Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  

8 grudnia 2017

HEUTHES przenosi przeglądarkę Microsoft Edge na „szarą listę” do pracy w ISOF

HEUTHES informuje, że przeglądarka Microsoft Edge została przeniesiona z „czarnej” na „szarą listę” rozwiązań rekomendowanych do pracy z systemem ISOF. Proces ten jest związany z rozwojem tej przeglądarki i lepszym dotrzymywaniem standardów WWW, a także z aktualizacją własnej biblioteki komponentów ekranowych, używanych w aplikacjach HEUTHES, które usprawniają współpracę systemu z wiodącymi przeglądarkami Chrome, Firefox i Internet Explorer. Ewentualne przeniesienie Edge na „białą” listę musi być poprzedzone okresem testów oraz zdobyciem przez tę przeglądarkę znaczącego udziału w rynku.

Firma HEUTHES przypomina, że zgodnie z przyjętą polityką kompatybilności w procesie rozwijania aplikacji ISOF stara się zapewnić pełną zgodność systemu ISOF z trzema najbardziej popularnymi przeglądarkami używanym w internecie. Zgodnie z powyższym przeglądarki zostały podzielone na trzy listy: białą, szarą i czarną. Lista biała obejmuje te wersje przeglądarek, które pozwalają na pracę z systemem ISOF w pełnym zakresie i objęte są serwisem HEUTHES. Lista szara to przeglądarki, którymi można zalogować się do systemu ISOF, ale bez gwarancji poprawnego działania wszystkich jego funkcji. Jednak w przypadku najnowszych przeglądarek większość potrzebnych funkcji działa prawidłowo. Ta lista nie jest objęta serwisem HEUTHES. Z kole Lista czarna zawiera przeglądarki, z których nie ma możliwości zalogowania się do systemu ISOF.

Aktualna klasyfikacja przeglądarek do pracy z ISOF znajduje się na stronie www.isof.pl/przegladarki.html.

7 grudnia 2017

Nowa wersja GRYFCARD

Firma HEUTHES udostępniła bankom nową pod względem technologicznym wersję systemu GRYFCARD, opartą o serwery aplikacyjne Tomcat i język programowania Java. Wprowadzone zmiany przyczyniły się do ujednolicenia architektury, łatwiejszej pracy w chmurze obliczeniowej, zwiększyły niezawodność i prędkość działania systemu.

W kolejnym kroku firma planuje wdrożenie przetwarzania z użyciem technologii CADABAT (pisaliśmy o tym w newsie z 6.12.2017) co powinno jeszcze bardziej przyspieszyć przetwarzanie wsadowe.

Dzięki temu, że wdrożenia systemu GRYFCARD odbyły się w kilku bankach, prowadzone są w nim w trybie ciągłym prace rozwojowe, które pozwalają na to, aby na bieżąco był on platformą nowoczesną pod względem funkcjonalnym, jak i technicznym.

GRYFCARD zapewnia pełną współpracę pomiędzy agentami rozliczeniowymi transakcji dokonywanych kartami (np. FDP, MPTS) a systemami banku. Zawiera bazę kart płatniczych i urządzeń, co pozwala na elektroniczną wymianę wniosków, autoryzację transakcji, naliczanie opłat i prowizji, rozliczenie operacji kartowych i bankomatowych oraz integrację z systemami księgowymi Banku.

Platforma GRYFCARD może zarządzać wszystkimi dostępnymi typami kart (kredytowe, debetowe, charge, Pre-Paid oraz karty spersonalizowane i niespersonalizowane) obsługiwanymi w różnych technologiach we współpracy z Visa oraz MasterCard. Ponadto zawiera funkcjonalności umożliwiające udostępnienie klientom usług związanych z PayPass/PayWave, Pre-Paid, CashBack, NFC, HCE, preautoryzacją, limitami bezstykowymi, Secure Codem (3D Secure) i „PIN by SMS”.

Z uwagi na konieczność współpracy z systemami zewnętrznymi funkcjonującymi u agenta rozliczeniowego transakcji dokonywanych kartami (np. FDP, MPTS) oraz z wewnętrzną infrastrukturą informatyczną Banku, GRYFCARD jest systemem otwartym na integrację.

Pierwsza wdrożenie systemu GRYFCARD miało miejsce w 1995 r. w banku PBKS SA (wszedł później w skład banku PEKAO SA). Kolejnym bankiem, który w 1998 r. wdrożył system był Bank Gospodarki Żywnościowej SA. W 1999 roku dołączył do nich Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, w 2004 r. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA (obecnie DnB Bank Polska SA), a w roku 2006 Mazowiecki Bank Regionalny SA (w chwili obecnej wchodzi w skład SGB-BANK SA). HEUTHES szacuje, że GRYFCARD obsługuje obecnie około 2 milionów kart płatniczych w Polsce.

