Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  

29 czerwca 2017

Firma HEUTHES powołała Radę Naukową

Zarząd firmy HEUTHES powołał liczącą 8 osób Radę Naukową. W skład Rady wchodzą pracownicy ze stopniem naukowym doktora, doktora habilitowanego, tytułem naukowym profesora oraz absolwenci studiów podyplomowych Master of Business Administration.

Celem funkcjonowania Rady jest opiniowanie programu bieżącej i strategicznej działalności badawczo-rozwojowej HEUTHES, a także przyjmowanie i dokonywanie oceny merytorycznej prac prowadzonych przez firmę w tym zakresie oraz ukierunkowanie prac badawczo-rozwojowych na przyszłość.

Rada będzie wspierała Prezesa Zarządu w zakresie prac naukowych, badawczych, rozwojowych i edukacyjnych prowadzonych w HEUTHES, jak również w zakresie produkcji systemów IT, wyboru narzędzi IT oraz formułowania wniosków dotyczących dalszych badań po realizacji projektów informatycznych.

Rada Naukowa będzie także pomagać rozwijać istniejące i tworzyć nowe technologie HEUTHES. Spółka w ciągu wielu lat stworzyła wiele technologii informatycznych, które są wykorzystywane przy budowie systemów informatycznych dla banków i przedsiębiorstw. Do najważniejszych technologii należą obecnie CLIENT-WEB-SERVER, HDB NG 4, KOBADIBUS (Knowledge Base Driven Information System), VIMI (Virtual User Identity Modules Cross Integration), BIFILAR-CLIENT-WEB-SERVER, HEURISTICS PATTERN FINDER, PROFAP (Probabilistic Failure Prediction), RTAPU (Real Time Application Upgrade), HDB ADS (Attacker Detection System), UNSYSTOR (Unsymmetrical Storage), MODRIBUSMAN (Model Driven Business Management), PROAPERMAN (Probabilistic Application Performance Management), R2O (Read Only Access to Replica), BALANCED-CLIENT-SERVER.

„W ocenie Zarządu, powołanie Rady to kamień milowy w rozwoju firmy HEUTHES, która od początku istnienia była zorientowana na rozwój własnych technologii implementowanych w systemach dla bankowości i przedsiębiorstw” – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

16 czerwca 2017

Nowa Tablica wyników w ISOF-Workflow/DMS

Firma HEUTHES wprowadziła nowy typ dokumentu elektronicznego - ‘Tablicę wyników’ w systemie ISOF-Workflow oraz module DMS systemu ISOF.

Dotychczasowa ‘Tablica wyników’ była tworzona ręcznie za pomocą wbudowanego w powyższych systemach edytora HTML, którym można było edytować zbiorczy raport składający się pojedynczych raportów offline generowanych automatycznie w ISOF. W ten sposób można było uzyskać ‘Tablicę’ składającą się z tabel i wykresów generowanych na podstawie różnorodnych danych. Jednak tworzenie tych ‘Tablic’ wymagało znajomości składni języka HTML, co nie jest wygodne.

Przykładowa Tablica Wyników

Obecnie HEUTHES rozwinął swoje dotychczasowe rozwiązanie, tworząc w ISOF nowy typ dokumentu pod nazwą ‘Tablica wyników’. W rzeczywistości jest to oparty o HTML dokument występujący w dwóch odsłonach: do prezentacji na ekranie albo do edycji.

W trybie edycji jest możliwość definiowania układu Tablicy, która jest tablicą z komórkami i umieszczonymi w nich dokumentami. Użytkownik może swobodnie definiować układ tej tabeli, liczbę wierszy i kolumn tworzących komórki na dokumenty DMS, którymi mogą być np. wykresy i raporty offline. Przy czym dostępna jest również funkcjonalność „drag and drop”, umożliwiająca łatwe umieszczenie dokumentu w konkretnej komórce tabeli lub jej przemieszczanie. Nowe rozwiązanie umożliwia szybkie, niemal intuicyjne tworzenie Tablicy wyników.

Jednocześnie z poziomu edycji dokumentu można edytować i ustalać harmonogram raportów offline. „Na żywo” można zobaczyć czy ustawienia w szablonie offline są prawidłowe. Tym samym wzrasta łatwość operowania szablonami.

Edycja Tablicy Wyników

Nowe rozwiązanie umożliwia łatwe scalenie wielu raportów w ramach jednej ‘Tablicy wyników’, która może być generowana dla poszczególnych pracowników w ramach strategii zarządzania strategicznego Balanced Scorecard. Innym zastosowaniem jest tworzenie tzw. pulpitów menedżerskich.

