://www.cpi.com.pl/imprezy/2016/fbs/index.php

Zapraszamy!

21 kwietnia 2016

System MULTICENTAUR-EXPRESS ELIXIR Hitem Roku 2016 dla Instytucji Finansowych

System MULTICENTAUR-EXPRESS ELIXIR firmy HEUTHES, który został wdrożony w SGB-BANK SA już w 2014 r., otrzymał od Gazety Bankowej nagrodę główną Hit Roku 2016 dla Instytucji Finansowych.

Stało się to 14 kwietnia 2016 r. w trakcie uroczystej gali w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Gazeta Bankowa w tym dniu rozstrzygnęła wyniki IX edycji konkursu Hit Roku 2016 dla Instytucji Finansowych nagradzając najbardziej innowacyjne i przełomowe produkty proponowane instytucjom finansowym przez dostawców systemów IT.

Najpierw system MULTICENTAUR-EXPRESS ELIXIR, w gronie zgłoszonych do konkursu rozwiązań w kategorii Bankowość i Finanse został wyróżniony tytułem Rekomendacja. Niezależni eksperci, którzy stanowili kapitułę konkursu, podjęli kolejną decyzję o przyznaniu nagrody głównej systemowi MULTICENTAUR-EXPRESS ELIXIR.

System MULTICENTAUR-EXPRESS ELIXIR Hitem Roku 2016 dla Instytucji Finansowych

EXPRESS ELIXIR to opracowany i wdrożony przez KIR system rozliczeń płatności natychmiastowych w złotych. Dzięki niemu SGB-Bank SA i zrzeszone z nim 202 Banki Spółdzielcze oraz inni uczestnicy systemu mogą w trybie dostępności 24/7/365, w czasie zbliżonym do rzeczywistego wykonywać przelewy pomiędzy rachunkami w różnych bankach w Polsce.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB zapewnia obsługę wszelkich transakcji bankowych. Integruje systemy otoczenia bankowego i systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. Wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientami. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych SWIFT, ELIXIR, TARGET, EURO ELIXIR – SEPA, STEP2, SORBNET2, EXPRESS ELIXIR oraz Western Union. Obsługuje wymianę międzysystemową (np. systemy kartowe, ERP, maklerskie, itp.), faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje.

Warto przypomnieć, że w 2015 r. rekomendację w konkursie Hit Roku uzyskał system MULTICENTAUR-CFT, w 2014 r. system ISOF-PROFAP, w 2013 r. system MULTICENTAUR PAYMENT HUB, w 2012 r. system MULTICENTAUR-SORBNET2, w 2011 r. system MULTICENTAUR-FAKTOR, w 2010 r. system ISOF-WORKFLOW, a w 2009 r. system GRYFCARD - wszystkie wyprodukowane przez HEUTHES.

W 2015 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA wydała firmie HEUTHES Certyfikat dla potwierdzenia zgodności komunikatów generowanych przez system informatyczny MULTICENTAUR PAYMENT HUB z wymaganiami Systemu Rozliczeń Płatności Natychmiastowych EXPRESS ELIXIR w zakresie komunikatów RTTR.

Systemy bankowe firmy HEUTHES pracują obecnie w bankach PEKAO SA, SGB-BANK SA i w zrzeszonej z nim grupie 202 banków spółdzielczych z siecią ponad 1500 placówek oraz w DNB Bank Polska SA, a także w wielu przedsiębiorstwach.

5 kwietnia 2016

Konferencja "CRM i BPM" z firmą HEUTHES

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji "CRM i BPM", poświęconej najnowszym technologiom z zakresu zarządzania relacjami z klientami oraz zarządzania procesami biznesowymi. Konferencja odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Businessman Institute (Trakt Lubelski 40a).

Najważniejsze obszary tematyczne, które zostaną omówione na konferencji to:

 • ewolucja systemów CRM,
 • Big Data w marketingu i sprzedaży,
 • narzędzia informatyczne do analiz marketingowych,
 • automatyzacja marketingu,
 • CRM i Big Data a serwisy społecznościowe,
 • workflow,
 • zarządzanie procesami biznesowymi,
 • systemy pracy grupowej,
 • rozwiązania mobilne.

Główni adresaci konferencji to:

 • prezesi zarządów, dyrektorzy ds. marketingu, sprzedaży, finansów, dyrektorzy IT,
 • członkowie zarządu ds. finansów, marketingu, bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych,
 • dyrektorzy, menadżerowie odpowiedzialni za inwestycje dotyczące rozwiązań związanych z marketingiem, sprzedażą, analityką,
 • kierownicy ds. bezpieczeństwa w firmie,
 • kierownicy projektów IT,
 • projektanci aplikacji IT,
 • pracownicy działów IT, marketingu, sprzedaży oraz administratorzy systemów IT.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „Usprawnianie procesów biznesowych i rozwiązywanie problemów operacyjnych z wykorzystaniem ISOF-CRM oraz ISOF-WORKFLOW", który wygłosi o godz. 10.00 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://www.konferencjeksi.pl/?page_id=911

Zapraszamy!

18 marca 2016

Milionowe straty polskich firm z powodu awarii IT

Jak informuje forbes.pl polskie przedsiębiorstwa tracą miliony dolarów z powodu awarii systemów IT.

Z badań firmy Veeam Software wynika, że w 2015 roku duże firmy miały na świecie średnio po 15 nieplanowanych przestojów związanych z awariami systemów IT. Oznacza to średni koszt rzędu 16 mln dolarów. Wynika on m.in. z utraconych możliwości i przychodów oraz obniżonej produktywności. Oprócz ubytku finansowego, niedostępność usług IT negatywnie wpływa na zaufanie klientów (przyznało to 68 % ankietowanych) i wizerunek marki (62 % zapytanych). W dodatku awarie trwają coraz dłużej, a powrót do prawidłowego funkcjonowania zajmuje coraz więcej czasu.

W Polsce średnia wynosi 21 przestojów, których koszt oszacowano na 14 mln dolarów. W ponad 50% badanych firm liczba przestojów mieściła się w przedziale 20-50. Zdarzały się również przedsiębiorstwa w których przerwy występowały przeciętnie raz w tygodniu.

Obecnie rozwój firm jest nieodłącznie związany z posiadaniem i nieprzerwanym dostępem do odpowiedniego oprogramowania. Według badania 84 % decydentów IT przyznaje, że w ich firmie występuje tzw. „deficyt dostępności”. Oznacza on różnicę między tym, co może zapewnić dział IT a tym, czego domagają się użytkownicy firmowi.

W takim kontekście nowego znaczenia nabierają rozwiązania chmurowe, które zapewniają wysoką dostępność IT na potrzeby przedsiębiorstw.

Według statystyk firmy HEUTHES podsumowujących 16 letnie działanie systemu ISOF, w tym okresie zdarzyło się tylko kilka przerw o długości nie dłuższej niż dwie godziny. Oznacza to, że HEUTHES zapewnia dostępność swoich rozwiązań chmurowych na poziomie 99,98%. W praktyce oznacza to możliwość zajścia w ciągu roku pojedynczej awarii, nie dłuższej niż dwie godziny.

HEUTHES będzie mógł niebawem znacznie poprawić ten wynik dzięki nowemu mechanizmowi bazy PostgreSQL, który znacznie ułatwia powrót po awarii z systemu zapasowego do głównego. Ponieważ w systemie ISOF dane są replikowane w głównym centrum danych i do ośrodka zapasowego w przypadku awarii występuje bardzo krótki czas przełączania na serwer zapasowy. Dotychczas pewnym problemem było jednak powrotne przełączanie po usunięciu awarii z systemu zapasowego na system główny. Dlatego HEUTHES wstrzymywał się z przełączaniem na system zapasowy, jeżeli z informacji o prawdopodobnych przyczynach awarii wynikała możliwość jej usunięcia w ciągu jednej godziny. Nowy system replikacji znacznie ułatwia proces wycofywania się z pracy na systemie zapasowym.

Wysoki poziom dostępności systemu ISOF został osiągnięty dzięki zastosowaniu kilku własnych technologii HEUTHES. Do najważniejszych należy Proaperman (ang. Probabilistic Application Performance Management) służący do ciągłej rejestracji i analizy wydajności serwerów oraz systemów opartych na technologii Client-Web-Server. Zapewnia to opymalizację parametrów ich pracy oraz profilaktykę. Równie ważna jest technologia Profap (ang. Probabilistic Failure Prediction) umożliwiająca zaawansowaną ocenę numeryczną prawdopodobieństwa awarii złożonych systemów technicznych oraz R2O, dzięki której można zamieniać kod programu bez zatrzymywania aplikacji, co pozwala na prowadzenie niedostrzegalnych dla użytkowników uaktualnień lub akcji serwisowych w trakcie pracy.

Zapytany o to w jaki sposób wzmacniać niezawodność systemów IT, p. Wojciech Grzybek, Prezes HEUTHES odpowiedział: „Należy stosować rozwiązania, które w ciągu blisko 30 lat wypracował HEUTHES, pierwotnie do systemów bankowych. Do głównych elementów należy stosowanie podejścia numerycznego do zagadnień niezawodności i zarządzania ryzykiem jak w technologii Profap, korzystanie z otwartego oprogramowania Linux, Java, PostgreSQL, stosowanie zaawansowanego mechanizmu monitorującego szereg parametrów pracy, od temperatury w serwerowni do wydajności serwerów i nieustanne poprawianie każdego aspektu związanego z przyczynami awarii.”

Jedną z przyczyn problemów w analizie niezawodności systemów IT jest nonszalanckie podejście producentów, którzy często nie podają realnych danych dla swoich produktów. Przykładem są dyski twarde, które według badań Google mają 10-krotnie zaniżone wartości jeżeli chodzi o niezawodność sprzętu. Zdarzają się przypadki, że AFR (ang. Annualized Failure Rates) dla dysków twardych podawany przez producenta wynosi 0,6%, a w praktyce w 2 i 3 roku użytkowania osiąga wartość 8-9%. Współczesne systemy IT składają się z olbrzymiej ilości części. Przy takim poziomie złożoności wzrasta prawdopodobieństwo awarii i zajścia tzw. efektu motyla, gdzie pozornie nieistotny element wpływa znacząco na cały system.

Również niektóre aplikacje o zamkniętym kodzie, głównie systemy operacyjne, też sprawiają spore trudności w zakresie stabilności rozwiązania. Producenci często nie przykładają wagi do tego parametru. Każda aplikacja powinna mieć rejestrator czasu i parametrów dostępu. Zdarza się, że użytkownicy jednostkowe, subiektywne odczucia rozciągają na całość pracy z systemem. Konieczne jest wbudowanie wewnątrz systemu, jak w ISOF lub rozwiązaniach bankowych HEUTHES, mechanizmów rejestracji zdarzeń aby posiadać wiarygodne dane o stabilności pracy aplikacji.

Według oceny HEUTHES małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające własne serwery mają problem z uzyskaniem niezawodności na poziomie 98 % (ISOF uzyskuje 99,98 %). Niezależnie od tego często mają również kłopoty z uzyskaniem ich odpowiedniej wydajności. Z kolei stosowanie niezawodnych i efektywnych systemów HEUTHES może w realny sposób przełożyć się na korzyści finansowe w firmach, gdyż każdy przestój w świetle badań jest dla przedsiębiorstwa kosztowny.

Warto też dodać, że według badań HEUTHES koszty wynajmu (SaaS) są ponad dwukrotnie niższe niż koszty posiadania własnego systemu IT przy ponad stukrotnie większej niezawodności.

11 marca 2016

Nowa technologia BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER wspiera PRZEMYSŁ 4.0 w ISOF

HEUTHES opracował nową wersję własnej technologii CLIENT-WEB-SERVER. Innowacyjne rozwiązanie nosi nazwę BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER (BCWS) i jest przeznaczone do łączenia aplikacji dostępnych przez przeglądarkę WWW z wszelkiego rodzaju urządzeniami lokalnymi i zdalnymi, także z zakresu IoT (ang. Internet of Things). W nowej metodzie aplikacje łączą się przez serwer aplikacyjny z bazami danych, a lokalne urządzenia mogą być podłączone poprzez specjalny lokalny mini serwer WWW będący bramą do urządzeń lokalnych.

W ramach nowej technologii HEUTHES wdrożył u swoich klientów systemu ISOF podłączenie drukarek fiskalnych do tego chmurowego rozwiązania. Ten sam mechanizm umożliwia wykorzystanie drukarek tekstowych, które w wielu firmach są wykorzystywane do wydruków np. dokumentów magazynowych. Dzięki sterownikom niezależnym od systemu operacyjnego stacji roboczej będzie je można wykorzystywać jeszcze przez długie lata.

Nowe rozwiązanie powstało w opozycji do rozwiązań promowanych przez Google, w których urządzenia są podłączone bezpośrednio do chmury zapewniającej komunikację. W takim modelu serwery aplikacji chmurowej są obciążone transmisją tysięcy urządzeń. W przypadku lokalnego serwera w ramach BCWS ruch odbywa się w minimalnym stopniu, jaki jest potrzebny w zakresie biznesowym i poufna transmisja danych nie wycieka do chmury. Rozwiązanie jest też elastyczne i można je zastosować do szerokiego spektrum urządzeń zarówno automatyki przemysłowej jak i np. systemów automatyki budynku, czujników, kamer, audio-video, itd.

HEUTHES w ramach prac badawczych prowadzonych od kilku lat powiązał np. system ISOF z rozwiązaniami sterowania inteligentnym budynkiem.

System ISOF przy pomocy BCWS wspiera koncepcję "Przemysł 4.0" (niem. Industrie 4.0, ang. Smart Factory). Oznacza ona nowe podejście do produkcji, objętej wszechstronnym wsparciem nowoczesnych technologii wielu stron uczestniczących w grze rynkowej. HEUTHES opracowuje obecnie w ISOF nowy Moduł Produkcji, który realizuje wiele postulatów koncepcji Przemysł 4.0 - także za pomocą BCWS. W ramach prac planowane jest wdrożenie wsparcia obsługi różnych urządzeń, które są niezbędne w procesie produkcji.

Już od dawna w ISOF zintegrowano systemy analityczne oparte na języku R służącym do analiz statystycznych i wizualizacji danych zarówno o działaniu sprzętu i aplikacji, jak i parametrach środowiskowych. Systemy te mogą monitorować informacje spływające od urządzeń IoT dołączonych w ramach BCWS.

HEUTHES już obecnie używa rozwiązań "inteligentnego budynku" w zakresie rejestracji parametrów temperatury, wilgotności, natężenia oświetlenia oraz zawartości w powietrzu CO2 i wykrywania dymu, które służą do sterowania wentylacją i klimatyzacją oraz oświetleniem, a także ochroną pomieszczeń. Integracji z BCWS podlega również monitoring pomieszczeń dzięki strumieniowaniu danych audio-video.

Każda nowoczesna firma powinna w najbliższych latach brać pod uwagę koncepcję Przemysł 4.0, aby rozwijać się i zwiększać swoje udziały w rynku” – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

22 lutego 2016

Konferencja z systemem ISOF-WORKFLOW

Firma HEUTHES będzie uczestnikiem konferencji Workflow & Document Management Trends, która odbędzie się w dniu 23 lutego 2016 r. w Warszawie w Millenium Plaza Golden Floor (Al. Jerozolimskie 123A).

Celem konferencji jest zaprezentowanie w jaki sposób systemy elektronicznego obiegu dokumentów, usprawniają i optymalizują pracę przedsiębiorstw prywatnych oraz instytucji państwowych.

Wybrane zagadnienia, które omawiane będą w trakcie konferencji: platformy automatyzujące pracę biura,

 • workflow - automatyzacja procesów biznesowych,
 • systemy i portale korporacyjne,
 • systemy automatyzujące pracę działu kadr i księgowości,
 • dokumenty w chmurze,
 • OCR/ICR/OMR - inteligentna rejestracja dokumentów,
 • digitalizacja dokumentów,
 • zarządzanie uprawnieniami i dostępem,
 • elektroniczna archiwizacja,
 • skanowanie i przetwarzanie dokumentów,
 • zarządzanie dokumentami papierowymi,
 • masowe wydruki.

