Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  

26 czerwca 2013

Niemcy promują unijny standard dla e-faktur

Współpraca pomiędzy FeRD (niem. Forum elektronische Rechnung Deutschland) oraz PDF Association przyniosła już pierwsze owoce. Jak informuje czasopismo c't (14/2013) w artykule "Neuer standard fuer E-Rechnungen" w Niemczech opublikowano nowy standard dla e-faktur. Został on zdefiniowany przez ZUGFeRD (niem. Zentralen User Guidelines des Forums elektronische Rechnung Deutschland). Informacje na ten temat można znaleźć m.in. pod tym linkiem www.pdfa.org/wp-content/uploads/2012/11/Leitfaden-PDFA3-und-ZUGFeRD.pdf.

Do obsługi e-faktur został wykorzystany nowy standard PDF/A-3 (opublikowany 17.10.2012, www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=57229), który jest dodatkiem do wcześniejszych części PDF/A-1 i PDF/A-2 i umożliwia dołączanie dodatkowych plików (XML, CSV, plików pakietów biurowych), które razem tworzą spójne archiwum PDF/A ISO.

Niemcy są pierwszym krajem UE gdzie wprowadzono nowy standard PDF/A-3 z XML do obsługi elektronicznej wymiany e-faktur. Na jego podstawie twórcy oprogramowania mogą produkować dedykowane i wzajemnie spójne narzędzia do obsługi archiwów, obiegów pracy i dokumentów (ang. workflow).

Firma HEUTHES już w listopadzie 2011 (pisaliśmy o tym w newsie z 16.11.2011) rozpoczęła prace badawczo-rozwojowe nad wprowadzeniem w systemie ISOF faktur PDF z załącznikami XML . W styczniu 2012 wraz z 12. wersją systemu została wprowadzona możliwość wystawiania, wczytywania, wysyłania emailem i obsługi faktur elektronicznych w formacie PDF z załącznikiem GS1 XML (pisaliśmy o tym w newsie z 9.1.2012). W dalszej kolejności została włączona możliwość podpisywania faktur tzw. cyfrową pieczęcią firmową. Pieczęć firmowa jest odmianą podpisu cyfrowego z którego może korzystać w firmie wiele osób. Zapewnia nienaruszalność treści i dat oraz niezaprzeczalność pochodzenia pliku. Faktury podpisywane cyfrowo w systemie ISOF są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 20.12.2012 r. (Dz. U. z 29 grudnia 2012 r. poz. 1528, dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1528/1), wydanym w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Dodatkowo ISOF zapewnia również obsługę archiwum e-faktur sprzedażowych i zakupowych.

"Zaawansowane rozwiązania HEUTHES odnośnie faktur PDF z załącznikiem XML, które promowane są obecnie w Niemczech, udostępniamy klientom już od 18 miesięcy w systemie ISOF, a także ISOF-WORKFLOW oraz w systemie ISOF-START dla mikro i małych firm, który jest oferowany w cenie 99 zł za roczny dostęp w trybie SaaS. I cieszy nas, że ten standard rozpowszechnia się też w UE" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

17 czerwca 2013

50% obniżki cen ISOF-START i ISOF-Biura Rachunkowe

Firma HEUTHES wprowadziła od 17 czerwca nową, obniżoną o ponad 50% cenę pakietu ISOF-START. Obecnie wynosi ona 99 zł za roczny dostęp do systemu. Obniżka ceny została wprowadzona w rocznicę udostępnienia uproszczonej wersji systemu na rynku (pełna wersja ISOF-ERP jest sprzedawana od 2000 r.).

Kolejna obniżka o 50% wprowadzona zostanie od 1 lipca w pakiecie dla klientów biur rachunkowych rozliczających działalność w Książce Przychodów i Rozchodów. Nowa, miesięczna cena Pakietu Klient BR wyniesie 10 zł.

Obniżka cen jest związana z bliskim wdrożeniem nowej generacji serwera aplikacyjnego HDB NG2 (pisaliśmy o tym w newsie z 24.4.2013). Dzięki niej w chmurze obliczeniowej HEUTHES możliwe będzie zmniejszenie ilości i obciążenia serwerów (rzeczywistych i wirtualnych) przy jednoczesnym zwiększeniu szybkości działania aplikacji w porównaniu do poprzedniej generacji HDB. Nowe HDB NG 2.0 zawiera również obsługę SPDY, która dodatkowo przyspieszy komunikację pomiędzy przeglądarkami użytkowników systemu a serwerem.

Warto przypomnieć, że ISOF-START to uproszczona wersja systemu ISOF-ERP przeznaczona specjalnie dla niewielkich firm, w tym również dla jednoosobowych i rodzinnych oraz start-up. System zawiera Fakturowanie, Magazyn, Księgę Przychodów i Rozchodów, eDokumenty oraz CRM Operacyjny i CRM Analityczny. Oprócz wyżej wymienionych modułów ISOF-START posiada również wiele innych funkcji przydatnych małym firmom i obsługującym je biurom rachunkowym. Należą do nich m.in. Cenniki, Kasa-Bank, Raporty kasowe, współpraca z Home-Banking, Sprzęg do drukarki fiskalnej, Zestawienia VAT, Windykacja, Środki trwałe, Kadry-Płace. System obsługuje faktury walutowe, a także kasę walutową. Praca z ISOF-START jest możliwa nie tylko na komputerach PC, ale także na tabletach z Androidem 4 i Google Chrome Portable 27 (pisaliśmy o tym w newsie z 28.5.2013).

Inne ciekawe funkcje systemu, które odróżniają go od rozwiązań dostępnych na rynku, to obsługa e-faktur podpisywanych pieczęcią cyfrową i wysyłanych emailem, zintegrowany moduł CRM, e-faktury sprzedażowe i zakupowe z obsługą archiwum (eDokument), dostęp do kopii bezpieczeństwa na nośniku trwałym zgodny z Ustawą o Rachunkowości oraz rozbudowana oferta szkoleń tradycyjnych z możliwością prowadzenia ich w formie telekonferencji, a także system szkoleń e-learningowych i wsparcie serwisowe firmy HEUTHES poprzez Portal Serwisowy.

Z kolei odmiana ISOF-Biura Rachunkowe zapewnia biurom łatwą możliwość obsługi rozliczeń wielu podmiotów. Biura mają również możliwość udostępnienia swoim klientom systemów ISOF-ERP i ISOF-START do prowadzenia ich firm.

14 czerwca 2013

MC-SRB2 firmy HEUTHES wdrożony w PEKAO SA

HEUTHES od połowy lat 90. ubiegłego wieku rozwija systemy przeznaczone do masowego przetwarzania operacji bankowych. Firma była jednym z pierwszych podmiotów na rynku, który zaoferował w systemie bankowym obsługę przelewów ELIXIR, a także scentralizował ten system po powstaniu Grupy PEKAO SA w 1996 roku.

HEUTHES był również jedną z pierwszych polskich firm oferujących rozwiązanie do obsługi operacji międzynarodowych SWIFT oraz wymiany informacji i pośrednictwa w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientami. Technologia ta pierwotnie była dostępna w systemie CENTAUR, który po konsolidacji Grupy PEKAO SA został zastąpiony przez system MULTICENTAUR rozwijany do dnia dzisiejszego.

MULTICENTAUR obsługuje obecnie również SORBNET2, który został uruchomiony 10 czerwca 2013 r. HEUTHES zakończył w poprzedzający ten dzień weekend wdrażanie w PEKAO SA dedykowanego modułu MC-SRB2. MULTICENTAUR obsługiwał także poprzedni system rozliczeń banków i instytucji rozliczających - SORBNET, który powstał w 1996 r. Wzrost liczby zleceń zmusił NBP do wprowadzenia po 17 latach rozwiązania bardziej wydajnego.

W ramach prac badawczo-rozwojowych związanych z tym projektem HEUTHES opracował szereg technologii, które zostały zastosowane przy produkcji MC-SRB2. Znacznym modyfikacjom uległy komponenty dedykowane dla technologii CLIENT-WEB-SERVER. Będą one również w niedługim czasie zastosowane w systemach GRYFCARD, GRYFBANK, ISOF-WORKFLOW oraz ISOF. Firma opracowała również integrację technologii Spring z własnym serwerem aplikacyjnym HDB.

