Cenniki klientów i zarządzanie cenami (SPRZ-05)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń

Materiały dydaktyczne

Szkolenia uzupełniające