Konferencja jest skierowana do osób odpowiedzialnych za: procesy związane z zarządzaniem dokumentami i informacjami w organizacji,

 • zarządzanie drukiem i korespondencją,
 • rozwój IT w danej firmie,
 • pozyskiwanie i utrzymanie infrastruktury technicznej firmy,
 • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz administracyjnych,
 • rozwój biznesu, innowację oraz organizację firmy,
 • wybór, zakup i wdrażanie systemów do zarządzania przedsiębiorstwem.

Zapraszamy wszystkich chętnych na wykład pt. „System ISOF-Workflow jako narzędzie optymalizacji obiegów pracy nad dokumentami”, który wygłosi o godz. 10.30 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wszystkie informacje na temat konferencji dostępne są pod adresem: http://workflowtrends.pl

Zapraszamy!

19 lutego 2016

Konferencja IT w UBEZPIECZENIACH z HEUTHES

Firma HEUTHES weźmie udział w XVI edycji konferencji "IT w UBEZPIECZENIACH" poświęconej informatyzacji sektora ubezpieczeniowego. Wydarzenie odbędzie się w dniu 22 lutego 2016 r. w Warszawie (Hotel Courtyard, ul. Żwirki i Wigury 1). W trakcie konferencja będzie można dowiedzieć się m.in. jakie systemy informatyczne usprawnią zarządzanie, zoptymalizują koszty i podniosą efektywność pracy. Wykłady przeprowadzą m.in. niezależni eksperci, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z informatyzacją sektora ubezpieczeniowego.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:

 • ubezpieczeniowe systemy zintegrowane,
 • systemy wspierające pośrednictwo ubezpieczeniowe,
 • systemy klasy ERP,
 • systemy klasy CRM,
 • narzędzia klasy Business Intelligence,
 • zarządzanie inwestycjami finansowymi (asset management),
 • Call Center/Contact Center,
 • elektroniczny obieg informacji,
 • nowoczesne systemy zarządzania pracą,
 • narzędzia wsparcia sprzedaży produktów ubezpieczeniowych,
 • ochrona i bezpieczeństwo danych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „Optymalizacji obiegów pracy nad dokumentami ubezpieczeniowymi z wykorzystaniem systemu ISOF-Workflow", który wygłosi o godz. 12.40 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://gigacon.org/event/ubezpieczenia_2016.

Zapraszamy!

19 lutego 2016

HEUTHES w Raporcie ERP - Perspektywy 2016

Ukazała się najnowsza edycja Raportu ERP - Perspektywy 2016. Jest to podsumowanie działań kluczowych dostawców rozwiązań ERP w 2015 roku na polskim rynku oraz prezentacja kierunków rozwoju systemów w 2016 roku.

Zapraszamy do lektury zamieszczonej w Raporcie wypowiedzi Prezesa HEUTHES Sp. z o.o. - Pana Wojciecha Grzybka.

11 lutego 2016

HEUTHES Gepardem Biznesu 2015

Firma HEUTHES została uhonorowana tytułem Gepard Biznesu 2015. Ranking prowadzony jest przez Instytut Nowoczesnego Biznesu od 2006 roku. Najnowszy ranking powstał na podstawie wartości rynkowej firm za okres marzec 2014 – marzec 2015.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2014 - 2015 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, minimum 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

W styczniu 2016 znaleziono 15325 polskich przedsiębiorstw i policzono ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2015 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Z rankingu wynika, że HEUTHES rozwija się dynamicznie i szybko rośnie jego wartość rynkowa. W rankingu firm zajęliśmy 534 miejsce z 73% dynamiką wzrostu wartości rynkowej w okresie marzec 2014 – marzec 2015.

Zobacz również inne nagrody i wyróżnienia dla produktów i firmy HEUTHES.

25 stycznia 2016

HEUTHES zakończył pierwszy etap wdrożenia pakietu biurowego LibreOffice OnLine w systemie ISOF

Firma HEUTHES zakończyła pierwszy etap intensywnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie integracji systemu LibreOffice OnLine (LOOL) z modułami DMS/Workflow systemu ISOF. Nowemu rozwiązaniu wdrożonemu obecnie na wersji demonstracyjnej systemu ISOF, firma HEUTHES nadała nazwę LibreOffice Virtual Edition (LOVE).

LOVE to specjalna wersja pakietu biurowego LibreOffice, umożliwiająca dostęp do niego poprzez przeglądarkę WWW, przy użyciu HTML5 i JavaScript. Pakiet jest instalowany w serwerze centralnym ISOF, dzięki czemu nie jest konieczna instalacja dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej użytkownika, wystarczy przeglądarka WWW.

Dotychczas w modułach DMS/Workflow był dostępny edytor pracujący w przeglądarce i umożliwiający edycję plików tekstowych i html. Dzięki LOVE będzie możliwość edycji różnorodnych formatów, na czele z Microsoft Office i LibreOffice. Obecnie LOVE pozwala na tworzenie i edycję wszystkich formatów dostępnych w LibreOffice oraz edycję zarówno tekstów, jak i arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji pakietu Microsoft Office. Możliwe jest drukowanie, zapisywanie plików w wybranej ścieżce drzewa dokumentów oraz zapis w formacie PDF, opatrywanie pieczęcią cyfrową i wysłanie dokumentu e-mailem, a także dodawanie komentarzy, szczególnie użyteczne przy pracy grupowej.

W drugim etapie rozwoju firma planuje wprowadzenie porównywania plików i wersji pliku oraz obsługę szablonów wydruków i szablonów formularzy. Możliwe będzie również generowanie niektórych raportów systemu ISOF bezpośrednio do formatu Microsoft Excel/LibreOffice. Trzeci etap obejmie wdrożenie rozwiązania LOVE w systemach bankowych HEUTHES.

Udostępniony kod źródłowego oprogramowania LibreOffice nie jest jeszcze stabilny, wobec czego firma HEUTHES zdecydowała się poczekać z finalnym wdrożeniem tego rozwiązania do komercyjnej wersji systemu ISOF, dostępnej dla wszystkich klientów. Nowy mechanizm LOVE można jednakże przetestować na demonstracyjnej wersji ISOF po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Pracę w systemie można również zobaczyć na filmie dostępnym na stronie www.isof.pl/filmy/html5/love.

ISOF jest prawdopodobnie pierwszym w Polsce i na świecie systemem ERP/DMS/CRM zintegrowanym z oprogramowaniem LibreOffice OnLine.

Początkowo cena nowego rozwiązania będzie wynosiła 9 zł za użytkownika w miesięcznym abonamencie systemu ISOF. Ze względu na wprowadzenie LOVE firma HEUTHES będzie musiała znacznie rozbudować infrastrukturę IT, gdyż LOVE do wygodnej pracy setek klientów wymaga osobnych serwerów o dużej mocy obliczeniowej. Wraz ze wzrostem liczby użytkowników, HEUTHES przewiduje spadek opłat.

W najwyższym pakiecie ISOF-WORKFLOW PREMIUM nowa funkcjonalność będzie dostępna bez dodatkowych opłat.

5 stycznia 2016

50% obniżka ceny systemu ISOF-START

Firma HEUTHES wprowadziła od 1 stycznia 2016 roku nową, obniżoną o ponad 50% cenę pakietu ISOF-START. Obecnie wynosi ona 49 zł za roczny dostęp do systemu. Obniżka ceny została wprowadzona po blisko 4 latach od udostępnienia uproszczonej wersji systemu na rynku (pełna wersja ISOF-ERP jest sprzedawana od 2000 r.). Jednocześnie wydłużono do 60 dni możliwość pracy w ISOF-START bez opłat, w trakcie których użytkownicy mogą zweryfikować przydatność systemu w swojej firmie.

Obniżka cen jest związana m.in. z wdrożeniem nowych rozwiązań, architektur i technologii, które zmniejszają obciążenie serwerów przy przeliczeniu na pojedynczą, małą firmę, z jednoczesnym zwiększeniem szybkości działania aplikacji w porównaniu do poprzedniego modelu.

Warto przypomnieć, że ISOF-START to uproszczona wersja systemu ISOF-ERP przeznaczona specjalnie dla niewielkich firm, w tym również dla jednoosobowych i rodzinnych oraz start-up. System zawiera moduły Fakturowanie, Magazyn, Księga Przychodów i Rozchodów, eDokument, CRM Aktywności i elementy CRM Analitycznego, Kasa-Bank (obsługa przelewów, wyciągów i raportów kasowych oraz współpraca z Home-Bankingiem), Delegacje, Cenniki.

Oprócz wyżej wymienionych modułów, ISOF-START posiada również wiele innych funkcji przydatnych małym firmom i obsługującym je biurom rachunkowym. Należą do nich m.in. Sprzęg do drukarki fiskalnej, Zestawienia VAT, Windykacja, Środki trwałe, Kadry-Płace. System obsługuje faktury walutowe, a także kasę walutową. Praca z ISOF-START jest możliwa nie tylko na komputerach PC, ale także na tabletach i smartfonach.

Inne ciekawe funkcje systemu, które odróżniają go od rozwiązań dostępnych na rynku, to dostęp do kopii bezpieczeństwa na nośniku trwałym zgodny z Ustawą o Rachunkowości oraz rozbudowana oferta szkoleń tradycyjnych z możliwością prowadzenia ich w formie telekonferencji, a także system szkoleń e-learningowych i wsparcie serwisowe firmy HEUTHES.

Przejście z systemu ISOF-START na pełną wersję ISOF-ERP jest bardzo łatwe. Niepotrzebne jest długotrwałe wdrożenie. Wystarczy dokupić odpowiednią opcję i w szybki sposób uzyskuje się dostęp do pełnej wersji systemu m.in. z rozszerzonym Magazynem, modułami CRM Portfolio, CRM Zadaniowy, CRM Marketingowy, CRM Serwisowy, DMS, Finanse-Księgowość i Centrum Dowodzenia, obsługą Zamówień od Klientów i do Dostawców, Ofert, EDI oraz Pieczęci Cyfrowej. Dostępna jest też wtedy dodatkowo wersja angielska i niemiecka interfejsu.

5 stycznia 2016

Zmarł Peter Naur, jeden z pionierów IT

W wieku 88 lat, 3.1.2016, w duńskim Herlev zmarł Peter Naur. Był on duńskim naukowcem, jednym z pionierów informatyki. Współtworzył notację Backusa-Naura powszechnie wykorzystywaną w informatyce do zapisu składni języków programowania i protokołów komunikacyjnych. Notacja zastosowana została do zdefiniowania składni języka programowania Algol. Algol z kolei wpłynął na rozwój innych języków programowania, w tym języka Pascal. Programowanie proceduralne w tych językach zostało zastąpione obecnie przez powszechnie stosowane programowanie obiektowe.

W latach 50-tych ubiegłego wieku pozycja europejskich naukowców i ich wkład w rozwój informatyki były w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów bardzo wysokie.

Peter Naur był laureatem nagrody Turinga z 2005 roku, często określanej jako "Nagroda Nobla z informatyki". Był współtwórcą inżynierii oprogramowania i architektury oprogramowania. Wykładał w Instytucie Nielsa Bohra, Wyższej Szkole Technicznej w Danii oraz na Uniwersytecie w Kopenhadze, gdzie do 1989 roku był profesorem informatyki.

W dzisiejszym, burzliwym świecie zapominamy, że ogromny postęp w dziedzinie IT odbywa się dzięki takim wybitnym jednostkom jak Peter Naur, które często nie są doceniane i dostrzegane.

22 grudnia 2015

Integracja LibreOffice OnLine w module DMS/Workflow systemu ISOF

HEUTHES prowadzi intensywne prace badawczo-rozwojowe w zakresie integracji systemu LibreOffice OnLine (LOOL) z modułami DMS/Workflow systemu ISOF.

LOOL to specjalna wersja pakietu biurowego LibreOffice, umożliwiająca dostęp do niego poprzez lokalną przeglądarkę WWW, przy użyciu HTML5 i JavaScript, przy czym sam pakiet jest zainstalowany na serwerze centralnym.

Dotychczas w modułach DMS/Workflow był dostępny edytor pracujący w przeglądarce i umożliwiający edycję plików tekstowych i html. Dzięki LOOL będzie możliwość edycji różnorodnych formatów, na czele z Microsoft Office i LibreOffice. Obecnie LOOL pozwala na edycję zarówno tekstów, jak i arkuszy kalkulacyjnych, a także prezentacji.

Główny ciężar prac HEUTHES polega na napisaniu sprzęgu systemu plików modułów DMS/Workflow z LOOL. Firma ma nadzieję, że również inne funkcje, takie jak porównywanie tekstów, np. kolejnych wersji zapisanych w DMS, będzie także możliwe tą metodą. HEUTHES planuje ponadto, że edytora wzorców graficznych formularzy do wydruku, będzie można używać w trybie on-line, co znacznie uprości pracę.

W systemie ISOF funkcjonuje również mechanizm inteligentnych znaczników (ang. smart tags), który także wykorzystuje formaty LibreOffice. Pozwoli to stworzyć zaawansowane graficznie dokumenty, z użyciem danych zawartych w systemie ERP.

Komplementarnym rozwiązaniem będzie z pewnością pieczęć cyfrowa, która funkcjonuje już w DMS/Workflow i która pozwoli na zabezpieczanie dokumentów biurowych na niezbędnym poziomie (zapewniając nienaruszalność treści i dat oraz niezaprzeczalność pochodzenia pliku).

HEUTHES zakłada, że prototyp nowego rozwiązania powstanie w I kw. 2016 r., a wejście do określonych odmian systemu dostępnych wszystkim klientom, uzależnione jest od udostępnienia wersji stabilnej LOOL, a także od testów zarówno wewnątrz firmy, jak i u wybranych użytkowników ISOF. Dotyczy to testów funkcjonalnych, wydajnościowych, a także zużycia zasobów pamięci, mocy obliczeniowych oraz przepustowości sieci.

Możliwość korzystania z systemu biurowego LibreOffice bez konieczności instalowania go na stacji roboczej i edycja złożonych dokumentów w miejscu ucieszy na pewno wielu klientów firmy HEUTHES.

9 grudnia 2015

Konferencja "EOIF GigaCon" z HEUTHES

Firma HEUTHES weźmie udział w kolejnej edycji konferencji "Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie" GigaCon, poświęconej najnowszym technologiom elektronicznego przetwarzania, składowania i obiegu informacji w instytucjach, organizacjach oraz przedsiębiorstwach. Konferencja odbędzie się w dniu 9 grudnia 2015 r. w Gdańsku w hotelu Hotel Mercure Hevelius (ul. Jana Heweliusza 22).

Główne obszary tematyczne konferencji:

 • zarządzanie obiegiem dokumentów,
 • systemy archiwizacji danych,
 • masowe wydruki,
 • e-faktura,
 • workflow - zarządzanie procesami biznesowymi,
 • narzędzia back-office - Systemy OCR/OMR,
 • systemy faksowe,
 • systemy pracy grupowej,
 • rozwiązania mobilne.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „System ISOF-Workflow jako narzędzie optymalizacji obiegów pracy nad dokumentami", który wygłosi o godz. 11.15 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://gigacon.org/event/eoif_12_2015/

Zapraszamy!

2 grudnia 2015

Certyfikat KIR dla systemu HEUTHES-MULTICENTAUR PAYMENT HUB

Krajowa Izba Rozliczeniowa SA wydała firmie HEUTHES Certyfikat dla potwierdzenia zgodności komunikatów generowanych przez system informatyczny HEUTHES-MULTICENTAUR PAYMENT HUB z wymaganiami Systemu Rozliczeń Płatności Natychmiastowych Express Elixir w zakresie komunikatów RTTR.

