Cennik usług dodatkowych

Ostateczne ceny są ustalane w każdym przypadku indywidualnie.

PARAMETRYZACJA SYSTEMU

Koszt wstępnej parametryzacji i wdrożenia systemu wyliczany jest na podstawie Zamówienia UZPI.

W przypadku parametryzacji zaawansowanej, jej koszt każdorazowo określany jest indywidualnie i wymaga osobnego zamówienia, które jest generowane po konsultacji z pracownikiem Działu Handlowego HEUTHES: marketing@heuthes.pl, tel. (091) 460 89 74.

SZKOLENIA
(szkolenia odbywają się w grupach do 8 osób)
Zakres Koszt 1 h
[zł netto]
w Szczecinie w
Polsce
wideo konferencja
Tematyka szkoleń według Katalogu szkoleń 120,-

160,-
plus koszty delegacji
120,-

Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
KOPIA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLIENTA
Przedmiot Cena
[zł netto]
1. Wykonanie na koniec miesiąca kopii systemu w technologii maszyny wirtualnej (na DVD-R):
- z danymi do 1 GB 60,-
- za każdy kolejny, rozpoczęty 1 GB danych 20,-
- opłata doliczana gdy klient zamówi jednorazową kopię na datę wstecz
(konieczność wyciągnięcia danych z archiwum)
300,-
2. Wykonanie na koniec miesiąca kopii systemu w technologii maszyny wirtualnej (na Blu-ray BD-R):
- z danymi do 25 GB (1 płyta 25 GB) 350,-
- z danymi do 50 GB (1 płyta 50 GB) 600,-
- za każdą kolejną, płytę 25 GB (rozpoczęty 25 GB danych) 300,-
- za każdą kolejną, płytę 50 GB (rozpoczęty 50 GB danych) 500,-
- opłata doliczana gdy klient zamówi jednorazową kopię na datę wstecz
(konieczność wyciągnięcia danych z archiwum)
300,-
3. Koszty wysyłki:
- list polecony 5,-
- przesyłka kurierska 30,-
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Więcej o kopii bezpieczeństwa


INNE
Przedmiot Cena
[zł netto]
1. Aktywacja i parametryzacja wstępna systemu ISOF (opłata jednorazowa) na podstawie
odrębnego kontraktu
2. Reaktywacja systemu po wyłączeniu z winy użytkownika 100,-
3. Zmiana lub rekonfiguracja pakietu opcji 50,-
4. Przeniesienie danych z dotychczasowego systemu na podstawie
odrębnego kontraktu
5. Certyfikat TLS dla 1 użytkownika (ważny 1 rok) 10,-
6. Token sprzętowy ePass 2003 na zamówienie
7. Certyfikat TLS dla 1 pieczęci firmowej (ważny 1 rok) 10,-
8. Utrzymanie dostępu do systemu ISOF w trybie tylko do odczytu (12 miesięcy) 200,-
9. Konfiguracja sprzęgu do sklepu internetowego Shoper (opłata jednorazowa) 100,-
10. Przejście z systemu ISOF na ISOF-START (opłata jednorazowa) na podstawie
odrębnego kontraktu
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

PORTAL SERWISOWY
Przedmiot Cena
[zł netto]
1. Opłata miesięczna do 1000 zgłoszeń rocznie 49,-
2. Opłata miesięczna do 8000 zgłoszeń rocznie 199,-
3. Opłata miesięczna do 15000 zgłoszeń rocznie 349,-
4. Parametryzacja portalu na podstawie
odrębnego kontraktu
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

PORTAL ZAMÓWIENIOWY
Przedmiot Cena
[zł netto]
1. Opłata za 12 miesięcy lub za 1000 zamówień na podstawie
odrębnego kontraktu
2. Aktywacja portalu (opłata jednorazowa) na podstawie
odrębnego kontraktu
3. Parametryzacja portalu na podstawie
odrębnego kontraktu
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

PORTAL DOKUMENTOWY
Przedmiot Cena
[zł netto]
1. Opłata za 12 miesięcy, do 100 użytkowników** na podstawie
odrębnego kontraktu
2. Aktywacja portalu (opłata jednorazowa) na podstawie
odrębnego kontraktu
3. Parametryzacja portalu na podstawie
odrębnego kontraktu
**Powyżej 100 użytkowników cena negocjowana indywidualnie.
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.


PAKIETY PARAMETRYZACYJNE
Nazwa Pakietu Zlecenie wykonania ustawień indywidualnych w ramach modułu: Cena
[zł netto]
1. PP-CRM Serwisowy CRM Serwisowy 700,-
2. PP-Płace Płace 2000,-
3. PP-Księgowość Finanse i Księgowość 2000,-
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Parametryzacja - odpłatne zlecenie wykonania indywidualnych ustawień wybranych modułów systemu ISOF na potrzeby Klienta.

Pakiet PP - CRM serwisowy – obejmuje przygotowanie definicji i ustawienie dopasowanych do Klienta kategorii serwisowych, kampanii, grup urządzeń, a także powiązanie uprawnień i ustawień modułu z serwisantami lub grupami serwisantów. Dodatkowo w ramach pakietu ustawiane są odpowiednie opcje systemowe związane z modułem CRM serwisowy. W przypadku zakupu przez Klienta systemu DMS w skład parametryzacji wchodzi również dodanie obiegu do obsługi zdarzeń serwisowych.

