Obsługa sekretariatu (kontrahenci, dokumenty, poczta, delegacje, umowy, samochody) (SEKR-01)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń

Materiały dydaktyczne

Szkolenia uzupełniające