Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  

24 grudnia 2013

ISOF na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu podpisał podpisał umowę na wykorzystanie systemu ISOF w edukacji studentów. Jest to kolejna uczelnia wyższa, która dołączyła do ogólnopolskiego programu „ISOF dla Uczelni”. HEUTHES ocenia, że obecnie około 2600 studentów korzysta w procesie dydaktycznym z dostępu w trybie SaaS do systemu ISOF. Każda uczelnia przystępująca do programu otrzymuje zdalny dostęp do pełnej funkcjonalności systemu ISOF dla studentów, szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej oraz dostęp do systemu szkoleń elektronicznych. Studenci w ramach zajęć mogą również uzyskać imienne certyfikaty wydawane przez HEUTHES i podpisane przez prowadzącego zajęcia, potwierdzające znajomość zagadnień związanych z systemami ERP.

Dzięki temu, że system jest zainstalowany w Data Center HEUTHES i udostępniany w trybie SaaS, uczelnie muszą zapewnić studentom jedynie dostęp do komputerów z aktywnym łączem internetowym i przeglądarką internetową. Warte podkreślenia jest, że uczelnie pracują zawsze na najnowszej wersji systemu, który jest aktualizowany przez HEUTHES kilka razy w roku bez angażowania użytkowników w ten proces.

Założeniem programu „ISOF dla Uczelni” jest nauka modelowania i zarządzania procesami biznesowymi przy wykorzystaniu nowoczesnego systemu informatycznego klasy ERP. Realizacja tego założenia jest możliwa dzięki temu, że ISOF składa się z wielu modułów odpowiadających poszczególnym płaszczyznom działalności biznesowej, niezbędnym do funkcjonowania każdej firmy. Główne z nich stanowią CRM, DMS (Workflow), Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, Rachunkowość, Płace i Kadry, Kasa-Bank, Windykacja, Logistyka, Zamówienia i Portale: Serwisowy, Dokumentowy i Zamówieniowy.

W chwili obecnej w programie uczestniczy 11 uczelni, do których należą:

 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Akademia Morska w Szczecinie,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.

Dla uczelni zainteresowanych przystąpieniem do programu „ISOF dla Uczelni” HEUTHES dedykuje stronę www.isof.pl/uczelnia.

24 grudnia 2013

Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy wszystkim Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia...
więcej...

10 grudnia 2013

ISOF w nowym HDB NG

Zakończyły się prace produkcyjne nad modyfikacją modułów systemu ISOF i przepisywaniem ich do nowej technologii HDB NG (pisaliśmy o tym 12.11.2012). Wszystkie kody źródłowe zostały przeniesione do nowego języka. Obecnie trwają ostateczne testy przed wdrożeniem nowego rozwiązania dla wszystkich klientów. Niektórzy z nich już zostali objęci pilotażowym wdrożeniem nowej generacji środowiska HDB NG. HEUTHES rozważa obecnie możliwość wdrożenia tego rozwiązania u wszystkich klientów wraz z wersją 15.0.2 systemu ISOF jeszcze w 2013 r. Jednak prawdopodobnie ze względów ostrożnościowych zostanie ono przełożone na okres po 7.1.2014 r.

Wcześniej klientom zostanie udostępniona wersja 15.0.1 oparta o najnowszą aktualizację bazy danych PostgreSQL 9.3.2, która przyniesie również szereg zmian funkcjonalnych. Obejmą one m.in. obsługę mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT, automatyczne pobieranie kursów NBP na dokumenty magazynowe WZ i PZ, historię zmian na dokumentach sprzedaży i zakupów oraz możliwość zaawansowanej analizy niezawodności składników majątku trwałego w oparciu o technologię PROFAP (więcej na www.profap.isof.pl).

9 grudnia 2013

Konferencji "EOIF GigaCon" z HEUTHES

Firma HEUTHES weźmie udział w kolejnej edycji konferencji "Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie" GigaCon, poświęconej najnowszym technologiom elektronicznego przetwarzania, składowania i obiegu informacji w instytucjach, organizacjach oraz przedsiębiorstwach. Konferencja odbędzie się w dniu 11 grudnia 2013 r. w Gdańsku w hotelu Mercure Hevelius (ul. Jana Heweliusza 22).

Główne obszary tematyczne konferencji:

 • zarządzanie obiegiem dokumentów,
 • systemy archiwizacji danych,
 • masowe wydruki,
 • e-faktura,
 • workflow - zarządzanie procesami biznesowymi,
 • narzędzia back-office - Systemy OCR/OMR,
 • systemy faksowe,
 • systemy pracy grupowej,
 • rozwiązania mobilne.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „Jak usprawnić przepływ dokumentów w firmie z systemem ISOF-Workflow?", który wygłosi o godz. 12.15 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://gigacon.org/eoif_gdansk/2013

Zapraszamy!

22 listopada 2013

Wysokie notowania HEUTHES w rankingu IT@BANK 2013

Rozstrzygnięto doroczny ranking „Miesięcznika Finansowego BANK" skupiający najlepsze firmy informatyczne specjalizujące się w rozwiązaniach dla bankowości oraz branży finansowej. Była to już VI edycja rankingu, tradycyjnie organizowanego przez redakcję "Miesięcznika Finansowego Bank", wydawanego przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Sporządzono go na podstawie ankiet przygotowanych specjalnie przez analityków rynku bankowego.

W rankingu głównym IT@BANK 2013 skupiającym firmy informatyczne pracujące na potrzeby sektora finansowego i instytucji publicznych spółka HEUTHES zajęła wysokie piąte miejsce.

Ocena punktowa uzyskana w rankingu to wypadkowa aż dziewięciu wskaźników dotyczących różnych obszarów działalności firmy. Do oceny głównej wzięto średnią ważoną ocen cząstkowych wskaźników. Wskaźniki liczono zarówno za rok 2012, jak i za pierwsze półrocze 2013 r.

Dodatkowo firma HEUTHES zajęła trzecie miejsce w rankingu "Efektywność". Warto przypomnieć, że w latach 2010 i 2008 firma uplasowała się dwukrotnie na pierwszym miejscu w tej kategorii.

