Oszczędności

Obniża pracochłonność


Po wystawieniu oferty można ją automatycznie przekształcić w zamówienie i dalej wystawić WZ i fakturę, zadekretować dokumenty oraz zaewidencjonować je w księgowości. Zamówienia wielu klientów mogą być automatycznie przekształcone kolejno w zamówienie do dostawcy oraz zadekretowana w dużej części fakturę zakupową. Dekret z kolei może być wczytany do księgowości.
Dwukrotnie większa ilość dokumentów może być łatwo przetworzona przez tych samych pracowników gdyż, jak wykazują badania, wsparcie dla elektronicznego obiegu dokumentów powoduje, że pracochłonność obsługi procesu sprzedaży spada od 50 do 70%. Oprócz tego znacznie ograniczona jest liczba pomyłek przy wprowadzaniu danych.

Optymalizuje stan zapasów


Dzięki zdefiniowaniu limitów logistycznych i terminów dostaw oraz analizie rotacji towarów i sygnalizacji stanów minimalnych, system wspomaga w osiągnięciu optymalnego stanu zapasów.
Zaawansowane funkcje systemu może obsługiwać niewielka liczba pracowników Dzięki wsparciu komputerowemu.

Optymalizuje przepływy pieniężne


W systemie zrealizowano zasadę natychmiastowego, on-line, zarządzania należnościami i płatnościami Dzięki sprzęgowi do systemu Home Banking. Tak więc wyciągi bankowe są wczytywane do ISOFa z systemu Home Banking i natychmiast uzgadniane z fakturami czy przelewami. Dzięki temu informacje finansowe dostępne są odpowiednim pracownikom on-line a nie po zamknięciu księgowań w systemie finansowo-księgowym. Zmniejsza to ryzyko popełnienia błędu i oznacza natychmiastowa wiedzę o problemie (np. nierzetelnym kontrahencie).

Zmniejsza ilość zużywanego papieru


Głównym nośnikiem dokumentów w firmie przestaje być papier a mimo to wszyscy mogą je zobaczyć na ekranie komputerów. Niezależne źródła podają, że wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów oszczędza do 70% papieru, obniżając przy tym pracochłonność. Oprócz tego zamiast drukować kolejne kopie, w ISOFie mamy możliwość:
sterowania dostępem użytkowników do określonych dokumentów, posyłania ich w obieg do określonych pracowników, śledzenia historii zmian w dokumencie Dzięki automatycznemu zapisowi każdej zmiany,
udostępniania dokumentów firmowych w dowolnym formacie pracownikom mobilnym, przebywającym poza firmą.

Ogranicza czas wyszukiwania dokumentów


Dokumenty są skatalogowane, wprowadzone są mechanizmy wyszukiwania wg zadanego kryterium (np. cześć nazwy).Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›