Akademia ISOF

Platforma e-learnigowa firmy HEUTHES umożliwi Państwu uzyskanie szeregu informacji o możliwościach nowoczesnych systemów ERP. Dowiedz się również o ofercie szkoleń stacjonarnych.

Dostęp do platformy e-learningowej

Kursy są dostępne dla użytkowników demo systemu ISOF. Po prawidłowym założeniu konta w demo ISOF i zgłoszeniu zapotrzebowania dostaniecie Państwo indywidualny login i hasło do platformy e-learningowej.

Na platformie znajdują się obecnie pięć kursów (ERP, CRM, FK, DMS i Sprzedaż).

Certyfikaty dla uczestników szkoleń e-elearningowych

W każdym z kursów jest dostępny zestaw quizów, po rozwiązaniu których można uzyskać imienny certyfikat Akademii ISOF potwierdzający bardzo dobrą znajomość systemów ERP i CRM.

Dostępne kursy

1. Możliwości nowoczesnych systemów ERP i CRM
Kurs przeznaczony jest dla osób chcących poznać możliwości jakie oferuje system ISOF (Internetowy System Obsługi Firmy) będący nowoczesnym produktem klasy ERP przeznaczonym do obsługi firm z sektora MSP.

Kurs omawia następujące zagadnienia:

 • CRM,
 • DMS,
 • sprzedaż,
 • magazyn,
 • logistyka,
 • rachunkowość,
 • zarządzanie firmą,
 • administracja systemem,
 • inne ciekawe możliwości systemu.

Kurs bezpłatny.

2. CRM Operacyjny – krok po kroku
Zaleca się jednoczesne uruchomienie „w tle” wersji demonstracyjnej systemu ISOF i samodzielne wykonywanie poszczególnych, prezentowanych operacji.

Kurs omawia następujące zagadnienia:

 • zasady efektywnego wykorzystania CRM w codziennej pracy,
 • panel pracy CRM Operacyjnego,
 • obsługa Aktywności CRM,
 • wykorzystanie obiegów pracy handlowca (ang. Workflow),
 • planowanie sprzedaży (ang. Forecast),
 • integracja CRM z Programową Centralą Telefoniczną SCT-10 (ang. Call Center),
 • kartoteka kontrahentów,
 • baza marketingowa,
 • automatyzacja działań windykacyjnych,
 • wykorzystanie definiowalnych formularzy w CRM,
 • rezerwacja zasobów sprzętowych i lokalowych,
 • obsługa statystyk WWW w CRM,
 • eksport Aktywności CRM do urządzeń mobilnych wykorzystujących standard vCard.

Kurs jest bezpłatny dla użytkowników systemu ISOF. Dla pozostałych osób kurs płatny. Cena dostępu na okres 30 dni to 200 PLN netto.

3. Kurs Finanse i Księgowość – krok po kroku

Kurs Finanse i Księgowość – krok po kroku jest przeznaczony dla osób, które chcą nauczyć się metodyki pracy księgowej z nowoczesnym systemem informatycznym oraz chcą poznać usprawnienia jakie oferuje ISOF w zakresie rachunkowości. Zawiera lekcje, które można pogrupować w ramach głównych bloków opisujących:

 • czynności związane z rozpoczęciem pracy w systemie księgowym,
 • wszystkie główne funkcje wykorzystywane w codziennej pracy księgowej,
 • dopasowanie modułu FK do firmy,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów,
 • tworzenie deklaracji, zestawień i raportów definiowanych przez użytkownika,
 • współpracę: z modułami Płace-Kadry, Majątek trwały, Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, CRM Prognoza Sprzedaży (Forecast), DMS i z zewnętrznym programem Płatnik.

W celu prawidłowego przyswojenia sobie materiału zawartego w kursach zaleca się uczestnikom jednoczesne uruchomienie w tle wersji demonstracyjnej systemu ISOF i samodzielne wykonywanie poszczególnych, prezentowanych operacji.

Kurs jest bezpłatny dla użytkowników systemu ISOF. Dla pozostałych osób kurs płatny. Cena dostępu na okres 30 dni to 200 PLN netto.

4. DMS - krok po kroku.

Kurs DMS – krok po kroku jest przeznaczony dla osób, które chcą nauczyć się pracy z systemem zarządzania dokumentami elektronicznymi. Zawiera 33 lekcje, które można pogrupować w ramach głównych bloków opisujących:

 • zarządzanie dokumentami,
 • właściwości dokumentów,
 • wyszukiwanie dokumentów,
 • raportowanie w DMS,
 • edycję dokumentów w miejscu (WebDAV),
 • tablicę wyników (Dashboard),
 • katalog dziesiętny spraw i kategorie archiwalne,
 • przykłady wykorzystania systemu w firmie handlowej i urzędzie,
 • przykłady obsługi faktur zakupowych i poczty elektronicznej,
 • współpracę z modułami: CRM Prognozowanie Sprzedaży, Zakupy, Magazyn, Sprzedaż, Baza kontrahentów, Majątek trwały, administrowanie modułem i uprawnieniami.
 • ISOF-Workflow

W celu prawidłowego przyswojenia sobie materiału zawartego w kursach zaleca się uczestnikom jednoczesne uruchomienie w tle wersji demonstracyjnej systemu ISOF i samodzielne wykonywanie poszczególnych, prezentowanych operacji.

Kurs jest bezpłatny dla użytkowników systemu ISOF. Dla pozostałych osób kurs płatny. Cena dostępu na okres 30 dni to 200 PLN netto.

5. Sprzedaż - krok po kroku.

Nowy kurs zawiera 16 lekcji, które można pogrupować w ramach głównych bloków opisujących:

 • fakturowanie,
 • raporty kasowe,
 • dekretację faktur sprzedażowych,
 • planowanie i raportowanie sprzedaży,
 • powiązanie z CRM i DMS,
 • sklep internetowy,
 • powiązanie z wyciągami i obsługą należności,
 • tablicę wyników (ang. Dashboard),
 • administrowanie modułem.

W celu prawidłowego przyswojenia sobie materiału zawartego w kursach zaleca się uczestnikom jednoczesne uruchomienie w tle wersji demonstracyjnej systemu ISOF i samodzielne wykonywanie poszczególnych, prezentowanych operacji.

Kurs jest bezpłatny dla użytkowników systemu ISOF. Dla pozostałych osób kurs płatny. Cena dostępu na okres 30 dni to 200 PLN netto.


W przygotowaniu są kursy:

6. Magazyn - krok po kroku.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›