CRM Sprzedażowy – planowanie strategiczne i operacyjne, raporty (PROG-02)

Nabyte umiejętności.

Plan szkolenia.

Plan ćwiczeń.

Materiały dydaktyczne

Szkolenia uzupełniające