Wysokie pozycje zajmowane przez HEUTHES w zestawieniach za lata 2008-2013 potwierdzają to, że strategia rozwoju systemów informatycznych dla sektora finansowego, obrana kilkanaście lat temu przez zarząd firmy była słuszna i efektywna. Opiera się ona na koncepcji budowy aplikacji zawierających własne, wysokozaawansowane technologie. Do najważniejszych należą Client-Web-Server i HDB. Obecnie główne systemy informatyczne firmy to MULTICENTAUR, GRYFCARD, ISOF-Workflow oraz ISOF - rozwiązanie ERP/CRM/DMS dla przedsiębiorstw dostępne zarówno w trybie SaaS, jak i licencji.

Zobacz inne nagrody i wyróżnienia firmy HEUTHES.

4 listopada 2013

Tytuł "Efektywna Firma 2012" dla HEUTHES

HEUTHES został laureatem rankingu "Efektywna Firma 2012". Konkurs przeprowadzony na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu został przygotowany przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

W rankingu "Efektywna Firma 2012" klasyfikacji poddano 60 tysięcy przedsiębiorstw. Wybrano z nich blisko 22 tysiące firm, które w latach 2008-2011 miały każdego roku przynajmniej milion zł przychodów, wykazywały zysk netto i miały dodatnią wartość kapitału. Następnie wyznaczono dla tych firm czteroletnią średnią stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych. Przedsiębiorstwom w których ta średnia w latach 2008-2011 wyniosła minimum 5%. przyznano tytuł "Efektywna Firma 2012".

Firma HEUTHES w kategorii Informatyka zajęła 22 pozycję (spośród 250 zakwalifikowanych i 382 audytowanych ogółem) z wynikiem 26%.

24 października 2013

Nowe wytyczne NIST dla bezpieczeństwa infrastruktury IT

Amerykański Urząd ds. Standardów i Technologii (NIST) opublikował wstępny dokument PDF (http://www.nist.gov/itl/upload/preliminary-cybersecurity-framework.pdf) w sprawie zabezpieczenia krytycznej infrastruktury przed atakami cybernetycznymi. Ma on pomóc zarządzającym infrastrukturą zmniejszyć zagrożenia wynikające z cyberataków szczególnie w obszarze energetyki, transportu i telekomunikacji. Chociaż dokument powstał na potrzeby tych podmiotów może być stosowany przez organizacje we wszystkich gałęziach przemysłu w celu zwiększenia ich cyberbezpieczeństwa. W najbliższych dniach NIST otworzy 45-dniowy okres publicznych konsultacji przed planowanym na luty 2014 r. wydaniem oficjalnych ram, które pomogą poprawić procesy bezpieczeństwa w firmach. Dokument został wydany jako odpowiedź na powszechne postulaty ekspertów ds. bezpieczeństwa, którzy twierdzą, że systemy kontroli i sama infrastruktura często nie są dostatecznie chronione, czyniąc je atrakcyjnym celem dla przestępczych ataków.

Zgodnie z modelem NIST występuje pięć głównych stanów incydentu bezpieczeństwa: Identyfikowanie, Zabezpieczanie, Wykrywanie, Reagowanie i Odzyskiwanie. W każdym z nich firmy powinny samodzielnie opracować i wprowadzić podkategorie dopasowane do własnej organizacji.


Rys. Model NIST z pięcioma stanami incydentu bezpieczeństwa: Identyfikowanie, Zabezpieczanie, Wykrywanie, Reagowanie i Odzyskiwanie

"Dzięki dokumentowi NIST dostawcy i odbiorcy oprogramowania otrzymują możliwość operowania wspólnym językiem o bezpieczeństwie systemów. Z kolei dla wszystkich firm jest to pomoc w identyfikacji, nadawaniu priorytetów i ocenie postępów koniecznych działań zwiększających bezpieczeństwo IT" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

22 października 2013

HEUTHES na III Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej

W dniu 22.10.2013 odbędzie się w Warszawie (Centrum Konferencyjne CEMED, ul. Pory 78, V piętro) III Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej - NARZĘDZIA IT WE WSPIERANIU FUNKCJONOWANIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO XXI WIEKU.

Tematem przewodnim spotkania są narzędzia informatyczne wspierające funkcjonowanie Banku Spółdzielczego. Podczas licznych wystąpień zaprezentowane zostaną perspektywy rozwoju Banków Spółdzielczych w Polsce oraz omówiona zostanie rola i pozycja IT w funkcjonowaniu i rozwoju BS.

Udziałem w III Forum mogą być specjalnie zainteresowani przedstawiciele zarządu banków, dyrektorzy i specjaliści odpowiedzialni za informatyzację, osoby realizujące projekty informatyczne oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i audyt informatyczny.

W trakcie Forum przedstawiciel HEUTHES wygłosi prezentację pt. "Automatyzacja procedur bankowych w oparciu o system ISOF-Workflow" (godz. 14:10-14:40).

Więcej informacji na stronie http://www.cpi.com.pl/imprezy/2013/bs3/index.php

Serdecznie zapraszamy.

15 października 2013

HEUTHES rezygnuje z bazy danych Informix i wprowadza Oracle i PostgreSQL

Firma HEUTHES rozszerzyła warstwę Abstrakcji bazy danych, która jest częścią Serwera aplikacyjnego HDB NG, o możliwość transformacji w locie komend języka SQL specyficznych dla określonych baz danych.

Dotychczas warstwa ta realizowała m.in. formatowanie literałów znakowych, daty i czasu, inicjowanie transakcji i blokad (ang. locks). Obecnie dodano warstwę oprogramowania, która jest w stanie w locie tłumaczyć komendy specyficzne dla poszczególnych baz danych. Za sprawą nowego rozwiązania, nazwanego Abstrakcją bazy danych DB Cross, migracja z jednej bazy do drugiej nie wymaga zmian w kodzie programów, co znacznie ułatwia proces przenoszenia i testów.

Oczywiście pewna niewielka ilość miejsc w programach, które wymagają zwiększonej wydajności, musi być specjalnie korygowana dla dedykowanej bazy danych. Jest to jednak marginalne zagadnienie w kontekście całości nakładów prac ponoszonych na rozwój oprogramowania.

Dzięki nowej warstwie Abstrakcji bazy danych DB Cross możliwe jest łatwe przenoszenie oprogramowania pomiędzy różnymi bazami danych. HEUTHES jest zainteresowany usunięciem ze swoich systemów niezbyt popularnej już dzisiaj bazy danych Informix i zastąpieniem jej nowym rozwiązaniem.

