Zarządzanie majątkiem trwałym (MT-01)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń

Materiały dydaktyczne