Warto przypomnieć, że Miesięcznik Gazeta Bankowa w ramach prestiżowego konkursu „Hit Roku dla Instytucji Finansowych”, przeznaczonego dla firm, które swoje produkty i usługi polecają bankom i instytucjom finansowym, wyróżnił w 2009 r. system GRYFCARD tytułem „Rekomendacja” w kategorii „Produkt”. Kapitułę konkursu stanowi corocznie grono niezależnych ekspertów.

6 grudnia 2017

CADABAT – nowa technologia HEUTHES

Firma HEUTHES zdecydowała się ujawnić swoją nową technologię CADABAT (Caching Access DataBase Table). Wąskim gardłem aplikacji porozumiewających się z bazami danych przy wykorzystaniu łącza JDBC jest wydajność przy operacjach masowych. Z kolei wdrożenie w firmach baz i technologii „in-memory” pozwalających zminimalizować to niekorzystne zjawisko jest zazwyczaj skomplikowanym i drogim rozwiązaniem.

HEUTHES znając te problemy opracował CADABAT - swoją wersję oprogramowania, które umożliwia przenoszenie do pamięci niektórych tabel baz danych, co znacznie przyspiesza przetwarzanie i dostęp do często przetwarzanych danych. W niektórych zastosowaniach uzyskano nawet dziesięciokrotne przyspieszenie. Mechanizm wykorzystuje inteligentne zarządzanie dostępem do tabel bazy danych z użyciem lokalnej pamięci, tak aby odczyt był wykonywany z maksymalną prędkością w samym programie, a nie poprzez spowalniające zewnętrzne interfejsy.

Technologia CADABAT pozwala na zunifikowaną pracę w środowisku wielu aplikacji i wielu serwerów, dzięki zaawansowanym technikom współdzielenia tych buforów w hierarchicznym układzie master-slave.

Nowa technologia jest stosowana od dłuższego czasu w bankowym systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB oraz systemie MC-CFT, który służy do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rozwiązanie pracuje w trybie on-line, monitorując wszystkie transakcje i umożliwiając przeprowadzenie szeregu operacji z wychwyconymi działaniami. Dzięki CADABAT system charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością, np. dla 2,5 miliona wzorców, czas odpowiedzi wynosi 50 ms.

Pozyskiwanie danych, z bazy która nie jest zintegrowana z aplikacją, obciąża bazę kosztem przetwarzania. Z tego powodu dane w bazie są buforowane. Jednak w takim rozwiązaniu tkwi pewna pułapka. Dane w bazie są modyfikowane co powoduje, że zawartość bufora jest nieaktualna. Wszystkie implementacje cache muszą sobie z tym radzić. Znanych jest szereg rozwiązań, które mają wspólną cechę – pozwalają na bezpośrednią modyfikację bazy danych za pomocą modyfikacji cache. Są to zwykle złożone rozwiązania, które dodatkowo spowalniają wielowątkowe zastosowania, co w efekcie skutkuje coraz wolniejszym dostępem do bazy.

W trakcie przetwarzania danych w bazie wykorzystywane są tabele słownikowe, które nie są modyfikowane w trakcie przetwarzania oraz tzw. tabele operacyjne, które podlegają modyfikacjom. W trakcie pracy aplikacji, liczba odwołań bazodanowych do niemodyfikowanych tabel słownikowych jest olbrzymia. Są to bowiem dane parametryczne do wszystkich operacji przetwarzania danych. HEUTHES umieścił tabele słownikowe w pamięci cache, w trybie tylko do odczytu – pozbawiając je możliwości wstecznej modyfikacji. Doprowadziło to w efekcie do o wiele bardziej wydajnego przetwarzania wielowątkowego. Jest to spowodowane tym, że bardzo często proces przetwarzania wygląda w ten sposób, iż tabele wczytywane są tylko na początku procesu i w trakcie przetwarzania dane słownikowe pozyskiwane są bezpośrednio z pamięci cache nie angażując w ten proces w ogóle bazy danych. Mając na uwadze, że tabel może być kilkadziesiąt, a przetwarzanie odbywa się wielowątkowo, można mówić o wielokrotnym przyspieszeniu przetwarzania danych dzięki CADABAT.

W najbliższym czasie HEUTHES planuje wdrożenie technologii CADABAT także w najnowszej wersji systemu GRYFCARD.

Zobacz inne technologie firmy HEUTHES

5 grudnia 2017

ISOF-WORKFLOW na konferencji „Elektroniczny Obieg Dokumentów”

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji dotyczącej Elektronicznego Obiegu Dokumentów, na której zaprezentuje system ISOF-WORKFLOW, usprawniający przepływ informacji i obieg dokumentów w organizacjach. Konferencja odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Businessman Institute (Trakt Lubelski 40a).

Celem konferencji jest:

 • Prezentacja rozwiązań przeznaczonych do skanowania, archiwizacji i wyszukiwania dokumentów;
 • Dyskusja nad obniżeniem kosztów wydruku i skanowania w firmie;
 • Identyfikacja głównych problemów związanych z wdrożeniem systemów e-dokument;
 • Czy to już czas na przejście do przechowywania, backupu i archiwizacji dokumentów w chmurze? Jaki typ Cloud Computing wybrać? Jakie kryteria zastosować przy wyborze dostawcy?
 • Prezentacje case study najlepszych praktyk w zakresie wdrażania systemów e-dokument i rozwiązań do kontroli kosztów wydruków i skanowania. Jak przejść od rozwiązania do zarządzania dokumentami do środowisku, platformie wymiany informacji?