Praktycznie we wszystkich modułach systemu ISOF można zapisać szablony z ustawieniami raportów offline. Takie szablony mogą być używane do wykonywania raportów w dowolnym czasie (np. w nocy). W ten sposób możliwe jest codzienne, automatyczne przygotowywanie dla kadry menadżerskiej gotowego zestawu wielu raportów, bez potrzeby czasochłonnego niekiedy oczekiwania na poszczególne wyniki.

Raporty zapisane w DMS na podstawie szablonów offline zachowują się tak samo jak te w trybie interakcyjnym. Wyświetlając taki raport można klikać znajdujące się w nim obiekty, co otwiera kolejne informacje, które umożliwiają drążenie danych.

HEUTES dołączył nowe rozwiązanie do wersji 18.0.2 systemu ISOF-ERP w czerwcu br.

Firma HEUTHES oferuje obecnie nowym klientom ISOF promocję WIOSENNE PORZĄDKI. Po uruchomieniu wersji demonstracyjnej systemu można uzyskać rabat 30% na pierwsze trzy miesiące wynajmu ISOF w trybie UZPI (SaaS)

Zobacz film Jak tworzyć nową Tablicę wyników.

13 czerwca 2017

Dobra sytuacja finansowa firmy HEUTHES potwierdzona przez zewnętrznego audytora i Walne Zgromadzenie

HEUTHES podsumował wyniki finansowe HEUTHES za 2016 rok po corocznym badaniu bilansu przeprowadzonym przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż takie badanie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES obliguje firmę do stosowania od lat podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej. Na Walnym Zgromadzeniu Udziałowców HEUTHES zatwierdzono sprawozdanie Zarządu, a Prezesowi Zarządu Wojciechowi Grzybkowi przyznano absolutorium z wykonania pełnionych obowiązków.

Uznano, że sytuacja firmy i perspektywy na kolejne lata są dobre. Całkowite przychody firmy ze sprzedaży rozwiązań informatycznych zwiększyły się w 2016 roku o ponad 18% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy analogicznej rentowności. Sytuacja finansowa firmy jest niezmiennie stabilna od założenia w 1989 roku.

Rok 2016 był dla HEUTHES wyjątkowo udany. Firma podpisała umowę z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA na wdrożenie systemu HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB. Beneficjentem rezultatów wdrożenia są zrzeszone Banki Spółdzielcze, które wraz z Bankiem BPS SA mogą korzystać z jednolitego systemu obsługi transakcji z zachowaniem autonomii w ramach Grupy. HEUTHES zrealizował również wiele dużych zadań dla banku PEKAO SA. Firma z jednej strony prowadzi duże projekty informatyczne, z drugiej intensywnie rozwija własne technologie wykorzystywane do budowy nowoczesnych systemów dla bankowości i firm. Najważniejsze technologie to CLIENT-WEB-SERVER, HDB, INFOSTRADA BANKOWA, KOBADIBUS i PROAPERMAN.

Ważne dla HEUTHES jest stałe zainteresowanie rynku zarówno rozwiązaniami dla banków (systemy MULTICENTAUR, GRYFCARD, GRYFBANK oraz ISOF-WORKFLOW), jak również aplikacjami dla przedsiębiorstw (systemy ISOF-ERP, ISOF-START, ISOF-WORKFLOW, ISOF-BIURO RACHUNKOWE oraz ISOF-PROFAP).

Systemy HEUTHES pracują obecnie w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS SA i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). Rozwiązania firmy od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA oraz w wielu firmach z sektora MSP.

23 maja 2017

Podpis cyfrowy w technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER

Firma HEUTHES opracowała zastosowanie do podpisu cyfrowego swojej technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER jako alternatywy dla apletów, których obsługa w przyszłości w przeglądarkach jest niepewna. Dodatkowo umożliwia to korzystanie z podpisu cyfrowego we wszystkich przeglądarkach, w tym w Chrome, Firefox i Internet Explorer oraz zapewnia łatwiejszą pracę z różnymi dostawcami certyfikatów.

Dzięki technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER firmy HEUTHES proces podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym i niekwalifikowanym może odbywać się wprost w systemie ISOF, w przeglądarce internetowej, sprowadzając się w praktyce do wykonania tylko kilku kliknięć.