Firma stworzyła w październiku tego roku prototypową wersję systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB, w której zmieniona została baza danych. System ten jest stale rozwijany i pracuje w bankach od 1994 roku. Od 2000 r. był budowany w oparciu o bazę Informix przejętą w 2001 r. przez koncern IBM, który nie rozwijał już jednak tak dynamicznie tego środowiska. W kontekście takiej polityki rozwojowej, HEUTHES był zmuszony prowadzić prace migracyjne, które dodatkowo przyspieszone zostały w wyniku słabej współpracy partnerskiej z producentem.

Obecnie udało się przenieść MULTICENTAUR PAYMENT HUB do bazy danych PostgreSQL. Dzięki temu, jedno z najbardziej nowoczesnych na polskim rynku rozwiązań dla środowiska bankowego staje się dostępne również dla mniejszych banków. Doświadczenia i technologie wytworzone przy okazji migracji zostały wykorzystane przez HEUTHES do opracowania wersji współpracującej także z bazą Oracle, co pozwoli bankom z różnych segmentów rynku uzyskać swobodę wyboru bazy w zależności od preferencji.

W następnej kolejności ta sama technologia DB Cross posłuży do wprowadzenia współpracy systemu ISOF z bazą danych Oracle, zgodnie z wymaganiami nowych klientów. W systemie tym będą dostępne wersje współpracujące z bazą danych PostgreSQL lub Oracle. Ułatwi to też implementację wybranych modułów ISOF w rozwiązaniach bankowych MULTICENTAUR PAYMENT HUB lub GRYFCARD, które będą mogły być dzięki temu wzbogacone m.in. o obsługę formularzy oraz dokumentów elektronicznych i ich obiegów.

26 września 2013

HEUTHES umożliwia ocenę niezawodności systemów IT

HEUTHES zakończył pierwszy etap projektu PROFAP (ang. Probabilistic Failure Prediction), który ma być środowiskiem umożliwiającym zaawansowaną ocenę prawdopodobieństwa awarii złożonych systemów technicznych, w szczególności systemów komputerowych (pisaliśmy o tym 22 lipca 2013).

Analizie niezawodności poddawane są zwykle pojedyncze elementy zamiast złożonych układów. Obecnie wykorzystując PROFAP można modelować dowolne struktury urządzeń informatycznych z wykorzystaniem w analizie zaawansowanych metod matematycznych. PROFAP został połączony z modułem Rejestr Urządzeń systemu ISOF. Dzięki temu w tym rozwiązaniu można wprowadzać dane, uruchamiać proces obliczeń numerycznych z automatycznym przetwarzaniem i wizualizacją rezultatów, a obliczenia są prowadzone na rzeczywistych elementach majątku trwałego firm. Dzięki zapisywaniu tych wyników do DMS można zbudować Tablicę wyników (Pulpit menedżerski) - arkusz zawierający wyniki analizy niezawodności całego sprzętu i jego elementów.

W kartotece każdego urządzenia może być zarejestrowana jego charakterystyka numeryczna w postaci rozkładu gęstości prawdopodobieństwa awarii wyrażona przy pomocy współczynników AFR (ang. Annualized Failure Rates). Ergonomiczny interfejs umożliwia bezproblemowe wprowadzenie do systemu setek poszczególnych elementów i przeliczanie współczynników całego systemu, grupy lub pojedynczych urządzeń. Dzięki temu możliwe jest modelowanie struktury sprzętowej, która uwzględnia zarówno nadmiarowość, jak i bezpośrednią zależność urządzeń. Buduje to skuteczny i wiarygodny matematycznie mechanizm oceny niezawodności.

Analizę można przeprowadzać cyklicznie w określonych odstępach czasu z uwzględnieniem zużycia oraz odtwarzania elementów po awarii. Szczególnie cenna jest możliwość określenia niezawodności systemu w momencie gdy wskutek defektu nastąpiło zastąpienie elementu głównego przez zapasowy i do czasu jego odnowy praca przebiega w stanie zwiększonego ryzyka, które daje się dzięki PROFAP oszacować.

Już teraz PROFAP jest użytecznym narzędziem dla osób odpowiedzialnych za infrastrukturę systemów informatycznych o krytycznym znaczeniu. HEUTHES zajmując się od 25 lat systemami bankowymi od zawsze widział potrzebę zaawansowanego podejścia do zagadnień niezawodności. Tym bardziej, że rozwiązania oparte na intuicji, a także powszechnie uznawane za bezpieczne nie zawsze po analizie okazują się właściwe. Intuicja ludzka często zawodzi przy analizie zagadnień probabilistycznych, a model analizy PROFAP jest istotną pomocą przed samospełniającym się przysłowiem o "mądrości po szkodzie".

Szczególnie cenne może być zastosowanie PROFAP w systemach bankowych, których każdorazowe awarie są kosztowne ekonomicznie i marketingowo - będąc zwykle szeroko komentowane przez media. Nowe rozwiązanie w tym obszarze pomaga również sprostać wymaganiom nowej Rekomendacji D wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (pisaliśmy o tym 21.1.2013).

Projekt PROFAP będzie jeszcze rozwijany, a firma HEUTHES ma nadzieję na ścisłą współpracę z klientami, którzy będą mieli możliwość wnieść specyficzne dla nich zastosowania i wymagania. System jest obecnie dostępny z interfejsem w języku polskim i przewidywana jest rozbudowa o wersję angielsko- i niemieckojezyczną. W IV kwartale 2013 r. przewidziane są testy nowego rozwiązania u niektórych klientów, a publiczne udostępnienie nastąpi wraz z wersją 14.0.5 systemu ISOF pod koniec bieżącego roku.

PROFAP będzie również włączony w program "ISOF dla Uczelni" (http://www.isof.pl/dla_uczelni.hdb). Dzięki temu uczelnie będą miały możliwość wykorzystania najnowszych rozwiązań informatycznych w ramach zajęć obejmujących zagadnienia niezawodności.

Docelowo PROFAP będzie oferowany zarówno w formie licencji, jak i w postaci niezależnego serwisu SaaS, dostępnego w chmurze obliczeniowej HEUTHES, w którym zainteresowani będą mogli prowadzić samodzielnie symulacje i analizę niezawodności urządzeń.