Express Elixir to opracowany i wdrożony przez KIR system rozliczeń płatności natychmiastowych w złotych. Dzięki niemu, uczestnicy systemu mogą w trybie dostępności 24/7/365, w czasie zbliżonym do rzeczywistego wykonywać przelewy pomiędzy rachunkami w różnych bankach w Polsce. Przy wykorzystaniu infrastruktury KIR środki finansowe są znacznie bardziej bezpieczne niż w przypadku modelu z wykorzystaniem firm pośredniczących, ponieważ nie opuszczają bankowych systemów transakcyjnych i nie wymagają pośredników.

HEUTHES wdrożył obsługę Express Elixir w systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB, w SGB-BANK SA już w 2014 r. Ponad 26-letnie doświadczenie HEUTHES w produkcji i wdrożeniach systemów bankowych oznacza dla Klientów firmy możliwość szybkiego wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych rozszerzających portfolio usług bankowych.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB zapewnia obsługę wszelkich transakcji bankowych. Integruje systemy otoczenia bankowego i systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. Wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientami. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych SWIFT, Elixir, Target2, Euro Elixir – SEPA, STEP2, SORBNET2, płatności natychmiastowe Express Elixir. Obsługuje wymianę międzysystemową (np. systemy kartowe, ERP, maklerskie, itp.), faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje.

Warto przypomnieć, że miesięcznik Gazeta Bankowa w ramach konkursu „Hit Roku dla Instytucji Finansowych”, przeznaczonego dla firm, które swoje produkty i usługi polecają bankom i instytucjom finansowym, wyróżnił w 2013 r. MULTICENTAUR PAYMENT HUB tytułem Rekomendacja w kategorii Produkt. Podobne wyróżnienie przyznano innym rozwiązaniom HEUTHES. W 2015 r. otrzymał je system MULTICENTAUR-CFT, w 2014 r. system ISOF-PROFAP, w 2012 r. system MC-SORBNET2, w 2011 r. system MC-FAKTOR, w 2010 roku system ISOF-Workflow, a w 2009 system GRYFCARD.

26 listopada 2015

Wysokie notowania HEUTHES w rankingu IT@BANK 2015

Rozstrzygnięto doroczny ranking „Miesięcznika Finansowego BANK" skupiający najlepsze firmy informatyczne specjalizujące się w rozwiązaniach dla bankowości oraz branży finansowej. Była to już VIII edycja rankingu, tradycyjnie organizowanego przez redakcję "Miesięcznika Finansowego Bank", wydawanego przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Sporządzono go na podstawie ankiet przygotowanych specjalnie przez finansistów oraz analityków rynku bankowego.

W rankingu głównym IT@BANK 2015 skupiającym firmy informatyczne pracujące na potrzeby sektora finansowego i instytucji publicznych spółka HEUTHES zajęła wysokie 12 miejsce. Również 12 miejsce firma zajęła w rankingu pozycji w sektorze banków spółdzielczych, z kolei 27 miejsce w rankingu pozycji w sektorze finansowym. Ocena punktowa uzyskana w rankingach to wypadkowa aż 11 wskaźników dotyczących różnych obszarów działalności firmy.

Warto zauważyć, że HEUTHES corocznie plasuje się na wysokich pozycjach w poszczególnych zestawieniach. Wysokie miejsca zajmowane przez HEUTHES w zestawieniach za lata 2008-2015 potwierdzają to, że strategia rozwoju systemów informatycznych dla sektora finansowego, obrana w 1989 r. przez zarząd firmy była słuszna i efektywna. Opiera się ona na koncepcji budowy aplikacji zawierających własne, wysokozaawansowane technologie. Do najważniejszych należą Client-Web-Server i HDB NG. Obecnie główne systemy informatyczne firmy to MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD, GRYFBANK, ISOF-WORKFLOW oraz ISOF - rozwiązanie ERP/CRM/DMS dla przedsiębiorstw dostępne zarówno w trybie SaaS, jak i licencji.

23 listopada 2015

Nowa funkcja ISOF - wysyłanie załączników poczty w obieg

Firma HEUTHES wsłuchując się w głosy klientów – użytkowników ISOF-WORKFLOW i DMS w ISOF rozszerzyła możliwości tych systemów. Jednym z nowych rozwiązań jest funkcja wbudowana „wyślij w obieg”. Dotychczasowe rozwiązanie umożliwiało przenoszenie tego samego dokumentu pomiędzy dwoma obiegami. Nowy mechanizm pozwala wysłać w obieg dokument powiązany, zamiast dokumentu głównego. Pozwala to przykładowo skierować do obiegu wybrany dokument z załącznika, którym może być faktura elektroniczna (PDF) otrzymana w wiadomości email od dostawcy. W dokumentach powiązanych z PDF widoczny jest otrzymany e-mail, dzięki czemu użytkownik ma możliwość szybkiego dotarcia do źródłowej wiadomości, np. w celu jej dodatkowej weryfikacji. Usprawnia to proces obsługi dokumentów obcych i obniża pracochłonność przy wyszukiwaniu podglądu dokumentów w systemie F-K oraz faktur sprzedaży i zakupu.

Kolejną funkcją jest rozbudowa mechanizmu przenoszenia dokumentów pomiędzy folderami. Dotychczas odbywało się to między wybranymi folderami. Obecnie celem dla plików może być tzw. archiwum. W takim przypadku powoduje to utworzenie adekwatnych ścieżek lat i miesięcy. Ma to znaczenie przy przenoszeniu dużej ilości dokumentów, które chce się oglądać bezpośrednio. Nowe rozwiązanie usprawnia tym samym pracę z fakturami sprzedaży i zakupu. W przyszłości archiwum będzie można przenosić na nośniki trwałe.

Trzecią funkcją pomocną w obsłudze faktur przychodzących jest wprowadzona możliwość podglądu dokumentu elektronicznego podczas rejestracji faktury zakupu. W jednym oknie system wyświetla obok siebie formularz do wprowadzania danych faktury zakupu oraz podgląd obsługiwanego dokumentu, np. skan otrzymanej faktury lub PDF z fakturą elektroniczną. Dotychczas było to realizowane w oddzielnych oknach. Zastosowanie tego rozwiązania usprawnia obieg faktur zakupu i ich przetwarzanie w systemie.

Mechanizm będzie rozbudowany w kolejnych wersjach o obsługę rozpoznawania tekstu OCR i o szablony OCR, które pozwolą na automatyczne przenoszenie danych ze skanowanego dokumentu do formularzy elektronicznych.

Nowe rozwiązania są testowane w ramach wersji 17.0.4. u wybranych klientów. Ich finalna postać zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom wraz z kolejną wersją systemu. Z kolei wdrożenie mechanizmu obsługi OCR planowane jest w II kw. 2016 r.

20 listopada 2015

Nowości w wersji 17.0.4 systemu ISOF

Firma HEUTHES udostępniła klientom kolejną wersję 17.0.4 systemu ISOF. W systemie wprowadzono szereg zmian funkcjonalnych obejmujących m.in. Fakturowanie, Magazyn, Terminy Dostaw, Kasę-Bank, Oferty, Zamówienia od klientów, Zamówienia do dostawców, DMS, CRM Analityczny, CRM Formularze, Portal Zamówieniowy, Portal Serwisowy oraz sterowanie wywoływaniem okien w systemie i dodatkowe zabezpieczenie ekranu logowania.

W module Fakturowanie zmieniono format pokazywania danych o numerze rachunku bankowego na dokumentach sprzedaży oraz dodano obsługę faktur zaliczkowych w obrocie unijnym oraz faktur zaliczkowych korygujących eksportowych. Równocześnie na kolejnych formularzach faktur sprzedaży obejmujących faktury korygujące i dokumenty eksportowe dodano graficzne oznaczenie pól wymaganych.

Z kolei w module Magazyn wprowadzono ułatwienia w obsłudze listy numerów seryjnych przy pomocy czytnika kodów kreskowych. Wprowadzono także możliwość zarządzania własnymi blokadami partii towaru oraz zmodyfikowano sposób zatwierdzania dokumentów MMW/MMP.

Dodano nową funkcjonalność obsługi planowanego terminu dostawy towaru dla kontrahentów i grup kontrahentów obejmującą wszystkie towary, wybrane grupy towarów lub wybrane towary. Terminy dostaw mogą być definiowane jako okres od daty bieżącej, na wskazany dzień lub okres od ostatniej dostawy.

W module Kasa-Bank, w zakresie Raportów Kasowych dodano uprawnienie do wyboru rozrachunku na nowym dokumencie kasy oraz dołączono możliwość automatycznego pobrania kursu waluty z tabeli NBP podczas wystawiania dokumentu kasy w kasie walutowej.

W Ofertach wprowadzono oznaczenie pól wymaganych na formularzu nowej oferty. Dodano również opcję, która decyduje czy po edycji oferty przez innego użytkownika, użytkownik ten ma zostać zapisany jako wystawca dokumentu.

W Zamówieniach od klientów rozdzielono uprawnienia do rejestracji nowego i edycji istniejącego zamówienia od klienta oraz wprowadzono możliwość zdefiniowania domyślnej waluty zamówienia.

W Zamówieniach do dostawców dodano możliwość pokazania w dokumentach powiązanych numeru zamówienia do dostawcy.

W ramach DMS zainicjowano zmiany przygotowujące do wprowadzenia możliwości automatycznego przesyłania w obieg dokumentu powiązanego, przesyłania dokumentów do archiwum w układzie rok/miesiąc oraz podglądu dokumentu elektronicznego podczas rejestracji faktury zakupu. W Obszarach roboczych wprowadzono funkcję umożliwiającą dodawanie nowej wersji dokumentu z dysku.

W Bazie marketingowej modułu CRM Analityczny dodano możliwość pokazania tabeli z pozycjami poszczególnych ofert dla wybranego kontrahenta.

W module CRM Formularze dodano podpole Numer obcy do pola Faktura zakupu. Rozszerzono także obsługę pól w wiadomościach generowanych z szablonu w obiegu o pole z nazwą kontrahenta. Wprowadzono również automatyczne wiązanie formularza głównego z zagnieżdżonymi.

W Portalu Zamówieniowym dodano nowe raporty dla użytkowników portalu. Raporty umożliwiają wygenerowanie zestawień w postaci plików w formacie CSV.

W Portalu Serwisowym dodano nowe pola o realizacji zgłoszenia w zakładce Obsługa.

W ISOF dodano także możliwość sterowania sposobem wywoływania okien w systemie. Okna, które dotychczas były wywoływane jako okna przeglądarki (pop-up) mogą być wywoływane w dotychczasowy sposób lub jako pływające okno HTML.

Wprowadzono także dodatkowe, opcjonalne zabezpieczenie do ekranu logowania wykorzystujące kod typu CAPTCHA.

Nowe funkcjonalności są już dostępne dla użytkowników bez dodatkowych opłat, wraz z nową wersją 17.0.4 systemu.

10 listopada 2015

UMCS w Lublinie dołączył do programu ISOF dla Uczelni

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podpisał umowę na wykorzystanie systemu ISOF w edukacji studentów. Jest to kolejna uczelnia wyższa, która dołączyła do ogólnopolskiego programu „ISOF dla Uczelni”. HEUTHES ocenia, że obecnie około 2500 studentów korzysta w procesie dydaktycznym z dostępu w trybie SaaS do systemu ISOF. Każda uczelnia przystępująca do programu otrzymuje zdalny dostęp do pełnej funkcjonalności ISOF dla studentów, szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej oraz dostęp do systemu szkoleń elektronicznych. Studenci w ramach zajęć mogą, po egzaminie, uzyskać imienne certyfikaty, wydawane przez HEUTHES i podpisane przez prowadzącego zajęcia, potwierdzające znajomość zagadnień związanych z ERP.

Dzięki temu, że system jest zainstalowany w Data Center HEUTHES i udostępniany w trybie SaaS, uczelnie muszą zapewnić studentom jedynie dostęp do komputerów z aktywnym łączem internetowym i przeglądarką internetową. Warte podkreślenia jest, że uczelnie pracują zawsze na najnowszej wersji systemu, który jest aktualizowany przez HEUTHES kilka razy w roku bez angażowania użytkowników w ten proces.

Założeniem programu „ISOF dla Uczelni” jest nauka modelowania i zarządzania procesami biznesowymi przy wykorzystaniu systemu informatycznego ERP. Realizacja tego założenia jest możliwa dzięki temu, że ISOF składa się z wielu modułów odpowiadających poszczególnym płaszczyznom działalności biznesowej. Główne z nich stanowią CRM, DMS (Workflow), Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, Rachunkowość, Płace i Kadry, Kasa-Bank, Logistyka, Zamówienia i Portale Internetowe: Serwisowy, Dokumentowy i Zamówieniowy.

W chwili obecnej w programie uczestniczy 13 uczelni, do których należą:

 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 • Politechnika Rzeszowska,
 • Akademia Morska w Szczecinie,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu,
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.

Dla uczelni zainteresowanych przystąpieniem do programu „ISOF dla Uczelni” HEUTHES dedykuje stronę www.isof.pl/uczelnia.

4 listopada 2015

VII Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej z HEUTHES

W dniu 4 listopada 2015 r. odbędzie się w Warszawie (Centrum Konferencyjne CEMED, ul. Pory 78, V piętro) VII Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej - BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ, RYZYKO IT, ELEKTRONICZNA IDENTYFIKACJA, ROZWIĄZANIA MOBILNE.

Tematem przewodnim spotkania będą narzędzia informatyczne wspierające funkcjonowanie Banku Spółdzielczego ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań ukierunkowanych na bezpieczeństwo. Udziałem w Forum mogą być zainteresowani przedstawiciele zarządów banków, dyrektorzy i specjaliści odpowiedzialni za informatyzację, bezpieczeństwo i audyt informatyczny.

W trakcie Forum, Prezes Zarządu HEUTHES, Wojciech Grzybek, wygłosi prezentację pt. "Bezpieczeństwo systemów firmy HEUTHES na przykładzie rozwiązań ISOF-PROFAP i MULTICENTAUR-CFT" (godz. 13.10). Zapraszamy również do odwiedzenia stoiska firmowego, gdzie można będzie uzyskać wyczerpujące informacje na temat rozwiązań informatycznych przeznaczonych do obsługi Banków Spółdzielczych.

Więcej informacji o Forum na stronie www.cpi.com.pl/imprezy/2015/fbs2/index.php

Zapraszamy!

13 października 2015

Technologia Docker w serwerach ISOF

Firma HEUTHES po okresie badań i rozwoju zdecydowała się na rozpoczęcie wdrożenia w serwerach produkcyjnych systemu ISOF technologii Docker (pisaliśmy o tym 29.6.2015). Od dłuższego czasu technologię Docker wykorzystywano w ośrodku zapasowym firmy, w którym pracowały serwery dedykowane dla wersji demonstracyjnej systemu.

Testy w tym środowisku wykazały przykładowo 40% obniżenie czasu zapisu dokumentów, w tym faktur. HEUTHES ma nadzieję na osiągnięcie w docelowym środowisku serwerowym, założonego pierwotnie minimum 50% obniżenia czasu zapisu dokumentów i zwiększenia wydajności systemu. Firma liczy też na podobne korzyści implementując tą technologię, w dalszej kolejności, w rozwiązaniach bankowych.

Przebudowana architektura wewnętrzna systemu ISOF została oparta o kontenery w technologii Docker. Składa się na nią kontener z serwerem WWW Apache, kontener zawierający serwer aplikacyjny HDB NG 4.2 z systemem Java 1.8, kontener z bazą danych PostgreSQL oraz kontener z serwerem TAPIR. Dzięki Dockerowi ułatwiona została dystrybucja systemu ISOF w trybie licencji oraz rozwiązań bankowych firmy HEUTHES. Oprogramowanie dystrybuowane w kontenerach pracuje u odbiorcy dokładnie w takim środowisku w jakim zaplanował to producent oprogramowania i w jakim zostało przetestowane u producenta oprogramowania oraz na serwerach testowych odbiorcy.