Adresatami konferencji są:

 • kadra podejmująca strategiczne decyzje – prezesi zarządów, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy IT;
 • kadra menedżerska odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji w firmie;
 • starostowie, wójtowie i burmistrzowie urzędów powiatowych i gminnych;
 • kierownicy projektów IT, ds bezpieczeństwa, administratorzy systemów IT;
 • analitycy biznesowi;
 • osoby odpowiedzialne za procesy związane z zarządzaniem dokumentami, informacjami, korespondencją masową.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na prelekcję pt. ”Zarządzanie obiegami dokumentów na przykładzie systemu ISOF-WORKFLOW” o godz. 9.30, którą wygłosi Marek Paszkowski, Zastępca Dyrektora Handlowego, HEUTHES.

Udział w konferencji jest bezpłatny po zarejestrowaniu się na stronie www.konferencjeksi.pl/?page_id=1435.

Zapraszamy!

4 grudnia 2017

HEUTHES w rankingu 50 największych firm IT dla sektora finansowego IT@BANK 2017

Podczas konferencji IT@BANK w Warszawie, zostały przyznane nagrody rankingu „Miesięcznika Finansowego BANK” dla najlepszych firm informatycznych działających na rzecz banków komercyjnych i spółdzielczych. Wyniki rankingu zostały opublikowane w najnowszym, listopadowym numerze cenionego w branży Miesięcznika Finansowego BANK.

W dwunastej edycji rankingu firm IT pracujących na potrzeby sektora finansowego firma HEUTHES została ujęta w 5 klasyfikacjach. W rankingu głównym IT@BANK 2017 skupiającym firmy informatyczne pracujące na potrzeby sektora finansowego i instytucji publicznych spółka HEUTHES zajęła wysokie 19. miejsce. W rankingu pozycji w sektorze dostawców dla banków spółdzielczych firma zajęła 8. miejsce. Z kolei 17. miejsce HEUTHES osiągnął w rankingu pozycji w sektorze finansowym. W rankingu efektywności firma zajęła 12. miejsce, a 48. wśród firm o najwyższym potencjale rozwoju.

Ranking sporządzono na podstawie ankiet przygotowanych specjalnie przez finansistów oraz analityków rynku bankowego. Ocena punktowa uzyskana w rankingach to wypadkowa kilkunastu wskaźników dotyczących różnych obszarów działalności firmy w 2016 i w pierwszym półroczu 2017 r.

Warto zauważyć, że HEUTHES corocznie plasuje się na wysokich pozycjach w poszczególnych zestawieniach IT@BANK. Miejsca zajmowane przez HEUTHES w zestawieniach za lata 2008-2017 są wynikiem rozwijanej konsekwentnie od 1989 r. strategii rozwoju systemów informatycznych dla sektora finansowego w oparciu o własne, wysokozaawansowane technologie. Do najważniejszych należą CLIENT-WEB-SERVER, HDB i INFOSTRADA BANKOWA. Główne systemy informatyczne firmy to MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD, GRYFBANK, ISOF-WORKFLOW oraz ISOF-ERP.

Systemy firmy pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych (bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa) obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Rozwiązania HEUTHES od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA.

Zobacz inne nagrody firmy HEUTHES.

22 listopada 2017

VAT-7 podpisywany i wysyłany z ISOF do Ministerstwa Finansów kilkoma kliknięciami

HEUTHES dołączył deklarację VAT-7 do grupy dokumentów, które można podpisać w systemie ISOF podpisem kwalifikowanym w przeglądarce internetowej i wysłać je wprost do Ministerstwa Finansów, a także automatycznie archiwizować w DMS.

Obecnie w systemie ISOF możliwe jest podpisywanie cyfrowe w przeglądarce dokumentów: VAT-7, VAT-27, JPK_VAT, pozostałych struktur JPK, PIT-11, PIT-4R, plików XML oraz plików PDF. HEUTHES pracuje nad zapewnieniem przedsiębiorcom możliwości podpisywania cyfrowego i wysyłki z systemu kompletnego zestawu dokumentów, które firmy przesyłają do urzędów publicznych: US i ZUS. Już obecnie deklaracje JPK, PIT i VAT mogą być wysyłane z ISOF do Ministerstwa Finansów, z uzyskaniem potwierdzenia UPO. Wszystkie wysłane dokumenty gromadzone są w archiwum DMS w systemie. Na przełomie 1. i 2. kwartału 2018 planowane jest wprowadzenie analogicznego sprzęgu dla dokumentów elektronicznych wysyłanych do ZUS.

