Rozwiązanie potrzeb za pomocą funkcji systemu ISOF-ERP

Czy system umożliwia utworzenie kilku okresów płacowych dotyczących jednego miesiąca i czy pozwoli wówczas przyporządkować do wybranego okresu np. 1 tylko pracownika?

Jest taka możliwość. W danym miesiącu można utworzyć kilka list płac (okresów płacowych) z przyporządkowanymi do nich pracownikami.

Jak wprowadzić w systemie urlop, chorobę, delegację pracownika?

Zdarzenia tego typu wprowadza się w module Płace -> Zdarzenia -> Lista zdarzeń -> Rejestruj zdarzenie -> Pracownik, typ zdarzenia.

Jak wprowadzić w systemie datę zatrudnienia pracownika?

Datę zatrudnienia pracownika wprowadza się w trybie edycji pracownika, przycisk "zestawy kadrowe", wybierając z listy zestaw "Umowy, Zatrudnienie, Ubezpieczenia, Dodatki". Po wyszukaniu tych informacji przyciskiem „+” uzupełniamy kolumnę "zatrudnienie".

Firma wystawia ponad 10 tysięcy faktur sprzedaży w miesiącu. Jak duży Dział Księgowości jest potrzebny aby poprawnie zadekretować taką ilość dokumentów w systemie ISOF-FK?

Praktycznie wystarczy jednostanowiskowy dostęp do modułu ISOF Finanse-Księgowość. System poprzez warunkowy mechanizm dekretacji tworzy zapisy księgowe automatycznie dla wskazanej partii dokumentów sprzedażowych i zakupowych oraz innych typów tzw. dowodów księgowych.

Zarządzam firmą z kilkoma rozproszonymi oddziałami. Jak w systemie ISOF wygląda w mechanizm synchronizacji i przekazywania danych do Centrali Firmy dotyczący np. wolumenu dziennej sprzedaży z poszczególnych oddziałów?

W systemie ISOF mechanizm taki nie występuje. Wszystkie dane gromadzone są w jednej rozbudowanej strukturze bazodanowej w trybie online. Dzięki temu na bieżąco są dostępne dla uprawnionych osób pracujących w Centrali Firmy.

Firma dynamicznie się rozwija i planujemy otwarcie kilku filii w największych miastach w ciągu kolejnego roku. Czy zakup aktualnie dostępnej wersji systemu ISOF już zapewni nam wspomaganie tego procesu w przyszłości?

System ISOF u podstaw swoich założeń konstrukcyjnych jest szczególnie przyjazny dla firm o rozproszonej strukturze organizacyjnej, którą można rozbudowywać w dowolnym czasie z równoczesnym odzwierciedleniem tych zmian w tzw. definicji struktury firmy zawartej w systemie. Kolejne uzupełnienia ilości licencji w ramach listy oferowanych modułów programowych pozwalają na proste zwiększenie liczby dedykowanych dostępów dla nowych pracowników podejmujących swoje zdania w nowych lokalizacjach.

Zawsze mam problem z raportowaniem działań pracowników podczas urlopu. Czy system ISOF proponuje nowe rozwiązania w tym zakresie, które z powodzeniem zastąpią telefoniczną komunikację z pracownikiem?

Dostęp do wszystkich danych rejestrowanych w systemie ISOF realizowany jest za pomocą interfejsów funkcjonujących w przeglądarce internetowej zabezpieczonej imiennym certyfikatem, który można zainstalować także na komputerowych systemach mobilnych (np. notebook, tablet). Powszechny dostęp do internetu uniezależnia uprawnionego użytkownika od czasu i miejsca, w którym chce on sprawdzić czy wykonać dowolny raport dostępny w systemie np. z bogatego zestawu raportów zgrupowanych w module Centrum Dowodzenia.

Zarząd firmy oczekuje szczegółowych rozliczeń i sprawozdań dotyczących poszczególnych projektów realizowanych przez nasze przedsiębiorstwo. Dotychczasowe raportowanie, oparte na danych księgowych, porównujące przychody i koszty takich projektów przestało być wystarczające oraz jest dostępne z pewnym opóźnieniem. Czy system ISOF jest w stanie nam pomóc?

Tak, ponieważ system ISOF zawiera autorski moduł CRM Portfolio realizujący założenie dynamicznego gromadzenia i łączenia dokumentów dotyczących danego projektu już na etapie rejestracji kosztów z dokumentów zakupowych czy etapów fakturowania jego realizacji. Raportowanie bilansu pojedynczego projektu czy puli projektów dotyczących większej kampanii dostępne jest dla uprawionych osób „od ręki”.

Jesteśmy zainteresowani gromadzeniem dodatkowych danych dotyczących umów zawieranych przez naszą firmę. W aktualnym systemie okno rejestracji takiej umowy zaprojektowane przez producenta oprogramowania jest niekonfigurowalne i nie można go rozbudować o nowe elementy. Czy funkcjonalność formularzy dostępna w systemie ISOF jest bardziej elastyczna?

Tak. Moduł CRM Formularze to zaawansowane, ale niewymagające wiedzy programistycznej narzędzie do tworzenia własnych, złożonych definicji formularzy na podstawie długiej listy bazowych pól systemowych, który w połączeniu z możliwością wykorzystania systemu reguł związanych z poszczególnym polem lub statusem danego formularza oraz dodatkowo z jego stanem w powiązanym obiegu DMS, daje spore możliwości samodzielnego tworzenia, gromadzenia i obróbki nietypowych danych bez konieczności zamawiania drogich indywidualnych rozwiązań bezpośrednio u producenta oprogramowania.

Czy możliwy jest dostęp do systemu po zakończeniu współpracy z firmą HEUTHES?

Tak, klient może zakupić kopię bezpieczeństwa systemu umożliwiającą nieograniczony dostęp do systemu w trybie read-only.

Czy możliwe jest elastyczne zarządzanie ilością licencji na dostęp do systemu?

Tak, możliwe jest sporządzanie aneksów zwiększających i/lub zwiększających zakres dostępu, które po podpisaniu i zarejestrowaniu skutkują natychmiastową zmianą ilości uprawnień do przydzielenia oraz zmianą miesięcznych kosztów użytkowania systemu.

Ile kosztuje założenie nowego magazynu w systemie?

Nic. Ilość magazynów w systemie nie jest limitowana. Konieczne może być wykupienie licencji na moduł "Magazyn" jeżeli w nowym magazynie są zatrudnieni pracownicy, którzy wcześniej nie pracowali w systemie.


Zobacz rozwiązanie potrzeb osób/działów firmy za pomocą ISOF-ERP


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›