ISOF na Linuksie

  • Najtańsza platforma
  • Open Source:
    - Linux
    - Apache
    - PostgreSQL
  • Serwer aplikacyjny HDB

Najtańsza implementacja

Najtańsza implementacja systemu ISOF to wersja przeznaczona na platformę Linux. Nie wymaga ona ponoszenia kosztów na system operacyjny i bazę danych, a z drugiej strony zapewnia wysoką stabilność pracy systemu.

Open Source

ISOF został zrealizowany w technologii internetowej. Użytkownicy korzystają z aplikacji za pomocą przeglądarek WWW. Rozwiązanie oparte jest na oprogramowaniu Open Source: sercem systemu jest serwer WWW Apache, dane przechowywane są w relacyjnej bazie danych PostgreSQL, a całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Linux.

Serwer aplikacyjny HDB

Uniwersalny serwer aplikacyjny HDB wykonuje skrypty w języku HDB. Mogą one zostać skompilowane do postaci binarnej (przez Delphi na platformie Windows, Kylix na platformie Linux) lub do postaci klas języka Java na wszystkich pozostałych platformach.
Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›