Do zarządzania wszelkimi deklaracjami HEUTHES stworzył w Raportach systemu FK specjalną funkcję Aktualność Danych. Dzięki niej zarząd firmy może łatwo sprawdzić w jednym miejscu status i historię wszystkich deklaracji podatkowych od wystawienia, zatwierdzenia, podpisania, poprzez wysłanie z potwierdzeniem UPO, aż do rozliczenia.

Firma wykorzystuje do obsługi podpisywania dokumentów w przeglądarce własną technologię BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER. Dzięki niej proces podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym i niekwalifikowanym sprowadza się w praktyce do wykonania tylko kilku kliknięć. Umożliwia to korzystanie z podpisu cyfrowego we wszystkich przeglądarkach, w tym w Chrome, Firefox i Internet Explorer oraz zapewnia łatwiejszą pracę z różnymi dostawcami certyfikatów.

Podpisy cyfrowe mają też zastosowanie w formularzach cyfrowych, które po przetwarzaniu mogą być utrwalone w postaci PDF, z zabezpieczeniem pieczęcią lub podpisem cyfrowym. Także dokumenty skanowane często przechowuje się w formacie PDF i dzięki pieczęci lub podpisowi cyfrowemu uzyskuje się uwiarygodnienie zawartości skanu na zgodność z oryginałem.

Firma HEUTHES oferuje obecnie nowym klientom ISOF-ERP promocję JESIENNE PORZĄDKI. Po uruchomieniu wersji demonstracyjnej systemu można uzyskać rabat 30% na pierwsze trzy miesiące wynajmu ISOF-ERP w trybie UZPI (SaaS).

Nowa funkcjonalność związana z podpisem VAT-7 została wprowadzona bez dodatkowych kosztów dla użytkowników ISOF, gdyż wszystkie zmiany funkcjonalne są tradycyjnie wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu w trybie SaaS oraz udostępniane klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji ISOF.

9 października 2017

Testy ISOF na Kiano SlimNote

HEUTHES kontynuuje prace związane z usprawnianiem i testowaniem pracy w systemie ISOF na smartfonach i tabletach. W ostatnim czasie uruchomiono m.in. nową wersję modułu CRM Aktywności dedykowaną dla smartfonów, a także utworzono nową aplikację HEUTHES-CAK do generowania i certyfikowania kluczy kryptograficznych na platformie Android. Jednocześnie firma intensywnie testuje nowe rozwiązania na smartfonach i tabletach (pisaliśmy o tym 3.10.2017).

Obecnie firma HEUTHES postanowiła przetestować laptopy Kiano SlimNote pod kątem pracy z systemem ISOF. W popularnej w Polsce sieci sklepów detalicznych pojawiły się nowe wersje tanich laptopów Kiano SlimNote w wersjach z wyświetlaczem 10.1” (399 zł) i 14.1” (699 zł). Do testów wybrano Kiano SlimNote 14.1+, wyposażony w 4-rdzeniowy procesor Intel Atom x5-Z8350 1.44 GHz, 4 GB RAM, 32 GB pamięci z możliwością rozszerzenia o 64 GB za pomocą karty microSD, system Windows 10, wyświetlacz IPS o przekątnej 14.1" z rozdzielczością 1366 x 768 pikseli. Komunikację zapewniają: WiFi w standardzie 802.11 b/g/n, wyjście mini HDMI, Bluetooth 4.0, a także dwa porty USB 2.0 i 3.0. W Kiano SlimNote 14.1+ zamontowano również kamerę wideo 0.3 MP, a także akumulator o pojemności 10000 mAh.

Zaletą laptopa jest brak wentylatora i tym samym jego bardzo cicha praca. Jakość dźwięku nie jest najwyższa, jednak w przypadku zastosowań biznesowych nie jest to najważniejszy parametr. W praktyce przydaje się również podłączenie myszki.

Testy ISOF na Kiano SlimNote

Wbudowany w ISOF test wydajności systemu na tym laptopie osiągnął wynik blisko 12 tys. Dla porównania test wydajności systemu na najnowszym smartfonie Samsung Galaxy Note 8 wynosi 50 tys.

Pulpit systemu ISOF na Kiano SlimNote

Systemy HEUTHES stworzone w technologii Client-Web-Server nie są wymagające po stronie stacji roboczej użytkownika, a testowany laptop jest wystarczająco wydajnym urządzeniem do pracy zarówno z systemem ISOF-START, jak i ISOF-ERP.

System ISOF-START zawiera Fakturowanie, Raporty Kasowe, Cenniki, Magazyn, Księgę Przychodów i Rozchodów, Kasę-Bank, Majątek Trwały, Zakupy, eDokumenty oraz CRM Operacyjny i Analityczny i jest dostępny w cenie 49 zł za rok wynajmu. Razem z Kiano SlimNote może stanowić kompletne środowisko ERP dla małej firmy. Laptop Kiano SlimNote jest na tyle wydajnym rozwiązaniem, że można pracować na nim również z pełną wersją systemu ISOF-ERP zawierającą obsługę m.in. zaawansowanej logistyki, pełnej księgowości, rodziny modułów CRM, DMS z obiegami pracy oraz portali internetowych B2B.

