Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  

09 grudnia 2019

Terminale danych w ISOF

Firma HEUTHES przetestowała i dopasowała system ISOF do współpracy z terminalami danych opartymi na systemie Android. Terminale danych umożliwiają odczytanie kodów kreskowych (kody 1D) oraz QR kodów (kody 2D).

Dzięki systemowi operacyjnemu Android na terminalu można uruchomić oprogramowanie Mobilny ISOF, co w efekcie prowadzi do uruchomienia na skanerze pełnej wersji systemu ISOF, a wykorzystując specjalne funkcje można w wygodny sposób realizować czynności magazynowe, zapisując wyniki w czasie rzeczywistym w centralnej bazie danych firmy.

Połączenie terminala z ISOF umożliwia z praktycznego punktu widzenia w firmach rezygnację z dokumentacji papierowej na rzecz dokumentów elektronicznych, zwłaszcza w zakresie obsługi magazynu i produkcji. W systemie stosowana jest silna autoryzacja użytkowników, z których każdy jest jednoznacznie identyfikowany indywidualnym certyfikatem bezpieczeństwa oraz silna ochrona transmisji z wykorzystaniem protokołu TLS 1.3. Wszystkie dokumenty elektroniczne mogą być zabezpieczane firmową pieczęcią cyfrową lub sygnaturą blockchain. Zapewnia to równorzędne bezpieczeństwo jak przy dokumentacji papierowej i pozwala ograniczyć ilość wydruków i skupić się na pracy, a nie obróbce dokumentacji papierowej.

Dostęp na terminalu do pełnej wersji systemu ISOF umożliwia obsługę zaawansowanych funkcji, przy czym obsługa palcem, na stosunkowo niewielkich ekranach terminali, nie zawsze jest wygodna (brakuje rysika). Kluczowe funkcje magazynowe zostały specjalnie dopasowane do małego ekranu terminala.

Dzięki specjalnym funkcjom na terminalu ułatwione jest:

 • wystawianie dokumentów przyjęcia PZ,
 • wystawianie dokumentów wydania WZ,
 • weryfikowanie położenia towaru w magazynie (sektor / regał / półka / pojemnik) i jego przesunięcie ,
 • prowadzenie inwentaryzacji*,
 • przygotowanie towarów do wydania ZKR* (Zamówienie od Klienta Realizacja) i przyjęcia ZDR* (Zamówienie do Dostawcy Realizacja)
 • wystawianie pozostałych dokumentów magazynowych*,
 • przygotowanie i weryfikacja poprawności towarów na liście do wysyłki lub przyjęcia*.

* funkcje znajdują się w fazie opracowania lub końcowej fazie produkcji

W terminalu uruchamiana jest aplikacja „Mobilny ISOF” (do pobrania z Google Play), która umożliwia ergonomiczną pracę z systemem ISOF na terminalach danych, a także smartfonach i tabletach. Dzięki temu terminal stanowi w rękach użytkownika urządzenie umożliwiające dostęp do wszystkich funkcji ISOF.

HEUTHES przewiduje, że terminale danych będą nie tylko wykorzystywane w gospodarce magazynowej, logistyce i produkcji. Innym planowanym obszarem wdrożenia jest system zarządzania dokumentami, dzięki któremu możliwa jest archiwizacja dokumentów elektronicznych z poziomu terminala. HEUTHES zrealizował też integrację terminali z systemem zabezpieczeń blockchain.

Ponieważ w terminalu uruchomiony jest pełny system ISOF, w trakcie wykonywania skanowania operator może poznać wszelkie informacje o towarze, które są zgromadzone w bazie danych, łącznie z cenami, ilością, położeniem, zdjęciami, instrukcjami i powiązanymi kontrahentami.

Wprowadzenie terminali danych ułatwia sprzedaż przedstawicielom handlowym zarówno w presellingu jak i w vansellingu.

Jak dotychczas, najlepiej na propozycję współpracy w zakresie terminali zareagowała firma Datalogic i jej europejski dystrybutor firma Jarltech i z nią HEUTHES podpisał umowę o współpracy. Urządzenie Memor 10® (1D/2D, Imager, Android, WiFi+LTE) po testach, sprawdzeniu i dopasowaniu oprogramowania jest rekomendowane przez HEUTHES użytkownikom do obsługi w systemie ISOF.

Memor 10® obsługuje również karty SIM, dzięki czemu terminal może pracować nie tylko w sieci lokalnej poprzez łącze WiFi, ale w razie potrzeby łączyć się poprzez sieć GSM z wykorzystaniem LTE-Advanced/4G+. Obydwa sposoby zapewniają komfortową pracę z systemem ISOF. Na terminalu można również inicjować wydruki na drukarki sieciowe dokumentów magazynowych, nalepek i kodów kreskowych.

Dzięki uprzejmości firmy Datalogic, HEUTHES dysponuje w swoim laboratorium zestawem demonstracyjnym, który mogą zademonstrować pracownicy działu handlowego u Klienta, bądź w formie telekonferencji, pokazując, że już dzisiaj to rozwiązanie sprawdza się w praktyce.

Więcej informacji o Terminalach w ISOF na stronie https://www.isof.pl/p_logistyka5.hdb

26 listopada 2019

Nowy ranking IT@BANK 2019 – HEUTHES ponownie na wysokich pozycjach

14 listopada rozstrzygnięto w Warszawie 14. edycję Rankingu IT@BANK 2019 organizowanego przez Miesięcznik Finansowy Bank. Na konferencji zorganizowanej specjalnie z tego powodu zostały przyznane nagrody dla najlepszych firm informatycznych działających na rzecz banków komercyjnych i spółdzielczych. Wyniki rankingu zostały opublikowane w listopadowym numerze 11/2019, cenionego w branży, Miesięcznika Finansowego BANK.

W najnowszej edycji rankingu firm IT pracujących na potrzeby sektora finansowego firma HEUTHES została ujęta w 6 kategoriach:

Nazwa rankingu Miejsce
Ranking główny 17
Firmy IT wg specjalizacji - dostawcy oprogramowania 21
Sektor finansowy 28
Firmy z najwyższym potencjałem rozwoju 52
Sektor dostawców dla Banków Spółdzielczych 10
Efektywność 14

Ranking sporządzono na podstawie ankiet przygotowanych specjalnie przez finansistów oraz analityków rynku bankowego. Ocena punktowa uzyskana w poszczególnych kategoriach to wypadkowa kilkunastu wskaźników dotyczących różnych obszarów działalności firmy za lata 2017 i 2018 oraz pierwsze półrocze 2019 r.

