Ustawienia przeglądarek do pracy z systemem ISOF

Do pracy w systemie ISOF niezbędne jest posiadanie zainstalowanej na komputerze przeglądarki internetowej. W związku z tym, iż ISOF jest dla przeglądarek treścią znacząco inną niż typowe strony lub serwisy www, do pracy z tym systemem konieczne jest poprawne skonfigurowanie opcji wybranej przeglądarki.

Pobierz pełny opis konfiguracji przeglądarek:


Na rynku dostępnych jest wiele darmowych przeglądarek dostępnych na różne platformy systemowe. Firma HEUTHES zgodnie z przyjętą polityką kompatybilności w procesie rozwijania aplikacji ISOF stara się zapewnić pełną zgodność systemu ISOF z trzema najbardziej popularnymi przeglądarkami używanym w polskim internecie (Microsoft Edge/Chromium, Google Chrome, Firefox).

Przeglądarki zostały podzielone na trzy listy: białą, szarą i czarną.

Lista biała obejmuje te wersje przeglądarek, które pozwalają na pracę z systemem ISOF w pełnym zakresie i objęte są serwisem HEUTHES.

Lista szara to przeglądarki, którymi można zalogować się do systemu ISOF, ale bez gwarancji poprawnego działania wszystkich jego funkcji. Jednak w przypadku najnowszych przeglądarek Chrome lub Firefox większość potrzebnych funkcji działa prawidłowo. Ta lista nie jest objęta serwisem HEUTHES.

Lista czarna zawiera przeglądarki, z których nie ma możliwości zalogowania się do systemu ISOF.

Powodem takiego podziału jest konieczność zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych, poprzez zastosowanie najnowszych standardów kryptograficznych, które nie są dostępne na niektórych systemach operacyjnych i w niektórych wersjach przeglądarek. Kolejnym powodem jest nieprzestrzeganie przez producentów przeglądarek standardów W3C i w efekcie niestandardowe zachowanie się przeglądarek przy zastosowaniu pewnych konstrukcji html i JavaScript.

Do pracy z systemem ISOF polecamy przeglądarki z listy białej. Lista szara składa się z reguły z przeglądarek, które są świeżo po premierze rynkowej lub z racji długiego stażu rynkowego przestają być wspierane przez swoich producentów i zostały zastąpione ich nowymi wersjami. Nowe wersje przeglądarek po przetestowaniu i ewentualnym dostosowaniu systemu ISOF do ich specyfiki są przenoszone na listę białą.

Aktualna klasyfikacja przeglądarek do pracy z ISOF (stan na dzień 22.03.2021 r.)

1. Systemy operacyjne najbardziej popularne wśród użytkowników ISOF: Windows 10/7/XP, Android, MacOS 13

Lista System operacyjny Przeglądarka
Biała Windows 10/7 Microsoft Edge 89 (Chromium)
Chrome 87, 88, 89
Firefox 84, 85, 86
Android 6.0 – 10.0 Chrome Mobile 87, 88, 89
MacOS 13 Chrome 87, 88, 89
Firefox 84, 85, 86
Szara Windows 10/7 Chrome 67 do 86
Firefox 67 do 83
Android 6.0 – 10.0 Chrome Mobile 86 i starszy
Czarna Windows 10/7 Chrome 66 i poprzednie
Firefox 66 i poprzednie
Internet Explorer 11 i poprzednie
Opera
Safari
Windows XP SP3 Wszystkie przeglądarki

2. Systemy operacyjne mniej popularne wśród użytkowników ISOF: Linux, Windows 8/Vista, iOS, Win Phone

Lista System operacyjny Przeglądarka
Biała Linux (np. Ubuntu 16.04 LTS) Chrome 87, 88, 89
Firefox 84, 85, 86
Szara Linux (np. Ubuntu 16.04 LTS) Chrome 67 do 86
Firefox 60 do 83
MacOS 13 Chrome 67 do 86
Firefox 60 do 83
Czarna Linux (starszy niż wersja 3.10) Chrome 66 i poprzednie
Firefox 59 i poprzednie
Opera
Safari
Windows 8/Vista Chrome 45 do 79
Firefox 45 do 72
Internet Explorer 11 i poprzednie
Opera
Safari
Android 5.1.1 i poprzednie Chrome Mobile 44 i poprzednie
Firefox Mobile
Opera Mobile
MacOS 10 i poprzednie Chrome 44 i poprzednie
Firefox 44 i poprzednie
Opera
Safari
iOS 10 i poprzednie Chrome Mobile 44 i poprzednie
Opera Mobile
Safari Mobile
Windows Phone Internet Explorer Mobile
Opera Mobile


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›