Warto przypomnieć, że system MC-SRB2 został wyróżniony tytułem Rekomendacja w V edycji konkursu Hit roku 2012 dla Instytucji Finansowych organizowanego przez Gazetę Bankową.

"Największą satysfakcją były uśmiechy na twarzach i podziękowania od pracowników Banku PEKAO SA, dla których wdrożenie było stresujące ze względu na jego szeroki zakres i sztywny harmonogram wejścia w życie systemu SORBNET2. Otrzymaliśmy również podziękowania od NBP za owocną współpracę" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

13 czerwca 2013

Nowa wersja 14.0.3 systemu ISOF

Firma HEUTHES wprowadziła nową wersję 14.0.3 systemu ISOF. Kontynuowany w niej jest proces modyfikacji modułów i przepisywania ich do nowej technologii HDB NG (pisaliśmy o tym 12.11.2012). W najnowszej wersji włączono do niej moduły FK, Płace, Sprzedaż, Projekty, Kasa-Bank oraz Administracja użytkownikami. Wprowadzono również wiele nowych funkcjonalności z których najciekawsze dotyczą wydruków i korekt listy płac.

W niektórych modułach systemu uzupełniono interfejs użytkownika o nowy przycisk, wywołujący dialog drukowania niezależny od stosowanej przeglądarki internetowej. Dzięki temu oprócz ujednolicenia mechanizmu drukowania uzyskano prawidłowe wydruki dokumentów w przeglądarce Google Chrome, a także na tabletach.

Wprowadzono również możliwość tworzenia dowolnej ilości korekt do okresów płacowych. Korekty okresów płacowych należy rejestrować w systemie gdy wymagane jest wprowadzenie poprawek do rozliczonego okresu płacowego.

Firma zapowiada również wprowadzenie w przyszłym tygodniu obsługi opakowań na dokumentach WZ oraz możliwości definiowania opakowań własnych w kartotece i wiązania towaru z opakowaniem.

Inne, ciekawsze zmiany funkcjonalne objęły raporty i kompletację w Magazynie, ustalanie dostępności towarów i modyfikację uprawnień w Portalu Zamówieniowym, sposób filtrowania i sortowania aktywności w CRM Operacyjnym oraz filtr zestawienia dokumentów w Sprzedaży.

Wprowadzono też liczne drobne poprawki ergonomii pracy na tabletach z Androidem 4 i Google Chrome Portable 27 (pisaliśmy o tym w newsie z 28 maja 2013).

Jak zwykle wszystkie zmiany zostały udostępnione bez żadnych dodatkowych opłat dla użytkowników, gdyż są one wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

3 czerwca 2013

Konferencja "Elektroniczny Obieg Dokumentów" z HEUTHES

Firma HEUTHES będzie uczestnikiem konferencji Elektroniczny Obieg Dokumentów, która odbędzie się w dniu 5 czerwca 2013 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Businessman Institute (Trakt Lubelski 40a).

Celem konferencji jest zaprezentowanie sposobów funkcjonowania systemów elektronicznego obiegu dokumentów oraz ich możliwości optymalizacyjnych w odniesieniu do pracy przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych.

Wybrane zagadnienia, które omawiane będą w trakcie konferencji:

 • workflow - automatyzacja procesów biznesowych,
 • systemy i portale korporacyjne,
 • e-faktura,
 • elektroniczny podpis,
 • inteligentna rejestracja dokumentów,
 • zarządzanie uprawnieniami i dostępem,
 • elektroniczna archiwizacja,
 • skanowanie i przetwarzanie dokumentów,
 • zarządzanie dokumentami papierowymi.

Konferencja jest skierowana między innymi do:

 • kadry podejmującej strategiczne decyzje – prezesów zarządów, dyrektorów finansowych, dyrektorów IT,
 • kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za podejmowanie strategicznych decyzji w firmie,
 • kierowników projektów IT,
 • analityków biznesowych,
 • administratorów systemów IT.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „System ISOF-Workflow jako narzędzie usprawniające obiegi dokumentów i pracy”, który wygłosi o godz. 11.10 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacje na temat konferencji: http://businessmaninstitute.pl/MMC/eod7/main.html

Zapraszamy!

29 maja 2013

Nowy cennik usług dodatkowych w systemie ISOF

Firma HEUTHES wprowadziła uproszczenie i ujednolicenie cennika usług dodatkowych w systemie ISOF. Zmiany objęły Portal Zamówieniowy, Portal Serwisowy i Portal Dokumentowy. Równolegle wprowadzono trzy rodziny pakietów okołowdrożeniowych oraz zmiany w ISOF-Workflow.

W nowym cenniku Portalu Serwisowego i Zamówieniowego opłaty 150 zł i 190 zł są skalkulowane za 12 miesięczny abonament lub odpowiednio za 1000 zgłoszeń lub zamówień. Z kolei w cenniku Portalu Dokumentowego wprowadzono zryczałtowaną opłatę 240 zł za 100 użytkowników.

Kolejna zmiana dotyczy wprowadzenia pakietów usług: parametryzacyjnych, szkoleniowych oraz opieki powdrożeniowej. Trzy pakiety parametryzacyjne obejmują odpłatne zlecenie wykonania indywidualnych ustawień modułów CRM Serwisowy, Płace oraz Księgowość systemu ISOF zgodnie z potrzebami firmy użytkownika. Z kolei pakiety szkoleniowe 3, 6 lub 12 godzinne mają na celu przygotowanie klientów do rozpoczęcie eksploatacji wybranych przez nich modułów systemu ISOF (Sprzedaż, Logistyka, CRM, Płace, Księgowość, pozostałe). Kolejną nowością są pakiety powdrożeniowe przeznaczone dla klientów, którzy wdrożyli już zakupiony system ISOF. W zależności od potrzeb oferowane są pakiety 10, 25 lub 50 godzin wsparcia telefonicznego przez specjalistów działu wdrożeń HEUTHES w okresie roku. Telefoniczne zgłoszenia serwisowe dotyczące systemu ISOF obsługiwane są bezpłatnie.

Ostatnią nowością jest wprowadzenie w cenniku systemu ISOF-Workflow analogicznego jak w systemie ISOF systemu opłat za powiązany Portal Dokumentowy.

"HEUTHES planuje wprowadzenie kolejnych zmian w cenniku polegających m.in. na zmniejszeniu opłat abonamentowych przy zgodzie na wysyłkę faktur elektronicznych czy przy podpisaniu umowy na czas określony. Planowane jest również wprowadzenie w cenniku planów taryfowych" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

28 maja 2013

ISOF w mobilnej przeglądarce Google Chrome Portable

Firma HEUTHES włączyła mobilną przeglądarkę Google Chrome Portable 27.0 dedykowaną dla tabletów i smartfonów z Androidem, do grupy przeglądarek oficjalnie zalecanych do pracy z systemem ISOF. Tym samym dołączyła ją do zatwierdzonych wcześniej dla komputerów PC przeglądarek Chrome, Firefox i Internet Explorer.

Rozwój systemu będzie od tej pory prowadzony również pod kątem poprawności pracy w tej przeglądarce. Już w najnowszej wersji 14.0.3. ISOF zostanie wprowadzonych kilka udoskonaleń sposobu wyświetlania systemu na urządzeniach mobilnych z wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości, wraz z optymalizacją wielkości czcionek i ułatwieniami dla obsługi dotykowej palcem.

Obecnie w systemie ISOF można pracować już w 4 środowiskach. Pierwszym z nich jest Windows z przeglądarkami Internet Explorer 8, Firefox 21 oraz Chrome 27. Kolejnym Linux z przeglądarkami Firefox 21 i Chrome 27. Trzecie środowisko to system Mac OS X z Firefox 21, a także od chwili obecnej Android 4.0 i jego nowsze wersje w przeglądarce Google Chrome Portable 27.

Zatwierdzenie mobilnej wersji Chrome dopiero w 27. wersji tej przeglądarki było możliwe dzięki wprowadzeniu wsparcia dla certyfikatów klientów. Po wejściu na stronę serwisu wymagającego obustronnego uwierzytelnienia mobilna wersja Chrome pozwala obecnie wskazać certyfikat. Dzięki temu ISOF, który funkcjonuje w SaaS na rynku od 2000 r. jest od tej chwili dostępny również na smartfonach i tabletach.