„HEUTHES corocznie plasuje się na wysokich pozycjach w poszczególnych zestawieniach IT@BANK. Miejsca zajmowane przez HEUTHES w rankingach za lata 2008-2019 są wynikiem rozwijanej konsekwentnie od 1989 r., przyjętej przez Zarząd spółki strategii rozwoju systemów informatycznych dla sektora finansowego, w oparciu o własne, wysoko zaawansowane technologie. HEUTHES od 2017 roku do 2019 zanotował ponad 40 procentowy wzrost sprzedaży. Oczywiście ranking jest tylko oceną przybliżoną i nie zawsze dokładnie odzwierciedla rzeczywisty obraz sytuacji. Przykładem jest niska pozycja HEUTHES w kategorii: Firmy z najwyższym potencjałem rozwoju, podczas gdy faktycznie, w ciągu ostatnich dwóch lat w naszej spółce nastąpił znaczny wzrost sprzedaży oprogramowania. Cieszy nas natomiast, że od wielu lat utrzymujemy się w pierwszej lidze firm branży IT. Jest to zapewne efekt naszej 30 letniej już działalności oraz pracy wysokiej klasy specjalistów. ” - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp z o.o.

Do najważniejszych, autorskich technologii należą Client-Web-Server, HDB, Blockchain, Proaperman i R2O. Główne systemy informatyczne firmy to MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD, GRYFBANK, ISOF-WORKFLOW oraz ISOF-ERP.

Systemy firmy pracują w Banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu Zrzeszeniach Banków Spółdzielczych (Bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa) obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Rozwiązania HEUTHES pracują także w DnB Bank Polska SA, Volkswagen Bank GmbH oraz w wielu firmach z sektora MSP.

25 listopada 2019

Nowa wersja 19.4 systemu ISOF

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz realizując zapowiedzi (pisaliśmy o tym w newsie z 19 kwietnia 2019 roku) firma HEUTHES po raz kolejny rozszerzyła system ISOF o nowe funkcjonalności wraz z nową wersją 19.4 systemu. Niektóre z funkcji są włączane do systemu zanim zostanie ogłoszona nowa wersja systemu ISOF i Klienci korzystają już z tych funkcji wcześniej.

W wersji 19.4 pojawił się ekran logowania do systemu ISOF dostosowany do urządzeń mobilnych.

W Fakturowaniu podzielona została płatność. Faktury sprzedaży wystawiane z datą wystawienia oraz datą dostawy/wykonania usługi po 1.11.2019 są wystawiane w trybie podzielonej płatności, zamiast funkcjonującej do tej pory metody odwróconego obciążenia. Warunkiem wystawienia takiej faktury jest oznaczenie kontrahenta "Czynny płatnik VAT" oraz właściwe kody PKWiU towarów. Dodana została również obsługa drukarek fiskalnych ONLINE firm Elzab i POSNET. Wprowadzony został konfigurator kolorów wydruków, co oznacza, iż możliwe jest zdefiniowanie kolorów poszczególnych wydruków zgodnie z komunikacją wizualną firmy.

W module Kasa-Bank można dokonywać przelewów VAT w trybie podzielonej płatności.

W module DMS (elektroniczny obieg dokumentów) dodano nową funkcjonalność konwersji plików DOC/ODT na wersję PDF bezpośrednio z edytora tekstu w LibreOffice OnLine. Kolejną wprowadzoną nowością jest zabezpieczanie dokumentów za pomocą HEUTHES Blockchain Security Module. System ISOF-ERP jest ściśle zintegrowany z technologią Blockchain. Stosowanie technologii Blockchain daje gwarancję niezmienności dokumentu oraz jego autentyczności, a także nieusuwalności, której nie daje ani podpis, ani pieczęć cyfrowa. Nowością są również elektroniczne akta osobowe co oznacza że istnieje możliwość przechowywania akt osobowych w systemie DMS.

Zgodnie z zapowiedziami rozbudowany został moduł handlu internetowego E-Commerce. Udostępniona została integracja z Platformą aukcyjną Allegro®, z którą można się połączyć za pomocą systemu ISOF. Wystarczy tylko uruchomić aplikację ISOF, następnie skonfigurować powiązanie serwisu aukcyjnego Allegro® z systemem ISOF. Dzięki nowym funkcjonalnościom możliwe jest: wystawianie aukcji Allegro® bezpośrednio z poziomu ISOF, pobieranie oraz obsługa zamówień z Allegro®, integracja z modułem kurierów na poziomie zamówień.

Moduł Kurierzy został przystosowany do obsługi na urządzeniach mobilnych. Integrację z systemem WooCommerce® wzbogacono o możliwość parowania sposobów dostaw z danymi zawartymi w ISOF. W Portalu Zamówieniowym pojawiła się możliwość przypisania przedstawiciela handlowego do Zamówienia z Portalu.

Od 1 września zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów, tak zwana Biała Lista płatników VAT. Za pomocą systemu ISOF możliwa jest weryfikacja kont bankowych kontrahentów na Białej Liście płatników VAT. Funkcja ta odpytuje serwer Ministerstwa Finansów i porównuje dane zawarte w ISOF z Białą listą MF. Planowana jest integracja z fakturami zakupowymi i generowaniem przelewów. Firma HEUTHES planuje również wprowadzić historię kontrahenta względem Białej Listy i własny serwer offline, na wypadek gdyby serwer MF był chwilowo niedostępny. Kolejne rozszerzenia będą sukcesywnie wprowadzane do końca roku.

W aplikacji Mobilny ISOF, moduł CRM Aktywności został rozbudowany o widok kalendarza. Jest to wirtualna forma papierowego kalendarza dostępna w wersji dopasowanej do smartfonów i tabletów. Za pomocą wirtualnego kalendarza można przeglądać wszystkie Aktywności w okresie dziennym, tygodniowym i miesięcznym.

Zakończone zostały prace nad pierwszym etapem Portalu Pracowniczego. Portal ten to dedykowana wersja ISOF, która umożliwia pracownikom np.: złożenie wniosku urlopowego, przegląd odcinków płacowych, przegląd raportów czasu pracy, zarządzanie czasem pracy, obsługę wniosków pracowniczych.

Kolejną modyfikacją są nowe pola w Kartotece towarów. Zostały w niej dodane 3 nowe pola z możliwością definiowania adresu URL do: strony internetowej dostawcy, specyfikacji towaru, opisu towaru.

W najnowszej wersji systemu ISOF nastąpiła również zmiana systemu komunikatów, wdrożona została Technologia TWA (Trusted Web Activietes), która umożliwia prezentację systemu ISOF w trybie fullscreen na urządzeniach mobilnych. Możliwe jest również sprawdzenie wersji BIFILAR (w oknie w programie).

Moduł DMS został zmodyfikowany tak, że można korzystać z różnego rodzaju formularzy i wniosków, np. urlopowych, używając tabletów lub smartfonów. Było to możliwe dzięki zastosowaniu techniki RWD (dopasowywanie się formularzy do rozdzielczości urządzeń mobilnych).

Powstała także nowa wersja Portalu Serwisowego, zgodna z RWD, która powoduje, że zgłoszenia serwisowe mogą być wykonywane z tabletu lub smartfona.

W DMS ulepszona została obsługa zdjęć, można je otwierać w galerii, wprowadzona została także możliwość szybszego usuwania wersji dokumentów.

