Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  

31 grudnia 2018

Rozbudowa funkcji geolokalizacji w ISOF-ERP

Firma HEUTHES planuje wdrożenie rozbudowanej odsłony geolokalizacji w wersji 19.0.4 systemu ISOF-ERP. Obecnie geolokalizacja jest obsługiwana przy logowaniu i wylogowywaniu z aplikacji. Dotyczy to zarówno mobilnej pracy na smartfonach i tabletach, jak i na komputerach stacjonarnych. Podgląd zdarzeń jest przedstawiany na mapie, udostępnionej przez integrację z OpenStreetMap (pisaliśmy o tym w newsie z 19.10.2018).

Geolokalizacja w ISOF

HEUTHES pracuje nad włączeniem rozbudowanych funkcji geolokalizacji w poszczególnych modułach systemu. W pierwszej kolejności przewidywane jest udostępnienie możliwości raportowania położenia Klientów w module Zarządzanie Kontrahentami. Następnie, w CRM Aktywności będzie możliwość wskazania np. miejsca spotkania z wywołaniem trasy dojazdu. W dalszej kolejności, w module CRM Serwisowy będzie można zarejestrować położenie na mapie serwisowanego urządzenia albo miejsca w którym należy przeprowadzić działania serwisowe. W obydwu powyższych modułach CRM zostanie udostępniona możliwość zaplanowania trasy. Także w funkcji Dystrybucji, w module Magazyn wprowadzona będzie taka możliwość. HEUTHES rozważa w dalszej kolejności integrację aplikacji na Androidzie Mobilny ISOF z aplikacją Android Auto.

Poszczególne rozwiązania będą udostępniane sukcesywnie, w kolejnych wersjach systemu, w pierwszej połowie 2019 r. Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

28 grudnia 2018

ISOF-ERP pierwszym na rynku systemem dla firm i banków z technologią Blockchain

Firma HEUTHES jeszcze w 2018 r. udostępniła swoim Klientom do testowania system ISOF-ERP ściśle zintegrowany z technologią Blockchain.

Nowa rozwiązanie zostanie udostępniana w postaci HEUTHES Blockchain Security Module. Udostępnienie licencji Klientom będzie następowało poprzez włączenie opcji systemowej w ISOF-ERP i wygenerowanie pierwszego wpisu z użyciem kwalifikowanego podpisu cyfrowego za pomocą kolejnej technologii HEUTHES pod nazwą Bifilar Client-Web-Server.

HEUTHES używał technologii Blockchain od lat 90-tych XX wieku stosując ją do porównywania danych przy przenoszeniu starych systemów bankowych do swoich nowych rozwiązań. Od początku XXI wieku w systemie ISOF-ERP znajduje się funkcja do porównywania zawartości systemu ERP, z kopią bezpieczeństwa w ośrodku zapasowym lub na nośniku trwałym, oparta o mechanizmy łańcuchów blokowych i kolejną technologię HEUTHES pod nazwą R2O.

W nowej wersji 19.0.4 systemu ISOF-ERP, która ukaże się w styczniu 2019 r., a którą firma już zamieściła na serwerach wersji demonstracyjnych, technologia Blockchain jest zarówno w samym jądrze systemu ERP, jak i w poszczególnych modułach. Dzięki temu w systemie ISOF-DMS, a także MC-DMS możliwe jest dodawanie do łańcucha dowolnych dokumentów elektronicznych celem zabezpieczenia, a także potwierdzenia autentyczności i oryginalności pochodzenia. W przypadku plików PDF można zabezpieczać dokument zarówno pieczęcią cyfrową, podpisem cyfrowym, jak i technologią Blockchain z opcjonalnym dodaniem na końcu, dodatkowej strony z informacjami o Blockchain i kodami QR do aplikacji na telefony komórkowe i linkami do CRM Serwisowego i CRM Dokumentowego gdzie można zweryfikować posiadaczy dokumentu.

W systemach bankowych, oprócz dokumentów elektronicznych, dzięki technologii WIMI możliwe jest zabezpieczenie łańcuchem blokowym dowolnych raportów systemów bankowych, przesłanych do archiwum MC-DMS, co spełnia wymagania nadzoru bankowego w zakresie tzw. nośnika trwałego.

