Gospodarka magazynowa

Przetestuj
program magazynowy
»


Możliwości

W zakresie gospodarki magazynowej system ISOF zapewnia pełne wsparcie obsługi:

 • zarządzanie dokumentami magazynowymi,
 • raportowanie w różnych przekrojach dokumentów magazynowych,
 • inwentaryzacja magazynu;
 • obsługa dystrybucji towarów;
 • przyjęcie towarów na magazyn;
 • zarządzanie rozmieszczeniem towarów w magazynie.

Ze względu na zakres funkcjonalności moduł można wykorzystywać w wersji podstawowej lub rozszerzonej.

Podstawowa obsługa magazynu

Do obsługi magazynów oraz zarządzania ruchem towarów w magazynach przeznaczony jest moduł gospodarki magazynowej.

Podstawowa funkcjonalność modułu to:

 • zarządzanie kartoteką towarów,
 • wystawianie, edycja, przeglądanie i drukowanie różnego rodzaju dokumentów magazynowych,
 • sporządzanie podstawowych zestawień magazynowych jak stany magazynowe, bilans, zestawienia dokumentów magazynowych wg licznych kryteriów,
 • inwentaryzacja magazynowa,
 • przyjęcie i dystrybucja towarów.

Raporty magazynowe

ISOF umożliwia uzyskanie następujących zestawień i raportów:

 • szczegółowych informacji na temat stanów magazynowych towarów w poszczególnych magazynach i jednostkach organizacyjnych,
 • szczegółowe zestawienia wszystkich dokumentów magazynowych w podziale na przyjęcia, wydania, lub wg ustalonych przez użytkownika kryteriów,
 • historię stanów,
 • bilans magazynowy,
 • raport stany-obroty,
 • raportowanie operacji dotyczących obsługi kompletów,
 • historię numerów seryjnych,
 • listę kontrolną towarów umożliwiającą analizę zbiorczą danych definicyjnych towarów.

Rozszerzona obsługa magazynu

W module „Magazyn” system ISOF posiada dodatkową funkcjonalność:

 • obsługa dystrybucji towarów;
 • zarządzanie informacją o lokalizacji towarów,
 • rejestrowanie i przetwarzanie numerów seryjnych towarów.

Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›