Rys. 1. Wykres zmian AFR w czasie dla dysku HD według dokumentu firmy Google Pinheiro E., Weber W.-D. i Barroso L. A., Failure Trends in a Large Disk Drive Population, materiały 5th USENIX Conference on File and Storage Technologies FAST’07, San Jose 2007, 17-29.
http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/research.google.com/pl//archive/disk_failures.pdf

Rys. 2. Wykres AFR dla macierzy RAID1 złożonej z dysków z Rys. 1 wyznaczony w PROFAP.

20 września 2013

Nowa wersja 14.0.4 systemu ISOF

Firma HEUTHES wprowadziła nową wersję 14.0.4 systemu ISOF. Kontynuowany w niej jest proces modyfikacji modułów i przepisywania ich do nowej technologii HDB NG (pisaliśmy o tym 12.11.2012). W najnowszej wersji włączono do niej moduły Księga Przychodów i Rozchodów, CRM Analityczny, CRM Zadaniowy, Zakupy, Analizy zakupów i sprzedaży oraz Urządzenia. Wprowadzono również wiele nowych funkcjonalności z których najciekawsze obejmują Fakturowanie, Kasę-Bank, FK, DMS, Formularze i Portal Zamówieniowy. Wkrótce do technologii HDB NG zostanie przeniesiony system ISOF-START.

Wraz z wersją wprowadzono nową wersję serwera aplikacyjnego HDB NC (prawdopodobnie jedną z ostatnich, pisaliśmy o tym 26.09.2012), która spowodowała znaczne przyspieszenie czasów najczęściej wykonywanych operacji. Przykładowo czas zapisu faktury skrócił się o połowę. Średnio wynosił dotychczas 1,22 sekundy, a obecnie jest zbliżony do 0,6 sekundy.

W Fakturowaniu wprowadzono automatyczne generowanie dokumentów sprzedaży w formacie PDF w momencie ich zatwierdzania. Dodano możliwość wystawiania faktur eksportowych pro forma z poziomu zamówień od klienta oraz generowania faktur eksportowych PDF w języku preferowanym przez kontrahenta.

Wprowadzono automatyczny import kursów walut z tabeli NBP na potrzeby operacji na kontach walutowych w FK.

W module DMS znacznie rozszerzono listę dostępnych znaczników (ang. smart tags), które mogą być pobierane wprost z systemu do szablonów wiadomości email wykorzystywanych m.in w składanych przez klientów zamówieniach, formularzach, zgłoszeniach serwisowych.

W Formularzach dodano podsumowanie wartości w polach tabelarycznych oraz uzależniono widoczność i wymagalność pól od stanu formularza w obiegu.

Dodano angielskojęzyczną wersję Portalu Zamówieniowego (pisaliśmy o tym 16.9.2013) z obsługą wielowalutowości. Użytkownicy z Polski widzą ceny w PLN, z innych krajów UE w Euro, pozostali w USD. System umożliwia również wprowadzenie indywidualnych cen i cenników dla poszczególnych kontrahentów.

Inne, ciekawsze zmiany funkcjonalne objęły również Kartotekę kontrahentów z możliwością wyszukiwania w bazie GUS, wydruki dokumentów magazynowych MMW, MMO i PZ, eksport Aktywności CRM do formatu vCard, wprowadzenie obsługi preferowanego języka kontrahenta w obiegach DMS oraz rozbudowę Przesyłek o możliwość definiowania adresów URL do stron umożliwiających śledzenie przesyłek.

Jak zwykle wszystkie zmiany zostały udostępnione bez żadnych dodatkowych opłat dla użytkowników, gdyż są one wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

16 września 2013

HEUTHES udostępnił nowy Portal Zamówieniowy

Firma HEUTHES wprowadziła na rynek nową wersję Portalu Zamówieniowego. Rozwiązania, które pozwala partnerom użytkowników systemu ISOF wprowadzać zamówienia przez Internet.

Zamówienia napływające od klientów mogą być wprowadzane w ISOF przez pracowników w module Zamówienia od klienta bądź wprowadzane przez klientów biznesowych w wydzielonym do tego celu Portalu Zamówieniowym. Po potwierdzeniu zamówienia, przy odpowiednio sparametryzowanym systemie, do klienta kierowany jest automatyczny email z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji wraz z załączoną fakturą pro-forma wystawianą w systemie samoczynnie.

Dokumenty pro-forma pobierają dane z zamówienia oraz z danych klienta zdefiniowanych w kartotece. System automatycznie tworzy dokumenty o typie oraz języku zgodnym z ustawieniami klienta. Obecnie faktury wystawiane są w języku polskim, niemieckim i angielskim. System obsługuje faktury pro-forma do faktur krajowych, eksportowych unijnych i pozaunijnych.

E-mail kierowany do klienta jest definiowany przez uprawnionego użytkownika. Dzięki zastosowaniu tzw. znaczników (ang. smart tags) pobierających dane bezpośrednio z systemu, możliwe jest umieszczenie w wiadomości informacji dotyczących m.in. numeru zamówienia, kwoty i formy płatności oraz zamówionych towarów i danych kontaktowych. System umożliwia stosowanie dowolnego formatowania wiadomości, dodawania obrazków, logo itp. Dzięki temu e-maile kierowane do klientów są zgodne z polityką identyfikacji wizualnej firmy. Możliwe jest również zdefiniowanie szeregu szablonów, w różnych językach i dzięki zastosowaniu odpowiednich reguł w obiegu DMS automatyczne kierowanie wiadomości zgodnie z językiem preferowanym przez klienta.

Podczas wczytywania wyciągów z Home Bankingu, system ISOF umożliwia powiązanie pozycji wyciągu z zamówieniem. W przypadku gdy towar znajduje się w magazynie możliwe jest wystawienie dokumentu WZ z zamówienia, a następnie faktury sprzedaży z faktury pro-forma oraz automatyczne rozliczenie zaliczki.

System oferuje możliwość generowania listów przewozowych dla zamówień zgodnych z wzorami DHL i Poczty Polskiej. Dla pozostałych przewoźników możliwe jest wprowadzenie numeru przesyłki i daty nadania. System umożliwia również automatyczne generowanie predefiniowanych wiadomości e-mail zawierających informację o numerze przesyłki.

Portal jest obecnie dostępny w wersji polskiej i angielskiej z obsługą wielowalutowości. Użytkownicy z Polski widzą ceny w PLN, z innych krajów UE w Euro, pozostali w USD. System umożliwia również wprowadzenie indywidualnych cen i cenników dla poszczególnych kontrahentów.

