Cykl sprzedaży

Dzięki mechanizmom zawartym w module DMS systemu ISOF umożliwiającym definiowanie obiegu dokumentów można było zdefiniować również procesy biznesowe m.in. cykl sprzedaży. Powstał proces opisujący krok po kroku proces sprzedaży i umożliwiający nadzór przebiegu prac. Od momentu pierwszego kontaktu z klientem (kontakt, rozpoznanie, kwalifikacja, oferta, negocjacje, itd.) do podpisania umowy. Ułatwieniem jest również analiza raportu lejkowego, który w sposób zbiorczy informuje o procesach sprzedażowych.

Kaskadowa zmiana stanu

Kaskadowa zmiana stanu umożliwia zmianę stanu dokumentu bez udziału użytkownika na podstawie zdefiniowanych wcześniej warunków oraz w oparciu o dane wynikające z obsługi obiegu.

Obieg cyklu sprzedaży w module DMS.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›