W systemie ISOF już od 2011 r. jest możliwość opatrywania dokumentów PDF pieczęcią cyfrową co jest wykorzystywane np. w fakturach elektronicznych zabezpieczając nienaruszalność treści, niezaprzeczalność pochodzenia i wiarygodność dat. Wprowadzenie w 2016 r. podpisu cyfrowego umożliwia podpisywanie plików PDF i XML kluczami indywidualnymi kwalifikowanymi bądź nie. Funkcjonalność ta jest wykorzystywana także w module JPK do podpisywania deklaracji (np. JPK-VAT) i automatycznej wysyłki dokumentów do Ministerstwa Finansów.

Podpisy cyfrowe mają też zastosowanie w formularzach cyfrowych, które po przetwarzaniu mogą być utrwalone w postaci PDF, z zabezpieczeniem pieczęcią lub podpisem cyfrowym. Także dokumenty skanowane często przechowuje się w formacie PDF i dzięki pieczęci lub podpisowi cyfrowemu uzyskuje się uwiarygodnienie zawartości skanu na zgodność z oryginałem.

Firma HEUTHES oferuje obecnie nowym klientom ISOF-ERP promocję WIOSENNE PORZĄDKI. Po uruchomieniu wersji demonstracyjnej systemu można uzyskać rabat 30% na pierwsze trzy miesiące wynajmu ISOF-ERP w trybie UZPI (SaaS).

HEUTES dołączy nową funkcjonalność do wersji 18.0.2 systemu ISOF-ERP w drugim kwartale 2017 r. Nowa funkcjonalność związana z podpisem zostanie wprowadzona bez dodatkowych kosztów dla użytkowników ISOF, gdyż wszystkie zmiany funkcjonalne są tradycyjnie wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu w trybie SaaS oraz udostępniane klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji ISOF.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

17 maja 2017

Nowa wersja ISOF-POS

Firma HEUTHES wprowadzi nową wersję modułu ISOF-POS (Point of Sale) będącego połączeniem funkcji dedykowanych specjalnie dla stanowisk sprzedaży detalicznej.

Pierwsza wersja została wprowadzona na rynek blisko trzy lata temu (pisaliśmy o tym w newsie z 14.7.2014), a obecna aktualizacja powstała w wyniku wsłuchania się w głosy użytkowników ISOF.

Nowa wersja modułu jest nakierowana na ekrany dotykowe i umożliwia pracującemu w punkcie sprzedaży szybkie wystawianie paragonów i innych dokumentów sprzedażowych z dostępem do Raportów kasowych, Magazynu oraz sprzęgiem do drukarki fiskalnej i czytnika kodów kreskowych.

Dzięki dodatkowym funkcjom możliwe jest wprowadzenie zindywidualizowanej pracy i obsługi systemu przez wielu użytkowników (sprzedawców) na tym samym, pojedynczym urządzeniu.

Z kolei zarządzający siecią sprzedaży ma dostęp do wszystkich modułów systemu ISOF-ERP obejmujących m.in. CRM, DMS, Logistykę z Zamówieniami do dostawców oraz Zamówieniami od klientów, Magazyn z centralnym dostępem do informacji o stanach magazynowych w każdym magazynie i sklepie, Rachunkowość, Płace i Kadry.

Dzięki nowemu ISOF-POS można niewielkim kosztem obsłużyć dziesiątki sklepów połączonych w jeden organizm, z jednym punktem zarządzającym całością. Punkty sprzedaży nie potrzebują specjalnego oprogramowania, ponieważ do ich obsługi wystarcza Internet i urządzenie z przeglądarką internetową. Dzięki technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER możliwe jest zintegrowanie z ISOF-POS czytników kodów kreskowych i drukarek fiskalnych.

Kolejnym rozwiązaniem które przygotowuje firma HEUTHES jest specjalna wersja modułu CRM Aktywności z przeznaczeniem na smartfony. W dalszej kolejności zostaną dołączone do tego rozwiązania Zamówienia od klientów.

HEUTES dołączy nową wersję ISOF-POS do wersji 18.0.2 systemu ISOF-ERP w drugim kwartale 2017 r.

Firma HEUTHES oferuje obecnie nowym klientom ISOF-ERP promocję WIOSENNE PORZĄDKI. Po uruchomieniu wersji demonstracyjnej systemu można uzyskać rabat 30% na pierwsze trzy miesiące wynajmu ISOF-ERP w trybie UZPI (SaaS).

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

19 kwietnia 2017

ISOF-ERP na konferencji „Call Center i CRM”

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji „Call Center i CRM”, poświęconej tematyce oprogramowania w chmurze oraz ewolucji integracji systemów związanych z obsługą klienta. Konferencja odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Businessman Institute (Trakt Lubelski 40a).