Portal Zamówieniowy jest obok Portali Serwisowego i Dokumentowego udostępniany przez użytkowników systemu ISOF swoim kontrahentom. Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia może swobodnie przełączać się między nimi. Portale są przeznaczone dla partnerów użytkowników systemu i znacznie usprawniają procesy obsługi zamówień B2B, zgłoszeń serwisowych oraz wymianę dokumentów elektronicznych, w tym formularzy.

"Obecnie trwają prace nad integracją Portalu Zamówieniowego z systemem Portfolio. Dzięki temu możliwe będzie kontrolowanie zakupów w ramach przetargów, kampanii i promocji. Sprawdzanie czy odpowiednie grupy ilościowe i cenowe mieszczą się w zdefiniowanych wcześniej granicach" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu.

13 września 2013

HEUTHES na IFA 2013

HEUTHES już od wielu lat śledzi z uwagą największe w Europie targi elektroniki użytkowej IFA w Berlinie. W kontekście rozwoju sprzętu mobilnego, na którym będą pracować klienci HEUTHES, uwagę firmy skupiali przede wszystkim producenci smartfonów i tabletów.

Tegoroczne targi zostały zdominowane przez producentów telewizorów. O ile poprzednie edycje stały pod znakiem oferty 3D, o tyle w tym roku jedynie LG promowało tę technikę z wykorzystaniem okularów polaryzacyjnych, takich jak w salach kinowych. Pozostali producenci skupili się na technologii 4K (Ultra HD), która oznacza 2-krotnie lepszą jakość obrazu niż w powszechnym już formacie Full HD. Jednak w praktyce już z odległości powyżej 2 metrów nie widać istotnych różnic pomiędzy formatami. Największą wadą nowego rozwiązania nie jest wysoka cena czy jakość urządzeń, lecz niezwykle skromny wybór źródeł materiału video w nowym formacie, czy to na płytach, czy emitowanego przez stacje telewizyjne. W efekcie promowane jest rozwiązanie, które poza salami targowymi nie może być obecnie w pełni wykorzystane.


Na targach zaprezentowano również telewizory OLED, które ze względu na obecne wysokie ceny nie są powszechnie stosowane i promowane. Sony przedstawiło 55 calowy, prototypowy telewizor OLED 4K. Ilość szczegółów, które można uzyskać z 4K, w połączeniu z żywymi kolorami i szerokimi kątami widzenia w OLED tej firmy złożyły się na chyba najciekawszą prezentację targową w segmencie telewizorów.

Wyścigi dotyczące rozdzielczości po raz pierwszy były widoczne w rozwiązaniach dla firm i wykorzystano je dla poprawienia komfortu pracy. Ciekawym rozwiązaniem był monitor LG o proporcjach ekranu 21:9. Dzięki temu użytkownik ma do dyspozycji duży obszar roboczy, co na pewno może przyczynić się do poprawy komfortu i powinno spotkać się z życzliwym przyjęciem rynku.


Uwagę zwiedzających przykuwały również premiery zakrzywionych wyświetlaczy,


kioski przyszłości z gazetami wyłącznie w wersjach cyfrowych na tabletach,


obiektywy Sony zawierające w obudowie kompletne aparaty (w chwili obecnej są to najlepiej sprzedające się urządzenia w całym segmencie aparatów sklepu Amazon),


szereg robotów AGD


oraz wszechobecne hostessy.


HEUTHES na targach był szczególnie zainteresowany platformami mobilnymi dla systemu ISOF, Workflow i rozwiązań bankowych. Ciekawym rozwiązaniem dla urządzeń z Androidem wydawała się opracowana przez firmę Samsung technologia Knox (pisaliśmy o tym w newsie z 7.5.2013) wykorzystująca możliwości usprawnionej wersji systemu Android Security Enhanced (SE). Nowe rozwiązanie było preinstalowane na prezentowanych na targach Galaxy Note III i Galaxy Note 10.1.


W Knox każdy proces jest posadowiony w wydzielonym, bezpiecznym środowisku. Dzięki temu to samo urządzenie może być wykorzystywane w zastosowaniach biznesowych i domowych. Niestety po pierwszych testach okazało się, że wbudowana w Knox przeglądarka jest anachroniczna i nie obsługuje standardu certyfikatów kluczy X.509 i najnowszych protokołów TSL. Z zagadnień bezpieczeństwa wspierane są tylko połączenia VPN. Szkoda, że Samsung przy rozwoju Knox nie konsultował tej technologii ze środowiskiem IT. W efekcie, w chwili obecnej wykorzystanie tego rozwiązania przez HEUTHES jest mocno problematyczne. Niepokój budzą również niepotwierdzone pogłoski o konieczności przekazywania kodów źródłowych do Samsunga w przypadku chęci autoryzacji oprogramowania dla tej platformy. Oczywiście w przypadku rozwiązań biznesowych i bankowych żądanie takie skutecznie zawęziłoby zasięg technologi Knox.

Firma HEUTHES z uwagą przygląda się próbom Samsunga zdobycia przyczółka na rynku androidowych rozwiązań dla firm. Ciekawa będzie odpowiedź Google, które zachwycone wynikami sprzedaży w segmencie detalicznym niewiele uwagi poświęca rynkowi biznesowemu. Z drugiej strony BlackBerry mając od lat ciekawą ofertę dla firm, przez ignorowanie detalistów popadło w kłopoty finansowe i jej dalsza przyszłość stoi pod dużym znakiem zapytania.

Jak ważne są zagadnienia bezpieczeństwa dowodzi fakt, że również w Niemczech trwają prace nad stworzeniem nazywanego żartobliwie "Merkelphonem" telefonu dla obsługi agend rządu. Jak podaje serwis heise.de telefon SiMKo 3 opracowany przez konsorcjum kierowane przez Deutsche Telekom został certyfikowany do wykorzystania przez instytucje federalne. Hardware, którym jest Samsung Galaxy S3 został wyposażony w specjalny mikrokernel. Aparat wspiera szyfrowaną transmisję VoIP i kosztuje obecnie 1700 EUR. Rozwiązania zawarte w SiMKo mają być w dalszej kolejności zastosowane w smartfonach z obsługą LTE, tabletach oraz notebookach.