Dokumenty wysłane do kontrahentów użytkowników systemów HEUTHES mogą być weryfikowane w internetowych portalach B2B HEUTHES: Dokumentowym, Zamówieniowym i Serwisowym.

Jak już wcześniej pisaliśmy (aktualności z 21.9.2018 i 19.3.2018) unikalną cechą rozwiązania HEUTHES jest mechanizm tzw. „szekli” (ang. shackle), która łączy główny łańcuch blokowy z łańcuchami podrzędnymi lub innymi łańcuchami zewnętrznymi oraz mechanizm tzw. „kolii” (ang. necklace) pozwalający na reakcję na błędy w ogniwach łańcucha (np. błąd operatora w zabezpieczonym pliku).

HEUTHES po wdrożeniu mechanizmu Blockchain w systemach ISOF-ERP i MC-DMS w 2019 roku, planuje wdrożenie analogicznych mechanizmów w swoich systemach bankowych MULTICENTAUR PAYMENT HUB i GRYFCARD.

24 grudnia 2018

Życzenia Świąteczne04 grudnia 2018

HEUTHES na konferencji „Wielokanałowa komunikacja z klientem a wzrost efektywności sprzedaży”

Zapraszamy do udziału w konferencji „Wielokanałowa komunikacja z klientem a wzrost efektywności sprzedaży ”, która odbędzie się 4.12.2018 r. w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” SA (sala A, piętro 1), ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

Obecnie kluczem do sukcesu jest poznanie swojego klienta. Korzyści z systemów CRM jest wiele. Jednak najważniejsze z nich to: realizacja pragnień klienta, zwiększenie sprzedaży, wzrost zysków firmy, zdobycie zaufania klientów, prestiż, realizacja potrzeb sprzedażowych i komunikacyjnych. Jak wybrać system dopasowany do Państwa potrzeb? Jak być o krok przed konkurencją?

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na prelekcję naszej firmy o godzinie 11:00, pt. „CRM oraz WORKFLOW w systemie ISOF-ERP, czyli niezbędne narzędzia do skutecznego zarządzania Klientami i firmą”. W jej trakcie będziecie Państwo mieli okazję przekonać się, że dopiero integracja funkcjonalności CRM z DMS/Workflow w systemie ISOF-ERP daje firmom skuteczne narzędzie do efektywnego pozyskiwania i zaspokajania potrzeb Klienta w obliczu CEX (Customer Experience).

Konferencja jest przeznaczona dla:
- Przedstawicieli Zarządu,
- Dyrektorów i Kierowników zarządzających działami: Marketingu, Sprzedaży, Handlowym, IT, BOK,
- Osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w firmie,
- Osób zajmujących się wdrożeniem systemów CRM w firmie.

Więcej informacji i rejestracja na stronie http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-15.

Zapraszamy!

03 grudnia 2018

HEUTHES w rankingu 57 największych firm IT dla sektora finansowego IT@BANK 2018

Podczas konferencji IT@BANK w Warszawie, zostały przyznane nagrody rankingu „Miesięcznika Finansowego BANK” dla najlepszych firm informatycznych działających na rzecz banków komercyjnych i spółdzielczych. Wyniki rankingu zostały opublikowane w najnowszym, listopadowym numerze 11/2018 cenionego w branży Miesięcznika Finansowego BANK.

W trzynastej edycji rankingu firm IT pracujących na potrzeby sektora finansowego firma HEUTHES została ujęta w 6 klasyfikacjach. W rankingu głównym IT@BANK 2018 skupiającym firmy informatyczne pracujące na potrzeby sektora finansowego i instytucji publicznych spółka HEUTHES zajęła wysokie 16. miejsce. W rankingu pozycji w sektorze dostawców dla banków spółdzielczych firma zajęła 10. miejsce. Z kolei 19. miejsce HEUTHES osiągnął w rankingu pozycji w sektorze finansowym, w rankingu dostawców oprogramowania zajęła 23. miejsce. W rankingu efektywności firma zajęła 8. miejsce, a 49. pozycję wśród firm o najwyższym potencjale rozwoju.

Ranking sporządzono na podstawie ankiet przygotowanych specjalnie przez finansistów oraz analityków rynku bankowego. Ocena punktowa uzyskana w rankingach to wypadkowa kilkunastu wskaźników dotyczących różnych obszarów działalności firmy w 2017 i w pierwszym półroczu 2018 r.

