ISOF-Workflow

oceń stronę

Zarządzanie obiegiem dokumentów i pracy

ISOF-Workflow to innowacyjne rozwiązanie z zakresu zarządzania obiegami dokumentów i pracy adresowane do przedsiębiorstw, urzędów, instytucji i placówek medycznych. Pracuje w przeglądarce WWW i zawiera rozwiązania z zakresu DMS i CRM.

System umożliwia:

  • gromadzenie, indeksowanie, udostępnianie i wyszukiwanie różnego rodzaju dokumentów powstających w firmach lub też przychodzących do niej z zewnątrz,
  • elastyczną obsługę procesów przepływu informacji oraz dokumentów (ang. workflow),
  • prowadzenie efektywnej pracy grupowej.

ISOF-Workflow ma duże znaczenie dla firm, które chcą kontrolować kierunki swoich działań oraz przyspieszyć i usprawnić pracę w poszczególnych działach.

Korzyści

ISOF-Workflow w firmie:

  • to oszczędność kosztów,
  • ułatwia gromadzenie i wyszukiwanie różnego rodzaju dokumentów przyspieszając pracę,
  • zapewnia obsługę przepływu dokumentów pomiędzy różnymi działami i pracownikami,
  • zapewnia obsługę formularzy, faktur elektronicznych lub skanowanych,
  • zapewnia jednolitą obsługę zarówno poczty elektronicznej, jak i zeskanowanej poczty tradycyjnej, faksów według zdefiniowanych wcześniej procedur,
  • zmniejsza duplikację danych przez zapisywanie pliku udostępnionego w wielu obszarach roboczych tylko w jednej lokalizacji,
  • wspomaga i organizuje pracę w ramach rodziny norm ISO 9000 zarówno w zakresie przechowywania i obsługi dokumentacji, jak i w zakresie wykonania i nadzoru zdefiniowanych procedur.
 

następne:
Obiegi dokumentów i pracyMożliwości ISOF-Workflow


7 wyzwań zarządzania