7 października 2015

HEUTHES na konferencji "Elektroniczny obieg dokumentów"

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji "Elektroniczny Obieg Dokumentów", poświęconej najnowszym technologiom elektronicznego przetwarzania, składowania i obiegu informacji w instytucjach, organizacjach oraz przedsiębiorstwach. Konferencja odbędzie się w dniu 7 października 2015 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Businessman Institute (Trakt Lubelski 40a).

Najważniejsze obszary tematyczne, które zostaną omówione na konferencji to:

 • zarządzanie obiegiem dokumentów,
 • dokumenty w chmurze,
 • systemy archiwizacji danych,
 • nowoczesna archiwizacja dokumentów,
 • masowe wydruki,
 • workflow - zarządzanie procesami biznesowymi,
 • narzędzia back-office - systemy OCR/OMR,
 • systemy pracy grupowej,
 • rozwiązania mobilne.

Główni adresaci konferencji to:

 • Kadra podejmująca strategiczne decyzje – prezesi zarządów, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy IT,
 • Kadra menedżerska odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji w firmie,
 • Starostowie, wójtowie i burmistrzowie urzędów powiatowych i gminnych,
 • Kierownicy projektów IT, ds bezpieczeństwa, administratorzy systemów IT,
 • Analitycy biznesowi,
 • Osoby odpowiedzialne za procesy związane z zarządzaniem dokumentami, informacjami, korespondencją masową.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „Zarządzanie obiegami dokumentów i pracy na przykładzie systemu ISOF-WORKFLOW firmy HEUTHES", który wygłosi o godz. 11:40. zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://www.konferencjeksi.pl/?page_id=694

Zapraszamy!

14 września 2015

HEUTHES na IFA 2015

HEUTHES już od wielu lat śledzi z uwagą największe w Europie targi elektroniki użytkowej IFA w Berlinie. Firma koncentruje swoją uwagę przede wszystkim na rozwoju tabletów, smartfonów i peryferyjnego sprzętu mobilnego, na którym będą pracować klienci HEUTHES.

Na tegorocznych targach imponująco zaprezentowała się po raz kolejny firma Samsung, która w największej hali przedstawiła szeroki zakres tematyczny urządzeń z kręgu IT, audio, video i agd.

Na rynku konsumenckim firma promuje telewizory LCD 4K z najnowszą technologią HDR (ang. High Dynamic Range – o dużym zakresie dynamiki) oznaczone jako SUHD.

Z kolei LG zaprezentowało obsługę standardu HDR w swoich najnowszych telewizorach konkurencyjnego standardu OLED 4K.

Podobnie jak z do niedawna promowanym standardem rozdzielczości Ultra HD oraz technologią 3D problemem jest brak odtwarzaczy, tytułów i programów telewizyjnych w standardzie 4K HDR. Co prawda Samsung zaprezentował nowy odtwarzacz Blu-ray Disc Ultra HD UBD-K8500 zdolny do odtwarzania Blu-ray Disc o rozdzielczości 4K z HDR, ale jego premierę rynkową zapowiedziano na kwiecień 2016 roku.

Philips od lat uparcie promuje technologię kolorowego oświetlenia Ambilight LED, montowanego z tyłu telewizorów, dzięki którym w czasie oglądania filmu widać na ścianie poświatę, odpowiadającą kolorystycznie obrazowi na ekranie. Na targach zaprezentowano nową technologię Ambilux. Udoskonalenie polega na zastąpieniu diodowych pasków mikroprojektorami, rzucającymi na ścianę kontury i kolory obrazu, widzianego na ekranie.

Dziwne jest, że promowany na targach standard telewizorów z rozdzielczością 4K przeznaczony dla rynku konsumenckiego nie znajduje swojego odbicia w szerokiej liczbie analogicznych rozwiązań monitorów dla korporacji. Wydaje się, że naturalnym segmentem rynku zainteresowanym takimi rozwiązaniami są graficy, projektanci i architekci.

Zastanawiający jest również regres w dziedzinie tabletów – np. z przeznaczeniem do pracy w systemie ISOF. Nowy tablet Samsunga Galaxy Tab 2 z ekranem Super AMOLED co prawda wygląda świetnie, ale rozdzielczość QXGA (2048 x 1536 pikseli) nie wnosi nowej jakości na rynku.

Prezentowanych było również wiele produktów dla inteligentnego domu.

Jednak oferowane rozwiązania są niedojrzałe. Rozwiązania czujników dla smart home nie są ustandaryzowane, nie współpracują ze sobą i obecnie budowa inteligentnego domu jest dużą uciążliwością.

Ciągle brak jest wygodnego sterowania głosem oraz ujednoliconego standardu komunikacji. Proponowane zarządzanie i programowanie smart home jest zbyt uciążliwe, aby osiągnęło sukces rynkowy i rozpowszechniło się.

Dziwne jest również, że rozwiązania smart home nie były szeroko prezentowane z przeznaczeniem dla inteligentnego biura, gdzie mogłyby przynieść istotne oszczędności i wzrost komfortu pracy.

Wiele firm oferowało inteligentne zegarki, które osiągnęły etap wysmakowanego designu i nie przypominają już plastikowych zabawek dla dzieci. Stoiska prezentacyjne często przypominały gabloty w sklepach jubilerskich.

Niewielka liczba wystawców sprzętu dla kina domowego oraz brak spektakularnych nowinek świadczy wyraźnie, że branża ta w dalszym ciągu pogrążona jest w kryzysie.

Producenci audio promują technologię Dolby Atmos, w której obok odtwarzania standardowych ścieżek 5.1 lub 7.1, system wytwarza dodatkowe ścieżki dźwiękowe dla głośników umieszczonych na suficie lub jako nadstawki na standardowe głośniki i skierowane na sufit.

Odbywa się to kosztem znacznego zwiększenia ilości kabli i dodatkowych głośników w instalacji audio. Ciekawą propozycję w postaci poziomego soundbara YSP-5600 z symulacją przestrzennego dźwięku Atmos przedstawiła firma Yamaha. Pozostaje również problem z niską dostępnością materiałów do emisji w technologii Atmos (podobnie jak w przypadku telewizorów 4K).

Podsumowując tegoroczne targi IFA wydaje się, że olbrzymi szum informacyjny w zakresie telewizorów 4K HDR miał zamaskować bezradność producentów i brak przełomowych innowacji technologicznych przeznaczonych na rynek konsumencki i biznesowy.

26 sierpnia 2015

Nowości w wersji 17.0.3 systemu ISOF

Firma HEUTHES udostępniła klientom do testów kolejną wersję 17.0.3 systemu ISOF na swoim serwerze demonstracyjnym. Użytkownicy będą mogli zgłaszać swoje uwagi, a wersja komercyjna zostanie wdrożona na początku września 2015 r.

W systemie wprowadzono szereg zmian funkcjonalnych. W DMS powstał mechanizm zastępstw pracowników. W wyniku nieobecności pracowników w firmie panuje niezrównoważony stan w zakresie obiegu informacji. Mechanizm obsługi zastępstw przywraca równowagę w tym zakresie zarządzając udostępnianiem i rozdziałem tych dokumentów zastępcom. W systemie możliwe jest wpisanie zastępstwa stałego lub terminowego danej osoby oraz określenie zwierzchnictwa służbowego. W systemie DMS pojawiła się nowa funkcja – Balanser, która zarządza przestrojeniem obiegu dokumentów, udostępnianiem dokumentów zastępcom, bądź też rozdziałem dokumentów pomiędzy wielu zastępców lub grupy osób. Funkcjonalność Balansera pozwala również sprawdzić bieżący stan obecności i zastępstw i zweryfikować czy wszystkie osoby są prawidłowo zastępowane. Za pomocą Balansera można modelować procesy przestrojenia ręcznie lub w określonym czasie dnia z wykorzystaniem szablonów off-line. Ciekawym przykładem zastosowania nowego rozwiązania jest wykorzystanie go w obsłudze poczty elektronicznej. Wdrożony mechanizm jest znacznie bardziej zaawansowany niż obecne w serwerach i programach pocztowych proste przekierowania poczty.

W module Sprzedaż oraz Przelewach modułu Kasa-Bank wprowadzono na formularzach ekranowych nowe oznaczenie pól wymagalnych w postaci czerwonej kreski podkreślenia. Rozwiązanie to wprowadzone po raz pierwszy w poprzedniej wersji systemu w module Magazyn powinno znacznie ułatwić pracę w systemie. HEUTHES pracuje w tym zakresie nad pozostałymi modułami.

Rozszerzono szablony wydruku dokumentów o wersje rosyjskojęzyczne wydruków dokumentów sprzedażowych krajowych i eksportowych.

W Zamówieniach do dostawców wprowadzono możliwość definiowania wielu dat dostaw i ilości na pozycjach zamówienia.

Rozszerzono Raporty magazynowe o filtr „Wycofanych Towarów” i możliwość wielowyboru magazynów podczas przeglądania dokumentów.

W Formularzach wprowadzono nowy typ pola formularza – Projekt (wcześniej nazywany w systemie Okazją).

W module Kasa-Bank wprowadzono możliwość wykonywania przelewów walutowych krajowych i zagranicznych. Możliwy jest eksport przelewów w formacie MT103 (np. Multicash INT wykorzystywany m.in. w home-bankingu ING Banku Śląskiego SA). W kolejnych wersjach planowane jest rozszerzenie listy obsługiwanych formatów wykorzystywanych w innych bankach.

W definicji obiegów wprowadzono funkcję zewnętrzną do ustanawiania w formularzach obsługiwanych w obiegu pól typu data i kwota pieniężna.

Biura Rachunkowe mogą w ramach pakietów Pakiet ISOF BR oraz ISOF BR Mini wykorzystać Inteligentnego Asystenta do szybkiego logowania się do systemów swoich klientów, do których mają zdalny dostęp. Ikonki lub logotypy firm dostępne w wydzielonej sekcji Asystenta ułatwiają szybkie przełączanie się pomiędzy systemami. Można je umieszczać na stałe na pulpicie systemu.

Dodano wykrywanie, podczas logowania się do systemu, trybu zgodności przeglądarki Internet Explorer. Najnowsza odsłona systemu wymaga wersji 8, 9 lub 11. Wersja IE 7 wkrótce trafi na czarną listę przeglądarek niezalecanych do pracy z ISOF. Dodatkowo, przy pracy z Internet Explorer zlikwidowano także konieczność instalowania bibliotek ActiveX-XML.

W ramach wykresu Gantt'a wprowadzono nowy raport umożliwiający jednoczesne wyświetlanie wielu Projektów zgodnie ze zdefiniowanym filtrem.

Nowe funkcjonalności będą dostępne dla użytkowników, wraz z nową wersją systemu, bez dodatkowych opłat we wrześniu tego roku.

19 sierpnia 2015

Nowy typ testów dla ISOF

Firma HEUTHES wdrożyła pod kątem użytkowników systemu ISOF nowy typ testów jakości połączenia sieciowego. W praktyce okazuje się, że przy nieodpowiedniej parametryzacji połączenia sieciowego gubione są pakiety niezbędne do prawidłowego działania systemu ISOF (np. JavaScript). Nowy test opracowany przez HEUTHES sprawdza spójność danych przy dużej ilości przesyłanych plików. Dzięki niemu użytkownik systemu może zweryfikować, czy jego połączenie internetowe jest przystosowane do pracy z ISOF.

Firma sprawdziła m.in. jakość mobilnych połączeń internetowych. Przypadki gubienia pakietów występują gdy operatorzy telekomunikacyjni bądź administratorzy sieci wewnętrznych dyskryminują ruch na łączach.

Nowy test zostanie udostępniony bezpłatnie klientom wraz z wersją 17.0.3 systemu ISOF oraz w systemach bankowych GRYFCARD i MULTICENTAUR w sierpniu 2015 r.

17 sierpnia 2015

Rekordowe wyniki systemu MULTICENTAUR-CFT w niezależnych testach w Londynie

System MULTICENTAUR-CFT firmy HEUTHES, powstały w oparciu o zaimplementowaną, własną technologię HEURISTICS PATTERN FINDER (HPF) i umożliwiający rozpoznawanie obecności w transakcjach finansowych osób, organizacji i państw objętych sankcjami i embargami uzyskał bardzo dobre wyniki w niezależnych testach skuteczności przeprowadzonych w Londynie przez stowarzyszenie SWIFT. Podstawowe miary skuteczności systemu – effectiveness i efficiency – osiągnęły odpowiednio 100% oraz 99,14% i były to najlepsze wyniki spośród systemów poddanych próbie.

MULTICENTAUR-CFT wspierając przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu poprzez parametry konfiguracyjne systemu umożliwia osiągnięcie wymaganej przez bank precyzji wykrywania podejrzanych operacji. Parametry reguł decyzyjnych systemu są tak dobrane aby zminimalizować przypadki „False Negative” (przeoczenie niewłaściwych transakcji), a przypadki „False Positive” (wstępnie wstrzymane poprawne transakcje) były w wymiarze akceptowalnym przez banki.

Obydwa parametry są ze sobą powiązane i służą do wyznaczenia miar jakości systemu decyzyjnego. Zbytnio czuły system generuje dużą ilość błędów „False Positive” – pracochłonnych w dalszej analizie i ocenie zatrzymanych transakcji. Z kolei system o niskiej czułości charakteryzuje się dużą liczbą niebezpiecznych „False Negative”, które oznaczają przeoczenie prawdziwych zagrożeń.

Skuteczność rozpoznania w transakcjach poszukiwanych treści jest powiązana z rodzajem stosowanych algorytmów HPF. System zawiera rozbudowane, dedykowane algorytmy oparte na metodach logiki rozmytej dla poszczególnych typów wyszukiwanych informacji, które uwzględniają m. in.: osoby, firmy, statki, kraje, banki, słowa kluczowe. Rozwiązanie pracuje w trybie on-line, monitorując wszystkie transakcje i umożliwiając przeprowadzenie szeregu operacji z wychwyconymi działaniami. System charakteryzuje się wysoką wydajnością. Podczas projektowania systemu uwzględniono wykorzystanie najnowszych technologii w celu zapewnienia wysokiej skalowalności systemu. Architektura rozwiązania jest niezależna od platformy sprzętowej i może być integrowana z dowolnymi aplikacjami.

Miesięcznik Gazeta Bankowa w konkursie „Hit Roku dla Instytucji Finansowych” wyróżnił w 2015 r. system MULTICENTAUR-CFT tytułem Rekomendacja.

HEUTHES pracuje obecnie nad kolejną wersją systemu i skanowaniem on-line i off-line bankowych baz adresowych w module MULTICENTAUR-CFT. Pierwsze testy wykazują, że wysoka dokładność systemu łączy się skutecznie z wysoką wydajnością.

13 sierpnia 2015

Nowy mechanizm Zastępstw w ISOF

Firma HEUTHES wprowadziła nowy mechanizm zastępstw i balansowania obciążeń do swojego systemu ISOF-DMS, a także do ISOF-WORKFLOW. Dzięki architekturze tych rozwiązań opartej o jeden, centralny algorytm przetwarzania obiegów w standardzie automatu skończonego możliwe było ich łatwe uzupełnienie o obsługę mechanizmu zastępstw pracowników. Dzięki zastępstwom żadna informacja firmowa nie będzie ani przeoczona, ani przeterminowana.

W celu realizacji tej funkcji wprowadzono w module Płace, w danych kadrowych definiowanie zastępców. Możliwe jest wpisanie zastępstwa stałego lub terminowego danej osoby oraz określenie zwierzchnictwa służbowego danej osoby. Każda osoba może mieć kilku zastępców lub może ją zastępować grupa osób.

Oprócz definicji, w module kadrowym istnieje też rejestr zdarzeń związanych z obecnością. Rejestr ten może być zasilany danymi automatycznie z RCP (Rejestru Czasu Pracy) lub z innych systemów HR i zawiera datę oraz ewentualną przyczynę nieobecności. Rejestr jest wykorzystywany do przestrojenia obiegu dokumentów w taki sposób aby mieli do nich dostęp zastępcy. W małych firmach rejestr może być prowadzony ręcznie.

