CRM serwisowy – zestawienia, analizy, raporty (SER-03)

Nabyte umiejętności.

Plan szkolenia.

Plan ćwiczeń.

Szkolenia uzupełniające