Pakiet PP - Płace – obejmuje przygotowanie definicji i ustawienie dopasowanych do Klienta elementów i zestawów kadrowo-płacowych, wzorców płacowych, parametrów globalnych, raportów kadrowo-płacowych, a także - w przypadku użytkowania ISOF-FK - schematów dekretacji. Dodatkowo w ramach pakietu ustawiane są odpowiednie opcje systemowe związane z modułem Płace.

Pakiet PP - Księgowość - obejmuje przygotowanie definicji i ustawienie dopasowanego do Klienta planu kont FK, kategorii kosztowo-przychodowych, kont dekretacji, schematów dekretacji, kont operacyjnych, dodatkowych kartotek kont FK, a także typów dekretów automatycznych i ręcznych. Dodatkowo w ramach pakietu ustawiane są odpowiednie opcje systemowe związane z modułem Księgowość.

PAKIETY SZKOLENIOWO-KONSULTACYJNE
Nazwa Pakietu Szkolenie - konsultacje wspomagające rozpoczęcie eksploatacji modułów: Ilość godzin Cena
[zł netto]
Ilość godzin Cena
[zł netto]
1. PS-Sprzedaż Faktury sprzedażowe, faktury zakupu, magazyn, raporty kasowe, KPR 3 300,- 6 500,-
2. PS-Logistyka Zamówienia od klientów, zamówienia do dostawców 3 300,- 6 500,-
3. PS-CRM CRM Aktywności, CRM Marketingowy, CRM Serwisowy, DMS i poczta, CRM Portfolio 3 300,- 6 500,-
4. PS-Płace Płace 6 600,- 12 1000,-
5. PS-Księgowość Finanse i Księgowość, Kasa-Bank, Środki Trwałe 6 600,- 12 1000,-
6. PS-Ogólny Dowolny zestaw modułów 10 1000,- 20 1600,-
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Pakiety szkoleniowo-konsultacyjne mają na celu przygotowanie Klienta do rozpoczęcie eksploatacji wybranych przez nich modułów systemu ISOF. Dostęp do szkoleń i konsultacji z przydzielonym Klientowi Konsultantem odbywa się za pomocą telekonferencji lub połączeń telefonicznych (w zależności od bieżących potrzeb i ustaleń z Klientem) w ramach wykupionego limitu czasowego danego pakietu.

PAKIETY OPIEKA POWDROŻENIOWA
Nazwa Pakietu Zakres usług w pakiecie Ilość godzin
(do wykorzystania
w ciągu 12 miesięcy)
Cena
[zł netto]
1. Standard Bieżące usługi konsultacyjne telefoniczne
(z wyłączeniem szkoleń i telekonferencji)
10 500,-
2. Rozszerzony 25 1200,-
3. Pełny 50 2000,-
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Pakiety powdrożeniowe są przeznaczone dla Klientów, którzy wdrożyli zakupiony system ISOF. W zależności od potrzeb, Klient może wykupić odpowiedni pakiet telefonicznego wsparcia przez specjalistów działu wdrożeń HEUTHES przez okres 12 miesięcy. Telefoniczne zgłoszenia serwisowe dotyczące systemu ISOF obsługiwane są bezpłatnie.

OPŁATY ZA PASMO PRZESYŁU DANYCH (SaaS)
Przedmiot Cena
[zł netto]
1. Miesięczna opłata za pasmo przesyłu danych w przeliczeniu na jednego użytkownika:  
- do 2 Gbit w cenie UZPI
- powyżej 2Gbit do 5 Gbit 15,-
- powyżej 5Gbit do 15 Gbit 35,-
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Większość klientów mieści się w paśmie do 2 Gbit, przekroczenie może nastąpić jedynie w wyniku niestandardowych działań użytkownika.


OPŁATY ZA POWIERZCHNIĘ DYSKOWĄ (SaaS)
Przedmiot Cena
[zł netto]
1. Miesięczna opłata za wykorzystanie powierzchni dyskowej:  
- do 5 GB w cenie UZPI,
- powyżej 5 GB do 25 GB 99,-
- powyżej 25 GB do 100 GB 149,-
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Opłata za powierzchnię dyskową w trybie SaaS nie może być porównywana z opłatami oferowanymi przez firmy hostingowe. Tryb SaaS gwarantuje znacznie większy poziom bezpieczeństwa danych obejmujący:

  • przechowywanie danych w bazie danych na serwerze głównym,
  • przechowywanie danych na serwerze zapasowym w trybie replikacji on-line,
  • przechowywanie kopii migawkowych (wykonywanych raz dziennie w nocy) na serwerze zapasowym w ośrodku głównym,
  • przechowywanie danych zapisywanych w trybie replikacji on-line na serwerze zapasowym w ośrodku zapasowym,
  • przechowywanie kopii migawkowych (wykonywanych raz dziennie w nocy) na serwerze zapasowym w ośrodku zapasowym,
  • przechowywanie danych na wykonywanej raz na miesiąc kopii danych na nośniku trwałym BR,
  • możliwość wykonywania szyfrowanej kopii bezpieczeństwa w postaci maszyny wirtualnej w trybie "tylko do odczytu" z możliwością podglądu, drukowania i eksportu danych.

Cennik obowiązuje od dnia 08.11.2018


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›