6 października 2017

Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2016 dla HEUTHES

Firma HEUTHES uzyskała tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2016. Instytut Europejskiego Biznesu w październiku 2017 r. zbadał 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw. Spośród nich wybrał te których wartość rynkowa w latach 2015-2016 wzrosła o więcej niż 10%, a średni stosunek zysku netto do przychodów wyniósł minimum 5%. Dla firmy HEUTHES wskaźniki te wynoszą odpowiednio 21,1% i 23%. Firma HEUTHES uplasowała się w rankingu firm z siedzibą w województwie mazowieckim na 1908 pozycji, spośród 2924 firm z tytułem Mocna Firma Godna Zaufania 2016.

Zobacz inne nagrody firmy HEUTHES.

6 października 2017

ISOF - najszybszy chmurowy system ERP na rynku

HEUTHES udostępnił nową platformę sprzętową dla zlokalizowanych w Data Center serwerów chmurowego systemu ISOF. Rosnąca liczba użytkowników skłoniła firmę HEUTHES do przyspieszenia inwestycji w to nowe rozwiązanie sprzętowe.

W porównaniu do poprzednio stosowanych, po raz pierwszy pojawiły się dedykowane dla centrów danych dyski SSD z interfejsem NVMe, co przyczyniło się do znacznego przyspieszenia przetwarzania danych w ISOF. Jednocześnie zoptymalizowano oprogramowanie dopasowując je do nowej platformy.

Wydajność systemu bazy danych w nowym układzie sprzętowym opartym o dyski SSD wzrosła 10-krotnie, co oznacza w praktyce dla klientów ISOF przyspieszenie realnej pracy operacyjnej w systemie.

Wcześniej wprowadzono w systemie nową wersję bazy PostgreSQL 9.6 co zwiększyło szybkość przetwarzania danych i pozwoliło na przeszukiwanie całotekstowe fraz w bazie, w porównaniu z dotychczasowym przeszukiwaniem tylko pojedynczych wyrazów. Obecnie HEUTHES pracuje nad wdrożeniem 10. wersji PostgreSQL, która prawdopodobnie zostanie wprowadzona jeszcze w tym roku lub w I kw. 2018.

HEUTHES do ciągłej rejestracji, analizy wydajności i optymalizacji parametrów pracy serwerów oraz aplikacji partych na technologii CLIENT-WEB-SERVER wykorzystuje własną technologię PROAPERMAN (ang. Probabilistic Application Performance Management). Na Rys. 1 przedstawiono miary statystyczne czasu wystawienia faktury. Okres obserwacji wynosił miesiąc. W ostatnim tygodniu, w którym serwery pracowały już w nowej architekturze widoczny jest zdecydowany spadek poszczególnych miar.

Rys. 1. Miary statystyczne (mediana, średnia, kwartyle, decyle i percentyle) w analizie czasu wystawienia faktury w ciągu miesiąca.

Również na Rys. 2 widać, że przy dużej liczbie wystawionych faktur średni czas wystawienia faktury w ciągu dnia, z serwerami w nowej architekturze zmniejszył się kilkukrotnie w porównaniu z poprzednią architekturą.

Rys. 2. Funkcja średniego czasu wystawienia faktur w zależności od ich liczby w ciągu dnia.

W systemie ISOF-PROFAP przeprowadzono także numeryczną ocenę prawdopodobieństwa awarii nowej architektury sprzętowej. Dla całego układu sprzętowego uzyskano jego charakterystykę numeryczną w postaci rozkładu gęstości prawdopodobieństwa awarii, wyrażoną przy pomocy współczynników AFR (ang. Annualized Failure Rates). W wyniku analizy zdecydowano o połączeniu dwu kart w macierz RAID1.

Rys. 3. Współczynnik AFR dla nowej konfiguracji sprzętowej systemu ISOF.

Zakończony właśnie przez HEUTHES pierwszy etap prac jest tylko początkiem większego procesu zmian. Na początku IV kw. HEUTHES zmodyfikuje infrastrukturę sieciową w swoim Data Center wprowadzając nowe, zaawansowane rozwiązania sieciowe oparte o najnowsze przełączniki dostępowe 10-Gigabit. Pozwoli to w przyszłości na dynamiczną aranżację sieci w zależności od potrzeb, a także na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania sieciowego przez wprowadzenie silniejszej niż dotychczas redundancji połączeń. Wprowadzane urządzenia sieciowe są obecnie testowane i konfigurowane w laboratoriach HEUTHES, a ich wdrożenie spowoduje wzrost wydajności, a także niezawodności systemów.

Wysiłek wkładany przez HEUTHES w prace badawczo-rozwojowe nad nową architekturą sprzętową i sieciową będzie miał duże znaczenie również dla systemów bankowych. Wszystkie nowe rozwiązania zostaną wdrożone także w tej grupie rozwiązań HEUTHES, w celu jeszcze lepszej optymalizacji w zakresie wydajności i niezawodności.

