Obsługa ofert (OF-01)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń

Materiały dydaktyczne

Szkolenia uzupełniające