Zarządzanie zadaniami i sprawozdaniami pracowników (ZAD-01)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń

Szkolenia uzupełniające