Call Center

Bezpośredni kontakt z klientem jakim jest m.in. rozmowa telefoniczna jest bardzo ważny, gdyż obrazuje nasz stosunek do klienta. Nasze nim zainteresowanie i umiejętność zaspokajania jego potrzeb. Dlatego ważne jest posiadanie wszelkich informacji o nawiązanych kontaktach, uzgodnieniach, znajomość historii pracy z klientem. Takie informacje silnie wspomaga tzw. Call Center - oprogramowanie i sprzęt umożliwiający m.in.: identyfikację klienta dzwoniącego do firmy przed podniesieniem słuchawki przez operatora. Mając informację o tym kto dzwoni oraz w szybki sposób przywołaną historię kontaktów z klientem można obsłużyć go w sposób, który go zadowoli. Możliwe jest również przekierowanie telefonu do innej osoby, czy też działu np. pracownika zajmującego się zawsze tym klientem, znającego jego potrzeby. Możliwe jest również wywołanie odpowiednich funkcji: dla działu sprzedaży - informacji marketingowych, dla działu serwisu - zgłoszeń serwisowych.

Integracja połączeń SKYPE z Programową Centralą Telefoniczną SCT-10

ISOF jest zintegrowany z popularnym systemem VoIP Skype. Wywołując zapisany w ISOF-CRM adres postaci „skype: numer telefonu” można automatycznie nawiązać połączenie telefoniczne poprzez usługę Skype. Dzięki temu, że ISOF-CRM jest połączony także z Programową Centralą Telefoniczną SCT-10 możliwe jest prowadzenie tanich rozmów z całym światem bez tradycyjnego wybierania numeru na klawiaturze aparatu telefonicznego.
SCT-10 powstała na bazie technologii Client-Web-VoIP i dzięki niej integruje telefony stacjonarne, komórkowe i komunikatory internetowe z systemami komputerowymi. Oferuje użytkownikom zaawansowane funkcje central telefonicznych, m.in. billingi rozmów, identyfikowanie rozmówcy i wyświetlenie na ekranie monitora wszystkich zgromadzonych w systemie ISOF o nim danych, łączenie w najnowszych aparatach GSM funkcji telefonii komórkowej i stacjonarnej z przypisanym firmowym numerem wewnętrznym, jak również prowadzenie rozmów telefonicznych poprzez łącza internetowe dzięki wykorzystaniu VoIP.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›