Obsługa zgłoszeń serwisowych (SER-01)

Nabyte umiejętności.

Plan szkolenia.

Plan ćwiczeń.

Materiały dydaktyczne

Szkolenia uzupełniające