Do faktur elektronicznych można już dodawać załączniki PDF.

Kolejna wprowadzona nowość w systemie ISOF to integracja technologii BIFILAR z drukarką fiskalną online.

Nastąpiła również integracja systemu ISOF z systemem wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich poprzez EPUAP, możliwe jest także wystawianie faktur z poziomu CRM Aktywności. Dodana została też obsługa kodów kreskowych na Ofertach oraz numery BDO (Baza Danych Odpadowych) na wszystkich dokumentach firmowych.

W cieniu wszystkich zmian wprowadzona została również nowa wizualizacja graficzna systemu ISOF. Nastąpiło ujednolicenie graficzne ekranów oparte o płaskie ikony, co jest zgodne z aktualnym trendem w systemach Android i Windows. Zmiana ta powoduje większą przejrzystość ekranów.

Wymienione zmiany są udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat Klientom trybu SaaS, ponieważ są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

07 listopada 2019

CADABAT 2.0 - nowa wersja technologii firmy HEUTHES

Firma HEUTHES rozbudowała swoją własną technologię CADABAT (ang. Caching Access DataBase Table) wprowadzoną w 2017 r. (pisaliśmy o tym w newsie z 6.12.2017 r.). Wąskim gardłem aplikacji porozumiewających się z bazami danych przy wykorzystaniu łącza JDBC jest wydajność przy operacjach masowych. Z kolei wdrożenie w firmach baz i technologii „in-memory” pozwalających zminimalizować to niekorzystne zjawisko jest zazwyczaj skomplikowanym i drogim rozwiązaniem.

HEUTHES znając te problemy opracował CADABAT - swoją wersję oprogramowania, które umożliwia przenoszenie do pamięci niektórych tabel baz danych, co znacznie przyspiesza przetwarzanie i dostęp do często przetwarzanych danych. W niektórych zastosowaniach uzyskano nawet dziesięciokrotne przyspieszenie. Mechanizm wykorzystuje inteligentne zarządzanie dostępem do tabel bazy danych z użyciem lokalnej pamięci, tak aby odczyt był wykonywany z maksymalną prędkością w samym programie, a nie poprzez spowalniające zewnętrzne interfejsy.

Technologia CADABAT pozwala na zunifikowaną pracę w środowisku wielu aplikacji i wielu serwerów, dzięki zaawansowanym technikom współdzielenia tych buforów w hierarchicznym układzie master-slave i łącząc je w węzły z użyciem hierarchicznej struktury komputerów w chmurze i lokalnej pamięci poszczególnych serwerów.

CADABAT jest stosowany od końca 2017 r. w bankowych systemach MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD oraz w systemie MC-CFT, który służy do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wykorzystując te doświadczenia firma opracowała obecnie nową wersję 2.0 tej technologii, która znacznie usprawnia synchronizację danych, a także skraca czas aktualizacji pomiędzy węzłami systemów w chmurze obliczeniowej.

Uzyskano to dzięki zastosowaniu strumieni asynchronicznych w języku Java, w szczególności w warstwie transportowej pomiędzy obiektami w chmurze. Rozwiązanie to jest szczególnie użyteczne nie tylko w przypadku danych statycznych (np. słownikowych), ale zwłaszcza dla danych często zmieniających się, kiedy konieczna jest synchronizacja pomiędzy wieloma komputerami w chmurze w czasie rzeczywistym.

Przykładowo, pracujący od 2015 r. system MC-CFT monitoruje w trybie on-line wszystkie transakcje i umożliwia przeprowadzenie szeregu operacji z wychwyconymi działaniami. Dzięki CADABAT system charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością, np. dla 2,5 miliona wzorców, czas odpowiedzi wynosi 50 ms. Nowa wersja CADABAT 2.0 została wdrożona w module MC-MP (Moduł Prowizyjny) systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB, który nalicza prowizje dla klientów. W systemie, wdrożonym w jednym z największych banków w Polsce, mimo że dane ulegają częstym zmianom, dzięki nowej technologii, ich przetwarzanie odbywa się znacznie szybciej niż dotychczas.

„Dzięki nowej technologii CADABAT 2.0 proces naliczania prowizji w systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB przyspieszył o rząd wielkości przy zachowaniu kompatybilności z wieloma różnymi systemami baz danych takimi jak Oracle, Informix, PostgreSQL, a także interoperacyjności z komputerami mainframe” – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

27 września 2019

Firma HEUTHES z tytułem Gepard Biznesu 2018 oraz Brylant Polskiej Gospodarki 2018

HEUTHES sp. z o.o. po raz kolejny został laureatem konkursu organizowanego przez Instytut Europejskiego Biznesu i otrzymał tytuł GEPARD BIZNESU 2018.

W konkursie brało udział 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw. Firma HEUTHES znalazła się na 778 miejscu w rankingu wojewódzkim. W konkursie znalazły się firmy, które rozwijały się szybko, a średnia z dynamik, zysku i przychodów była wyższa niż 10%.

Firma HEUTHES wyróżniona została również tytułem BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI 2018, w konkursie organizowanym także przez Instytut Europejskiego Biznesu. Tytuł ten HEUTHES sp. z o.o. otrzymał po raz pierwszy.

W rywalizacji o statuetkę BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI brało udział kilkadziesiąt tysięcy polskich podmiotów gospodarczych, a firma HEUTHES uplasowała się na 369 miejscu w rankingu wojewódzkim. Tytuł BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI otrzymały firmy, których wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Nagrody te potwierdzają dobrą i wysoką pozycję firmy HEUTHES na rynku polskiej przedsiębiorczości. Wymienione konkursy, w których wyróżniona została firma, nie są jedynymi, których HEUTHES jest laureatem. Od wielu lat firma jest nagradzana przez różne niezależne instytucje, tak biznesowe jak i branżowe i zajmuje wysokie pozycje w rankingach.

Wszystkie te nagrody i wyróżnienia są efektem konsekwentnej realizacji planów oraz twórczej i innowacyjnej koncepcji działania. Śmiało można powiedzieć, iż po 30 latach od rozpoczęcia działalności firma HEUTHES należy do liderów wśród firm branży informatycznej.

Cykliczność zdobywanych laurów, a także znaczące pozycje w nowych rankingach powodują, że firma HEUTHES jest doświadczonym, wiarygodnym i rzetelnym kontrahentem.

25 września 2019

HEUTHES rozwija moduł Transakcji Natychmiastowych (KIR - EXPRESS ELIXIR®) swojego systemu MULTICENTAUR

Transakcje Natychmiastowe to system ekspresowych przelewów bankowych, powszechnie znany pod nazwą EXPRESS ELIXIR® należącą do Krajowej Izby Rozliczeniowej, dostępny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki temu systemowi środki są przekazywane z jednego konta bankowego na drugie w innym banku w zaledwie kilkanaście sekund.