Warto zauważyć, że HEUTHES corocznie plasuje się na wysokich pozycjach w poszczególnych zestawieniach IT@BANK. Miejsca zajmowane przez HEUTHES w zestawieniach za lata 2008-2018 są wynikiem rozwijanej konsekwentnie od 1989 r. strategii rozwoju systemów informatycznych dla sektora finansowego w oparciu o własne, wysokozaawansowane technologie. Do najważniejszych należą CLIENT-WEB-SERVER, HDB i INFOSTRADA BANKOWA. Główne systemy informatyczne firmy to MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD, GRYFBANK, ISOF-WORKFLOW oraz ISOF-ERP.

Systemy firmy pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych (bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa) obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Rozwiązania HEUTHES pracują także w DnB Bank Polska SA i Volkswagen Bank GmbH oraz w wielu firmach z sektora MSP.

Zobacz inne nagrody firmy HEUTHES.

19 listopada 2018

HEUTHES na konferencji "Uczelnia na miarę potrzeb"

Zapraszamy do udziału w konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się 21.11.2018 r. w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” SA, ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

Na konferencji poruszane będą tematy dotyczące szkolnictwa wyższego w kontekście rosnących wymagań rynkowych, które stawiają władze uczelni przed nowymi wyzwaniami. Główne obszary tematyczne konferencji to: kreowanie wizerunku uczelni wyższej oraz najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią.

Główni adresaci konferencji to przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych: Rektorzy, Kanclerze, Dziekani, Dyrektorzy i Kierownicy poszczególnych działów.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na prelekcję naszej firmy o godzinie 11:20, pt. System ISOF-WORKFLOW do obsługi szkół wyższych i Projekt „ISOF dla Uczelni” dla dydaktyków i studentów.

W trakcie prelekcji zostanie pokazane jak praktycznie wykorzystać ISOF-WORKFLOW do: obsługi prowadzonych przez Uczelnię spraw pracowników i studentów, przetargów i zamówień, rejestracji zadań i czasu pracy, obsługi zastępstw i delegacji, tworzenia Tablic Wyników i Tablic Kanban, obsługi zagadnień RODO i podpisu cyfrowego, a także blockchain.

Przedstawiony zostanie także ogólnopolski projekt „ISOF dla Uczelni”, którego założeniem jest przygotowanie studentów do pracy z wykorzystaniem informatycznych systemów zarządzania klasy ERP. Zajęcia odbywają się w ramach „wirtualnej firmy”. Studenci mogą pod kontrolą wykładowcy zaliczyć egzaminy i otrzymać w ramach zajęć akademickich na Uczelni Certyfikaty potwierdzające znajomość zagadnień ERP.

Więcej informacji i rejestracja na stronie http://pirbinstytut.pl/index.php/uczelnia-na-miare-potrzeb-21-11-2018.

Zapraszamy!

27 października 2018

Nowa wersja 19.0.3 systemu ISOF

Firma HEUTHES udostępni klientom nową, rozbudowaną wersję 19.0.3 systemu ISOF. Zmiany objęły obsługę geolokalizacji. Nowe funkcjonalności wprowadzono również w modułach: Kasa-Bank, Kadry-Płace, Kontrahenci, Tablice Kanban i CRM Aktywności. Aktualizacja obejmuje także kolejne usprawnienia w pracy w mobilnym interfejsie systemu oraz integrację z IdoSell Shop®.

System ISOF został rozbudowany o obsługę geolokalizacji przy logowaniu i wylogowywaniu z systemu (pisaliśmy o tym w newsie z 19.10.2018). Podgląd zdarzeń został przedstawiony na mapie udostępnionej przez integrację z OpenStreetMap. Firma planuje, że w najbliższej przyszłości do geolokalizacji zostaną dołączone kolejne moduły. W pierwszej kolejności Aktywności CRM oraz CRM Serwisowy.

W module Kasa-Bank zmodyfikowano Rozrachunki. Dla raportów należności i zobowiązań dodatkowo dostępny jest typ raportu „Zbiorczy”. W tym wariancie raport pokazuje tylko podsumowanie należności ogółem.

