Lista płac i pracownicy - szkolenie podstawowe (LP-01)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń

Materiały dydaktyczne

Szkolenia uzupełniające