"W Berlinie raziła słaba widoczność firm z Polski. Ilość rodzimych rozwiązań była nieproporcjonalna do potencjału naszej gospodarki. Szkoda, że nasze firmy i ich technologie nie dostrzegły potencjału promocyjnego tych targów" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu.

12 września 2013

HEUTHES rozwija technologię R2O

Firma HEUTHES zakończyła prace badawczo-rozwojowe nad przedprodukcyjnym wdrożeniem technologii R2O (pisaliśmy o tym w newsie z 12.3.2013) na serwerach w ośrodku głównym i zapasowym. W tej chwili trwają testy, a udostępnienie dla klientów zaplanowano na IV kw. tego roku.

R2O polega na możliwości zalogowania się do systemu zapasowego w technologii Client-Web-Server, w ośrodku głównym lub zapasowym, do którego dane są replikowane w czasie rzeczywistym. Dzięki wbudowanym w ISOF specjalnym funkcjom generowania i weryfikacji sum kontrolnych możliwe jest sprawdzenie czy obydwie wersje systemu (główna i jej kopia) są tożsame. Oznacza to możliwość sprawdzania czy serwer zapasowy jest gotowy do przejęcia obciążenia i czy działa prawidłowo replikacja bazy danych na serwerze zapasowym. Nowa technologia zwiększa pewność działania ISOF w potencjalnych sytuacjach awaryjnych i upraszcza procedury związane z przełączeniem serwera zapasowego do pracy w charakterze serwera głównego. W praktyce ogranicza się to do zamiany z trybu "slave" na "master" pracy serwera bazy danych i serwera aplikacyjnego.

Właśnie ukazała się nowa wersja bazy danych PostgreSQL 9.3 w której znacznie usprawniono mechanizmy bezpieczeństwa dostępu oraz podniesiono niezawodność poprzez wprowadzenie sum kontrolnych na stronach zawierających dane. Pozwoli to wykryć źle działający hardware. Wprowadzono również wsparcie synchronizacji replikacji po przełączeniu na serwer zapasowy z wykorzystaniem komunikacji strumieniowej. Umożliwi to szybkie, poniżej jednej sekundy, przełączanie na serwer zapasowy, co uczyni cały proces niezauważalnym dla użytkownika.

"Rozwiązanie R2O po testach rzeczywistej pracy w ISOF zostanie zastosowane w bardzo ważnych dla HEUTHES rozwiązaniach dla banków Gryfcard i Multicentaur. Systemy bankowe mają zaawansowane centra zapasowe. Wdrożenie R2O uprości zarządzanie tymi ośrodkami" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu.

4 września 2013

Czy serwery usług internetowych są obecnie bezpieczne?

Informacje, które przetoczyły się przez media w związku z ujawnieniem przez Edwarda Snowdena prowadzonej przez NSA akcji inwigilacji PRISM spowodowały, że w państwach europejskich wzrosła czułość na tematy związane z bezpieczeństwem IT. W portalach internetowych rozgorzała dyskusja jak prawidłowo skonfigurować serwery usług.

W mediach związanych z IT, wakacyjnym odpowiednikiem tematu potwora z Loch Ness stały się zagadnienia bezpieczeństwa, a wśród nich m.in. kwestia szyfrowania tzw. przyszłej tajemnicy (ang. Forward Secrecy), z wykorzystaniem standardowego algorytmu Diffie-Hellman (DHE) i jego zoptymalizowanej wersji ECDHE (Elliptic Curve Cryptography Diffie-Hellman). Zagadnienie zostało szczegółowo opisane w blogu vincent.bernat.im/en/blog/2011-ssl-perfect-forward-secrecy.html. Forward Secrecy dotyczy możliwości odszyfrowania nagranego ruchu sieciowego (np. przez PRISM) po uzyskaniu dostępu do klucza prywatnego. W systemach z obsługą Forward Secrecy nie jest to możliwe. Przy okazji upowszechniła się informacja o stosowaniu przez serwery kluczy o małej długości (56 bit), które są łatwe do złamania.

Firma HEUTHES na podstawie ogólnodostępnego narzędzia https://www.ssllabs.com/ssltest umożliwiającego testowanie poziomu bezpieczeństwa serwerów WWW sprawdziła własne usługi uzyskując dla logowania na stronach ssl.isof.pl, start.isof.pl oraz demo.isof.pl najwyższy wynik A.

Dodatkowo, z ciekawości sprawdzono 4 września 2013 r. przykładowe, popularne w Polsce strony logowań serwerów pocztowych: poczta.wp.pl (wynik B), poczta.onet.pl (wynik A), sklepów internetowych: empik.com (wynik F), merlin.pl (wynik B), największych banków: pekao24.pl (wynik A), ipko.pl (wynik B), ibre.com.pl (wynik A), centrum24.pl (wynik B), online.ingbank.pl (wynik A), online.mbank.pl (wynik B) i innych usług: sso.quatra.pl (wynik B), wfirma.pl (wynik B), online.icomarch24.pl (wynik B), app.ifaktury24.pl (wynik B), app.fakturownia.pl (wynik B).

Należy zauważyć, że w dziedzinie bezpieczeństwa firma Microsoft po raz kolejny ustępuje pola konkurencji, gdyż w odróżnieniu od szeregu funkcjonujących na rynku rozwiązań, przeglądarka Internet Explorer 6 i 8 pracująca w środowisku Microsoft Windows XP nie wspiera Forward Secrecy i przeglądarka ta stosuje domyślnie krótsze 128 bitowe klucze. Najlepiej radzą sobie pod względem bezpieczeństwa przeglądarki Chrome 28 i Firefox 23.

"Na rynku aplikacji trwa ciągły wyścig związany ze zwiększaniem poziomu bezpieczeństwa rozwiązań. Dostawcy usług internetowych muszą cały czas zwracać uwagę na pojawiające się informacje o lukach, analizować je i neutralizować zagrożenia. Jest to z jednej strony czasochłonne, z drugiej niezbędne aby zagwarantować bezpieczeństwo klientom" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu.

4 września 2013

HEUTHES na konferencji "Kompleksowe Systemy Informatyczne GigaCon"

Firma HEUTHES weźmie udział w kolejnej edycji konferencji Kompleksowe Systemy Informatyczne GigaCon, która odbędzie się 5 września 2013 r. w Warszawie w hotelu Courtyard (Żwirki i Wigury 1).