Wprowadzono usprawnienie procesu obsługi wniosku urlopowego stworzonego za pomocą Formularzy i Obiegów w module zarządzania dokumentami elekronicznymi DMS. Zatwierdzenie wniosku urlopowego w DMS automatycznie rejestruje odpowiednie zdarzenia w module Kadry-Płace, z jednoczesną aktualizacją bilansu urlopowego i listy płac. Upraszcza to procedurę przyznania i obsługi wniosków urlopowych. Zastąpienie papieru formularzami elektronicznymi z dopasowanym dla danego stanowiska obiegiem, znacznie przyśpiesza procedowanie i obniża koszty w każdej małej, średniej i dużej firmie.

W Kartotece Kontrahentów dodano możliwość edycji wielu wpisów na liście cen indywidualnych. Zaznaczenie wielu wierszy jest możliwe z użyciem klawiszy „Ctrl” i „Shift”. Funkcjonalność pozwala na zmianę dat rozpoczęcia, zakończenia obowiązywania cen oraz na zmianę wartości wybranych pozycji. Dodatkowo wprowadzono pola umożliwiające oznaczenie kontrahenta jako cel, nadawcę Split Payment. Proces wyboru i zarządzania miastami w adresach kontrahentów wzbogacono o funkcję „autocomplete”. Wprowadzono także możliwość ustawienia domyślnego typu ceny na typ kontrahenta.

Wprowadzono integrację z popularnym sklepem internetowym IdoSell Shop®, która umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy systemami. Możliwy jest zarówno eksport towarów z ISOF do bazy produktów sklepu, jak i import do ISOF zamówień ze sklepu IdoSell Shop® z synchronizacją stanów magazynowych.

W Tablicach Kanban wprowadzono raport zmian za pomocą wizualizacji UML. Uwzględnia on zmiany stanów kart, autora zmian, edycję kart, a także tworzenie i usuwanie kart.

W mobilnym interfejsie CRM Aktywności w nowej Aktywności wprowadzono opcję dodawania załączników dostępnych na urządzeniu mobilnym: nagrania rozmów, filmy, zdjęcia z aparatu fotograficznego smatfona itp. Warto przypomnieć, że aplikacja „Mobilny ISOF” jest dostępna do pobrania w Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobile.isof).

Pod kątem systemu ISOF na urządzeniach mobilnych wprowadzono także kolejne usprawnienia w zakresie obsługi i wyświetlania Kartotek oraz zgłoszeń w CRM Serwisowym, a także formularzy DMS. Z kolei w ramach obsługi poczty elektronicznej wprowadzono ergonomiczną obsługę bez menu kontekstowego.

W Bazie marketingowej modułu CRM Marketingowy została dodana opcja przeglądania Projektów modułu CRM Portfolio danego klienta.

Wersja 19.0.3 została już udostępniona na wersji demo systemu ISOF oraz w demach dedykowanych przynależnych klientom gdzie mogą się zapoznać z nowościami. HEUTHES przewiduje iż wdrożenie systemu u Klientów nastąpi do końca października.

Jeszcze w tym roku planowana jest wersja 19.0.4 w której zawarte będą głównie zmiany dotyczące nowych regulacji prawnych obowiązujących od 2019 r.

Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

25 października 2018

Nowa wersja technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER

Firma HEUTHES prowadzi prace nad rozwojem własnej technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER będącej warstwą pośredniczącą pomiędzy systemami firmy a urządzeniami lokalnymi. Proces jest powiązany z rozbudową systemu CAK (Centrum Autoryzacji Kluczy) do certyfikacji kluczy kryptograficznych w ISOF. Wprowadzona zostanie nowa wersja aplikacji, która ułatwi użytkownikom wystawianie żądań certyfikatu i wczytywanie kluczy na urządzeniach mobilnych.

Dzięki nowemu serwerowi aplikacyjnemu HDB 5.0 wprowadzono również wzmocnienie poufności plików PDF poprzez ich zaszyfrowanie oraz możliwość podpisywania kwalifikowanym kluczem cyfrowym tych zaszyfrowanych plików.