Transakcje Natychmiastowe to jeden z modułów wchodzących w skład MULTICENTAUR PAYMENT HUB, autorskiego programu firmy HEUTHES, zapewniającego obsługę transakcji bankowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. W chwili obecnej system MULTICENTAUR jest jednym z największych w Polsce systemów, obejmującym niemal wszystkie obszary działalności banków. Z jednej strony integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: System Główny, System Księgi Głównej kont rozrachunkowych, Centrum Rozliczeń i Reklamacji, System Kartowy, Home-Banking/Corporate Banking, ERP dla zaplecza banku. Z drugiej strony łączy systemy otoczenia bankowego, np. ELIXIR, EUROELIXIR, SORBNET, EuroSORBNET, SWIFT, BLIK, PSD2. MULTICENTAUR Tworzy główny „hub informacyjny”, przez który wszelkie systemy w Banku wymieniają informacje, i który pośredniczy w komunikacji z otoczeniem Banku i jego Klientem.

Pierwsze wdrożenie modułu Transakcji Natychmiastowych przez firmę HEUTHES miało miejsce w 2013 roku w jednym ze zrzeszeń Banków Spółdzielczych.

System przelewów natychmiastowych powiązany jest z CFT (Combating the Financing of Terrorism). Oznacza to, że wszystkie transakcje skanowane są na tę okoliczność.

W 2015 roku firma HEUTHES uzyskała certyfikację Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) związaną ze zgodnością opracowań HEUTHES z zasadami KIR.

W roku 2017 HEUTHES poszerzyła usługi o Transakcje Natychmiastowe do Urzędu Skarbowego i ZUS.

Najnowsza modyfikacja, nad którą pracuje HEUTHES dotyczy ekspresowych przelewów P2P (ang. Phone to Phone) co oznacza, że każdy szybki przelew będzie mógł być dokonywany po podaniu tylko numeru telefonu odbiorcy bez wpisywania numeru konta odbiorcy.

Transakcje natychmiastowe dynamicznie rozwijają się, wzrasta ich liczba, a do ich popularności przyczynia się rozpowszechnianie transakcji BLIKIEM (polskim systemem płatności mobilnych dokonywanych smartfonem), którego funkcjonalność firma HEUTHES rozwija. Polega to na rozszerzeniu usługi BLIK o natychmiastowe przelewy bankowe. Oznacza to, że płatności P2P będą szły kanałem Transakcji Natychmiastowych.

Firma HEUTHES intensywnie pracuje nad wdrożeniem usługi przelewów natychmiastowych w jednym z dużych polskich banków.

Transakcje Natychmiastowe (EKSPRESS ELIXIR®) to najszybszy i całkowicie bezpieczny rodzaj przelewu. Przesyłane pieniądze nie opuszczają systemu bankowego - środki do rozliczania płatności w tym systemie zdeponowane są w Narodowym Banku Polskim. Operatorem systemu EXPRESS ELIXIR® jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. W systemie środki przekazywane są bezpośrednio z konta nadawcy na konto odbiorcy przelewu, bez wykorzystania kont pośredników.

10 września 2019

Firma HEUTHES zakończyła kolejny etap rozbudowy Data Center

Firma HEUTHES wdrożyła w Data Center nową, zwielokrotnioną architekturę serwerową, dzięki której wzrósł poziom niezawodności systemu ISOF. Jedne z nowych, głównych elementów to nowe, zdwojone przełączniki sieciowe wspierające technologię SDN (Software Defined Network-programowalna sieć komputerowa). Dzięki niej istnieje możliwość dynamicznej rearanżacji sieciowej struktury sprzętowej z dopasowaniem jej do bieżących potrzeb. Innym, istotnym elementem jest rozbudowa sieci 10 Gigabit Ethernet, dzięki której powinno nastąpić przyspieszenie pracy systemu ISOF.

Oprócz rozbudowy sfery sprzętowej HEUTHES stale rozwija funkcjonalności systemu ISOF. W efekcie polityka firmy powoduje, że Klienci otrzymują zarówno większą niezawodność i wydajność pracy w ISOF, jak i nowoczesny, dopasowany do potrzeb i wymagań system.

HEUTHES od początku swojej działalności, która trwa już 30 lat, produkuje zaawansowane architektury sprzętowe dla banków. Opierając się na doświadczeniu w tej sferze, firma przenosi wspomniane rozwiązania na rynek systemów dla przedsiębiorstw. Czołowym programem w tym zakresie jest system ISOF pracujący w przeglądarce.

W systemie ISOF-PROFAP przeprowadzono także numeryczną ocenę prawdopodobieństwa awarii nowej architektury sprzętowej. Dla całego układu sprzętowego uzyskano jego charakterystykę numeryczną w postaci rozkładu gęstości prawdopodobieństwa awarii, wyrażoną przy pomocy współczynników AFR (ang. Annualized Failure Rates). W efekcie uzyskana teoretyczna niezawodność systemu wzrosła do 99,99%.

05 września 2019

Nowa umowa firmy HEUTHES z SGB-Bankiem SA

SGB-Bank SA podpisał z firmą HEUTHES umowę na cały system MULTICENTAUR PAYMENT HUB.

Podpisanie przez SGB-Bank SA umowy jest zwieńczeniem dwudziestoletniej, dobrej współpracy firmy HEUTHES z SGB-Bank SA, od momentu wdrożenia systemu GRYFCARD w roku 1999, do dziś. Fakt ten świadczy również o solidności i wiarygodności systemów firmy HEUTHES. Można więc stwierdzić, że system GRYFCARD zbudował dobrą opinię, która legła u podstaw sukcesu i skłoniła SGB-Bank SA do kontynuowania i rozszerzania współpracy z firmą HEUTHES w tym roku.

System GRYFCARD zawiera bazę kart płatniczych i urządzeń, co pozwala na elektroniczną wymianę wniosków, autoryzację transakcji, naliczanie opłat i prowizji, rozliczenie operacji kartowych i bankomatowych oraz integrację z systemami księgowymi banku.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB natomiast, to również autorski program firmy HEUTHES. Zapewnia obsługę transakcji bankowych, integruje systemy otoczenia bankowego oraz systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. System wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku oraz jego klientami. Zapewnia obsługę zagadnień CFT, anti-fraud oraz szeroko pojętych rozliczeń wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych ELIXIR, EuroELIXIR (XCT, SCT - SEPA), SORBNET2, SWIFT, TARGET2. System obsługuje polecenia zapłaty, komunikację w ramach Ognivo, faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje.

Grupa SGB sukcesywnie wdraża innowacyjne systemy firmy HEUTHES co spowoduje, że wkrótce wszystkie Banki Spółdzielcze SGB będą korzystać z technologii tej firmy.