Celem konferencji jest:

 • Prezentacja tendencji w rozwoju Call Center / Contact Center; CRM;
 • Dostarczenie aktualnej wiedzy na temat technologii i aplikacji stosowanych w Call Center;CRM
 • Informacje jak zdefiniować, określić wymagania funkcjonalności wobec Call Center / Contact Center;
 • Przedstawienie kryteriów wyboru Call Center / Contact Center; CRM;
 • Prezentacja oprogramowania do zarządzania Call Center / Contact Center; CRM;
 • Omówienie problemów związanych z integracją Call Center / Contact Center z systemami ERP, CRM.

Konferencja dedykowana jest:

 • kadrze podejmującej strategiczne decyzje – prezesom zarządów, dyrektorom finansowym, dyrektorom marketingu i sprzedaży, IT;
 • osobom zarządzającym Call Center, Contact Center, CRM;
 • kadrze menedżerskiej odpowiedzialnej za podejmowanie strategicznych decyzji w obszarze marketingu, IT, serwisu, administratorom aplikacji.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na prelekcję pt. ”Jak usprawnić procesy biznesowe i działania operacyjne z wykorzystaniem CRM i DMS w systemie ISOF”, którą wygłosi o godz. 10.30 – 11.00 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny po zarejestrowaniu się na stronie http://www.konferencjeksi.pl/?page_id=1232.

Zapraszamy!

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

13 kwietnia 2017

HEUTHES wycofuje wsparcie dla przeglądarek Microsoft Internet Explorer 8 i 9 do pracy w ISOF

HEUTHES informuje, że ze względu na podniesienie standardów bezpieczeństwa w ISOF, od dnia 1 maja 2017 r. praca z systemem w przeglądarce Internet Explorer 8 i 9 nie będzie już możliwa. Wymienione przeglądarki nie wspierają najnowszych rozwiązań kryptograficznych. Firma prosi użytkowników o zaktualizowanie tych przeglądarek do wersji 11 lub o zainstalowanie innej przeglądarki z listy wspieranych przez HEUTHES.

Wszelkich informacji i pomocy udziela Dział Wdrożeń HEUTHES.

Do pracy w systemie ISOF niezbędne jest posiadanie zainstalowanej na komputerze przeglądarki internetowej. W związku z tym, iż ISOF jest dla przeglądarek treścią znacząco inną niż typowe strony lub serwisy WWW, do pracy z tym systemem konieczne jest poprawne skonfigurowanie opcji wybranej przeglądarki. Na rynku dostępnych jest wiele przeglądarek na różne platformy systemowe.

Firma HEUTHES zgodnie z przyjętą polityką kompatybilności w procesie rozwijania aplikacji ISOF stara się zapewnić pełną zgodność systemu ISOF z trzema najbardziej popularnymi przeglądarkami używanym w internecie (Chrome, Firefox, Internet Explorer).

Zgodnie z powyższym przeglądarki zostały podzielone na trzy listy: białą, szarą i czarną. Lista biała obejmuje te wersje przeglądarek, które pozwalają na pracę z systemem ISOF w pełnym zakresie i objęte są serwisem HEUTHES. Lista szara to przeglądarki, którymi można zalogować się do systemu ISOF, ale bez gwarancji poprawnego działania wszystkich jego funkcji. Jednak w przypadku najnowszych przeglądarek Chrome lub Firefox większość potrzebnych funkcji działa prawidłowo. Ta lista nie jest objęta serwisem HEUTHES. Lista czarna zawiera przeglądarki, z których nie ma możliwości zalogowania się do systemu ISOF.

Aktualna klasyfikacja przeglądarek do pracy z ISOF (stan na dzień 13.4.2017) znajduje się na stronie http://www.isof.pl/przegladarki.html.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

5 kwietnia 2017

System MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych Hitem Roku 2017 dla Instytucji Finansowych

System MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych firmy HEUTHES otrzymał od Gazety Bankowej tytuł Rekomendacja w kategorii Bankowość i Finanse konkursu Hit Roku 2017 dla Instytucji Finansowych.

Stało się to 5 kwietnia 2017 r. w trakcie uroczystej gali w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Gazeta Bankowa w tym dniu rozstrzygnęła wyniki X edycji konkursu Hit Roku 2017 dla Instytucji Finansowych nagradzając najbardziej innowacyjne i przełomowe produkty proponowane instytucjom finansowym przez dostawców systemów IT.

System MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych, w gronie zgłoszonych do konkursu rozwiązań, w kategorii Bankowość i Finanse, głosem niezależnych ekspertów, którzy stanowili kapitułę konkursu został wyróżniony tytułem Rekomendacja.

Warto zauważyć, że obydwa Zrzeszenia Banków Spółdzielczych w Polsce, obejmujących ponad 550 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek korzystają obecnie z funkcjonalności dostępnych w systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa. Głównym beneficjentem rezultatów wdrożenia systemu HEUTHES, są zrzeszone Banki Spółdzielcze, które wraz z bankami zrzeszającymi korzystają z jednolitego systemu obsługi transakcji z zachowaniem autonomii w ramach Grupy.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych zapewnia obsługę wszelkich transakcji bankowych. Integruje systemy otoczenia bankowego i systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. Wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientami. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych SWIFT, ELIXIR, TARGET, EURO ELIXIR – SEPA, STEP2, SORBNET2, EXPRESS ELIXIR oraz Western Union. Obsługuje wymianę międzysystemową (np. systemy kartowe, ERP, maklerskie, itp.), faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje.

W 2016 r. rekomendację w konkursie Hit Roku uzyskał system MC-IMMEDIATE TRANSACTION, w 2015 r. system MULTICENTAUR-CFT, w 2014 r. system ISOF-PROFAP, w 2013 r. system MULTICENTAUR PAYMENT HUB, w 2012 r. system MULTICENTAUR-SRB2, w 2011 r. system MULTICENTAUR-FAKTOR, w 2010 r. system ISOF-WORKFLOW, a w 2009 r. system GRYFCARD - wszystkie wyprodukowane przez HEUTHES.

Z kolei w 2015 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA wydała firmie HEUTHES Certyfikat dla potwierdzenia zgodności komunikatów generowanych przez system informatyczny MULTICENTAUR PAYMENT HUB z wymaganiami Systemu Rozliczeń Płatności Natychmiastowych EXPRESS ELIXIR w zakresie komunikatów RTTR.

Warto przypomnieć, że HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB w podstawowej odsłonie pracuje w bankach już od 20 lat, a w wersji dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych od 2014 r.

Więcej informacji o systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych dostępnych jest na stronie www.heuthes.pl.

Zobacz również inne nagrody i wyróżnienia dla produktów i firmy HEUTHES.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

4 kwietnia 2017

HEUTHES na Konferencji r@bbIT

Firma HEUTHES weźmie udział w Konferencji r@bbIT, która odbędzie się 5 kwietnia 2017 roku w godz. 10.00-14.00 na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie przy ulicy Żołnierskiej 52.

Wydarzenie co roku przyciąga wielu wystawców z konkretnymi ofertami pracy zarówno dla studentów, absolwentów, jak i osób szukających odmiany w swoim życiu zawodowym. Będzie to doskonała okazja, aby zaczerpnąć informacji na temat firmy u samego źródła lub nawiązać pierwszy kontakt z przyszłym pracodawcą.

Firma HEUTHES w czasie targów będzie się wystawiała na swoim stoisku, a także będzie chciała pozyskać kandydatów do pracy na stanowisku programisty.

W ramach tegorocznej konferencji r@bbIT odbędą się prezentacje, targi pracy IT, pokazy i prezentacje potencjału badawczego wybranych laboratoriów Wydziału Informatyki.

Wstęp dla osób odwiedzających jest bezpłatny!

Więcej informacji znajduje się na stronie http://rabbit.zut.edu.pl/index.php/program-2017

Zapraszamy

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

28 marca 2017

HEUTHES na konferencji GigaCon „IT W PRODUKCJI”

Firma HEUTHES weźmie udział w kolejnej edycji konferencji "IT W PRODUKCJI" GigaCon, poświęconej nowych technologii stosowanych w procesach produkcji. Konferencja odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. w Warszawie w hotelu Courtyard (ul. Żwirki i Wigury 1).

