Licencje

 • Outsourcing (Cloud Computing)

 • LicencjaModele użytkowania systemu


ISOF zapewnia dużą elastyczność w zakresie sposobu użytkowania. Wyodrębnić można dwa modele korzystania z systemu.
 • Outsourcing (SaaS, Cloud CSomputing)


  Outsourcing to usługa polegająca na zdalnym udostępnianiu oprogramowania. Serwery aplikacji oraz bazy danych umieszczane są w firmie outsourcingowej, która poprzez Internet udostępnia oprogramowanie, świadcząc w ten sposób usługi outsourcingowe. Opłaty pobierane są wyłącznie za wykorzystane funkcjonalności - przetwarzanie w chmurze (ang. cloud computing). Zobacz więcej
   
 • Licencja


  Drugi model oparty jest na założeniu, że wszystkie elementy systemu umieszczone są w wewnętrznej sieci firmy. Dzięki wykorzystaniu technologii Client-Web-Server® nie istnieją ograniczenia wielkości sieci – może być ona zarówno siecią lokalną działającą w jednym budynku, jak i siecią rozległą, obejmującą obszar całego kraju (również całego świata). Aby korzystać z systemu klient wnosi opłatę licencyjną. Zobacz więcej
   


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›