Lista płac i pracownicy - harmonogramy, statystyki urlopowe i dokumenty kadrowe (LP-02)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń

Materiały dydaktyczne

Szkolenia uzupełniające