Zarządzanie przyszłymi przepływami gotówkowymi (MOD-03)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń

Szkolenia uzupełniające