Obsługa zakupów krajowych w ramach obrotu handlowego - szkolenie podstawowe (ZAK-01)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń

Szkolenia uzupełniające