Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi za pomocą Portalu serwisowego (SER-02)

Nabyte umiejętności.

Plan szkolenia.

Plan ćwiczeń.

Materiały dydaktyczne

Szkolenia uzupełniające