W systemie DMS pojawiła się nowa funkcja – Balanser, która zarządza przestrojeniem obiegu dokumentów, udostępnianiem dokumentów zastępcom, bądź też rozdziałem dokumentów pomiędzy wielu zastępców lub grupy osób.

Funkcjonalność Balansera pozwala również sprawdzić bieżący stan obecności i zastępstw i zweryfikować czy wszystkie osoby są prawidłowo zastępowane. Za pomocą Balansera można modelować procesy przestrojenia ręcznie lub w określonym czasie dnia z wykorzystaniem szablonów off-line.

Funkcję Balansera można również uruchomić wewnątrz obiegu, za pomocą tzw. funkcji wbudowanej. Obieg skutkuje wtedy zastępstwami zgodnie z regułami przypisanymi do obiegu.

Ciekawym przykładem zastosowania nowego rozwiązania jest wykorzystanie go w obsłudze poczty elektronicznej w module DMS, który e-mail traktuje jak każdy inny dokument elektroniczny. Dzięki temu uzyskuje się pewność, że ważne emaile dotrą na czas do osób, które muszą je w sprawny sposób obsłużyć. Wdrożony mechanizm jest znacznie bardziej zaawansowany niż obecne w serwerach i programach pocztowych proste przekierowania poczty.

Osoba i jej zastępca mogą sprawdzić szczegółowo historię danej poczty i dokumentów oraz prześledzić działania użytkowników i ich zastępców.

Mechanizm balansowania znajdzie również zastosowanie w przedsiębiorstwach, w których przetwarzanych jest wiele dokumentów, w relatywnie krótkim przedziale czasowym np. ubezpieczalniach. Nowa funkcjonalność pozwala na przekierowanie wniosków ubezpieczeniowych przypisanych nieobecnym pracownikom do innych osób z uwzględnieniem liczby już obsługiwanych dokumentów. Balansowanie umożliwia automatyczne rozdzielenie dokumentów na wielu pracowników, unikając w ten sposób przekierowania wszystkich dokumentów do jednego zastępcy.

Zastępstwa mogą być zintegrowane z innymi systemami HR i RCP w trybie online (Web Services) lub wsadowym.

Nowa funkcjonalność zastępstw będzie dostępna w ramach modułów DMS i Płace w systemie ISOF oraz ISOF-WORKFLOW Premium wraz z nową wersją 17.0.3 w sierpniu 2015 r. Użytkownicy ISOF otrzymują nowe wersje systemu bez dodatkowych opłat.

12 sierpnia 2015

ISOF w systemie Windows 10 obecnie w Firefox 39 i Internet Explorer 11

HEUTHES od dłuższego czasu testował wersję przedprodukcyjną systemu Windows 10 jako platformę dla systemu ISOF. Ukazanie się ostatecznej wersji tego systemu zmusiło firmę HEUTHES do wydania komunikatu nie zalecającego jej obecnie do pracy z ISOF.

HEUTHES jest zdziwiony faktem, że co prawda w finalnej wersji beta Windows 10 system ISOF pracował poprawnie, jednak w wersji ostatecznie wypuszczonej na rynek działanie ISOF w najnowszych wersjach przeglądarek Chrome i Microsoft Edge nie jest stabilne.

Zarówno przeglądarka Microsft Edge, jak i Chrome 44 nie obsługują stosowanego w ISOF systemu zabezpieczeń związanych z kryptografią i certyfikatami. Z tego powodu nie mogą być jak na razie stosowane do pracy z ISOF. HEUTHES zgłasza błędy producentom przeglądarek i oczekuje, że wkrótce poprawią oni swoje aplikacje.

W chwili obecnej firma HEUTHES rekomenduje użytkownikom systemu ISOF pracującym w systemie Windows 10 najnowszą, stabilną wersję 39. Firefoxa i przeglądarkę Internet Explorer 11. Równolegle trwają testy poprawności wersji 40 beta Firefox, której upublicznienie jest planowane niebawem.

10 sierpnia 2015

Google ogranicza XSL w przeglądarce Chrome

Firma Google udostępniła użytkownikom nową, 44. wersję swojej przeglądarki internetowej Chrome. HEUTHES z przykrością i rozczarowaniem odnotowuje fakt, że stanowi ona kontynuację wcześniejszej strategii rozwojowej, która utrudnia życie wszystkim, którzy wykorzystują przeglądarkę Google do zastosowań biznesowych. Najpoważniejszym, fatalnym wręcz błędem najnowszej wersji jest sposób obsługi dokumentów XML przekształcanych przez transformaty XSL. Błąd polega na tym, że dokumenty osadzone w ramkach, generowane automatycznie z użyciem XSLT nie są widoczne w przeglądarce. HEUTHES zgłosił już ten błąd oficjalnie na forum deweloperów Google Chrome (Issue 513168).

Wykorzystując pozycję rynkowego lidera, Google narzuca innym swoje uciążliwe pomysły. Wpisuje się to w długą listę błędów i utrudnień, które od kilku lat Google funduje producentom aplikacji internetowych. Swoiste apogeum w tym zakresie nastąpiło w ubiegłym roku, kiedy to doszło do usunięcia funkcjonalności związanej z oknami modalnymi (pisaliśmy o tym w newsie 10.09.2014 r.) niezwykle potrzebnymi w aplikacjach internetowych i zatwierdzonych przez organizację W3C. O innych błędach Google Chrome firma HEUTHES informowała 7.5.2013, 8.5.2012 i 11.11.2010 r.

Ograniczenie nałożone na XSL to kolejny krok deweloperów Chrome, który utrudnia komfort pracy twórcom złożonych aplikacji biznesowych. Oczywiście HEUTHES bez problemu poradził sobie z tą "niedoróbką", opracowując specjalną nakładkę, która rozwiązuje problem dokumentów XSL w systemie ISOF. HEUTHES niepokoi jednak skala błędów pojawiających się w kolejnych wersjach Google Chrome, co podważa zaufanie klientów biznesowych.

Na szczęście twórcy przeglądarki Firefox prezentują zupełnie inne podejście do rozwoju swojego narzędzia i tam podobne błędy nie występują. Stabilność i przewidywalność rozwoju przeglądarki Firefox oraz łatwość jej użycia sprawia, że HEUTHES rekomenduje ją do używania w swoich aplikacjach internetowych bez zastrzeżeń.

29 czerwca 2015

HEUTHES wdrożył technologię HTTP/2 w swoich systemach ERP

Firma HEUTHES udostępniła nową wersję 17.0.2 systemu ISOF, w której wprowadzono szereg zmian funkcjonalnych (zapowiadaliśmy to w newsie z 2.6.2015). Z kolei zasadniczą zmianą technologiczną jest wdrożenie nowego serwera aplikacyjnego HDB NG 4. Dzięki niemu możliwe jest zaawansowane programowanie obiektowe w języku HDB. Zmienione środowisko HDB zapewnia wzrost wydajności i bezpieczeństwa aplikacji oraz ułatwia pracę programistów HEUTHES i łatwiejsze korzystanie z bibliotek obiektowych środowiska Java.

Jednocześnie w aktualnej wersji demonstracyjnej 17.0.2 systemu ISOF została wdrożona kolejna generacja serwera aplikacyjnego HDB NG 4.2. Nowa architektura umożliwiła wdrożenie obsługi protokołu HTTP/2. Tym samym ISOF jest prawdopodobnie pierwszym w Polsce i jednym z niewielu na świecie systemem ERP dostępnym w SaaS, wspierającym tą technologię. HTTP/2 o 60% poprawia szybkość komunikacji między przeglądarką a serwerem aplikacyjnym.

Minie jeszcze kilka lat zanim HTTP/2 stanie się normą, jednak jego elementy są stale implementowane w przeglądarkach. Użytkownicy Chrome i Firefox już obecnie korzystają z tej technologii pracując w Windows, Linux i na Androidzie. Z kolei Internet Explorer 11 jedynie w wersji Preview Windows 10 obsługuje HTTP/2.

Zupełnie nowa architektura wewnętrzna systemu ISOF została oparta o kontenery w technologii Docker. Składa się na nią kontener zawierający serwer aplikacyjny HDB NG 4.2 z systemem Java, kontener TAPIR oraz kontener z bazą danych PostgreSQL. Dzięki Dockerowi ułatwiona została dystrybucja systemu ISOF w trybie licencji oraz rozwiązań bankowych firmy HEUTHES. Oprogramowanie dystrybuowane w kontenerach pracuje u odbiorcy dokładnie w takim środowisku w jakim zaplanował to producent oprogramowania i w jakim zostało przetestowane u producenta oprogramowania oraz na serwerach testowych odbiorcy.

System w nowej konfiguracji został przetestowany na pilotażowym wdrożeniu u jednego z klientów ISOF. Testy wykazują zauważalny wzrost wydajności zwłaszcza w komunikacji między przeglądarką internetową a serwerem aplikacyjnym oraz między serwerem aplikacyjnym a bazą danych. HEUTHES liczy na podobne korzyści implementując tą technologię, w dalszej kolejności, w systemach bankowych.

11 czerwca 2015

HEUTHES Gepardem Biznesu 2014

Firma HEUTHES została uhonorowana tytułem Gepard Biznesu 2014. Ranking prowadzony jest przez Instytutu Nowoczesnego Biznesu od 2006 roku. Najnowszy ranking powstał na podstawie wartości rynkowej firm za okres marzec 2012 – marzec 2014. Na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła go Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2012 -2014 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, minimum 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia. Znalazła 612 takich przedsiębiorstw w branży informatycznej i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 i koniec marca 2014 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z rankingu wynika, że HEUTHES rozwija się dynamicznie i szybko rośnie jego wartość rynkowa. W rankingu firm z branży informatycznej zajęliśmy 431 miejsce z 39% dynamiką wzrostu wartości rynkowej w okresie marzec 2012 – marzec 2014.

Zobacz również inne nagrody i wyróżnienia dla produktów i firmy HEUTHES.

8 czerwca 2015

Nowa funkcja „Ulubione” w ISOF

Firma HEUTHES wprowadzi w kolejnej wersji modułu ISOF-DMS i systemu ISOF-WORKFLOW nową funkcję "Ulubione", która pozwala na stworzenie specjalnej listy ulubionych dokumentów lub folderów w DMS. W drzewie dokumentów DMS pojawi się nowy, widoczny na ostatniej pozycji, folder Ulubione, w którym będą przechowywane odnośniki do często używanych dokumentów lub tych nad którymi właśnie pracują użytkownicy.

Funkcja została również zintegrowana z Inteligentnym Asystentem. Ulubione dokumenty mogą być odnajdywane w ten sposób, że wpisanie w oknie wyszukiwania fragmentu nazwy umożliwia znalezienie ulubionego pliku, a także wejście do zasobnika Asystenta. Z kolei w nowej, wydzielonej sekcji zasobnika Inteligentnego Asystenta będą widoczne ikonki poszczególnych dokumentów i folderów, które mogą być dowolnie przenoszone na pulpit systemu i z niego usuwane.

Nowa funkcja ułatwia i przyspiesza dostęp do najczęściej używanych przez użytkowników dokumentów i oszczędza czas poprzez uniknięcie mozolnego przeszukiwania drzewa dokumentów lub częstego użycia wyszukiwania plików.

2 czerwca 2015

Nowości w wersji 17.0.2 systemu ISOF

Firma HEUTHES na początku czerwca udostępni do testów kolejną wersję 17.0.2 systemu ISOF, w której wprowadzono szereg zmian funkcjonalnych. Użytkownicy będą mogli zgłaszać swoje uwagi, a wersja komercyjna zostanie wdrożona w drugiej połowie czerwca.

W nowej wersji umożliwiono generowanie zamówień pojedynczego towaru od wielu dostawców bezpośrednio z raportu Analiza rotacji. W efekcie ten sam towar będzie mógł pochodzić od kilku dostawców.

Zmodyfikowano Portal Zamówieniowy w zakresie wyświetlania statusu realizacji zamówienia, raportu towarów zakupionych w okresie przez kupującego, oznaczania zamówień tylko do całkowitej realizacji oraz uzupełnienia informacji w podglądzie towaru o grupę towarów, do której należy. Rozszerzona została również definicja grup towarów w ISOF.

W module Baza Marketingowa wprowadzono szablony off-line z możliwością zapisania układu zapytań do późniejszego, łatwego przywoływania. Baza została poszerzona o listę ofert przekazanych klientowi. Ponadto umożliwiony został wielowybór elementów z równych grup, dzięki czemu możliwe jest wygenerowanie informacji dotyczącej wszystkich aspektów działania z klientem jednym kliknięciem.

Biura Rachunkowe mogą wykorzystać Inteligentnego Asystenta do szybkiego logowania się do systemów swoich klientów do których mają zdalny dostęp. Ikonki dostępne w wydzielonej sekcji Asystenta ułatwią szybkie przełączanie się pomiędzy systemami.

Została wprowadzona łatwiejsza obsługa systemu Powiadomień poprzez porcjowanie listy przy dużej ilości powiadomień.

Wprowadzono kolejne zmiany ergonomiczne dla pracy na tabletach i smartfonach, możliwej od wersji 17.0.1, poprzez dopasowanie pasków narzędziowych modułów do poziomego i pionowego układu wyświetlania. Obecnie Inteligentny Asystent umożliwia zarządzanie pulpitem i ikonami również na tabletach i smartfonach.

Umożliwiono import faktur w formacie XML przydatny zwłaszcza przy przejściu na ISOF z innych systemów lub w okresie przejściowym z pracą równoległą na dwóch systemach.

W systemie wprowadzono ostateczne przejście na nowoczesny styl graficzny z płaskimi ikonami i nowymi elementami formularzy ekranowych pod nazwą „NewTech”, który występuje obecnie w trzech profilach kolorystycznych.

Poprawiono oznaczenie kopii i oryginału faktur w PDF z rozróżnieniem, który dokument występuje w wersji papierowej, a który w elektronicznej.

W DMS wprowadzono dwa nowe mechanizmy rejestracji daty dostarczenia e-maila do odbiorcy i potwierdzenia przeczytania dokumentu, jeżeli serwer pocztowy udostępni taką możliwość. Dotyczy to wszystkich wiadomości elektronicznych, a jest szczególnie przydatne w przypadku faktur, dla których będzie możliwy wydruk szczegółów historii dostarczenia i przeczytania przez klienta.

W Zamówieniach od klientów wprowadzono powiadomienia do działu zamówień o przyjęciu na stan magazynowy zamówionych towarów.

Dzięki nowej wizualizacji i komponentom wprowadzono w wybranych miejscach nowe oznaczenie w postaci czerwonej kreski podkreślenia wszystkich pól wymagalnych na formularzach ekranowych. W kolejnych wersjach zostanie to zastosowane w całym systemie.

Wprowadzono inteligentne, ergonomiczne przewijanie towarów i ich wybór z listy za pomocą myszki. Jest to jedna z najczęściej używanych przez użytkowników funkcji i HEUTHES zakłada, że nowa funkcja zostanie przyjęta przez użytkowników z zadowoleniem.

HEUTHES informuje również, że można już zamawiać nowe oprogramowanie do obsługi drukarek fiskalnych. Po jego zainstalowaniu na komputerze dowolna przeglądarka, a więc nie tylko Internet Explorer, ale także Firefox i Chrome, może skomunikować się z drukarką. Nowe rozwiązanie zostanie wprowadzone w czerwcu i do końca roku zastąpi obecne, oparte o komponenty ActiveX, które zostanie wycofane.

27 maja 2015

Audyt bilansu i walne zgromadzenie akcjonariuszy HEUTHES

HEUTHES podsumował ostatecznie wyniki finansowe za 2014 rok po corocznym badaniu bilansu przeprowadzonym przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż badanie takie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES, producenta systemów informatycznych dla sektora bankowego i przedsiębiorstw, obliguje firmę do stosowania podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej. Całkowite przychody firmy ze sprzedaży rozwiązań informatycznych zwiększyły się w 2014 roku o 7,3% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy analogicznej rentowności.