„Technologia BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER jest wykorzystywana m.in. przy obsłudze podpisów elektronicznych kwalifikowanych i niekwalifikowanych, drukarek fiskalnych, drukarek igłowych, czytników kodów kreskowych oraz szyfrowaniu plików i ich podpisywaniu. Nowe rozwiązanie jest łatwe w obsłudze i transparentne dla użytkowników naszych systemów” - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

23 października 2018

Nowy serwer aplikacyjny HDB 5.0

HEUTHES prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie rozbudowy własnego serwera aplikacyjnego HDB, który wraz z językiem programowania HDB, stanowi podstawę wszystkich systemów firmy w technologii Client-Web-Server i pracujących w przeglądarkach internetowych.

Nowa wersja HDB 5.0 zostanie rozbudowana o szereg rozwiązań. Główny nacisk położono na wprowadzenie zabezpieczeń blockchain, które wkrótce będą dostępne w systemach firmy dzięki technologii HEUTHES Blockchain Security Module. Wprowadzono także obsługę protokołu TLS 1.3, który jest w tej chwili obsługiwany przez najnowsze wersje przeglądarek Chrome i Firefox. W nowym HDB wprowadzono również wzmocnienie poufności plików PDF poprzez ich zaszyfrowanie oraz możliwość podpisywania cyfrowego zaszyfrowanych plików. Ważne jest również wdrożenie nowego środowiska Java 11, a także nowej wersji technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER.

Nowe rozwiązanie HDB 5.0 zapewnia wzrost wydajności i bezpieczeństwa aplikacji oraz ułatwia pracę programistów HEUTHES.

19 października 2018

Nowa funkcja Geolokalizacji w ISOF 19.0.3

System ISOF został rozbudowany o obsługę geolokalizacji przy logowaniu i wylogowywaniu z systemu. Dotyczy to zarówno mobilnej pracy na smartfonach i tabletach, jak i na komputerach stacjonarnych. W praktyce oznacza to, że zapis informacji o lokalizacji dokonywany jest w systemie w wariancie dokładnym lub przybliżonym. Dokładne określenie pozycji jest związane z wykorzystywaniem odbiornika GPS wbudowanego w smartfony i tablety. W przypadku utraty lub braku sygnału GPS określenie położenia następuje w oparciu o lokalizację stacji bazowych operatorów sieci komórkowych. W pozostałych przypadkach położenie jest określane w sposób przybliżony, na bazie adresu IP urządzenia, którym użytkownik systemu ISOF podłączony jest do Internetu. Każdy użytkownik systemu ISOF może mieć indywidualne ustawienie czy rejestrować lokalizację czy nie.

Raport geolokalizacji w ISOF

Podgląd zdarzeń został przedstawiony na mapie udostępnionej przez integrację z OpenStreetMap. W najbliższej przyszłości do geolokalizacji zostaną dołączone kolejne moduły. W pierwszej kolejności Aktywności CRM oraz CRM Serwisowy.

HEUTHES przewiduje iż wdrożenie nowej funkcjonalności u Klientów nastąpi do końca bieżącego roku. Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

21 września 2018

Nowy HEUTHES Blockchain Security Module w rozwiązaniach dla banków i firm

Firma HEUTHES kończy prace nad modułem HEUTHES Blockchain Security Module (HBSM). Pierwsza implementacja tego rozwiązania będzie miała miejsce w systemie ISOF-ERP dla firm oraz ISOF-WORKFLOW dla banków i firm. Wdrożenie będzie obejmowało zabezpieczanie dokumentów przy pomocy technologii HBSM (pisaliśmy o tym w newsie z 19.3.2018), tak aby można było uzyskać status kopii bezpieczeństwa dokumentów elektronicznych na trwałym nośniku informacji.

Technologia ta jest obecnie wdrażana również w systemie MULTICENTAUR-DMS, będącym specjalizowaną odmianą ISOF-WORKFLOW dla banków. MULTICENTAUR-DMS zdecydowanie ogranicza wytwarzanie dokumentacji papierowej w obszarze współpracy z klientem oraz obsługi wewnętrznych procedur związanych z własną działalnością, a także w zakresie związanym z systemami księgowymi i powstającymi przy ich obsłudze potwierdzeniami, wydrukami i raportami. Dzięki nowej technologii raporty te są opatrzone sygnaturą cyfrową blockchain, którą można sprawdzać, weryfikując tym samym autentyczność co do zawartości i czasu wykonania raportu.

