Cennik usług dodatkowych

Ostateczne ceny są ustalane w każdym przypadku indywidualnie.

PARAMETRYZACJA SYSTEMU

Koszt wstępnej parametryzacji i wdrożenia systemu wyliczany jest na podstawie Zamówienia UZPI.

W przypadku parametryzacji zaawansowanej, jej koszt każdorazowo określany jest indywidualnie i wymaga osobnego zamówienia, które jest generowane po konsultacji z pracownikiem Działu Handlowego HEUTHES: marketing@heuthes.pl, tel. (091) 460 89 74.

SZKOLENIA
(szkolenia odbywają się w grupach do 8 osób)
Zakres Koszt 1 h
[zł netto]
w Szczecinie w
Polsce
wideo konferencja
Tematyka szkoleń według Katalogu szkoleń 150,-

190,-
plus koszty delegacji
150,-

Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
KOPIA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLIENTA
Przedmiot Cena
[zł netto]
1. Wykonanie na koniec miesiąca kopii systemu w technologii maszyny wirtualnej (na DVD-R):
- z danymi do 1 GB 80,-
- za każdy kolejny, rozpoczęty 1 GB danych 25,-
- opłata doliczana gdy klient zamówi jednorazową kopię na datę wstecz
(konieczność wyciągnięcia danych z archiwum)
390,-
2. Wykonanie na koniec miesiąca kopii systemu w technologii maszyny wirtualnej (na Blu-ray BD-R):
- z danymi do 25 GB (1 płyta 25 GB) 450,-
- z danymi do 50 GB (1 płyta 50 GB) 780,-
- za każdą kolejną, płytę 25 GB (rozpoczęty 25 GB danych) 390,-
- za każdą kolejną, płytę 50 GB (rozpoczęty 50 GB danych) 650,-
- opłata doliczana gdy klient zamówi jednorazową kopię na datę wstecz
(konieczność wyciągnięcia danych z archiwum)
390,-
3. Koszty wysyłki:
- list polecony 7,-
- przesyłka kurierska 30,-
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Więcej o kopii bezpieczeństwa


INNE
Przedmiot Cena
[zł netto]
1. Aktywacja i parametryzacja wstępna systemu ISOF (opłata jednorazowa) na podstawie
odrębnego kontraktu
2. Reaktywacja systemu po wyłączeniu z tytułu zwłoki w płatnościach 130,-
3. Zmiana lub rekonfiguracja pakietu opcji 65,-
4. Przeniesienie danych z dotychczasowego systemu na podstawie
odrębnego kontraktu
5. Certyfikat TLS dla 1 użytkownika (ważny 1 rok) 20,-
6. Token sprzętowy ePass 2003 na zapytanie
7. Certyfikat TLS dla 1 pieczęci firmowej (ważny 1 rok) 20,-
8. Utrzymanie dostępu do systemu ISOF w trybie tylko do odczytu (12 miesięcy) 250,-
9. Konfiguracja sprzęgu do sklepu internetowego Shoper (opłata jednorazowa) 150,-
10. Przejście z systemu ISOF na ISOF-START (opłata jednorazowa) na podstawie
odrębnego kontraktu
11. Oplata miesięczna za sprzęg z ISOF API na podstawie
odrębnego kontraktu
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

PORTAL SERWISOWY
Przedmiot Cena
[zł netto]
1. Opłata miesięczna do 1000 zgłoszeń rocznie 59,-
2. Opłata miesięczna do 8000 zgłoszeń rocznie 239,-
3. Opłata miesięczna do 15000 zgłoszeń rocznie 419,-
4. Parametryzacja portalu na podstawie
odrębnego kontraktu
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

PORTAL ZAMÓWIENIOWY
Przedmiot Cena
[zł netto]
1. Opłata za 12 miesięcy lub za 1000 zamówień na podstawie
odrębnego kontraktu
2. Aktywacja portalu (opłata jednorazowa) na podstawie
odrębnego kontraktu
3. Parametryzacja portalu na podstawie
odrębnego kontraktu
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

