Obsługa faktur inwestycyjnych i administracyjno-kosztowych (ZAK-02)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń

Szkolenia uzupełniające