Co jest niezbędne w czasach rosnących wymagań rynku, konieczności redukcji kosztów i podniesienia jakości usług? Posiadanie systemów, które pozwalają nowoczesnym organizacjom optymalnie wykorzystać posiadane zasoby i skutecznie zarządzać najcenniejszym z nich – informacją. Na konferencji będzie można poznać korzyści z wdrożenia tych systemów, porównać ofertę producentów i spotkać ekspertów w tej dziedzinie.

Konferencja jest skierowana między innymi do:

 • odpowiedzialnych za rozwój i informatyzację firm, a także selekcję i dobór rozwiązań informatycznych,
 • dyrektorów działu informatyki,
 • głównych informatyków,
 • inżynierów systemowych,
 • związanych z księgowością i obiegiem dokumentów,
 • właścicieli firm, kadry zarządzającej.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „Internetowy System Obsługi Firmy jako niezbędne narzędzie biznesowe”, który wygłosi o godz. 11:25 przedstawiciel firmy HEUTHES. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na temat konferencji: http://gigacon.org/ksi/warszawa

Zapraszamy!

13 sierpnia 2013

Wielojęzyczne aplikacje HEUTHES

Firma HEUTHES w ramach prowadzonych na szeroką skalę prac badawczo-rozwojowych opracowała nową wersję serwera aplikacyjnego HDB NG 3.0, która wspiera aplikacje wielojęzyczne. Nowe rozwiązanie umożliwia łatwe dołączanie plików z wersjami językowymi napisów pojawiających się w oprogramowaniu. Wcześniej do takiego działania potrzebny był do każdego języka osobny serwer HDB.

Obecnie HEUTHES uzyskał możliwość szybkiej rozbudowy palety językowej własnych aplikacji. Po wdrożeniu HDB NG 3.0 nowe mechanizmy znajdą zastosowanie w pierwszej kolejności w systemie ISOF. Jeszcze w tym roku planowane jest uruchomienie kilkunastu wersji językowych Portalu Zamówieniowego, a w przyszłym roku i Serwisowego, które w zdecydowany sposób ułatwią pracę obcojęzycznym użytkownikom. W dalszej kolejności wielojęzyczność zostanie wdrożona w aplikacjach bankowych MULTICENTAUR i GRYFCARD oraz we wszystkich pozostałych systemach firmy.

Możliwości, które wprowadza nowe narzędzie do obsługi wielojęzyczności zostaną również wykorzystane w module DMS/Workflow. W definicji obiegu zostaną wprowadzone reguły sterujące językiem komunikacji z kontrahentem. W praktyce pozwoli to przykładowo na przygotowanie kilkunastu wersji językowych potwierdzenia zamówienia z Portalu Zamówieniowego lub modułu Zamówień od Klientów i automatyczną wysyłkę do klienta wersji we właściwym języku. Usprawniona zostanie również korespondencja elektroniczna oparta o wielojęzyczne szablony dokumentów. Dodatkowo, tzw. znaczniki (smart tags) w dokumentach seryjnych będą uwzględniać wersję językową.

Warto zauważyć, że już w chwili obecnej system ISOF wspiera wielojęzyczność poprzez angielską i niemiecką wersję interfejsu, obsługę walut, walutowe faktury eksportowe oraz walutowe faktury proforma. Te ostatnie zostaną wdrożone w najnowszej wersji 14.0 systemu. Również system FK pozwala równolegle definiować bilanse w innych językach niż polski i zgodnie z innymi, obowiązującymi za granicą zasadami rachunkowości.

"Nasze nowe rozwiązania wspierające wielojęzyczność są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe. W zglobalizowanym świecie z wielonarodową strukturą biznesu konieczna jest możliwość oferowania nowoczesnych i zaawansowanych informatycznych systemów w różnych mutacjach językowych. HEUTHES od początku swojej działalności z uwagą obserwuje trendy rynkowe i dopasowuje do nich strategie biznesowe i technologiczne, co stanowi jedno ze źródeł jego sukcesów" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu.

1 sierpnia 2013

HEUTHES obniża ceny i upraszcza procedury sprzedaży ISOF

Firma HEUTHES wprowadziła od 1 sierpnia nowe, obniżone ceny w systemie ISOF i uprościła procedury sprzedaży. Zrezygnowano z opłaty aktywacyjnej systemu. Aktywacja zmniejszona pięciokrotnie, do 100 zł, została włączona do opłaty za parametryzację wstępną systemu.

Wprowadzono atrakcyjne cenowo pakiety usług wdrożeniowych i konsultacyjnych. Uprości to procesy parametryzacji, szkolenia i opieki powdrożeniowej. Szczegóły na stronie www.isof.pl/cennik.

Obniżono ceny Portali: Serwisowego, Zamówieniowego i Dokumentowego, które obecnie mogą być uruchamiane pojedynczo lub grupowo z wyborem przez użytkownika najkorzystniejszego cenowo pakietu. Obniżono również ceny usług dodatkowych, w tym za reaktywację oraz utrzymanie kopii systemu tylko do odczytu.

Nie jest to koniec zmian. HEUTHES pracuje nad atrakcyjnymi taryfami abonamentowymi dla ISOF w trybie SaaS, które zostaną zaproponowane klientom po ukończeniu prac nad nowym systemem bilingowym.

Obecne zmiany są możliwe dzięki zmniejszeniu pracochłonności obsługi i wprowadzeniu nowych technologii związanych przede wszystkim z wdrożeniem nowej generacji serwera aplikacyjnego HDB NG2 (pisaliśmy o tym w newsie z 24.4.2013). Dzięki niemu w chmurze obliczeniowej HEUTHES możliwe jest zmniejszenie ilości i obciążenia serwerów (rzeczywistych i wirtualnych) przy jednoczesnym zwiększeniu szybkości działania aplikacji w porównaniu do poprzedniej generacji HDB. Nowe HDB NG 2.0 zawiera również obsługę SPDY, która dodatkowo przyspiesza komunikację pomiędzy przeglądarkami użytkowników systemu a serwerem.

22 lipca 2013

Nowości w pracach badawczo-rozwojowych HEUTHES

HEUTHES prowadzi obecnie równolegle szereg prac badawczo-rozwojowych. Firma w rozwoju własnego oprogramowania korzysta przy tym z efektu synergii między nowymi rozwiązaniami utworzonymi na potrzeby oprogramowania bankowego i dla środowiska przedsiębiorstw. Swoją uwagę HEUTHES skupia obecnie na mechanizmie oceny niezawodności złożonych systemów komputerowych oraz rozwoju BP-CAD.