Mobilna wersja Chrome 27, wraz z nową wersją Androida w odmianie Knox (pisaliśmy o tym w newsie z 7.5.2013), rozpoczynają nową erę systemu ISOF i urządzeń mobilnych w biznesie, z poziomem bezpieczeństwa jaki wydaje się niezbędny dla tego typu zastosowań.

"Urządzenia mobilne, w tym smartfony, a zwłaszcza tablety z ISOF są doskonałym rozwiązaniem do pracy w terenie i wystawiania oraz wysyłania zamówień, faktur, przetwarzania formularzy firmowych, co sprawdza się szczególnie w obsłudze magazynów, w handlu detalicznym i hurtowym oraz usługach. Obecnie uzyskaniem mobilnego dostępu do systemu najbardziej zainteresowani są handlowcy i menadżerowie. Handlowcy mogą w module Sprzedaż systemu ISOF wystawiać faktury w PDF, podpisywać je pieczęcią cyfrową z załącznikiem w standardzie EDI-XML GS1 i wysyłać emailem do kontrahenta. W module DMS mogą zdalnie wypełniać i wysyłać formularze oraz obsługiwać dokumenty elektroniczne. Z kolei menadżerowie mogą zdalnie, już nie na ciężkich laptopach tylko na lekkich smartfonach lub tabletach, kontrolować różne aspekty działalności firmy, przeglądać raporty księgowe i sprzedażowe oraz mieć dostęp do dokumentów w DMS. Efektywna praca mobilna sprawdza się zresztą we wszystkich pozostałych modułach systemu, a zwłaszcza w Magazynie, Zakupach, Rachunkowości oraz rodzinie rozwiązań z zakresu CRM, do którego należą CRM Serwisowy, Portfolio, Analityczny, Operacyjny, Zadaniowy i Marketingowy" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

8 maja 2013

Audyt bilansu i walne zgromadzenie akcjonariuszy HEUTHES

HEUTHES podsumował ostatecznie wyniki finansowe za 2012 rok po corocznym badaniu bilansu przeprowadzonym przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż badanie takie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES, producenta systemów informatycznych dla sektora bankowego i przedsiębiorstw, obliguje firmę do stosowania podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej.

Całkowite przychody firmy ze sprzedaży rozwiązań informatycznych wyniosły w 2012 roku ponad 10 milionów złotych i wzrosły o ponad 4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Ważne dla HEUTHES jest również stałe zainteresowanie rynku systemem ISOF oferowanym zarówno w trybie SaaS (Software as a Service), jak i licencji. Sprzedaż osiągnęła poziom zaplanowany na początku 2012 roku, a na podstawie zawartych kontraktów Zarząd przewiduje utrzymanie tej tendencji również w 2013 roku. Portfel aktualnie potwierdzonych zamówień na 2013 r. gwarantuje firmie już w chwili obecnej sprzedaż na poziomie ubiegłego roku.

Po audycie odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki HEUTHES. W jego trakcie rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, a Prezes Zarządu Wojciech Grzybek otrzymał absolutorium z wykonania pełnionych obowiązków.

7 maja 2013

Google Chrome wreszcie wspiera certyfikaty

Firma HEUTHES prowadzi testy systemu ISOF w mobilnej przeglądarce Google Chrome Portable 27.0 Beta dedykowanej dla tabletów i smartfonów z Androidem 4.0 i nowszymi wersjami.

Przeglądarka została udostępniona 10 kwietnia 2013 r. i obecnie jest jeszcze ciągle w fazie rozwojowej przed upublicznieniem finalnej, stabilnej wersji. Wraz z nowymi wersjami często pojawiają się jednak błędy (pisaliśmy o tym w newsie z 8.5.2012). HEUTHES musi wcześniej testować zgodność ISOF z nowymi przeglądarkami gdyż stosowany przez Chrome system automatycznych aktualizacji bez wiedzy użytkownika i mocno utrudniony mechanizm powrotu do wcześniejszych wersji, w praktyce uniemożliwia ochronę przed błędami Google w nowych wersjach Chrome.

Google dopiero obecnie, w testowej 27. wersji mobilnej przeglądarki, wprowadziło ograniczone wsparcie dla certyfikatów klientów. Po wejściu na stronę serwisu wymagającego obustronnego uwierzytelnienia Chrome pozwala wskazać certyfikat. Chrome obsługuje niestandardowo typy MIME przez co występuje niekompatybilność w trakcie identyfikacji formatu i treści pliku certyfikatu podczas jego importu bezpośrednio ze strony CA. Dlatego certyfikat musi być wgrany wcześniej ręcznie na dysk tabletu do głównego katalogu systemu plików. Wskazany certyfikat będzie zaimportowany do magazynu certyfikatów systemu Android i możliwy do wykorzystania w przeglądarce Chrome. Dzięki temu możliwe jest nawiązanie zabezpieczonej sesji TLS/SSL pomiędzy tabletem a serwerem systemu ISOF. Co prawda nie jest to jeszcze w pełni ergonomiczne rozwiązanie. Ważne jest jednak wprowadzenie funkcjonalności dostępnej od 1994 r. w przeglądarkach przeznaczonych dla komputerów z Windows, Linux i Mac OS.

Mimo wszystko Chrome wydaje się obecnie jedną z najlepszych przeglądarek dzięki obsłudze technologii SPDY (pisaliśmy o tym w newsie z 6.3.2012). Nowa wersja przeglądarki umożliwia również pracę na smartfonach w trybie pełnoekranowym, a publikowane testy informują nawet o 30% przyspieszeniu wyświetlania stron internetowych na telefonach z systemem Android.

Ciekawym rozwiązaniem dla urządzeń z Androidem będzie opracowana przez firmę Samsung technologia Knox (http://www.samsung.com/global/business/mobile/solution/security/samsung-knox) wykorzystująca możliwości usprawnionej wersji systemu Android Security Enhanced (SE). W nowej metodzie każdy proces będzie posadowiony w wydzielonym, bezpiecznym środowisku. Dzięki temu to samo urządzenie będzie mogło być wykorzystywane w zastosowaniach biznesowych i domowych. Samsung szacuje, że Knox pojawi się w III kwartale początkowo w telefonach Galaxy S4, a potem w pozostałych. Android w odmianie Knox, wraz z mobilną wersją Chrome 27 rozpoczynają nową erę urządzeń mobilnych w biznesie, z poziomem bezpieczeństwa jaki wydaje się niezbędny dla tego typu zastosowań.

Tablety z ISOF są doskonałym rozwiązaniem do pracy w terenie i wystawiania oraz wysyłania zamówień, faktur, przetwarzania formularzy firmowych, co sprawdza się zwłaszcza w obsłudze magazynów, w handlu detalicznym i hurtowym oraz usługach. Tym samym nowoczesne strategie sprzedażowe typu vanselling, preselling, cross-selling i up-selling zyskują nowe oblicze przy wykorzystaniu tabletów i ISOF. Praca z systemem ISOF na tabletach jest efektywna już od rozdzielczości ekranu 1024x768, ale prawdziwy komfort osiąga się na urządzeniach typu Nexus 10 z rozdzielczością 2560x1600. HEUTHES zamierza udoskonalić sposób wyświetlania na urządzeniach z wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości i zoptymalizować wielkość czcionek oraz wprowadzić ułatwienia dla obsługi dotykowej palcem.

24 kwietnia 2013

Nowa wersja serwera aplikacyjnego HDB NG 2.0

Firma HEUTHES prowadzi intensywne prace nad rozwojem serwera aplikacyjnego HDB NG. Pierwszy etap zmian - przejście od HDB do HDB NG (New Generation) - obejmował duże zmiany po stronie wykonywania skryptów. Umożliwił zwiększenie ich szybkości nawet od 1 do 2 tysięcy razy w testach technicznych. Zwiększono również szybkość wykonywania operacji matematycznych. Zmieniono również składnię języka HDB zapewniając zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa aplikacji.

Drugi etap, HDB NG 2.0, objął zmiany po stronie serwera. Zamiast odrębnego serwera WWW Apache zastosowano zintegrowany serwer Jetty wbudowany w HDB. Pozwala to ominąć komunikację międzyprocesową, miedzy serwerem HTTP a serwerem aplikacyjnym, którą do tej pory wykonywał Mod HDB (moduł Apache działający jako dispatcher). Pozwoliło to około 12-krotnie zwiększyć zdolność do wykonywania przez serwer określonej ilości wątków programowych na minutę.