Warto zaznaczyć, że system MULTICENTAUR PAYMENT HUB został wdrożony również w Banku BPS SA oraz w zrzeszonych z nim Bankach Spółdzielczych tworzących Grupę BPS SA. Wkrótce niemal wszystkie Banki Spółdzielcze w Polsce będą więc mogły korzystać z nowoczesnych technologii zawartych w tym systemie oferowanych przez firmę HEUTHES.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami firma HEUTHES zakończyła wdrożenie modułu BLIK w SGB-Banku SA oraz zrzeszonych Bankach Spółdzielczych SGB (firma pisała o tym w newsie z 28 maja 2019 roku).

05 września 2019

MULTICENTAUR PAYMENT HUB firmy HEUTHES umożliwia płatności BLIK w SGB-Banku SA i Bankach Spółdzielczych SGB

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami firma HEUTHES zakończyła etap wdrożeń modułu BLIK w SGB-Banku SA oraz Bankach Spółdzielczych SGB (firma pisała o tym w newsie z 28 maja 2019 roku).

Zakończony etap wdrożeń to rozszerzenie systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB, autorskiego programu firmy HEUTHES. Program ten zapewnia obsługę transakcji bankowych. Integruje systemy otoczenia bankowego oraz systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych.

System wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku oraz jego klientami. Zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych ELIXIR, EuroELIXIR (XCT, SCT - SEPA), SORBNET2, SWIFT, TARGET2, BLIK. Obsługuje faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje. Integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: system księgowy i kartowy, bankowość internetowa, bankowość korporacyjna, ERP dla zaplecza i wiele innych. Najnowsze rozszerzenie umożliwia realizację płatności mobilnych BLIK.

Moduł BLIK może współpracować również z systemem GRYFCARD. Program ten zapewnia pełen obszar współpracy pomiędzy procesorem, a systemami banku. Zawiera bazę kart płatniczych i urządzeń, co pozwala na elektroniczną wymianę wniosków, autoryzację transakcji, naliczanie opłat i prowizji, rozliczenie operacji kartowych i bankomatowych oraz integrację z systemami księgowymi Banku.

Platforma GRYFCARD może zarządzać wszystkimi dostępnymi typami kart (kredytowe, debetowe, charge, Pre-Paid oraz karty spersonalizowane i niespersonalizowane) obsługiwanymi w różnych technologiach we współpracy z Visa oraz Mastercard. Ponadto zawiera funkcjonalności umożliwiające udostępnienie klientom usług związanych z PayPass/PayWave, Pre-Paid, CashBack, NFC, HCE, preautoryzacją, limitami bezstykowymi, Secure Codem (3D Secure) i BLIK.

BLIK jest polskim standardem płatności mobilnych stworzonym do dokonywania płatności smartfonem. Jest to prosty i bezpieczny system umożliwiający użytkownikom smartfonów płacenie za zakupy w sklepach internetowych, w sklepach stacjonarnych, wpłacanie i wypłacanie pieniędzy do i z bankomatów. BLIK umożliwia też błyskawiczne, międzybankowe przelewy na numer telefonu. Zamiast przepisywania 26-cyfrowego numeru konta, użytkownicy wpisują jedynie numer telefonu odbiorcy. Zamiast portfela wypełnionego plastikowymi kartami lub gotówką wystarczy mieć przy sobie telefon.

Dzięki rozwiązaniu HEUTHES ta nowa, szybko rozpowszechniająca się usługa na rynku dostępna jest dla klientów nie tylko w bankach komercyjnych, ale także w Bankach Spółdzielczych. Od 31 lipca 2019 roku umożliwiono klientom Spółdzielczej Grupy Bankowej dokonywanie płatności mobilnych za pomocą usługi BLIK.

Żeby wprowadzić usługę BLIK w Bankach Spółdzielczych SGB, systemy MULTICENTAUR PAYMENT HUB i GRYFCARD zostały rozbudowane z jednoczesnym scentralizowaniem przetwarzania transakcji BLIK, obejmującym wszystkie banki. Dzięki tej rozbudowie powstała jedna centralna infrastruktura BLIK dla wszystkich Banków Spółdzielczych SGB. W przeciwnym razie każdy z banków musiałby tę infrastrukturę budować samodzielnie i zintegrować ją z własnym systemem księgowym.

Wdrożenie obsługi transakcji BLIK po stronie Zrzeszenia, a nie indywidualnie przez pojedyncze Banki Spółdzielcze, daje duże oszczędności związane z ujednoliceniem systemu w kilkuset bankach.

W ten sposób bankowość spółdzielcza dołącza do rynkowego trendu polegającego na stopniowym zwiększaniu udziału w rynku płatności mobilnych. Według najnowszych danych za ostatni kwartał 2018 r., po raz pierwszy w historii polskich sklepów internetowych, liczba płatności BLIK była większa niż transakcji zrealizowanych za pomocą kart płatniczych. Jako sposób płatności za zakupy w internecie wystarczy wybrać BLIK, wpisać na stronie sklepu sześciocyfrowy kod wygenerowany w swojej aplikacji mobilnej, następnie zatwierdzić go numerem PIN.

Polacy zrealizowali w 2018 roku ponad 91 mln transakcji BLIKIEM. Łączna wartość transakcji zrealizowanych w 2018 roku przekroczyła 12 mld złotych. Dla porównania, w roku 2017 było to 4,5 mld zł (za Bankier.pl).

– Tegoroczne lato bardzo sprzyja Bankom Spółdzielczym SGB. Wdrożenie MULTICENTAUR PAYMENT HUB to jeszcze jedna dobra wiadomość dla półtora miliona klientów SGB – mówi Mirosław Skiba, prezes zarządu SGB-Banku SA – a tym samym kolejna przepustka do świata najnowszych technologii, którą uzyskują banki spółdzielcze. To jednak dopiero pierwszy etap naszych działań w ramach strategii Mobilnego przyspieszenia. Likwidując dystans oddzielający sektor bankowości spółdzielczej od bankowości komercyjnej, oferujemy najnowocześniejsze usługi płatnicze przede wszystkim mieszkańcom małych miast i wsi. Wdrożyliśmy już BLIKA, Google Pay i Apple Pay, a przed nami kolejne wdrożenia: Garmin Pay, własna, funkcjonalna i mobilna platforma płatnicza, pełne wykorzystanie BS API oraz udostępnienie Bankom Spółdzielczym zintegrowanych narzędzi informatycznych i usług, które obniżą koszty ich działalności.

– Wprowadzenie BLIK jest możliwe dzięki wykorzystywaniu przez SGB-Bank SA oraz Banki Spółdzielcze SGB dwóch systemów HEUTHES, które obsługują ten rodzaj płatności: MULTICENTAUR PAYMENT HUB oraz GRYFCARD. Są to jedne z najbardziej nowoczesnych rozwiązań dla środowiska bankowego na polskim rynku. Dzięki nim banki z różnych segmentów rynku mogą w szybki sposób udostępniać nowe rozwiązania swoim Klientom. Spodziewamy się, że liczba tych rozwiązań będzie wzrastać i jest to związane ze zmianami, które wprowadziła dyrektywa PSD2.” – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

Oprócz usługi modułu do obsługi BLIK firma HEUTHES udostępnia również zaawansowane oprogramowanie do obsługi PSD2 (Payment Services Directive – unijna zaktualizowana dyrektywa regulująca usługi płatnicze), co umożliwia połączenie tych dwóch narzędzi do świadczenia zaawansowanych usług bankowych.