Finalizowane są obecnie prace nad budową środowiska umożliwiającego zaawansowaną ocenę prawdopodobieństwa awarii systemów technicznych (w tym komputerowych) PROFAP (ang. Probabilistic Failure Prediction), która stanie się częścią modułu Rejestr Urządzeń systemu ISOF. Dzięki temu możliwe będzie wykonywanie analiz i przeprowadzanie obliczeń na rzeczywistych elementach majątku trwałego firm, które wykorzystują ISOF. Finalnie PROFAP ma stać się niezależnym serwisem SaaS, dostępnym w chmurze obliczeniowej, w którym zainteresowani będą mogli prowadzić samodzielnie symulacje i analizy niezawodności urządzeń. Obecnie możliwa jest rejestracja struktury sprzętowej oraz ścieżek krytycznych awarii z uwzględnieniem rozkładów gęstości prawdopodobieństwa awarii. Dzięki temu możliwe będzie przetwarzanie danych źródłowych oraz danych dodatkowych w postaci gęstości prawdopodobieństwa awarii AFR (ang. Annualized Failure Rates) dla złożonych systemów z uwzględnieniem redundancji elementów składowych. System obliczeń numerycznych zostanie zintegrowany z serwerem TAPIR, w którym będą prowadzone obliczenia. W ISOF będzie można wprowadzać dane i uruchamiać proces obliczeń numerycznych z automatycznym wczytywaniem i wizualizacją rezultatów. System jest przygotowany w 99%. Obecnie trwają testy i poprawa interfejsu. W lipcu rozwiązanie będzie gotowe do pokazu w bankach oraz dla innych grup użytkowników.

Inny kierunek prac badawczo-rozwojowych obejmuje przygotowanie nowej wersji własnego systemu BP-CAD (ang. Banking Product Computer Aided Design). BP-CAD stanowi numeryczną realizację metodologii projektowania produktu bankowego opracowaną w HEUTHES. Jego podstawowym zadaniem jest wspomaganie konstruowania produktów bankowych. Pierwszym kamieniem milowym, który wyznaczył sobie HEUTHES do osiągnięcia jest uzyskanie możliwości definiowania wszystkich elementów produktów bankowych, faz ich obsługi i zasad księgowania oraz wprowadzenie mechanizmu prognozowania odsetek i innych opłat zarejestrowanych w bazie danych zawierających zasady obsługi produktu (KOBADIBUS). W dalszej kolejności BP-CAD będzie wykorzystany do przeniesienia systemu GRYFBANK do nowych architektur związanych z językiem Java i bazą danych Postgre SQL.

19 lipca 2013

HEUTHES na konferencji „Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie”

Firma HEUTHES weźmie udział w kolejnej edycji konferencji EOIF GIGACON - Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie, która odbędzie się w dniach 24-25 lipca 2013 r. w Warszawie w hotelu NOVOTEL AIRPORT.

Celem konferencji jest zaprezentowanie sposobów funkcjonowania systemów elektronicznego obiegu dokumentów oraz ich możliwości optymalizacyjnych w odniesieniu do pracy przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych.

Wybrane zagadnienia, które omawiane będą w trakcie konferencji:

 • systemy wspomagające zarządzanie dokumentami w przedsiębiorstwie,
 • bezpieczny wydruk,
 • dokument a procesy biznesowe,
 • systemy OCR/OMR,
 • portale korporacyjne inter/intra/extranet,
 • systemy pracy grupowej,
 • rozwiązania mobilne,
 • zarządzanie obiegiem dokumentów,
 • masowe wydruki,
 • workflow – zarządzanie procesami biznesowymi,
 • budowa systemu backup’u i archiwizacja danych,
 • podpis cyfrowy,
 • e-faktura.

Konferencja jest skierowana między innymi do:

 • kadry podejmującej strategiczne decyzje – prezesów zarządów, dyrektorów finansowych, dyrektorów IT,
 • kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za podejmowanie strategicznych decyzji w firmie,
 • kierowników projektów IT,
 • analityków biznesowych,
 • administratorów systemów IT.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „System ISOF-Workflow jako narzędzie usprawniające obiegi dokumentów i pracy”, który w drugim dniu konferencji wygłosi o godz. 10.00 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacje na temat konferencji: http://gigacon.org/eoif_warszawa/2013

Zapraszamy!

19 lipca 2013

Inteligentny budynek z HDB i Fibaro

Firma HEUTHES prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad uzyskaniem sprzęgu własnej technologii HDB z systemem inteligentnego budynku Fibaro. Ten ostatni jest jedną z bardziej innowacyjnych firm w Polsce, a jego produkty z jednej strony są zaawansowane technologicznie, a z drugiej urzekają wysmakowanym wzornictwem przemysłowym. Dzięki integracji Fibaro z HDB istnieje możliwość sterowania z poziomu rozwiązań ERP systemami klimatyzacji, wentylacji, oświetlenia i monitoringu.

Jednym z ciekawych zastosowań jakie wprowadził w życie HEUTHES w prototypowym wdrożeniu są automatyczne wyłączniki prądu, które odcinają zasilanie od urządzeń pozostawianych wcześniej w trybie gotowości - przykładem w firmach są komputery, monitory, drukarki i telefony. Zastosowanie tylko takiego zakresu funkcji w powiązaniu ze sterowaniem oświetleniem może przyczynić się do znacznych oszczędności zużycia energii elektrycznej.

Innym rozwiązaniem jest sterowanie wentylacją w powiązaniu z ilością osób pracujących w systemie komputerowym. Jest to możliwe dzięki rejestracji ilości aktywnych sesji systemu ERP, która jest parametrem służącym do dopasowania parametrów wentylacji i oświetlenia do niezbędnych potrzeb.

"HEUTHES od dawna dostrzegał potrzebę integracji ERP z innymi urządzeniami. Już w 2005 r. zaprezentował na targach CeBIT implementację własnej technologii Client-Web-VoIP. Dzięki niej zintegrowano chmurowy system SaaS z programową centralą telefoniczną. Dzisiejsze rozwinięcie tej technologii do postaci, którą można nazwać Client-Web-Home może służyć do inteligentnego sterowania automatyką budynku z poziomu systemu informatycznego ERP" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›