Lista płac i pracownicy – raporty, zestawienia i dokumenty kadrowe (LP-03)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń

Materiały dydaktyczne

Szkolenia uzupełniające