3 października 2017

Testy ISOF na smartfonach

HEUTHES w czasie ostatnich kilku miesięcy włożył spory wysiłek aby usprawnić pracę w systemie ISOF na smartfonach i tabletach. W tym celu utworzono m.in. nową wersję modułu CRM Aktywności, dedykowaną dla smartfonów oraz utworzono nową aplikację HEUTHES-CAK, którą będzie można pobrać z Google Play, do generowania i certyfikowania kluczy kryptograficznych na platformie Android.

Jednocześnie firma HEUTHES przetestowała działanie swoich systemów na najnowszych smartfonach. Ciekawe było testowanie systemu na najnowszym smartfonie Samsung Galaxy Note 8, który świetnie nadaje się do pracy mobilnej. Już sam ekran Note 8 jest stosunkowo duży - 6,3" (2960×1440 pikseli). Ciekawym rozwiązaniem jest włożenie smartfona do stacji dokującej Samsung DeX. Do stacji można podłączyć przez port HDMI monitor oraz przez port USB myszkę i klawiaturę, można także podłączyć kabel sieci Ethernet. Urządzenie DeX jest zasilane przez port USB-C i może jednocześnie doładowywać baterię telefonu. W efekcie ze smartfona można korzystać jak z tabletu lub komputera. Na ekranie wyświetlana jest specjalna wersja „desktopowa” Androida. W praktyce stacja DeX zamienia poręcznego smartfona w tablet/komputer z wystarczającą rozdzielczością Full HD.

Testy ISOF na smartfonie Samsung Galaxy Note 8

W takim układzie można mobilnie i bezproblemowo pracować w systemie ISOF, nie tylko w nowej, specjalnie przystosowanej do smartfonów wersji CRM Aktywności, ale także z pozostałymi modułami i dokumentami, m.in. z fakturami Sprzedaży i Zakupów, Zamówieniami od klientów i Zamówieniami do dostawców, DMS, Produkcją, Rachunkowością oraz Magazynem. Dzięki integracji systemu z LibreOffice OnLine można edytować w przeglądarce dokumenty pakietów Microsoft Office i LibreOffice. Po zakończonej pracy odłącza się po prostu smartfona od podstawki i zabiera go do kieszeni. Takie rozwiązanie redukuje TCO (całkowite koszty posiadania rozwiązań IT).

Firma HEUTHES jest zaskoczona wydajnością uzyskaną przy pracy w ISOF na smartfonie. Wbudowany w ISOF, wewnętrzny test szybkości zbliża się do poziomu 50 tys., co stanowi wynik porównywalny z przeciętnymi laptopami. Jest to znaczny postęp w porównaniu z testami systemu na wcześniejszych smartfonach, np. na Samsung Galaxy S II (pisaliśmy o tym 2.4.2012). Galaxy S II na aktualnej wersji systemu ISOF oraz Android uzyskuje w tym samym teście wynik 7,2 tys., a więc wydajność wzrosła w ciągu 5-lat siedmiokrotnie.

5 września 2017

Mobilny ISOF na smartfonie w nowej wersji 18.0.3 ISOF

Firma HEUTHES udostępniła do testów nową wersję modułu CRM Aktywności dedykowaną na smartfony. Każda zainteresowana firma może przetestować mobilną pracę w ISOF zakładając demo systemu pod adresem www.isof.pl/demo.

System ISOF rozpoznaje przeglądarkę Chrome Mobile, odczytuje parametry smartfonów lub tabletów i dopasowuje interfejs CRM Aktywności do stosunkowo niewielkiego ekranu tych urządzeń i obsługi dotykowej.

Praca z systemem ISOF na smartfonie i tablecie

Mobilna wersja CRM Aktywności umożliwia w smartfonie podgląd, edycję i dodawanie nowej Aktywności, wyświetlanie Aktywności w postaci listy z zaawansowanym filtrem wyszukiwania, obsługę notatek oraz możliwość wywoływania połączenia telefonicznego do kontrahenta powiązanego z wybraną Aktywnością, również w trybie telekonferencji. Wybór powiązanego z Aktywnością kontrahenta następuje przy wykorzystaniu mechanizmu autosugestii z automatycznym wyborem. Szablony filtrów zapisują ulubione ustawienia generowanej listy.

Kolejne etapy rozwoju tej wersji mobilnej obejmują m.in. włączenie obsługi emaili z Aktywności oraz dołączanie załączników w postaci zdjęć, nagrań audio i video. Wprowadzona zostanie także obsługa geolokalizacji przy tworzeniu nowej Aktywności i logowaniu do systemu.

Mobilna wersja CRM Aktywności wspiera mechanizmy presellingu i vansellingu. Preselling oznacza dotarcie sprzedawcy do jak największej ilości niewielkich punktów sprzedaży i zebranie zamówień sprzedażowych w punkcie detalicznym. Vanselling w ISOF usprawnia pracę przedstawicieli, którzy prowadzą sprzedaż wprost z samochodu.

