Tworzenie tablicy wyników dla pracowników (PROG-04)

Nabyte umiejętności.

Plan szkolenia.

Plan ćwiczeń.

Szkolenia uzupełniające