Kontrola czasu pracy

W systemie ISOF działa moduł CRM zadaniowy przeznaczony do ewidencji i kontroli zadań pracowników. Umożliwia on zaplanowanie i zapisanie wszystkich zadań do wykonania dla danej osoby oraz wprowadzanie sprawozdań z wykonywanej pracy.
Dzięki CRM zadaniowemu pracownicy mają ściśle określone zadania, natomiast przełożeni mogą na bieżąco kontrolować postęp prac.
ISOF oferuje takie funkcje zarządzania czasem pracy, jak log czasu, status użytkowników, raporty. Log czasu jest funkcją umożliwiającą użytkownikowi włączenie i wyłączenie mierzenia czasu spędzonego w pracy oraz wskazywanie sposobu wykorzystania czasu pracy. Log czasu widoczny jest na ekranie komputera w postaci niewielkiego okna.
CRM zadaniowy spełnia funkcję elektronicznej karty czasu pracy, ewidencjonując precyzyjnie liczbę godzin przepracowanych przez pracownika, w tym uwzględniając wyjazdy/wyjścia służbowe, przerwy w pracy, nieobecności. Moduł zlicza czas pracy, przerwy w pracy, monitoruje wyjścia służbowe (w jakim celu, do jakiego klienta, czas trwania wyjścia, itd.). Dzięki temu na bieżąco wiadomo, kto jest obecny w pracy, kto jest na przerwie lub w trakcie wyjścia służbowego. Godziny są ponadto zliczane w wymienionych kategoriach - tworzone są zestawienia szczegółowe i ogólne.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›