Dodatkowo HDB NG 2.0 jest zgodne z wersją 1.7 środowiska Java oraz zawiera obsługę SPDY oraz TLS wraz z identyfikacją certyfikatów klienta na stacjach roboczych. Samo wprowadzenie SPDY przyspieszyło o 60% komunikację pomiędzy przeglądarkami a serwerem WWW. Technologia ta jest już wspierana przez przeglądarki Firefox oraz Chrome. Również Microsoft zapowiedział wprowadzenie jego obsługi w Internet Explorer 11.

Wprowadzenie wszystkich tych zmian w HDB NG 2.0 umożliwi zwiększenie szybkości działania aplikacji, zmniejszenie zużycia zasobów komputerowych oraz zmniejszenie ilości serwerów (rzeczywistych i/lub wirtualnych) w porównaniu do poprzedniej generacji. Dalsze prace HEUTHES zamierza ukierunkować na integrację z LDAP oraz RHDB i R2O (pisaliśmy o tym 12.3.2013).

Oprócz zastosowania nowego serwera w zaawansowanych chmurach obliczeniowych będzie można wykorzystywać go w tworzeniu kopii bezpieczeństwa (Virtual Live Backup) oraz w instalacjach licencyjnych, gdzie serwery będą mogły mieć znacznie uproszczoną strukturę.

Wraz z wprowadzeniem HDB NG 2.0 architektura chmur obliczeniowych HEUTHES, rozwijana od 1996 roku, będzie dostępna w trzech wersjach. Pierwsza z nich zawierająca zewnętrzny serwer WWW, np. Apache i moduł Mod HDB zapewni zwielokrotnienie serwerów HDB. Druga, z wbudowanym serwerem WWW Jetty będzie przeznaczona dla instalacji z pojedynczym serwerem HDB. Trzecia, oparta będzie o serwer HDB zintegrowany z innymi serwerami aplikacyjnymi, np. Tomcat.

HEUTHES zamierza wprowadzić HDB NG 2.0 w III kw. 2013 r. Pierwszym systemem w tej technologii będzie ISOF-START. W dalszej kolejności przewidziane jest jej zaimplementowanie w aplikacjach ERP, systemach ISOF-ERP i ISOF-WORKFLOW oraz w rozwiązaniach bankowych MULTICENTAUR i GRYFCARD.

12 kwietnia 2013

Zmiana systemu kopii bezpieczeństwa ISOF

HEUTHES rozpoczął prace nad unowocześnieniem systemu kopii bezpieczeństwa na nośniku trwałym DVD/BD dla użytkowników systemu ISOF pracujących w trybie SaaS.

Obecny system backupów dla klientów systemu ISOF oparty jest na technologii VMware i oprogramowaniu VMware Player. Umożliwia klientom uruchomienie maszyny wirtualnej i udostępnia kopię bezpieczeństwa zgodną z Ustawą o Rachunkowości z danymi archiwalnymi i pełnym oprogramowaniem. Gotowa kopia systemu z koniecznym do uruchomienia serwerem aplikacyjnym HDB i bazą danych, jest dostarczana na płycie DVD/BD w postaci gotowej do uruchomienia wirtualizacji systemu operacyjnego i oprogramowania. Przeniesienie tych danych na dysk umożliwia uruchomienie systemu ISOF w postaci serwera wirtualnego. Dostęp do niego uzyskuje się za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. Możliwe jest drukowanie dokumentów i eksport danych. Dane są bezpieczne dzięki szyfrowanej algorytmem AES partycji danych. System ISOF pracuje wówczas w trybie "tylko do odczytu" i nie jest możliwa modyfikacja i tworzenie nowych danych.

Nowe rozwiązanie oparte będzie na oprogramowaniu Open Source - VirtualBox, które może być uruchamiane w systemach Windows, Linux, Macintosh, Solaris, OpenSolaris, OS/2 oraz OpenBSD. HEUTHES zdecydował, że natywnym środowiskiem dla nowego rozwiązania będzie 64-bitowy CentOS. Dotychczasowe utrzymywanie środowiska 32-bitowego było spowodowane słabym rozpowszechnieniem na stacjach roboczych użytkowników procesorów obsługujących 64-bitowe systemy operacyjne oraz problemami z wirtualizacją systemów tej klasy. Obecnie brak jest przesłanek do pozostawania w przestarzałej architekturze. Dzięki przejściu do trybu 64-bitowego uzyskana zostanie zgodność kopii z 64-bitowym środowiskiem serwerów chmury obliczeniowej Data Center HEUTHES zarówno w warstwie systemu operacyjnego, maszyny wirtualnej Java, jak i bazy danych. Dodatkowo nowe kopie będą pracowały nieco szybciej.

HEUTHES zakłada, że prace nad oprogramowaniem zostaną zakończone do czerwca, a wdrożenie dla klientów rozpocznie się w lipcu 2013. Firma planuje również wsparcie klientów przez pracowników Działu Technicznego i Wdrożeń HEUTHES w ułatwieniu ich przejścia do nowego środowiska wirtualizacji.

20 marca 2013

Trendy Informatyczne w Bankowości Spółdzielczej z HEUTHES

Firma HEUTHES weźmie udział w FORUM INFORMATYKI W BANKOWOŚCI, organizowanym pod hasłem: Trendy Informatyczne w Bankowości Spółdzielczej. Odbędzie się ono w dniu 21 marca 2013 r. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym CEMED (ul. Pory 78).

Forum poświęcone będzie trendom informatycznym w bankowości spółdzielczej. Organizatorzy z uczestnikami postarają się odpowiedzieć na pytanie: czy bez nowoczesnych technologii bank spółdzielczy nadal może być konkurencyjny? Dowiemy się m.in. jakie są podobieństwa i różnice banków spółdzielczych z polskimi bankami, jak przebiega rozwój funkcjonalności biometrycznej oraz procedury przetwarzania danych osobowych i zarządzania ryzykiem.

Forum jest adresowane do:

 • Dyrektorów i specjalistów odpowiedzialnych za informatyzację, osoby realizujące projekty informatyczne,
 • Dyrektorów i pracowników odpowiedzialnych za formy kontaktu z klientami,
 • Dyrektorów departamentu zarządzania ryzykiem,
 • Kadrę odpowiedzialną za zarządzanie relacjami z klientem,
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i audyt informatyczny.

W ramach Forum, Marek Paszkowski, Zastępca Dyrektora Handlowego HEUTHES o godz. 14.20 wygłosi prezentację pt. "Zastosowanie CRM/DMS do obsługi procedur bankowych".

Program konferencji Trendy Informatyczne w Bankowości Spółdzielczej znajduje się na stronie http://www.cpi.com.pl/imprezy/2013/bs/index.php

Zapraszamy!

15 marca 2013

MULTICENTAUR PAYMENT HUB został Hitem Roku 2013 dla Instytucji Finansowych

 

Gazeta Bankowa, w trakcie uroczystej gali 13 marca 2013 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, rozstrzygnęła wyniki VI edycji konkursu Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2012 i Hit Roku 2013 dla Instytucji Finansowych. W konkursie Hit Roku 2013 dla Instytucji Finansowych nagrodzone zostały najlepsze rozwiązania proponowane w bieżącym roku instytucjom finansowym przez dostawców IT.

W gronie zgłoszonych rozwiązań, w kategorii Rozwiązanie, system MULTICENTAUR PAYMENT HUB firmy HEUTHES został wyróżniony tytułem Rekomendacja. Kapitułę konkursu stanowiło grono niezależnych ekspertów.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB integruje systemy otoczenia bankowego oraz systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych (tzw. główny "hub transakcyjny"). MULTICENTAUR PAYMENT HUB wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku oraz jego klientami. Zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych ELIXIR, EuroELIXIR (XCT, SCT - SEPA), SORBNET2, SWIFT, TARGET2. Obsługuje faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje. W zakresie przetwarzania wewnętrznego integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: system księgowy i kartowy, bankowość internetową, bankowość korporacyjną, ERP dla zaplecza i wiele innych. MULTICENTAUR PAYMENT HUB pracuje w bankach od 12 lat, po zastąpieniu w 1996 r. swojego protoplasty, którym był system CENTAUR.