04 września 2019

HEUTHES zaimplementował dla użytkowników ISOF w terminie nowy certyfikat dla JPK

Ministerstwo Finansów zmieniło certyfikat klucza publicznego do środowiska produkcyjnego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Zmiana nastąpiła 23 sierpnia, na trzy dni przed ostatecznym terminem wysyłki deklaracji (26 sierpnia). W efekcie wielu podatników wykorzystujących różnorodne oprogramowanie nie zdołało wysłać wymaganych przez Ministerstwo plików.

Firma HEUTHES poradziła sobie z tym zagadnieniem i użytkownicy systemu ISOF mogli bezproblemowo wysłać deklaracje. Przy okazji tego zawirowania wokół JPK, po raz kolejny Klienci mogli naocznie przekonać się o zaletach ISOF, który zarządzany przez HEUTHES w trybie centralnym, udostępnił wszystkim użytkownikom trybu wynajmu (SaaS) zaktualizowaną wersję systemu na czas.

01 września 2019

Jubileusz 30-lecia rozpoczęcia działalności firmy HEUTHES sp. z o.o.

1 września 2019 roku mija trzydziesta rocznica rozpoczęcia działalności firmy HEUTHES sp. z o.o.

Pomysł założenia firmy o profilu informatycznym zrodził się w roku 1986. Powstała wtedy nieformalna grupa programistów HEUTHES THE SOFTWARE GROUP OF Wojciech Grzybek. Do grupy należeli również Wiesław Kawiński i Grzegorz Kowalewski. W marcu 1989 roku grupa założyła Spółkę z o.o. pod nazwą HEUTHES, której skład założycielski nie zmienił się do dziś. Wojciech Grzybek jest prezesem, Wiesław Kawiński i Grzegorz Kowalewski są współudziałowcami i wiceprezesami.

HEUTHES Spółka z o.o. została wpisana do rejestru sądowego przedsiębiorstw w marcu 1989, natomiast faktyczną działalność księgową rozpoczęła pół roku później, 1 września 1989 roku.

Nazwa HEUTHES jest nazwą nietypową ale też nieprzypadkową. Pochodzi z języka greckiego, w którym HEUristics THESaurus oznacza skarbiec wiedzy o niealgorytmicznych technikach rozwiązywania problemów.

Od momentu powstania, zamiarem firmy była działalność innowacyjna i twórcza.

30 lat temu branża informatyczna bardzo nieśmiało zaczynała pojawiać się na rynku polskim jako dziedzina całkowicie nowatorska i nieznana. Mało kto wtedy przypuszczał jak szybko zawładnie ona wszystkimi dziedzinami naszego życia, jak szybko, w tradycyjne funkcjonowanie instytucji, wejdą nowoczesne, informatyczne technologie, które ułatwią, pomogą i w końcu zrewolucjonizują świat finansów, administracji, handlu i usług. Sytuacja ta jest zasługą, między innymi, firmy HEUTHES, która w tej rewolucji informatycznej ma swój wielki udział. Śmiało należy podkreślić, że firma HEUTHES jest na rynku polskim prekursorem w branży IT (technologii informacyjnych) i sprzedaje swoje produkty zarówno do wielkich banków jak i małych rodzinnych przedsiębiorstw.

Przez te 30 lat działalności firma HEUTHES stała się znanym, na rynku polskim, producentem oprogramowania. Firma specjalizuje się w produkcji kompleksowych rozwiązań informatycznych dla sektora finansowego, jak i dla wielu innych, mniejszych lub większych przedsiębiorstw o bardzo różnorodnym profilu działalności.

Pierwszym produktem firmy był język opisu informacji wraz z kompilatorem (programem służącym do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku - źródłowym, na równoważny kod w innym języku - wynikowym) i przeglądarką, który można określić mianem protoplasty języków SGML i HTML.

Pierwszą ważną datą w rynkowej działalności firmy był rok 1990, kiedy to HEUTHES wdrożył system ROR (bankowy system obsługi kont osobistych) w 43 oddziałach Pomorskiego Banku Kredytowego w Szczecinie. W następnym okresie ROR został wdrożony w dalszych 60 oddziałach, zarówno PBKS SA (Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie, obecnie Pekao SA), jak i innych dużych bankach, takich jak PBG SA (Powszechny Bank Gospodarczy, obecnie Pekao SA) i BDK SA (Bank Depozytowo-Kredytowy, obecnie Pekao SA).

Najdłużej działającym systemem firmy jest HEUTHES-GRYFBANK. Wdrożony został w 1992 roku i w dalszym ciągu jest obecnie używany przez kilka tysięcy pracowników Pekao SA. System HEUTHES-GRYFBANK stanowi jądro systemów obsługi banku. Zawiera on funkcje księgowe, dysponenckie i kasowe, a także funkcje zaplecza księgowego (rozliczenia) i zarządzania systemem. System przeznaczony jest do stosowania zarówno w centrali banku, jak i w jego oddziałach. Szczególnym osiągnięciem było wdrożenie wersji 7.2 systemu GRYFBANKw roku 1998, w którym rozdzielono obsługę produktów bankowych od księgowości, a także wprowadzono zaawansowany język opisu produktu bankowego i zasad jego prowadzenia. System GRYFBANK jest kamieniem milowym w historii firmy.

Drugim kamieniem milowym jest stworzenie systemu GRYFCARD (1995 r - pierwsze wdrożenie w banku PBKS SA). Pozwala on m.in. na automatyzację obsługi procesów kartowych, elektroniczny obieg dokumentów między oddziałami a centralą, dostęp on-line do informacji o transakcjach kartowych i ich szczegółach. Szacuje się, że GRYFCARD obsługuje obecnie około 2 milionów kart płatniczych wydanych w Polsce. Obecnie w bankach funkcjonuje dwudziesta druga wersja systemu GRYFCARD. Jest ona znacznie zmodernizowana i przepisana do języka Java i środowisk Tomcat i Spring.