Główne obszary tematyczne konferencji to:

 • MES (Manufacturing Execution System) – systemy do śledzenia oraz nadzorowania produkcji i przepływu materiałów
 • SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) – oprogramowanie do zbierania danych dotyczących sterowanego procesu
 • HMI (Human-Machine Interface) – interfejs zapewniający bezpośredni dialog człowieka i maszyny
 • PLM (Product Lifecycle Management) – zarządzanie cyklem życia produktu
 • PDM (Product Data Management) – zarządzanie dokumentacją techniczną i około techniczną produktu
 • APS (Advanced Planning and Scheduling) – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji
 • EAM/CMMS (Enterprise Asset Management/Computerised Maintenance Management Systems) zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa oraz wspomaganie utrzymania ruchu
 • EDI (Electronic Data Interchange) – elektroniczna wymiana danych
 • SFC (Shop Floor Control) – sterowanie produkcja
 • MRP (Materials Requirment Planning) – planowanie zapotrzebowania materialowego
 • Cloud computing w sektorze produkcji
 • Nowoczesne systemy ERP dla sektora produkcji
 • Technologie mobilne

Konferencja przeznaczona jest dla:

 • Dyrektorów firm produkcyjnych
 • Kierowników działów produkcji, zaopatrzenia i logistyki
 • Kierowników serwisu technicznego
 • Specjalistów ds. kontroli jakości
 • Menadżerów ds. utrzymania ruchu
 • Specjalistów ds. lean manufacturing
 • Kadry zarządzającej, odpowiedzialnej za zakup urządzeń i oprogramowań
 • Informatyków odpowiedzialnych za systemy zarządzania w firmie
 • Osób odpowiedzialnych za normowanie pracy na stanowiskach

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na prelekcję pt. ”System ISOF-ERP w planowaniu i zarządzaniu produkcją”, którą wygłosi o godz. 11.40 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://gigacon.org/event/produkcja_17/

Zapraszamy!

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

23 marca 2017

HEUTHES udostępnia nowy moduł Produkcja w ISOF-ERP

Firma HEUTHES udostępniła w systemie ISOF-ERP nowy moduł Produkcja. Jest on jednym z najnowocześniejszych w Polsce, zgodnym z koncepcją Przemysł 4.0. Oznacza ona nowe podejście do produkcji, objętej wszechstronnym wsparciem automatyzacji, nowoczesnych technologii i SaaS. ISOF-ERP wykorzystuje Internet, a także Internet rzeczy (ang. IoT) dzięki technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER.

Cechą charakterystyczną nowego modułu Produkcja, obok pracy w przeglądarce internetowej, jest integracja z wieloma innymi modułami systemu ISOF-ERP, m.in. z DMS, Magazynem, Rachunkowością, Zamówieniami od klienta i Zamówieniami do dostawców, Portalem Zamówieniowym, CRM Zadaniowym i CRM Serwisowym oraz Portalem Serwisowym.

Nowy moduł pozwala na obsługę kompletnego procesu produkcji: od definicji produktu, poprzez zamówienie od klienta, realizację, finalne rozliczenie FK, aż do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Ważną cechą charakterystyczną modułu Produkcja jest wszechstronne zastosowanie swobodnie definiowanych formularzy elektronicznych dotyczących produktów i operacji.

HEUTES dołączył nowy moduł Produkcja do wersji 18.0 systemu ISOF-ERP. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać się do HEUTHES (kontaktheuthes.pl, tel. 91 460 89 74 w. 25).

Wraz z premierą nowego modułu, firma HEUTHES zapowiada promocję „MODUŁ ISOF-PRODUKCJA ZA ZŁOTÓWKĘ”, w ramach której można używać modułu Produkcja, do końca 2017 roku, za symboliczną złotówkę miesięcznej opłaty w trybie SaaS (www.isof.pl/promocje).

Moduł Produkcja i system ISOF-ERP, dostępny na rynku od 2000 r. przeznaczony jest dla małych i średnich firm produkcyjnych i handlowych.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

8 marca 2017

HEUTHES podsumował wysyłkę deklaracji JPK_VAT i PIT-11 wprost z ISOF do MF

Pod koniec lutego upłynęły terminy wysyłki deklaracji PIT-11 i JPK_VAT z firm do Ministerstwa Finansów. Po raz pierwszy można było wprost w systemie ISOF podpisać te dokumenty podpisem kwalifikowanym i wysłać je również bezpośrednio z ISOF do Ministerstwa Finansów.

Firma HEUTHES podsumowała te działania oceniając, że proces podpisywania i wysyłki przebiegał najszybciej i bezproblemowo przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego Certum.

Warto przypomnieć, że na liście kwalifikowanych dostawców podpisów elektronicznych znajdują się: Certum – Powszechne Centrum Certyfikacji, CenCert – Kwalifikowane Centrum Certyfikacji, EuroCert – Nowe Centrum Certyfikacji, Sigillum – Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz Szafir – Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego. Rejestr Kwalifikowanych dostawców usług zaufania jest tworzony przez Narodowe Centrum Certyfikacji prowadzone przez Narodowy Bank Polski.