Warto przypomnieć, że w 2012 r. rekomendację w tym konkursie uzyskał MC-SORBNET, w 2011 system MC-FAKTOR, w 2010 system ISOF-WORKFLOW, a w 2009 r. system GRYFCARD, wszystkie wyprodukowane przez HEUTHES.

Systemy bankowe firmy HEUTHES pracują obecnie w PEKAO SA oraz w bankach BGŻ SA, SGB-BANK SA, DnB NORD Polska SA i w grupie ponad 200 banków spółdzielczych z siecią ponad 1800 placówek oraz w wielu przedsiębiorstwach.

Dowiedz się więcej o MULTICENTAUR PAYMENT HUB.

Zobacz inne nagrody i wyróżnienia firmy HEUTHES.

14 marca 2013

Zmiany w architekturze systemu GRYFCARD

Firma HEUTHES prowadzi prace nad zmianami w architekturze systemu GRYFCARD. Niektóre moduły systemu tj. GRYFCARD-Switch oraz GRYFCARD-Online dojrzały do zmian w technologii. Przyczynią się one do ujednolicenia architektury, łatwiejszej pracy w chmurze obliczeniowej, zwiększą niezawodność i prędkość działania.

HEUTHES w ostatnim okresie intensywnie rozwija technologię HDB (pisaliśmy o tym w newsie z 12.3.2013), która obecnie dzięki przejściu do HDB NG może być zastosowana do GRYFCARD-Online. Nowe HDB NG jest nowoczesne, szybsze, przystosowane do technologii Proaperman. Dzięki temu jest lepszym środowiskiem dla GRYFCARD-Online. Umożliwi łatwiejsze zarządzanie i szybszą pracę na platformach Windows oraz Linux - Red Hat. Zmiany nastąpią również w GRYFCARD-Switch, który będzie przepisany do Javy z użyciem serwera aplikacyjnego Tomcat.

Nowy GRYFCARD-Online będzie dostępny w III kwartale 2013 r., a GRYFCARD-Switch do końca 2013 roku.

12 marca 2013

Rozwój technologii HDB

HEUTHES pracuje obecnie równolegle nad dwiema nowymi technologiami HDB. Pierwsza z nich to RHDB (Redundantne HDB). Pozwala ona dynamicznie przenosić sesje pomiędzy różnymi serwerami co umożliwia aktualizację oprogramowania bez konieczności wyłączania serwera z bieżącej pracy. Odbywa się to przez przeniesienie sesji na serwer zapasowy, podmianę oprogramowania i powrót na serwer główny. W przypadku wymiany kodu zalogowani wcześniej użytkownicy do momentu wylogowania pracują dalej ze starym kodem. Nowi, po zalogowaniu od razu pracują w nowym środowisku. Dla użytkowników systemów wymiana jest bezinwazyjna i nie przynosi żadnych negatywnych skutków w bieżącej pracy.

Nowe rozwiązanie znajdzie zastosowanie w systemach bankowych, które coraz częściej przetwarzają informacje w trybie 24/7, w czasie rzeczywistym (operacje natychmiastowe). W takim przypadku nie jest możliwa przerwa w działaniu systemów nawet w nocy, w trakcie której zazwyczaj prowadzone są prace serwisowe.

Druga z technologii nad którą pracuje HEUTHES to R2O, która udostępnia logowanie się do serwera zapasowego w trybie tylko do odczytu. Umożliwi to sprawdzanie czy serwer zapasowy jest gotowy do przejęcia obciążenia i czy działa replikacja bazy danych na serwerze zapasowym. Nazwa R2O oznacza, że zarówno baza danych, jak i serwer aplikacyjny HDB są dostępne w trybie Read Only (tylko do odczytu).

Powyższe dwie technologie wzmacniają niezawodność rozwiązań chmurowych tworzonych przez HEUTHES oraz ułatwią ich serwisowanie. Prace nad R2O są mocno zaawansowane i przewidywane jest jej wdrożenie w II kw. w systemach bankowych. Prace nad RHDB są również zaawansowane, ale wymagają obszernych prac testowych, dlatego HEUTHES planuje wdrożenie na III/IV kw. 2013 r.

Warto przypomnieć, że HEUTHES rozwija również prace nad migracją kodu swoich systemów do środowiska HDB NG. Najbardziej są one zaawansowane (50%) w ISOF-START. W III kw. nastąpi wdrożenie tej technologii w tym systemie. Wszystkie rozwiązania bankowe oferowane przez HEUTHES są już zgodne z HDB NG, ale wdrożenie tej technologii w tym obszarze nastąpi po testach realnej pracy w ISOF.

28 lutego 2013

Konferencja z systemem ISOF-WORKFLOW

Firma HEUTHES będzie uczestnikiem konferencji Document Workflow - inteligentny obieg dokumentów oraz informacji w organizacji, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2013 r. w Warszawie w Millenium Plaza Golden Floor (Al. Jerozolimskie 123A).

Celem konferencji jest zaprezentowanie w jaki sposób systemy elektronicznego obiegu dokumentów, usprawniają i optymalizują pracę przedsiębiorstw prywatnych oraz instytucji państwowych.

Wybrane zagadnienia, które omawiane będą w trakcie konferencji:

 • platformy automatyzujące pracę biura,
 • workflow - automatyzacja procesów biznesowych,
 • systemy i portale korporacyjne,
 • e-faktura,
 • elektroniczny podpis,
 • systemy automatyzujące pracę działu kadr i księgowości,
 • dokumenty w chmurze,
 • OCR/ICR/OMR - inteligentna rejestracja dokumentów,
 • digitalizacja dokumentów,
 • zarządzanie uprawnieniami i dostępem,
 • elektroniczna archiwizacja,
 • skanowanie i przetwarzanie dokumentów,
 • zarządzanie dokumentami papierowymi,
 • masowe wydruki.

Konferencja jest skierowana do osób odpowiedzialnych za:

 • procesy związane z zarządzaniem dokumentami i informacjami w organizacji,
 • zarządzanie drukiem i korespondencją,
 • rozwój IT w danej firmie,
 • pozyskiwanie i utrzymanie infrastruktury technicznej firmy,
 • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz administracyjnych,
 • rozwój biznesu, innowację oraz organizację firmy,
 • wybór, zakup i wdrażanie systemów do zarządzania przedsiębiorstwem.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „System ISOF-WORKFLOW jako narzędzie zarządzania obiegami dokumentów oraz pracy”, który wygłosi o godz. 12.25 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wszystkie informacje na temat konferencji dostępne są pod adresem: http://www.pureconferences.pl/kalendarium/konferencje/102-k28-02-2013

Zapraszamy!

27 lutego 2013

Nowy Portal Zamówieniowy w ISOF

Firma HEUTHES finalizuje prace nad wprowadzeniem nowego Portalu Zamówieniowego - rozwiązania, które pozwoli partnerom użytkowników systemu ISOF wprowadzać zamówienia przez Internet. Nowa aplikacja pozwoli na składanie, edycję, przeglądanie i wyszukiwanie zamówień. Portal będzie posiadał standardowe elementy systemów B2B, czyli stale dostępny koszyk oraz przechowalnię (schowek), pozwalającą dodać towary, które będą zamówione później. Wprowadzone zostaną mechanizmy zwiększające ergonomię pracy, m.in. automatyczne uzupełnianie danych, możliwość przesłania dodatkowych informacji do sprzedawcy oraz ułatwienia w obsłudze na urządzeniach mobilnych, w szczególności smartfonach i tabletach. Aplikacja będzie zintegrowana z ISOF i zamówienia potwierdzone w portalu pojawią się automatycznie w module Zamówienia od klienta. Klienci składający zamówienie będą automatycznie powiadamiani pocztą elektroniczną o statusie realizacji. W ramach obsługi zamówienia będzie możliwe również wyszukiwanie oraz przeglądanie informacji i zdjęć towarów.

Portal Zamówieniowy dołączy do Portali Serwisowego i Dokumentowego udostępnionych już klientom ISOF. Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia będzie mógł swobodnie przełączać się między nimi.