Trzecim kamieniem milowym jest system MULTICENTAUR PAYMENT HUB. Historia systemu rozpoczęła się w roku 1996 pod nazwą CENTAUR OF-LINE. W roku 2000 nastąpiło rozbudowanie systemu CENTAUR o SORBNET i w 2001 miało miejsce wdrożenie mocno rozbudowanej wersji systemu pod nazwą MULTICENTAUR. W następnych latach sukcesywnie wprowadzano kolejne rozszerzenia: 2001 wdrożenie systemu ELIXIR, w 2004 ELIXIR-C, Moduł prowizyjny (CHM) 2006, w 2007 SWIFT, 2008 WESTERN UNION, 2011 SORBNET2, OGNIVO, 2012 EXPRESS ELIXIR, CFT, 2013 ORACLE, 2018 SPLIT PAYMENT i w 2019 system PSD2 oraz BLIK. W tej chwili system MULTICENTAUR jest jednym z największych w Polsce systemów obejmujący niemal wszystkie obszary działalności banków. Z jednej strony integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: System Główny, System Księgi Głównej kont rozrachunkowych, Centrum Rozliczeń i Reklamacji, System Kartowy, Home-Banking/Corporate Banking, ERP dla zaplecza banku. Z drugiej strony łączy również systemy otoczenia bankowego, np. Elixir, EuroElixir, SORBNET, EuroSORBNET, SWIFT, Blik, PSD2. Tworzy główny „hub informacyjny”, przez który wszelkie systemy w Banku wymieniają informacje, i który pośredniczy w komunikacji z otoczeniem Banku i jego Klientem. W tej chwili jest to jeden z największych w Polsce systemów obejmujący niemal wszystkie obszary działalności banków.

Czwartym kamieniem milowym w historii firmy HEUTHES jest wyprodukowanie i wdrożenie Internetowego Systemu Obsługi Firmy - ISOF, który został wprowadzony na rynek w roku 2000. ISOF to system klasy ERP/CRM/DMS/BPM, powstały na bazie Infostrady Biznesowej, który pozwala na prowadzenie firmy poprzez standardową przeglądarkę internetową, z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Dzięki temu możliwe jest łatwe stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego firmom terytorialnie rozproszonym, posiadającym oddziały, filie, magazyny czy mobilnych pracowników. Obecnie z systemu ISOF korzystają zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i te notowane na warszawskim parkiecie papierów wartościowych. Stworzenie nowego produktu o nazwie ISOF, a więc przeniesienie doświadczenia producenta systemów bankowych na rynek produktów dla przedsiębiorstw, świadczy o tym, że firma HEUTHES ciągle podąża za szybko rozwijającymi się nowoczesnymi technologiami i potrzebami klientów.

Na przestrzeni tych trzydziestu lat firma HEUTHES wdrożyła wiele rozwiązań na polu najnowocześniejszych technologii, jak również wprowadziła je na rynek IT. Do najważniejszych z nich należą:

 • BALANCED-CLIENT-SERVER (od 1989 r.),
 • CLIENT-WEB-SERVER (od 1995 r.),
 • PROAPERMAN (Probabilistic Application Performance Management, od 1995 r.),
 • HDB (od 1998 r.),
 • HDB CLOUD MONITOR (od 2000 r.),
 • MODRIBUSMAN (Model Driven Business Management, od 2005 r.),
 • KOBADIBUS (Knowledge Base Driven Information System, od 2007 r.),
 • R2O (Read Only Access To Replica, od 2011 r.),
 • RTAPU (Real Time Application Upgrade, od 2011 r.),
 • UNSYSTOR (Unsymmetrical Storage, od 2011 r.),
 • HDB ADS (Attacker Detection System, od 2012 r.),
 • PROFAP (Probabilistic Failure Prediction, od 2013 r.),
 • HEURISTICS PATTERN FINDER (od 2014 r.),
 • BIFILAR-CLIENT-WEB-SERVER (od 2016 r.),
 • CADABAT (Caching Access Data Base Table, od 2017 r.),
 • VIMI (Virtual User Identity Modules Cross Integration, od 2017 r.),
 • BLOCKCHAIN SECURITY MODULE (od 2018 r.).

Od początku powstania firma HEUTHES otrzymuje liczne nagrody i wyróżnienia: kilkukrotnie Gazele Biznesu, kilkukrotnie Gepardy Biznesu. Od roku 2009 do 2018 systemy HEUTHES rokrocznie otrzymywały nagrody Gazety Bankowej Hit Roku, a w roku 2018 system ISOF otrzymał nagrodę główną w tym konkursie.

HEUTHES utrzymuje również wysokie pozycje w rankingach i zestawieniach zamieszczanych w niezależnych publikacjach branży informatycznej. Firma może się pochwalić również bardzo dobrymi referencjami od kontrahentów strategicznych (banków) ale i od wielu firm z sektora małych, średnich i dużych firm. Coroczne, pozytywne opinie biegłych rewidentów dotyczące sprawozdań finansowych firmy świadczą o bardzo dobrej kondycji finansowej firmy, co przekłada się na permanentne poszerzanie zakresu działalności na rynku oprogramowania. Najlepszym tego potwierdzeniem jest wysoki poziom sprzedaży. Rosnące przychody uzyskiwane ze sprzedaży własnego oprogramowania sprawiały, że rosły również zyski firmy. Pozwala to planować nowe inwestycje oraz zatrudniać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach. W dniu dzisiejszym HEUTHES dysponuje zespołem zdolnych i doświadczonych pracowników, a także nowoczesnym portfolio rozwiązań oraz zaawansowanym, własnym oprogramowaniem narzędziowym przeznaczonym do rozwijania systemów informatycznych.

Obecnie wśród klientów firmy są: bank PEKAO SA (od 1989 r.), obydwa zrzeszenia banków spółdzielczych: bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa, obejmujące 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Rozwiązania HEUTHES pracują także w DnB Bank Polska SA i Volkswagen Bank GmbH oraz w wielu małych średnich i dużych firmach.

29 sierpnia 2019

HEUTHES wdrożył w ISOF białą listę podatników KAS

Firma HEUTHES zdążyła wdrożyć w ISOF rozwiązania na potrzeby tzw. białej listy podatników KAS, która rusza od 1 września 2019 r.

Firma przed dokonaniem przelewu może sprawdzić czy odbiorca jest na białej liście oraz czy jest na niej numer rachunku bankowego, na który ma trafić zapłata za transakcję o wartości większej niż 15 tys. PLN. Gdyby przelew trafił na konto spoza białej listy, to od 1.1.2020 r. nie będzie można takiego wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W efekcie firmy będą musiały weryfikować każdorazowo, czy przelewają należność na właściwy rachunek.

Wprowadzenie nowego rozwiązania białej listy HEUTHES podzielił na kilka etapów. W pierwszej kolejności użytkownicy ISOF będą mogli od 1 września 2019 r. zweryfikować swoich kontrahentów w zakresie nazwy firmy, numeru NIP i numeru konta bankowego. W dalszej kolejności przewidywana jest integracja białej listy z modułem Faktury Zakupu oraz przed generowaniem przelewów w module Kasa-Bank. W późniejszym terminie, po udostępnieniu przez Ministerstwo Finansów finalnej wersji interfejsu programistycznego API, użytkownicy będą mogli sprawdzić w ISOF całą bazę posiadanych kontrahentów z wprowadzeniem znacznika czasowego daty weryfikacji.