Ważne dla HEUTHES jest stałe zainteresowanie rynku zarówno rozwiązaniami dla banków (systemy MULTICENTAUR, GRYFCARD, GRYFBANK), jak również aplikacjami dla przedsiębiorstw (systemy ISOF-ERP, ISOF-START, ISOF-WORKFLOW oraz ISOF-PROFAP). Sprzedaż osiągnęła poziom zaplanowany na początku 2014 roku, a na podstawie zawartych kontraktów Zarząd przewiduje utrzymanie tej tendencji również w 2015 roku. Portfel aktualnie potwierdzonych zamówień na 2015 r. daje firmie perspektywę osiągnięcia sprzedaży na poziomie ubiegłego roku.

Po audycie odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki HEUTHES. W jego trakcie rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, a Prezes Zarządu Wojciech Grzybek otrzymał absolutorium z wykonania pełnionych obowiązków.

20 maja 2015

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2015

Firma HEUTHES - jako jeden z liderów branży oprogramowania bankowego - wzięła udział w Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2015, które odbyło się w dniach 19-20 maja 2015 r. w Hotelu Gromada w Warszawie. Forum zostało zorganizowane przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji, wydawcę portalu aleBank.pl, a także m.in. pism Miesięcznik Finansowy BANK i Nowoczesny Bank Spółdzielczy.

W trakcie tegorocznego Forum omówione zostały zagadnienia strategiczne dla sektora banków spółdzielczych oraz nowe rozwiązania technologiczne, wspierające rozwój ich działalności. Omówiony został również zakres prac, jakie banki spółdzielcze mogą podejmować wspólnie w ramach zrzeszeń, tak aby – dzięki synergii działań – osiągnąć sukces rynkowy. W szczególności tematyka konferencji obejmowała:

 • wizje rozwoju technologii informatycznych w bankach spółdzielczych wg ich Zrzeszeń,
 • analizę ryzyka teleinformatycznego – nowy zakres ochrony banku przed zagrożeniami,
 • nowe rozwiązania w ofercie technologicznej dla bankowości spółdzielczej, w tym rozwiązania mobilne w bankowości,
 • centra usług wspólnych dla Banków Spółdzielczych – wizja bezpieczeństwo i modele finansowe.

Jak co roku w forum wzięli udział prezesi i wiceprezesi, a także dyrektorzy oraz naczelnicy zainteresowani rozwojem banków spółdzielczych.

Ważną częścią forum był wieczorny bankiet, podczas którego zostali nagrodzeni laureaci rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze 2015. Jego wyniki zostały opublikowane w majowym numerze miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy, organizatora rankingu i patrona medialnego FTBS.

22 kwietnia 2015

Nowości technologiczne w najnowszych wersjach systemu ISOF

Firma HEUTHES uruchomiła dla klientów demonstracyjną wersję systemu ISOF z najnowszą aktualizacją 17.0.1, która całkowicie wykluczyła z aplikacji okna modalne. Pozwala to na ponowną pracę w systemie przy użyciu przeglądarki Chrome (aktualnie wersja 42.), która od wersji 37. nie była dostępna do współpracy z ISOF. Obok zmiany architektury wprowadzono równolegle nową wizualizację interfejsu oraz zmiany funkcjonalne.

Zupełnie nowa architektura wewnętrzna systemu została oparta o kontenery w technologii Docker (www.docker.com). Składa się na nią kontener zawierający serwer aplikacyjny HDB NG 4 z systemem Java, kontener TAPIR oraz kontener z bazą danych uaktualnioną do wersji 9.4.1 PostgreSQL. Wszystkie kontenery umieszczone są wewnątrz wygodnej w użyciu maszyny wirtualnej. Dzięki Dockerowi ułatwiona zostanie dystrybucja systemu ISOF w trybie licencji oraz rozwiązań bankowych firmy HEUTHES. Oprogramowanie dystrybuowane w kontenerach pracuje u odbiorcy dokładnie w takim środowisku w jakim zaplanował to producent oprogramowania i w jakim zostało przetestowane u producenta oprogramowania oraz na serwerach testowych odbiorcy.

W wersji 17.0.1 wprowadzono również nowy moduł komponentów ekranowych, który usprawnia współpracę systemu z wiodącymi przeglądarkami Chrome, Firefox i Internet Explorer (szczególnie z wersją 11.).

HEUTHES zakończył również prace nad nową wersją 4.1 serwera HDB NG, zawierającego obsługę HTTP/2. System jest też pilotażowo wdrożony u jednego z klientów ISOF. Pierwsze testy wykazały wzrost wydajności zwłaszcza w komunikacji między przeglądarką internetową a serwerem aplikacyjnym oraz między serwerem aplikacyjnym a bazą danych. Oficjalne włączenie nowej wersji serwera planowane jest wraz z kolejną wersją 17.0.2 systemu ISOF, nad którą obecnie intensywnie pracuje firma. Inne zmiany zaplanowane do włączenia w wersji 17.0.2 to: rozszerzenie w systemie funkcji Analizy Rotacji i generowania powiązanych zamówień, dodanie przelewów walutowych w module Kasa-Bank i eksportu tych przelewów do Home-Bankingu, rozbudowa Portalu Zamówieniowego, Bazy Marketingowej i korekt faktur zaliczkowych, nowa wersja odpytywania bazy GUS przy wprowadzaniu nowych kontrahentów, kolejne ułatwienia w pracy na tabletach i smartfonach dzięki możliwości przenoszenia ikon z zasobnika Inteligentnego Asystenta. Wraz z tą wersją usunięty zostanie również system Groovy, który w obliczu rozwoju funkcjonalności HDB NG i Javy ostatecznie nie okazał się perspektywiczny.

15 kwietnia 2015

HEUTHES na konferencji r@bbIT_2015

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji r@bbIT_2015, która odbędzie się w dniu 15 kwietnia (środa) 2015 roku w godzinach od 10.00 do 16.00 na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ulicy Żołnierskiej 52. Konferencja jest kontynuacją podobnych ramowo wydarzeń odbywających się w latach poprzednich na Wydziale Informatyki ZUT, znanych jako Targi Pracy IT. Ma na celu promowanie i rozwój współpracy środowiska biznesu oraz szkolnictwa akademickiego w obrębie sektora IT w regionie.

W ramach konferencji r@bbIT_2015 odbędą się targi pracy IT, spotkania z doradcami zawodowymi, a także pokazy technologii firm IT oraz potencjału badawczego i laboratoriów Wydziału Informatyki ZUT.

Dla firm z branży IT udział w konferencji stanowi okazję do nawiązania relacji z przyszłymi pracownikami. Dla studentów natomiast to szansa na bezpośredni kontakt z branżą IT, ale również okazja sprawdzenia posiadanych kompetencji zawodowych.

W pierwszej edycji wydarzenia udział wzięło ponad 3000 osób. Największą grupę stanowili studenci i absolwenci kierunków IT oraz pokrewnych, a także uczniowie klas maturalnych liceów i techników informatycznych.

Wydarzenie skierowane jest głównie do studentów kierunków IT i pokrewnych, ale również do uczniów klas maturalnych stojących przed faktem dokonania wyboru ścieżki zawodowej.

Firma HEUTHES jako jeden z liderów w tworzeniu oprogramowania dla banków oraz przedsiębiorstw przywiązuje bardzo dużą uwagę do pozyskiwania wysokiej klasy specjalistów. Chętnie też zatrudnia uzdolnionych absolwentów, którzy wraz ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego w obszarze zaawansowanych projektów informatycznych, stają się z czasem istotnym wsparciem zespołu HEUTHES.

Informacje o konferencji dostępne są na stronie http://rabbit.zut.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

9 kwietnia 2015

HEUTHES podpisał porozumienie o współpracy z Technoparkiem Pomerania

Firma HEUTHES podpisała porozumienie o współpracy ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. Dzięki temu firmy skupione w Technoparku Pomerania uzyskają bezpłatny dostęp do dedykowanej wersji demonstracyjnej ISOF-ERP i do szkoleniowej platformy e-learningowej. Oprócz tego HEUTHES zapewnia firmom pakiet szkoleń i wykładów z zakresu wykorzystania systemów ERP do efektywnego prowadzenia biznesu. W przypadku zakupu systemu w trybie SaaS oferowana jest specjalna cena za usługi abonamentowe i szkoleniowe oraz bezpłatna migracja pomiędzy systemami ISOF-START, ISOF-ERP i ISOF-WORKFLOW.

Warto przypomnieć, że HEUTHES już wcześniej opracował dla uczestników narodowego programu "Innowacyjna gospodarka" wspieranego przez PARP i Unię Europejską, pakiet propozycji pod nazwą "ISOF dla Innowacji". Mogą z niego korzystać firmy, które są beneficjentami funduszy unijnych lub są skupione wokół Centrów Innowacji. Aby przystąpić do programu wystarczy wejść na stronę www.isof.pl/innowacja i wypełnić formularz.

Innym projektem stworzonym przez HEUTHES jest program "ISOF dla Uczelni", w którym uczestniczy 12 szkół wyższych i blisko 3000 tysiące studentów w każdym roku akademickim. Aby przystąpić do programu wystarczy wejść na stronę www.isof.pl/dla_uczelni.hdb i wypełnić formularz.

ISOF-ERP jest zaawansowanym systemem ERP dostępnym na wynajem w trybie SaaS od 2000 r. Zapewnia obsługę firm dowolnej wielkości i z dowolnej branży. Obejmuje wszystkie, standardowe obszary funkcjonowania każdej firmy, takie jak: Zamówienia, Sprzedaż, Magazyny czy Rachunkowość. Zawiera jednocześnie obsługę szeregu najnowszych technologii biznesowych stosowanych w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw: CRM, DMS, Workflow, Logistykę czy Portale B2B i Zarządzanie Procesami Biznesowymi (Projektami).

ISOF-START jest uproszczoną wersją systemu ISOF-ERP przeznaczoną specjalnie dla niewielkich firm, w tym również dla jednoosobowych i rodzinnych oraz start-up. System zawiera Fakturowanie, Magazyn, Księgę Przychodów i Rozchodów, eDokumenty oraz CRM Operacyjny i Analityczny. Oprócz wyżej wymienionych modułów, ISOF-START posiada również szereg innych funkcji przydatnych małym firmom i obsługującym je biurom rachunkowym. Bardzo łatwo przejść z ISOF-START do pełnej wersji systemu.

ISOF-WORKFLOW umożliwia elektroniczne gromadzenie, indeksowanie, udostępnianie i wyszukiwanie różnego rodzaju dokumentów powstających w firmie lub też przychodzących do niej z zewnątrz, obsługę procesów przepływu informacji oraz dokumentów (ang. workflow), definiowanie i obsługę zaawansowanych formularzy oraz prowadzenie efektywnej pracy grupowej.

8 kwietnia 2015

Koniec prac nad nową wersją 17.0 systemu ISOF

Firma HEUTHES zakończyła prace nad wersją 17.0 ISOF doprowadzając do całkowitego wykluczenia z systemu okien modalnych, wprowadzając równolegle nową wizualizację interfejsu oraz zmiany funkcjonalne. Istotne zmiany objęły moduły: Sprzedaż, Zamówienia od klientów (Sprzedaż wysyłkowa, wystawianie WZ i Faktur), Zamówienia do dostawców, Faktury zakupu, Sprzedaż obca, CRM Marketingowy, CRM Serwisowy, Środki trwałe, FK, Dekretacja, Kasa-Bank oraz Administracja.

W systemie wprowadzono również nową wersję komponentów JavaScript, dzięki którym system jest bardziej zgodny z natywną 11. wersją przeglądarki Internet Explorer.

Obecnie system przechodzi intensywne testy związane z dużą ilością zmian spowodowanych usunięciem okien modalnych. Firma planuje, że finalna wersja zostanie udostępniona klientom w pierwszej połowie kwietnia 2015 r.

HEUTHES połączył prace nad oknami modalnymi z jednoczesnymi zmianami wyglądu i ujednoliceniem interfejsu. Mają one na celu zbliżenie wizualizacji ISOF do obecnej mody. Wprowadzony został nowoczesny styl graficzny z płaskimi ikonami i nowymi elementami formularzy ekranowych pod nazwą „NewTech”.

Wprowadzono również szereg zmian funkcjonalnych. Do najważniejszych można zaliczyć umożliwienie rozdzielenia pól na zakładki widoczne podczas wprowadzania danych w Formularzach. W Zamówieniach od klientów udostępniono anulowanie zamówienia w przypadku anulowania powiązanej z nim Faktury pro-forma. W Zamówieniach do dostawców umożliwiono edycję po potwierdzeniu zamówienia. W Zestawieniu dokumentów sprzedaży uwzględniono dowiązanie dokumentów WZ w kosztach wykazywanych w raporcie.

7 kwietnia 2015

Nowe języki w ISOF - to był żart primaaprilisowy

Informacja z 1.4.2015 r. o pracach nad kolejnymi wersjami językowymi systemu ISOF to był żart primaaprilisowy. Trudno byłoby wyrazić takie słowa jak „faktura”, „windykacja” w gwarze kaszubskiej, śląskiej, góralskiej lub poznańskiej. Ciekawe jest również czy faktury z nagłówkami gwarowymi byłyby uznawane przez urzędy. HEUTHES w oparciu o własne doświadczenia uważa, że istnieje jeszcze jedna, popularna gwara - komputerowa, która jest językiem używanym do komunikacji z użytkownikami programów i przez informatyków między sobą. Z pewnością nie jest ona zrozumiała dla wielu osób.

A tak już na poważnie, wydaje się, że języki gwarowe zawierają wiele słów, które mogłyby być traktowane na równi z zabytkami materialnymi i z taką samą pieczołowitością powinny być chronione. Aby ocalić od zapomnienia języki gwarowe należy je badać i archiwizować, inaczej zanikną bezpowrotnie. Język bowiem, aby nie został zapomniany musi być żywy i powszechnie używany.

2 kwietnia 2015

Michael Stonebraker uhonorowany Nagrodą Turinga – „informatycznym noblem”

Michael Stonebraker, aktualnie naukowiec na uniwersytecie MIT, jeden z twórców dziedziny systemów zarządzania bazami danych zdobył Nagrodę Turinga, często określaną jako "Nagroda Nobla z informatyki”. Stonebraker jest twórcą wielu metod i koncepcji wykorzystywanych do dzisiaj w nowoczesnych bazach danych. Przyczynił się przede wszystkim do obecnego rozpowszechnienia na wielką skalę praktycznych zastosowań baz danych. Warto zauważyć, że są one wykorzystywane przez szerokie spektrum urządzeń, od najmniejszych smartfonów do superkomputerów o olbrzymich mocach obliczeniowych.

Działalność zawodową Stonebrakera dzieli się na dwa okresy, w trakcie których był profesorem na University of California w Berkeley (1971-2000) i skupiał swoją uwagę na systemach relacyjnych oraz na Massachusetts Institute of Technology (2001-obecnie), gdzie rozwinął kilkanaście nowych systemów zarządzania danymi.

W trakcie pracy w Berkeley stworzył swoje dwa najbardziej znane rozwiązania: Ingres i Postgres. Ingres (ang. Interactive Graphics and Retrieval System) był pierwszym systemem, który w praktyczny sposób wykorzystywał model relacyjnej bazy danych. Prace przy Ingres posłużyły uczestnikom tego projektu do stworzenia systemu Sybase, który w dalszej kolejności wykorzystano przy produkcji Microsoft SQL Server. Następny projekt Postgres (Post Ingres) posłużył m.in. do stworzenia obiektowo-relacyjnej bazy danych PostgresSQL udostępnianej w ramach Open Source. Komercyjna wersja tej bazy pod nazwą Illustra została kupiona przez Informixa, a Stonebreker został szefem działu IT tej firmy. Kolejne znane projekty Stonebrakera to m.in. Mariposa, Aurora, C-Store, Morpheus, H-Store, SciDB. Oprócz tego w ciągu ostatnich dwudziestu lat współtworzył dziewięć firm, z powodzeniem komercjalizując swoją pionierską pracę w technologii baz danych. Najbardziej znane z nich to Cohera (kupiona przez Oracle), StreamBase, Tamr, Paradigm4, VoltDB i Vertica. Ta ostatnia została w 2011 r. kupiona przez Hewlett-Packard za 340 milionów USD.