Dzięki własnemu apletowi firmy HEUTHES do przeglądarki internetowej cały proces w systemie ISOF sprowadza się obecnie w praktyce do wykonania tylko kilku kliknięć typu 'utwórz i podpisz deklarację' oraz 'wyślij', z uzyskaniem potwierdzenia UPO.

HEUTHES pracuje obecnie nad zastosowaniem do podpisu kwalifikowanego swojej technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER jako alternatywy dla apletów, których obsługa w przyszłości w przeglądarkach jest niepewna. Dodatkowo umożliwi to korzystanie z podpisu cyfrowego w przeglądarce Chrome i być może zapewni łatwiejszą pracę z różnymi dostawcami certyfikatów.

Nowe funkcjonalności związane z podpisem zostały wprowadzone bez dodatkowych kosztów dla użytkowników ISOF, gdyż wszystkie zmiany funkcjonalne są tradycyjnie wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu w trybie SaaS oraz udostępniane klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji ISOF.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

2 marca 2017

HEUTHES w Raporcie ERP - Perspektywy 2017

Ukazała się najnowsza edycja Raportu ERP - Perspektywy 2017. Jest to podsumowanie działań kluczowych dostawców rozwiązań ERP w 2016 roku na polskim rynku oraz prezentacja kierunków rozwoju systemów w 2017 roku.

Zapraszamy do lektury zamieszczonej w Raporcie wypowiedzi Prezesa HEUTHES sp. z o.o. - Pana Wojciecha Grzybka.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

7 lutego 2017

VIMI – nowa technologia wirtualizacji tożsamości w systemach HEUTHES

Firma HEUTHES opracowała nową technologię VIMI (ang. Virtual user Identity Modules cross Integration) związaną z wirtualizacją tożsamości użytkowników. Jest ona wykorzystywana w systemie ISOF dla Biur Rachunkowych i firm wielozakładowych oraz MULTICENTAUR PAYMENT HUB i GRYFCARD dla banków. Jej działanie polega na tym, że użytkownik wykorzystując przeglądarkę WWW i mechanizm jednokrotnego logowania (ang. single sign-on) do jednego systemu informatycznego może korzystać z danych z innych systemów chmurowych opartych o serwery aplikacyjne HDB NG.

Architektura współczesnych złożonych systemów informatycznych opiera się na wielu serwerach posadowionych na różnorodnych rozwiązaniach sprzętowo-systemowych, w wielu rozproszonych terytorialnie ośrodkach komputerowych. Od strony użytkowników systemów dochodzą wtedy problemy z różnorodnymi systemami uprawnień i koniecznością logowania się do każdego systemu osobno.

Do komunikacji pomiędzy aplikacjami serwerowymi stosuje się zwykle od dawna znaną tzw. „szynę danych” np. ESB. Dotychczas nie było jednak wygodnego rozwiązania umożliwiającego komunikację aplikacji na poziomie prezentacji danych na stacji roboczej w przeglądarce WWW.

Nowa technologia VIMI umożliwia pewną autoryzację użytkowników oraz bezpieczne przekazywanie sesji z jednego systemu do drugiego z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa kryptograficznego zawartego w procedurach wymiany informacji o tożsamości.

Pierwsze wdrożenie tych rozwiązań miało miejsce blisko 10 lat temu w systemie ISOF-Biura Rachunkowe. Pracownik Biura może zalogować się do systemu ISOF dedykowanego dla Biura Rachunkowego i łatwo jednym kliknięciem przechodzić do systemów swoich klientów bez potrzeby każdorazowej autoryzacji.

Obecnie technologia ta została rozbudowana i wbudowana w systemy bankowe. Zawierają one węzły aplikacji, które wymieniają dane. Użytkownik może widzieć w jednej aplikacji bankowej dane z innej aplikacji bankowej przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i uprawnień. Dodatkowo VIMI ułatwia podział systemu na mniejsze moduły, z łatwiejszą aktualizacją i uproszczonym testowaniem poszczególnych funkcji, a nie całego, dużego systemu bankowego.

W systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB nowy mechanizm umożliwia jednokrotne logowanie i swobodne przechodzenie do innych podsystemów bankowych. Dodatkowo w oknie interfejsu jednego systemu można wyświetlić dane z innej aplikacji. Buduje to wirtualną chmurową przestrzeń pracy złożoną z wirtualnych komponentów dostarczających różnorodne informacje pracownikom banku.

