Raporty księgowe

W systemie ISOF można samodzielnie zdefiniować raporty księgowe, które pokazują w sposób odpowiadający specyfice firmy jej stan finansowy. Przy pomocy raportów księgowych można planować i kontrolować koszty, planować przychody i wydatki, ustalać budżet na różnych poziomach. Gromadzone na bieżąco dane księgowe mogą być analizowane w dowolnej chwili dla zdefiniowanych wcześniej dowolnych raportów.

Łatwość obsługi i identyfikacja procesów finansowych osiągnięta została m.in. poprzez możliwość definiowania raportów cząstkowych a następnie ich wyświetlanie w innych bardziej ogólnych, globalnych raportach, np. miesięczny może być użyty w rocznym.

Zdefiniowanie przez użytkowników raporty księgowe w module FK.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›