Warto przypomnieć, że funkcjonujący już Portal Serwisowy jest elementem systemu CRM Serwisowy i usprawnia obsługę posprzedażną, w tym naprawy (np. gwarancyjne i pogwarancyjne). W praktyce umożliwia zgłoszenie naprawy oraz bieżące obserwowanie jej realizacji przez Internet. Zgłoszenia trafiają automatycznie do bazy systemu ISOF, umożliwiając ich natychmiastową obsługę. Z kolei Portal Dokumentowy umożliwia bezproblemowe udostępnianie przez Internet dokumentów elektronicznych, a także dokumentów systemu ISOF (tj. faktur, zamówień, formularzy, aktywności, kontrahentów, ofert, zadań, zgłoszeń serwisowych). Mogą być one udostępniane zarówno użytkownikom zewnętrznym, jak i pracownikom firmy. W Portalu Dokumentowym oprócz "klasycznych" dokumentów elektronicznych utworzonych za pomocą edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych można łatwo zdefiniować, wypełnić, wysłać i odebrać oraz raportować formularze, które wraz z dołączonymi do nich załącznikami podlegają obiegom obsługi (workflow).

Portale są przeznaczone dla partnerów użytkowników systemu i znacznie usprawniają procesy obsługi zgłoszeń serwisowych, wymianę dokumentów elektronicznych, w tym formularzy oraz w nowym opracowaniu zamówień B2B.

Portal Zamówieniowy zostanie udostępniony klientom wraz z nową wersją 14.0.2 systemu ISOF na początku marca 2013 r.

26 lutego 2013

ISOF na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uniwersytet Jagielloński, który jest najstarszą i najbardziej prestiżową uczelnią w Polsce, podpisał umowę na wykorzystanie systemu ISOF w edukacji studentów. Jest to kolejna uczelnia wyższa, która dołączyła do ogólnopolskiego programu „ISOF dla Uczelni”. HEUTHES ocenia, że obecnie około 2500 studentów korzysta w procesie dydaktycznym z dostępu w trybie SaaS do systemu ISOF. Każda uczelnia przystępująca do programu otrzymuje zdalny dostęp do pełnej funkcjonalności systemu ISOF dla studentów, szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej oraz dostęp do systemu szkoleń elektronicznych. Studenci w ramach zajęć mogą również uzyskać imienne certyfikaty wydawane przez HEUTHES i podpisane przez prowadzącego zajęcia, potwierdzające znajomość zagadnień związanych z systemami ERP.

Dzięki temu, że system jest zainstalowany w Data Center HEUTHES i udostępniany w trybie SaaS, uczelnie muszą zapewnić studentom jedynie dostęp do komputerów z aktywnym łączem internetowym i przeglądarką internetową. Warte podkreślenia jest, że uczelnie pracują zawsze na najnowszej wersji systemu, który jest aktualizowany przez HEUTHES kilka razy w roku bez angażowania użytkowników w ten proces.

Założeniem programu „ISOF dla Uczelni” jest nauka modelowania i zarządzania procesami biznesowymi przy wykorzystaniu nowoczesnego systemu informatycznego klasy ERP. Realizacja tego założenia jest możliwa dzięki temu, że ISOF składa się z wielu modułów odpowiadających poszczególnym płaszczyznom działalności biznesowej, niezbędnym do funkcjonowania każdej firmy. Główne z nich stanowią CRM, DMS (Workflow), Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, Rachunkowość, Płace i Kadry, Kasa-Bank, Windykacja, Logistyka, Zamówienia i Portale: Serwisowy, Dokumentowy i Zamówieniowy.

W chwili obecnej w programie uczestniczy 10 uczelni, do których należą:

 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Akademia Morska w Szczecinie,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.

Dla uczelni zainteresowanych przystąpieniem do programu „ISOF dla Uczelni” HEUTHES dedykuje stronę www.isof.pl/uczelnia.

Warto zauważyć, że również w bieżącym miesiącu Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. podpisał umowę na wykorzystanie systemu ISOF we współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej projekcie edukacyjnym „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości” dla 1200 uczniów i uczennic gorzowskich gimnazjów (pisaliśmy o tym w newsie z 11 lutego 2013).

26 lutego 2013

HEUTHES na konferencji "EOIF GigaCon" 2013

Firma HEUTHES weźmie udział w kolejnej edycji konferencji "Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie" GigaCon, poświęconej najnowszym technologiom elektronicznego przetwarzania, składowania i obiegu informacji w polskich instytucjach, organizacjach oraz przedsiębiorstwach. Konferencja odbędzie się w dniu 26 lutego 2013 r. w Krakowie w Park Inn by Radisson.

Tematyka konferencji:

 • zarządzanie obiegiem dokumentów,
 • systemy archiwizacji danych,
 • masowe wydruki,
 • e-faktura,
 • workflow - zarządzanie procesami biznesowymi,
 • narzędzia back-office - Systemy OCR/OMR,
 • systemy faksowe,
 • systemy pracy grupowej,
 • rozwiązania mobilne.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „System ISOF-WORKFLOW jako narzędzie zarządzania obiegami dokumentów oraz pracy”, który wygłosi o godz. 10.45 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://gigacon.org/eoif_krakow/2013

Zapraszamy!

19 lutego 2013

Przystosowanie ISOF do nowych regulacji w zakresie fakturowania

W grudniu 2012 Minister Finansów wydał dwa rozporządzenia dotyczące fakturowania, które wpływają m.in. na fakturowanie w systemach komputerowych. Obydwa zostały wydane w związku z koniecznością implementacji zmian wprowadzonych europejską dyrektywą Rady 2010/45/UE z 13.7.2010 r. (pomocny w jej interpretacji może być opracowany w języku polskim przez Dyrekcję Generalną ds. Podatków i Unii Celnej w Komisji Europejskiej TAXUD dokument Uwagi wyjaśniające przepisy dotyczące fakturowania VAT w związku z Dyrektywą Rady 2010/45/UE).

Pierwsze z rozporządzeń Ministra Finansów z 11.12.2012 r. (Dz. U. z 18 grudnia 2012 r. poz. 1428), nazwane "rozporządzeniem fakturowym", zmienia rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Drugie rozporządzenie Ministra Finansów z 20.12.2012 r. (Dz. U. z 29 grudnia 2012 r. poz. 1528), nazwane "rozporządzeniem elektronicznym", wydano w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Zestawienie nowości wprowadzonych znowelizowanymi aktami prawnymi można znaleźć w broszurze "Zmiany w zakresie fakturowania" wydanej 21.12.2012 r. i zamieszczonej na portalu informacyjnym Ministerstwa Finansów.

Większość wprowadzonych zmian upraszcza i przyspiesza wystawianie faktur. Poniżej zaprezentowano najważniejsze zmiany w obowiązujących już przepisach i ich implementację w systemie ISOF.

Uproszczono nazewnictwo i zamiast "Faktura VAT" wprowadzono możliwość używania nazwy "Faktura". W ISOF faktury VAT wystawiane od 2013 r. nazywają się "Faktury". Jednocześnie bazując na przepisach w których usunięto nazwy "Oryginał" i "Kopia", usunięto je również na wydrukach faktur w ISOF.

W ISOF na fakturach zmieniono pole "data sprzedaży" na "data dostawy/wykonania usługi". Z kolei na wydrukach dokumentów FSO (faktura sprzedaży obcej), Faktura RR (faktura dla rolnika) oraz RSO (rachunek sprzedaży obcej) dodano napis "samofakturowanie".

Kolejne zmiany związane z dostosowaniem do nowych przepisów to nowe formularze VAT-7(13) i VAT-7K(7) oraz deklaracja VAT-ZD. Zostaną one wdrożone w systemie do 22 lutego 2013 r. Formularze zostaną opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 31 grudnia 2012 r. poz. 1550). Z kolei nowa deklaracja VAT-ZD opracowana zostanie na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 21 grudnia 2012 r. poz. 1451).

W systemie również do 22 lutego 2013 r. zostanie wprowadzony Raport Terminowość VAT. Jest on związany ze skróceniem terminu uznania wierzytelności za nieściągalną ze 180 do 150 dni. Umożliwi analizę i obsługę obowiązkowych korekt VAT naliczonych po stronie dłużnika, wynikających z nieuregulowanych faktur, które nie zostały skorygowane.

Na fakturach za usługi zagraniczne zniknął obowiązek umieszczania informacji "podatek VAT rozliczy nabywca". Warto jednak pamiętać, że na takich fakturach konieczne jest umieszczenie formuły "odwrotne obciążenie". W ISOF jest to możliwe przy pomocy przycisku "Informacje dodatkowe".