Jednym z ciekawszych zastosowań w systemach bankowych jest powiązanie aplikacji bankowej z systemem zarządzania dokumentami elektronicznymi ISOF-DMS/WORKFLOW. Dzięki temu raporty bankowe zamiast drukowania, pieczętowania i wieloletniego przechowywania w tradycyjnym archiwum mogą być zapisane w elektronicznym archiwum dokumentów, opatrzone pieczęcią cyfrową lub podpisane cyfrowo i po upływie kategorii archiwalnej utylizowane. W tym przypadku do systemu dołącza się elementy VIMI i 3 kontenery aplikacyjne (w standardzie Docker):

 • aplikację główną DMS (związaną z systemem zarządzania dokumentami elektronicznymi),
 • serwer aplikacyjny TAPIR (który zawiera oprogramowanie do zamiany formatu danych i OCR, a także integrację z pocztą elektroniczną),
 • pakiet LibreOffice OnLine (umożliwiający pracę z dokumentami biurowymi w oknie przeglądarki WWW, przykładowo otwieranie w przeglądarce arkusza kalkulacyjnego z raportem z systemu bankowego).

Zwrotnie w systemie bankowym możemy widzieć okno z aktualnymi raportami z poszczególnych stanowisk pracy, pochodzące z zewnętrznej - w odniesieniu do systemu bankowego - aplikacji DMS, pracującej na innych serwerach i z inną bazą danych.

Tak więc w technologii VIMI firmy HEUTHES aplikacje i systemy współdzielą dynamicznie użytkownika, a jednocześnie użytkownik współdzieli na ekranie dane z wielu różnych systemów.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

7 lutego 2017

ISOF-WORKFLOW na konferencji „Elektroniczny Obieg Dokumentów” w Warszawie

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji "Elektroniczny Obieg Dokumentów", poświęconej najnowszym technologiom elektronicznego przetwarzania, składowania i obiegu informacji w organizacjach traktowanych jako podstawy element efektywnych decyzji biznesowych. Konferencja odbędzie się w dniu 7 lutego 2017 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Businessman Institute (Trakt Lubelski 40a).

Najważniejsze obszary tematyczne, które zostaną omówione na konferencji to:

 • Prezentacja rozwiązań przeznaczonych do skanowania, archiwizacji i wyszukiwania dokumentów;
 • Obniżenie kosztów wydruku i skanowania w firmie;
 • Identyfikacja głównych problemów związanych z wdrożeniem systemów e-dokument;
 • Czy to już czas na przejście do przechowywania, backupu i archiwizacji dokumentów w chmurze? Jaki typ Cloud Computing wybrać? Jakie kryteria zastosować przy wyborze dostawcy?
 • Prezentacje najlepszych praktyk w zakresie wdrażania systemów e-dokument i rozwiązań do kontroli kosztów wydruków i skanowania. Jak przejść od rozwiązania do zarządzania dokumentami do środowisku, platformie wymiany informacji?

Główni adresaci konferencji to:

 • Kadra podejmująca strategiczne decyzje – prezesi zarządów, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy IT;
 • Kadra menedżerska odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji w firmie;
 • Starostowie, wójtowie i burmistrzowie urzędów powiatowych i gminnych;
 • Kierownicy projektów IT, ds bezpieczeństwa, administratorzy systemów IT;
 • Analitycy biznesowi;
 • Osoby odpowiedzialne za procesy związane z zarządzaniem dokumentami, informacjami, korespondencją masową.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „ISOF-WORKFLOW – system zarządzania dokumentami elektronicznymi. E-dokument, Obiegi, Formularze, CRM, B2B, Przemysł 4.0”, który wygłosi o godz. 11.30 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://www.konferencjeksi.pl/?page_id=1135

Zapraszamy!

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

3 stycznia 2017

Wzrost sprzedaży HEUTHES w 2016 roku

HEUTHES podsumował wstępnie wyniki finansowe za 2016 rok jeszcze przed badaniem bilansu przeprowadzanym corocznie przez niezależną firmę audytorską. Całkowite przychody firmy ze sprzedaży rozwiązań informatycznych zwiększyły się w 2016 roku o 18,1% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy analogicznej rentowności. Sytuacja finansowa firmy jest niezmiennie stabilna od założenia w 1989 roku.

Ostateczne dane finansowe zostaną udostępnione przez HEUTHES w KRS w pierwszej połowie 2017 r., po badaniu bilansu przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż badanie takie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES, producenta systemów informatycznych dla sektora bankowego i przedsiębiorstw, obliguje firmę do stosowania podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej.

Systemy HEUTHES pracują obecnie w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS SA i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). Rozwiązania firmy od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA oraz w wielu firmach z sektora MSP.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›