System MULTICENTAUR-DMS wspiera w bankach kompletny cykl życia dokumentów od ich tworzenia np. z zapisanych szablonów, poprzez ich obsługę w obszarach roboczych i obiegach zgodnych z procesami biznesowymi, a skończywszy na długoterminowej archiwizacji i finalnej bezpiecznej utylizacji. Ponadto, dzięki możliwości integracji z infrastrukturą IT banku, zarchiwizowane dokumenty mogą być z jednego miejsca pozyskiwane i odczytywane przez inne aplikacje bankowe, za sprawą VIMI - oryginalnej technologii HEUTHES. VIMI, polega na tym, że użytkownik w banku wykorzystując przeglądarkę WWW i mechanizm jednokrotnego logowania do jednego systemu informatycznego, może korzystać z danych z innych bankowych systemów chmurowych, z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa.

MULTICENTAUR-DMS umożliwia m.in. aby wybrane wydruki czy raporty tworzone w systemie bankowym były automatycznie zapisywane w dedykowanym e-Archiwum i opatrywane pieczęcią cyfrową oraz sygnaturą blockchain, które zapewniają ich niezmienność i niezaprzeczalność pochodzenia. W przypadku gdy dokument bankowy powinien posiadać podpisy osób go sporządzających i zatwierdzających może zostać opatrzony wieloma podpisami elektronicznymi. Dzięki takiemu podejściu kompletna dokumentacja danego procesu jest archiwizowana elektronicznie. Przynosi to znaczne oszczędności przy jej wytwarzaniu, przechowywaniu i udostępnianiu w przypadku kontroli lub konieczności ponownej weryfikacji.

„Według analiz przeprowadzonych przez HEUTHES, wdrożenie systemu MULTICENTAUR-DMS w bankowości wprowadza eliminację zbędnego papieru i w zamian za utrzymanie rozwiązania informatycznego, daje oszczędności około 50% kosztów ponoszonych przez bank na obsługę dokumentacji papierowej” - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

Dzięki zaawansowanej technologii opracowanej przez HEUTHES i zaimplementowanej również w bazie danych uzyskano bardzo dużą wydajność całego procesu obsługi blockchain. Proces tworzenia sygnatur blockchain musi prawidłowo obsługiwać kolejność zdarzeń i być odporny na masowe przetwarzanie równoległe wielu transakcji. Proces wyliczania sygnatur blockchain obejmuje bowiem wersje bieżące i historyczne dokumentów tworzone w środowisku rozproszonym.

Obok archiwizacji raportów wewnętrznych w środowisku bankowym, blockchain znajduje duże zastosowanie w komunikacji z klientami banku, w zakresie dystrybucji dokumentów elektronicznych z wyciągami, nowymi cennikami usług oraz nowymi wersjami regulaminów. Klienci banku mogą mieć dostęp do początkowych wersji dokumentu w trakcie całego okresu trwania umowy, mając pewność, że treść nie została zmodyfikowana.

Obok repozytorium dokumentów MULTICENTAUR-DMS w środowisku bankowym, technologia HBSM stanowi doskonałe uzupełnienie systemu corporate banking MULTICENTAUR-ISOF, do wymiany dokumentów z klientami. Dokumenty dla partnerów i klientów banku mogą być udostępniane przez portal dokumentowy, w którym mogą oni weryfikować spójność, autentyczność pochodzenia i czasu utworzenia za pomocą sygnatury blockchain lub poprzez bezpośredni odnośnik URL.

Równolegle HEUTHES opracował aplikację na telefony komórkowe, która może weryfikować poprawność sygnatury blockchain dokumentu na podstawie zawartego w nim kodu QR.

W październiku 2018 r. nowa technologia zostanie udostępniona w powyższych rozwiązaniach do testów przez użytkowników.

Unikalnym, autorskim rozwiązaniem, w które wyposażony jest HEUTHES Blockchain Security Module jest obiekt nazwany „szekla” (ang. shackle), który pozwala łączyć technologię HEUTHES z innymi rozwiązaniami blockchain m.in. z oferowanymi przez KIR. „Szekla” w praktyce pozwala łączyć różne łańcuchy bloków między sobą oraz pozwala je skracać, np. przy archiwizacji danych. „Szekle” wykorzystują zaawansowane mechanizmy kryptografii asymetrycznej. Kolejną unikalną cechą rozwiązania HBSM jest to, że HEUTHES traktuje blockchain jako informację o dowolnej, a nie tylko jednokierunkowej strukturze. Zakłada przy tym, że blockchain może mieć dowolną strukturę drzewiastą i sieciową z możliwością powiązania wielu różnych struktur ze sobą.