Zlikwidowano obowiązek uzyskania pisemnej zgody odbiorcy na dostarczanie faktur elektronicznych. Zamiast tego wprowadzono możliwość ustnego uzgodnienia lub domniemanie zgody poprzez zapłatę faktury elektronicznej przez odbiorcę. Zlikwidowano również obowiązek wysyłania dwóch egzemplarzy noty korygującej oraz uzyskania pisemnej akceptacji noty przez odbiorcę. Nowa regulacja prawna likwiduje również faktury zaliczkowe na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów gdyż nie wiążą się one od 2013 r. z powstaniem zobowiązania podatkowego.

"Nowe przepisy wprowadzono pod koniec grudnia 2012 r. bez odpowiedniego vacatio legis Ustawodawca przewidział trzy terminy na dostosowanie się do nowych regulacji. Część przepisów zaczęła obowiązywać już od 1 stycznia 2013, kolejna tura wejdzie w życie 1 kwietnia 2013, ostatnia 1 stycznia 2014 r. HEUTHES sukcesywnie realizuje prace rozwojowe w systemie ISOF, uwzględniając kolejne terminy wchodzenia w życie przepisów i starając się nadążać za zmianami. Kolejne wersje systemu są jak zawsze udostępniane klientom automatycznie w ramach opłat abonamentowych. Dzięki temu nie muszą oni obawiać się czy wystawiane faktury są w świetle nowych przepisów prawidłowe" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

11 lutego 2013

ISOF w projekcie edukacyjnym UE realizowanym przez Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

System ISOF zostanie wykorzystany do zajęć praktycznych w ramach prowadzonego przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. projektu edukacyjnego „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wyrównywanie szans oraz zmniejszenie dysproporcji w edukacji 1200 uczniów i uczennic gorzowskich gimnazjów, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych dla UE kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i ITC (technologii informacyjno-komunikacyjnych).

Warto przypomnieć, że ISOF już od dawna na poziomie szkolnictwa wyższego jest wykorzystywany w ramach ogólnopolskiego programu „ISOF dla Uczelni”. Studenci zdobywają praktyczną wiedzę o zarządzaniu firmą oraz modelują i zarządzają procesami biznesowymi przy wykorzystaniu systemu ERP. W ramach programu realizują atrakcyjny program prowadzenia „wirtualnej firmy”. Dzięki temu po ukończeniu nauki ich kwalifikacje staną się konkurencyjnymi na polskim i europejskim rynku pracy.

Dla uczelni zainteresowanych przystąpieniem do programu „ISOF dla Uczelni” powstała dedykowana strona www.isof.pl/uczelnia.

6 lutego 2013

O ISOF w Rzeczpospolitej

W najnowszym numerze dodatku tematycznego "HI-TECH Nowoczesne technologie" (nr 1, styczeń 2013) dystrybuowanego wraz z "Rzeczpospolitą", ukazał się artykuł pt. "TOP 4 Rozwiązania IT dla biznesu". Obok systemu ISOF zaprezentowano w nim trzy inne, nowoczesne rozwiązania informatyczne dedykowane dla firm. W artykule zauważono m.in., że na rynku obok ISOF-ERP dla większych przedsiębiorstw, funkcjonuje również ISOF-START dedykowany dla mikro i małych firm.

Zapraszamy do lektury.

21 stycznia 2013

HEUTHES przygotowany do zmian w Rekomendacji D

Komisja Nadzoru Finansowego wydała Rekomendację D (http://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_D_8_01_13_tcm75-33016.pdf), która obejmuje zalecenia dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach. Nowelizacja zastępuje Rekomendację obowiązującą od 2002 r, a jej zalecenia wejdą w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

W porównaniu do poprzedniego dokumentu nowelizacja zawiera 22 rekomendacje i wprowadza nowe zapisy o zasadach współpracy pomiędzy obszarami biznesowymi i technicznymi, zarządzania danymi oraz systemu informacji zarządczej obszaru IT i bezpieczeństwa. Nowa Rekomendacja ma wspomóc banki w prowadzeniu ostrożnej, stabilnej i bezpiecznej polityki zarządzania obszarem teleinformatycznym.

Zaprezentowane poniżej, wybrane punkty nowej Rekomendacji pokazują w jaki sposób jest ona realizowana w firmie HEUTHES.

W Rekomendacji 7.2 jest mowa o dobrych praktykach w trakcie przygotowywania wymagań wydajnościowych w zakresie rozwoju systemów informatycznych. Technologia Proaperman firmy HEUTHES umożliwia m.in. monitorowanie wydajności i dostępności systemów, z uwzględnieniem różnych scenariuszy ich obciążenia. Dzięki niej systemy mają „świadomość” wydajności sprzętu oraz systemów operacyjnych i baz danych na których pracują. Dane o pracy systemu są rejestrowane i analizowane w czasie rzeczywistym oraz mogą być przetwarzane retrospektywnie. Analizowane są dwie grupy czynników: dane techniczne wydajności oraz charakterystyki czasowe aplikacji. Dzięki temu optymalizacja uwzględnia zarówno system narzędziowy, jak i czas reakcji aplikacji na poszczególne zdarzenia.

Na bazie Proaperman powstała technologia Profap (ang. Probabilistic Failure Prediction), która umożliwia rejestrację struktury sprzętowej oraz ścieżek krytycznych awarii z uwzględnieniem rozkładów gęstości prawdopodobieństwa awarii i zdublowania elementów. W ramach tego rozwiązania HEUTHES zaplanował także rozbudowę serwera obliczeń numerycznych, który będzie przetwarzał dane źródłowe oraz dane dodatkowe w postaci gęstości prawdopodobieństwa awarii AFR (ang. Annualized Failure Rates).

Obie technologie wspierają również zalecane w 8.10 bieżące monitorowanie jakości danych oraz Rekomendację 9.2 związaną z monitorowaniem obciążenia sieci teleinformatycznej, serwerów wirtualnych (Rekomendacja 9.16) oraz ułatwiają sformułowanie zasad zarządzania wydajnością i pojemnością infrastruktury (Rekomendacja 9.29).

Zalecenia Rekomendacji 7.2 realizuje również technologia Client-Web-Server, która zapewnia równomierny i optymalny rozkład obciążenia pomiędzy serwerem bazy danych, siecią i stacją roboczą pracowników banku przy skomplikowanych algorytmach przetwarzania. Multiplatformowość realizowaną na różnych środowiskach sprzętowych gwarantuje bankom zastosowanie uniwersalnego serwera aplikacyjnego HDB i programów HEUTHES napisanych w języku HDB.

W Rekomendacji 7.6 jest mowa o konieczności korzystania z usług wiarygodnych dostawców przy rozwoju oprogramowania. HEUTHES funkcjonuje od 23 lat na rynku rozwiązań bankowych i jest czołowym dostawcą rozwiązań dla sektora finansowo-bankowego, wdrażanych w największych bankach, co potwierdzają corocznie wysokie pozycje w branżowych rankingach TOP 200 i TELEINFO 500. HEUTHES co roku zleca niezależnej firmie audytorskiej badanie sprawozdań finansowych i publikuje je w KRS.

Rekomendacja 7.7 dotyczy polityki testów oprogramowania. Rozwiązania stosowane przez HEUTHES ułatwiają testowanie. Metodyka tworzenia oprogramowania opiera się na rozłącznej kompilacji modułów. Dzięki niej wymiana jednego z nich nie wymaga testowania innych, niezmienionych - tym samym nie ma potrzeby badania interakcji nowego modułu z całym systemem. Kolejną zaletą jest możliwość wymiany kodu w trakcie działania aplikacji. Pozwala to na wgrywanie nowych wersji oprogramowania bez konieczności wyłączania serwera z bieżącej pracy. W przypadku wymiany kodu zalogowani wcześniej użytkownicy do momentu wylogowania pracują dalej ze starym kodem. Nowi, po zalogowaniu znajdują się od razu w nowym środowisku.

Warto wspomnieć również, że HEUTHES w rozwiązaniach bankowych rozdziela obsługę produktów bankowych od księgowości bankowej i stosuje elastyczny język opisu produktów bankowych. Dzięki tej technologii bank może samodzielnie w szybki sposób budować nowe produkty i natychmiast oferować je klientom bez pracochłonnego testowania oprogramowania.