Obecna, wstępna wersja API została udostępniona przez MF dopiero 6 sierpnia. Równocześnie istnieje jeszcze wiele niejasności (m.in. tryb składania przez firmę do US informacji o nieprawidłowym kontrahencie, czy choćby w kontekście aktualności sprawdzenia firmy w czasie pomiędzy zleceniem przelewu a jego faktycznym wykonaniem, itd.) i ograniczeń w tym zakresie (przykładowo możliwość weryfikacji co najwyżej 300 podmiotów dziennie).

Nowa funkcjonalność znajduje się już na serwerach produkcyjnych ISOF. Wymagana jest jedynie parametryzacja związana z adresem serwerów Krajowej Administracji Skarbowej. W tej chwili adres docelowy pozostaje nieznany i do chwili upublicznienia postacji finalnej znajduje się tam adres testowy.

Nowe rozwiązanie zostanie tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom ISOF trybu SaaS, gdyż jest wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

27 sierpnia 2019

Nowa wersja technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER

Realizując plany i spełniając zapowiedzi firma HEUTHES unowocześniła technologię BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER (pisaliśmy o tym 25.10.2018). Technologia ta jest przeznaczona do łączenia aplikacji dostępnych w przeglądarce WWW z wszelkiego rodzaju urządzeniami lokalnymi i zdalnymi. Firma HEUTHES zmodyfikowała system tak, że możliwe jest już podpisywanie certyfikatów w przeglądarce WWW. Kolejną nowością jest wprowadzenie obsługi drukarek fiskalnych on-line.

Dzięki BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER proces podpisywania dokumentów cyfrowym podpisem kwalifikowanym (równoważnym podpisowi odręcznemu) i niekwalifikowanym (potwierdza tożsamość ale nie ma mocy prawnej) sprowadza się w praktyce do wykonania tylko kilku kliknięć. Usprawnia to i skraca podpisywanie dokumentów w przestrzeni wirtualnej, jednocześnie umożliwia korzystanie z podpisu cyfrowego we wszystkich przeglądarkach, w tym w Chrome i Firefox oraz zapewnia łatwiejszą pracę z różnymi dostawcami certyfikatów.

Oprócz nowego serwera aplikacyjnego HDB 5.0 wprowadzono również wzmocnienie poufności plików PDF poprzez ich zaszyfrowanie oraz możliwość podpisywania kwalifikowanym kluczem cyfrowym zaszyfrowanych plików.

BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER umożliwia stosowanie podpisu elektronicznego również do podpisywania certyfikatów (kluczy autoryzacyjnych), co jest konsekwencją rozbudowy systemu HEUTHES - CAK (Centrum Autoryzacji Kluczy).

Technologia BIFILAR-CLIENT-WEB-SERVER, jak i jej rozszerzenia, jest transparentna i łatwa w obsłudze dla użytkowników systemów firmy HEUTHES.

Podążając za potrzebami klientów firma HEUTHES pracuje nad coraz nowszymi rozwiązaniami. W związku z tym w najbliższym czasie planowane jest dostosowanie systemu BIFILAR CLIENT WEB-SERVER do smartfonów i tabletów z systemem Android. Odbędzie się to przez integrację technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER z aplikacją Mobilny ISOF dostępną w Google Play.

23 sierpnia 2019

Nowa platforma szkoleniowa E-learning w programie Akademia ISOF

Firma HEUTHES wdrożyła odświeżoną, nową wersję wirtualnych szkoleń z zakresu systemu ISOF czyli tzw e-learning. Obejmuje ona kursy znajdujące się na specjalnej platformie, stworzonej przez firmę HEUTHES, pod nazwą AKADEMIA ISOF. Dzięki tej koncepcji, najnowszy system wirtualnych szkoleń pozwala na uzyskiwanie informacji o możliwościach nowoczesnych systemów zarządzania firmą - ERP.

Nowa odsłona AKADEMII ISOF powoduje, że dostępne w niej kursy są przejrzyste, bardziej przystępne, a także łatwiejsze w obsłudze.

Jako pierwszy, odnowiony został kurs z zakresu DMS (elektroniczny obieg dokumentów). Zawiera on zestaw lekcji, po przerobieniu których, uczestnicy mogą zweryfikować swoją wiedzę rozwiązując testy. Następnie zdają wirtualny egzamin. Na koniec każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ze znajomości DMS.

Kursy są dostępne dla użytkowników systemu ISOF. Po prawidłowym założeniu konta w ISOF i zgłoszeniu zapotrzebowania, osoba zainteresowana otrzyma indywidualny login i hasło do platformy e-learningowej.

Nowa platforma odpowiednio dopasowuje się do wielkości i rozdzielczości wyświetlacza w smartfonach, tabletach, laptopach oraz PC.

Forma e- learningu, w porównaniu ze szkoleniami tradycyjnymi, jest bardziej przyjazna dla firm, instytucji czy przedsiębiorców. Uczestnicy nie są ograniczeni czasowo, ponieważ mogą pracować z kursem w dowolnej chwili, nawet poza czasem pracy czy nauki. W dowolnej chwili można również kurs przerwać i powrócić do niego w najwygodniejszym dla siebie czasie. Oprócz tego intensywność kursu może być dopasowana do możliwości i potrzeb uczestnika. Materiał można przećwiczyć kilkukrotnie co powoduje, że się go lepiej zapamiętuje. Pracodawca czy uczelnia ma, na koniec, możliwość zweryfikowania wiedzy pracownika czy studenta w postaci testu lub egzaminu. Opłaty ponoszone przez firmę czy uczelnię są nieporównywalnie mniejsze niż przy szkoleniach tradycyjnych.

Firma HEUTHES planuje sukcesywne dołączanie kolejnych kursów w systemie ISOF. Następnym będzie kurs „Księgowość”. W kolejnych miesiącach będą wdrażane kursy: „Sprzedaż”, „Magazynowanie”, „CRM” (zarządzanie relacjami z klientem). Kursem wstępnym jest szkolenie zawierające przegląd możliwości systemu ISOF.

Firma HEUTHES stworzyła specjalny program pod nazwą ISOF dla uczelni. Jest to ogólnopolski program dla szkół wyższych, którego założeniem jest nauka modelowania i zarządzania procesami biznesowymi przy wykorzystaniu nowoczesnego systemu informatycznego klasy ERP.

Całkowicie nowa odsłona kampanii ISOF dla uczelni to system nauki w trybie e-learningu. Celem akcji, którą wprowadziła firma HEUTHES jest udostępnianie uczelniom wyższym najbardziej zaawansowanych technologii. System e-learningu znacznie usprawnia i przyspiesza zaznajamianie się z modułami dostępnymi w systemie ISOF.

Co roku kilka tysięcy studentów szkoli się korzystając z systemu ISOF, co przynosi im wymierne korzyści w postaci poszerzania wiedzy i korzystania z najnowocześniejszych rozwiązań.

Poniżej lista uczelni korzystających z programu ISOF:

Politechnika Śląska Uniwersytet Jagieloński
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.
Politechnika Rzeszowska Politechnika Częstochowska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Akademia Morska w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›