Nagroda Turinga została nazwana na cześć Alana Mathisona Turinga (1912-1954), brytyjskiego matematyka i informatyka. Był on twórcą fundamentalnych założeń w architekturze komputerowej, algorytmów, informatyki i sztucznej inteligencji. Brał również udział w procesie łamania szyfru Enigmy podczas II wojny światowej. Kontynuował w tym zakresie prace matematyków polskiego wywiadu Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego, którzy jako pierwsi złamali kod Enigmy i zbudowali maszynę do łamania kodu.

Wśród innych laureatów przyznawanej od 1966 roku tej nagrody są m.in.: w 2002 Leonard Max Adleman - współtwórca algorytmów kryptograficznych RSA, w 1997 Douglas Engelbart - pracował nad interfejsami interaktywnymi, uznawany za twórcę myszki komputerowej, w 1984 r. Niklaus Wirth - twórca języka Pascal, w 1983 r. Dennis Ritchie - twórca języka C i systemu operacyjnego UNIX, w 1981 Edgar Codd - twórca teorii relacyjnych baz danych i metod praktycznego ich wykorzystania.

Firma HEUTHES korzysta w swoich systemach z baz danych PostgreSQL oraz Informix i gratuluje laureatowi popierając decyzję kapituły o nagrodzie.

1 kwietnia 2015

Nowe wersje językowe ISOF

Firma HEUTHES rozpoczęła prace nad kolejnymi wersjami językowymi systemu ISOF. Obecnie jest on dostępny w językach polskim, angielskim i niemieckim. W kolejnych odsłonach systemu pojawią się wersje obsługujące gwary: kaszubską, śląską, góralską i poznańską.

Wprowadzenie czterech nowych wersji zostało poprzedzone badaniami rynkowymi i będzie odpowiedzią na liczne zapytania klientów systemu ISOF. Spośród kilkudziesięciu gwar polskich wybrano te o których wprowadzenie prosiła największa liczba użytkowników systemu. ISOF będzie pierwszym i jedynym systemem dostępnym w Polsce, dopasowanym do języków regionalnych. HEUTHES rozważa też wprowadzenie języków regionalnych do systemów bankowych MULTICENTAUR i GRYFCARD.

ISOF jest zaawansowanym systemem ERP dostępnym na wynajem w trybie SaaS od 2000 r. Zapewnia obsługę firm dowolnej wielkości i z dowolnej branży. Obejmuje wszystkie, standardowe obszary funkcjonowania każdej firmy, takie jak: Zamówienia, Sprzedaż, Magazyny czy Rachunkowość. Zawiera jednocześnie obsługę szeregu najnowszych technologii biznesowych stosowanych w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw: CRM, DMS, Workflow, Logistykę czy Portale B2B.

25 marca 2015

Linux na 225 tysiącach komputerów w niemieckich bankach grupy Sparkassen

Jak informuje czasopismo iX (http://www.heise.de/artikel-archiv/ix/2015/03/080_Eines-fuer-alle), w całych Niemczech, w grupie banków Sparkassen, wprowadzono na ponad 225 tysiącach stacji roboczych system Linux.

Cały artykuł można pobrać pod adresem https://www.f-i.de/content/download/5795/43735/file/ix_0315_080-083.pdf

Administrowanie nowym środowiskiem oparte jest o osiem serwerów. W tym celu stworzono specjalne oprogramowanie niezbędne do zarządzania całą infrastrukturą zarówno po stronie serwera, jak i stacji roboczych. Dzięki niemu możliwe jest m.in. łatwe sklonowanie środowiska stacji roboczej i uruchomienie jej na nowym komputerze. Nieco zaskakujące jest to, że oprogramowanie to pracuje na platformie MS Windows i wykorzystuje bazę danych MS SQL. Narzędzia, które zostały przedstawione w artykule, są stworzone specjalnie dla tego projektu i musiały powstawać przez wiele lat. W efekcie nie wszystkie z nich korespondują z obecnymi możliwościami. Przykładowo technologie Docker i CoreOS oraz rozwiązania wirtualizacyjne pozwalają wykonać te same zadania nieco prostszymi środkami.

Skuteczne wdrożenie tego linuksowego przedsięwzięcia to jednocześnie porażka rozwiązań opartych o Windows. Linux nie zmusza do stałych aktualizacji sprzętowych jak to ma każdorazowo miejsce w przypadku aktualizacji kolejnych wersji Windows. Kolejną zaletą Linuksa jest jego łatwość dopasowywania do potrzeb użytkowników przez usuwanie niepotrzebnych składników i wprowadzanie w ich miejsce elementów niezbędnych do wydajnej pracy. Pracownicy banku korzystają z rozwiązań linuksowych, a w przypadku konieczności uruchomienia programów w środowisku Windows, korzystając z usługi RDP łączą się z serwerem w trybie terminalowym.

Coraz częściej firmy i organizacje publiczne przekonują się do rozwiązań linuksowych, jako swojej strategii rozwoju informatyki. Warto przytoczyć doświadczenia urzędu miejskiego w Monachium (pisaliśmy o tym 30.11.2012), który dzięki wprowadzeniu rozwiązań opartych na Linuksie, zaoszczędził ponad 10 milionów EUR. Podobny ruch wykonały giełdy w Johannesburgu (news z 11.2.2011) i Londynie (news z 9.10.2009) oraz niemieckie towarzystwo ubezpieczeniowe (news z 29.4.2011). Warto przypomnieć, że londyńska giełda liczyła na oszczędności rzędu 16 milionów USD rocznie.

"Linuksowe rozwiązanie wprowadzone w Sparkasse wyznacza kierunek na przyszłość dla banków i innych dużych organizacji, np. samorządowych. Zmniejszenie kosztów zarządzania, zwiększenie bezpieczeństwa serwerów i stacji roboczych oraz brak ograniczeń licencyjnych są istotne w przypadku dużych instytucji. Umożliwia to w efekcie osiągnięcie znacznych oszczędności. Taki kierunek rozwoju IT ułatwia również stosowanie zaawansowanych technologii związanych zwłaszcza z wirtualizacją zasobów i pracą w chmurach obliczeniowych. Dział Badań i Rozwoju HEUTHES w swoim laboratorium pracuje aktualnie nad podobną infrastrukturą dla stacji roboczych z wykorzystaniem narzędzi linuksowych takich jak technologia Docker, CoreOS, Snappy Ubuntu Core oraz PostgreSQL" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

24 marca 2015

Nowa generacja 4.2 serwera HDB NG

Firma HEUTHES prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad wdrożeniem obsługi HTTP/2 w swoim serwerze aplikacyjnym HDB NG 4. Jest to realizowane przy użyciu serwera Jetty. Nowa konfiguracja otrzymała nazwę HDB NG 4.1 i przechodzi intensywne testy wydajnościowe i niezawodnościowe. Pierwsze doświadczenia jedynie częściowo spełniły oczekiwania. Wiodące przeglądarki nie obsługują obecnie w pełni tego protokołu. Przy okazji testów firma wykryła błąd w Firefox 36 (numer błędu w Bugzilla 1139910) polegający na niestabilnej obsłudze przez przeglądarkę funkcji SPDY Push.

Dane wysyłane poprzez HTTP/2 docierają do celu szybciej, dodatkowo zmniejszając przy tym obciążenie serwera. Nowy protokół jest obecnie włączany po stronie serwera przede wszystkim przez duże witryny. Przykładem są Google, Twitter i Facebook. Dziwny jest brak jego obsługi przez popularny serwer WWW Apache. Z kolei Ngnix zapowiedział włączenie tego protokołu do końca roku. Obecnie jedynie serwer Jetty w środowisku Java obsługuje HTTP/2.

Wprowadzenie obsługi HTTP/2 wiąże się dla firmy HEUTHES z modyfikacją serwera HDB NG 4. Obecnie testowana wersja 4.1 zostanie finalnie zastąpiona przez wersję stabilną HDB NG 4.2 i zostanie wdrożona w systemie ISOF oraz w rozwiązaniach bankowych MULTICENTAUR PAYMENT HUB i GRYFCARD.

"HEUTHES prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad HTTP/2, a wcześniej SPDY od 4 lat (pisaliśmy o tym w newsach z 19.10.2011, 6.3.2012, 22.3.2012, 6.4.21012, 11.5.2012, 19.7.2012, 24.4.2013, 7.5.2013, 17.6.2013, 18.8.2013 i 25.2.2015). Dzięki temu spodziewamy się znaczącego wzrostu interakcyjności naszych systemów informatycznych w technologii Client-Web-Server" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

19 marca 2015

System MULTICENTAUR-CFT Hitem Roku 2015 dla Instytucji Finansowych

W dniu 18 marca 2015 r. "Gazeta Bankowa", w trakcie uroczystej gali w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, rozstrzygnęła wyniki XIII edycji konkursu Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2015 i VIII edycji konkursu Hit Roku 2015 dla Instytucji Finansowych. W konkursie Hit Roku 2015 dla Instytucji Finansowych nagrodzone zostały najlepsze rozwiązania proponowane w bieżącym roku instytucjom finansowym przez dostawców systemów IT.

W gronie zgłoszonych rozwiązań, w kategorii Rozwiązanie, system MULTICENTAUR-CFT firmy HEUTHES został wyróżniony tytułem Rekomendacja. Kapitułę konkursu stanowiło grono niezależnych ekspertów.

MULTICENTAUR-CFT służy do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rozwiązanie pracuje w trybie on-line, monitorując wszystkie transakcje i umożliwiając przeprowadzenie szeregu operacji z wychwyconymi działaniami. Silnik MULTICENTAUR-CFT wspiera także sprzężenie zwrotne (Data Mining, Machine Learning) wynikające z decyzji operatora dotyczącej tego, czy dany komunikat został słusznie wstępnie zatrzymany. Możliwa jest również zaawansowana parametryzacja algorytmu do konkretnych zastosowań. System charakteryzuje się wysoką wydajnością, np. dla 2,5 miliona wzorców czas odpowiedzi wynosi 50 ms. Podczas projektowania systemu uwzględniono wykorzystanie najnowszych technologii w celu zapewnienia wysokiej skalowalności systemu. Architektura rozwiązania jest niezależna od platformy sprzętowej i może być integrowana z dowolnymi aplikacjami.

Skuteczna ochrona w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wymaga przede wszystkim współpracy międzynarodowej. Przykładem takiej współpracy są zalecane przez KNF do stosowania w bankach Rekomendacje FATF z 2012 roku, będące kompendium regulacji AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism). Są one stosowane przez ponad 180 krajów na świecie. System MULTICENTAUR-CFT firmy HEUTHES pomaga bankom spełnić zalecenia zawarte w Rekomendacjach FATF.

Warto przypomnieć, że w 2014 r. rekomendację w tym konkursie uzyskał system ISOF-PROFAP, w 2013 r. system MULTICENTAUR PAYMENT HUB, w 2012 r. system MC-SORBNET2, w 2011 system MC-FAKTOR, w 2010 system ISOF-WORKFLOW, a w 2009 r. system GRYFCARD - wszystkie wyprodukowane przez HEUTHES.

Systemy bankowe firmy HEUTHES pracują obecnie w PEKAO SA oraz w bankach SGB-BANK SA, DNB Bank Polska SA, SK Bank i w grupie ponad 200 banków spółdzielczych z siecią ponad 1800 placówek oraz w wielu przedsiębiorstwach.

Dowiedz się więcej o systemie MULTICENTAUR-CFT.

Zobacz również inne nagrody i wyróżnienia dla produktów i firmy HEUTHES.

13 marca 2015

Raspberry Pi 2 B – najmniejszy komputer na którym działa ISOF

Popularny minikomputer Raspberry Pi - ponad 5 mln egzemplarzy sprzedanych na całym świecie - po trzech latach od premiery doczekał się nowej odsłony. Model 2 B wyróżnia bardziej wydajny procesor quad-core ARM Cortex-A7 900 MHz i większa ilość pamięci 1 GB RAM. Płytę wyposażono w liczne peryferia, są to m.in. cztery gniazda USB, złącze 40-pin GPIO, złącze na kartę microSD, port Ethernet 100 Mb/s, wyjście HDMI oraz złącza CSI, DSI i microUSB.

Systemy HEUTHES stworzone w technologii Client-Web-Server nie są wymagające po stronie stacji roboczej użytkownika, a nowa wersja Pi jest już na tyle wydajnym komputerem, że udało się na niej uruchomić system ISOF. Do pracy z systemem ISOF można wykorzystać odmianę przeglądarki Firefox uruchamianą w dedykowanym dla Pi systemie operacyjnym Linux Raspbian. Połączenie z Internetem uzyskuje się korzystając z wbudowanego portu Ethernet lub poprzez kartę WiFi w postaci klucza USB.

ISOF na Raspberry Pi
Raspberry Pi 2 B

Raspberry Pi jest obecnie prawdopodobnie najtańszym i najmniejszym komputerem na którym można uruchomić i wydajnie pracować z systemem ISOF. Cena nowej wersji jest identyczna jak poprzedniej i wynosi 35 USD (w Polsce jest sprzedawany za około 180 zł). Należy doliczyć do tego koszty myszki, klawiatury, monitora, zasilacza microUSB i karty microSD 8G - łącznie za cały zestaw to około 440 zł.

Dzięki 4 rdzeniowemu procesorowi ARM A7 900 MHz Raspberry Pi 2 nie jest najszybszym komputerem, ale w zupełności wystarcza do pracy z dedykowanym dla małych firm systemem ISOF-START. Wbudowany w ISOF test wydajności systemu w tej konfiguracji wynosi około 1,1 tys. dla przeglądarki WWW, 2,5 tys. dla połączenia TCP/IP oraz 2,5 tys. dla połączenia HDB. Analogiczne parametry podczas pracy na komputerze stacjonarnym o przeciętnej konfiguracji (dwurdzeniowy procesor 2 GHz, 4GB RAM) wynoszą odpowiednio 6,1 tys., 14,4 tys. oraz 4,6 tys.

System ISOF-START zawiera Fakturowanie, Raporty Kasowe, Cenniki, Magazyn, Księgę Przychodów i Rozchodów, Kasę-Bank, Majątek Trwały, Zakupy, eDokumenty oraz CRM Operacyjny i Analityczny i jest dostępny w cenie 99 zł za rok wynajmu. Razem z Raspberry Pi 2 może stanowić kompletne środowisko ERP dla małej firmy. Nowy model Pi 2 jest już na tyle wydajnym rozwiązaniem, że można pracować na nim również z pełną wersją systemu ISOF-ERP zawierającą obsługę m.in. zaawansowanej logistyki, pełnej księgowości, rodziny modułów CRM, DMS z obiegami pracy oraz portali internetowych B2B.

9 marca 2015

Nowości technologiczne w systemach firmy HEUTHES

HEUTHES wdrożył i zastosował w praktyce, w ramach serwera HDB NG 4, nowy mechanizm wymiany kodu programów w trakcie pracy systemów informatycznych. Taka dynamiczna zmiana umożliwia aktualizację oprogramowania bez konieczności wyłączania serwera z bieżącej pracy. Nowa metoda ułatwia również prace serwisowe, daje możliwość szybkiej reakcji na ewentualne problemy i wzmacnia niezawodność tworzonych przez firmę aplikacji chmurowych. Rozwiązanie to sprawdziło się w trakcie wdrożenia systemu ISOF 16.0.2, w którym znalazło się ponad 3 tysiące zmian.