Wersja mobilna systemu ISOF

Oczywiście na smartfonach i tabletach można uruchomić dowolną, inną niż CRM Aktywności, funkcję ISOF. W takich przypadkach interfejs systemu jest obracany do pozycji horyzontalnej, a rozdzielczość jest optymalizowana do niewielkiego ekranu. Przy czym w takiej sytuacji interfejs nie jest dopasowany w pełni do obsługi palcem - sprawdza się wtedy urządzenie z rysikiem.

HEUTHES rozwija również aplikację na smartfony i tablety z Androidem, ułatwiającą proces generowania, instalowania i odnawiania certyfikatów.

Nowa wersja CRM Aktywności, po obecnych testach, zostanie we wrześniu udostępniona wszystkim klientom wraz z nową wersją 18.0.3 systemu ISOF. Inne zmiany funkcjonalne, które zostaną wprowadzone wraz z tym uaktualnieniem obejmują przede wszystkim moduły DMS i Produkcja.

W Produkcji wprowadzono kopiowanie definicji Produktu z etapu kompletacji. W emailach włączono obsługę bezpośrednich linków do dokumentów DMS. W szablonach emaili podobne linki mogą kierować do Portalu Serwisowego i Zamówieniowego. W Tablicy Wyników wprowadzono możliwość łączenia i podziału komórek.

1 września 2017

28 rocznica rozpoczęcia działalności przez HEUTHES sp. z o.o.

Firma HEUTHES obchodzi dzisiaj dwudziestą ósmą rocznicę rozpoczęcia działalności. Historia firmy sięga roku 1986, kiedy to powstała nieformalna grupa programistów pod nazwą HEUTHES The Software Group of Wojciech Grzybek. Początkowo programiści wchodzący w skład zespołu pracowali w różnych firmach, które współpracowały w tworzeniu oprogramowania. Jednak niezależnie od tego, gdzie programy powstawały, sygnowane były znakiem HEUTHES. Pierwszym produktem był system zarządzania informacją HEUTHES (grec. "heuristics thesaurus" oznacza skarbiec wiedzy o niealgorytmicznych technikach rozwiązania problemów). Można go określić mianem protoplasty współczesnych stron WWW.

28 rocznica rozpoczęcia działalności przez HEUTHES sp. z o.o.

Firma została założona 29 marca 1989 roku i rozpoczęła działalność 1 września tego roku. Do dnia dzisiejszego stała się znanym na rynku producentem oprogramowania. Jej specjalizacją jest produkcja kompleksowych rozwiązań informatycznych dla sektora finansowego (HEUTHES corocznie plasuje się w czołówce branżowych rankingów producentów oprogramowania finansowo-bankowego w Polsce), a także zaawansowanych systemów klasy ERP.

Ofertę dla banków tworzą przede wszystkim systemy MULTICENTAUR, GRYFCARD oraz GRYFBANK. W ofercie dla przedsiębiorstw znajduje się rodzina systemów ISOF. Wśród nich czołowe miejsce zajmuje ISOF-ERP dla firm z sektora MSP oraz ISOF-WORKFLOW obsługujący zarządzanie dokumentami i obiegami elektronicznymi, ISOF-BIURA RACHUNKOWE dla biur rachunkowych i ich klientów, ISOF-START dla mikro i małych firm, a także ISOF-PROFAP umożliwiający ocenę numeryczną prawdopodobieństwa awarii systemów technicznych.

Systemy HEUTHES pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek i w wielu firmach. Dwa zrzeszenia banków spółdzielczych tworzą w Polsce bank BPS SA i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). Rozwiązania HEUTHES od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA oraz w wielu firmach z sektora MSP. Potwierdzeniem wysokiej stabilności finansowej HEUTHES jest zlecany corocznie audyt (od 20 lat), wykonywany przez niezależnych audytorów i publikacja wyników w KRS.

28 lipca 2017

HEUTHES na rzecz rozwoju regionu szczecińskiego

Przedstawiciel naszej firmy uczestniczył w spotkaniu zespołu branżowego ds. nowoczesnych usług, powołanego przez Prezydenta Miasta Szczecina i współpracującego z Radą Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecina (więcej na Facebooku www.facebook.com/HeuthesIT/posts/1790833434268027).

Tematem spotkania były możliwości uatrakcyjnienia oferty miasta dla studentów i absolwentów szczecińskich uczelni w kontekście podejmowania przez nich pracy w firmach IT. Do dynamicznego rozwoju firm IT w regionie potrzebne są m.in. strategiczne działania, które zachęcą ludzi do pracy i życia w Szczecinie.

W ostatnim czasie firma HEUTHES zatrudniła w oddziale szczecińskim 5 osób i w dalszym ciągu poszukuje programistów (na stronie www.heuthes.pl/praca znajdują się oferty pracy, stażu i praktyk w HEUTHES). Działania firmy w poszukiwaniu pracowników wsparła akcja Szczecin Rekrutuje (www.kariera.szczecin.eu) pod patronatem Urzędu Miasta Szczecina.