W zakresie rekomendowanej w 7.14 szczególnej uwagi banku przy zmianach środowiska teleinformatycznego wynikających z fuzji lub przejęć HEUTHES oferuje swoje bogate doświadczenie w tym zakresie. Już w 1989 r. HEUTHES uczestniczył w fuzji informatycznej czterech banków: PEKAO SA, PBKS SA, BDK SA i PBG SA, które ostatecznie w 1996 r. utworzyły Bank PEKAO SA - Grupa PEKAO SA. Kolejną ważną datą był rok 1999, kiedy Bank PEKAO SA wszedł w skład UniCredit Group. W 2007 roku nastąpiła integracja banków PEKAO SA i BPH SA, którą również wspierały rozwiązania informatyczne HEUTHES. Najnowszym osiągnięciem jest wdrożenie w 2012 roku nowej, 18 generacji systemu GRYFCARD w Spółdzielczej Grupie Bankowej, którą tworzy SGB-Bank SA i stowarzyszonych z nim 207 Banków Spółdzielczych. Tym samym zakończono również proces integracji systemów informatycznych do obsługi kart płatniczych, która była niezbędna po połączeniu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA i Mazowieckiego Banku Regionalnego SA. Inne rozwiązanie firmy, system MULTICENTAUR jest tak skonstruowany, że wspiera fuzje mając możliwość integracji wielu rozwiązań informatycznych banku i otoczenia bankowego i umożliwiając wymianę informacji pomiędzy nimi oraz pośrednicząc w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientami.

Rekomendacja 10.6 zawiera wymagania w zakresie bezpiecznej współpracy z zewnętrznymi podmiotami oferującymi usługi w modelu Cloud Computing. HEUTHES jest jednym z pionierów tego typu rozwiązań na polskim rynku. W bankach już w 1992 r. wdrożono aplikację chmurową GRYFBANK/WWW, umożliwiającą użytkownikom dostęp do systemu bankowego GRYFBANK poprzez przeglądarkę WWW. Innymi dużymi rozwiązaniami bankowymi, które zrealizowano w tej technologii są systemy: GRYFCARD/WWW oraz MULTICENTAUR INTRA. W późniejszym okresie w tej samej technologii powstał również Internetowy System Obsługi Firmy – ISOF, wprowadzony na rynek w 2000 r jako usługa SaaS. Na potrzeby rozwiązań chmurowych opracowano technologię Cloud Monitor, która nadzoruje pracę serwerów, może generować alarmy i powiadomienia. Jest ona wdrożona we wszystkich bankach, w których pracują systemy HEUTHES.

Od początku swojej działalności firma HEUTHES przykłada olbrzymią wagę do rozwoju własnych technologii, które gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa systemów dla banków i firm przy zachowaniu wysokiej wydajności przetwarzania. Przez lata nieustannego rozwoju katalogu własnych technologii obejmuje on obecnie m.in.: Client-Web-Server, HDB, Infostradę Bankową, Infostradę Biznesową, Produktowy System Bankowy, Kobadibus, Unsystor, Modribusman, Proaperman, Profap, R2O i Klaster Omega.

"Nowa Rekomendacja D, będąca zbiorem dobrych praktyk wypracowanych przez KNF, stanowi rzetelny zbiór propozycji dla banków i daje nadzieję na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych bankowych" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

18 stycznia 2013

System ISOF na konferencji SDP GigaCon 2013

Firma HEUTHES będzie uczestnikiem najnowszej edycji konferencji SDP GigaCon, która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2013 r. we Wrocławiu w Hotelu ORBIS (ul. Powstańców Śląskich 7).

Podczas wykładów eksperci scharakteryzują innowacyjne technologie stosowane w zarządzaniu zasobami i procesami przedsiębiorstwa i podzielą się doświadczeniami na temat przeprowadzonych wdrożeń. Natomiast producenci i dystrybutorzy oprogramowania oraz przedstawiciele firm doradczych, zaprezentują swoje rozwiązania i usługi.

Konferencja kierowana jest do następujących osób:

 • zarządzających przedsiębiorstwami, w których planowane jest wdrożenie rozwiązań ERP, CRM, DMS,
 • odpowiedzialnych za rozwój i informatyzację firm, a także selekcję i dobór rozwiązań informatycznych,
 • decydujących o integracji systemów informatycznych,
 • dyrektorów działu informatyki,
 • głównych informatyków,
 • inżynierów systemowych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „ISOF-ERP jako narzędzie optymalizacji kosztów zarządzania przedsiębiorstwem”, który wygłosi o godz. 10.00 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszystkie informacje na temat SDP GigaCon 2013 dostępne są pod adresem: http://gigacon.org/sdp/wroclaw.

Zapraszamy!

14 stycznia 2013

PROFAP w ISOF

Firma HEUTHES przyspieszyła prace nad swoją technologią zaawansowanej oceny prawdopodobieństwa awarii systemów technicznych (w tym komputerowych) PROFAP (ang. Probabilistic Failure Prediction), która stanie się częścią systemu ISOF (pisaliśmy o tym w newsie z 13 grudnia 2012). Już w I kw. 2013 r. będzie możliwa rejestracja struktury sprzętowej oraz ścieżek krytycznych awarii z uwzględnieniem rozkładów gęstości prawdopodobieństwa awarii i zdublowania elementów.

Projekt systemu rejestrowania zaawansowanej struktury sprzętowej i przestrzeni probabilistycznych został zakończony, a obecnie trwają prace programistyczne. W dalszej kolejności zaplanowano rozbudowę serwera obliczeń numerycznych, który będzie przetwarzał dane źródłowe oraz dane dodatkowe w postaci gęstości prawdopodobieństwa awarii AFR (ang. Annualized Failure Rates). Zakończenie tego etapu zaplanowano na przełom I i II kw. 2013 r.

Unikalną cechą wdrożenia PROFAP w ISOF w trybie SaaS będzie możliwość prowadzenia analiz i dokonywania obliczeń w obrębie rzeczywistych składników sprzętowych firm - użytkowników systemu. Nowe rozwiązanie zostanie również zaimplementowane w ramach programu "ISOF dla Uczelni" dzięki czemu studenci z całego kraju będą mogli w nowoczesny i praktyczny sposób uzupełnić wiedzę z zakresu niezawodności.

"PROFAP znajdzie zastosowanie nie tylko w serwerach bankowych i serwerach usług w Cloud Computingu, ale także w rozwiązaniach z innych dziedzin, takich jak hosting danych, dostarczanie mediów (woda, prąd, gaz), zastosowania medyczne, analiza elementów budowy maszyn, branża telekomunikacyjna, archiwizacja, systemy sterowania ruchem, urzędy centralne (ZUS, GUS) i ośrodki naukowe przetwarzające duże ilości informacji. Nowa technologia powinna przyczynić się do zmniejszenia prawdopodobieństwa awarii, dzięki łatwemu wykrywaniu ich potencjalnych źródeł, co przy wzroście skomplikowania współczesnych urządzeń i systemów informatycznych staje się coraz częstsze" – powiedział p. Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

8 stycznia 2013

CMIS w systemach HEUTHES

HEUTHES rozpoczął prace badawcze nad integracją protokołu komunikacyjnego CMIS opartego o SOAP. Bezpośrednim powodem jest zapowiadane wprowadzenie w LibreOffice 4.0 wsparcia dla CMIS, otwartego protokołu dostępu do systemów zarządzania treścią. Dzięki tej funkcji można także w prosty sposób przechowywać, udostępniać i zarządzać dokumentami w ramach systemów CMS. HEUTHES chce aby nowe rozwiązanie było wykorzystywane do komunikacji systemów MC-ISOF, DMS, Workflow z oprogramowaniem klientów.

Dzięki temu popularne moduły Calc lub Writer Libre Office będą mogły być klientami systemów HEUTHES z możliwością edycji i zapisywania dokumentów na serwerze, a sam komponent CMIS stanie się częścią serwera HDB. HEUTHES chce wprowadzić nowe rozwiązanie w I kwartale 2013 roku wraz zapowiadanym upublicznieniem stabilnej wersji 4.0 LibreOffice.

Dzięki nowemu rozwiązaniu klienci będą korzystali z repozytorium dokumentów elektronicznych wykorzystując integrację własnego oprogramowania z MC-ISOF, DMS lub Workflow” – powiedział p. Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›