Zakupy – zestawienia, raporty, analizy (ZAK-04)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń

Szkolenia uzupełniające