HEUTHES jest wiarygodnym i sprawdzonym producentem systemów informatycznych dla bankowości i przedsiębiorstw, posiadającym 28-letnie doświadczenie na rynku. Systemy HEUTHES pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS SA i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). Rozwiązania HEUTHES od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA oraz w wielu firmach z sektora MSP.

21 lipca 2017

Mobilny ISOF na smartfonie - nowa wersja modułu CRM Aktywności

Firma HEUTHES rozpoczęła prace nad nową wersją modułu CRM Aktywności w systemie ISOF-ERP. Po zalogowaniu system rozpoznaje rozdzielczość i dopasowuje interfejs do stosunkowo niewielkiego ekranu smartfona i obsługi dotykowej. Na tabletach opartych na Androidzie systemu nie trzeba dopasowywać, gdyż pełna wersja desktopowa umożliwia efektywną  ergonomiczną pracę.

Już od trzech lat można pracować w systemie ISOF-ERP na tablecie (pisaliśmy o tym w newsie z 8.4.2014). Prace nad dopasowaniem systemu do smartfonów zostały podjęte z jednej strony w wyniku wsłuchiwania się w potrzeby użytkowników, z drugiej jako odpowiedź na coraz doskonalsze rozwiązania nowych telefonów.

Moduł CRM Aktywności w ISOF-ERP dedykowany na smartfony

HEUTHES podzielił prace na dwa etapy. Na początku uzyskany zostanie podgląd, edycja i dodawanie nowej aktywności, wyświetlanie aktywności w postaci listy i kalendarza z zaawansowanym filtrem wyszukiwania oraz możliwością wywoływania połączenia telefonicznego do kontrahenta powiązanego z wybraną aktywnością. Na demonstracyjnej wersji systemu można już przetestować pierwszą aktualizację modułu.

W kolejnym kroku zaplanowano włączenie obsługi emaili z Aktywności oraz dołączanie załączników w postaci zdjęć, nagrań audio i video. Z poziomu CRM Aktywności będzie można uzyskać dostęp do modułu Zamówienia od klienta, również dopasowanego do smartfona. Wprowadzona zostanie także obsługa geolokalizacji. W praktyce oznacza to, że przy tworzeniu nowej aktywności będzie można zapisać aktualną pozycję GPS telefonu. Podobny zapis informacji o lokalizacji będzie możliwy przy logowaniu do systemu.

W praktyce, nawigacja w zakresie dedykowanych dla smartfonów wersji modułów CRM Aktywności i Zamówienia od klienta, następuje z wykorzystaniem ikon na pulpicie głównym systemu oraz Inteligentnego Asystenta. Oczywiście można uruchomić dowolną, inną funkcję systemu tylko trzeba się liczyć z tym, że nie jest ona dopasowana do tak małych ekranów. W takich przypadkach sprawdza się urządzenie z rysikiem (np. Samsung Galaxy Note 5).

Pełna wersja nowego rozwiązania na smartfony będzie dostępna na przełomie III i IV kw. bieżącego roku.

HEUTHES rozważa obecnie rozpoczęcie prac również nad mobilnymi funkcjami modułu Magazyn, które będą umożliwiały przykładowo łatwe przenoszenie towaru z półki na półkę z obsługą czytników kodów kreskowych na smartfonach.

Kolejne prace rozwojowe z tego zakresu zmierzają do stworzenia aplikacji na smartfony, ułatwiającej proces generowania, instalowania i odnawiania certyfikatów, który jest słabo wspierany przez system Android i przeglądarkę Chrome Mobile. Dostęp do systemu, oprócz hasła, zabezpieczony jest certyfikatem w standardzie X.509 z bezpieczną komunikacją z serwerem zapewnioną przez protokół TLS 1.2.

W pierwszym półroczu 2017 r. HEUTHES udostępnił nową wersję modułu ISOF-POS (Point of Sale) będącego połączeniem funkcji dedykowanych specjalnie dla stanowisk sprzedaży detalicznej. Nowa wersja została także nakierowana na ekrany dotykowe i umożliwia pracującemu w punkcie sprzedaży szybkie wystawianie paragonów i innych dokumentów sprzedażowych z dostępem do Raportów kasowych i Magazynu. Dzięki technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER moduł ISOF-POS jest zintegrowany z drukarkami fiskalnymi i czytnikami kodów kreskowych.

Warto przypomnieć, że ISOF-ERP zawiera jeden z najbardziej zaawansowanych na rynku systemów CRM. Jest to rodzina sześciu modułów obejmujących CRM: Aktywności, Serwisowy, Portfolio (z projektami), Zadaniowy, Analityczny i Marketingowy. CRM jest zintegrowany z obiegami dokumentów i zaawansowanymi formularzami elektronicznymi w DMS. Wraz z innymi modułami ISOF-ERP umożliwia to kompletną obsługę klienta od pierwszego kontaktu, poprzez obsługę ofert, logistykę zamówień, po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. System zawiera także trzy portale internetowe B2B: Serwisowy, Zamówieniowy i Dokumentowy.

Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›