Analiza sprzedaży

Dzięki informacjom zebranym w różnych częściach systemu ISOF, na bazie CRM analitycznego, mogą powstać analizy sprzedaży i marketingowe obejmujące działania handlowe i ukazujące je w różnych przekrojach m.in.:
  • W zakresie nowych klientów - funkcja przygotowuje raport informujący o pozyskaniu nowych klientów, poprzez poszczególnych przedstawicieli handlowych firmy.
  • Obroty grup handlowych - zestawienie informujące o obrotach grup handlowych w danym okresie.
  • Obroty przedstawicieli handlowych - obrotów, jakie osiągnęli poszczególni przedstawiciele handlowi.
  • Obroty klientów przedstawicieli handlowych - zestawienie obrotów klientów danego przedstawiciela handlowego.
  • Asortyment zakupiony przez klienta - informacje o towarach i ich ilościach zakupionych przez klientów.
  • Obroty towarów dla przedstawicieli handlowych - informacje o obrotach towarów osiągniętych przez poszczególnych przedstawicieli handlowych.

Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›