Wdrożenie technologii HBSC spowoduje, ze rozwiązania oferowane przez HEUTHES: ISOF-ERP, ISOF-WORKFLOW, MULTICENTAUR-DMS, MULTICENTAUR-ISOF będą jednymi z pierwszych na światowym rynku, które zawierają zaawansowane rozwiązania do zarządzania dokumentami elektronicznymi i obiegami, z jednoczesną obsługą nowoczesnej technologii blockchain, uzupełnioną o technologię VIMI.

Warto przypomnieć, że system MULTICENTAUR-DMS uzyskał tytuł Rekomendacja w Konkursie Hit Roku 2018 dla Instytucji Finansowych, organizowanym przez Gazetę Bankową.

12 września 2018

HEUTHES na konferencji "VIII LAW SUMMIT"

Zapraszamy do udziału w konferencji "VIII LAW SUMMIT", która odbędzie się 12.09.2018 r. w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” SA, ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

Na konferencji poruszane będą tematy z zakresu nowych technologii usprawniających funkcjonowanie kancelarii prawniczej oraz marketingu i sprzedaży usług prawniczych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na prelekcję pt. "Jak efektywnie zapanować w kancelariach prawniczych nad procesami biznesowymi i obiegami dokumentów za pomocą ISOF-WORKFLOW" o godz. 12.15, którą wygłosi Marek Paszkowski, Zastępca Dyrektora Handlowego, HEUTHES.

W trakcie prelekcji zostanie pokazane jak praktycznie wykorzystać ISOF-WORKFLOW do: obsługi repetytorium prowadzonych spraw i Klientów, e-formularzy i e-dokumentów, efektywnej pracy grupowej, komunikacji i budowania relacji z Klientami, tworzenia Tablic Wyników, rejestracji zadań i czasu pracy, obsługi zastępstw, delegacji i aktywności prawników, fakturowania Klientów, obsługi podpisu cyfrowego i pieczęci cyfrowej, a także zagadnień RODO oraz tworzenia rozbudowanych raportów.

Więcej informacji i rejestracja na stronie http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-law-viii.

Zachęcamy do rejestracji do udziału w tym wydarzeniu!

4 września 2018

Nowa aplikacja Mobilny ISOF w Google Play

Firma HEUTHES udostępniła w Google Play nową aplikację Mobilny ISOF. Służy ona do uruchomienia systemu ISOF-ERP na urządzeniach mobilnych z Androidem oraz do instalowania certyfikatu cyfrowego umożliwiającego dostęp do komercyjnej wersji systemu.

Ponadto, nowa aplikacja umożliwia także zapoznanie się przyszłych użytkowników z ISOF-ERP poprzez pracę z wersją demonstracyjną systemu, która nie wymaga certyfikatu.

Menu Mobilny ISOF
Pulpit ISOF-ERP
Menu ISOF-ERP

Aplikacja Mobilny ISOF odczytuje parametry smartfonów lub tabletów i dopasowuje interfejs systemu do stosunkowo niewielkiego ekranu tych urządzeń i obsługi dotykowej. Poruszanie się po modułach systemu następuje z wykorzystaniem ikon na pulpicie głównym oraz za pomocą menu mobilnego uruchamianego poprzez tzw. „hamburger” (trzy poziome kreski ustawione blisko siebie).

Wśród wszystkich modułów systemu ISOF, na potrzeby aplikacji Mobilny ISOF całkowicie przebudowano moduł CRM Aktywności. Wersja mobilna umożliwia podgląd, edycję i dodawanie nowej Aktywności, wyświetlanie Aktywności w postaci listy, z zaawansowanym filtrem wyszukiwania, obsługą notatek oraz możliwością wywoływania połączenia telefonicznego do kontrahenta powiązanego z wybraną Aktywnością, również w trybie telekonferencji. Wybór powiązanego z Aktywnością kontrahenta następuje przy wykorzystaniu mechanizmu autosugestii z automatycznym wyborem. Szablony filtrów zapisują ulubione ustawienia generowanej listy.