PORTAL DOKUMENTOWY
Przedmiot Cena
[zł netto]
1. Opłata za 12 miesięcy, do 100 użytkowników** na podstawie
odrębnego kontraktu
2. Aktywacja portalu (opłata jednorazowa) na podstawie
odrębnego kontraktu
3. Parametryzacja portalu na podstawie
odrębnego kontraktu
**Powyżej 100 użytkowników cena negocjowana indywidualnie.
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

PAKIETY PARAMETRYZACYJNE
Nazwa Pakietu Zlecenie wykonania ustawień indywidualnych w ramach modułu: Cena
[zł netto]
1. PP-CRM Serwisowy CRM Serwisowy 849,-
2. PP-Płace Płace 2000,-
3. PP-Księgowość Finanse i Księgowość 2400,-
4. PP-Produkcja Produkcja cena negocjowana
indywidualnie
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Parametryzacja - odpłatne zlecenie wykonania indywidualnych ustawień wybranych modułów systemu ISOF na potrzeby Klienta.

Pakiet PP - CRM serwisowy – obejmuje przygotowanie definicji i ustawienie dopasowanych do Klienta kategorii serwisowych, kampanii, grup urządzeń, a także powiązanie uprawnień i ustawień modułu z serwisantami lub grupami serwisantów. Dodatkowo w ramach pakietu ustawiane są odpowiednie opcje systemowe związane z modułem CRM serwisowy. W przypadku zakupu przez Klienta systemu DMS w skład parametryzacji wchodzi również dodanie obiegu do obsługi zdarzeń serwisowych.

Pakiet PP - Płace – obejmuje przygotowanie definicji i ustawienie dopasowanych do Klienta elementów i zestawów kadrowo-płacowych, wzorców płacowych, parametrów globalnych, raportów kadrowo-płacowych, a także - w przypadku użytkowania ISOF-FK - schematów dekretacji. Dodatkowo w ramach pakietu ustawiane są odpowiednie opcje systemowe związane z modułem Płace.

Pakiet PP - Księgowość - obejmuje przygotowanie definicji i ustawienie dopasowanego do Klienta planu kont FK, kategorii kosztowo-przychodowych, kont dekretacji, schematów dekretacji, kont operacyjnych, dodatkowych kartotek kont FK, a także typów dekretów automatycznych i ręcznych. Dodatkowo w ramach pakietu ustawiane są odpowiednie opcje systemowe związane z modułem Księgowość.

Pakiet PP - Produkcja - obejmuje przygotowanie definicji i ustawienie dopasowanych do ODBIORCY elementów modułu Produkcja w zakresie konfiguracji środków trwałych, parametrów globalnych produkcji, uprawnień, definicji procesów produkcyjnych, konfiguracji zasobów produkcyjnych, listy produktów, parametryzacji pracowników, konfiguracji formularzy i kart pracy.


PAKIETY SZKOLENIOWO-KONSULTACYJNE
Nazwa Pakietu Szkolenie - konsultacje wspomagające rozpoczęcie eksploatacji modułów: Ilość godzin Cena
[zł netto]
Ilość godzin Cena
[zł netto]
1. PS-Sprzedaż Faktury sprzedażowe, faktury zakupu, magazyn, raporty kasowe, KPR 3 360,- 6 600,-
2. PS-Logistyka Zamówienia od klientów, zamówienia do dostawców 3 360,- 6 600,-
3. PS-CRM CRM Aktywności, CRM Marketingowy, CRM Serwisowy, DMS i poczta, CRM Portfolio 3 360,- 6 600,-
4. PS-Płace Płace 6 720,- 12 1200,-
5. PS-Księgowość Finanse i Księgowość, Kasa-Bank, Środki Trwałe 6 720,- 12 1200,-
6. PS-Ogólny Dowolny zestaw modułów 10 1200,- 20 1900,-
7. PS-Produkcja Obejmuje moduł Produkcja cena negocjowana indywidualnie
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Pakiety szkoleniowo-konsultacyjne mają na celu przygotowanie Klienta do rozpoczęcie eksploatacji wybranych przez nich modułów systemu ISOF. Dostęp do szkoleń i konsultacji z przydzielonym Klientowi Konsultantem odbywa się za pomocą telekonferencji lub połączeń telefonicznych (w zależności od bieżących potrzeb i ustaleń z Klientem) w ramach wykupionego limitu czasowego danego pakietu.

