Sprzedaż – analizy, zestawienia i raporty (SPRZ-04)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń

Materiały dydaktyczne

Szkolenia uzupełniające