CRM Aktywności: Aktywność, filtr Aktywności, lista Aktywności

W ramach dostosowania pozostałych modułów systemu do pracy na urządzeniach mobilnych wprowadzono m.in. zmiany w paskach narzędziowych oraz filtrach poszczególnych modułów.

Moduły CRM Aktywności i Zamówienia od klienta na smartfonie mogą stanowić podstawowy zestaw funkcji ISOF-ERP wykorzystywanych w praktyce przez sprzedawców i przedstawicieli handlowych ułatwiając prowadzenie tzw. presellingu i vansellingu.

ISOF-POS: paragon
Lista Zamówień od klienta

Już od kilku lat można pracować w systemie ISOF-ERP na tablecie (pisaliśmy o tym w newsie z 8.4.2014). Prace nad dopasowaniem systemu do smartfonów zostały podjęte z jednej strony w wyniku wsłuchiwania się w potrzeby użytkowników, z drugiej jako odpowiedź na coraz doskonalsze rozwiązania i popularność nowych telefonów.

Nową aplikację można pobrać ze sklepu Google Play i zainstalować bezpłatnie. Aby ją odszukać wystarczy w Google Play wpisać nazwę „Mobilny ISOF” lub „HEUTHES”. Po uruchomieniu aplikacji można uruchomić wersję demonstracyjną systemu ISOF-ERP. Instrukcja jak uruchomić demo systemu znajduje się w dokumencie PDF Mobilny ISOF (do pobrania tutaj)

ISOF-ERP to zaawansowany systemem zapewniający pełną obsługę małych, średnich i dużych firm. Wspiera wszystkie potrzeby i obszary biznesowe przedsiębiorstw tj.: Zamówienia, Sprzedaż, Magazyn, CRM, DMS, Rachunkowość, Produkcję, Logistykę, Portale B2B i wiele innych.

Więcej informacji na stronie www.isof.pl/p_mobilny.hdb.

6 sierpnia 2018

Nowa wersja 19.0.2 systemu ISOF

Firma HEUTHES udostępni klientom nową, rozbudowaną wersję 19.0.2 systemu ISOF. Zmiany objęły udoskonalenie responsywnego interfejsu systemu oraz sprzęgu ze sklepem internetowym Shoper®, a także wprowadzenie w kolejnych modułach mechanizmu Autosugestii. Nowe funkcjonalności wprowadzono również w modułach: Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, DMS i CRM Serwisowy.

W ramach prac nad dostosowaniem systemu do pracy na urządzeniach mobilnych wprowadzono zmiany w paskach narzędziowych oraz filtrach poszczególnych modułów.

W systemie zmieniono mechanizm wymiany danych ze sklepem internetowym Shoper®. Import zamówień, eksport kartotek towarowych oraz synchronizacja stanów magazynowych pozwala obecnie na wymianę nieograniczonej liczby zapisów. Dodano również możliwość automatycznej synchronizacji danych.

Dodano mechanizm Autosugestii w kolejnych modułach: CRM Serwisowy, CRM Zadaniowy, CRM Portfolio, Centrum Dowodzenia, DMS, Produkcja i Administracja.

W Sprzedaży, dla krajowego dokumentu sprzedaży dodano oddzielną konfigurację wydruku tekstowego dla drukarek igłowych. Zmieniono także opisy pól na wydrukach dokumentu sprzedaży.

W Zakupach wprowadzono automatyczne ustawianie domyślnej formy płatności z danych kontrahenta podczas rejestracji dokumentów zakupowych.

W Magazynie dodano nowe kolumny do raportów Stany magazynowe i Historia stanów, a także wprowadzono możliwość wydruku spisów z natury z poziomu podglądu inwentaryzacji.

Przy wysyłaniu poczty e-mail do kontrahenta dodano możliwość sprawdzenia posiadania odpowiedniej zgody.

W CRM Serwisowy i Portalu Serwisowym dodano obsługę pola Priorytet, które może przyjmować różne wartości.

Wersja 19.0.2 została już udostępniona na wersji demo systemu ISOF oraz w demach dedykowanych przynależnych klientom gdzie mogą się zapoznać z nowościami. HEUTHES przewiduje iż wdrożenie systemu u Klientów nastąpi w pierwszej dekadzie sierpnia.

Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›