CRM Sprzedażowy – szkolenie dla handlowców (PROG-03)

Nabyte umiejętności.

Plan szkolenia.

Plan ćwiczeń.

Materiały dydaktyczne

Szkolenia uzupełniające