PAKIETY OPIEKA POWDROŻENIOWA
Nazwa Pakietu Zakres usług w pakiecie Ilość godzin
(do wykorzystania
w ciągu 12 miesięcy)
Cena
[zł netto]
1. Standard Bieżące usługi konsultacyjne telefoniczne
(z wyłączeniem szkoleń i telekonferencji)
10 600,-
2. Rozszerzony 25 1440,-
3. Pełny 50 2400,-
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Pakiety powdrożeniowe są przeznaczone dla Klientów, którzy wdrożyli zakupiony system ISOF. W zależności od potrzeb, Klient może wykupić odpowiedni pakiet telefonicznego wsparcia przez specjalistów działu wdrożeń HEUTHES przez okres 12 miesięcy. Telefoniczne zgłoszenia serwisowe dotyczące systemu ISOF obsługiwane są bezpłatnie.

OPŁATY ZA PASMO PRZESYŁU DANYCH (SaaS)
Przedmiot Cena
[zł netto]
1. Miesięczna opłata za pasmo przesyłu danych w przeliczeniu na jednego użytkownika:  
- do 2 Gbit w cenie UZPI
- powyżej 2Gbit do 5 Gbit 19,-
- powyżej 5Gbit do 15 Gbit 45,-
- dodatkowo za każdy rozpoczęty 1 Gbit powyżej 15 Gbit 2,-
Powyżej 15 Gbit cena negocjowana indywidualnie.
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Większość klientów mieści się w paśmie do 2 Gbit, przekroczenie może nastąpić jedynie w wyniku niestandardowych działań użytkownika.


OPŁATY ZA POWIERZCHNIĘ DYSKOWĄ (SaaS)
Przedmiot Cena
[zł netto]
1. Miesięczna opłata za wykorzystanie powierzchni dyskowej:  
- do 5 GB w cenie UZPI,
- powyżej 5 GB do 25 GB 119,-
- powyżej 25 GB do 100 GB 179,-
- powyżej 100 GB do 300 GB 239,-
- powyżej 300 GB do 600 GB 299,-
- dodatkowo za każdy rozpoczęty 1 GB powyżej 600 GB 0,4,-
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Opłata za powierzchnię dyskową w trybie SaaS nie może być porównywana z opłatami oferowanymi przez firmy hostingowe. Tryb SaaS gwarantuje znacznie większy poziom bezpieczeństwa danych obejmujący:

  • - przechowywanie danych w bazie danych na serwerze głównym,
  • - przechowywanie danych na serwerze zapasowym w trybie replikacji on-line,
  • - przechowywanie kopii migawkowych (wykonywanych raz dziennie w nocy) na serwerze zapasowym w ośrodku głównym,
  • - przechowywanie danych zapisywanych w trybie replikacji on-line na serwerze zapasowym w ośrodku zapasowym,
  • - przechowywanie kopii migawkowych (wykonywanych raz dziennie w nocy) na serwerze zapasowym w ośrodku zapasowym,
  • - przechowywanie danych na wykonywanej raz na miesiąc kopii danych na nośniku trwałym BR,
  • - możliwość wykonywania szyfrowanej kopii bezpieczeństwa w postaci maszyny wirtualnej w trybie "tylko do odczytu" z możliwością podglądu, drukowania i eksportu danych.

UZPI w programie "ISOF dla Uczelni"
Przedmiot Cena
[zł netto]
1. Jednorazowa opłata aktywacyjna zgodnie z indywidualnymi ustaleniami
2. Roczna opłata abonamentowa zgodnie z indywidualnymi ustaleniami
Liczba jednoczesnych użytkowników zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.

Cennik obowiązuje od dnia 01.02.2022


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›