W przypadku wymiany kodu wykonywalnego programu serwer aplikacyjny po wczytaniu go, przekierowuje na niego wszystkie nowe żądania użytkowników. W ten sposób wszyscy użytkownicy po pewnym czasie pracują z nowym kodem, a stary kod zostaje usunięty przez Garbage Collector z systemu Java. Dla użytkowników aplikacji wymiana jest bezinwazyjna i nie przynosi żadnych negatywnych skutków w bieżącej pracy.

Nowe rozwiązanie znalazło zastosowanie w systemach chmurowych rodziny ISOF, które pracują w trybie 24/7 oraz w systemach bankowych, które coraz częściej przetwarzają informacje również w czasie rzeczywistym. W takim przypadku nie jest możliwa przerwa w działaniu systemów nawet w nocy, w trakcie której zazwyczaj prowadzone są prace serwisowe.

HEUTHES zapowiada również wcześniejsze zakończenie prac nad modyfikacją wyświetlania okien modalnych w modułach systemu ISOF. Zmiany w tym zakresie są wgrywane na bieżąco wraz z kolejnymi wersjami. Przyspieszenie prac w tym zakresie spowodowało, że firma rezygnuje z pośredniej wersji 16.0.3 (pisaliśmy o niej w newsie z 17.2.2015 r.), która zostanie zastąpiona finalną, gruntownie przebudowaną wersją 17.0 systemu przewidywaną pod koniec marca 2015 r.

Kolejną nowością opracowaną w 2015 roku przez HEUTHES jest przystosowanie technologii HDB NG 4 do technologii Docker (www.docker.com), która pozwala na nowy model zarządzania aplikacjami chmurowymi. Dzięki Dockerowi dystrybucja aplikacji może odbywać się w pojedynczym kontenerze, zawierającym kompletne środowisko niezbędne do uruchomienia oprogramowania. Producent systemu ma tym samym możliwość przetestowania tworzonych aplikacji w takim układzie jaki będzie dostępny na docelowym serwerze klienta. Zabezpiecza to przed żmudnym dopasowywaniem środowiska na serwerze odbiorcy aplikacji. Docker jest związany z linuksową technologią LXC, która umożliwia łatwe skonfigurowanie w linuksowym środowisku kilku wirtualizacji linuksowych. W zamian za to ograniczenie nie traci się na wydajności, która jest zbliżona do natywnej, a uzyskuje się ochronę i wzajemną izolację aplikacji.

W ramach dopasowania HDB NG 4 do Dockera zmodyfikowano konfigurację serwera HDB i zmieniono zabezpieczenia mechanizmu zapytań wewnętrznych. Obecnie serwer HDB przystosowany do Dockera jest poddawany intensywnym testom wydajnościowym polegającym na masowym, wielowątkowym wystawianiu różnych dokumentów. Pierwsze wdrożenie pilotowe pokazało znaczący wzrost wydajności nowej architektury systemów HEUTHES.

2 marca 2015

Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej dla HEUTHES

Z dużą satysfakcją informujemy, że nasza firma otrzymała Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, przyznany przez znaną, międzynarodową wywiadownię gospodarczą Bisnode Dun & Bradstreet Poland Sp. z o.o.

Ocena wiarygodności i stabilności HEUTHES, przygotowana przez analityków Bisnode Dun & Bradstreet, wystawiona została na podstawie analizy moralności płatniczej według programu Bisnode International Payment Monitor, analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych oraz weryfikacji w największej w Polsce bazie relacyjnej powiązań korporacyjnych i osobowych.

Wyróżniona przez Bisnode Dun & Bradstreet może być tylko firma o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej oraz której poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.

Wyróżnienie zaświadcza, że HEUTHES ma bardzo dobrą kondycję i płynność finansową, jest lojalnym partnerem w biznesie, który prowadzi w sposób etyczny oraz cechuje się doskonałą moralnością płatniczą.

Mamy nadzieję, że honorowany na całym świecie certyfikat przyczyni się do ugruntowania naszej wiarygodności biznesowej.

Zobacz inne nagrody i wyróżnienia dla firmy HEUTHES

25 lutego 2015

HTTP/2 w ISOF i innych systemach firmy HEUTHES

Firma HEUTHES po przeprowadzonych testach jest gotowa, aby wprowadzić w ISOF i innych systemach webowych obsługę nowego protokołu HTTP/2.

Protokół komunikacyjny HTTP/2 ma zastąpić stosowaną od 1999 r. wersję HTTP 1.1 zdefiniowaną w dokumencie RFC 2616. Obecne rozwiązanie określające w jaki sposób przeglądarka komunikuje się z serwerem jest już przestarzałe i negatywnie wpływa na szybkość otwierania stron WWW. Prędkość pobierania danych limitowana przez HTTP 1.1 do 5 Mb/s, dzięki nowemu protokołowi, będzie mogła być większa. HTTP 1.1 nie korzysta z połączeń szerokopasmowych, uniemożliwiając osiągnięcie dużych szybkości ładowania. Z kolei dane wysyłane poprzez HTTP/2 docierają do celu szybciej, dodatkowo zmniejszając przy tym obciążenie serwera.

Minie jeszcze kilka lat zanim protokół HTTP/2 stanie się normą, jednak jego elementy są stale implementowane w przeglądarkach. Chrome jako pierwszy zaproponował protokół SPDY, który jest pierwowzorem obecnego HTTP/2. Obecnie wszystkie najnowsze wersje popularnych przeglądarek interpretują HTTP/2. Użytkownicy Chrome lub Firefox automatycznie korzystają z SPDY i włączając w ustawieniach specjalną opcję mogą uruchomić obsługę HTTP/2. Google zapowiedziało, że wraz z wersją 40. Chrome ostatecznie porzuci SPDY na rzecz technologii HTTP/2. W następnej kolejności Google usunie rozszerzenie NPN służące do negocjowania połączeń w warstwie aplikacji i zastąpi je przez protokół ALPN. Z kolei Internet Explorer 11 w wersji Preview Windows 10 posiada już wbudowaną obsługę HTTP/2, a Safari od wersji 8 obsługuje SPDY 3.1.

HTTP/2 jest obecnie włączane po stronie serwera przede wszystkim przez duże witryny. Przykładem są Google, Twitter i Facebook. Również popularne systemy serwerów Ngnix i Apache włączyły HTTP/2. Zapowiadane jest to także wraz z nową wersją Javy.

Firma HEUTHES przeprowadziła testy, dopasowała swoje systemy i jest gotowa do włączenia HTTP/2 w ISOF i swoich innych rozwiązaniach webowych. Od ponad roku wersja demo systemu ISOF pracuje z wykorzystaniem protokołu SPDY 3.1. Ponieważ SPDY został wchłonięty przez HTTP/2, który staje się powszechnym rozwiązaniem, HEUTHES włączy tę technologię w swoich systemach, gdy tylko ustabilizują się standardy związane z HTTP/2.

17 lutego 2015

Nowości w wersji 16.0.2 systemu ISOF

HEUTHES wprowadził nową wersję 16.0.2 systemu ISOF. Najważniejsze zmiany obejmują okna modalne i nową wizualizację interfejsu. Firma sukcesywnie modyfikuje wyświetlanie okien modalnych w kolejnych modułach. Zmiany w tym zakresie są wgrywane na bieżąco wraz z kolejnymi wersjami, a ukoronowanie tych prac przewidziano pod koniec marca 2015 r. wraz z gruntownie przebudowaną wersją 17.0 systemu.

W wersji 16.0.2 zmienione wywołanie okien modalnych zastosowano w modułach: Oferty, Zamówienia od klienta (obsługa z wyłączeniem przesyłek oraz wystawiania WZ i faktur do wielu zamówień), CRM Aktywności, Zarządzanie Kontrahentami, DMS, Magazyn, Dokumenty Sprzedaży (w zakresie obsługi oraz wystawiania krajowych faktur sprzedażowych), Kasa-Bank (z wyłączeniem generowania przelewów), Cenniki Klientów i Dostawców, KPR, Płace oraz Administracja Użytkownikami i Dane Firmy. Zmiany dotyczą również Kartoteki Towarów, Kontrahentów, Produktów i Usług, a także podstawowych funkcji w systemie zgromadzonych w menu głównym w opcji Start.

Razem z wersją 17.0 system ISOF uzyska zgodność z przeglądarką Chrome, która od aktualizacji 37. zlikwidowała wsparcie dla okien modalnych. Tymczasowo można je włączyć za pomocą specjalnej opcji uruchomieniowej programu. Podobnie aktualizacja KB3008923 przeglądarki Internet Explorer z 8.12.2014 r., poważnie zakłóciła wyświetlanie okien modalnych. Obecnie do poprawnej pracy systemu w IE należy odinstalować tę aktualizację. Nowe mechanizmy wprowadzane w ISOF poprawiają pracę z przeglądarką IE 11.0 na platformie Windows 7.

Opcja wyświetlania okien modalnych jest zgodna z HTML 5 i zatwierdzona przez organizację W3C standaryzującą zagadnienia związane z WWW oraz potrzebna w złożonych, internetowych aplikacjach biznesowych. Jednak usunięcie tej funkcjonalności w wiodących przeglądarkach zmusiło firmę HEUTHES do opracowania remedium na brak zgodności tych przeglądarek ze standardami HTML 5.

HEUTHES połączył prace nad oknami modalnymi z jednoczesnymi zmianami wyglądu i ujednoliceniem interfejsu. Mają one na celu zbliżenie wizualizacji ISOF do obecnych tendencji. Wprowadzony został nowoczesny styl graficzny z płaskimi ikonami i nowymi elementami formularzy ekranowych pod nazwą „NewTech”. Po zebraniu opinii użytkowników zostanie on w dalszej kolejności zastosowany w pozostałych schematach kolorów.

Zmiany w funkcjonalności systemu dotyczą przede wszystkim modułu Delegacje. Moduł ten został gruntownie rozwinięty w 2014 roku, a obecnie do obsługi delegacji krajowych została dołączona obsługa wyjazdów zagranicznych. Nowe rozwiązanie umożliwia automatyczne wyliczanie kwot rozliczeń delegacji obejmujących diety, ryczałty za noclegi i inne należności związane z podróżami zagranicznymi, a także automatyczne dekretowanie w systemie FK. Rozbudowany został również raport obrotów w Analizach Sprzedaży oraz filtr w raportach Zamówień od klientów.

Tradycyjnie nowe funkcjonalności systemu zostaną udostępnione klientom trybu SaaS bez żadnych dodatkowych opłat dla użytkowników, gdyż są one wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

22 stycznia 2015

HEUTHES na konferencji "Elektroniczny obieg dokumentów"

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji "Elektroniczny Obieg Dokumentów", poświęconej najnowszym technologiom elektronicznego przetwarzania, składowania i obiegu informacji w instytucjach, organizacjach oraz przedsiębiorstwach. Konferencja odbędzie się w dniu 22 stycznia 2015 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Businessman Institute (Trakt Lubelski 40a).

Najważniejsze obszary tematyczne, które zostaną omówione na konferencji to:

 • Identyfikacja głównych problemów związanych z wdrożeniem systemów e-dokument,
 • Czy to już czas na przejście do przechowywania, backupu i archiwizacji dokumentów w chmurze? Jaki typ Cloud Computing wybrać? Jakie kryteria zastosować przy wyborze dostawcy?
 • Prezentacje najlepszych praktyk w zakresie wdrażania systemów e-dokument,
 • Prezentacja rozwiązań przeznaczonych do archiwizacji i wyszukiwania dokumentów,
 • Dyskusja nad obniżeniem kosztów wydruku i skanowania w firmie.

Główni adresaci konferencji to:

 • Kadra podejmująca strategiczne decyzje – prezesi zarządów, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy IT,
 • Kadra menedżerska odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji w firmie,
 • Starostowie, wójtowie i burmistrzowie urzędów powiatowych i gminnych,
 • Kierownicy projektów IT, ds bezpieczeństwa, administratorzy systemów IT,
 • Analitycy biznesowi,
 • Osoby odpowiedzialne za procesy związane z zarządzaniem dokumentami, informacjami, korespondencją masową.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „System ISOF-WORKFLOW jako narzędzie usprawniające obiegi dokumentów i pracy", który wygłosi o godz. 10.00. zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: www.konferencjeksi.pl/?page_id=446

Zapraszamy!

7 stycznia 2015

Wzrost sprzedaży HEUTHES w 2014 roku

HEUTHES podsumował wstępnie wyniki finansowe za 2014 rok przed corocznym badaniem bilansu przeprowadzanym przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż badanie takie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES, producenta systemów informatycznych dla sektora bankowego i przedsiębiorstw, obliguje firmę do stosowania podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej. Całkowite przychody firmy ze sprzedaży rozwiązań informatycznych zwiększyły się w 2014 roku o 8,4% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy analogicznej rentowności.

Ważne dla HEUTHES jest stałe zainteresowanie rynku zarówno rozwiązaniami dla banków (systemy MULTICENTAUR, GRYFCARD, GRYFBANK oraz WORKFLOW), jak również aplikacjami dla przedsiębiorstw (systemy ISOF-ERP, ISOF-START, ISOF-WORKFLOW oraz ISOF-PROFAP). Portfel aktualnie potwierdzonych zamówień na 2015 r. gwarantuje firmie stabilność, ponieważ oznacza bardzo prawdopodobne osiągnięcie sprzedaży na poziomie co najmniej ubiegłego roku.

7 stycznia 2015

ISOF w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu podpisała umowę na wykorzystanie systemu ISOF w edukacji studentów. Jest to kolejna uczelnia wyższa, która dołączyła do ogólnopolskiego programu „ISOF dla Uczelni”. HEUTHES ocenia, że obecnie około 2700 studentów korzysta w procesie dydaktycznym z dostępu w trybie SaaS do systemu ISOF. Każda uczelnia przystępująca do programu otrzymuje zdalny dostęp do pełnej funkcjonalności systemu ISOF dla studentów, szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej oraz dostęp do systemu szkoleń elektronicznych. Studenci w ramach zajęć mogą również uzyskać imienne certyfikaty wydawane przez HEUTHES i podpisane przez prowadzącego zajęcia, potwierdzające znajomość zagadnień związanych z systemami ERP.

Dzięki temu, że system jest zainstalowany w Data Center HEUTHES i udostępniany w trybie SaaS, uczelnie muszą zapewnić studentom jedynie dostęp do komputerów z aktywnym łączem internetowym i przeglądarką internetową. Warte podkreślenia jest, że uczelnie pracują zawsze na najnowszej wersji systemu, który jest aktualizowany przez HEUTHES kilka razy w roku bez angażowania użytkowników w ten proces.

Założeniem programu „ISOF dla Uczelni” jest nauka modelowania i zarządzania procesami biznesowymi przy wykorzystaniu nowoczesnego systemu informatycznego klasy ERP. Realizacja tego założenia jest możliwa dzięki temu, że ISOF składa się z wielu modułów odpowiadających poszczególnym płaszczyznom działalności biznesowej, niezbędnym do funkcjonowania każdej firmy. Główne z nich stanowią CRM, DMS (Workflow), Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, Rachunkowość, Płace i Kadry, Kasa-Bank, Windykacja, Logistyka, Zamówienia i Portale: Serwisowy, Dokumentowy i Zamówieniowy.

W chwili obecnej w programie uczestniczy 12 uczelni, do których należą:

 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Akademia Morska w Szczecinie,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu,
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.

Dla uczelni zainteresowanych przystąpieniem do programu „ISOF dla Uczelni” HEUTHES dedykuje stronę www.isof.pl/uczelnia.

Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011 01-06.2011 07-12.2010 01-06.2010 07-12.2009 01-06.2009 07-12.2008 01-06.2008 07-12.2007 01-06.2007 07-12.2006 01-06.2006 07-12.2005 01-06.2005 2004 2003Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›